Byla e2-15497-955/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina Imbrasienė

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovui N. Ž., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovui N. Ž., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

5Šalys pateikė teismui 2019 m. birželio 28 d. sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, civilinę bylą nutraukti.

6Teismas konstatuoja:

7prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas.

8Teisinės taikos atkūrimas tarp ginčo šalių yra vienas pagrindinių civilinio proceso tikslų, todėl įstatymas suteikia šalims teisę užbaigti bylą taikos sutartimi, o teismą įpareigoja visais atvejais imtis priemonių šalims sutaikyti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 2 straipsnis). Aiškindamas taikos sutarties sampratą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys 2010 m. kovo 15 d. Nr. 3K-3-108/2010, 2008 m. liepos 4 d. Nr. 3K-3-354/2008 ir kt.).

9Šiuo atveju šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, todėl šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas, civilinė byla Nr. e2-15497-955/2019 nutraukiama (CPK 2 straipsnis, 42 straipsnio 1, 2 dalys, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – šalims žinomos (taikos sutarties 8. punktas) (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

10Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžinama 75 procentai jos sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Paduodama ieškinį ieškovė sumokėjo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 729,00 Eur žyminį mokestį (2019 m. gegužės 6 d. mokėjimo nurodymas Nr. 56512), todėl jai grąžinama 547,00 Eur (729,00 Eur × 75 proc. = 546,75 Eur) žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 87 straipsnio 2, 3 dalys, 140 straipsnio 4 dalis).

11Iš atsakovo valstybei priteisiamos 3,88 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92–94, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; Taikos sutarties 7. punktas).

12Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 87 straipsniais, 140 straipsnio 3, 4 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

14prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.

15Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (juridinio asmens kodas: ( - ), buveinė ( - ) atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje SEB banke, banko kodas 70440) ir atsakovo N. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) 2019 m. birželio 28 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

161.

17Ieškovė šia sutartimi perleidžia atsakovui visas reikalavimo teises į trečiojo asmens įsiskolinimą, susidariusį sutarties pagrindu (įskaitant pagrindinę skolą bei iki šios taikos sutarties pasirašymo susidariusias papildomas sumas – palūkanas, delspinigius). Pasirašant taikos sutartį, ieškovas perduoda Atsakovui dokumentų, patvirtinančių Reikalavimo teises, kopijas.

182.

19Ieškovė reikalavimo teises perleidžia atsakovui atlygintinai už 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) kainą. Ieškovė patvirtina, kad visą šią sumą iš atsakovo gavo grynaisiais pinigais prieš pasirašant šią taikos sutartį.

203.

21Nuo šios taikos sutarties sudarymo (pasirašymo) laikoma, kad atsakovui perėjo visas 1 punkte nurodytas reikalavimas bei su juo susijusios kreditoriaus teisės. Apie įvykusį Reikalavimo teisių perleidimą atsakovas įsipareigoja pranešti trečiajam asmeniui per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo šios taikos sutarties sudarymo (pasirašymo).

224.

23Ieškovė patvirtina, kad po šios taikos sutarties sudarymo (pasirašymo) jis daugiau jokių šiai dienai žinomų reikalavimo teisių, kylančių sutarties ar kitų susitarimų, deliktų ar kitu pagrindu, į trečiąjį asmenį neturi. Ieškovė įsipareigoja ateityje nereikšti jokių reikalavimų ir / ar pretenzijų, susijusių su šia taikos sutartimi ir byloje ieškinio faktinį pagrindą sudarančių aplinkybių nei atsakovui, nei trečiajam asmeniui.

245.

25Ieškovė neatsako už tai, jei trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai įvykdys atsakovui perleistą reikalavimą. Atsakovas atsisako bet kokių su trečiojo asmens bet kuriuo metu buvusiu, esamu ar būsimu nemokamu susijusių pretenzijų ieškovei reiškimo.

266.

27Esant kreditoriaus ir skolininko (tai yra laiduotojo) sutapčiai, laidavimo sutarties pagrindu atsiradusi papildoma (šalutinė) prievolė baigėsi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.126 straipsnis). Pasibaigus laidavimo prievolei ir tokiu būdu išnykus ginčo objektui, šalys prašo teismo bylą nutraukti ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, įskaitant nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 294 straipsnyje.

287.

29Ieškovė ir atsakovas neprašo priteisti vienas iš kito patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant advokato atstovavimo išlaidų. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), jei jos turi būti atlyginamos, valstybei apmoka atsakovas. Ieškovei grąžintina dalis už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalies pagrindu.

308.

31Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir bus privalomai vykdytinas dokumentas.

329.

33Šalys susitaria ir sutinka, kad šios taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo klausimai būtų išspręsti rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.

3410.

35Šalys pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, visos šios taikos sutarties sąlygos, sudarymo aplinkybės, esmė bei pasekmės šalims yra žinomos, priimtinos ir buvo individualiai aptartos, nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią taikos sutartį neteisėta.

3611.

37Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo (pasirašymo), o res judicata galią įgyja įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinta ši taikos sutartis.

3812.

39Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir vienas egzempliorius teismui.

40Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-15497-955/2019.

41Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (juridinio asmens kodas: ( - ), buveinė ( - ) atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje SEB banke, banko kodas 70440) jos sumokėto žyminio mokesčio dalį – 547,00 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 00 ct) (2019 m. gegužės 6 d. mokėjimo nurodymas Nr. 56512, mokėtojas: uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, mokėtojo kodas: ( - )).

42Priteisti iš atsakovo N. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) 3,88 Eur (trijų eurų 88 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

43Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-15497-955/2019 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo N. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) nekilnojamųjų ir / ar kilnojamųjų daiktų areštą, uždraudžiant atsakovui nekilnojamuosius ir / ar kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovui teisę nekilnojamuosius ir / ar kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais, o neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai ieškinio sumai užtikrinti taikytą atsakovo piniginių lėšų, turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą, uždraudžiant disponuoti atsakovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, turtinėmis teisėmis, tačiau leidžiant atsakovui iš piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, socialinio draudimo įmokas bei kitus privalomus mokesčius valstybei.

44Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams, o įsiteisėjusios nutarties kopiją ir Turto arešto aktų registrui.

45Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina Imbrasienė... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal... 5. Šalys pateikė teismui 2019 m. birželio 28 d. sudarytą taikos sutartį,... 6. Teismas konstatuoja:... 7. prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas.... 8. Teisinės taikos atkūrimas tarp ginčo šalių yra vienas pagrindinių... 9. Šiuo atveju šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, šalių... 10. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžinama 75 procentai jos... 11. Iš atsakovo valstybei priteisiamos 3,88 Eur išlaidos, susijusios su... 12. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu,... 14. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.... 15. Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (juridinio... 16. 1.... 17. Ieškovė šia sutartimi perleidžia atsakovui visas reikalavimo teises į... 18. 2.... 19. Ieškovė reikalavimo teises perleidžia atsakovui atlygintinai už 5 000 Eur... 20. 3.... 21. Nuo šios taikos sutarties sudarymo (pasirašymo) laikoma, kad atsakovui... 22. 4.... 23. Ieškovė patvirtina, kad po šios taikos sutarties sudarymo (pasirašymo) jis... 24. 5.... 25. Ieškovė neatsako už tai, jei trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai... 26. 6.... 27. Esant kreditoriaus ir skolininko (tai yra laiduotojo) sutapčiai, laidavimo... 28. 7.... 29. Ieškovė ir atsakovas neprašo priteisti vienas iš kito patirtų... 30. 8.... 31. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turės... 32. 9.... 33. Šalys susitaria ir sutinka, kad šios taikos sutarties patvirtinimo ir bylos... 34. 10.... 35. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant... 36. 11.... 37. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo (pasirašymo), o res judicata... 38. 12.... 39. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, po vieną kiekvienai... 40. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-15497-955/2019.... 41. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 42. Priteisti iš atsakovo N. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) 3,88 Eur... 43. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės... 44. Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams, o įsiteisėjusios nutarties... 45. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...