Byla 2YT-20285-924/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą, suinteresuoti asmenys antstolis Regimantas Budreika, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

42016 m. birželio 29 d. antstoliui Regimantui Budreikai buvo pateiktas pareiškėjo prašymas vietoje areštuoto automobilio „MERCEDES BENZ, CLASSE E“, valst. Nr. ( - ), areštuoti J. G. vardu registruotą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurią pareiškėjas atstovauja pagal 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimą, notarinio reg. nr. ( - ) (b. l. 73).

52016 m. liepos 20 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis pareiškėjo prašymo netenkino (b. l. 73).

62016 m. liepos 20 d. antstolio kontoroje gautas pareiškėjo skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2016 m. liepos 20 d. patvarkymą Nr. ( - ) bei tenkinti pareiškėjo 2016 m. birželio 29 d. prašymą (b. l. 6-7). Pareiškėjas skunde nurodo, kad areštuotas automobilis pareiškėjui gali būti reikalingas prašantis politinio prieglobsčio užsienyje dėl ilgamečio prookupacinio režimo ir jo persekiojimo politiniais motyvais (disponavimo teisės apribojimas automobiliu bus kliūtis įgyti politinį prieglobstį). Antstolis J. G. vardu registruotą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gali areštuoti pareiškėjo prašymu, nes pareiškėjas atstovauja J. G. pagal 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimą, notarinio reg. nr. ( - ). Antstolis patvarkyme nenurodė jokių patvarkymo turinį pagrindžiančių teisės aktų (b. l. 6-7).

7Antstolis Regimantas Budreika 2016 m. liepos 25 d. patvarkymu atsisakė patenkinti 2016 m. liepos 20 d. pareiškėjo skundą (b. l. 4-5), teismui pateikė pareiškėjo skundą dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (b. l. 72).

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti (b. l. 79-80).

9Pareiškėjo skundas atmestinas.

10Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolis R. Budreika 2016 m. sausio 27 d. Patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ) priėmė jam pateiktą vykdymui išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą „Išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto“ 2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. ( - ) dėl 14 940,20 Lt (tai atitinka 4 306,14 Eur), mokestinės nepriemokos iš skolininko V. J. (v. b. l. 1-4). Vykdant vykdomąjį dokumentą, 2016 m. balandžio 19 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) apribota disponavimo teisė transporto priemonei „MERCEDES BENZ, CLASSE E“, valst. Nr. ( - ) (v. b. l .76).

11Antstolis jam pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo laikydamasis CPK, Sprendimų vykdymo instrukcijos bei kitų jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko turto. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnis). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti.

12Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis, transporto priemonės „MERCEDES BENZ, CLASSE E“, valst. Nr. ( - ), savininkas ir valdytojas yra pareiškėjas (v. b. l. 21). Kadangi šis automobilis yra skolininko (pareiškėjo) turtas, todėl antstolis teisėtai areštavo skolininkui priklausantį turtą. Pareiškėjas prašo vietoje jam priklausančios transporto priemonės „MERCEDES BENZ, CLASSE E“, valst. Nr. ( - ), areštuoti jo motinai J. G. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) (b. l. 14), argumentuoja, kad jis atstovauja J. G. pagal 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimą, notarinio reg. nr. ( - ).

13Teismas sutinka su antstoliu bei suinteresuoto asmens atsiliepime išdėstyta pozicija, kad toks pareiškėjo (skolininko) prašymas negali būti tenkinamas, juolab, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl būtinybės pakeisti areštuotiną turtą yra visiškai nepagrįstos. Visų pirma, kaip ir teisingai nurodė antstolės padėjėja patvarkyme bei suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime, CPK 624 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato galimybę išieškoti iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių, atitinkamai areštuoti tik skolininkui, o ne trečiajam asmeniui priklausantį turtą (CPK XLVIII skyrius Turto areštas). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso J. G., o ne pareiškėjui (b. l. 14). Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad pareiškėjas 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimu neįgijo nuosavybės teisės į minėtą žemės sklypą. Tuo tarpu, įgaliojimas parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Kadangi pareiškėjas nėra įgijęs nuosavybės teisės į prašomą areštuoti žemės sklypą, o nagrinėjamu atveju iš pareiškėjui nuosavybės teise nepriklausančio turto (žemės sklypo) negali būti vykdomas išieškojimas, teismas sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą bei tenkinti pareiškėjo prašymą (CPK 178 str., 185 str.). Esant nurodytam, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

14Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. balandžio 19 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) neapribota valdymo teisė ir naudojimosi teisė automobiliu „MERCEDES BENZ, CLASSE E“, valst. Nr. ( - ) (v. b. l .76), todėl pareiškėjas gali laisvai valdyti ir naudoti šį automobilį savo interesų užtikrinimui.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš pareiškėjo nepriteistinos ir neišieškotinos (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas 6 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis, 96 straipsnis, 98 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

16Vadovaudamasis CPK 510 - 513, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškėjo V. J. skundą atmesti.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai