Byla 2-33-407/2016
Dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir nustatytas terminas trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo R. B. prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir nustatytas terminas trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-3394-619/2015. Atsakovas, nesutikdamas su priimtu sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kartu pateikė prašymą atidėti atsakovui žyminio mokesčio sumokėjimą iki civilinės bylos išnagrinėjimo.

5Nurodė, kad mokėtina žyminio mokesčio suma yra 9 416 Eur, kuri atsakovui yra didelė atsižvelgiant į sudėtingą finansinę situaciją, kuri susiklostė dėl ieškovo ir kitų asmenų inicijuotų teisminių ginčų atsakovo atžvilgiu. Atsakovas yra UAB „Group Europa Investment“ ir UAB „Europa Group“ akcininkas, valdantis po 50 proc. akcijų, tačiau šios akcijos yra areštuotos Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje c. b. Nr. 2-411-590/2014. Atsakovas turi galiojančias reikalavimo teises į minėtas bendroves, tačiau šios reikalavimo teisės kaip ir visas kitas atsakovo turtas yra areštuotas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje c. b. Nr. e2-3621-656/2015. Be to, atsakovas neturi teisės reikalauti grąžinti skolą UAB „Europa Group“, kol nebus atsiskaityta pagal sutartį su AB „Swedbank“. Nors atsakovas ir jo sutuoktinė turi nekilnojamojo turto, šis pagal povedybinę sutartį atsakovas asmeninės nuosavybės teise valdo tik UAB „Group Europa Investment“ ir UAB „Europa Group“ vertybinius popierius.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi netenkino atsakovo R. B. prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir nustatė terminą trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį.

8Teismas nustatė, kad iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad jo sąskaitoje banke šiuo metu yra 2 433,13 Eur piniginių lėšų sumą. Pagal pateiktą 2013-04-26 Sutuoktinių turto pasidalinimo sutartį, įregistruotą Vedybų sutarčių registre, atsakovui asmeninės nuosavybės teise atiteko UAB „Group Europa Investment“ ir UAB „Europa Group“ akcijos, jo sutuoktinei – nekilnojamasis turtas, kuris šiuo metu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atsakovo vardu. Atsakovo nurodytas aplinkybes dėl UAB „Group Europa Investment“ ir UAB „Europa Group“ akcijų ir kito turto arešto patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys.

9Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo pateikti duomenys neleidžia visapusiškai ir objektyviai įvertinti jo tikrąją turtinę padėtį, be to atsakovas naudojasi advokatų paslaugomis, kurios įprastai yra mokamos, kas leidžia abejoti, ar pateikti duomenys atspinti tikrąją atsakovo finansinę padėtį. Atsakovas nepateikė duomenų apie gaunamas pajamas, o banko sąskaitos išraše neatsispindi piniginių lėšų judėjimas. Atsakovas nepateikė duomenų ir apie tai, kad jo turtinė padėtis artimiausiu metu gali pagerėti, o teiginiai, jog pasibaigus teisminiams ginčams jis bus pajėgus sumokėti žyminį mokestį, minėtos aplinkybės nepagrindžia.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinį skundą iki sprendimo (nutarties) priėmimo, o šio prašymo netenkinus – leisti sumokėti dalį žyminio mokesčio likusią mokėtiną žyminio mokesčio dalį atidedant.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad pateikti duomenys neatspindi tikrosios atsakovo finansinės padėties, kadangi atsakovas nepateikė duomenų apie gaunamas pajamas. Atsakovas nurodo, kad banko sąskaitoje yra jo santaupos, iš kurių gyvena, jis pastovaus pajamų šaltinio neturi. Tai, kad atsakovas neturi pastovaus darbo patvirtina Vilniaus apygardos teismo nutartis c. b. Nr. 2A-715-603/2015, kuria teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo teismas pripažino, kad atsakovo R. B. įgaliojimai eiti UAB „Europa Group“ ir UAB „Europa Group Investment“ vadovų pareigas pasibaigė 2013 m. balandžio 29 d.
  2. Atsakovas pažymėjo, kad 2015 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-31909-808/2015, išdavė teismo įsakymą, kuriuo atsakovui iš UAB „Europa Group Investment“ priteisė daugiau kaip 619 000 Eur, kas liudija apie atsakovo galimą finansinės padėties pagerėjimą ateityje, kas užtikrintų atidėto žyminio mokesčio sumokėjimą.
  3. Nagrinėjamu atveju mokestis už advokato pagalbą ir suteiktas teisines paslaugas yra mokamas pasibaigus teisminiam procesui – priėmus galutinį teismo sprendimą, todėl šiuo momentu atsakovas su jį atstovaujančio advokato kontora nėra atsiskaitęs ir jokių atsiskaitymų nevykdo.
  4. Atsakovo nuomone, jis pateikė visus galimus duomenis apie jo turtinę padėtį, o teismui nusprendus, kad pateiktų įrodymų nepakanka pagrįsti atsakovo tikrosios turtinės padėties, galėjo pasinaudoti savo diskrecijos teise ir pareikalauti pateikti papildomus duomenis.
  5. Teismas nusprendus netenkinti atskirojo skundo, atsakovas Teismo prašo apsvarstyti galimybę, iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Šios apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas netenkino atsakovo R. B. prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą. Atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011, 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-996/2010, 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009).

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, apeliacinio skundo priėmimo etape spręsdamas atsakovo prašymą atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą, 2015-07-24 nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, arba sumokėti žyminį mokestį. Atsakovas, vykdydamas teismo nutartį, be anksčiau pateikto įrodymo apie UAB „Europa Group“ įsiskolinimą atsakovui, papildomai pateikė banko sąskaitų išrašus, iš kurių matyti, kad 2015-07-30 atsakovas banko sąskaitoje turėjo 2433 Eur sumą, kurią, kaip pats nurodė, naudoja pragyvenimui. Atsakovas taip pat pateikė duomenis apie turimą nekilnojamąjį turtą, kuris 2013-04-26 sudaryta Vedybų sutartimi, įregistruota Vedybų sutarčių registre, perleistas atsakovo sutuoktinei. Šiam turtui taikytas areštas uždraudžiant atsakovo sutuoktinei šį turtą perleisti. Atsakovas taip pat pateikė išrašą iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko apie jam nuosavybės teise priklausantį garažo boksą. Šiais įrodymais atsakovas siekė pagrįsti, jog apeliacinio skundo pateikimo metu jo turtinė padėtis yra pakankamai sunki, tačiau vėliau pagerės dėl turimų debitorinių skolų.

19Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šie duomenys nėra pakankami įrodyti prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrįstumą. Apeliacinis teismas su tokia teismo išvada sutinka tik iš dalies.

20Kaip matyti iš į bylą pateiktų įrodymais, bei remiantis Lietuvos teismų informacinė sistemos LITEKO duomenimis, atsakovo turtinė padėtis yra sudėtinga, t. y. atsakovas neturi nekilnojamojo turto, o, be to, ir turimas negalėtų būti realizuotas pakankamai greitai, siekiant sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kitas atsakovo turtas yra areštuotas, atsakovas banko sąskaitoje turi tik 2433 Eur sumą, skirtą pragyvenimui. Nors viena vertus, atsakovas faktiškai turto turi, kita vertus, apeliacinio skundo pateikimo metu juo naudotis ir realizuoti negali dėl vykstančiuose teismo procesuose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kas leidžia daryti išvadą, jog apelianto sunki turtinė padėtis yra laikina ir vėliau gali iš esmės pagerėti. Tačiau sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje esantys duomenys leidžia abejoti, ar pateikti duomenys atspindi tikrąją atsakovo finansinę padėtį. Kaip nurodė teismas, atsakovo pateikti sąskaitų išrašai neatspindi piniginių lėšų judėjimo sąskaitose. Be to, atsakovas teigia, kad šiuo metu nedirba ir negauna pajamų, tačiau šių įrodymų niekaip nepagrindžia. Tai, kad šis bei kituose civiliuose procesuose vykstantis atsakovo bylinėjimasis trunka pakankamai ilgą laiką, leidžia daryti išvadą, jog atsakovas gauna lėšų pragyvenimui.

21Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, į nustatytas bylos aplinkybes apie atsakovo turtinę padėtį bei tai, jog mokėtina žyminio mokesčio sumą yra didelė, taip pat įvertinus tai, kad žyminio mokesčio atidėjimo atveju pareiga sumokėti žyminį mokestį neišnyksta, apeliacinio teismo vertinimu, yra pagrindas atidėti dalį žyminio mokesčio sumokėjimo, dėl ko pirmosios instancijos teismo nutartis keistina.

22Nors atsakovas teismui suformuluotame prašyme neprašo atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio atskirajame skunde pateikia argumentus dėl tokio prašymo.

23Pažymėtina, jog pagrindinė įstatyme įtvirtinta asmens atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo taikymo sąlyga yra asmens, turinčio prievolę sumokėti žyminį mokestį, sunki turtinė padėtis, kuri turi būti nuolatinio pobūdžio ir neapima tų atvejų, kai dėl laikinai susidariusių kliūčių asmuo kartu su paduodamu savo procesiniu dokumentu negali sumokėti žyminio mokesčio. Galimybė asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra siejama su realia turtine padėtimi.

24Kaip nustatyta byloje, sunki atsakovo turtinė padėtis yra laikina, dėl ko nėra pagrindo tenkinti jo prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartį pakeisti ir R. B. prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinti iš dalies – įpareigoti R. B. sumokėti dalį žyminio mokesčio – 3000 Eur, iki 2016 m. sausio 31 d. ir tai patvirtinančius įrodymus pateikti Vilniaus apygardos teismui, likusios mokėtinos žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidėti iki byla bus išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. sprendimu išnagrinėjo... 5. Nurodė, kad mokėtina žyminio mokesčio suma yra 9 416 Eur, kuri atsakovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi netenkino... 8. Teismas nustatė, kad iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad... 9. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo pateikti duomenys... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2015... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:
    13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Šios apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas netenkino... 17. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, apeliacinio skundo priėmimo... 19. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šie duomenys nėra pakankami... 20. Kaip matyti iš į bylą pateiktų įrodymais, bei remiantis Lietuvos teismų... 21. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, į... 22. Nors atsakovas teismui suformuluotame prašyme neprašo atleisti jį nuo dalies... 23. Pažymėtina, jog pagrindinė įstatyme įtvirtinta asmens atleidimo nuo dalies... 24. Kaip nustatyta byloje, sunki atsakovo turtinė padėtis yra laikina, dėl ko... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartį pakeisti ir R. B....