Byla 2-715-798/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,

2sekretoriaujant J. K.,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Kita mintis“ atstovo UAB „Bankroto administravimo kontora“ įgaliotam asmeniui K. P.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kita mintis“ atstovaujamo UAB „Bankroto administravimo kontora“ ieškinį atsakovui A. J. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

5Ieškovas BUAB „Kita mintis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. J. dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė teismo priteisti iš atsakovo 319 193,55 Lt sumą ieškovo naudai ir priteisti iš atsakovo 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad 2011 m. balandžio 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Kita mintis“ iškelta bankroto byla, bankroto adminstratioriumi priskirta UAB „Bankroto administravimo kontora“, administratoriaus įgaliotas asmuo – K. P.. Nurodė, kad bankroto administratorius, pradėjęs vykdyti bankroto procedūrą, nustatė, kad pagal paskutinį bendrovės balansą sudarytą 2009 m. gruodžio 31 d. ieškovo turtą sudaro 131 247,00 Lt, o laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. atsakovui iš UAB „Kita mintis“ atsiskaitomosios saskaitos AB Swedbank LT95 7300 0101 0465 9794 buvo pervesta (išgryninta) pinigų suma lygi 187 946,55 Lt, tačiau jokio teisinio pagrindo, kodėl atsakovas perėmė tokią pinigų sumą nėra. Pažymėjo, kad atsakovas buvo juridinio asmens vadovu, todėl pareiga perduoti įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus priskirta būtent jam, ir nors Vilniaus apyardos teismas atsakovą buvo įpareigojęs iki 2011 m. gegužės 25 d. bankroto administratoriui perduoti ieškovo turtą, tačiau ieškinio pateikimo dieną ši nutartis nebuvo įvykdyta. Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal 2012 m. kovo 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintą UAB „Kita mintis“ kreditorių sąrašą bendra suma yra 88 114,43 Lt, tokiu atveju jeigu atsakovas įvykdytų Vilniaus apygardos teismo nutartį ir perduotų ieškovo turtą bei grąžintų be teisinio pagrindo perimtas pinigines lėšas, tai būtų galima atsiskaityti su visais ieškovo kreditoriais ir remiantis ĮBĮ 27 str. 1 d. 2 p. ieškovui būtų galima nutraukti bankroto bylą (b.l. 1-7).

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, mano kad jis visiškai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, todėl prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys iš esmės grindžiamas dviem faktinėm aplinkybėm, kurios neatitinka tikrovės. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas turėjo ieškovui kaip BUAB adminstratoriui perduoti turtą už 131 247 Lt, nurodytą įmonės balanse. Pareiškė, kad jokio šios įmonės turto jis neturėjo ir neturi, o ieškovas klaidina teismą, nes paskutiniame balanse turto praktiškai nebuvo nurodyta, ten buvo tik per vienerius metus gautinos sumos, o šis balansas buvo nustatyta tvarka pateiktas VMI, be to nurodė, kad siuntė šį balansą ir pačiam adminstratoriui. Pažymėjo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. išimta suma iš įmonės sąskaitos lygi 187 946,55 Lt buvo naudojama įmonės reikmėms ir buvo pagrįsta juridinę galią turinčiais buhalteriniais dokumentais. Nurodė, kad visų tų dokumentų nesugebėjo išsaugoti, už ką jau buvo baustas, o visi likę dokumentai buvo asmeniškai perduoti įmonės administratoriui K. P., todėl jų pateikti teismui ieškovas galimybės neturi. Nurodė manąs, kad ieškovas neturėtų vadovautis prielaidomis, o tinkamai pagrįsti ir įrodyti ieškovo neva neteisėtą pinigų panaudojimą neaiškios reikmėms (b.l. 72-73).

7Dublike ieškovas nurodė, kad su atsakovo pareikštu atsiliepimu į ieškinį nesutinka, Atsiliepimas grindžiamas visiškai nemotyvuotais argumentais, todėl yra atmestinas. Pažymėjo, kad ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nurodyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto byla įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Kadangi atsakovas buvo juridinio asmens vadovu, pareiga perduoti įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus priskirtina būtent jam. Pažymėjo, kad siekiant išreikalauti iš atsakovo BUAB „Kita mintis“ dokumentus ir turtą, buvo kreiptasi į anstolio D. Š. kontorą, tačiau ir antstoliui nepavyko rasti BUAB „Kita mintis“ direktoriaus A. J. ir išreikalauti turimą turtą, įmonės balansą ir kitus dokumentus. Nurodė, kad iki šios dienos atsakovas administratoriui perdavė tik įmonės spaudą ir pažymėjimą, laiku ir tinkamai nevykdydamas kitų Vilniaus apygardos teismo nutartyje įtvirtintų įpareigojimų bei toliau ignoruodamas administratoriaus nuolatinius priminimus, sąmoningai vengia bendrauti bei įvairiausiais būdais išsisukinėja nuo administratoriaus prašymų. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad atsakovo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 str., 184 str., 222 str., 223 str., ir todėl BUAB „Kita mintis“ visi administratoriaus turimi dokumentai yra perduoti Vilniaus apsk. VPK NTV ENTS 2-ojo poskyrio tyrėjai J. G.. Ieškovo manymu, atsakovas sąmoningai vengia atlyginti žalą ieškovui, kuri lygi 319 193,55 Lt sumai bei įvairiausiais būdais išsisukinėja nuo šios prievolės įvykdymo ir vilkina šį procesą (b.l. 80-84).

8Triplike atsakovas nurodė, kad su ieškovo dubliku nesutinka, nes jis nėra pagrįstas ir, kad ieškinys neturėtų būti tenkinamas, prašo teismo išreikalauti iš bankroto administratoriaus arba tyrėjos J. G. visus dokumentus, patvirtintančius į atsakovo sąskaitą pervedamų sumų panaudojimą, išreikalauti iš VMI arba VĮ „Registrų centras“ paskutinį pateiktą BUAB „Kita mintis“ balansą bei iškviesti liudytoją buvusią UAB „Kita mintis“ administratorę I. F., kuri galėtų patvirtinti atlyginimo išmokėjimą grynais pinigais ieškovo nurodytu laikotarpiu. Nurodė, kad ieškovas nepasisakė dėl kartu su atsiliepimu pateikto UAB „Kita mintis“ 2009 m. balanso, kuriame turto praktiškai nebuvo nurodyta, yra tik per vienerius metus gautinos sumos. Pažymėjo, kad balansas buvo nustatyta tvarka patiektas VMI, be to, šis balansas buvo siųstas ir pačiam administratoriui. Atkreipė dėmesi į tai, kad atsakovas neprivalėjo ir negalėjo BUAB administratoriui perduoti turto už 131 247 Lt, nes tokio turto bankroto bylos iškėlimo metu jau nebuvo. Atsakovas pasisakė ir dėl ieškovo teiginių, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. atsakovas be pagrindo išėmė iš įmonės sąskaitos 187 946,55 Lt. Nurodė, kad visos šios sumos buvo imamos įmonės reikmėms, ir buvo pagrįstos juridinę galią turinčiais buhalteriniais dokumentais, o visi šie dokumentai buvo atsakovo asmeniškai perduoti įmonės administratoriui, todėl jų pateikti teismui atsakovas neturi galimybės, o dalis dokumentų yra policijoje dėl dublike minėto tyrimo. Atsakovas išreiškė nuomonę, kad šią byla galimai reikėtų stabdyti iki atitinkamos baudžiamosios bylos išsprendimo ar nutraukimo (b.l. 120-121).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad UAB „Kita mintis“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku nuo 2007 m. gruodžio 10 d. buvo A. J. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi UAB „Kita mintis“ iškelta bankroto byla (b. l. 4). Šia nutartimi BUAB „Kita mintis“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo kontora“, administratoriaus įgaliotas asmuo K. P.. Bendrovės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2011m. gegužės 9 d. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Įrodymų apie tai, kad koks nors įmonės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas, į bylą nėra pateikta. Tenkinus 2012 m. kovo 20 d. BUAB „Kita mintis“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“ įgalioto asmens prašymą, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi buvusiam BUAB „Kita mintis“ vadovui A. J. buvo paskirta 10 000 Lt bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą, sumokant baudą į valstybės biudžetą, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi minėta bauda buvo sumažinta iki 3000,00 Lt.

11Pagal ieškovo pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra UAB „Kita mintis“ buvusio direktoriaus civilinė atsakomybė ir jo pareiga atlyginti žalą, kurią ieškovas nurodo kaip laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. atsakovui iš UAB „Kita mintis“ atsiskaitomosios sąskaitos AB Swedbank LT95 7300 0101 0465 9794 buvo be jokio teisinio pagrindo išgryninta pinigų suma lygi 187 946,55 Lt ir atsakovo neperduotas turtas pagal paskutinį bendrovės balansą sudarytą 2009 m. gruodžio 31 d. 131 247,00 Lt.

12Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

13Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Nagrinėjamoje byloje bankrutuojančios įmonės administratorius prašo atlyginti žalą įmonei, tačiau atsižvelgus į Įmonių bankroto įstatymo (toliau – IBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, kuria yra nustatyta, kad administratorius gina ir atstovauja tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesus, teismas sprendžia, kad pareikštas ieškovo ieškinys nagrinėtinas ir kreditorių interesais. Vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius.

14Nagrinėjamos bylos atveju įmonės direktorius A. J. neperdavė įmonės administratoriui įmonės turto, o taip pat įrodymų apie tai, kad koks nors įmonės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas į bylą nėra pateikta. Dėl šių neteisėtų veiksmų įmonės vadovas A. J. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. teismo baudžiamuoju įsakymu buvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 223 str. 1 d., 300 str. 1 d. bei vadovaujantis BK 641 str. jam paskirta bausmė 12 MGL (1560,00 Lt) bauda.

15Teismas įvertinęs tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. teismo baudžiamajame įsakyme yra konstatuota, kad UAB „Kita mintis“ pateiktose finansinėse atskaitomybėse įrašyti duomenys neatitinka su duomenimis, įrašytais finansinėje atskaitomybėje, pateiktoje bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo kontora“, buhalterinių sąskaitų apskaitos – žiniaraščių už laikotarpį nuo 2007-12-05 iki 2011-04-29, todėl negalima patikrinti balansuose įrašytų duomenų apie UAB „Kita mintis“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų teisingumo, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „Kita mintis“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros už laikotarpį nuo 2007-012-05 iki 2011-04-29 ir ieškovas išsamių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė, ir tai, kad įmonė ilgalaikio turto (nematerialaus, materialaus, finansinio) neturėjo, sprendžia, kad ieškovas neįrodė, kad pagal paskutinį bendrovės balansą sudarytą 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Kita mintis“ turtą sudarė 131 247,00 Lt, todėl šioje dalyje ieškinį atmeta.

16Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes ir į tai, kad atsakovas pripažino, kad laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009-01-01 buvo išėmęs iš įmonės sąskaitos 187 946,55 Lt, tačiau nepateikė į bylą jokių pateisinamų priežasčių ir finansinių dokumentų kur bendrovės turtas (pinigai) buvo panaudoti, o ieškovas įrodė UAB „Kita mintis“ direktoriaus A. J. neteisėtus veiksmus- pinigų panaudojimą be jokio teisinio pagrindo (CK 2.87 str. 4 d.) ( b.l. 10-33) ir neteisėtą neveikimą - vengimą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei kitus dokumentus, dėl ko bendrovė su kreditoriais negali atsiskaityti įmonės vertės turto apimtyje (CK 2.87 str. 7 d.), ieškinį dėl 187 946,55 Lt tenkina.

17Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra fizinis asmuo, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos 187 946,55 Lt sumos, t.y. 4759,00 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Teismas patyrė 31,48 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš A. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - )) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kita mintis“ (į. k. 301407532), naudai 187 946,55 Lt (šimtą aštuoniasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 55 ct) žalai atlyginti ir 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2012-11-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš A. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - )) 4759,00 (keturis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt devynis) Lt žyminio mokesčio valstybei (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, į. k. 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Priteisti iš A. J. (a.k. ( - ) 31,48 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

24Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

25Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,... 2. sekretoriaujant J. K.,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Kita mintis“ atstovo UAB „Bankroto... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovas BUAB „Kita mintis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A.... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, mano... 7. Dublike ieškovas nurodė, kad su atsakovo pareikštu atsiliepimu į ieškinį... 8. Triplike atsakovas nurodė, kad su ieškovo dubliku nesutinka, nes jis nėra... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad UAB „Kita mintis“... 11. Pagal ieškovo pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra... 12. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina... 13. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 14. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės direktorius A. J. neperdavė įmonės... 15. Teismas įvertinęs tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 16. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes ir į tai, kad atsakovas... 17. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio... 18. Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 –... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš A. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ))... 22. Priteisti iš A. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ))... 23. Priteisti iš A. J. (a.k. ( - ) 31,48 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 24. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi taikytas... 25. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo...