Byla 2-2479-800/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams A. D. K., V. K. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovų solidariai priteisti 6783,80 eurų skolos, 18,76 eurų delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pareikštas atsiliepimas į ieškinį.

4Atsakovui A. D. K. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2013-01-18. Atsakovei V. K. nepavykus įteikti procesinių dokumentų LR CPK XI skyriaus 2 skirsnyje numatyta tvarka, atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2013-05-21 viešo paskelbimo būdu. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovai ieškinį pripažįsta.

5Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinyje pareikštas reikalavimas pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (b.l. 7-61). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008 m. liepos 2 d. tarp AB DNB bankas, Kauno filialo ir atsakovų A. D. K. ir V. K., buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. K-2511-2008-11, pagal kurią bankas atsakovams suteikė 65.454,12 EUR būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti ir remontuoti. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2034 m. liepos 31d. Kredito grąžinimą bankui atsakovai 2008 m. liepos 8 d. apdraudė, t. y. 2008 m. liepos 8 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas" ir atsakovų buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 043514). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2022 m. kovo 31d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2008 m. gegužės 21 d. atsakovų prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2010 m. lapkričio 12 d. atsakovai pateikė prašymą sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą. 2010 m. lapkričio 12 d. ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 043514-2/2249 prie 2008 m. liepos 8 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovų skolą bankui (1.233,41 EUR), išskyrus netesybas, ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką (4.933,68 EUR). Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 10 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovų ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 6 punktu, atsakovų prievolės pagal Mokėjimų draudimo susitarimą yra solidarios. Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 19 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-738. 2011 m. lapkričio 16 d. ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010 m. lapkričio 12 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 043514-2/2249, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį nurodytu atsakovų adresu ( - ). Pagal ieškovo sudarytą grąžinimo grafiko 1 punktą ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 6.167,09 EUR, o draudimo įmokos dalis - 616,71 EUR viso: 6.783,80 EUR. Atsakovai nuo 2011 m. gruodžio 30 d. nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. Dėl įsipareigojimų pagal Mokėjimų draudimo susitarimą nevykdymo atsakovai buvo nuolat informuojami trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais. Atsakovai Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir pagal grąžinimo grafiką negrąžino ieškovui nei vienos įmokos. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ieškovu ir nebendradarbiavo, ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2012 m. gruodžio 17 d. apie tai informavo atsakovus, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. punktu, atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovų įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 6.783,80 EUR ir 18,76 EUR delspinigių, viso: 6.802,56 EUR.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

10LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nevykdo sutartinės prievolės ieškovei, iš atsakovų ieškovės naudai priteistina 6.783,80 eurų skola, 18,76 eurų delspinigių.

12Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 705,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš A. D. K., a.k. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) 6783,80 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 80 euro ct) skolos, 18,76 Eur (aštuoniolika eurų 76 euro ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. nuo 2013-01-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 705,00 Lt (septynis šimtus penkis litus 00 ct) žyminio mokesčio, UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, naudai.

17Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai