Byla 2-751/2014
Dėl piniginių lėšų priteisimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo LITGRID akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovo akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ prašymas dėl bylos sustabdymo civilinėje byloje Nr. 2-368-440/2014 pagal ieškovo LITGRID akcinės bendrovės ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,ORLEN Lietuva“ dėl piniginių lėšų priteisimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas LITGRID AB su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo AB ,,ORLEN Lietuva“ 363 747,34 Lt už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, suteiktas 2013 m. sausio mėn., 3 109,08 Lt įstatyminių palūkanų, 6 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat prašė įpareigoti atsakovą pasirašyti su juo sutartį dėl lėšų surinkimo už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas pagal pateiktą sutarties projektą.

5Atsakovas AB ,,ORLEN Lietuva“ su šiais pareikštais ieškininiais reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad jo kaip elektros energijos gamintojo mokestis už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir nustatytas dydis yra neteisėtas bei nepagrįstas, todėl remdamasis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 ir 7 punktais, 164 straipsnio 4 punktu, prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki: 1) Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. 1-2267-426/2013 pagal AB „ORLEN Lietuva“ skundą dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ atitinkamų nuostatų panaikinimo bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas; 2) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą Nr. 18/2013 ir priims nutarimą, ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 916 (toliau – VIAP teikimo tvarkos aprašas) 7.1 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad VIAP apima elektros energijos balansavimą, ir 7.8 ir 7.9 punktų nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (galiojanti redakcija) 74 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013-02-01) 20 straipsnio 1 daliai, o taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, ir priims galutinį nutarimą; 3) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės Seimo narių prašymą (Nr. 36/20115) ir priims nutarimą dėl Elektros energetikos įstatymo normų, reguliuojančių su VIAP mokesčiu susijusius klausimus, atitikimo konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai; 4) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. 1-438-3/2012 išnagrinės Seimo narių prašymą dėl poįstatyminių teisės aktų, nustatančių Gamintojo VIAP mokestį, teisėtumo ir priims galutinį sprendimą.

6Atsakovas nurodė, kad dar iki ieškovui pareiškiant ieškinio pareiškimą šioje byloje kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (byla Nr. 1-2267-426/2013) su skundu ir prašė panaikinti Komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ 1.1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2 punktus, kuriais iš esmės grindžiamas ieškininis reikalavimas šioje byloje. Teigė, kad ši nagrinėjama byla ir paminėta administracinė byla yra tiesiogiai susijusios, tarp jų yra akivaizdus prejudicinis ryšys, nes skundo patenkinimas administracinėje byloje lems tai, kad išnyks ieškovo pagrindas reikalauti priteisti gamintojo VIAP mokestį.

7Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teisme priimtas nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymas (prašymo Nr. 18/2013) taip pat reikšmingas nagrinėjamai bylai, nes bus patikrinta, ar tam tikrų paslaugų įtraukimas į VIAP sąrašą atitinka Konstitucijos nuostatas. Tokiu būdu taps aišku, ar dalis paslaugų, kurios laikomos VIAP pagal poįstatyminius aktus, turėjo būti įtrauktos į VIAP sąrašą ir turėjo būti skiriamas VIAP finansavimas, ir ar ieškovo reikalaujamas gamintojo VIAP mokesčio dydis yra teisėtas (CPK 163 str. 7 p.).

8Atsakovas taip pat teigė, jog Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme ir Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjami Seimo narių prašymai ištirti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų, tame tarpe nustatančių gamintojo VIAP mokestį, teisėtumą, todėl tai taip pat yra pagrindas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą (CPK 164 str. 4 p.).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi atsakovo AB ,, ORLEN Lietuva“ prašymą patenkino ir sustabdė civilinę bylą iki:

111) Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. 1-2267-426/2013 pagal AB „ORLEN Lietuva“ skundą dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ atitinkamų nuostatų panaikinimo bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas;

122) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą (Nr. 18/2013) ir priims nutarimą, ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.1 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad VIAP apima elektros energijos balansavimą, ir 7.8 ir 7.9 punktų nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (galiojanti redakcija) 74 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013-02-01) 20 straipsnio 1 daliai, o taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir priims galutinį nutarimą;

133) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės Seimo narių prašymą (Nr. 36/20115) ir priims nutarimą dėl Elektros energetikos įstatymo (redakcijos: Nr.: VIII-I881, Žin., 2000, Nr. 66-1984; Nr. DC-2307, Žin., 2004, Nr. 107-3964; Nr. XI-131, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-353; Nr. XM98, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1437; Nr. XI-345, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 91-3912; Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962, galiojusios nuo 2010-01-01 iki 2012-02-07) normų, reguliuojančių su VIAP mokesčiu susijusius klausimus, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai;

144) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. 1-438-3/2012 išnagrinės Seimo narių prašymą dėl poįstatyminių teisės aktų, nustatančių Gamintojo VIAP mokestį, teisėtumo ir priims galutinį sprendimą.

15Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl atsakovo pareigos mokėti konkretaus dydžio VIAP mokestį. Remdamasis byloje esančiais šalių procesniniais dokumentais, o taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatė, kad dėl ginčo santykiui taikytinų teisės aktų normų, jų konstitucingumo ir atitikties įstatymams yra nagrinėjamos bylos, kurių baigtis turės tiesioginės įtakos šiai bylai. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas atsakovo skolą yra apskaičiavęs remdamasis minėto nutarimo 3 punkto nuostatomis, kurių pagrįstumas ir teisėtumas yra ginčijamas administracinėje byloje Nr. 1-2267-426/2013, sprendė, jog priimtas sprendimas turės reikšmės priimant teismo sprendimą šioje byloje, todėl byla stabdytina (CPK 163 str. 3 d.).

16Konstatavo, kad yra ir kitas privalomasis bylos sustabdymo pagrindas, numatytas CPK 163 straipsnio 7 punkte, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas minėtoje byloje jau yra kreipęsis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl nagrinėjamoje byloje aktualaus teisės akto, tai yra Paslaugų teikimo aprašo nuostatų (7.1–7.9), apibrėžiančių viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kurių pagrindu yra surenkamos lėšos, konstitucingumo.

17Teismas konstatavo, kad byloje taip pat yra ir fakultatyvusis bylos sustabdymo pagrindas, nes Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme priimtas Seimo narių prašymas dėl Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) atskirų nuostatų atitikimo konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai. Sprendė, kad šios įstatymo normos yra susijusios su viešuosius interesus atitinkančiomis paslaugomis, už kurias renkamos lėšos, todėl teismo nuomone, jų konstitucingumo įvertinimo išvados taip pat turės reikšmės nagrinėjamoje byloje (CPK 164 str. 4 d.).

18Teismas taip pat sprendė, jog yra pagrįstas atsakovo prašymas stabdyti bylos nagrinėjimą iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta byla Nr. I-438-3/2012 pagal Seimo narių prašymą ištirti, ar Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-214 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašo nustatymo“ 1.2 punktas ir tos pačios dienos įsakymu Nr. 1-215 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo (2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-283 redakcija) 4 punktas toje dalyje, kurioje apibrėžta pirmoji sąvoka – viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje, 6.2 ir 8.2 punktas neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 40 daliai bei Šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 1 daliai; ar šio aprašo 25 punktas, Komisijos 2007 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 03-82 patvirtintos Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos skaičiavimo metodikos 3 punktas ir Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 03-328 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo 4 punktas neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 5 dalims. Teismas pažymėjo, jog šiais poįstatyminiais aktais atsakovas nagrinėjamoje tiesiogiai byloje nesivadovauja, tačiau sprendė, kad paminėtoje administracinėje byloje atliktas teisinis vertinimas dėl teisės aktų teisėtumo turės reikšmės ir šioje byloje sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą (CPK 164 str. 4 d.).

19Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad nagrinėjamo ginčo šioje civilinėje byloje iš esmės nėra galimybės išspręsti dėl paminėtų kituose teismuose vykstančių ginčų dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, už kurias renkamos lėšos, reglamentavimo ir teisės aktų konstitucingumo. Pažymėjo, kad civilinės bylos sustabdymas nepažeis šalių interesų ir nepaneigs civilinio proceso tikslų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nes šiuo atveju yra būtina ištirti ir tinkamai įvertinti byloje aktualias aplinkybes.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

21Ieškovas LITGRID AB atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartį. Nurodo, kad:

221. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šios bylos nėra galimybės nagrinėti iki kitoje administracinėje byloje Nr. 1-2267-426/2013 bus išspręstas klausimas dėl byloje taikytinos teisės normos teisėtumo ir priimtas sprendimas, kuris turės įtakos teismo sprendimui šioje byloje. Panaikinus nurodytoje byloje ginčijamą teisės aktą, atsakovo pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas išliks kitų teisės aktų pagrindu.

232. Nepagrįsta teismo išvada, jog byla stabdytina iki bus išnagrinėta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo byla dėl teisės akto atitikimo Konstitucijai pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą CPK 163 straipsnio 7 dalies pagrindu, nes bus sprendžiamas tik vieno teisės akto, kuris aktualus šioje byloje, konstitucingumo patikrinimas. Tai neužtikrins greito ir efektyvaus ginčo išsprendimo, be to, atsakovas neabejotinai skųs galimai jam nepalankų būsimą teismo sprendimą, o tai taip pat užvilkintų bylos nagrinėjimą.

243. Teismas be pagrindo sprendė, kad byloje egzistuoja fakultatyvusis jos sustabdymo pagrindas, nes Konstituciniame Teisme yra gautas Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o taip pat nagrinėjamas Seimo narių prašymas Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme. Ieškovas savo ieškininį reikalavimą grindė nauja įstatymo redakcija, kuri įsigaliojo po šio prašymo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pateikimo, tuo tarpu prašymas pateiktas dėl įstatymo nuostatų, kurios galiojo iki 2012-02-07 naujos redakcijos įstatymo priėmimo. Šios įstatymo nuostatos yra perkeltos iš Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyvos 2009/72/EB, taigi ankstesnės redakcijos įstatymo nuostatos savaime nereiškia, kad ir naujos įstatymo redakcijos nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

254. Nepagrįsta teismo išvada, kad bylos sustabdymas nepažeis civilinio proceso tikslų. Atsakovas siekia vilkinti bylos nagrinėjimą nepagrįstais prašymais, kad byla nebūtų išnagrinėta kaip įmanoma greičiau.

26Atsakovas AB ,,ORLEN Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

271. Nepagrįsti apelianto teiginiai, jog teismas be pagrindo sustabdė šios bylos nagrinėjimą. Tarp šios bylos ir administracinės bylos yra tiesioginis prejudicinis ryšys, abi bylos yra grindžiamos tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, todėl joje nustatyti faktai ir priimtas sprendimas dėl teisės akto, kuriuo ieškovas grindžia savo ieškininius reikalavimus, turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą šioje byloje. Apeliantas teigdamas, kad jo reikalavimai grindžiami ir kitais teisės aktais, jokių kitų teisės aktų nenurodo, išskyrus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 ir VIAP teikimo tvarkos aprašo nuostatas, kurių konstitucingumas taip pat yra tikrinamas.

282. Apeliantas nepagrįstai skundžia teismo nutarties dalį, kuria byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 7 punktu – dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nes pagal CPK 165 straipsnį draudžiama skųsti teismo nutartį, kuria bylos nagrinėjimas sustabdytas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nesvarbu, ar kreipiasi bylą nagrinėjantis ar kitas teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-430/2012).

293. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas vilkina bylos nagrinėjimą, o bylą galima nagrinėti iš esmės. Pagal CPK 3 straipsnio 3 dalį vien abejonės dėl teisės akto konstitucingumo yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą. Civilinio proceso principai būtų pažeidžiami tada, kai teismai remtųsi teisės aktais, kurie prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Atsakovas, laikydamasis įstatyme nustatytų sąlygų ir terminų, siekia apginti savo pažeistas teises, o tai negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas proceso teisėmis.

304. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neturėjo pagrindo sustabdyti bylą fakultatyviais pagrindais – dėl Seimo narių grupės kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nes jie kreipėsi dėl ankstesnės Įstatymo redakcijos bei dėl Seimo narių prašymo nagrinėjimo Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme. Nauja įstatymo redakcija nenustatė naujo reguliavimo viešųjų interesų elektros energijos sektoriuje, nepasikeitė ir apmokėjimo už tokias paslaugas tvarka, todėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimas turės įtakos ir įstatymo naujos redakcijos nuostatoms.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Kaip žinoma, civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Pagal bylos sustabdymo pagrindus skiriamos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys: privalomasis (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis (CPK 164 str.). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio (lot. k. „pagal pareigas“), nepriklausomai nei nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu, nei nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005 ir kt.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą ir tokiu atveju, kai pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina (CPK 164 str. 4 d.), tačiau ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant koncentracijos principo. Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009 ir kt.).

33Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl šios bylos sustabdymo konstatavus esant tiek privalomą, tiek fakultatyvųjį pagrindą (CPK 163 str. 3 p, 7 p., 164 str. 4 p.).

34Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 7 punkto pagrindu (kai teismas ar kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą)

35Kaip žinoma, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nesant bent vienos iš nurodytų sąlygų, teismo nutarčių negalima skųsti paduodant atskirąjį skundą.

36Privalomi bylos sustabdymo atvejai reglamentuojami CPK 163 straipsnyje. Šio straipsnio 7 punktas nustato, jog byla privalomai stabdoma tuo atveju, kai teismas kreipiasi arba kiti teismai jau yra kreipęsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau Konstitucinis Teismas) CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais, tai yra, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau Konstitucija) ar įstatymams. Pagal bendrąją taisyklę dėl teismo nutarties sustabdyti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas, tačiau CPK 165 straipsnyje nustatyta išimtis, jog teismo nutartis sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetetingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą yra neskundžiama.

37Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 165 straipsnyje numatytas atvejis, kai negalima skųsti teismo nutarties sustabdyti bylą – byla sustabdoma dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, apima bylos sustabdymo pagrindą, nurodytą CPK 163 straipsnio 7 punkte, tai yra, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi ne tik bylą nagrinėjantis teismas, bet taip pat kiti teismai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-430/2012; 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-295/2014). Todėl darytina išvada, jog teismas, bylą sustabdydamas dėl to, kad jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą, o taip pat tokiu atveju, kai ji stabdoma dėl to, kad jau yra kreipęsi kiti teismai, byla sustabdoma tuo pačiu – CPK 163 straipsnio 7 punkte numatytu pagrindu, dėl kurio numatyta išimtis apskųsti tokią teismo nutartį atskiruoju skundu.

38Remiantis tuo, kas paminėta, atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, jog neskundžiama tik tokia teismo nutartis dėl bylos sustabdymo, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi pats tą bylą nagrinėjantis teismas (CPK 185 str.).

39Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą Nr. 18/2013 ir priims nutarimą, ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.1 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad VIAP apima elektros energijos balansavimą, ir 7.8 ir 7.9 punktų nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (galiojanti redakcija) 74 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013-02-01) 20 straipsnio 1 daliai, o taip pat Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir priims galutinį nutarimą.

40Taigi remdamasis pirmiau paminėtais išaiškinimais bei šiomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo priėmė atskirąjį skundą dėl paminėtos teismo nutarties dalies, kuri yra neskundžiama, todėl tokiai aplinkybei paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

41Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 4 punkto ir CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindais

42Kaip minėta, apeliantas nesutinka su teismo nutartimi sustabdyti nagrinėjamą bylą iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. 1-2267-426/2013 pagal AB „ORLEN Lietuva“ skundą dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ atitinkamų nuostatų panaikinimo bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

43Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti apelianto teiginiais, kad paminėtoje byloje yra ginčijamas tik vienas iš teisės aktų, kuriais jis grindžia savo ieškininius reikalavimus šioje byloje (CPK 185 str.). Iš bylos medžiagos matyti, jog šioje civilinėje byloje ieškovo reikalavimo dydis yra apskaičiuotas remiantis būtent paminėto nutarimo 3 punktu, kurio teisėtumas ir pagrįstumas yra ginčijamas minėtoje administracinėje byloje Nr. 1-2267-426/2013. Šis nutarimas priimtas vadovaujantis VIAP teikimo tvarkos aprašu, dėl kurio atskirų nuostatų teisėtumo ir pagrįstumo taip pat vyksta ginčas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Kaip teisingai nurodė atsakovas, nagrinėjamos bylos ir administracinės bylos šalys yra tos pačios. Taigi teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir minėtos administracinės bylos yra aiškus tiesioginis prejudicinis ryšys, todėl darytina išvada, kad priešingai nei teigia apeliantas, teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu (CPK 185 str.).

44Pažymėtina tai, kad apeliantas, nesutikdamas su pirmiau paminėta išvada, nurodo, kad atsakovo pareiga mokėti už suteiktas paslaugas išlieka ne tik ginčijamu, bet ir kitu pagrindu, tačiau kaip teisingai atsiliepme teigia atsakovas, tokiems argumentams pagrįsti apeliantas nenurodo jokių kitų konkrečių teisės aktų normų, nors, kaip žinoma, šalys privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jų teiginius (CPK 178 str.).

45Kaip minėta, apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamos nutarties dalimis, kuriomis civilinė byla sustabdyta fakultatyviais pagrindais, tai yra iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Seimo narių prašymą ir priims nutarimą dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies atitikimo konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai ir iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. 1-438-3/2012 išnagrinės Seimo narių prašymą dėl poįstatyminių teisės aktų, nustatančių Gamintojo VIAP mokestį, teisėtumo ir priims galutinį sprendimą.

46Tačiau visų pirma teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šie paminėti bylos sustabdymo pagrindai pirmosios instancijos teismo nurodyti kaip fakultatyviniai (CPK 164 str. 4 d.). Antra, teismo nuomone, atsižvelgiant į šioje byloje kilusio ginčo specifiką, kai yra tikrinamas aktualių teisės aktų teisėtumas, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog tiek Konstitucinio Teismo išaiškinimai dėl kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisės aktų įvertinimas yra reikšmingi ir sprendžiant šį nagrinėjamą ginčą (CPK 185 str.).

47Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas taip pat turėjo pagrindą spręsti, jog šiuo konkrečiu atveju civilinio proceso tikslai nebus pažeisti, nes, kaip žinoma, pagal CPK 3 strapisnio 3 dalį teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas, jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, prašydamas spręsti, ar tas įstatymas (teisės aktas, jo dalis) atitinka Konstituciją ar įstatymus, o taip pat tuo atveju, jeigu Konstitucinis Teismas jau yra priėmęs nagrinėti kito teismo nutartyje suformuluotą paklausimą tuo pačiu teisės klausimu (CPK 185 str.).

48Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 4 punkto ir CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindais, todėl ieškovo LITGRID AB atskirasis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.). Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako (CPK 185 str.). Kaip žinoma, pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

51Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo LITGRID akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dalies, kuria civilinė byla Nr. 2-752-601/2014 sustabdyta iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą Nr. 18/2013 ir priims nutarimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas LITGRID AB su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš... 5. Atsakovas AB ,,ORLEN Lietuva“ su šiais pareikštais ieškininiais... 6. Atsakovas nurodė, kad dar iki ieškovui pareiškiant ieškinio pareiškimą... 7. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teisme priimtas nagrinėti... 8. Atsakovas taip pat teigė, jog Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi atsakovo AB ,,... 11. 1) Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje... 12. 2) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos... 13. 3) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės Seimo narių... 14. 4) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 15. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl atsakovo pareigos mokėti... 16. Konstatavo, kad yra ir kitas privalomasis bylos sustabdymo pagrindas, numatytas... 17. Teismas konstatavo, kad byloje taip pat yra ir fakultatyvusis bylos sustabdymo... 18. Teismas taip pat sprendė, jog yra pagrįstas atsakovo prašymas stabdyti bylos... 19. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad nagrinėjamo ginčo šioje... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. Ieškovas LITGRID AB atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 22. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šios bylos nėra galimybės nagrinėti... 23. 2. Nepagrįsta teismo išvada, jog byla stabdytina iki bus išnagrinėta... 24. 3. Teismas be pagrindo sprendė, kad byloje egzistuoja fakultatyvusis jos... 25. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad bylos sustabdymas nepažeis civilinio... 26. Atsakovas AB ,,ORLEN Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 27. 1. Nepagrįsti apelianto teiginiai, jog teismas be pagrindo sustabdė šios... 28. 2. Apeliantas nepagrįstai skundžia teismo nutarties dalį, kuria byla... 29. 3. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas vilkina bylos nagrinėjimą, o... 30. 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neturėjo pagrindo sustabdyti... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Kaip žinoma, civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių... 33. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, apeliantas nesutinka su pirmosios... 34. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 7 punkto pagrindu (kai... 35. Kaip žinoma, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo... 36. Privalomi bylos sustabdymo atvejai reglamentuojami CPK 163 straipsnyje. Šio... 37. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 165 straipsnyje... 38. Remiantis tuo, kas paminėta, atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai,... 39. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą iki... 40. Taigi remdamasis pirmiau paminėtais išaiškinimais bei šiomis aplinkybėmis,... 41. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 4 punkto ir CPK 164... 42. Kaip minėta, apeliantas nesutinka su teismo nutartimi sustabdyti nagrinėjamą... 43. Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti apelianto teiginiais, kad paminėtoje... 44. Pažymėtina tai, kad apeliantas, nesutikdamas su pirmiau paminėta išvada,... 45. Kaip minėta, apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamos nutarties dalimis,... 46. Tačiau visų pirma teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šie paminėti bylos... 47. Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas taip pat turėjo pagrindą... 48. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog pirmosios... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 50. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.... 51. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo LITGRID akcinės...