Byla e2YT-31113-918/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos H. R. C. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja H. R. C. yra C. C. (vėliau žinomo kaip F. C.), gim. 1988 m. Kėdainiuose, provaikaitė. Nurodo, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas siekiant atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę. Pareiškėja kreipėsi į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų su prašymu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo remiantis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 9 str. 1, 2 d. ir 7 str. 4 p. nuostatų pagrindu. Pagal minėtas LR Pilietybės įstatymo nuostatas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę turi iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ir provaikaitis (LR Pilietybės įstatymo 2 str. 7 d.). Migracijos departamentas informavo, kad pareiškėjos pateiktų dokumentų pakanka C. C. iki 1940 m. birželio 15 d. turėtai Lietuvos Respublikos pilietybei įrodyti, tačiau nepateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjos ir C. C. giminystės ryšį, t. y. nepateiktas pareiškėjos senelio (prosenelio C. C. sūnaus) Samuelio N. C. gimimo liudijimas. Pareiškėjos senelis gimė 1921 metais Lietuvoje. Pareiškėjos senelio tėvai buvo C. C. ir M. C. (mergautinė pavardė – D.), jų gyvenamoji vieta iki išvykstant į Pietų Afriką buvo Kėdainiuose. Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo gautas atsakymas, jog Kėdainių žydų bendruomenės 1922-1924 metų metrikų knygose S. C., C. sūnaus gimimo duomenų nerasta, taip pat nurodyta, jog Lietuvos valstybės istorijos archyvas Kėdainių žydų bendruomenės 1920-1921 metų metrikų knygų saugoti negavo. Pareiškėja savo senelio gimimo liudijimo neturi, archyviniai duomenys apie pareiškėjos senelio gimimą nėra išlikę. Aplinkybę, pareiškėjos senelis S. N. C. yra C. C. sūnus, pareiškėjos įsitikinimu, patvirtina su pareiškimu pateikti įvairūs dokumentai.

4Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad pareiškėja, norėdama atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, turėtų įrodyti, kad yra asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, palikuonė. 2017 m. birželio 13 d. Migracijos departamentas pareiškėją raštu Nr. (15/3-11) 10K-25431 informavo, kad pateiktų dokumentų pakanka C. C. iki 1940 m. birželio 15 d. turėtai Lietuvos Respublikos pilietybei įrodyti, tačiau pareiškėjos byloje nėra pateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjos ir C. C. giminystės ryšį, t. y. trūksta pareiškėjos senelio S. N. C. gimimo liudijimo. Pareiškėja 2017 m. birželio 8 d. kreipėsi į Lietuvos valstybės istorijos archyvą, kuris 2017 m. birželio 15 d. pateikė atsakymą Nr. (P 1-4391) P2-6418, kuriame nurodyta, kad Kėdainių žydų bendruomenės 1922-1924 m. metrikų knygose S. C., C. (C.) sūnaus gimimo duomenų nerasta; Lietuvos valstybės istorijos archyvas Kėdainių žydų bendruomenės 1920-1921 m. metrikų knygų saugoti negavo. Pareiškėja yra išnaudojusi visas priemones siekiant gauti dokumentus, patvirtinančius juridinę reikšmę turintį faktą. Pareiškėjos pateikti dokumentai tiesiogiai nepatvirtina pareiškėjos senelio Samuelio N. C. ir C. C. giminystės fakto.

5Pareiškėja 2017 m. rugpjūčio 1 d. per Elektroninių paslaugų portalą pateikė papildomus dokumentus – J. B.-Din (Žydų konfesinio teismo) 2017 m. birželio 29 d. raštą, kuriame tvirtinama, kad S. C., kuris nurodytas 1980 m. rugpjūčio 8 d. Pietų Afrikos pase ir F. C. (F. C.) (buvusio C. C.) Natūralizacijos liudijime, ir S. N. C., kuris yra nurodytas M. A. C. (M. A. C.) kaip tėvas, yra tas pats asmuo.

6Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugpjūčio 21 d. raštu informavo, kad į bylą pateiktas J. B.-Din (Žydų konfesinio teismo) 2017 m. birželio 29 d. raštas yra pakankamas patvirtinti, kad pareiškėja yra C. C. (vėliau žinomo kaip F. C.), gim. 1988 m., provaikaitė. Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašte taip pat nurodyta, kad jei pareiškėja Migracijos departamentui pateiktų J. B.-Din (Žydų konfesinio teismo) 2017 m. birželio 29 d. dokumentą, pareiškėjos prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimas būtų atnaujintas ir būtų rengiamas teikimas vidaus reikalų ministrui siūlant tenkinti pareiškėjos prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo.

7Apie teismo posėdį pareiškėja ir suinteresuotas asmuo informuoti CPK 133 str. 3 d. numatyta tvarka paskelbus pranešimą specialiame interneto tinklalapyje bei per Elektroninių paslaugų portalą. Prašymų dėl žodinio bylos nagrinėjimo iki teismo posėdžio pradžios nėra gauta.

8Teismas

konstatuoja:

9Nustatyta, kad pareiškėja H. R. C. kreipėsi į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašydama atkurti jai Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 9 str. 1, 2 d. ir 7 str. 4 p. nuostatų pagrindu (18-21 b. l.). 2017 m. birželio 13 d. Migracijos departamentas pareiškėją raštu Nr. (15/3-11) 10K-25431 informavo, kad pateiktų dokumentų pakanka C. C. iki 1940 m. birželio 15 d. turėtai Lietuvos Respublikos pilietybei įrodyti, tačiau nepakanka duomenų pareiškėjos ir C. C. giminystės ryšiui patvirtinti (4 b. l.).

10Pareiškėja H. R. C., gim. 1992 m. rugsėjo 7 d. yra Pietų Afrikos Respublikos pilietė. Jos gimimo liudijime nurodyta, kad jos tėvas yra M. A. C., gim. 1953 m. sausio 18 d. Johanesburge. Michaelio A. C. (M. A. C.) tėvas gimimo liudijime nurodytas S. N. C., 31 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje

11Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad 1888 metais gimęs ir iki 1927 metų Kėdainiuose gyvenęs C. C. (vėliau žinomas kaip F. C.) turėjo 1921 m. gruodžio 2 arba 3 dieną gimusį sūnų S. C. (S. C.). S. N. C. buvo gimęs Lietuvoje, pareiškėjos tėvo M. A. C. (M. A. C.) gimimo metu (t. y. 1953 m. sausio 18 d.) jam buvo 31 metai, taigi S. N. C. turėjo būti gimęs 1921 metais arba 1922 metų sausio mėnesio pradžioje.

12Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje patvirtinama, kad C. C., gimusiam 1888 metais, gyvenusiam Kėdainiuose, 1926 metais išduotas užsienio pasas, kurio eilės Nr. 7608, M. C. D., gimusiai 1900 metais, gyvenusiai Kėdainiuose, išduotas užsienio pasas, kurio numeris 7767-C-12732. Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2017-06-15 rašte Nr. (P1-4391)P2-6418 nurodoma, kad Lietuvos valstybės istorijos archyvas Kėdainių žydų bendruomenės 1920-1921 metų metrikų knygų saugoti negavo, o 1922-1924 metų Kėdainių žydų bendruomenės metrikų knygose S. C., C. (C.) sūnaus gimimo duomenų nerasta.

131940 m. rugpjūčio 26 d. Pietų Afrikos sąjungos natūralizacijos liudijime nurodoma, kad F. C. (anksčiau C. C.), gimęs 1888 metų kovo 2 d. Kėdainiuose, vedęs M. D., kreipėsi dėl natūralizacijos liudijimo ne tik dėl savęs, bet ir dėl jo vaiko, gimusio prieš šio liudijimo datą ir esančio iki dvidešimt vienerių metų, t. y. S. (S.), gimusiam Lietuvoje 1921 m. gruodžio 2 d. Būtent minimo natūralizacijos liudijimo pagrindu S. C. (S. C.) suteikta Pietų Afrikos Respublikos pilietybė. 1980 metų rugpjūčio 8 d. S. C. (S. C.) pase nurodyta, kad S. C. gimė 1921 m. gruodžio 3 d. Lietuvoje.

14Bylos nagrinėjimo metu pareiškėja į bylą pateikė J. B.-Din (Žydų konfesinio teismo) 2017 m. birželio 29 d. raštą, kuriame tvirtinama, kad S. C., kuris nurodytas 1980 m. rugpjūčio 8 d. Pietų Afrikos pase ir F. C. (F. C.) (buvusio C. C.) Natūralizacijos liudijime, ir S. N. C., kuris yra nurodytas M. A. C. (M. A. C.) kaip tėvas, yra tas pats asmuo. Suinteresuoto asmens Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvirtinimu, šio dokumento, jei tik pareiškėja jį pateiktų Migracijos departamentui, pakanka pagrįsti faktui, kad pareiškėja yra C. C. (vėliau žinomo kaip F. C.), gim. 1988 m., provaikaitė.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Kasacinio teismo jurisprudencijoje juridinę reikšmę turintys faktai apibrėžiami kaip įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai; žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal O. M. B. ir kt. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bylos Nr. 3K-3-535-969/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

16Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009 ir kt.). Tuo atveju, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys (arba paneigiantys) tą faktą, kurį pareiškėjas prašo nustatyti, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

17Iš nagrinėjant bylą paaiškėjusių aplinkybių darytina išvada, kad pareiškėja jau yra gavusi prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančius dokumentus, t. y. turi dokumentus, kurie patvirtina, jog ji yra C. C. (vėliau žinomo kaip F. C.), gim. 1988 m. Kėdainiuose, provaikaitė, todėl nėra pagrindo šio fakto nustatyti teismo tvarka. Iš suinteresuoto asmens Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėjos turimų dokumentų pakanka, kad pradėta neteisminė procedūra dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo pareiškėjai būtų tęsiama. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo vertintinas kaip nenagrinėtinas teisme. Pažymėtina, kad ši aplinkybė paaiškėjo tik po pareiškimo priėmimo, todėl byla nutrauktina civilinio proceso kodekso 293 str. 1 p. pagrindu.

18Nutraukus bylą, pareiškėjai grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis – 31 Eur (CPK 87 str. 1 d. 4 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 p., 444 str., 445 str.,

Nutarė

20civilinę bylą nutraukti.

21Grąžinti pareiškėjai H. R. C., gim. ( - ), 31 Eur (trisdešimt vienas euras) žyminį mokestį, sumokėtą 2017-06-21 „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymu Nr. 56 (mokėtojas - Advokatų profesinė bendrija IN JURE).

22Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos išsiuntimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė teismo... 2. Teismas... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 4. Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 5. Pareiškėja 2017 m. rugpjūčio 1 d. per Elektroninių paslaugų portalą... 6. Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 7. Apie teismo posėdį pareiškėja ir suinteresuotas asmuo informuoti CPK 133... 8. Teismas... 9. Nustatyta, kad pareiškėja H. R. C. kreipėsi į Migracijos departamentą prie... 10. Pareiškėja H. R. C., gim. 1992 m. rugsėjo 7 d. yra Pietų Afrikos... 11. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad 1888 metais gimęs ir iki 1927 metų... 12. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje patvirtinama, kad C. C.,... 13. 1940 m. rugpjūčio 26 d. Pietų Afrikos sąjungos natūralizacijos liudijime... 14. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėja į bylą pateikė J. B.-Din (Žydų... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnyje nustatyta, kad... 16. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę... 17. Iš nagrinėjant bylą paaiškėjusių aplinkybių darytina išvada, kad... 18. Nutraukus bylą, pareiškėjai grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str.... 20. civilinę bylą nutraukti.... 21. Grąžinti pareiškėjai H. R. C., gim. ( - ), 31 Eur (trisdešimt vienas... 22. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos išsiuntimo gali...