Byla 2-430/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo AB „Specializuotas transportas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties ir grąžinti jį padavusiam asmeniui civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Specializuotas transportas“ patikslintą ieškinį atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Kuršėnų komunalinio ūkio uždarajai akcinei bendrovei, Uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-SD-269 (1.2) neteisėtumo pripažinimo ir jo panaikinimo bei viešųjų pirkimų įstatymo ir viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo bei sutarčių panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 7 punktu, sustabdė civilinės bylos Nr. 2-852-372/2011 nagrinėjimą iki Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ištirs, ar Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies nuostata „Eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 daliai bei Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai bei atmetė ieškovo prašymą skirti finansinę ekspertizę šioje byloje. Teismas nurodė, jog nutartis neskundžiama. Ieškovas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti teismo nutartį dalyje dėl bylos sustabdymo ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą. Ieškovo vertinimu, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis sustabdyti bylą gali būti skundžiama CPK 165 straipsnio nustatyta tvarka, nes į Konstitucinį Teismą pasikreipė ne bylą nagrinėjantis teismas, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas visai kitoje byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo AB „Specializuotas transportas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties ir nutarė grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, jog, vadovaujantis CPK 165 straipsnio nuostatomis dėl teismo nutarties sustabdyti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą. Teismo vertinimu, ieškovo atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio skundo objektas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas AB „Specializuotas transportas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškovo 2011 m. spalio 27 d. atskirąjį skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. CPK 165 straipsnis ir CPK 163 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatose įstatymo leidėjas kalba apie tai, jog neskundžiama yra teismo nutartis dėl bylos sustabdymo, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi pats tą bylą nagrinėjantis teismas. Šiaulių apygardos teismas pats į Konstitucinį Teismą nesikreipė. Bylą sustabdė tik dėl to, kad į Konstitucinį Teismą pasikreipė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas visai kitoje byloje. Taigi, dėl to, kad į Konstitucinį Teismą yra pasikreipęs kitas teismas, tokia Šiaulių apygardos teismo nutartis gali būti skundžiama CPK 165 straipsnio nustatyta tvarka.
 2. Jei teismas pats kreipiasi į Konstitucinį Teismą, turi persiųsti bylą Konstituciniam Teismui, todėl logiška, kad privalo bylą sustabdyti. Tokiu atveju Konstitucinis Teismas patikrina kreipimosi teisėtumą ir pagrįstumą, o tuo pačiu netiesiogiai ir sustabdymo pagrįstumą. Tuo tarpu, kai byla sustabdoma dėl to, kad kitas teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą, šalims užkertamas kelias apskųsti tokią nutartį, kad šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas būtų patikrintas aukštesnės instancijos teismo.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Švarinta“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. CPK 165 straipsnyje nėra nurodyta, kad atskiruoju skundu neskundžiama tik tokia teismo nutartis sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, kada pats tą bylą nagrinėjantis teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą, todėl atmestini ieškovo argumentai dėl to, kad tuo atveju, kada teismas sustabdo bylos nagrinėjimą tik tuo pagrindu, jog kitas teismas jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą, tokia teismo nutartis neva gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
 2. Atmestini ieškovo argumentai dėl to, kad neva Konstitucinis Teismas, jam su prašymu ištirti įstatymo nuostatos atitikimą Konstitucijai atsiuntus sustabdytą bylą, patikrina tokios civilinės bylos sustabdymo pagrįstumą, nes tai nėra Konstitucinio Teismo kompetencija (Konstitucijos 102 straipsnis, Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnis).
 3. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nes teismą sustabdyti bylą, kai kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais įpareigoja CPK 163 straipsnio 7 punktas. Kadangi byloje skundžiamas sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, dėl kurios atitikimo Konstitucijai į Konstitucinį Teismą yra pasikreipęs Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, Šiaulių apygardos teismas, sustabdydamas bylą, teisingai taikė bei aiškino CPK 163 straipsnio 7 punktą bei rėmėsi konstituciniu principu, kad skubotumo vardan negali būti aukojamas teisingumas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. CPK 163 straipsnio nuostatos reglamentuoja privalomo bylos nagrinėjimo sustabdymo atvejus, iš kurių vienas – kai teismas kreipiasi arba kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais (163 str. 7 p.). CPK 3 straipsnio 3 dalies nuostatose nurodyti du savarankiški teisiniai pagrindai, kada teismas sustabdo bylą: 1) kai pats teismas, nagrinėdamas bylą, priima sprendimą kreiptis į Konstitucinį Teismą; 2) kai Konstitucinis Teismas yra priėmęs nagrinėti kito teismo nutartyje suformuluotą paklausimą tuo pačiu teisės klausimu. Atsižvelgiant į šias nuostatas, teismas, priimdamas nutartį sustabdyti bylos nagrinėjimą, kai Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar nuostata, kurios taikymas tiesiogiai susijęs su teisme nagrinėjamu ginču, neprieštarauja Konstitucijai, nepažeidė minėtų CPK reikalavimų.
 2. CPK 165 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios neskundžiamų teismo nutarčių priėmimo aplinkybes, apima ir tuos atvejus, kai sustabdomas bylos nagrinėjimas, į Konstitucinį Teismą kreipiantis ne tik bylą nagrinėjančiam teismui, o ir kitiems teismams.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės meras prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. CPK 163 straipsnio nuostatos reglamentuoja privalomo bylos nagrinėjimo sustabdymo atvejus, iš kurių vienas – kai teismas kreipiasi arba kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais (163 str. 7 p.). CPK 3 straipsnio 3 dalies nuostatose nurodyti du savarankiški teisiniai pagrindai, kada teismas sustabdo bylą: 1) kai pats teismas, nagrinėdamas bylą, priima sprendimą kreiptis į Konstitucinį Teismą; 2) kai Konstitucinis Teismas yra priėmęs nagrinėti kito teismo nutartyje suformuluotą paklausimą tuo pačiu teisės klausimu. Atsižvelgiant į šias nuostatas, teismas, priimdamas nutartį sustabdyti bylos nagrinėjimą, kai Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar nuostata, kurios taikymas tiesiogiai susijęs su teisme nagrinėjamu ginču, neprieštarauja Konstitucijai, nepažeidė minėtų CPK reikalavimų. Be to, jei teismas bylos nesustabdytų, o nagrinėtų ją toliau, gali susidaryti tokia teisinė situacija, kai teismai analogiškose bylose priimtų skirtingus sprendimus.
 2. CPK 165 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios neskundžiamų teismo nutarčių priėmimo aplinkybes, apima ir tuos atvejus, kai sustabdomas bylos nagrinėjimas, į Konstitucinį Teismą kreipiantis ne tik bylą nagrinėjančiam teismui, o ir kitiems teismams.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. CPK 163 straipsnio 7 punkte numatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai jis arba kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. Šiuo atveju įstatymo leidėjas imperatyviai įpareigojo teismą stabdyti bylos nagrinėjimą.
 2. Iš CPK 165 straipsnio nuostatų matyti, kad įstatymo leidėjas įtvirtino galimybę tik kai kuriais atvejais, priklausomai nuo civilinės bylos sustabdymo pagrindo, apskųsti teismo nutartį, kuria civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties atsisakyti priimti atskirąjį skundą, paduotą dėl teismo nutarties, kuria sustabdytas bylos nagrinėjimas dėl kito teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą, teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str.).

15Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi, teismo nutarčių, neatitinkančių bent vienos iš nurodytų sąlygų, negalima skųsti paduodant atskirąjį skundą. CPK 163 straipsnis nurodo privalomus bylos sustabdymo atvejus, vienas kurių – kai teismas kreipiasi arba kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais, tai yra, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams. CPK 165 straipsnis nurodo, kad atskirasis skundas gali būti duodamas dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 165 straipsnyje numatytas atvejis, kuomet negalima skųsti teismo nutarties sustabdyti bylą – kai byla sustabdoma dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, apima bylos sustabdymo pagrindą, nurodytą CPK 163 straipsnio 7 punkte, tai yra, kai sustabdomas bylos nagrinėjimas, į Konstitucinį Teismą kreipiantis ne tik bylą nagrinėjančiam teismui, o ir kitiems teismams. Tiek tada, kai teismas sustabdo bylą dėl to, kad jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą, tiek tada, kai ji stabdoma dėl to, kad į Konstitucinį Teismą yra kreipęsi kiti teismai, byla sustabdoma tuo pačiu- CPK 163 str. 7 p. numatytu pagrindu ir būtent šiuo pagrindu sustabdytos bylos atžvilgiu numatyta išimtis dėl negalimumo nutartį skųsti atskiruoju skundu. Todėl atmestina atskirajame skunde pateikta įstatymo aiškinimo interpretacija, kad CPK 165 straipsnio ir CPK 163 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatose įstatymo leidėjas esą kalba apie tai, jog neskundžiama yra tik tokia teismo nutartis dėl bylos sustabdymo, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi pats tą bylą nagrinėjantis teismas.

16Dėl atskirajame skunde nurodyto argumento, jog su prašymu ištirti įstatymo nuostatos atitikimą Konstitucijai, atsiuntus sustabdytą bylą, Konstitucinis Teismas patikrina kreipimosi teisėtumą ir pagrįstumą, o tuo pačiu netiesiogiai ir sustabdymo pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymi, jog, vadovaujantis Konstitucijos 102 straipsnio ir Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnio nuostatomis, apibrėžiančiomis Konstitucinio Teismo kompetenciją, Konstitucinis Teismas nevertina bylos sustabdymo pagrįstumo.

17Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamojoje teismo nutartyje pagrįstai konstatuota, kad skundas buvo pateiktas dėl nutarties, kuri yra neskundžiama, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria buvo sustabdytas bylos nagrinėjimas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai