Byla 2A-941-460/2013
Dėl žalos atlyginimo bei ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Sizona“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Albinos Pupeikienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-988-613/2013 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Sizona“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Manto Milinio ieškinį atsakovei V. G., dėl žalos atlyginimo bei ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Sizona“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė 2012-04-26 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašė priteisti iš atsakovės 51 845 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-01-09 nutartimi UAB „Sizona“ iškelta bankroto byla. Minėta nutartis įsiteisėjo 2012-01-20. Administratoriumi paskirtas Mantas Milinis ėmėsi neatidėliotinų veiksmų surasti įmonės turtą, dokumentus ir vadovą. Įmonės vadove iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovė V. G.. Kadangi nustatytu adresu buvusiai įmonės vadovei pranešimų įteikti nepavyko, apie bankroto bylos iškėlimą ir reikalavimus buvusiai įmonės vadovei perduoti turtą ir dokumentus buvo paskelbta spaudoje. Tačiau atsakovė iki šiol bankroto administratoriui jokių dokumentų neperdavė. Teigė, jog bendrovės vadovė atsako akcininkams ir kreditoriams už įmonės veiklos vykdymą, jos dokumentų ir turto saugojimą bei bankroto bylos iškėlimo atveju – už jų perdavimą bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, neturėdamas jokių kitų duomenų ir dokumentų apie įmonės turtą, gavo juridinių asmenų registrui teiktą paskutinį įmonės balansą, pagal kurį matyti, kad 2004 metų gruodžio 31 dienai iš viso ieškovo trumpalaikis turtas sudarė 44 266 Lt, tame tarpe atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 2469 Lt, pinigai ir jų ekvivalentai – 41 797 Lt. Ieškovės ilgalaikis turtas sudarė 7 579 Lt. Nurodė, kad ieškovės teisinis statusas (bankrutuojanti įmonė) lemia būtinybę ginti viešąjį interesą, o šiuo atveju viešasis interesas pasireiškia per ieškovės kreditorių interesų apsaugą, kurių reikalavimai turėjo būti tenkinami iš dalytino įmonės turto, iš ieškovės debitorių neatgautų sumų. Klaipėdos apygardos teismas 2012-03-23 nutartimi patvirtino 9 886,75 Lt BUAB „Sizona“ kreditorinių reikalavimus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovė bankroto administratoriui nėra perdavusi jokių Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, kreditorinių reikalavimų suma gali didėti. Ieškovė paaiškino, kad nurodydama faktinį ieškinio pagrindą bei pridėdama įrodymus prie šio ieškinio, jau įrodė žalą ir jos dydį. Kadangi atsakovės civilinė atsakomybė yra deliktinio pobūdžio, tai jau vien žalos faktas suponuoja atsakovės veiksmų neteisėtumo ir kaltės prezumpciją, t. y. ieškovė neturi įrodinėti atsakovės veiksmų neteisėtumo bei jos kaltės. Neteisėti veiksmai konstatuotini, jei asmuo pažeidžia jam nustatytą teisinę pareigą arba atlieka veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba nesilaiko tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui. Minėta CK nuostata reiškia tai, kad neteisėti veiksmai konstatuojami tuomet, kai pažeidžiamos įstatymo nuostatos. Remiantis teismų praktika, LR ABĮ, ĮBĮ, CK, įmonės vadovė yra atsakinga už įmonės veiklą, įmonėje esantį turtą, dokumentus, skolų iš įmonės debitorių atgavimą, teisinių veiksmų dėl šių skolų išieškojimo ėmimąsi, dokumentų bankroto administratoriui perdavimą. Kaip atskaitinga už įmonės apskaitos organizavimą ir turto išsaugojimą asmuo, nesant metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, parengtų apibendrinant vėlesnių įmonės finansinių metų duomenis, privalo perduoti bankroto administratoriui turtą, remiantis paskutiniais turimais įmonės finansiniais dokumentais. Nesant duomenų turto sudėties ir vertės pasikeitimus, atsakovė, kaip asmuo, atsakinga už turto išsaugojimą, privalo atlyginti įmonei žalą. Ieškovės nuomone, vadovaujantis CK 6.246 str. laikytina, kad atsakovė, būdama bendrovės vadove ir atsakingu asmeniu už bendrovei priklausančių pinigų bei turto valdymą, naudojimąsi ir disponavimą juo, veiksmų dėl debitorinių skolų atgavimo ėmimąsi, galimai pasisavindama minėtas pinigines lėšas bei turtą, neperduodama bankroto administratoriui jokių dokumentų, kurių pagrindu bankroto administratorius galėtų imtis teisinių veiksmų išieškoti tokias skolas iš debitorių, o galimai pasisavindama tokias lėšas, paimdama jas iš ieškovo debitorių, tačiau neapskaitydamas jų įmonės balanse, atliko neteisėtus veiksmus. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, vadovaujantis CK 2.87 str. 7 d., CK 6.251 str. l d. privalo atlyginti visą ieškovei kaltais veiksmais padarytą žalą. Nesant jokių kitų ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų ir duomenų, mano, kad visas materialus turtas atsakovės turėjo būti perduotas bankroto administratoriui, taip pat bankroto administratoriui turėjo būti perduota įmonės buhalterija ir dokumentai apie įmonės skolininkus, kad būtų galima iš jų išieškoti skolas. Bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditoriniai reikalavimai yra tenkinami iš įmonės turto, piniginių lėšų. Kadangi įmonei nebuvo perduotas 2004-12-31 balanse esantis turtas, taip pat dėl vadovės kaltės nebuvo gautos iš debitorių gautinos sumos, iš kurių būtų galima tenkinti ieškovo kreditorių reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, vadinasi, įmonės kreditoriai patyrė nuostolius negautomis pajamomis neperduotų piniginių lėšų ir turto vertės sumai, t. y. 51 845 Lt, ir prašė, vadovaujantis LR 6.249 str. l d., nurodytą sumą priteisti iš atsakovės.

4Atsakovė 2012-06-21 pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes žalos ieškovei nepadarė ir turto nepasisavino. Atsakovė paaiškino, kad perduoti dokumentų nevengė, o jų bankroto administratoriui neperdavė, nes nebuvo informuota apie UAB „Sizona“ iškeltą bankroto bylą, kadangi nuo 2007 metų birželio mėnesio buvo vaiko priežiūros atostogose, o nuo 2008 iki 2012 metų gegužės mėnesio gyveno užsienyje. Nurodė, kad apie iškeltą bankroto bylą sužinojo iš 2012-05-29 gautos Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7410-613/2012, po to nedelsiant susisiekė su nurodytu bankroto administratoriumi telefonu ir elektroniniu paštu paaiškino jam apie tai, kad įmonės dokumentai buvo sandėliuoti, kad reikalingas protingas laikas, per kurį galima dokumentus atgauti, parengti ir perduoti bankroto administratoriui. Atsakovė paaiškino, kad ieškovė BUAB „Sizona“ pateikė teismui duomenis apie įmonės turtą, vadovaudamasi tik 2004 metų balanso ir pelno–nuostolių ataskaita, o ne ataskaita, sudaryta nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, ieškovas pareiškė atsakovei kaltinimą dėl įmonės turto pasisavinimo, nors įmonė ir po 2004 metų vykdė pilnavertę veiklą. 2004-12-31 balanse, kuriuo BUAB „Sizona“ grindžia savo 51 485 Lt ieškinio sumą, nurodytas trumpalaikis turtas – 44 266 Lt, iš kurio pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 41 797,00 Lt, tačiau 2005-12-31 UAB „Sizona” banko sąskaitos Nr. ( - ) piniginis balansas sudarė 263,78 Lt, o kasoje tam pačiam ataskaitiniam laikotarpiui buvo 1 116,81 Lt, tai iš viso 2005 metų gruodžio 31 d. sudarė 1 380,59 Lt. Ilgalaikis įmonės materialus turtas 7 579,00 Lt, nurodytas 2004-12-31 balanse, buvo toliau naudojamas ir nudėvimas. Per 2005 m. UAB „Sizona” buvo įsigijusi dar keletą vienetų ilgalaikio materialaus turto. Apskaita rodo, kad visas turtas buvo nudėvėtas iki 2009 metų pabaigos, todėl jokios materialios vertės neturi. Taip pat atsiliepime atsakovė nurodė, kad 2005 metais pati suteikė UAB „Sizona“ paskolas pagal paskolos sutartis Nr. 2005/01, 2005/02, 2005/03, 2005/04, 2005/05, iš viso 40 000 Lt, ir įmonė su ja pilnai neatsiskaitė.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-28 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, jog teismui nėra pateikta jokių duomenų, leidžiančių padaryti išvadą, kad negautos pajamos dėl neperduotų piniginių lėšų ir turto vertės sumai, t. y. 51 845 Lt yra atsakovės netinkamai vykdytų (fiduciarinių) įsipareigojimų einant vadovo pareigas pasekmė. Ieškovė nepateikė įrodymų dėl žalos dydžio. Pažymėjo, jog nepateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad tarp atsakovės veikimo ar neveikimo bei nuostolių dėl negautų pajamų yra priežastinis ryšys. Nurodė, jog negalima vienareikšmiškai konstatuoti, kad ieškovės nurodomos negautos pajamos yra išimtinai atsakovės, dirbusios įmonės vadove, netinkamo pareigų vykdymo pasekmė.

6Apeliaciniame skunde apeliantė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

72013-01-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, jog bendrovės vadovas yra atsakingas ir už įmonėje esantį turtą, pinigus kasoje ir sąskaitose, dokumentus. Vadovas atsako akcininkams ir kreditoriams už įmonės veiklos vykdymą, jos dokumentų ir turto saugojimą bei bankroto bylos iškėlimo atveju – už jų perdavimą bankroto administratoriui. Mano, jog atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškia dokumentų ir turto neperdavimo administratoriui. Atsakovės neteisėtais veiksmais (turto ir dokumentų neperdavimu) padarytos žalos dydis yra 51 845 Lt. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-28 sprendime nurodė, kad negautos pajamos yra 51 845 Lt, todėl ieškovė neįrodė žalos dydžio, tačiau žala pasireiškė ne pajamų negavimu, o turto neperdavimu t. y. manė, kad atsakovė UAB „Sizona“ turto neišsaugojo, ir taip padarė žalą įmonei, o žalos dydis yra neperduoto turto vertė.

8Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-28 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog prie atsiliepimo į ieškinį pateikti apskaitos dokumentai rodo, kad visas turtas buvo nudėvėtas iki 2009 metų pabaigos, todėl jokios materialios vertės nebuvo.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

11Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2012-01-09 nutartimi UAB „Sizona“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2012-01-20; administratoriumi paskirtas Mantas Milinis. Įmonės vadove iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovė V. G.. Kadangi nustatytu adresu buvusiai įmonės vadovei pranešimų įteikti nepavyko, apie bankroto bylos iškėlimą ir reikalavimus buvusiai įmonės vadovei perduoti turtą ir dokumentus, paskelbta spaudoje, tačiau atsakovė bankroto administratoriui jokių dokumentų iki ieškinio pateikimo momento neperdavė. Atsakovė šių faktinių aplinkybių neginčijo, nurodė, kad nebuvo informuota apie bankroto bylos iškėlimą, buvo vaiko priežiūros atostogose, be to, buvo išvykusi iš Lietuvos.

12Bankroto administratorius, neturėdamas jokių kitų duomenų ir dokumentų apie įmonės turtą, disponavo Juridinių asmenų registrui teiktu paskutiniu įmonės balansu, iš jo matyti, kad 2004 metų gruodžio 31 dieną iš viso ieškovės trumpalaikis turtas sudarė 44 266 Lt, kartu ir atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 2469 Lt, pinigai ir jų ekvivalentai – 41 797 Lt. Ieškovės ilgalaikis turtas sudarė 7 579 Lt (b. l. 12–16).

13Teisėjų kolegija visiškai sutinka su apeliantės pozicija, jog įmonės vadovė yra atsakinga už įmonės veiklą, įmonėje esantį turtą, dokumentus, skolų iš įmonės debitorių atgavimą, teisinių veiksmų dėl šių skolų išieškojimo ėmimąsi, dokumentų bankroto administratoriui perdavimą. Kaip atskaitinga už įmonės apskaitos organizavimą ir turto išsaugojimą asmuo, nesant metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, parengtų apibendrinant vėlesnių įmonės finansinių metų duomenis, privalo perduoti bankroto administratoriui turtą, remiantis paskutiniais turimais įmonės finansiniais dokumentais. Tačiau atkreipia dėmesį, jog vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktu, iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Minėtas reglamentavimas suponuoja išvadą, jog bankroto atveju yra būtina nustatyti konkretų turtą ir jo vertę pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Kaip anksčiau minėta, nutartis, kuria UAB „Sizona“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2012-01-20. Tai reiškia, jog atsakovė, kaip įmonės vadovė, privalėjo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą 2012-01-20 (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas).

14Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė duomenis – rašytinius įrodymus – banko sąskaitų išrašus (b. l. 43–50), 2004 metų – 2009 metų turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščius (b. l. 53–58), 2007-3-05 turto priėmimo–perdavimo aktą (b. l. 59–60, 61), paskolos sutartis (b. l. 62–71). Be to, byloje pateikti duomenys, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovė 2012-12-18 dokumentų priėmimo–perdavimo aktu administratoriui perdavė turimus įmonės dokumentus (b. l. 99–100). Atsakovė, pateikdama anksčiau minėtus dokumentus, yra įsitikinusi, jog UAB „Sizona“ ir po 2004 m. vykdė veiklą, todėl įmonės ilgalaikis materialus turtas – 7–579 Lt, nurodytas 2004-12-31 balanse, buvo toliau naudojamas ir nudėvimas, be to pažymėjo, kad pagal verslo apskaitos standartus ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas nepriklausomai nuo įmonės veiklos. Pabrėžtina, jog atsakovės nuomone visas turtas buvo nudėvėtas iki 2009 metų pabaigos, todėl jokios turto materialios vertės UAB „Sizona“ iškėlus bankroto bylą nebuvo (CPK 178 straipsnis).

15Pažymėtina, jog ieškovė bylos nagrinėjimo metu atsakovės pateiktų skaičiavimų dėl turto nusidėvėjimo neginčijo, be to, ieškovė neginčijo, kad visas įmonės turtas buvo nudėvėtas iki 2009 metų pabaigos. Dar daugiau, ieškovė jokių kitų savo skaičiavimų apie įmonės turtą nepateikė (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovė, pateikdama rašytinius įrodymus, juos pagrindė skaičiavimais, todėl nėra pagrindo byloje jais nesivadovauti (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

16Pažymėtina, jog apeliantė ieškiniui pagrįsti remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-382/2009. Apeliantė cituoja: „kadangi J. J. kaip ŽŪK „J.“ administracijos vadovas buvo atsakingas už šios įmonės apskaitos organizavimą (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d.) ir jos turto išsaugojimą, nesant metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, parengtų apibendrinant vėlesnių įmonės finansinių metų duomenis, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kokios vertės įmonės turtą ŽŪK „J.“ pirmininkas J. J. turėjo perduoti administratoriui, pagrįstai vadovavosi įmonės balansu, parengtu už 2004 finansinių metų ataskaitinį laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atsakovo pasirašytą 2004 m. gruodžio 31 d. balansą vertino kaip bendrovės turtą ir jo vertę parodantį rašytinį įrodymą. <...> Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog byloje nesant duomenų apie ŽŪK „J.“ turto sudėties ir vertės pasikeitimus nuo 2004 m. gruodžio 31 d. iki 2007 m. gruodžio 16 d., atsakovas J. J. kaip asmuo, atsakingas už ŽŪK „J.“ turto išsaugojimą, privalo atlyginti įmonei žalą, kuri yra lygi įmonės turto vertei, buvusiai 2004 metų ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną“.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantė visiškai nepagrįstai cituoja tik minėtos 2009-11-03 nutarties iš konteksto ištrauktą santrauką ir nutyli tolesnį aiškinimą taip iškreipdama išaiškinimų esmę. Parėžtina, jog minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-382/2009 nebuvo iš vadovo priteista žala, vadovaujantis paskutiniais balanso duomenimis (2004 metų), kaip reikalauja ieškovė, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas atsižvelgė į turto nusidėvėjimą, ir tik neturėdamas konkrečių duomenų apie turto sudėties ir vertės pasikeitimus iki bankroto bylos iškėlimo (20047 metai) bei dėl silpnos vadovo sveikatos ir senyvo amžiaus siekdamas išvengti nepriimtinų ir sunkių pasekmių, nuostolių dydį sumažino per pusę. Aktualu pažymėti, jog šioje nagrinėjamoje byloje yra atsakovės pateikti konkretūs duomenys (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis), ieškovė jų neginčijo, kad iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei UAB „Sizona“ įsiteisėjimo – 2012-01-20, turtas dar 2009 metais nebeturėjo jokios materialios vertės.

18Atsižvelgdama į minėtą teismų išaiškinimą bei teisės normų reglamentavimą teisėjų kolegija mano, jog ieškovė nepagrįstai prašo iš atsakovės – buvusios įmonės UAB „Sizona“ direktorės prisiteisti žalą, vadovaujantis įmonės 2004-12-31 finansinės atskaitomybės duomenimis (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas).

19Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs ieškovės ieškinį pagrįstai konstatavo ir tai, jog ieškovė neįrodė būtinų atsakovės kaip įmonės vadovės, civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp žalos ir neteisėto veikimo ar neveikimo. Teismas priimtame sprendime teisingai įvertino bylos aplinkybes ir padarė išvadą, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad negautos pajamos dėl neperduotų piniginių lėšų ir turto vertės sumai, t. y. 51 845 Lt yra atsakovės netinkamai vykdytų įsipareigojimų esant vadove pasekmė. Be to, teismas teisingai nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų dėl pačios žalos dydžio, bei duomenų, patvirtinančių, kad tarp atsakovės veiksmų ir nuostolių dėl negautų pajamų yra priežastinis ryšys. Todėl teismas įvertinęs visas bylos aplinkybes, priėjo prie teisingos išvados, kad negalima vienareikšmiškai konstatuoti, jog ieškovės negautos pajamos yra išimtinai atsakovės, kaip UAB „Sizona“ vadovės, netinkamo pareigų vykdymo pasekmė.

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytų aplinkybių bei įrodymų visetą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes priimtas nepažeidus ir tinkamai pritaikius materialinės bei procesinės teisės normas, nagrinėjant bylą yra išaiškintos ir nustatytos visos reikšmingos bylai aplinkybės, kurios yra būtinos taikant materialinės teisės normas konkrečiam ginčui reguliuoti (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis, CPK 320 straipsnis).

21Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

23Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsiliepimą į apeliacinį skundą surašiusiai šaliai. Atsakovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jos sumokėti advokatui 600 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 ir 8.11 punktuose nurodyto rekomenduojamo priteisti užmokesčio, todėl, netenkinus apeliacinio skundo, atsakovei iš atsakovės priteistina 600 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

24Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojanti įmonė civilinėse bylose yra atleidžiama nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8,9 punktai), tačiau kitos bylinėjimosi išlaidos iš dalies arba visiškai atmetus ieškinį yra atlyginamos pagal CPK 93 straipsnio nuostatas (CPK 961 straipsnis).

25Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Iš ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sizona“ priteisti 600 Lt atsakovei V. G. advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė 2012-04-26 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su... 4. Atsakovė 2012-06-21 pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė,... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-28 sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Apeliaciniame skunde apeliantė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 7. 2013-01-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.... 8. Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo prašo... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo... 12. Bankroto administratorius, neturėdamas jokių kitų duomenų ir dokumentų... 13. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su apeliantės pozicija, jog įmonės... 14. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė duomenis –... 15. Pažymėtina, jog ieškovė bylos nagrinėjimo metu atsakovės pateiktų... 16. Pažymėtina, jog apeliantė ieškiniui pagrįsti remiasi Lietuvos apeliacinio... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantė visiškai nepagrįstai cituoja tik... 18. Atsižvelgdama į minėtą teismų išaiškinimą bei teisės normų... 19. Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytų aplinkybių bei įrodymų... 21. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 23. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato... 24. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojanti įmonė civilinėse... 25. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą palikti... 27. Iš ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sizona“...