Byla 2A-701-798/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grandvalis“ pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijaus Žirono teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus R. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grandvalis“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Elmeda“, prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grandvalis“ pabaigos, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Atsakovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Grandvalis“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Elmeda“, kreipėsi į teismą, prašydama priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, tačiau kreditorius R. M. nesutiko su sprendimu pripažinti BUAB „Grandvalis” veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 22 d. sprendimu pripažino BUAB „Grandvalis” veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto; įpareigojo administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 5 dalyje; įpareigojo administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams. Administratorius nepateikė teismui ir likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, kadangi atsakovas jokio turto neturėjo.

5Teismas nustatė, jog 2016 m. sausio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu bankrutavusios įmonės administratorius buvo įpareigotas kreiptis į teismą dėl atsakovės veiklos pabaigos; kreditorių susirinkimo metu buvo pareikšta prieštaravimų dėl to, kad Kauno apygardos teismo 2014m. birželio 12 d. nutartimi atsakovės bankrotas pripažintas tyčiniu ir šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00610-14 nėra baigtas. Teismo vertinimu, šiuo atveju įmonės bankrotui esant pripažintam tyčiniu, vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalimi, ieškinio pareiškimas dėl žalos atlyginimo kaltiems asmenims galimas ir po įmonės likvidavimo, t. y. vėliau atsiradus turto, bus galimas kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimas. Likvidavus atsakovą liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai 32 563,25 Eur sumai. Atsakovas su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu atsiskaitė. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinės bylos, kuriose dalyvaujančiu asmeniu yra atsakovas, užbaigtos. Konstatavo, jog bankroto procedūros gali būti užbaigiamos.

6Atsižvelgęs į tai, kad atsakovo likvidavimas tęsiasi nuo 2012 m. liepos mėn. (3,5 metų), teismas sprendė, jog nepriimti sprendimo dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos vien dėl tos priežasties, kad nėra baigtas ikiteisminis tyrimas dėl tyčinio bankroto, būtų neprotinga ir prieštarautų vienam iš bankroto tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (t. III, b. l. 111 – 112).

  1. Apeliacinio skundo argumentai

7Apeliaciniu skundu apeliantas R. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiamus sprendimu motyvus:

  1. Pirmosios instancijos teismas apie teismo posėdžio vietą, laiką ir datą pranešė specialiame teismų interneto tinklalapyje, tačiau apeliantas neturi kompiuterio ir nemoka juo naudotis. Tokiu būdu buvo pažeista apelianto teisė pateikti atsiliepimą į bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos. Teigia, jog teismas pažeidė CPK 117 straipsnį, 133 straipsnio 1 ir 2 dalis.
  2. Skundžiamas sprendimas priimtas nepatenkinus kreditoriaus R. M. kreditorinio reikalavimo bei nesulaukus ikiteisminio tyrimo pabaigos dėl tyčinio bankroto baudžiamojoje byloje. Mano, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas yra kliūtis pripažinti BUAB „Grandvalis“ pabaigą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Dėl faktinių aplinkybių

10Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartimi atsakovei BUAB „Grandvalis“ iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2012m. kovo 20 d. nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis nutartimis patikslintas. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartimi BUAB „Grandvalis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 12 d. nutartimi UAB ,,Grandvalis” bankrotas pripažintas tyčiniu.

11Dėl apelianto informavimo

12Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2016 m. sausio 13 d. gautas atsakovės BUAB „Grandvalis“ bankroto administratoriaus prašymas dėl įmonės pabaigos (t. III, b. l. 90). Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartimi nutarta sprendimo dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos priėmimo klausimą nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2016 m. sausio 22 d., 8:20 h.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 235 straipsnio 6 dalis nustato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo; šioje dalyje nurodytu atveju žodinis bylos nagrinėjimas rengiamas, jeigu bet kuris dalyvaujantis asmuo paprašo žodinio bylos nagrinėjimo arba teismas nusprendžia, kad toks nagrinėjimas yra būtinas.

14Nagrinėjamu atveju atsakovės bankroto administratorius teismui pateiktame prašyme dėl įmonės veiklos pabaigos prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (t. III, b. l. 91). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2016 m. sausio 15 d. paskelbta specialiame interneto tinklalapyje įstatymo nustatyta tvarka (CPK 133 straipsnio 3 dalis; t. III, b. l. 106).

15Taip pat nustatyta, kad BUAB „Grandvalis“ 2016 m. sausio 12 d. kreditorių susirinkimas 3-uoju darbotvarkės klausimu svarstė ir nutarė įpareigoti bankroto administratorių UAB „Elmeda“ kreiptis į teismą dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos (t. III, b. l. 96 – 97). Kauno apygardos teisme 2016 m. sausio 13 d. gautas BUAB „Grandvalis“ bankroto administratoriaus prašymas dėl įmonės pabaigos (t. III, b. l. 90). Iš BUAB „Grandvalis“ 2016 m. sausio 12 d. kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenio matyti, jog apeliantas balsavo raštu „prieš“ siūlomą nutarimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos (t. III, b. l.103). Tačiau nutarimas įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos buvo priimtas kreditorių balsų dauguma, t. y. dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė daugiau negu pusę - 93,80 proc., visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, balsų dauguma („už“ – 63,90 proc. (kreditorius VĮ Turto bankas), „prieš“ – 29,9 proc. (VSDFV Kauno skyrius ir buvęs vadovas atsakovės vadovas R. M.) (t. III, b. l. 98).

16Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas faktines aplinkybes, kad: 1) apeliantui apie kreditorių susirinkimo 3 – uoju darbotvarkės klausimu priimtą 2016 m. sausio 12 d. nutarimą buvo žinoma, 2) apeliantas iki teismo posėdžio dienos (2016 m. sausio 22 d.) prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nepateikė, konstatuoja, jog apelianto procesinės teisės pažeistos nebuvo.

17Dėl įmonės pabaigos

18Apeliantas teigia, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas yra kliūtis pripažinti BUAB „Grandvalis“ pabaigą. Su šiuo teiginiu teisėjų kolegija nesutinka.

19Teismų praktikoje nėra pasisakyta, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas (šiuo atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00610-14) dėl tyčinio bankroto yra kliūtis priimti sprendimą dėl pabaigos, priešingai, bankroto procedūros gali būti tęsiamos tik egzistuojant objektyvioms faktinėms prielaidoms, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015). Nagrinėjamojoje byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių poreikį administratoriui atlikti papildomus veiksmus, susijusių su atsakovės BUAB „Grandvalis“ bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014).

20ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalis nustato, jog likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui (kreditoriams) prievolės, kurios dydis negali viršyti dėl asmens tyčinės veikos susidariusių ir bankroto proceso metu nepatenkintų reikalavimų sumos, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas, jeigu prievolė neįvykdyta dėl šio (šių) asmens (asmenų) veikimo ar neveikimo ir šis kreditorius (kreditoriai) CPK nustatyta tvarka pareiškė ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo. Nagrinėjant ieškinį dėl žalos atlyginimo laikoma, kad bankroto metu dėl asmens tyčinės veikos susidarę kreditoriaus reikalavimai buvo tenkinami paskiausiai.

21Taigi, sprendimo, dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos priėmimo ir šios įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, faktas neužkirs kelio apeliantui teisme įrodinėti bankroto administratoriaus ar kitų kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą.

22Pažymėtina ir tai, jog vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, todėl įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams.

23Iš bylos medžiagos matyti, jog Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartimi UAB ,,Grandvalis” pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartimi pratęstas 24 mėnesių terminas BUAB „Grandvalis“ likvidavimo procedūroms vykdyti iki 2015 m. rugpjūčio 19 d. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimi atmestas administratoriaus prašymas dėl likvidavimo procedūros pratęsimoBUAB „Grandvalis“ bankroto byloje. Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi pakartotinai pratęstas 24 mėnesių terminas BUAB „Grandvalis“ likvidavimo procedūroms vykdyti iki 2016 m. sausio 15 d. Taigi, BUAB „Grandvalis“ likvidavimo procedūra 2016 m. sausio 15 d. turėjo būti laikoma baigta, o bankroto administratorius turėjo būti atlikęs veiksmus, susijusius su likvidavimo procedūros užbaigimu (ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalis).

24Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012).

25Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00610-14 dėl tyčinio bankroto nėra kliūtis priimti sprendimą dėl pabaigos.

26Apibendrinusi išdėstytą teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, todėl panaikinti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Atsakovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 4. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 22 d. sprendimu pripažino BUAB... 5. Teismas nustatė, jog 2016 m. sausio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu... 6. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovo likvidavimas tęsiasi nuo 2012 m. liepos... 7. Apeliaciniu skundu apeliantas R. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 8. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 9. Dėl faktinių aplinkybių... 10. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartimi atsakovei BUAB... 11. Dėl apelianto informavimo... 12. Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2016 m. sausio 13 d. gautas atsakovės... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 235 straipsnio 6... 14. Nagrinėjamu atveju atsakovės bankroto administratorius teismui pateiktame... 15. Taip pat nustatyta, kad BUAB „Grandvalis“ 2016 m. sausio 12 d. kreditorių... 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 17. Dėl įmonės pabaigos ... 18. Apeliantas teigia, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas yra kliūtis pripažinti... 19. Teismų praktikoje nėra pasisakyta, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas (šiuo... 20. ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalis nustato, jog likvidavus įmonę dėl bankroto,... 21. Taigi, sprendimo, dėl BUAB „Grandvalis“ pabaigos priėmimo ir šios... 22. Pažymėtina ir tai, jog vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek... 23. Iš bylos medžiagos matyti, jog Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d.... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės... 25. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas... 26. Apibendrinusi išdėstytą teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimą nepakeistą....