Byla 2-996/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB Žaliasis tiltas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, civilinėje byloje Nr. 2-2689-585/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rivekta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Žaliasis tiltas“ dėl sumokėto avanso priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Rivekta“ 2009-09-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Žaliasis tiltas“ dėl 112 740 Lt sumokėto avanso priteisimo.

4Atsakovas UAB „Žaliasis tiltas“ pateikė teismui priešieškinį dėl atlyginimo už papildomus darbus bei negautų pajamų priteisimo. Atsakovas prašė atidėti 4469 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) šioje byloje priėmimo, kadangi šiuo metu įmonė susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, tačiau vėliau turės galimybę sumokėti reikiamą žyminį mokestį.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą netenkino ir nurodė, kad remiantis atsakovo finansiniais duomenimis, atsakovas praėjusiais metais turėjo virš 100 mln. Lt vertės turto, daugiau negu 70 mln. nuosavo kapitalo ir keliasdešimties tūkstančių litų pelną atėmus visas veiklos sąnaudas. Todėl teismas sprendė, kad 4469 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas yra santykinai mažas atsakovo apyvartinėms lėšoms.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo patenkinti. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

71. Atsakovas iš apyvartinių lėšų negali sumokėti žyminio mokesčio, nes šiuo metu, vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį, antstolis patvarkymu yra uždraudęs bet kokius išmokėjimus grynųjų pinigų, gautų iš įmonės ūkinės – komercinės veiklos.

82. Šiuo metu atsakovas negali sumokėti žyminio mokesčio ne tik dėl arešto, bet ir dėl nuolatinio apyvartinių lėšų trūkumo. Šiuo metu kitų įmonių įsiskolinimas atsakovui siekia 1983901,90 Lt, tačiau ne visi klientai atsiskaito laiku.

93. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pernai deklaravo keliasdešimt tūkstančių pelną. Teismas tokią išvadą padarė vadovaudamasis ne pilnų finansinių metų, o tik 9 mėnesių pelno ataskaita, tuo tarpu pagal 2009 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą grynasis pelnas siekė minus 2666476 Lt. Didelė atsakovo nekilnojamojo turto dalis yra įkeista, tačiau įkeitimo sumos yra ženkliai mažesnės nei turto vertė, todėl ateityje realizavus turtą atsakovas tikrai turės piniginių lėšų pralaimėjimo atveju žyminiam mokesčiui sumokėti.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Tačiau skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus.

12Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet nėra duomenų apie ateityje galimai iš esmės pagerėsiančią jo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Tuo tarpu teismas gali atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (CPK 84 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009). Sprendžiant, ar asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti tiek, kad jis bus pajėgus sumokėti bylinėjimosi išlaidas bylos pralaimėjimo atveju, turi būti nagrinėjami apelianto pateikti bei kiti bylos duomenys, pagrindžiantys asmens turtinę padėtį ir jo finansines galimybes. Tai gali būti bet kokie dokumentai, pagrindžiantys asmens galimybę netolimoje ateityje gauti ženkliai didesnes pajamas ar didesnės vertės turtą (pareiškimas dėl palikimo priėmimo, darbo sutartys, autorinės sutartys, preliminarios sutartys, kreditorių ir debitorių sąrašai, vykdomos veiklos planai, duomenys iš kredito įstaigų ir pan.).

13Iš byloje esančių atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovas 2009 metais turėjo 2666476 Lt nuostolių. Be to, byloje esantis antstolio Ginto Badikonio 2010 m. sausio 26 d. turto aprašo (b.l. 69) matyti, kad atsakovui uždrausta atlikti bet kokius išmokėjimus grynųjų pinigų, gautų iš įmonės ūkinės-komercinės veiklos. Šios aplinkybės, teisėjų kolegijos nuomone, leidžia daryti išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, tačiau ji nėra tokia sunki, kad atsakovas negalėtų sumokėti bent dalies žyminio mokesčio. Remiantis bylos medžiaga, atsakovas šiuo metu yra pajėgus sumokėti dalį, t.y. pusę žyminio mokesčio. Tačiau tam, kad būtų galima patenkinti asmens prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą – jis turi pateikti įrodymus, jog tikėtina, kad ateityje jo finansinė padėtis pagerės. Iš byloje esančio 2010 m. balandžio 7 d. atsakovo debitorių sąrašo matyti, kad atsakovui tretieji asmenys skolingi 1983901,90 Lt. Be to, atsakovas turi įkeisto turto, kurio šiuo metu realizuoti negali, tačiau įkeitimu užtikrintos sumos yra ženklai mažesnės, nei turto vertė. Kolegijos nuomone, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad yra galimybė atsakovui ateityje gauti didesnes pajamas, kurios pralaimėjimo atveju leistų atsakovui sumokėti likusią 2234,5 Lt žyminio mokesčio dalį.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino atsakovo pateiktus įrodymus apie jo dabartinę turtinę padėtį bei nepagrįstai neatidėjo dalies žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimo. Pirmosios instancijos teismo išvados, jog atsakovas turi ir gali iš karto sumokėti visą žyminį mokestį, nėra pagrįstos atsakovo pateiktais dokumentais apie jo dabartinį turtinį pajėgumą.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina atidedant atsakovui pusės, t.y. 2234,5 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartį.

18Atidėti dalies, t. y. 2234,5 Lt, žyminio mokesčio sumokėjimą už atsakovo UAB „Žaliasis tiltas“ priešieškinį iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

19Nustatyti atsakovui UAB „Žaliasis tiltas“ terminą iki 2010 m. rugsėjo 13 d. sumokėti 2234,5 Lt žyminį mokestį ir pateikti Vilniaus apygardos teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus.