Byla 2S-2024-485/2010
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo (suinteresuotas asmuo L. V.)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko A. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Angelės Kvaraciejienės pareiškimą skolininkui A. V. dėl vykdymo išlaidų priteisimo (suinteresuotas asmuo L. V.).

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3pareiškėja antstolė A. Kvaraciejienė kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 2), kuriuo prašė priteisti iš skolininko A. V. 3 937 Lt vykdymo išlaidas. Pareiškėja nurodė, kad antstolės kontoroje buvo įvykdytas Alytaus rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis dokumentas nr. 2-4-04 dėl 33 025 Lt išieškojimo iš skolininko suinteresuotam asmeniui L. V.. Vykdymo išlaidas sudaro 3 937 Lt.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi (b. l. 3) pareiškimą tenkino visiškai, priteisė antstolei A. Kvaraciejienei iš skolininko A. V. 3 937 Lt vykdymo išlaidas.

5Teismas nurodė, jog iš antstolės pateiktos medžiagos matyti, kad vykdant Alytaus rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4-04 dėl 33 025 Lt išieškojimo iš skolininko A. V., išieškotojui – L. V., antstolė Angelė Kvaraciejienė turėjo vykdymo išlaidų 3 937,00 Lt sumai (266,00 Lt bendrųjų vykdymo išlaidų, 45,00 Lt už užklausas, 366,00 Lt už patvarkymus, 36,00 Lt pašo išlaidų, 76,00 Lt už turto areštą, 6,00 Lt už siūlymą, 142,00 Lt už bankinius pavedimus ir 3000,00 Lt atliginimo antstoliui). Vykdymo išlaidos indeksuotos, vadovaujantis LR CPK 82 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p. bei Statistikos departamento skelbiamais duomenimis apie vartotojų kainų indeksą, taikant koeficientą 1.261. Skolininkui A. V. 2010-07-30 buvo išsiųstas raštiškas siūlymas per 10 dienų, skaičiuojant nuo siūlymo gavimo dienos, gera valia pervesti į antstolės Angelės Kvaraciejienės depozitinę sąskaitą vykdymo eigoje turėtas išlaidas. Skolininkas vykdymo išlaidų nesumokėjo.

6Skolininkas atskiruoju skundu (b. l. 5-6) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti ir antstolės A. Kvaraciejienės pareiškimą palikti nenagrinėtu.

7Skolininkas nurodo, jog antstolė 2005-06-22 patvarkyme Nr.0133/05/01655, adresuotame UAB „Alkesta“, nurodė išieškoti iš skolininko 33 025 Lt skolos bei 4074,98 Lt vykdymo išlaidų. Kadangi per nurodytą terminą tokios sumos skolininkas sumokėti negalėjo, skolininkas kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą prašydamas mokėjimą išdėstyti dalimis. 2005-07-07 nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismas išieškojimo vykdymą išdėstė po 625 Lt kas mėnesį. Skola ir vykdymo išlaidos buvo baigtos išskaityti iš darbo užmokesčio 2010-06-11. Skolininkas nurodo, jog antstolė pareiškime prašė priteisti vykdymo išlaidų, kurios ne tik kad buvo nutarta išieškoti dar 2005-06-22 patvarkymu Nr.0133/05/01655, adresuotu UAB „Alkesta“, bet ir yra realiai išieškotos ir netgi didesnio dydžio. Minėtame patvarkyme nurodytos ir šiuo metu jau išieškotos vykdymo išlaidos yra 4074,98 Lt, o pareiškimu prašyta ir skundžiama nutartimi priteista 3 937 Lt. Teismo nutartis yra neteisėta ir naikintina ir dėl to, kad priimta vadovaujantis 2005 m. spalio 27 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta sprendimų vykdymo instrukcija. Vykdomoji byla Nr.0133/05/01655 priimta vykdyti 2005-06-06, galiojant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 432 patvirtintai Sprendimų vykdymo instrukcijai. 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352, kuriuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras patvirtino Sprendimų vykdymo instrukciją, 3 punkte nustatyta, kad byloms, kurios priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikoma Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 432.

8Antstolė A. Kvaraciejienė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 19-21) prašo atskirąjį skundą atmesti.

9Antstolė nurodo, jog 2005-06-07 A. V. registruota pašto siunta buvo išsiųstas raginimas skolą sumokėti per 10 dienų. Per raginimo laikotarpį A. V. skolos nesumokėjo, todėl 2005-06-22 vykdomasis raštas su antstolės patvarkymu vykdymui buvo išsiųstas į skolininko darbovietę. Antstolės patvarkyme buvo nurodyta išieškoti skolą ir vykdymo išlaidas antstolės kontorai, nes 2005 m. patvarkymus vykdymui siųsdavo kartu su prašymu išieškoti vykdymo išlaidas. Kad būtų galima kontroliuoti išieškomas sumas, išieškotus pinigus iš darboviečių buvo reikalaujama pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, o antstolis pervesdavo juos išieškotojui. Tokia patvarkymo forma buvo patvirtinta 2003-09-30 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 242 (patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą). 2005-09-02 antstolė išsiuntė į UAB „Alkesta“ raštą kartu su 2005-07-07 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-4-04/2004, kad iš A. V. darbo užmokesčio skolos L. V. mokėjimui būtų išskaičiuojama po 625 Lt kiekvieną mėnesį. Vykdomasis raštas su antstolės patvarkymu į A. V. darbovietę išsiųstas vykdymui 2005-06-22, o išieškojimas buvo baigtas 2010 m. 07 mėn. Kaip nurodo ir pats skolininkas, jis gavo iš antstolės A.Kvaraciejienės kontoros siūlymą, kuriame nurodytos vykdymo išlaidos. Iš darbovietės išskaičiuoti pinigai po 625 Lt buvo pervedami išieškotojai L. V.. Per klaidą išieškotojai taip pat buvo pervestos išskaičiuotos vykdymo išlaidos, kurios turėjo likti antstolės depozitinėje sąskaitoje. L. V. 2010-07-28 buvo atvykusi į kontorą ir parašė prašymą, kad permoką grąžins antstolės A. Kvaraciejienės kontorai po 150 Lt kiekvieną mėnesį. antstolė, vadovaudamasi LR CPK 611 str., nusiuntė skolininkui raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų, prašydama pranešti, ar jis sutinka, kad išieškotos iš skolininko lėšos, likusios padengus skolą, būtų paliekamos vykdymo išlaidų apmokėjimui. Kadangi A. V. nesutiko su vykdymo išlaidomis, antstolė kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2005-06-06 antstolės Angelės Kvaraciejienės kontorai išieškotoja L. V. pateikė vykdymui vykdomąjį raštą Nr. 2-4-04/2004, kuriuo buvo išieškoma iš skolininko suinteresuotam asmeniui L. V. 33 025 Lt. 2005-06-07 antstolė surašė skolininkui adresuotą Raginimą įvykdyti sprendimą (vykd. b. l. 163). 2005-06-22 Patvarkymu vykdyti vykdomąjį dokumentą, adresuotą UAB „Alkesta“, antstolė nurodė skolininko darbovietei išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio 33 025 Lt skolą ir 4 074, 98 Lt vykdymo išlaidas (vykd. b. l. 145). Alytaus rajono apylinkės teismo 2005-07-07 nutartimi minėtos kompensacijos vykdymas buvo išdėstytas po 625 Lt kas mėnesį (vykd. b. l. 165). Priteistos sumos iš skolininko buvo baigtos išieškoti 2010-06-11 (vykd. b. l. 15-16), iš viso iš skolininko buvo išieškota 37 099,94 Lt. 2010-07-30 antstolė pateikė skolininkui Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, kurios sudaro 3 937 Lt (vykd. b. l. 5). Pareiškėjas iš esmės atskirąjį skundą grindžia tuo, kad iš pareiškėjo jau buvo išieškotos vykdymo išlaidos kartu su išieškota skola, tačiau antstolė dar kartą reikalauja priteisti, o Alytaus rajono apylinkės teismas skundžiama nutartimi priteisė vykdomojoje byloje patirtas vykdymo išlaidas. Kaip matyti iš prie atskirojo skundo skolininko pateiktų dokumentų 2010-07-08 skolininkas kreipėsi į antstolę dėl nepagrįstai išieškotų vykdymo išlaidų grąžinimo, kuriame nurodė, jog vadovaujantis CPK 733 str., išskaičiuotos ir į antstolės depozitinę sąskaitą pervestos lėšos yra gautos neteisėtai. Taip pat skolininkas pateikė apeliacinės instancijos teismui ieškinio, adresuoto Alytaus rajono apylinkės teismui, nuorašą, iš kurio matyti, kad skolininkas kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš antstolės A. Kvaraciejienės 4 074,98 Lt vykdymo išlaidas, 60,60 Lt už vykdomosios bylos kopijų gavimą bei bylinėjimosi išlaidas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktu, pagal kurį skolininkas, įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas,- po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Ši nuostata reiškia, kad tokiu atveju iš skolininko išieškomos ne tik administravimo ir atskirųjų vykdymo veiksmų išlaidos, bet ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento ar jo dalies įvykdymą. Ginčo atveju neabejotinai svarbu ir tai, jog netgi skolininkui įvykdžius savo skolinius įsipareigojimus pagal vykdomąjį dokumentą pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminiu, o jeigu raginimas ( siūlymas ) skolininkei ir neturėjo būti siunčiamas - po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsikaito skolininkas. CPK 611 straipsnyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Šios procesinės nuostatos suponuoja, kad vykdymo išlaidos antstoliui gali būti sumokamos arba paties skolininko gera valia, arba teismo nutarties, priimtos dėl antstolio pareiškimo, pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi nuostatos, kad vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip, negu nustatyta CPK 611 straipsnyje, reiškia neteisėtus viršijančius antstolio įgalinimus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje J. P. v. antstolis A. S., byla Nr. 3K-3-693/2004; 2007 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą, byla Nr. 3K-3-136/2007; 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena" v. antstolis D. S., byla Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje M. V. v. antstolis A. S., byla Nr. 3K-3-173/2008). Be to, kasacinis teismas pripažįsta, kad CPK 611 straipsnyje nustatyta vykdymo išlaidų išieškojimo procedūra antstoliui privaloma visais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje M. V. v. antstolis A. S., byla Nr. 3K-3-173/2008). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2010-07-30 Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas skolininkui A. V. buvo įteiktas, tačiau skolininkas mano, kad vykdymo išlaidos iš jo jau yra išieškotos, todėl gera valia vykdymo išlaidų nesumokėjo. Kolegija pažymi, jog šiuo atveju, nei Sprendimų vykdymo instrukcija, nei CPK nenumato jokios kitokios procedūros kaip antstolė A. Kvaraciejienė galėtų teisėtai gauti jai priklausančias vykdymo išlaidas, tuo atveju, kai skolininkas jų nesutinka mokėti, kaip tik priteisiant jas teismo nutartimi. Esmine šios bylos aplinkybe laikytina ir tai, kad skolininkas, kaip nurodo antstolė, nesutiko, jog iš jo išieškotos lėšos būtų paliekamos antstolės depozitinėje sąskaitoje kaip skirtos vykdymo išlaidų apmokėjimui, tačiau tuo pačiu skolininkas kreipėsi į teismą dėl išieškotų lėšų grąžinimo skolininkui. Tokio ieškinio tenkinimo atveju - skolininkui grąžinus sumokėtas sumas iš antstolės A. Kvaraciejienės, tačiau panaikinus skundžiamą teismo nutartį, kuria, vadovaujantis CPK 611 str., vykdymo išlaidos buvo priteistos antstolei, susidarytų teisinė situacija, jog vykdymo išlaidų priteisimo klausimas apskritai liktų neišspręstas. Tokiu atveju, antstolė A. Kvaraciejienė būtų priversta pakartotinai kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų, patirtų vykdymo byloje Nr. 0133/05/1655/2005 išieškojimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pareiga kreiptis į teismą antstoliui atsiranda, jeigu skolininkas su vykdymo išlaidų suma nesutinka, t. y. pinigų nesumoka, pareiškia prieštaravimus ar skundžia jų apskaičiavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis byloje pagal pareiškėjo J. T. skundą dėl antstolio veiksmų, byla Nr. 3K-3-36/2008). Taigi šioje byloje esant situacijai, kai skolininkas ginčija antstolės jau išieškotų vykdymo išlaidų teisėtumą, antstolė pagrįstai kreipėsi į teismą su prašymu priteisti vykdymo išlaidas, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai šias išlaidas priteisė. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir įvertinus, jog pirmosios instancijos teismas CPK 609-611 straipsnių nuostatų nepažeidė, kolegija sprendžia, jog skolininko A. V. atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

15atskirąjį skundą atmesti.

16Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai