Byla 2A-712-622/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Alonos Romanovienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Gemesita“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-25 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gemesita“ ieškinį atsakovui UAB „Profis“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovo UAB „Gemesita“ patikslintas ieškinys atsakovui UAB „Profis“. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 7000 Lt skolą, 1000 Lt baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2006-11-14 tarp šalių sudarytą sutartį interneto svetainei sukurti – neatliko pagal sutartį jokių darbų bei neperdavė ieškovui jokių darbo rezultatų, nors ieškovas sąžiningai vykdydamas sutartį 2006-12-06 sumokėjo atsakovui 7000 Lt avansą. Interneto svetainės eskizo ieškovui nepateikė, nors tai atsakovas turėjo padaryti per 5 darbo dienas nuo avanso sumokėjimo. Dėl nesąžiningų atsakovo veiksmų ieškovas sustabdė kitų savo prievolių pagal sutartį vykdymą. Ieškovas nurodė, jog atsakovas, nepateikęs interneto svetainės eskizo, negali remtis ta aplinkybe, kad po atsakovo prievolę pažeidžiančių veiksmų ieškovas nepateikė atsakovui grafinės informacijos, reikalingos interneto svetainei sukurti. Ieškovas dėl atsakovo kaltės vienašališkai nutraukė sutartį.

3Teismas nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies – įpareigoti atsakovą UAB „Profis“ grąžinti ieškovui UAB „Gemesita“ 700 Lt avanso dalį, o kitoje dalyje ieškinį atmesti. Priteisė iš ieškovo UAB „Gemesita“ 823,78 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Profis“.

4Teismas pažymėjo, jog byloje kilo ginčas dėl netinkamo įsipareigojimų pagal sutartį interneto svetainei sukurti vykdymo ir sutarties aiškinimo. Nustatė, jog buvo sudaryta rangos sutartis. Pagal šalių sudarytos Sutarties 3.1.1. punktą atsakovas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo avanso sumokėjimo dienos sukurti interneto svetainės eskizą ir pateikti jį ieškovui patvirtinti. Savo ruožtu, ieškovas įsipareigojo per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti atsakovui elektroniniu pavidalu grafinę informaciją, reikalingą dizaino ir vizualizacijų kūrimui, o per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti atsakovui visą jo prašomą informaciją (Sutarties 3.2.1 ir 3.2.2. punktai). Teismas nurodė, jog atsakovo įmonės darbuotojai, būdami savo srities profesionalai, turėdami pakankamą panašių projektų vykdymo patirtį, geriau nei ieškovas galėjo įvertinti, kokia informacija ir duomenys jiems yra reikalingi kiekviename interneto svetainės kūrimo etape, todėl ieškovas siekdamas bendradarbiauti, tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartį, turėjo atsakovui pateikti išsamią prašomą informaciją, reikalingą sutarties vykdymui. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, jog jis iš savo pusės įvykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus laiku pateikti reikalingą informaciją, iš bylos medžiagos darytina išvada, kad pats ieškovas pažeidė bendradarbiavimo su sutarties vykdytoju pareigą (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis). Atsakovo teismui pateikti įrodymai ir teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų F. B., A. S., G. S. parodymai patvirtino, kad atsakovas atliko darbų už 6300 Lt. Ieškovas šios atliktų darbų vertės nenuginčijo. Apeliantas pažeidė bendradarbiavimo pareigą, dėl ko sutartis nebuvo įvykdyta, todėl teismas nusprendė, jog ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo nepagrįstas ir jį atmetė. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovui nebuvo prievolės nustatytu terminu grąžinti avansą, šalys ginčijo avanso grąžinimo/negrąžinimo pagrįstumą, nusprendė ieškovui procesinių palūkanų nepriteisti. Šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo pakeisti 2011-11-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas pažymi, kad su pirmosios instancijos teismo sprendimu iš dalies nesutinka, mano, kad teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino ginčo santykiui taikytinas teisės normas, neatskleidė bylos esmės, pažeidė civilinio proceso teisės normas ir dėl to priėmė iš dalies neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą. Nurodo, jog 2006-11-14 tarp šalių buvo sudaryta sutartis interneto svetainei sukurti. Nuo sutartes sudarymo dienos atsakovas UAB „Profis“ neįvykdė nė vienos sutarties sąlygos, neatliko pagal sutartį jokių darbų bei neperdavė ieškovui jokių darbų rezultatų, nors ieškovas UAB „Gemesita“ sąžiningai vykdydamas sutartį sumokėjo atsakovui 7000 Lt avansą. Avansas atsakovui buvo sumokėtas 2006-12-06. Atsakovas pagal sutartį buvo įsipareigojęs per 5 darbo dienas nuo avanso sumokėjimo dienos pateikti ieškovui svetainės eskizą, bet to nepadarė. Todėl savo prievolių vykdymą pažeidė būtent atsakovas UAB „Profis“, todėl atsakovas negali remtis tuo, kad po jo prievolę pažeidžiančių veiksmų ieškovas nepateikė jam grafinės informacijos. Net po grafinės informacijos pateikimo, svetainės eskizas nebuvo pateiktas ieškovui. Sutartį ieškovas vienašališkai nutraukė dėl atsakovo kaltės, todėl iš atsakovo turi būti priteista sutartyje numatyta bauda. Teismas neanalizavo ir nevertino liudytojo G. S. įrodymų. Taip pat teismas pažeisdamas CPK 181 straipsnį nemotyvuotai atsisakė apklausti V. N. kaip liudytoją. Teismas pažeidė CPK 17 straipsnį, kadangi buvo šališkas ir suteikė nepagrįstus pranašumus vienai iš proceso šalių, t.y. atsakovui. Teismas netinkamai aiškino sutartį, kadangi sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutarties stipresnės šalies nenaudai ir sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai, t.y. atsakovo nenaudai. Terminų „eskizas“, „dizainas“, „variklis“ neanalizavimas, sutarties ir sąmatos teksto neanalizavimas arba jų turinio aiškinimas sutarties stipresnės šalies naudai ir privedė prie neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimo. 3 variantų svetainės eskizo nėra padaryta iki šiol, o tai yra pradinis svetainės kūrimo etapas. Atsakovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų apie tai, kad realiai buvo atlikti kokie nors darbai, todėl ieškovo nuomone, ji turi teisę reikalauti grąžinti avansą ir pagal CK 6.222 straipsnį, o kadangi jokių darbų pagal sutartį iki ieškovo kreipimosi į teismą atsakovas neatliko.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Su apeliaciniu skundu nesutinka visiškai ir prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti rašytinio proceso tvarka, ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas nepateikė atsakovo darbams atlikti reikalingos informacijos, nors reikalavimas pateikti trūkstamus duomenis buvo pateiktas ieškovui nedelsiant po sutarties pasirašymo. Negavęs iš ieškovo reikalingos pradinės medžiagos, atsakovas pradėjo reikalingus programavimo darbus. Užbaigti užsakymo neturėjo galimybių dėl užsakovo kaltės. Ginčo sutartis numatė ieškovui pareigą teikti atsakovui sutarties vykdymui būtiną informaciją iš karto po sutarties pasirašymo, tačiau savo pareigos nevykdė. Nesutinka su apelianto argumentais, jog eskizo sukūrimui atsakovui nebuvo reikalingi jokie ieškovo papildomai turimi pateikti duomenys, kadangi užsakymui parengti reikalingi duomenys buvo būtini, net ir eskizo rengimui. Ieškovui nepateikus duomenų buvo kuriamos svetainės „variklis“, tokiu būdu buvo atlikta dalis programavimo darbų, o nepanaudotą avanso sumą atsakovas sutinka grąžinti ieškovui. Avansas atsakovui buvo sumokėtas nesilaikant sutartyje numtatytų terminų tik 2006-12-06, t.y. atsakovui pareiga pateikti parengtą svetainės eskizą negalėjo atsirasti anksčiau 2006-12-13 dienos, o tą dieną pats ieškovas turėjo būti įvykdęs savo įsipareigojimus pagal sutarties 3.2.1 ir 3.2.2 punktus, bet to nepadarė. Sutarties 6.2 punkte numata, jog atsakovas neatsako už darbų trūkumus, jei klientas sutartyje nustatytu laiku nepateikė tekstinės ar grafinės informacijos.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

9Atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria dalis ieškinio atmesta: nepriteistas visas avanso dydis, 1000 Lt bauda, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidos. Todėl apeliacijos objektą sudaro ši skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis.

10Ieškovas ir atsakovas 2006-11-14 sudarė sutartį interneto svetainei sukurti (toliau – Sutartis). Pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo, jog tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis. Rangos sutartis yra dvišalė, t. y. šalis sieja priešpriešinės teisės ir pareigos (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, jog ieškovas pagal sutartį įsipareigojo sumokėti atsakovui 7000 Lt avansą už svetainės sukūrimą per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, t.y. nuo 2006-11-14 (Sutarties 4.2. punktas). Ieškovas sumokėjo avansą tik 2006-12-06. Taip pat ieškovas įsipareigojo per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti atsakovui elektroniniu pavidalu grafinę informaciją, reikalingą dizaino ir vizualizacijų kūrimui (Sutarties 3.2.1 punktas). Atsakovas įsipareigojo sukurti svetainės eskizą per 5 darbo dienas nuo avanso sumokėjimo dienos ir pateikti jį ieškovui patvirtinti (Sutarties 3.1.1. punktas). 2006-11-15 atsakovas nusiuntė ieškovui elektroninį laišką, prašydamas pateikti reikalingą medžiagą interneto svetainės kūrimui, taip pat pakartotini užklausimai išsiųsti 2006-12-04 ir 2006-12-11. 2010-10-14 ieškovas informavo atsakovą apie vienašališką Sutarties nutraukimą, kadangi atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir nepateikė ieškovui interneto svetainės eskizo (t.1., b.l. 50, 51).

11Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutarties vykdymas vertinamas atsižvelgiant ir į tai, kaip kiekviena šalių, būdama sutartinių santykių dalyvė, vykdė bendradarbiavimo (kooperacijos) pareigą (CK 6.200 straipsnis), pagal kurią šalys privalo padėti viena kitai įgyvendinti sutarties teises ir vykdyti pareigas, t. y. dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas sutarties tikslas. Į šalių kooperacijos pareigos turinį įeina ir pareiga keistis informacija, pranešti viena kitai apie sutarties vykdymo ypatumus ir pan. Taikant sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti nustatomi tikrieji sutarties šalių ketinimai, o jeigu negalima tų ketinimų nustatyti, sutarties sąlygoms suteikiama tokia prasmė, kokią tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog tais atvejais, kai šalys nesusitaria dėl sutarties vykdymo sąlygų, šalis, kuri turi įvykdyti prievolę, ją vykdo, atsižvelgiama į sutarties tikslą, veikia protingai ir apdairiai tam, kad būtų pasiektas tikslas bei bendradarbiauja su kita šalimi (CK 6.38 straipsnio 1, 3 dalys, 6.200 straipsnis). Atsižvelgdamas į tai, jog šalių sudarytos Sutarties tikslas – sukurti interneto svetainę www.gemesita.lt, ir siekdamas tinkamai įgyvendinti savo pareigas, atsakovas kreipėsi į atsakovą prašydamas pateikti informaciją, kuri buvo būtina interneto svetainės eskizo kūrimui (b.l. 79-81). Byloje nustatyta, jog ieškovas nedalyvavo interneto svetainės kūrimo procese, informacijos, kurią pateikė ieškovas neužteko eskizo sukūrimui, ieškovas neatsakė į atsakovo elektroniniu paštu siųstus laiškus. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, todėl atsakovas negalėjo vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį ir sukurti interneto svetainės eskizo. CK 6.206 straipsnis nustato, jog viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Taip pat CK 6.64 straipsnio 3 dalyje įtvirtina taisyklė, jog skolininkas, negalėdamas įvykdyti prievolės dėl to, kad ją pažeidė kreditorius, laikomas nepažeidusiu prievolės. Atsižvelgus į tai, jog ieškovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą, pripažįstama kalta dėl sutarties nutraukimo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1000 Lt baudą (Sutarties 6.6. punktas) yra nepagrįstas ir atmestinas.

12Konstatavusi, kad ieškovas yra kaltas dėl sutarties nutraukimo, teisėjų kolegija pažymi, jog rizika dėl sutarties nutraukimo tenka ieškovui. Nutraukus Sutartį atsakovas turi teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 straipsnis). Atsakovas pateikė įrodymus (b.l. 98, 108, 109), taip pat liudytojų F. B., A. S., G. S. parodymai patvirtina, jog atsakovas atliko darbų už 6300 Lt. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog ši suma neatitinka realios atliktų darbų vertės. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010). Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, t. y. išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovo argumentas, kad 3 variantų svetainės eskizo nėra padaryta iki šiol, o būtent tai yra pagrindinis svetainės kūrimo etapas, nepaneigia atsakovo atliktų darbų vertės. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti nukrypstama nuo rungtyniškumo principo, todėl turi būti taikoma bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė: kas teigia, tas įrodinėja. Ieškovas neįrodė, jog atsakovas neatliko jokių darbų pagal Sutartį. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių. Atsižvelgus į tai, jog viena iš avanso atliekamų funkcijų yra mokėjimo, tai atsakovas privalo grąžinti ieškovui tokią pinigų sumą, kuri viršija jo faktiškai atliktų darbų vertę. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą grąžinti ieškovui 700 Lt.

13CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas pateikė dokumetus, kad už teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme atsakovas UAB „Profis“ advokato padėjėjui L. M. sumokėjo 400 Lt (t.2., b.l. 15). Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatatymo 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios. Atsižvelgus į šią imperatyvią įstatymo normą, atsakovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, reglamentuojančias rangos sutarties vykdymą ir nutraukimą, įrodymų vertinimą, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai