Byla e2-1547-877/2017
Dėl servituto nustatymo, trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovų pusėje, E. N

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Dainai Cikanavičienei, Linai Rumbutytei – Bonatienei, dalyvaujant ieškovei A. S., ieškovų atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovės atstovui S. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. S. ir T. I. patikslintą ieškinį atsakovei Valstybės įmonei Turto bankas dėl servituto nustatymo, trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovų pusėje, E. N..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai, 2017 m. sausio 10 d. galutinai patikslinę ieškinį, prašo nustatyti servitutą, suteikiantį teisę ( - ), 13-ojo, 14-ojo, ir 15-ojo butų savininkams naudotis Valstybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, pažymėtos 9, dalimi, kuri UAB „Archimatas“ 2016-12-21 plane pažymėta 9a/2,44, patekimui į jų butus per pastato – gyvenamojo namo, esančio ( - ) laiptinę, esančią kairėje pastato – gyvenamojo namo pusėje bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Pradiniame ir patikslintuose ieškiniuose nurodė, kad atsakovai yra gyvenamojo namo antrame aukšte esančių patalpų savininkai. Į savo patalpas per dešinėje pusėje esančią laiptinę patekti nepatogu, neįmanoma atsinešti didesnių išmatavimų baldų ir kitų daiktų. Ši laiptinė vadinama priešgaisrine, jos išmatavimai neatitinka normalios laiptinės išmatavimų. Laiptine, esančia kairėje pastato pusėje, galima normaliai patekti iki antrajame aukšte ieškovams priklausančių patalpų, tačiau reikia pereiti dalį patalpos 9/6,42 kv. m., yra atskirta nuo ieškovams priklausančio koridoriaus, kurios yra įrengtos teisėtai ir yra nurodytos 1980, 1995, 2005 metų planuose, registro įmonei įregistruojant šio pastato kadastrinius matavimus. A. S. 13-ojo ir 15-ojo butų savininke tapo atitinkamai 2005-07-28 ir 2005-10-28. Ankstesnių savininkų jai perduotose kadastrinėse bylose aiškiai nurodytos durys tarp jai priklausančio koridoriaus 9-3/23,72 kv. m. ir atsakovei priklausančios patalpos 9/6,42 kv.m. Nors planuose tarp laiptinės ir patalpos 9/6,42 kv. m. yra taip pat nurodytos durys, tačiau jų niekada nebuvo. Namo abi laiptinės priklauso visiems gyventojams ir patalpų savininkams, naudojimosi tvarka jomis nenustatyta.

5Atsakovė VĮ Turto bankas 2016 m. birželio 22 d. atsiliepimu į ieškinį (1 t. 76-82 b.l.), 2016 m. gruodžio 6 d. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t. 107-108 b.l.) su ieškovų reikalavimais nesutiko. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Kauno apylinkės teismas 2016-02-24 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3174-775/2016 įpareigojo A. S. išmontuoti neteisėtai įstatytas duris tarp patalpų 9-3 (23,72) ir 9 (6,12), esančias Kaune, ( - ) bei konstatavo, kad ieškovė nuo 2009 m. nesiėmė jokių veiksmų, kad galėtų teisėtai naudotis patalpa 9. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-1297-259/2016 konstatavo, kad ne tik patalpa 9, bet ir laiptinė priklauso valstybei. Ieškovų reikalavimas nustatyti servitutą grindžiamas tuo, kad dešinėje pusėje esanti laiptinė yra siaura, nepatogi naudotis, ieškovai ją vadina priešgaisrine, einant per ją negalima užsinešti didelių daiktų, per ją negalima išnešti ligonio, todėl jie neturi galimybės normaliai, normaliomis sąnaudomis naudotis jiems priklausančiu turtu, nenustačius servituto patalpai 9, kad galėtų į butus patekti per kairėje pusėje esančią laiptinę. Atsakovų įsitikinimu, tokie ieškovų argumentai visiškai nepagrįsti, ieškovai normaliomis sąlygomis gali patekti į savo butus per dešinėje namo pusėje esančią laiptinę, o didelių išmatavimų daiktus, baldus, į savo naudojamas patalpas gali įsikelti krano pagalba. Ieškovų butai yra 1900 m. statybos name, to laikmečio namas buvo būdingos siauros laiptinės ir jos negali būti laikomos netinkamomis naudotis gyvenamosiomis patalpomis pagal paskirtį, t.y. jomis galima netrukdomai praeiti.

6Ieškinys atmestinas

7Tarp ieškovų ir atsakovės yra kilęs ginčas dėl servituto atsakovei priklausančios patalpos dalyje nustatymo.

8Byloje nustatyta, kad negyvenamosios patalpos – baras (patalpos pažymėtos indeksais 2, 3b, 4, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9), esančios Kaune, ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, šias patalpas patikėjimo teise valdo atsakovė VĮ Turto bankas (1 t. b. l. 23-24). Šio turto kadastro duomenys viešame registre užfiksuoti 2005 m. kovo 22 d. Ginčas dėl servituto nustatymo yra kilęs dėl šio buto patalpos 9 dalies.

9Butas, esantis greta nurodomų patalpų, esantis ( - ), 2005 m. liepos 28 d. pirkimo- pardavimo sutarties Nr. VL-5200 pagrindu nuosavybės teise priklauso ieškovei A. S. (1 t. b. l. 16-17), jai taip pat 2005-10-28 pirkimo- pardavimo sutarties Nr. VL-7920 pagrindu priklauso tame pačiame name gretimai esantis butas Nr. 13 (1 t. b. l. 20–21).

10Butas/patalpa - kambarys, esantis ( - ), 2006-04-19 Pirkimo- pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 133 pagrindu nuosavybės teise priklauso ieškovui T. I. (1 t. b. l. 18-19).

11A. S. ir T. I. yra greta ginčo patalpos esančio koridoriaus, plane pažymėto 9-3 (23,32 kv, m) bendrasavininkai. Šiuo koridoriumi ieškovai patenka į savo butus Nr. 13, 14 ir 15 (1 t. b. l. 28).

12Trečiajam asmeniui E. N. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (b. l. 21-22).

13VĮ Registrų centras 2016-08-30 rašte Nr. (3.1.6) KAS-1164 (2 t. b.l. 70) nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 1980-12-01 kadastrinių matavimų duomenimis pastato 6A2p, adresu ( - ), patalpa 9/6,42 kv.m. (antrame aukšte) užfiksuota kaip siuvyklos patalpa. Pirminiais pastato 6A2p kadastrinių matavimų duomenimis, dalis 9-os patalpos buvo koridoriaus 9-3 sudėtyje, atidalinimas ir prijungimas prie tuometinės patalpos X-8 (dabar 9/6,42 kv. m.) užfiksuotas 1971-12-20. tačiau durys nuo kairinėje pusėje esančios laiptinės užfiksuotos pirminių kadastrinių matavimų metu (1949-03-05) ir aukščiau minima patalpa niekada nebuvo užfiksuota kaip sudėtinė šios laiptinės dalis (laiptinės dalyje).

142009-06-25 ieškovė Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikė prašymą perplanuoti ginčo patalpą ją sumažinant ir paliekant jos dalį kaip laiptinės tęsinį (1 t. 54 b.l.). 2009-07-28 raštu ieškovei buvo nurodyta, kad 2005-03-22 atlikti patikslinti patalpų kadastriniai matavimai, patalpa 9 (6,42 kv. m.) nėra bendro naudojimo patalpa, todėl ją padalinti atskiriems patalpų savininkams nėra galimybės (1 t. 55 b. l.). 2015-10-15 ieškovė Kauno miesto savivaldybei pateikė prašymą dėl teisės naudotis jai priklausančia patalpa servituto teise, kadangi 9 patalpa nėra bendro naudojimo patalpa (1 t. b. l. 56-57). Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė raštą atsakovei, nurodė, kad minėtos patalpos ji nevaldo nuosavybės ar patikėjimo teise, todėl ir servituto teisės suteikti negali (1 t. b. l. 58). 2015-11-12 A. S. ir T. I. prašymą dėl servituto nustatymo pateikė VĮ Turto bankas (1 t. b. l. 59-60). 2016-01-12 raštu atsakovė nesutiko su pateiktu prašymu, nurodė, kad kitų patalpų savininkai gali naudotis dešinėje namo pusėje esančia laiptine, o kairėje pusėje esanti laiptinė veda tik į valstybei priklausančias patalpas (1 t. b. l. 61).

15Kauno apylinkės teismas 2016 m. vasario 24 d. sprendimu įpareigojo A. S. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti neteisėtai įstatytas duris tarp patalpų 9-3 (23,72) ir 9 (6,12), esančias ( - ). Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 20 d. nutartimi civilinėje byloje 2A-1297-259/2016 Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 24 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3174-775/2016 paliko nepakeistą. Šioje byloje buvo konstatuota, jog ieškovė, įstačiusi savo duris vietoje buvusių ir turėdama raktą nuo naujai įstatytų durų, sudarė sau galimybę naudotis ir faktiškai pradėjo naudotis svetimu turtu, t. y. ieškovui priklausančiomis patalpomis - laiptine ir patalpa Nr.9 be teisėto pagrindo (Kauno apygardos teismo nutarties 17 punktas).

16Pagal VĮ Turto bankas turto vertinimo ataskaitą Nr. (24.1-22)-8T-50 (1 t. b.l. 116-130), baro patalpų ( - ) sumažėjimas 2016-07-07 duomenimis, nustatant galimą servitutą yra 6058,68 Eur. UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ nekilnojamojo turto (15/668 dalies negyvenamosios patalpos-baro) vertinimo ataskaitoje Nr.:1608/02 PSL.34 15/668 dalis patalpos 9 (2,4 kv. m.) vertė 2016-09-20 yra 1420 Eur (2 t. b. l. 2-38).

17Dėl servituto būtinumo

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 str. 1 d. numato, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu, arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas, tinkamą naudojimą.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį teismo sprendimu servitutas nustatomas esant dviem būtinoms sąlygoms: 1) kai savininkai nesutaria; 2) kai, nenustačius servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Servitutas priverstinai gali būti nustatomas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas; servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti daikto savininko interesų įgyvendinimą (2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009; 2011 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2011; 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2015). Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė, todėl, spręsdami su servituto nustatymu susijusius klausimus, teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2015). Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę; toks apribojimas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2014; 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2015). Nustatant servitutą, svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Vienas proporcingumo reikalavimų yra tas, kad tarnaujančiajam daiktui gali būti nustatomi tik tokie ir tokios apimties ar dydžio suvaržymai, kurie būtini siekiant užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2009; 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-118/2012, 2016 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63-701/2016).

20Ieškovai teigia, kad nenustačius servituto atsakovės valdomos patalpos Nr. 9 2,44 kv. m. ploto daliai, jie negali naudotis kairėje namo ( - ) pusėje esančia 2 laiptine (1 t. b.l. 28), kad galėtų normaliai naudotis jiems priklausančiais butais.

21Pagal kasacinio teismo praktiką, pareiga įrodyti, kad nėra kitų alternatyvių galimybių patenkinti ieškovo daikto naudojimo normaliomis sąlygomis poreikius ar kad tai neįmanoma be neproporcingai didelių sąnaudų, tenka servituto prašančiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94-248/2016).

222015-08-20 antstolis V. K. surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame konstatuota, kad įėjimo į koridorių 9-3 per 1 laiptinę durys yra 65 cm pločio, laiptinės plotis siauriausioje vietoje nuo sienos iki sienos yra 187 cm. Laiptinės laiptų plotis siauriausioje vietoje nuo sienos iki turėklo yra 73 cm. Nurodė, kad į koridorių 9-3 įnešti didelių išmatavimų daiktų – 340 cm ilgio ir 34 cm pločio statybinių kopėčių bei 89x94x93 cm išmatavimų fotelio per laiptinę Nr. 1 nepavyko, o per laiptinę Nr. 2 tai galima padaryti lengvai ( 1 t. b. l. 29-37).

23VĮ Registrų centras 2016-08-30 rašte Nr. (3.1.6) KAS-1164 (2 t. b. l. 70) nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 1980-12-01 kadastrinių matavimų duomenimis pastato 6A2p, adresu ( - ), patalpa 9/6,42 kv. m. (antrame aukšte) užfiksuota kaip siuvyklos patalpa. Pirminiais pastato 6A2p kadastrinių matavimų duomenimis, dalis 9-os patalpos buvo koridoriaus 9-3 sudėtyje, atidalinimas ir prijungimas prie tuometinės patalpos X-8 (dabar 9/6,42 kv. m.) užfiksuotas 1971-12-20. Tačiau durys nuo kairinėje pusėje esančios laiptinės užfiksuotos pirminių kadastrinių matavimų metu (1949-03-05) ir aukščiau minima patalpa niekada nebuvo užfiksuota kaip sudėtinė šios laiptinės dalis (laiptinės dalyje). Taigi, Registro tvarkytojo duomenys patvirtina, kad ginčo patalpa 9/6,42 kv. m. kaip atskira patalpa buvo suformuota ir viešame registre užfiksuota 1971-12-20 ir ji nebuvo laiptinės dalis ar kitokio pobūdžio bendro naudojimo patalpa.

242016 m. gruodžio 1 d. išvažiuojamojo posėdžio metu buvo apžiūrėtas ginčo objektas (2 t. b.l. 106). Teismas įsitikino, kad į ieškovams priklausančias gyvenamąsias patalpas galima patekti per dešinėje namo pusėje esančią laiptinę, tačiau kairėje pusėje esanti laiptinė yra šviesi, platesnė, todėl ja patekti į pastato antrąjį aukštą yra žymiai patogiau.

25Byloje esantys įrodymai sudaro teismui pagrindą konstatuoti, kad ieškovai turi galimybę į savo gyvenamąsias patalpas patekti per dešinėje namo pusėje esančią laiptinę. Nors 2015-08-20 antstolio V. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad didelių išmatavimų daiktus (ilgas kopėčias, neišardytą fotelį) per šią laiptinę į antrąjį aukštą nunešti nepavyko, tačiau didelių išmatavimų daiktus į gyvenamąsias patalpas nešti reikia itin retai, ir kaip teisingai nurodo atsakovė, į senos statybos (šiuo atveju 1900 m.) pastatus, kuriems būdingos siauros laiptinės, įprasta tokius daiktus įnešti kranų pagalba per langus.

26Ieškovai teigė, kad dėl siauros laiptinės būtų sudėtinga išnešti ligonį. Šią aplinkybę paneigia 2017 m. sausio 30 d. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties raštas, kuriame nurodyta, kad yra net keletas ligonio išnešimo iš patalpų, kuriose yra siauros laiptinės, sprendimo variantų- pavyzdžiui, minkšti neštuvai, kuriuos turi visos greitosios pagalbos brigados, ar speciali kėdutė, turinti mechanizmą nuleisti sėdintį pacientą laiptais (2 t. b. l. 154).

27Ieškovės nurodomos aplinkybės dėl patekimo į gyvenamąsias patalpas per kairėje namo pusėje esančią laiptinę nėra nuolatinio (kasdienio) pobūdžio. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis ieškovų gyvenamųjų patalpų naudoti pagal paskirtį. Ieškovai jiems nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis gali naudotis pagal paskirtį be jokių objektyvių kliūčių ir nenustačius servituto, nes gali patekti į jas dešinėje pastato pusėje esančia laiptine iki antro aukšto, t. y. nuosavybės teisę jie gali įgyvendinti neapribojant atsakovės teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, jos ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims, todėl nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančio daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad ieškovai, siekiantys servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, nes jiems taip yra naudingiau ar patogiau (CK 4.93 straipsnio 1, 2 dalys, 4.126 straipsnio 1 dalis).

28Ieškovų pateiktas VĮ Registrų centras raštas (1 t. b. l. 96) patvirtina, kad nei viena, nei kita ginčo namo laiptinė nėra priskirta konkretiems butams. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 3 punkte nustatyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektai yra pastato bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys – pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, bendrojo naudojimo balkonai, lodžijos, terasos, jeigu jie nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams. Duomenų, kad laiptinės įregistruotos kurio nors konkretaus savininko vardu viešo registro tvarkytojas neturi, todėl nėra pagrindo išvadai, kad tiek dešinėje, tiek kairėje pastato pusėse esančios laiptinės nėra bendrojo naudojimo patalpos. Nepaisant to, kad laiptinės yra priskiriamos bendrojo naudojimo patalpoms, įprastai jomis naudojasi tie asmenys, į kurių patalpas iš konkrečios laiptinės patenkama. Bendro naudojimo laiptinė patekimui į pastato antrąjį aukštą yra antraeilis daiktas pagrindinio daikto – gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, priklausančių asmenine nuosavybe, atžvilgiu (CK 4.12 str., 4.13 str.), todėl sprendžiant šalių ginčą, prioritetas teikiamas šalių galimybei naudotis jiems priklausančiais pagrindiniais, o ne antraeiliais daiktais. Ieškovai savo gyvenamąsias patalpas įsigijo 2005-07-28, 2005-10-28, 2006-04-19 jau po to, kai atsakovės patalpų kadastro duomenys buvo įregistruoti viešame registre, o ginčo patalpa kaip 9/6,42 kv. m. atskira patalpa buvo suformuota ir viešame registre užfiksuota 1971-12-20 ir niekuomet nebuvo laiptinės dalis ar kitokio pobūdžio bendro naudojimo patalpa (1 t.16-19, 23-24 b.l., 2 t. b.l. 94), todėl, prieš įsigydami patalpas, ieškovai turėjo galimybę sužinoti, kad iš kairės namo pusės esanti laiptinė veda į išimtinai atsakovei nuosavybės teise priklausančią patalpą 9, kuri ribojasi su ieškovų patalpomis, iš ieškovų įsigytų patalpų nėra galimybės tiesiogiai patekti į kairėje namo pusėje esančią laiptinę. Duomenų, kad atsakovės valdoma ginčo patalpa 9 suformuota nesilaikant teisės aktų reikalavimų byloje nėra, todėl ieškovų nurodomos aplinkybės, kad kažkada anksčiau iš ieškovų bendrai naudojamo koridoriaus buvo durys į ginčo patalpą 9, nėra reikšmingos. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad po nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sandorių sudarymo reiškiamos pretenzijos dėl galimybės turėti dar vieną įėjimą per svetimas patalpas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CK 1.5 str.).

29Ieškovai neįrodė, kad nenustačius servituto atsakovės valdomai patalpai 9, jie objektyviai negali naudotis savo gyvenamomis patalpomis, esančiomis antrame aukšte, ( - ), todėl ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas (CPK 178 str.). Teismui nusprendus ieškovų prašomo servituto nenustatyti, servituto atlygintinumo klausimas ir šalių dėl to pateikti įrodymai byloje tampa teisiškai nereikšmingi ir dėl jų teismas nepasisako.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Ieškinį atmetus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str.).

32Nagrinėjant bylą susidarė 9,03 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Ieškinį atmetus, šios išlaidos lygiomis dalimis- po 4,51 Eur - priteistinos iš ieškovų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 96 str. 2d.).

33Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Priteisti valstybei iš A. S., asmens kodas ( - ) 4,51 Eur (keturis eurus 51 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

36Priteisti valstybei iš T. I., asmens kodas ( - ) 4,51 Eur (keturis eurus 51 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

37Valstybei priteistos lėšos turi būti sumokėtos į išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Dainai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovai, 2017 m. sausio 10 d. galutinai patikslinę ieškinį, prašo... 5. Atsakovė VĮ Turto bankas 2016 m. birželio 22 d. atsiliepimu į ieškinį (1... 6. Ieškinys atmestinas... 7. Tarp ieškovų ir atsakovės yra kilęs ginčas dėl servituto atsakovei... 8. Byloje nustatyta, kad negyvenamosios patalpos – baras (patalpos pažymėtos... 9. Butas, esantis greta nurodomų patalpų, esantis ( - ), 2005 m. liepos 28 d.... 10. Butas/patalpa - kambarys, esantis ( - ), 2006-04-19 Pirkimo- pardavimo... 11. A. S. ir T. I. yra greta ginčo... 12. Trečiajam asmeniui E. N. nuosavybės teise priklauso... 13. VĮ Registrų centras 2016-08-30 rašte Nr. (3.1.6) KAS-1164 (2 t. b.l. 70)... 14. 2009-06-25 ieškovė Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikė... 15. Kauno apylinkės teismas 2016 m. vasario 24 d. sprendimu įpareigojo 16. Pagal VĮ Turto bankas turto vertinimo ataskaitą Nr. (24.1-22)-8T-50 (1 t.... 17. Dėl servituto būtinumo... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 str. 1 d.... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal 20. Ieškovai teigia, kad nenustačius servituto atsakovės valdomos patalpos Nr. 9... 21. Pagal kasacinio teismo praktiką, pareiga įrodyti, kad nėra kitų... 22. 2015-08-20 antstolis V. K. surašė faktinių aplinkybių... 23. VĮ Registrų centras 2016-08-30 rašte Nr. (3.1.6) KAS-1164 (2 t. b. l. 70)... 24. 2016 m. gruodžio 1 d. išvažiuojamojo posėdžio metu buvo apžiūrėtas... 25. Byloje esantys įrodymai sudaro teismui pagrindą konstatuoti, kad ieškovai... 26. Ieškovai teigė, kad dėl siauros laiptinės būtų sudėtinga išnešti... 27. Ieškovės nurodomos aplinkybės dėl patekimo į gyvenamąsias patalpas per... 28. Ieškovų pateiktas VĮ Registrų centras raštas (1 t. b. l. 96) patvirtina,... 29. Ieškovai neįrodė, kad nenustačius servituto atsakovės valdomai patalpai 9,... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Ieškinį atmetus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos... 32. Nagrinėjant bylą susidarė 9,03 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 33. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Priteisti valstybei iš A. S., asmens kodas 36. Priteisti valstybei iš T. I., asmens kodas 37. Valstybei priteistos lėšos turi būti sumokėtos į išieškotojos... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...