Byla 2A-22-262/2014
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės J. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. A. ieškinį atsakovui UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė: pripažinti negaliojančiu 2012-12-11 ieškovės ir atsakovo sudarytą susitarimą nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, ieškovės atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu, grąžinti ieškovę į jos iki atleidimo iš darbo užimtas pareigas, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, 18 procentų darbo užmokesčio priedą, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2011-12-15 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta darbo sutartis, kurios pagrindu ieškovė pradėjo eiti Bioderma Baltic regiono vadovės pareigas. Šalys sulygo, kad darbuotojai nustatomas 15 732 Lt mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių bei priedai. 2012 m. gruodžio 11 d. pokalbio kavinėje metu atsakovo atstovė visiškai netikėtai pateikė ieškovei susitarimą dėl darbo santykių nutraukimo (toliau- susitarimas) ir nurodė nedelsiant jį pasirašyti, nes ieškovė yra atleidžiama iš darbo. Ieškovė nesitikėjo tokio sprendimo ir buvo visiškai pasimetusi, nes negalėjo tikėtis, kad esant puikiems įmonės veiklos rezultatams gali būti atleista iš darbo. Kadangi ieškovei buvo daromas spaudimas pasirašyti susitarimą ir ieškovė jį pasirašė, šis susitarimas turi būti pripažintas neteisėtu. Be to, atsakovas, atleisdamas ieškovę iš darbo nevisiškai atsiskaitė su ieškove, todėl iš atsakovo turi būti priteistas 18 procentų darbo užmokesčio priedas.

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, teismui pripažinus susitarimą negaliojančiu, prašė teismo taikyti restituciją vadovaujantis CK 6.145 str. 1 d. ir atsakovo naudai iš ieškovės priteisti pagal susitarimą sumokėtą išeitinę kompensaciją – 70 720 Lt.

6Nurodė, kad ieškovė susitarimą pasirašė nieko neverčiama, turėjo pakankamai laiko įsigilinti į jo sąlygas. Ieškovei buvo pasiūlyta didesnė nei priklauso piniginė kompensacija ir ieškovė su tokiomis sąlygomis sutiko. Ieškovei priedas nepriklauso, nes ji nepasiekė tokių rezultatų, kokių buvo tikimasi iš jos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, iš ieškovės atsakovui priteista 5800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad pagal einamas vadovaujamas pareigas, socialinę padėtį, turimas žinias ir praktinę patirtį ieškovė turėjo suprasti susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo teisines pasekmes. Todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad darbdavys jai primetė savo valią nutraukti darbo sutartį pasiūlydamas akivaizdžiai nepalankias sąlygas. Ieškovė, reikalaudama priteisti jai atlyginimo priedą, remiasi sutarties 3 punktu, bet šis punktas šalių susitarimu buvo pakeistas, nustatant, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: mėnesinę algą prieš mokesčius, lygią 17680 Lt, jokie priedai ar premijos po pakeitimų nebuvo numatyti. Šalių faktinis elgesys darbo sutarties nutraukimo metu taip pat rodo, kad šalys neketino įgyvendinti darbo sutartyje esančio susitarimo dėl priedų.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovė apeliacinį skundą iš esmės grindžia šiais argumentais: teismas netinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, nes nepagrįstai prioritetą suteikė atsakovo darbuotojos liudytojos E. K.-B. parodymams, o neatsižvelgė į ieškovės parodymus; teismas nepagristai konstatavo, jog darbo sutartis buvo nutraukta teisėtai, nes iš visų bylos aplinkybių matyti, atsakovas darė didelį spaudimą ieškovei, netikėtai pateikdamas susitarimą dėl sutarties nutraukimo ir versdamas ieškovę jį pasirašyti; teismas nepagrįstai nepriteisė darbo užmokesčio priedo, nes ieškovės darbo metu įmonė pasiekė gerų rezultatų.

13Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo: jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas; jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų pakeisti skundžiamą sprendimą ir pripažintų 2012 m. gruodžio 11 d. susitarimą negaliojančiu, - taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovės atsakovui 70 720 Lt; jeigu teismas spręstų dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinę pravaikštą, atsakovas prašo patikrinti ieškovės įsidarbinimą kitoje įmonėse po darbo sutarties su atsakovu nutraukimu, kad kompensacijos už pravaikštą dydis būtų nustatytas pagal DK 300 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

14Nurodė, kad teismo nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados yra pagrįstos byloje surinktų įrodymų visuma, kurie nuosekliai papildo vienas kitą, apklaustų liudytojų parodymais, pačios ieškovės paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais. Sprendimas yra pagrįstas visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nagrinėjamai bylai aktualiais teisės taikymo klausimais.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmetamas

17CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

18Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

20Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

21Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

22Ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į atsakovo atstovės, tačiau neatsižvelgė į ieškovės parodymus. Apeliacinės instancijos teismas su tokia ieškovės pozicija nesutinka. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė skirtingų byloje surinktų įrodymų visuma pagrįstą išvadą, jog šalių susitarimas nebuvo sudarytas prieš ieškovės valią. Tai, kad ieškovei buvo daromas spaudimas, ieškovė turėjo pateikti įrodymus, savo teiginius turėjo pagrįsti liudytojų parodymais. Tačiau ieškovė tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). t.y. byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovė būtų verčiama pasirašyti susitarimą.

23Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išsakyta nuomone, jog ieškovė užėmė aukštas vadovaujančias pareigas darbdavio įmonėje ir pati vadovavo kitiems darbuotojams, priimdavo juos į darbą ir atleisdavo. Tai patvirtina skirtingi byloje surinkti įrodymai: jos pačios paaiškinimai duoti 2013 m. balandžio 2 d. teismo posėdyje, buvusių jos pavaldinių parodymai ir rašytiniai duomenys, pvz. jos atlyginimo dydis, jai pavaldžios darbuotojos atleidimo dokumentai, pareiginiai nuostatai ir pan. Taigi atsižvelgiant į ieškovės užimamas pareigas, socialinę padėtį ir žinias, ji puikiai suprato 2012 m. gruodžio 11 d. pasirašyto susitarimo pasekmes. Ieškovė dėl savo padėties, užimtų pareigų, pajamų lygio negali būti prilyginama silpnesnei šaliai derybose dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė turėjo pakankamai laiko perskaityti visą susitarimą prieš jį pasirašydama. Net ir pati ieškovė nurodė, kad ji susipažino su susitarimo 6.2 punktu dėl ginčų nagrinėjimo Lietuvos teismuose, kuris įdėtas susitarimo teksto pabaigoje. Liudytoja E. K.-B. paliudijo, kad ieškovė, prieš pasirašydama susitarimą, patikrino, ar E. K.-B. turi įgaliojimą pasirašyti darbdavio vardu. Tai rodo, kad pasirašymo metu ieškovė buvo suinteresuota susitarimo galiojimu. Teismas atmeta apeliacinio skundo teiginius, kad susitarimą atsakovo vardu pasirašiusi E. K.-B. galėjo daryti spaudimą ieškovei, nes ėjo aukštesnes pareigas. Priešingai, bylos duomenys rodo, kad ieškovė ir E. K.-B. ėjo panašaus lygio pareigas. E. K.-B. yra verslo padalinio vadovė Lenkijoje. Lygiai taip pat savo pareigas duodama paaiškinimus įvardino ieškovė, nurodydama, kad buvo atsakinga už Baltijos regioną. Ieškovės darbo sutartį ir jos pakeitimus pasirašė atsakovo vadovas, o ne E. K.-B.. E. K.-B. susitarimą darbdavio vardu pasirašė pagal specialų darbdavio vadovo išduodą įgaliojimą. Taigi, nebuvo jokių esminės nelygybės tarp šalių sąlygų pasirašant susitarimą.

25Apeliacinės instancijos teismo nuomone, savo valią nutraukti darbo sutartį ieškovė taip pat patvirtino konkludentiniais veiksmais po susitarimo pasirašymo. Liudytoja L. Z. nurodė, kad ieškovė ją pati informavo, kad ieškovės darbo sutartis nutraukta. Vėliau pati ieškovė tai pranešė susitikime su kitomis atsakovo darbuotojomis. Ieškovė kitą dieną po susitarimo pasirašymo pasirašė atsakovo turto grąžinimo aktą. Liudytoja E. K.-B. teismo posėdyje nurodė, kad ieškovė po susitarimo pasirašymo kelis kartus teiravosi dėl to, kada bus pervesti susitarime numatyti mokėjimai. Pretenziją dėl atleidimo ir psichologinio spaudimo ieškovė pareiškė praėjus beveik vienam mėnesiui po atleidimo dienos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad susitarimas buvo pasirašytas viešoje vietoje - restorane KITCHEN. Akivaizdu, kad viešoje vietoje galimybės daryti psichologinį spaudimą kitam asmeniui yra labai ribotos.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad susitarimu ieškovei numatyta teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus atitinkanti išeitinė kompensacija. Atsižvelgiant į ieškovės stažą, atleidimo dieną pagal DK 140 straipsnį jai priklausė 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Priešingai nei teigia ieškovė, 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensacija reiškia, kad susitarimas buvo sudarytas ieškovei palankiomis sąlygomis. Susitarimu nustatyta kompensacija atsižvelgia į ieškovės garantijas, kurios atsirastų dėl stažo skaičiavimo pasibaigus įspėjimo pagal DK 130 straipsnį laikotarpiui.

27Nors ieškovė teigia, kad jai atsakovo pasiūlymas nutraukti darbo santykius buvo netikėtas, susitarimą ji pasirašė tą pačią dieną, kai jis buvo pasiūlytas, ir todėl neturėjo laiko apsvarstyti jo sąlygų, tačiau teismo nuomone susitarimo pasirašymo laikas savaime nerodo ieškovės valios trūkumų ir nesudaro pagrindo pripažinti jį negaliojančiu. Be to, ir pati ieškovė nenurodė jokių aplinkybių apie tai, kad būtų bandžiusi ar norėjusi derėtis dėl finansinių ar kitų susitarimo sąlygų. Atsakovui atsiųsta ieškovės advokato pretenzija taip pat nenurodo jokių aplinkybių apie tai, kad ieškovė būtų bandžiusi derėtis dėl konkrečių susitarimo sąlygų, tačiau tam būtų užkirstas kelias, ar kad jai būtų nepriimtinos konkrečios susitarimo sąlygos. Tai rodo, kad susitarimo pasirašymo metu jo sąlygos ieškovei buvo priimtinos. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamame sprendime padaryta išvada, jog šalių sudarytas susitarimas yra galiojantis, turi šalims įstatymo galią ir yra tinkamai įvykdytas.

28Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl ko nebuvo priteistas ieškovei priedas prie darbo užmokesčio (šalys buvo padarę darbo sutarties pakeitimus ir pagal juos priedas nepriklauso, skirti priedą buvo darbdavio teisė, o ne pareiga, kad ieškovei nebuvo suformuotos konkrečios užduotys ir kt.), todėl jų nebekartoja. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas viso bylos nagrinėjimo metu teigė, jog ieškovė netinkamai atliko savo pareigas, nepaisė atsakovo nurodymų dėl tam tikrų produktų reklamos, ieškovės santykiai su kolektyvu buvo įtempti, t.y. atsakovas nebuvo patenkintas ieškovės darbo rezultatais. Ieškovė tai paneigiančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Todėl darytina išvada, kad ieškovė nepateisino atsakovo lūkesčių ir tai yra dar viena priežastis, įrodanti, kad priedas ieškovei nepriteistas pagrįstai.

29Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, šalių bei liudytojų parodymus, teisingai taikė ginčo klausimams taikytinas DK nuostatas, bei teismų praktiką, todėl naikinti ar keisti skundžiamą sprendimą nėra jokio pagrindo.

30Atmetus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovės turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas pateikia įrodymus apie 8886,58 Lt patirtas išlaidas už advokato pagalbą. Tačiau ši byla nėra sudėtinga, ta pati advokatų kontora atstovavo atsakovą ir pirmosios instancijos teisme, be to, ši suma ženkliai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 įsakymu patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytą maksimalų dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Dėl išvardintų priežasčių teismas mažina priteistiną sumą iki minėtose rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio – 1500 Lt (CPK 93, 98 str.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš ieškovės J. A. (a.k. ( - ) atsakovui UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“ (į.k. 300970809) 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškiniu prašė: pripažinti negaliojančiu 2012-12-11 ieškovės... 4. Nurodė, kad 2011-12-15 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta darbo... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti iš... 6. Nurodė, kad ieškovė susitarimą pasirašė nieko neverčiama, turėjo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinys... 9. Teismas nurodė, kad pagal einamas vadovaujamas pareigas, socialinę padėtį,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 12. Ieškovė apeliacinį skundą iš esmės grindžia šiais argumentais: teismas... 13. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo: jį atmesti, o sprendimą... 14. Nurodė, kad teismo nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados yra pagrįstos... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas atmetamas... 17. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 20. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 21. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 22. Ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į... 23. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė turėjo pakankamai laiko... 25. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, savo valią nutraukti darbo sutartį... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad susitarimu ieškovei numatyta teisingumo,... 27. Nors ieškovė teigia, kad jai atsakovo pasiūlymas nutraukti darbo santykius... 28. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei aplinkybes,... 30. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovės turėtų būti priteistos... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti iš ieškovės J. A. (a.k. ( - ) atsakovui UAB „Laboratoire...