Byla 1-188-780/2017

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant prokurorei Algidai Banienei, kaltinamajam T. V. ir jo gynėjui advokatui Kazimierui Juknai,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3T. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, faktinė gyvenamoji vieta( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 300 str. 2 d.

4Teismas,

Nustatė

5T. V. 2017 m. liepos mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, Marijampolės mieste, Gamyklų gatvėje esančiame automobilių turguje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, gavo žinomai netikrą dokumentą – Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) T. V. vardu, kuriame atspausdinta jo nuotrauka ir įrašyti anketiniai duomenys, ir jį laikė turėdamas su savimi iki kol šį žinomai netikrą dokumentą 2017 m. rugsėjo 14 d. 9.25 val. Kalvarijos sav., Salaperaugio k., panaudojo dokumentų patikrinimo metu pateikdamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VSAT) Varėnos rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnui.

6Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai. Jis patvirtino, kad vairuotojo pažymėjimo niekada neturėjo, nes nebuvo išlaikęs egzamino. Jis gyvena ir dirba Danijoje, o darbas yra toli nuo namų, todėl nusprendė įsigyti netikrą vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų važinėti į darbą ir jo neprarastų. Internete rado informaciją, kad gaminami netikri vairuotojo pažymėjimai ir susitarė dėl jo įsigijimo. 2017 m. liepos mėnesį Marijampolės automobilių turguje susitiko su romų tautybės asmeniu ir perdavė jam 350 Eur, savo asmens tapatybės kortelę bei nuotrauką. Po dviejų dienų toje pačioje vietoje iš to asmens atsiėmė vairuotojo pažymėjimą, kuriame buvo jo tikri duomenys. Suprato, kad gavo netikrą vairuotojo pažymėjimą. Jį panaudojo pateikdamas pasieniečiui 2017 m. rugsėjo 14 d. kai vairavo automobilį ir buvo sustabdytas patikrinimui. Labai gailisi, dėl savo veiksmų, prašo atleisti nuo atsakomybės pagal sesers laidavimą, pažada daugiau nenusikalsti.

7Kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 273 str. tvarka ištirti įrodymai:

8VSAT Varėnos rinktinės vyr. pasieniečio M. L. tarnybinis pranešimas, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. nuo 09.00 iki 20.00 val. kartu su specialistu A. K. ir Lenkijos Respublikos R. T. užkardos seržantu P. S. vykdė tarnybą Kalvarijos užkardoje sargyboje „Bendras patrulis“ ir apie 09.25 val. patruliuodamas Kalvarijos sav. Salaperaugio k., dokumentų kontrolei sustabdė išvykstantį iš Lietuvos Respublikos automobilį "VW Passat", valst. Nr. ( - ) kurį vairavo Lietuvos Respublikos pilietis T. V.. Tikrinant asmens dokumentus, vairuotojas pateikė Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), išduotą T. V.. Apžiūrėjęs dokumentą nustatė, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas galimai yra visiška klastotė (dokumentas pagamintas ant paprasto plastiko, nėra hologramų, lazerinio graviravimo, optiškai kintančių dažų, mikroteksto, kitų dokumento apsaugos priemonių). Kalvarijos užkardoje bendraujant su asmeniu jis patvirtino, kad niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o pateiktąjį įsigijo Kauno rajone iš nepažįstamo asmens už 350 eurų (b. l. 6).

9Savanoriško dokumentų pateikimo protokolas, kuriuo VSAT Varėnos rinktinės vyr. pasienietis M. L. savanoriškai pateikė tyrėjui įtariamai netikrą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) kurį dokumentų kontrolės metu pateikė jam T. V. (b. l. 7-8).

10Apžiūros protokolas, kuriame aprašytas Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) ir kuriame pateikta specialisto išvada, kad Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), išduotas T. V., vardu yra pagamintas ne pagal tokio pavyzdžio vertybiniams dokumentams keliamus reikalavimus: dokumentas pagamintas ne ant polikarbonatinio pagrindo, atspausdintas ne poligrafinės spaudos būdais, bet terminiu spausdintuvu, turi netikrus optiškai kintančius elementus, neturi reikiamų mikrotekstinių įrašų, neturi reikiamos ultravioletinės apsaugos, dokumentų rekvizitų užpildymai atlikti ne lazerinio graviravimo būdu. Remiantis išvardintais požymiais pateikta išvada, kad Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) T. V.vardu yra netikras (b. l. 9-12).

11T. V. asmens duomenų pažyma patvirtina, kad jam vairuotojo pažymėjimas nebuvo išduotas (b. l. 14).

12Liudytojo M. L. parodymai, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. nuo 9.00 iki 20.00 val. kartu su specialistu A. K. ir Lenkijos Respublikos R. T. užkardos seržantu P. S. vykdė tarnybą Kalvarijos užkardoje sargyboje „Bendras patrulis“. Tarnybos metu, apie 09.25 val. patruliuodamas Kalvarijos sav. Salaperaugio k., dokumentų kontrolei sustabdė išvykstantį iš Lietuvos Respublikos automobilį "VW Passat", valst. Nr. ( - )Automobiliu vyko tik vairuotojas - Lietuvos Respublikos pilietis T. V.. Jo paprašė pateikti kelionės dokumentą, vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos liudijimą. T. V. paprašytus dokumentus pateikė. Tikrinant jo pateiktą Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), išduotą jo paties vardu nustatė, kad jis galimai netikras, nes matėsi, kad jis pagamintas ant paprasto plastiko, nėra hologramų, lazerinio graviravimo, optiškai kintančių dažų, mikroteksto, kitų dokumento apsaugos priemonių. Be to paties dokumento buvo net kita spalva, negu tikrų tokio pavyzdžio dokumentų. Atlikęs pateikto dokumento tikrinimą, pasiūlė vairuotojui vykti kartu iki Kalvarijos užkardos. Užkardoje patikrinus duomenų bazėje buvo nustatyta, kad T. V. nėra išduotas joks vairuotojo pažymėjimas. Pasiteiravo T. V.kada ir kur jis įgijo vairuotojo pažymėjimą, tuomet jis prisipažino, kad tai netikras dokumentas, kurį įgijo už 350 eurų iš nepažįstamo asmens, ir kad neturi tikro vairuotojo pažymėjimo ir niekada jo neturėjo (b. l. 23-25).

13Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis šioje byloje paimtą vairuotojo pažymėjimą gavo ne iš jį išduodančios VĮ Regitra, o nusipirko iš nepažįstamo asmens, todėl kaltinamasis suvokė, kad toks vairuotojo pažymėjimo įsigijimas yra neteisėtas. Šios aplinkybės pavirtina, kad kaltinamasis aiškiai suvokė, jog jo turimas dokumentas yra netikras. Šias faktines aplinkybes kaltinamasis pripažino, todėl akivaizdu, kad jis suvokė, jog laiko netikrą dokumentą ir jį panaudoja, kai pateikė pasieniečiui patikrinimo metu.

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, kaltinamojo kaltė disponavus netikru dokumentu jokių abejonių nekelia.

15Kaltinamojo veiksmai, t. y. netikro vairuotojo pažymėjimo laikymas ir panaudojimas, pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 300 str. 2 d., kadangi disponavimas netikru vairuotojo pažymėjimu yra kvalifikuota disponavimo suklastotu dokumentu sudėtis.

16Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.), o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

17Parenkant bausmę, pažymėtina, kad BK 300 str. 2 d. sankcijoje numatytos tik dvi bausmės rūšys – areštas ir terminuotas laisvės atėmimas. Pagal BK 54 str. 2 d. teismui nustatyta pareiga skiriant bausmę atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės rūšį ir formą, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimą darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir paskirti teisingą bausmę. Taigi, individualizuojant bausmę svarbu įvertinti visų pirma padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir paskirti teisingą bausmę.

18Bausmės teisingumo principas - vienas fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Kaip nurodyta BK 54 str. 1 d., teismas bausmę skiria pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tačiau tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas turi teisę paskirti švelnesnę, negu įstatymo sankcijoje numatytą bausmę. Tokia galimybė įtvirtinta BK 54 str. 3 d.

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 54 str. 3 d. nuostatų taikymui būtina nustatyti, kad padaryto nusikaltimo pavojingumas, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo vietą, laiką ir būdą, formą, kilusius padarinius, yra žymiai mažesnis negu rūšinis nusikalstamos veikos pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo baudžiamojo įstatymo už padarytą nusikaltimą sankcijoje. Bylos duomenimis nustatyta, kad T. V. vairuotojo pažymėjimo pats nepagamino ir įsigijo ne nusikalstamiems tikslams, o tik norėdamas dirbti savo darbą ir į jį nuvykti, nes darbovietė yra toli nuo gyvenamosios vietos. Be to, vairuotojo pažymėjime nebuvo panaudoti jokie kito asmens duomenys, todėl netikro vairuotojo pažymėjimo laikymas ir panaudojimas nesukėlė ir negalėjo sukelti nei nepatogumų kitam asmeniui, nei kokių nors sunkių pasekmių, nei sunkumų identifikuoti kaltinamąjį kaip šio dokumento naudotoją. Taigi, savo veiksmais kaltinamasis realios žalos nepadarė, o šio nusikaltimo padarymo motyvas nebuvo susijęs su kitais nusikalstamais ketinimais, kaltinamojio veiksmai buvo sąlygoti noro dirbti darbą, iki kurio būtinas važinėjimas didesniu atstumu, o ne naudoti netikrą dokumentą kitiems nusikalstamiems tikslams.

20Visos nurodytos aplinkybės šiuo atveju lemia mažesnį nusikaltimo pavojingumą, palyginus su rūšiniu šios nusikalstamos veikos pavojingumu, nes netikras dokumentas buvo naudojamas ne kitiems nusikaltimams daryti, ne savo tapatybei nuslėpti, o iš esmės tik nuvykimui į darbovietę. Todėl šios aplinkybės sudaro pagrindą taikyti BK 54 str. 3 d. ir atsižvelgiant į veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį skirti švelnesnę bausmę, nei numatyta BK 300 str. 2 d. sankcijoje. Pažymėtina ir tai, kad BK 54 str. 3 d. taikymui svarbu ir tai, kad kaltininko asmenybės vertinimas leistų daryti išvadą, jog laisvės atėmimo bausmės paskyrimas už nusikaltimą, padarytą byloje nustatytomis aplinkybėmis, nebūtų teisingas. Vertinant kaltininko asmenybės pavojingumą svarbų vaidmenį vaidina kaltininko elgesys prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po nusikalstamos veikos padarymo. Šiuo atveju T. V. nėra buvęs anksčiau teistas, savo kaltę pripažino iš karto, kai tik pasieniečiui kilo įtarimas dėl dokumento tikrumo, po šios nusikalstamos veikos naujų teisės pažeidimų nepadarė, gailisi padaręs nusikaltimą, dirba, nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir tai rodo, kad jo asmenybės pavojingumas nėra didelis, jis nėra linkęs nusikalsti ir nėra grėsmės, kad paskyrus švelnesnę, nei sankcijoje numatyta bausmę visi bausmės tikslai nebūtų pasiekti. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms kaltinamojo T. V. darbo santykių nutraukimas, kuris grėstu paskyrus bet kurią iš sankcijoje numatytų su laisvės atėmimu susijusių bausmių, gali neigiamai paveikti jo socialinius ryšius, jo darbinę veiklą ir turtinę padėtį, todėl bausmės tikslas - užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, bus pasiektas paskyrus BK 300 str. 2 d. nenumatytą bausmės rūšį – baudą. Toks BK 54 str. 3 d. normų aiškinimas ir taikymas atitinka ir formuojamą teismų praktiką teisingos bausmės skyrimo prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-420/2006, 2007 m. balandžio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-45/2007, 2014 m. gruodžio 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-500/2014, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-337-478/2013).

21Įvertinus aukščiau aptartus argumentus kaltinamajam T. V. taikytina BK 54 str. 3 d. ir jam paskirtina bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu – bauda, žymiai mažesnė nei jos vidurkis, nes įvertinus aukščiau aptartas nusikaltimą ir kaltinamojo asmenybę apibūdinančias aplinkybes spręstina, kad tokia bausmė nepažeis teisingumo principo nuostatų ir bus pakankama tam, kad būtų pasiekti bausmės tikslai - sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų, atimti galimybę daryti naujas veikas, užtikrinti teisingumo principą (BK 41 str. 2 d.).

22Atsižvelgiant į veikos pobūdį ir kaltinamojo asmenybe teismas sprendžia, kad šioje byloje nėra pagrindo taikyti BK 40 straipsnyje numatytą atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės ir visiškai atleisti kaltinamąjį nuo atsakomybės pagal jo sesers laidavimą. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu yra visos BK 40 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Tačiau pažymėtina, kad ši BK norma nėra imperatyvi ir nėra privalomai taikoma net ir tuo atveju, kai nustatomos šios sąlygos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija yra išaiškinusi, kad: net ir esant visoms nurodytoms formalioms sąlygoms, teismas motyvuotai gali apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes BK 40 straipsnio nuostatos suteikia teismui galimybę, bet ne privalomą pareigą, priimti būtent tokį sprendimą, kuriuo asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės; šių sąlygų buvimą teismas nustato vertindamas bylos įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą ir, padaręs išvadą, kad yra galimybė atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, priima atitinkamą sprendimą; kiekvienu atveju, kai baudžiamojoje byloje teismas realizuoja įstatymo jam suteiktą galimybę apsispręsti, taip pat ir asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimu, turi būti atsižvelgiama ne vien į formaliąsias teisines apsisprendimo sąlygas, bet ir į kitas svarbias bylos ypatybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010-03-18 nutarimas Nr. 2K-P-82/2010).

23Nagrinėjamu atveju visų pirma pažymėtina, kad pati kaltinamojo asmenybė, jo elgesys iki nusikaltimo padarymo, taip pat padarytos veikos pobūdis leidžia daryti išvadą, kad atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą taikymas būtų neadekvati ir nepakankama atsakomybė už padarytą nusikaltimą, todėl BK 40 straipsnio pritaikymas prieštarautų tam pačiam teisingumo principui, kuriuo remiantis buvo nuspręsta skirti baudą, kaip bausmę už kaltinamojo padarytą nusikaltimą, net jeigu ir būtų visos sąlygos taikyti BK 40 straipsnį. Todėl teismas sprendžia, kad atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam netaikytinas siekiant įgyvendinti teisingumo principą šioje byloje, kuris reikalauja, kad asmuo už padarytą nusikaltimą būtų teisingai nubaustas, o ne išvengtų bausmės vien dėl to, kad įstatymas formaliai numato atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Be to, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju yra ne visos įstatyme numatytos privalomos sąlygos taikyti BK 40 straipsnyje numatytą atleidimą nuo atsakomybės. Pabrėžtina, kad kaltinamasis pripažino, jog Danijoje jis naudojosi automobiliu ir dėl to buvo du kartus nubaustas už eismo taisyklių pažeidimus. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys patirvina, kad T. V. 2017-01-02 ir 2017-04-26 Danijoje buvo nubaustas už greičio viršijimą ir jam buvo atimta teisė vairuoti (b. l. 50-54). Tačiau nepaisant to, kaltinamasis ne tik nesilaikė jam skirtos nuobaudos sąlygų nevairuoti, ne tik nesiekė įgyti vairuotojo pažymėjimo teisėtu būdu, bet elgėsi priešingai - teisę vairuoti bandė neteisėtai užsitikrinti padarydamas šią nusikalstamą veiką ir įsigydamas netikrą vairuotojo pažymėjimą. Toks kaltinamojo elgesys ir jo požiūris į įstatymų laikymąsi ir į pritaikytą atsakomybę už jų pažeidimą neleidžia teismui daryti išvados, kad nepaskyrus jokios bausmės ir atleidus nuo atsakomybės už šį nusikaltimą bus galima pasiekti bausmės tikslus ir sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikalstamų veikų. Tai, kad ne vieną kartą nubaustas už eismo taisyklių pažeidimus ir netekęs teisės vairuoti kaltinamasis ne tik nesiėmė veiksmų įgyti teisę vairuoti įstatymo nustatyta tvarka, bet dar ir padarė šį nusikaltimą rodo, kad gyvenime kilusius nepatogumus jis gali spręsti neteisėtais būdais ir ateityje, jeigu iš šio nusikaltimo padarymo jis nesuvoks bausmės neišvengiamumo principo. Atleidimas nuo atsakomybės šiuo atveju formuotų kaltinamajam priešingą suvokimą – kad už nusikaltimo padarymą ne visada gresia teisinga bausmė.

24Nustatytų aplinkybių kontekste teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog kaltinamasis tikrai laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų ateityje, jeigu už šį nusikaltimą nesulauks adekvačios bausmės. Tai reiškia, kad nesant BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytos būtinos sąlygos negalimas ir kaltinamojo atleidimas nuo atsakomybės pagal laidavimą.

25Išnagrinėjus bylą, kardomoji priemonė – 2 500 Eur užstatas, panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus (BPK 139 str. 1 d.).

26Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – netikras vairuotojo pažymėjimas, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduotinas VSAT Varėnos rinktinei jos prašymu (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

27Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str., teismas

Nutarė

28T. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. ir, pritaikius BK 54 str. 3 d., nubausti 90 MGL (minimalių gyvenimo lygių) (3 389,40 Eur) dydžio bauda.

29Taikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti T. V. sumažintą bausmę – 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio baudą.

30Remiantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti vieną dieną, kurią T. V. išbuvo laikinajame sulaikyme, prilyginant ją 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti galutinę bausmę – 58 MGL (2 184,28 Eur) dydžio baudą.

31Baudą nustatyti sumokėti per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

32Kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – 2 500 Eur užstatą, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus ir grąžinti 2 500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus eurų) užstato mokėtojui R. A., a. k. ( - )

33Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – netikrą vairuotojo pažymėjimą Nr. 00563029, perduoti VSAT Varėnos rinktinei.

34Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ bankas, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas – 6801. Baudą galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale. Po baudos sumokėjimo kvitą būtina pateikti Lazdijų rajono apylinkės teismo raštinės tarnautojui.

35Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

36Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, arba įstatymas numato privalomą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, arba byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą ar išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Prašymas bylą nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka turi būti nurodytas apeliaciniame skunde.

Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. T. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. Teismas,... 5. T. V. 2017 m. liepos mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, Marijampolės... 6. Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai. Jis patvirtino, kad vairuotojo... 7. Kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 8. VSAT Varėnos rinktinės vyr. pasieniečio M. L. tarnybinis pranešimas, kad... 9. Savanoriško dokumentų pateikimo protokolas, kuriuo VSAT Varėnos rinktinės... 10. Apžiūros protokolas, kuriame aprašytas Lietuvos Respublikos vairuotojo... 11. T. V. asmens duomenų pažyma patvirtina, kad jam vairuotojo pažymėjimas... 12. Liudytojo M. L. parodymai, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. nuo 9.00 iki 20.00 val.... 13. Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis šioje byloje paimtą... 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus,... 15. Kaltinamojo veiksmai, t. y. netikro vairuotojo pažymėjimo laikymas ir... 16. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 17. Parenkant bausmę, pažymėtina, kad BK 300 str. 2 d. sankcijoje numatytos tik... 18. Bausmės teisingumo principas - vienas fundamentalių bausmės skyrimo... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 54 str. 3 d. nuostatų taikymui... 20. Visos nurodytos aplinkybės šiuo atveju lemia mažesnį nusikaltimo... 21. Įvertinus aukščiau aptartus argumentus kaltinamajam T. V. taikytina BK 54... 22. Atsižvelgiant į veikos pobūdį ir kaltinamojo asmenybe teismas sprendžia,... 23. Nagrinėjamu atveju visų pirma pažymėtina, kad pati kaltinamojo asmenybė,... 24. Nustatytų aplinkybių kontekste teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo... 25. Išnagrinėjus bylą, kardomoji priemonė – 2 500 Eur užstatas, panaikintina... 26. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, –... 27. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303... 28. T. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. ir,... 29. Taikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 30. Remiantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti vieną dieną, kurią... 31. Baudą nustatyti sumokėti per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 32. Kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – 2 500 Eur užstatą,... 33. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 34. Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 35. Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas... 36. Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,...