Byla e2-12285-807/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė,

2sekretoriaujant Natašai Dobrijan,

3dalyvaujant ieškovo atstovei A. A.,

4atsakovei V. E.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei V. E. dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 177,73 Eur skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad teikia namo, esančio ( - ), administravimo paslaugas remiantis ieškovo su administracinio pastato ( - ), jungtinės veiklos sutarties dalyviais 2012 m. rugsėjo 25 d. sudaryta sutartimi Nr. NB-SUT-12-296/1. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. atliktus šalto vandens magistralinio vamzdyno remonto darbus yra 177,73 Eur. Ieškovas nurodo, kad ši suma apskaičiuota jos turimo bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto daliai.

8Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydama atmesti jį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nesutinka mokėti ieškovui pagal pareikštą reikalavimą už namui nuosavybės teise nepriklausančio vandentiekio vamzdyno avarijos padarinių šalinimą. Atsakovė teigia, kad ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad jo samdytas rangovas darbus atliko namui nuosavybės teise (ar net panaudos, ar kitu būdu valdomame) priklausančioje kiemo vamzdyno dalyje. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad suremontuotas vamzdynas priklauso namui, o be to, žinant, kad tais pačiais vandentiekio vamzdžiais naudojasi visi namai nuo ( - ) šulinio, tarp jų ir namai ( - ) kieme (namai ( - )) reikalavimo pareiškimas tik atsakovei kaip vieno iš daugelio butų, esančių ( - ) yra akivaizdžiai nepagrįstas ir nesąžiningas.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė A. A. palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad į bylą yra pateiktos fotonuotraukos, iš kurių matyti avarijos vieta. Vamzdyno atšaka, kur vyko avarija, aptarnauja tik namą, kuriame atsakovė valdo nuosavybės teise butą. Ieškovės atstovė posėdžio metu nurodo, kad ( - ) name iš viso yra 7 butai ir jų savininkams pateiktos sąskaitos apmokėti avarijos padarinių šalinimo darbus. Teigia, kad administracinio pastato ( - ) bendrojo naudojimo objektų aprašas patvirtina, trūkęs vamzdynas priklauso šiam pastatui.

10Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją, su ieškiniu nesutiko. Papildomai nurodė, kad kai buvo remontuojamas trūkęs vamzdynas, vandens neturėjo visi keturi ( - ) kieme esantys namai. Tai įrodo, kad trukęs vamzdynas, už kurio avarijos padarinių šalinimą iš atsakovės reikalauja apmokėti, skirtas aptarnauti visiems keturiems namams. Teigia, kad susirašinėjimas su Vilniaus miesto savivaldybe ir UAB „Vilniaus vandenys“ nepateikė atsakymo apie vamzdyno savininką ir šio vamzdyno funkcinę priklausomybę, t. y. kuriam pastatui aptarnauti yra skirtas trūkęs vamzdynas. Atsakovė papildomai nurodo, kad pateiktoje sąmatoje už darbus nėra aiškiai įvardinta, ar būtent už vamzdyno prie namo ( - ) avarijos šalinimo darbus apmokėta, taip pat neaišku, už kokius konkrečius darbus buvo apmokėta rangovui bankiniu pavedimu. Taip pat teigia, kad remiantis suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika galima atsisakyti mokėti už bendraturčiams priklausančio namo išlaidas jeigu dėl šių išlaidų nėra priimtas bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčių sprendimas dėl darbų atlikimo ir kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. ieškovas su daugiabučio namo, esančio ( - ), dalyviais sudarė sutartį Nr. NB-SUT-12-296/1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti administracinės paskirties pastato ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir šiam pastatui priskirtos teritorijos butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, o šio pastato butų ir kitų patalpų savininkai sumokėti už ieškovo suteiktas paslaugas (toliau – Sutartis) (e. b. l. 91-97). Sutarties terminas nustatytas iki 2013 m. spalio 1 d., tačiau jei ne viena šalis nepareiškia noro nutraukti Sutartį, ji pratęsiama dar vieneriems metams (pratęsimų skaičius neribojamas). Duomenų apie tai, kad Sutartis yra nutraukta ar kitu pagrindu pasibaigusi bylos šalys iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui nepateikė. Nustatyta, kad ieškovei administracinės paskirties pastate ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso 148,53 kv. m ploto gyvenamosios paskirties patalpos (unikalus Nr. ( - )), taip pat kartu su E. E. nuosavybės (patikėjimo) teise priklauso 142,84 kv. m ploto gyvenamosios paskirties patalpos (unikalus Nr. ( - )) (e. b. l. 20-21, 115-116). Ieškovas 2012 m. spalio 19 d. patvirtino Administracinio pastato ( - ) bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuriame, be kitų sudedamųjų pastato dalių, nurodyta vandentiekio sistema (geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungtį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos) (e. b l. 154-158). Ieškovo darbuotojai E. M., R. M., A. M. 2014 m. spalio 1 d. surašė neeilinės apžiūros aktą, kuriame nustatė, kad ( - ) namo kieme iš po šaligatvio plytelių veržiasi vanduo; vandens tiekimas minėtame name sutrikęs, įtariama, kad trūkęs šalto vandens magistralinis vamzdynas prie namo; reikalingi grunto kasimo darbai (e. b. l. 99). Iš byloje esančio Atliktų darbų priėmimo akto Nr. K-V14-326534-1 matyti, kad ieškovo rangovas uždaroji akcinė bendrovė „Mano būstas“ atliko trūkusio magistralinio vamzdžio ( - ), kieme remontą bendrai 6095,48 Lt (1765,37 Eur) sumai (e .b. l. 100-101). Ieškovas už atliktus darbus sumokėjo rangovui (e. b. l. 162-163). ( - ) statinio techninės priežiūros žurnalo, kurį ieškovas pradėjo pildyti 2012 m. spalio 1 d., 25 eilutėje nurodyta, kad 2014 m. spalio mėn. pastebėtas defektas – magistralinio vamzdžio trūkis, rekomenduojama priemonė defektui pašalinti – remontas, nurodyta, kad darbai atlikti 2014 m. spalio mėn. (e. b. l. 152-153). Ieškovas, siekdamas išsiaiškinti, kam priklauso trūkusi ir suremontuota šalto vandens magistralinio vamzdyno atkarpa tarp ( - ) ir ( - ) namų bei kas turėtų apmokėti atliktus vamzdyno remonto darbus, 2015-06-02 raštu Nr. NB-RS-15-0463 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriui kartu pateikdamas UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybės ribų aktą (e. b. l. 159). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas 2015-06-18 raštu Nr. A51-63168/15(3.3.10.1-EM4) „Dėl apmokėjimo už remonto darbus“ informavo ieškovą, kad jo pridėtame Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų plane matyti, kad UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio tinklų eksploatacijos riba yra vandentiekio šulinyje Nr. 89, esančiame šalia pastato ( - ) (e. b. l. 102). Minėtu raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas padarė išvadą, kad vandens tiekimo tinklai, nutiesti sklype ( - ) iš vieno pastato į kitą (tarp pastatų ( - ) ir ( - )) nepriklauso nei UAB „Vilniaus vandenys“, nei savivaldybei. Šie vandentiekio tinklai naudojami tiekti vandeniui į sklypo ( - ) esančius pastatus ir yra bendrojo naudojimo. Suvestiniame apyvartos žiniaraštyje už 2014 m. gruodžio mėnesį yra nurodyta šalto vandens tiekimo ir kanalizavimo sistemų remonto darbų kaina, tenkanti atsakovei, sudaro 177,73 Eur (e. b. l. 98).

13Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Tą lemia rungimosi principas ir jo privalomumas civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), reiškiantis, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. CPK 178 straipsnyje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-686/2017).

14Nagrinėjamos bylos atveju tarp šalių nėra ginčo dėl šalto vandens magistralinio vamzdyno įtrūkimo fakto, šio įtrūkimo sąlygoto laikino vandens tiekimo nutraukimo namui ( - ) ir vamzdyno remonto bei padarinių šalinimo faktų, tačiau kilo ginčas dėl to, ar ieškovė, kaip nuosavybės teise valdanti gyvenamąsias patalpas šiame name privalo apmokėti šių darbų kainą, nes nėra aišku, ar trūkęs ir suremontuotas šalto vandens magistralinis vamzdynas skirtas aptarnauti tik šį namą ar ir kitus žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) esančius pastatus – sandėlį, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Įvertinus pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovė byloje nepateikė pakankamų objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad trūkęs ir suremontuotas šalto vandens magistralinis vamzdynas yra skirtas aptarnauti daugiau negu vieną namą ( - ) (CPK 178 straipsnis). Ieškovo darbuotojo E. M. 2017-05-16 elektroniniu paštu pateiktas atsakymas atsakovei, kad bendras vandens apskaitos skaitiklis skirtas keletui namų yra šulinyje ties ( - ) namu ir kad turimais duomenimis atskiro skaitiklio namui ( - ) nėra (e. b. l. 109), nelaikytinas aplinkybe įrodančia, kad remontuotas vamzdis priklauso daugiau kaip vienam namui. Vandens tiekimo apskaita ir fizinis vandens tiekimo paskirstymas konkretiems objektams nėra tiesiogiai tarpusavyje susiję, kadangi nuo bendro vandens apskaitos skaitiklio, kuris apskaičiuoja bendrą namams paskirstomo vandens kiekį, einantis vienas vandens vamzdynas vėliau gali išsišakoti į du ar kelis vamzdynus ir (ar) atšakas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento 2015-06-18 raštas Nr. A51-6316/15(3.3.10.1-EM4) „Dėl apmokėjimo už remonto darbus“ (e. b. l. 102) taip pat nepatvirtina trūkusio ir suremontuoto šalto vandens vamzdyno funkcinės priklausomybės daugiau kaip vienam namui ( - ). Iš šio rašto galima vienareikšmiškai suprasti tik vieną dalyką – vandens tiekimo tinklai, nutiesti žemės sklype ( - ) iš vieno pastato į kitą nuosavybės ar kita valdymo teise nepriklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir (ar) jos aptarnaujamai administracijai, t. y. subjektui, kuris rengė šį raštą. Visos kitos minėtame rašte padarytos išvados yra viešojo administravimo subjekto nuomonė, neturinti privalomojo imperatyvaus pobūdžio. Teismas mano, kad atsakovės pateiktos nuotraukos nepatvirtina aplinkybės, kad 2014 m. spalio mėn. trūkęs vandentiekio vamzdynas yra skirtas aptarnauti daugiau negu vieną namą ( - ).

15Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju šalių į bylą pateiktų ir ištirtų įrodymų visuma yra pakankama tikėtinai išvadai, jog ieškovas prašo iš atsakovės priteisti proporcingai jai kaip namo ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkei tenkančią išlaidų dalį už remonto darbus to šalto magistralinio vandens vamzdyno, kuris skirtas tiekti šaltą vandenį išimtinai šiam namui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 1 d.). Šią išvadą patvirtina šie įrodymai ? 2014 m. spalio 1 d. neeilinės apžiūros aktas (e. b. l. 99), 2012 m. spalio 19 d. administracinio pastato ( - ) bendrojo naudojimo objektų aprašas (e. b l. 154-158), Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 326534-1 (e .b. l. 100-101), ( - ) statinio techninės priežiūros žurnalas (e. b. l. 152-153), vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas (e. b. l. 165), ieškovo pateikta buitinių nuotekų vamzdynų ir šulinių, vandentiekio vamzdynų ir šildymo trasų schema (e. b. l. 164), kurioje pažymėta šalto vandens vamzdyno trukimo vieta prie ( - ) namo. Minėtoje schemoje žalia spalva pažymėta tik viena vandentiekio vamzdyno atkarpa, įeinanti į pastatą ( - ) ir būtent šioje atkarpoje yra pažymėta avarijos vieta. Pažymėtina, kad atsakovė neteikė prieštaravimų dėl pirmiau nurodytų įrodymų ir jų nenuginčijo. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, teismas, vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, sprendžia, kad ieškovo veiksmų pateikiant atsakovei apmokėti trukusio vandentiekio vamzdyno atkarpos darbų kainos dalį teisėtumas yra įrodytas (CPK 185 str.), todėl ieškinys tenkintinas priteisiant ieškovo naudai iš atsakovės 177,73 Eur skolą.

16Teismas nesutinka su atsakovės teiginiu, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikoma CK 4.83 str. 4 d., pagal kurią buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju remonto darbai buvo atlikti šalinant nenumatyto įvykio (trūkusio vandentiekio vamzdyno) padarinius, t. y. atnaujinti staiga dėl avarijos nutraukto vandens tiekimą į ( - ), namą. Kaip jau buvo minėta pirmiau, tarp šalių nėra ginčo dėl laikino vandens tiekimo nutraukimo namui ( - ) fakto. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2012). Todėl teismo nuomone neatitinka sąžiningumo kriterijaus toks elgesys kuomet ieškovas pašalinęs avarijos, dėl kurios buvo pažeistas viešasis interesas, padarinius (atnaujinęs vandens tiekimą), vėliau turi gauti to namo patalpų savininkų sutikimą padarinių šalinimo išlaidoms apmokėti.

17Teismas taip pat nesutinka su atsakovės siūlymu nagrinėjant šią bylą vadovautis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2787-845/2016. Šioje byloje teismas nusprendė, kad nėra įrodymų, jog būtent namo, esančio ( - ), gyventojai buvo požeminių vamzdynų savininkai.

18Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra išaiškinęs, kad, užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę, be kitų, turi ir tai, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai privalo, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais. Tiek Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimus), tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai teigiama, kad remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai; precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos. Taigi teismo precedentas reiškia įsiteisėjusį teismo sprendimą kitoje išnagrinėtoje byloje, kuri savo faktinėmis aplinkybėmis tapati arba labai panaši į nagrinėjamą bylą. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328-248/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

19Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje situacijoje faktinės bylos aplinkybės nėra tapačios arba labai panašios į tas, kurios buvo nustatytos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2787-845/2016. Pastarojoje byloje kilo ginčas tarp šalių, iš kurių viena buvo atsakovė V. E., dėl permokėjimo už tiektą šilumos energiją, atsiradusio dėl UAB „Vilniaus energija“ neprižiūrimuose ir nusidėvėjusiuose požeminiuose vamzdynuose patirto šilumos kiekio nuostolio. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl apmokėjimo už remonto darbus vandentiekio vamzdyno atkarpoje pagrįstumo ir šios atkarpos funkcinės priklausomybės namui ( - ).

20Išnagrinėjus ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus teismui taip pat nekilo abejonių dėl fakto, kad atliktų darbų priėmimo akte Nr. K-V14-326534-1 nurodyti būtent trūkusio vandens magistralinio vamzdžio, per kurį tiekiamas vanduo namui ( - ), remonto darbai ir jų kaina bei dėl jų apmokėjimo rangovui UAB „Mano būstas“ (e. b. l. 100-101, 162-163).

21Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 177,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. lapkričio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

22Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), iš viso – 15,87 Eur.

23Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti.

26Priteisti ieškovui UAB „Naujamiesčio ūkis“, į.k. 121452091, iš atsakovės V. E., a. k. ( - ) 177,73 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt septynis eurus 73 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 177,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. lapkričio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,87 Eur (penkiolika eurų 87 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė,... 2. sekretoriaujant Natašai Dobrijan,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei A. A.,... 4. atsakovei V. E.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti... 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydama atmesti... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė A. A. palaikė ieškinį jame... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytą... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 25... 13. Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti... 14. Nagrinėjamos bylos atveju tarp šalių nėra ginčo dėl šalto vandens... 15. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 16. Teismas nesutinka su atsakovės teiginiu, kad nagrinėjamu atveju turi būti... 17. Teismas taip pat nesutinka su atsakovės siūlymu nagrinėjant šią bylą... 18. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24... 19. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje situacijoje faktinės bylos aplinkybės... 20. Išnagrinėjus ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus teismui taip... 21. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 22. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovės... 23. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti ieškovui UAB „Naujamiesčio ūkis“, į.k. 121452091, iš... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...