Byla B2-38-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čivylių žuvys“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo efektas“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Čivylių žuvys“ iškelta bankroto byla (2 t., b. l. 73–76). Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartimi įmonės administratore paskirta UAB „Verslo efektas“(2 t., b. l. 124–130). Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi UAB „Čivylių žuvys“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (4 t., b. l. 37–38). Terminas likvidavimo procedūroms pratęstas iki 2018 m. sausio 31 d. (5 t., b. l. 112–113, 148–149, 163–165; 6 t., b. l. 42–44, 138–139, 145–146).
  2. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Čivylių žuvys“ bankroto administratorės UAB „Verslo efektas“ įgalioto asmens G. M. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankroto procedūrų metu buvo realizuotas visas įmonei priklausantis turtas kreditorių susirinkime nustatyta tvarka, iš viso gauta 207 685,86 Eur pajamų, patirta 97 397,72 Eur išlaidų, 110 288,14 Eur suma skirta kreditorių reikalavimų tenkinimui, t. y. 84 964,80 Eur pervesta įkaito turėtojai už parduota įkeistą turtą ir 25 323,34 Eur paskirstyta kitiems įmonės kreditoriams, t. y. visiškai atsiskaityta su visais pirmos eilės kreditoriais, taip pat antros eilės kreditoriais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriumi, valstybės įmone Turto banku, todėl prašo juos išbraukti iš kreditorių sąrašo. Nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 1 681 253,97 Eur (6 t., b. l. 149–151). Kartu su prašymu pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą ir duomenis apie atsiskaitymą su įmonės kreditoriais (6 t., b. l. 152, 153, 154–158).
  3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (6 t., b. l. 161), kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą (6 t., b. l. 162), tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

  1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
  2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl galimumo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, be kita ko, būtina vertinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorė atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (iš lot. preliminariai) įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-797-178/2015).
  3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d., 2014 m. liepos 21 d., 2014 m. rugpjūčio 29 d., 2014 m. lapkričio 17 d., 2015 m. kovo 25 d., 2017 m. vasario 17 d., 2017 m. liepos 7 d. ir 2017 m. spalio 31 d. nutartimis patvirtinti UAB „Čivylių žuvys“ kreditoriniai reikalavimai, kurių bendra suma 1 706 577,58 Eur (3 t., b. l. 133–136; 4 t., b. l. 1–2, 11–12, 44–45, 213–214; 5 t., b. l. 132–133, 161–162; 6 t., b. l. 127–131). Pardavus nekilnojamąjį turtą gauta 160 000 Eur (6 t., b. l. 119–123,), pardavus kilnojamąjį turtą (transporto priemones ir ūkio techniką) – 14 993,04 Eur, lėšos gautos už nekilnojamojo turto nuomą – 32 692,82 Eur, iš viso gauta 207 685,086 Eur pajamų. Bankroto procese patirta 97 397,72 Eur išlaidų, kurias sudarė 17 522 Eur atlyginimas administratorei, 17 522 Eur – kitos išlaidos, 62 353,72 Eur – atliekų tvarkymas. Iš gautų lėšų buvo visiškai atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais: G. Š. išmokėta 479,61 Eur, J. D. – 213,22 Eur, G. G. – 576,42 Eur, E. A. – 337,00 Eur, A. A. – 83,68 Eur, E. S. – 9,34 Eur, V. M. – 228,85 Eur, A. K. – 22,30 Eur, R. J. – 41,62 Eur, antros eilės kreditoriams sumokėta: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui 2 568,74 Eur ir valstybės įmonei Turto bankui 9 497,03 Eur, Rokiškio rajono savivaldybei – 2 924,53 Eur, taip pat iš dalies atsiskaityta su trečios eilės kreditoriais (6 t., b. l. 154–158). Nors bankroto administratorė nepateikė bendrovės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, tačiau byloje esančių duomenų matyti, kad visas įmonei priklausantis turtas buvo realizuotas bankroto metu, įmonė neturi debitorių, be to, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų UAB „Čivylių žuvys“.
  4. Bankrutavusios UAB „Čivylių žuvys“ kreditoriai buvo informuoti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (6 t., b. l. 162), tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauta prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažįstą, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
  5. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio 2015 m. spalio 30 d. pažyma patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl UAB „Čivylių žuvys“ veiklos pabaigos (6 t., b. l. 153).
  6. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 1 681 253,97 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
  7. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad UAB „Čivylių žuvys“, juridinio asmens kodas 301206814, buveinės adresas Šiaulių r. sav., Paringuvio k., Ringuvos g. 7A-3, veikla pasibaigė.

9Išbraukti iš bankrutavusios UAB „Čivylių žuvys“ kreditorių sąrašo pirmos eilės kreditorius: G. Š., J. D., G. G., E. A., A. A., E. S., V. M., A. K. ir R. J..

10Išbraukti iš bankrutavusios UAB „Čivylių žuvys“ kreditorių sąrašo antros eilės kreditorius: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrių ir valstybės įmonę Turto banką.

11Patvirtinti bankrutavusios kad UAB „Čivylių žuvys“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 1 681 253,97 Eur sumai:

 Eil. Nr.Kreditorius  Pagrindinė skola,Eur  Netesybos, palūkanos,Eur  Kreditorinis reikalavimas, Eur 
 Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai 
1.Rokiškio rajono savivaldybė-72,2872,28
Iš viso:-72,2872,28
 Trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai 
1.UAB „ALVET“23 399,11847,8924 247,00
2.UAB „TELE2“284,32-284,32
3.UAB „Sirena“ Security3 334,86-3 334,86
4.UAB „LAŠŲ DUONA“1 585,57-1 585,57
5.Gamtos tyrimų centras2 013,9917,842 031,83
6.Nacionalinė mokėjimų agentūra525 073,84-525 073,84
7.BAB bankas „SNORAS“715 495,14409 129,131 124 624,27
Iš viso:1 271 186,83409 994,861 681 181,69
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:1 271 186,83410 067,141 681253,97

12Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

14Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai