Byla 2K-431/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Greičiaus, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Armano Abramavičiaus sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Kastyčiui Šikšniui,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Kastyčio Šikšnio kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nuosprendžio dalis dėl R. R. nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 3 dalį ir dėl šios dalies priimtas naujas nuosprendis:

3R. R. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį išteisintas, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką. Panaikinta nuosprendžio dalis dėl bausmių subendrinimo pagal BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 2 punktą.

4Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nuosprendžiu R. R. pripažintas kaltu ir nuteistas:

5pagal BK 265 straipsnio 1 dalį (dėl neteisėto kanapių auginimo) – laisvės atėmimu dvejiems metams;

6pagal BK 260 straipsnio 3 dalį (dėl neteisėto labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų įgijimo ir laikymo) – laisvės atėmimu dešimčiai metų.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dešimčiai metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimo,

Nustatė

9Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu R. R. buvo nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį už tai, kad neteisėtai disponavo labai dideliu kiekiu psichotropinės medžiagos, t. y. tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytomis aplinkybėmis neteisėtai įgijo labai didelį kiekį – iš viso 185,419 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino ir šį labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos, supakuotos į šešis plastikinius užspaudžiamus maišelius, plastikinę dėžutę bei plastikinę stiklinę, laikė sodybos gyvenamojo namo virtuvėje esančioje spintelėje ir ant stalo iki 2008 m. lapkričio 10 d., apie 14 val., kol ją surado ir paėmė policijos pareigūnai.

10Šiuo nuosprendžiu R. R. buvo nuteistas ir pagal BK 265 straipsnio 1 dalį už neteisėtą kanapių auginimą, tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neskundžiama.

11Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija R. R. išteisino pagal BK 260 straipsnio 3 dalį neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką. Teismas padarė išvadą, kad liudytojų (policijos pareigūnų) R. B., I. K., A. K., E. B. parodymų ir įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuotų duomenų patikimumas kelia abejonių, kurioms pašalinti išnaudotos visos galimybės, todėl šios abejonės turi būti vertinamos nuteistojo naudai. Teismas konstatavo, kad byloje nesurinkta patikimų įrodymų, neginčijamai patvirtinančių, jog R. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje.

12Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 1 d. nuosprendį ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nuosprendį.

13Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl R. R. išteisinimo yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta netinkamai pritaikius baudžiamąjį įstatymą bei padarius esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, įrodymus įvertino pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalį.

14Nepripažindamas kaltinančiais įrodymais 2008 m. lapkričio 10 d. įvykio vietos apžiūros protokolo ir liudytojų R. B., I. K., E. B. parodymų, teismas pažeidė bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Teismas, vertindamas įvykio vietos apžiūros eigą ir fiksavimą, rėmėsi tik įvykio vietos apžiūros protokolu ir vaizdo įrašo turiniu, todėl padarė išvadą, kad šio tyrimo veiksmo protokole nurodyti duomenys apie reikšmingas bylai aplinkybes labai skiriasi nuo priede – kompaktinėje plokštelėje užfiksuotų duomenų (apžiūros vaizdo įrašo turinio). Tačiau teismas minėto protokolo duomenų nesugretino su kitame jo priede – nuotraukose Nr. 29, 34, 35 užfiksuotais duomenimis. Teismas, pripažindamas įvykio vietos apžiūros protokolą nepatikimu įrodymų šaltiniu, vadovavosi R. R. parodymais, jog atliekant įvykio vietos apžiūrą name jis nedalyvavo, nes buvo išvestas į lauką. Teismas pažymėjo, kad iš vaizdo įrašo matyti, jog R. R. buvimas metamfetamino suradimo vietoje neužfiksuotas, kaip ir jo buvimas gyvenamajame name neužfiksuotas nė vienoje nuotraukoje. Tačiau prokuroras atkreipia dėmesį, kad įvykio vietos apžiūros paskirtis pagal BPK 207 straipsnio 2 dalį yra tinkamai užfiksuoti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamos veikos aplinkybėms nustatyti, bet ne šį veiksmą atliekančius ar jame dalyvaujančius asmenis, todėl objektyvią išvadą apie R. R. dalyvavimą arba nedalyvavimą įvykio vietos apžiūroje galima padaryti įvertinus įvykio vietos apžiūros protokolo turinį, tyrimo veiksmą atlikusių ar jo atlikime dalyvavusių policijos pareigūnų paaiškinimus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šiuos įrodymus, nepagrįstai suteikė prioritetą R. R. parodymams, šiuos vertino atskirai nuo kitų įrodymų, o policijos pareigūnų parodymus nemotyvuotai pripažino nepatikimais. Ta aplinkybė, kad nei vaizdo įraše, nei nuotraukose neužfiksuotas R. R. buvimas virtuvėje, nėra pagrindas teigti, jog jis nedalyvavo atliekamame tyrimo veiksme ir nesiūlė policijos pareigūnams procesiškai neįforminti uždraustų daiktų paėmimo. Priešingai, įvykio vietos apžiūros protokolo turinio, nuoseklių liudytojų R. B., I. K., E. B. parodymų pagrindu darytina išvada, kad R. R. dalyvavo virtuvės apžiūroje ir matė uždraustų medžiagų radimą. Taip pat šių liudytojų parodymai atskleidžia R. R. ryšį su rastomis medžiagomis ir šio asmens suvokimą, kad tos medžiagos laikomos neteisėtai. Be to, liudytoja A. K. apie aplinkybes, susijusias su R. R. dalyvavimu apžiūroje, nebuvo apklausta teisme ir dėl to jokių parodymų nedavė. Prokuroras taip pat pažymi, kad įvykio vietos apžiūros metu skaitmeninė vaizdo kamera buvo panaudota nesilaikant elementarių fiksavimo reikalavimų, todėl vaizdo įrašo duomenys neturi įrodomosios galios. Pareigūnė E. B., panaudodama skaitmeninę vaizdo kamerą, iš esmės nefiksavo apžiūros eigos ir jos rezultatų (neužfiksuota detali virtuvės ir joje esančios žalios spalvos spintos apžiūra, jos eiga bei spintoje rasti daiktai), tačiau iš įvykio vietos apžiūros protokolo turinio matyti, kokie daiktai rasti virtuvėje esančioje žalioje spintoje, be to, atliekant įvykio vietos apžiūrą buvo fotografuojama, sudarytos fotolentelės. Kasatorius pripažįsta, kad nustatyta įvykio vietos apžiūros bei duomenų fiksavimo trūkumų, tačiau, prokuroro nuomone, pareigūnų veiksmais (keičiant virtuvėje rastų daiktų buvimo vietą, ant stalo sudedant daiktus, kurie buvo rasti kitose virtuvės vietose) nebuvo siekiama suvaržyti R. R. procesinių teisių. Dėl įvykio vietos apžiūros atlikimo nei R. R., nei gynėjas jokių pastabų ar skundų nepareiškė. Ta aplinkybė, kad skaitmeninė vaizdo kamera buvo netinkamai panaudota, nėra pagrindas abejoti įvykio vietos apžiūros protokolo patikimumu ar daryti išvadų apie proceso dalyvių teisių suvaržymą, nes įvykio vietoje duomenys buvo renkami nepažeidžiant BPK 179 straipsnio ir 207 straipsnio 2 dalies nuostatų, t. y. tinkamai surašytas įvykio vietos apžiūros protokolas, apžiūrėti ir nufotografuoti visi daiktai, išskyrus geltonos spalvos dėžutę su neaiškios spalvos milteliais (supakuota į spec. paketą Nr. 0086075) ir polietilenį maišelį su pilkos spalvos neaiškios kilmės milteliais (supakuota į spec. paketą Nr. 0085959), kurie neužfiksuoti nei vaizdo įraše, nei nuotraukose, tačiau vėliau Šiaulių apskrities VPK ONTB viršininko raštu buvo pateikti tirti Kriminalistinių tyrimų centrui.

15Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Dėl apeliacinės instancijos teismo padarytų esminių BPK pažeidimų

17Pagal BPK nuosprendis turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. jame padarytos išvados dėl visų nuosprendyje sprendžiamų klausimų turi būti pagrįstos išsamiai, nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais (BPK 20 straipsnio 5 dalis), atitinkančiais BPK 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus reikalavimus.

18Šioje byloje priimtas apeliacinės instancijos teismo išteisinamais nuosprendis priimtas pažeidžiant minėtus baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus, todėl jis negali būti pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu.

19Apeliacinis teismas, vadovaudamasis BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 punktu, panaikino Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalį dėl R. R. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį už labai didelio kiekio psichotropinės medžiagos – metamfetamino įgijimą bei laikymą ir dėl šios dalies priėmė kitą, išteisinamąjį, nuosprendį. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad įrodymai, kuriais pirmosios instancijos teismas grindė R. R. kaltę – 2008 m. lapkričio 10 d. įvykio vietos apžiūros protokolas ir liudytojų R. B., I. K., E. B. parodymai – kelia abejonių ir, byloje išnaudojus visas galimybes pašalinti abejones dėl šių duomenų patikimumo, jos vertinamos nuteistojo naudai, o nesant įrodymų, neginčijamai patvirtinančių R. R. kaltę, pagal BK 260 straipsnio 3 dalį jis išteisintinas.

20Tačiau apeliacinės instancijos teismas, padarydamas priešingą išvadą negu pirmosios instancijos teismas dėl įrodymų pakankamumo, patikimumo ir liečiamumo R. R. kaltei pagrįsti, privalėjo imtis priemonių visapusiškai patikrinti ne tik nuteistojo versiją dėl bylos aplinkybių, bet ir įvertinti visus kitus bylos duomenis, sugretinant juos tarpusavyje, neteikiant prioriteto vieniems prieš kitus, bei vertinti duomenų viseto įrodomąją reikšmę, iš jo konteksto neišskiriant atskirų faktų ar teiginių. To apeliacinio teismo teisėjų kolegija neatliko.

21Naujai vertindamas bylos duomenų patikimumą, apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį į įvykio vietos apžiūros duomenų fiksavimo trūkumus ir padarė išvadą, kad šioje byloje reikšmingos bylai aplinkybės – psichotropinės medžiagos suradimo vietos, kuri pagal pirmosios instancijos teismo nuosprendį buvo viena iš R. R. kaltę patvirtinančių įrodymų, patikrinti peržiūrint filmuotą medžiagą ir nuotraukas nėra galimybės, nes apžiūros protokole bei nuotraukose užfiksuotos šios medžiagos suradimo vietos nesutampa su filmuotoje medžiagoje užfiksuotais duomenimis. Teismas konstatavo, kad neatitinka tikrovės liudytojų R. B., I. K., A. K., E. B. tvirtinimas, jog įvykio vietoje rastų daiktų, tarp jų ir amfetamino, buvimo vietos nekeitė iki jų suradimo ir suradimo vietos fiksavimo technėmis priemonėmis (fotografuojant ir filmuojant); iš vaizdo įrašo matyti, kad dviejų polietileninių maišelių su amfetaminu, kurių suradimas užfiksuotas įvykio apžiūros protokole (t. 1, b. l. 17) ir nuotraukoje Nr. 37, ant stalo iš viso nėra; filmuotoje medžiagoje (išskyrus plastmasinę stiklinę ant stalo) taip pat neužfiksuotas metamfetamino suradimas spintoje. Dėl to teismas padarė išvadą, kad įvykio vietos apžiūros protokole nurodyti duomenys apie reikšmingas bylai aplinkybes gerokai skiriasi nuo šios apžiūros priede – kompaktiniame diske užfiksuotų duomenų. Tokių skirtumų atsiradimo aplinkybių ir priežasčių liudytoja E. B. įtikinamai paaiškinti negalėjo. Taip pat apeliacinis teismas pažymėjo, kad nors iš liudytojų A. K., I. K., R. B. ir G. B. parodymų matyti, kad R. R. metamfetamino suradimo metu buvo virtuvėje ir tuo metu siūlė policijos darbuotojams jo (metamfetamino) „nematyti“ bei „susitarti“, tačiau iš vaizdo įrašo prie įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad R. R. buvimas metamfetamino suradimo vietoje yra visai neužfiksuotas, o kartu neužfiksuoti reikšmingi bylai minėti nuteistojo pasiūlymai. R. R. buvimas gyvenamajame name taip pat neužfiksuotas nė vienoje nuotraukoje prie įvykio vietos apžiūros protokolo (t. 1, b. l. 22-34).

22Apeliacinės instancijos teismas teisingai akcentavo, kad šioje byloje pakuotės su psichotropine medžiaga yra daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (BPK 91 straipsnio prasme), o jų suradimo aplinkybės padeda atskleisti nusikalstamą veiką arba paneigti kaltinimus, todėl įvykio vietos apžiūros metu turi būti tiksliai fiksuojamos. Tačiau pažymėtina, kad BPK nustatytos duomenų rinkimo tvarkos pažeidimai savaime nereiškia, kad tokie duomenys negali būti įrodymais. Nustačius, kad renkant duomenis buvo pažeista jų gavimo tvarka, būtina įvertinti, ar nustatytos tvarkos pažeidimai turėjo įtakos gautų duomenų patikimumui ir ar dėl tų pažeidimų buvo suvaržytos įstatymų garantuojamos kaltinamojo teisės. Pagal išteisinamojo nuosprendžio turinį kolegija sprendžia, kad teismas, nurodydamas duomenų fiksavimo trūkumus, tik konstatavo atskirus neatitikimus ir prieštaravimus, tačiau nepateikė išvadų, ar teismo nurodyti duomenų fiksavimo trūkumai yra esminiai, leidžiantys visą įvykio vietos apžiūros veiksmą pripažinti atliktu netinkamai, o jo metu gautus duomenis – gautais neteisėtais būdais, dėl to BPK 20 straipsnio 4 dalies prasme jie negali būti laikomi įrodymais. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nenurodė, ar nesilaikant BPK nuostatų atlikti tik tam tikri įvykio vietos apžiūros veiksmai, ir jeigu taip, tai kokie: ar netinkamai surašytas tyrimo veiksmo protokolas, ar nesilaikant taisyklių fotografuota arba darytas vaizdo įrašas, panaudojant skaitmeninę vaizdo kamerą, ir kokią įrodomąją galią turi šie įrodymų šaltiniai. Teismas lygino kompaktiniame diske užfiksuotus atskirus duomenis su įvykio vietos apžiūros protokole nurodytais atskirais duomenimis ir konstatavo prieštaravimus, tačiau nesiėmė priemonių tų prieštaravimų pašalinti, nevertino šių duomenų šaltinių įrodomosios reikšmės, atsižvelgiant į visą jų turinį (įvykio vietos apžiūros eigos fiksavimo nuoseklumą, detalumą), nenagrinėjo šių faktų bylos įrodymų visumoje. Pažymėtina, kad lyginamuoju aspektu buvo tiriamas tik įvykio vietos apžiūros protokolo ir vieno iš jo priedų – vaizdo įrašo turinys, tačiau minėtas protokolas nevertintas, sugretinant jo turinį su kitame jo priede – fotolentelėse užfiksuotais duomenimis (teismas iš visų nuotraukų išskyrė tik Nr. 37, kurią lygino su vaizdo įrašo duomenimis).

23Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio argumentų taip pat visiškai neaišku, kokiais motyvais vadovaujantis liudytojų policijos pareigūnų R. B., I. K., A. K., E. B. parodymai pripažinti nepatikimais. Nuosprendyje tik nurodyti atskiri šių liudytojų teiginiai apie R. R. buvimą jo gyvenamojo namo virtuvėje metamfetamino suradimo metu ir jo siūlymą policijos pareigūnams „susitarti“, „nematyti“ bei apie įvykio vietoje rastų daiktų buvimo vietos aplinkybes, kurių, anot teismo, filmuotoje medžiagoje nematyti. Tačiau neanalizuotas šių liudytojų duotų parodymų, kuriais buvo detaliai atskleista įvykio vietos apžiūros veiksmo eiga, turinys, R. R. elgesys tuo metu, psichotropinių medžiagų radimo, fiksavimo ir pakavimo aplinkybės. Kartu pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme liudytojai I. K. ir A. K. nebuvo apklausti, o pirmosios instancijos teisme liudytoja A. K. apie aplinkybes, susijusias su R. R. dalyvavimu įvykio vietos apžiūroje, parodymų nedavė. Tikrinamo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio analizė rodo, kad šis teismas išskirtinai didesnę įrodomąją galią skyrė R. R. parodymams, nuosprendyje nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas juos iškraipė, bylos medžiaga nepaneigti jo aiškinimai, jog psichotropinės medžiagos priklauso ne jam, jo namuose jas galėjo palikti asmuo vardu „Chosė“, kuris gyveno R. R. nuomojamoje sodyboje, o gyvenamojo namo apžiūros metu R. R. buvo iškviestas į lauką, todėl, būdamas lauke ir nematydamas metamfetamino suradimo fakto, jis negalėjo siūlyti pareigūnams „susitarti“ ir jo (metamfetamino) „nematyti“. Darydamas išvadas dėl R. R. dalyvavimo atliekant įvykio vietos apžiūrą, jo ryšio su rastomis psichotropinėmis medžiagomis bei suvokimo, kad tos medžiagos laikomos neteisėtai, apeliacinės instancijos teismas R. R. parodymus vertino atskirai nuo kitų bylos duomenų.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, kurie sukliudė teismui išsamiai bei nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą (BPK 369 straipsnio 3 dalis). BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu apskųstiems žemesnės instancijos teismų sprendimams naikinti laikomi ir tokie atvejai, kai žemesnės instancijos teismų atliktas įrodymų vertinimas turi spragų, yra neaiškus, paviršutiniškas, vienpusis. Nustačiusi tokio pobūdžio įrodymų vertinimo trūkumus, kolegija konstatuoja, kad išteisinamasis nuosprendis nėra pagrįstas išsamiu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, priimtas nesant motyvuotų išvadų dėl reikšmingų bylos duomenų vertinimo, neatitinka BPK 20 straipsnio 5 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 331 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl nuosprendis naikintinas ir byla grąžintina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį, kuria panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nuosprendžio dalis dėl R. R. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį ir dėl šios dalies priimtas naujas nuosprendis – R. R. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį išteisintas neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką, taip pat panaikinta nuosprendžio dalis dėl bausmių subendrinimo pagal BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 2 punktą, ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

27Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. R. R. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį išteisintas, neįrodžius, kad jis... 4. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nuosprendžiu R. R.... 5. pagal BK 265 straipsnio 1 dalį (dėl neteisėto kanapių auginimo) –... 6. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį (dėl neteisėto labai didelio kiekio... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, bausmės... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 9. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu R. R. buvo nuteistas pagal BK 260... 10. Šiuo nuosprendžiu R. R. buvo nuteistas ir pagal BK 265 straipsnio 1 dalį už... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija R.... 12. Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 13. Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl... 14. Nepripažindamas kaltinančiais įrodymais 2008 m. lapkričio 10 d. įvykio... 15. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Dėl apeliacinės instancijos teismo padarytų esminių BPK pažeidimų... 17. Pagal BPK nuosprendis turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. jame padarytos... 18. Šioje byloje priimtas apeliacinės instancijos teismo išteisinamais... 19. Apeliacinis teismas, vadovaudamasis BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio... 20. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, padarydamas priešingą išvadą negu... 21. Naujai vertindamas bylos duomenų patikimumą, apeliacinės instancijos teismas... 22. Apeliacinės instancijos teismas teisingai akcentavo, kad šioje byloje... 23. Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio argumentų taip pat visiškai... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad apeliacinės... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 27. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....