Byla 2A-179/2013
Dėl nuomos mokesčio dalies priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Ukmergės rajono savivaldybei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Miesto energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, civilinėje byloje Nr. 2-3618-262/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ukmergės šiluma“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Miesto energija“ dėl nuomos mokesčio dalies priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Ukmergės rajono savivaldybei.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Ukmergės šiluma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Miesto energija“ dėl nuomos mokesčio dalies priteisimo, prašydamas priteisti iš atsakovo 126 024,57 Lt nuomos mokesčio, 3 253,04 Lt palūkanas už laikotarpį nuo 2009-02-02 iki 2009-07-08, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Energijos taupymo centras“ ir atsakovo UAB „Miesto energija“ (tuo metu – UAB „Ukmergės energija“) buvo sudaryta SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (toliau – Šilumos ūkių modernizavimo sutartis), kurios 5.1 punktu atsakovas UAB „Miesto energija“ (nuomininkas) įsipareigojo sudaryti turto nuomos sutartis su ieškovu, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ (nuomotojais). Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 4.4.2. punkte įtvirtintas nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo pradžios terminas apibrėžtas konkrečiu įvykiu, t. y. nurodyta, kad atsakovas nemokės nuomotojams nekilnojamojo turto mokesčio iki tol, kol Ukmergės rajono savivaldybė (toliau – ir savivaldybė) visiškai neatsiskaitys su nuomotojais, tuo tarpu atsakovo pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį atsiras įvykus sutartyje nurodytam įvykiui, t. y. savivaldybei visiškai atsiskaičius su nuomotojais.

7Atsakovas bei ieškovas 2001-01-02 sudarė turto nuomos sutartį (toliau Turto nuomos sutartis), ir atsakovas, be kita ko, įsipareigojo ieškovui mokėti nuomos mokestį, kurį pagal sutarties 5.2 punktą sudaro: 1) ilgalaikės paskolos grąžinimas (ir palūkanos) pagal Finansų ministerijos paskolos sutartį su ieškovu; 2) eksploatuojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas; 3) nekilnojamojo turto mokestis; 4) nuomotojo administracinės sąnaudos; 5) žemės nuomos mokestis; 6) kelių mokestis. 2002-12-31 tarp šalių pasirašytas susitarimas dėl turto nuomos sutarties dalinio papildymo bei pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 2), kuriuo nekilnojamojo turto mokestis kaip nuomos mokesčio dalis buvo pavadintas Mokesčiu Nr. 3. Ieškovas atsakovui turto nuomos mokestį iki 2008-04-01 skaičiavo neįtraukdamas nekilnojamojo turto mokesčio. Ukmergės rajono savivaldybė 2008-04-01 ieškovui atliko paskutinį mokėjimą, taip padengdama savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų vartotojų įsiskolinimus už šilumos energiją, ir informavo šalis, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija visiškai atsiskaitė su ieškovu už savivaldybės bei jos biudžetinių įstaigų skolas. Todėl pagal Susitarimo Nr. 2 5.2.3 punktą atsakovui atsirado pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį, tačiau atsakovas jo nemoka ir grąžina jam siųstas PVM sąskaitas – faktūras. Ieškovo teigimu, atsakovo argumentas, kad jis mokės nuomos mokestį tik ta dalimi, kuri viršys savivaldybės įsiskolinimo sumą ieškovui, yra nepagrįstas.

8Atsakovas UAB ,,Miesto energija“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovui pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį atsiras tik po to, kai nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimui, kurį į biudžetą turi pareigą mokėti ieškovas UAB „Ukmergės šiluma“, bus išnaudota visa 2 074 873 Lt suma (savivaldybės skola ieškovui).

9Trečiasis asmuo Ukmergės rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su ieškiniu ir palaiko jį ieškovo nurodytais motyvais.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė 126 024,57 Lt nuomos mokesčio, 3 253,04 Lt palūkanas, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir 5 086 Lt bylinėjimosi išlaidas.

12Teismas nustatė, 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Energijos taupymo centras” ir atsakovo buvo sudaryta SP UAB „Ukmergės šiluma”, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis, kurios 5.1 punktu atsakovas (nuomininkas) įsipareigojo sudaryti turto nuomos sutartis su SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ (nuomotojais). Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 2.4. punktu atsakovas įsipareigojo perimti nuomotojų trumpalaikį turtą, išskyrus savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų organizacijų įsiskolinimą už sunaudotą šilumą, susidariusį iki turto nuomos sutarties sudarymo dienos bei iš Ukmergės rajono savivaldybės ieškovui priteistas skolas, ir trumpalaikius įsipareigojimus turto nuomos sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi. Įvertinęs minėtas Šilumos ūkių modernizavimo sutarties sąlygas, teismas sprendė, kad atsakovui nebuvo perkelta pareiga atsiskaityti su nuomotojais už iki minėtos sutarties sudarymo atsiradusias prievoles, nes ši prievolė liko savivaldybei, todėl atsakovui neperėjo ir reikalavimo teisė į minėtas lėšas. Teismas pažymėjo, kad šilumos ūkių modernizavimo sutarties 2.4. punktu atsakovas numatė perimti ieškovo trumpalaikį turtą, o atsakovo ilgalaikiai įsipareigojimai įskaičiuojami į nuomos mokestį.

13Nurodė, kad 2001-01-02 atsakovas su ieškovu sudarė turto nuomos sutartį, kuria ieškovas išnuomojo atsakovui kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiuo turtu ir atsiskaityti su nuomotoju turto nuomos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; pagal šios sutarties 5.2.3 punktą turto nuomos mokesčio sudėtinė dalis yra nekilnojamojo turto mokestis. 2002-12-31 tarp šalių pasirašyta Susitarimas Nr. 2, pakeitęs turto nuomos sutarties 5 dalį, kuriuo nekilnojamojo turto mokestis kaip nuomos mokesčio dalis buvo pavadintas Mokesčiu Nr. 3 ir kuris apibrėžiamas kaip nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimas už išsinuomotą turtą. Susitarimo Nr. 2 5.2.3 punktas nustatė, kad mokestis mokamas vadovaujantis mokėjimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; mokestis Nr. 3 pradedamas mokėti padengus iki turto nuomos sutarties sudarymo susidariusį savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų vartotojų įsiskolinimą už sunaudotą šilumos energiją, įskaitant kompensacijas mažas pajamas gaunančioms šeimoms bei iš Ukmergės rajono savivaldybės ieškovui priteistas sumas. Nekilnojamojo turto mokestis už grąžintą nuomotojui turtą mokamas ne ilgiau kaip tris metus. Teismas pažymėjo, kad ši susitarimo sąlyga yra analogiška Šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties 4.4.2. punktui.

14Teismas, nustatęs, kad 2008-04-01 Ukmergės rajono savivaldybė ieškovui atliko paskutinį mokėjimą, taip padengdama savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų vartotojų įsiskolinimus už šilumos energiją ir apie tai informavo šalis, konstatavo, kad atsakovui atsirado pareiga mokėti ieškovui nekilnojamojo turto mokestį, kuris yra nuomos mokesčio sudedamoji dalis (Susitarimo Nr. 2 5.2.3 p., Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 4.4.2 p.). Teismo vertinimu, susitarimo 5.2.3 punkte įtvirtintas nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo terminas, apibrėžiant jį konkrečiu įvykiu (CK 1.117 str. 2 d.), todėl nuo to momento, kai Ukmergės rajono savivaldybė visiškai atsiskaitė su ieškovu (2008-04-01), atsakovui atsirado prievolė mokėti sutartyje nustatytą nekilnojamojo turto mokestį. Teismas pažymėjo, kad susitarime dėl trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų (toliau – Susitarimas Nr. 1), nurodytas Ukmergės rajono savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų organizacijų įsiskolinimo dydis, taip pat yra numatyta, kad suma, lygia įsiskolinimo dydžiui, bus dengiamas nekilnojamojo turto mokestis ateinančiais metais kaip numatyta turto nuomos sutartyje.

15Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas sprendė, jog yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 126 024,57 Lt nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d., 4.487 str. 1 d.), 3 253,04 Lt palūkanas, 6 proc. procesines palūkanas ir 5086 Lt bylinėjimosi išlaidas.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Miesto energija“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

181) Teismas neteisingai vertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus (susitarimus), kurių pagrindu yra kildinamas atsakovo pareigos mokėti nuomos mokesčio dalį - nekilnojamojo turto mokestį, atsiradimo momentas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį atsakovui kilo tuomet, kai 2008-04-01 savivaldybė sumokėjo ieškovui visą savivaldybės ir vartotojų skolą. Tokios sąlygos nebuvo numatyta tarp šalių sudarytuose susitarimuose. Savivaldybė ir atsakovas susitarė dėl atsakovui neperduoto ieškovo trumpalaikio turto (savivaldybės skolų) kompensavimo tvarkos, tačiau teismas šios tvarkos nesiaiškino.

192) Teismas neteisingai nurodė, kad savivaldybė dengia skolas ne atsakovui, bet ieškovui. Nors ieškovas nėra Šilumos ūkių modernizavimo sutarties šalis, tačiau šios sutarties pagrindu buvo sudaryta Turto nuomos sutartis, todėl būtina tinkamai nustatyti Šilumos ūkių modernizavimo sutarties turinį ir tikruosius tikslus. Teismas netinkamai vertino šios sutarties 2.4 bei 4.4.2 punktus ir neatskleidė tikrųjų šalių ketinimų. Esminė aplinkybė (tikrieji šalių ketinimai) yra ta, kad savivaldybė (akcininkė) iš jos įmonės UAB „Ukmergės šiluma“ (ieškovo; nuomotojo) perduodamo turto „išėmė“ savivaldybės skolą jos pačios įmonei (t. y. reikalavimo teises į sumas, kurias savivaldybė buvo skolinga ieškovui) ir atitinkamai su atsakovu savivaldybė sutarė, kaip dengs neperduotą reikalavimo teisę. Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 2.4 punktu buvo susitarta, kad atsakovas neperims ieškovo reikalavimo teisių į savivaldybę ir vartotojus (t. y. negaus pinigų perimdamas turtą iš nuomotojo), tačiau už neperduotas reikalavimo teises 4.4.2 punkte buvo numatyta kompensacija (t. y., kad pinigus ieškovas gaus kitu būdu - per nekilnojamojo turto mokestį, kurio nemokės tol, kol šio nekilnojamojo mokesčio suma neviršys savivaldybės skolos, kurios neperėmė atsakovas, sumos). Pats Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 4.4 punkto pavadinimas „Savivaldybė įsipareigoja: <...>“ rodo, kad savivaldybė įsipareigojimus prisiėmė išimtinai atsakovo UAB „Miesto energijos“ ir investuotojo UAB „Energijos taupymo centras“ atžvilgiu, bet ne ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“, kuris nėra šios sutarties šalis, atžvilgiu. Teismas nepagrįstai nurodė, kad „atsakovui nebuvo perkelta pareiga atsiskaityti su nuomotojais už iki minėtos sutarties sudarymo atsiradusias prievoles, nes ši prievolė liko savivaldybei, todėl atsakovui neperėjo ir reikalavimo teisės į minėtas lėšas“. Teismas neatskyrė, kad savivaldybės pareiga padengti įsiskolinimą yra pareiga savivaldybei, o teisė gauti šį įsiskolinimą (lėšas) yra kitos šalies reikalavimo teisė (bet ne kitos šalies pareiga, todėl negalima ir perleisti jokios pareigos). Šilumos ūkių modernizavimo sutartyje buvo sutarta, kad savivaldybės skola (reikalavimo teisės į savivaldybę) neperduodama ieškovui kaip reikalavimo teisė, o kad ieškovui būtų kompensuotas neperduotas turtas (reikalavimo teisės į savivaldybės skolas), buvo sutarta kompensacija per nuomos mokestį - kad ieškovas nemokės nekilnojamojo turto mokesčio sumai, lygiai savivaldybės skolos sumai.

203) Teismas neteisingai nustatė šalių įsipareigojimus pagal turto nuomos sutartį ir ignoravo 2001-03-22 Susitarimo Nr. 1 esmines sąlygas, kuriomis ieškovas pripažįsta, kad savivaldybė skolas dengia atsakovui per nekilnojamojo turto mokestį. Šiame susitarime nurodyta, kad ieškovui paliekamas savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų organizacijų įsiskolinimas už šilumą (įskaitant kompensacijas mažas pajamas gaunančioms šeimoms), kuris 2001-01-02 sudarė 2 074 873 Lt; o šia suma bus dengiamas nekilnojamojo turto mokestis ateinančiais metais kaip numatyta turto nuomos sutartyje. Iš šios sąlygos akivaizdu, kad ne tik savivaldybė, bet ir pats ieškovas patvirtino, kad savivaldybės skolos suma bus dengiamas nekilnojamojo turto mokestis, kas reiškia, jog nekilnojamojo turto mokestį atsakovas turėtų mokėti tik tada, kai ieškovo sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis viršys savivaldybės skolos sumą.

214) Pagal teismo išvadą, savivaldybė turi sumokėti lėšas, skirtas tik skolos sumai padengti ieškovui, o ne atsakovui, tačiau tai reikštų, kad atsakovo balanse atsiradę trūkumai dėl neperduoto trumpalaikio turto būtų nekompensuoti. Šilumos ūkių modernizavimo sutartis ir turto nuomos sutartis turi būti aiškinama sistemiškai ir nustatant tikruosius šalių ketinimus. Šilumos ūkių modernizavimo sutartimi savivaldybė ir atsakovas susitarė dėl atsakovo negauto turto kompensavimo mechanizmo, t. y. atsakovui turi būti padengiamas dėl neperduoto 2 074 873 Lt vertės trumpalaikio turto įmonės balanse atsiradęs trūkumas nekilnojamojo turto mokesčiu. Kitoks sutarčių aiškinimas pažeistų bendrąjį sąžiningumo ir ekonominės logikos principus. Ekonominis sutarčių pagrįstumas gali būti tik tuo atveju, jei atsakovui neperduotos savivaldybės ir vartotojų skolos būtų padengiamos per nekilnojamojo turto mokestį.

225) Teismas nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad savivaldybė ieškovui sumokėjo savo ir kitų vartotojų skolas, kadangi ši aplinkybė nėra susijusi su atsakovo prievolės mokėti nekilnojamojo turto mokestį atsiradimu. Atsakovui pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį atsiras tuomet, savivaldybė skirs lėšas, lygias į atsakovo balansą neįtrauktos savivaldybės ir vartotojų skolos (2 074 873 Lt) sumai. Teismas netyrė ir nevertino, kokio dydžio nekilnojamojo turto mokesčio sumą už atsakovui perduotą ieškovas jau yra sumokėjęs. Nuo sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio sumos dydžio priklauso, ar ieškovas įvykdė būtiną sąlygą, su kurios įvykdymu siejama teisė reikalauti iš atsakovo mokėti nekilnojamojo turto mokestį. Nei savivaldybė, nei ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių ieškovo į biudžetą sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio dydį.

23Atsiliepimu ieškovas UAB ,,Ukmergės šiluma“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, teigdamas, kad:

241) Sutarčių nuostatos, numatančios nuomos mokesčio sudėtinės dalies mokėjimo tvarką ir pagrindus yra visiškai aiškios; jokių kitų susitarimų tarp šalių nebuvo sudaryta.

252) Atsakovas nepagrįstai remiasi prielaida, kad visos lėšos, kurių ieškovas turi teisę reikalauti iš vartotojų (tame tarpe ir iš savivaldybės), kuriems ieškovas teikė šilumos tiekimo paslaugas dar iki atsakovo, turėjo pereiti atsakovui, o neperėjus, savivaldybė ir ieškovas turėjo kompensuoti šią savivaldybės „skolą“. Tačiau minėtas trumpalaikis turtas (t. y. iš savivaldybės priteistos skolos ieškovui) neturėjo pereiti atsakovui ir dėl to neturėjo būti numatytas joks kompensavimo mechanizmas. Atsakovo poziciją, kad jam turėjo būti perduotas visas trumpalaikis ieškovo turtas, paneigia Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 2.4 punktas, kuriuo šalys aiškiai susitarė, kad bus perduodamas ne visas ieškovo trumpalaikis turtas. Ši aplinkybė paneigia būtinybę nustatyti kokią nors kompensavimo tvarką. Atsakovo teiginiai būtų pagrįsti tik tokiu atveju, jeigu šalys būtų susitarusios perduoti visą trumpalaikį turtą, bet dėl tam tikrų priežasčių jis nebūtų buvęs perduotas.

263) Jeigu atsakovas mano, kad Šilumos ūkio modernizavimo sutarties 4.4.2. punkte nustatyta sąlyga reiškia, kad Ukmergės rajono savivaldybė atsakovui buvo skolinga ir turėjo skirti tam tikras lėšas, tai ši aplinkybė nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir negali būti pagrindas atmesti ieškovo reikalavimus, kildinamus ir turto nuomos sutarties.

274) 2001-03-22 susitarimas dėl trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų perėmimo aiškiai rodo, kad 2 074 873 Lt trumpalaikio turto dalis liko ieškovo balanse ir neturėjo būti perduota atsakovui. Atsakovo cituojamoje šio susitarimo dalyje nurodyta, kad minėta suma bus naudojama kurį laiką nekilnojamojo turto mokesčio dengimui, kaip tai numatyta turto nuomos sutartyje. Tuo tarpu turto nuomos sutartyje tokio dengimo terminas buvo apibrėžtas konkrečiu įvykiu, kuris yra įvykęs.

285) Atsakovo teiginys, kad Šilumos ūkių modernizavimo sutartimi savivaldybė ir atsakovas susitarė dėl negauto turto kompensavimo mechanizmo nėra pagrįstas jokia sutarties nuostata ar kitais byloje tinkamais įrodymais.

296) Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad byloje buvo svarbu nustatyti, kokio dydžio nekilnojamojo turto mokestis buvo sumokėtas, kadangi turto nuomos sutartis nenumato, kad ieškovas turėtu įvykdyti kokias nors būtinas sąlygas tam, kad įgytų teisę reikalauti nuomos mokesčio sumokėjimo.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus, o CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

33Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti atsakovo UAB ,,Miesto energija“ apeliacinio skundo, ieškovo UAB ,,Ukmergės šiluma“ atsiliepimo į šį apeliacinį skundą argumentus bei skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo klausimą, pirmiausia atkreipia dėmesį į teismų praktikoje susiformavusią nuostatą, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

34Teisėjų kolegija, nesutikdama su apelianto UAB ,,Miesto energija“ argumentais, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą dėl atsakovo apelianto (nuomininko) prievolės mokėti ieškovui (nuomotojui) nuomos mokesčio dalį, kurią sudaro nekilnojamojo turto mokestis arba Mokestis Nr. 3 (2001-01-02 Turto nuomos sutartis Nr. 1 5.2 p., susitarimas dėl Turto nuomos sutarties papildymo bei pakeitimo 5.2.3 p., 2002-12 susitarimo), esminę reikšmę turi būtent šiuos du savarankiškus juridinius asmenis susiejusios Turto nuomos sutarties nuostatos. Teismas teisingai nustatė, jog būtent šioje Sutartyje (su dvišaliais pakeitimais) abi šalys aiškiai susitarė, kad atsakovo prievolė mokėti ieškovui minimą nuomos mokesčio sudėtinę dalį pradedama vykdyti tada, kai bus padengta savivaldybės ir iš jos biudžeto išlaikomų vartotojų skola už sunaudotą šilumos energiją, įskaitant kompensacijas bei ieškovui priteistas lėšas, - kuri yra susidariusi iki Turto nuomos sutarties Nr. 1 sudarymo.

35Teismas nustatė, jog savivaldybė su ieškovu už minėtas skolas visiškai atsiskaitė 2008-12-12 ir sprendė, kad pagal dvišalės Turto nuomos sutarties Nr. 1 nuostatas atsakovui atsirado prievolė mokėti ieškovui ir šią nuomos mokesčio sudedamąją dalį, t. y. nekilnojamojo turto mokestį (Sutarties 5.3.3 p., Susitarimo 5.2.3 p., CK 1.117 str. 2 d., 6.477 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., 6.193 str.).

36Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu dėl Turto nuomos sutarties Nr. 1, bei Susitarimo nuostatų aiškinimu, taikymu bei jo prievolės mokėti ginčo lėšas atsiradimo konstatavimu, teigia, jog teismas be pagrindo šios pareigos atsiradimas nesusiejo su Šilumos ūkių modernizavimo sutarties nuostatomis, kurios yra esminės (,,rėminės“) Turto nuomos sutarties Nr. 1 atžvilgiu. Nurodo, kad šių abiejų sutarčių sąlygas aiškinant kaip visumą sutartinių normų, apibrėžiančių ieškovo bei atsakovo teisinius santykius, be kita ko ir nuomos mokesčio dydžio, jo mokėjimo tvarkos nustatymą, seka išvada, kad ginčo nekilnojamojo turto mokestį atitinkančią turto nuomos mokesčio sudedamąją dalį jis ieškovui UAB ,,Ukmergės šiluma“ turėtų mokėti tik tada, kai paties ieškovo sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis viršys paminėtos Ukmergės rajono savivaldybės skolos sumą.

37Teigia, kad būtent tokiu būdu buvo realizuota Šilumos ūkio modernizavimo sutarties šalių (ieškovas UAB ,,Ukmergės šiluma“ nėra šios sutarties šalimi) susitarimas dėl jo negauto 2 074 873 Lt vertės turto (Savivaldybės skolos) kompensavimo mechanizmo, pagal kurį Savivaldybė neskiria tiesiogiai atsakovui lėšas šių jos skolų padengimui, tačiau jas dengia nekilnojamojo turto mokesčiu, t. y. nemoka atsakovui numatytos kompensacijos, o atsakovas atitinkamai nemoka ieškovui nekilnojamojo turto mokesčio, kol ši mokesčio suma susilygins su kompensuotina suma (2 074 873 Lt).

38Apelianto teigimu, kadangi Savivaldybė tiesiogiai jam šių lėšų nemokėjo, o ieškovas UAB ,,Ukmergės šiluma“ nėra sumokėjęs 2 074 873 Lt nekilnojamojo turto mokesčio, jis neprivalo ieškovui mokėti reikalaujamos priteisti nuomos mokesčio dalies. Nurodė, kad ieškovas, pagrįsdamas savo reikalavimą privalėjo įrodyti, kad minimas lėšas Savivaldybė skyrė būtent atsakovui, o ne pačiam ieškovui. Jo tvirtinimu, ieškovo to neįrodė, Savivaldybės mokėjimai pačiam ieškovui nagrinėjamoje byloje teisinės reikšmės neturi, todėl ieškinys patenkintas be pagrindo, o teismo sprendimas naikintinas (CPK 178 str., 6.37 str., 6.71 str., 6.193 str., Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 2.4, 4.4.2 p.).

39Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto teiginiais.

40Visų pirma, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog pagal Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 2.4 punktą Operatorius, tai yra atsakovas UAB ,,Ukmergės energija“) įsipareigojo perimti Nuomotojų (be kitų ir ieškovo UAB ,,Ukmergės šiluma“) trumpalaikį turtą, išskyrus Savivaldybės ir jos vartotojų, skolas, susidariusias iki Turto nuomos sutarties sudarymo, bei iš Savivaldybės ieškovui priteistas lėšas, - ir trumpalaikius įsipareigojimus Turto nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

41Tuo pagrindu teismas padarė teisingą išvadą, kad nepagrįsti apelianto argumentai, susiję su minėta jo prievole, kylančia iš Turto nuomos sutarties. Taigi priešingai, nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šį ginčą, rėmėsi ne vien Turto nuomos sutarties, bet ir Šilumos ūkių modernizavimo sutarties nuostatomis. Beje, teismas teisingai nurodė, jog tarp ginčo šalių pasirašyto minimo Susitarimo 5.2.3 p. sąlyga yra analogiška Šilumos ūkių modernizavimo sutarties 4.4.2 p. (t. 1, 23-24, 27-39 b. l.). Tačiau ši aplinkybė taip pat nepatvirtina apelianto teiginius dėl jo prievolės ieškovui atsiradimo bei pagrįstumo (CPK 185 str.).

42Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas, atsiliepdamas į atsakovo apeliacinį skundą, teisingai nurodo, jog tuo atveju, jeigu atsakovas laiko, kad viena iš Šilumos ūkių modernizavimo sutarties šalių – Savivaldybė, nėra įvykdžiusi savo prievolės, jam neužkirstas kelias savo teises ir teisėtus interesus ginti įstatymo nustatyta tvarka, tuo tarpu šioje byloje, kurioje nagrinėjamas ginčas, kilęs tarp abišalės sutarties dalyvių, nurodytos aplinkybės negali būti pagrindu atmesti pareikštą reikalavimą (CPK 185 str.).

43Remdamasi tuo, kas paminėta, teisėjų kolegija, nenustačiusi absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, konstatavusi, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai išaiškino, pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas ir, patenkinęs ieškovo UAB ,,Ukmergės šiluma“ ieškinį atsakovui UAB ,,Miesto energija“ dėl Turto nuomos sutarties vykdymo bei atsiskaitymo, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, – laiko, jog kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl jų neanalizuoja. Tokiu būdu apelianto atsakovo UAB ,,Miesto energija“ apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Ukmergės šiluma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Nurodė, kad 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Energijos... 7. Atsakovas bei ieškovas 2001-01-02 sudarė turto nuomos sutartį (toliau Turto... 8. Atsakovas UAB ,,Miesto energija“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti... 9. Trečiasis asmuo Ukmergės rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį tenkino... 12. Teismas nustatė, 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono savivaldybės, UAB... 13. Nurodė, kad 2001-01-02 atsakovas su ieškovu sudarė turto nuomos sutartį,... 14. Teismas, nustatęs, kad 2008-04-01 Ukmergės rajono savivaldybė ieškovui... 15. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas sprendė, jog yra pagrindas priteisti... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Miesto energija“ prašo panaikinti teismo... 18. 1) Teismas neteisingai vertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus... 19. 2) Teismas neteisingai nurodė, kad savivaldybė dengia skolas ne atsakovui,... 20. 3) Teismas neteisingai nustatė šalių įsipareigojimus pagal turto nuomos... 21. 4) Pagal teismo išvadą, savivaldybė turi sumokėti lėšas, skirtas tik... 22. 5) Teismas nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad savivaldybė ieškovui... 23. Atsiliepimu ieškovas UAB ,,Ukmergės šiluma“ prašo apeliacinį skundą... 24. 1) Sutarčių nuostatos, numatančios nuomos mokesčio sudėtinės dalies... 25. 2) Atsakovas nepagrįstai remiasi prielaida, kad visos lėšos, kurių... 26. 3) Jeigu atsakovas mano, kad Šilumos ūkio modernizavimo sutarties 4.4.2.... 27. 4) 2001-03-22 susitarimas dėl trumpalaikio turto ir trumpalaikių... 28. 5) Atsakovo teiginys, kad Šilumos ūkių modernizavimo sutartimi savivaldybė... 29. 6) Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad byloje buvo svarbu nustatyti, kokio... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 33. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti atsakovo UAB ,,Miesto... 34. Teisėjų kolegija, nesutikdama su apelianto UAB ,,Miesto energija“... 35. Teismas nustatė, jog savivaldybė su ieškovu už minėtas skolas visiškai... 36. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu dėl Turto nuomos sutarties... 37. Teigia, kad būtent tokiu būdu buvo realizuota Šilumos ūkio modernizavimo... 38. Apelianto teigimu, kadangi Savivaldybė tiesiogiai jam šių lėšų nemokėjo,... 39. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto teiginiais.... 40. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog pagal... 41. Tuo pagrindu teismas padarė teisingą išvadą, kad nepagrįsti apelianto... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas, atsiliepdamas į atsakovo... 43. Remdamasi tuo, kas paminėta, teisėjų kolegija, nenustačiusi absoliučių... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą....