Byla 2A-1720-262/2013
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, darbo užmokesčio už pavadavimą, delspinigių ir neturtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almos Urbanavičienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. G. ir atsakovo VĮ „Turto bankas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui Valstybės įmonei „Turto bankas“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, darbo užmokesčio už pavadavimą, delspinigių ir neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti jo atleidimą iš darbo Valstybės įmonės „Turto bankas“ Teisės departamento Komercinės teisės skyriaus teisininko pareigose pagal DK 129 str. d. neteisėtu, nes ieškovas atleistas buvo pažeidžiant Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 134 str.; grąžinti ieškovą į ankstesnes pareigas; priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką; prašė priteisti 3 261,65 Lt už tiesioginio vadovo L. M. pavadavimą laikotarpiais nuo 2009-04-29 iki 2009-04-30, nuo 2009-06-22 iki 2009-07-19, nuo 2010-03-08 iki 2010-03-10 ir nuo 2010-08-16 iki 2010-09-12 bei 1850,93 Lt delspinigius už pradelstą atsiskaityti laikotarpį bei 0,07 procento dydžio delspinigius nuo neišmokėtos 3 261,65 Lt sumos nuo 2012-05-04 iki teismo sprendimo priėmimo; priteisti iš atsakovo 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimui.

4Nurodė, kad ieškovas buvo atsakovo darbuotojas, teisininko pareigose jis išdirbo 10 metų. Atsakovas po 2012 02 21 įspėjimo atleido ieškovą iš užimamų pareigų. Ieškovo atleidimas iš darbo yra neteisėtas nes: atsakovo nurodyta įmonės reorganizacija buvo fiktyvi, t.y. nors ieškovas ir kiti įmonės teisininkai buvo atleisti, tačiau į jų vietas buvo priimti kiti asmenys, ieškovui nebuvo tinkamai pasiūlytos kitos pareigos įmonėje; atsakovas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas buvo Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos valdymo organų narys; atsakovas nesilaikė DK nustatytų įspėjimo ir atleidimo terminų. Taigi, ieškovo atleidimas prieštarauja imperatyvioms DK ir Profesinių sąjungų įstatymo nuostatoms. Atsakovas taip pat yra skolingas ieškovui darbo užmokestį už kitų pareigų atlikimą- savo viršininko pavadavimą jo atostogų metu. Todėl 3 261,65 Lt skola ir delspinigiai turi būti priteisti iš atsakovo. Ieškovas dėl jo atleidimo iš darbo ir įtemptų santykių su darbdaviu prieš atleidimą iš darbo patyrė neturtinę žalą, kuri taip pat turi būti priteista iš atsakovo.

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.

6Nurodė, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas teisėtai, nes atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo, laikėsi visų imperatyvių DK nuostatų. Atsakovas ieškovui įspėjimą dėl atleidimo iš darbo pateikė per DK nustatytą terminą, dėl ieškovo atleidimo konsultavosi su Darbuotojų profesine sąjunga, o apie ieškovo narystę kitose profesinėse sąjungose atsakovas nebuvo tinkamai ir laiku informuotas. Atsakovas siūlė ieškovui visas tuo metu laisvas darbo vietas, tačiau jokio atsakymo iš ieškovo nesulaukė. Atsakovo reorganizacija nebuvo fiktyvi, ji buvo reali, nes buvo ruošiamasi įmonę sujungti su VĮ Turto fondu. Šalys nebuvo susitarę, kad ieškovas, pavaduodamas savo vadovą, gaus kokį nors papildomą atlyginimą. Kadangi ieškovo atleidimas buvo teisėtas, jis jokios neturtinės žalos nepatyrė.

7Trečiasis asmuo Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga atsiliepimu į ieškinį prašė jį tenkinti, nurodė, kad su juo sutinka, iš esmės tokiais pačiais motyvais kaip ieškovas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: pakeistas Valstybės įmonės „Turto bankas“ generalinio direktoriaus 2012-03-01 įsakymo Nr. P2-20 1-as punktas, nurodant, kad ieškovas V. G. atleidžiamas iš darbo Valstybės įmonės „Turto bankas“ Teisės departamento Komercinės teisė skyriaus teisininko pareigų pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 129 str. – 2012 m. balandžio 23 d.; pakeistas Valstybės įmonės „Turto bankas“ generalinio direktoriaus 2012-03-01 įsakymo Nr. P2-20 2-as punktas ieškovo V. G. atleidimo iš darbo Valstybės įmonėje „Turto bankas“ data iš 2012 m. gegužės 8 d. perkelta laikant V. G. atleidimo iš darbo data 2012 m. birželio 28 d.; ieškovui iš atsakovo priteistas 9 755,58 Lt priskaičiuotas darbo užmokestis; kita ieškinio dalis atmesta; sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio 5 600 Lt V. G. priteisimo pavesta vykdyti skubiai.

10Teismas nurodė, kad atsakovas, 2012-01-04 įspėjimo pratęsime įspėjimo terminą nukėlęs iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o po to 2012-02-21 įspėjime nurodęs konkrečią ieškovo atleidimo iš darbo datą, pažeidė įspėjimo pateikimo procedūrą ir savo veiksmais buvo nenuoseklus, todėl 2012-02-21 turėjo pateikti ieškovui naują įspėjimą, o ne pratęsti ankstesnį (2012-01-04), kurio terminas, sprendžiant iš turinio, net nebuvo pasibaigęs. Pagal CPK 414 str. 3 d. ir 417 str. nuostatas teismas darbo byloje gali taikyti alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą. Todėl ieškovo įspėjimo bei atleidimo iš darbo datos perkeltos taip, kad būtų laikytasi DK 130 str. numatyto dviejų mėnesių įspėjimo termino atitinkamai pakeičiant Valstybės įmonės „Turto bankas“ generalinio direktoriaus 2012-03-01 įsakymo Nr. P2-20 1-ą ir 2-ą punktus atsižvelgiant į ieškovui suteiktas 62 kalendorines dienas kasmetinių atostogų. Ieškovo atleidimo iš darbo data pripažinta 2012-04-23, todėl atitinkamai už 35 darbo dienas jam priteistinas 9 755,58 Lt (278,788*35) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Teismas pripažinęs, kad pagal DK 129 str. ieškovas buvo atleistas iš darbo dėl svarbios priežasties, ieškovui buvo pasiūlytos laisvos darbo vietos, kurių jis atsisakė, dėl ko negalėjo būti perkeltas į kitas pareigas, kitą ieškinio dalį atmetė. Todėl ieškovas nebuvo grąžintas į darbą ir jam nepriteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 3 261,65 Lt už tiesioginio vadovo L. M. pavadavimą priteisimo. Atsakovo įsakymuose, kuriais V. G. buvo pavesta eiti Teisės departamento Komercinės teisės skyriaus viršininko pareigas, nebuvo nurodyta apmokėti ieškovui už pavadavimą, už padidintą darbo mastą. Be to, tai atskirai tai nebuvo aptarta ieškovo 2001-01-19 darbo sutartyje su 2007-09-03 pakeitimu. Teismas netenkino reikalavimo priteisti neturtinę žalą, nes šiuo atveju ieškovo atleidimas iš esmės laikytinas teisėtu, pažeista tik atleidimo procedūra.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti visiškai.

13Nurodė, kad teismas, spręsdamas bylą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos sprendžiant klausimą dėl sutikimo gavimo iš Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos būtinumo. T.y. nors ieškovas buvo minėtos profesinės sąjungos valdymo organų narys, tačiau atsakovas į tai visiškai neatsižvelgė atleisdamas ieškovą iš darbo. Ieškovas neprivalėjo informuoti atsakovo apie narystę minėtoje profesinėje sąjungoje, šiuos duomenis atsakovas galėjo gauti iš VĮ registrų centro. Teismas, spręsdamas bylą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos sprendžiant klausimą dėl VĮ Turto banko struktūros pertvarkymo realumo/fiktyvumo nustatymo. Iš visų bylos aplinkybių matyti, kad įmonės reorganizavimas nebuvo realus, jis buvo vykdomas tik tam, kad ieškovas bei kiti įmonės teisininkai būtų atleisti iš darbo, o į jų vietas buvo priimti kiti teisininkai. Teismas nenagrinėjo, neanalizavo byloje esančių įrodymų dėl Komercinės teisės skyriaus, kuriame ieškovas dirbo, išbraukimo iš VĮ Turto banko valdybos patvirtinto etatų sąrašo bei struktūros momento, o neištyrus visų esminių įrodymų sprendimas dalyje dėl struktūros pertvarkymo realumo negali būti pagrįstas. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos spręsdamas klausimą dėl išmokų priteisimo už papildomą darbo sutartyje nesutartą darbą- Teisės departamento Komercinės teisės skyriaus viršininko pavadavimą bei už papildomą darbo mastą. Teismas spręsdamas klausimą dėl moralinės žalos atlyginimo neįvertino visų darbdavio atliktų ieškinyje išvardintų pažeidimų, be to nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. T.y. teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovo nurodytas aplinkybes, kad ieškovas neturtinę žalą patyrė ne tik dėl paties atleidimo, bet ir dėl neteisėtų darbdavio veiksmų iki ieškovo atleidimo. Teismas netinkamai ištyrė įvairias bylos faktines aplinkybes, susijusias su atsakovo reorganizavimu, naujų darbuotojų priėmimu, siūlymu ieškovui užimti kitas pareigas ir kt.

14Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

15Nurodė, kad skundžiama sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta. Visos ieškovo atleidimo procedūros buvo vykdomos laikantis DK ir Profesinių sąjungų įstatymo nuostatų. Atsakovas konsultavosi su Darbuotojo profesine sąjunga, kurios narys ieškovas buvo. Atsakovas nebuvo informuotas, kad ieškovas priklauso dar ir kitai profesinei sąjungai. Prieš pateikiant paskutinį įspėjimą iš darbo, atsakovas kelis kartus siūlė ieškovui užimti kitas laisvas darbo vietas, tačiau ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu. Ieškovo ir atsakovas nebuvo sutarę, kad ieškovas už papildomą darbą gaus papildomą darbo užmokestį. Ieškovas nepatyrė jokios neturtinės žalos, nes atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko.

16Trečiasis asmuo Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį tenkinti, nurodė motyvus iš esmės palaikančius ieškovo poziciją

17Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimo dalį, kuria buvo pakeisti VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2012-03-01 įsakymo Nr. P2-20 pirmas bei antras punktai, o V. G. priteisti 9 755,58 litai priskaičiuoto darbo užmokesčio, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą, pripažįstantį, kad VĮ Turto bankas įspėjimo V. G. įteikimo procedūros nepažeidė; išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, t.y. įpareigoti pinigų gavėjus V. G., Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą grąžinti Turto bankui sumokėtas lėšas.

18Nurodė, kad teismas nepagrįstai atsakovo 2012 02 21 įspėjimą ieškovui laikė nauja darbdavio iniciatyva, o ne 2011 11 04 įspėjimo pratęsimu. Įstatymas suteikia teisę pratęsti įspėjimo terminą, kai yra kilęs ginčas dėl profesinės sąjungos sutikimo atleisti darbuotoją iš darbo. Šiuo atveju taip ir buvo padaryta. 2011 11 25 VĮ turto banko darbuotojų profesinė sąjunga atsisakė duoti išankstinį sutikimą atleisti V. G. iš darbo motyvuodama tuo, kad jis iki 2012 03 03 buvo darbo ginčų komisijos nariu. Atsakovas šį profesinės sąjungos atsisakymą apskundė teismui, be kita ko, motyvuodamas dar ir tuo, kad pats ieškovo paskyrimas į darbo ginčų komisiją yra neteisėtas. Dėl šios priežasties atsakovas 2012 01 04 pratęsė ieškovo atleidimo terminą iki teisme bus išnagrinėtas minėtas ginčas su profesine sąjunga. Iki ieškovo kadencijos darbo ginčų komisijoje pasibaigimo ginčas teisme išnagrinėtas nebuvo. Šią aplinkybę žinojo ir ieškovas. Kadangi ginčo nagrinėjimas teisme užsitęsė neribotą laiką, ieškovas tiek iš 2011 11 04, tiek iš kitų aplinkybių (atsakovo ieškinio teismui dėl profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą ir kt.), turėjo suprasti, kad jis bet kokiu atveju bus atleistas iš darbo tada, kad baigsis jo kadencija ginčų komisijoje.

19Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

20Nurodė, kad 2012 02 21 įspėjimas turi būti laikomas nauja darbdavio iniciatyva, o ne 2011 11 04 įspėjimo pratęsimu. Šie abu įspėjimai skiriasi, juose nurodytos atleidimo aplinkybės nėra identiškos. Taip pat skiriasi ir atleidimo datos- 2011 11 04 įspėjime nėra nurodyta konkreti atleidimo data, o 2012 02 21 įspėjime yra- 2012 03 02. Kadangi nuo paskutinio 2012 02 21 įspėjimo iki ieškovo atleidimo nebuvo praėjęs įstatymo nustatytas 2 mėnesių terminas, teismas pagrįstai jį pratęsė.

21Trečiasis asmuo Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodė motyvus iš esmės palaikančius ieškovo poziciją.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliaciniai skundai atmetami

24CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

25Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

26Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

27Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

28Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

29Dėl ieškovo apeliacinio skundo

30Ieškovas teigia, jog nei atsakovas nei teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas buvo Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos narys. Apeliacinės instancijos teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Priešingai, nei nurodo ieškovas, teismas laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos šiuo klausimu, o darbdavys (atsakovas) teisingai, pagal jam žinomą situaciją taikė DK, Profesinių sąjungų įstatymo bei teisės aktų, reglamentuojančių profesinių sąjungų narių teises, nuostatus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas 2011-11-04 įteikdamas ieškovui įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo paprašė ieškovo nurodyti visas aplinkybes, kurios darbdaviui nėra žinomos. Atsakovas dėl ieškovo atleidimo taip pat užklausė Darbuotojų profesinę sąjungą. Ieškovas būdamas atsakovo darbuotoju, kaip ir bet kuris kitas civilinių santykių dalyvis turi elgtis sąžiningai, atsakingai, bendradarbiauti su savo darbdaviu, nepiktnaudžiauti savo teisėmis (DK 35 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad: „DK 35 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojas turi sąžiningai naudotis savo teisėmis ir vykdyti pareigas. Šiuo atveju tai reiškia, kad darbuotojas, išrinktas į profesinės sąjungos renkamąjį organą, sąžiningai naudodamasis savo teise į įstatyme jam dėl to įtvirtintas garantijas, privalo informuoti darbdavį apie tokios garantijos turėjimą. Tokia informacija darbdaviui gali būti pateikta individualiai, tai gali būti padaryta ir viešo paskelbimo būdu, tačiau šis, atsižvelgiant į sąžiningumo bei protingumo reikalavimus ir kitus DK 35 straipsnyje įtvirtintus darbo santykių šalių teisių įgyvendinimo bei pareigų vykdymo principus, galėtų būti pripažintas tinkamu informavimu, tik jeigu tai būtų įprasta tokio pobūdžio informacijos skelbimo tvarka toje konkrečioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-01-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-10/2011).

31Šiuo atveju atsakovas buvo aiškiai informuotas apie ieškovo dalyvavimą Darbuotojų profesinėje sąjungoje. Taigi įmonėje buvo nusistovėjusi tvarka, kad darbuotojas ar profesinė sąjunga privalo individualiai, o ne viešo paskelbimo būdu informuoti darbdavį apie darbuotojo dalyvavimą profesinės sąjungos veikloje. Teismas atmeta ieškovo argumentą, kad atsakovas turėjo nuolat tikrinti viešojo registro duomenis, tam kad išsiaiškintų ar ieškovas nepriklauso kitai profesiniai sąjungai. Teisėjų kolegijos nuomone, toks argumentas neatitinka protingumo principo. Kadangi, VĮ „Turto bankas“ jau veikė viena profesinė sąjunga, atsakovas, nežinodamas jokios papildomos informacijos, neturėjo jokio pagrindo nuolat tikrinti viešojo registro duomenų vien tik tam, kad sužinotų ar jo darbuotojai neįkūrė dar vienos profesinės sąjungos ir ar jie netapo jos valdymo organų nariais. Kaip minėta, atsakovas labai aiškiai užklausė ieškovo ar nėra kokių nors papildomų aplinkybių, apie kurias turėtų žinoti atsakovas. Tačiau net tada ieškovas nepateikė jokios informacijos apie dalyvavimą Kolektyvo profesinės sąjungos veikloje. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad ieškovas atsakovui informaciją apie dalyvavimą Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos veikloje atskleidė tik tada, kai jam pačiam buvo palanku. Taigi, ieškovas tokiu būdu piktnaudžiavo savo teisėmis. Kadangi atsakovas žinotojo tik apie ieškovo veiklą vienoje profesinėje sąjungoje, tačiau tyčia nebuvo informuotas apie ieškovo veiklą kitoje profesinėje sąjungoje, apeliacinės instancijos teismo daro išvadą, jog atsakovas pagrįstai atsiklausė tik Darbuotojų profesinės sąjungos, t.y. atsakovas nepažeidė kokių teisės aktų nuostatų, kiek tai yra susiję su ieškovo dalyvavimu profesinių sąjungų veikloje.

32Ieškovas teigia, kad teismas turėjo aiškintis ar VĮ Turto banko reorganizavimas buvo fiktyvus ar ne, tačiau to nepadarė. Anot ieškovo jokios VĮ Turto bankas reorganizacijos nebuvo, nes vietoj atleidžiamų teisininkų atsakovo priėmė naujus teisininkus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju reikia griežtai apibrėžti ginčo laikotarpį. Nors ieškovas savo procesiniuose dokumentuose užsimena apie daugelį įmonės pokyčių 2010-2011 metais, tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad 2010 12 17 visi ankstesni atsakovo įspėjimai dėl ieškovo atleidimo iš darbo buvo anuliuoti ir liko galioti tik 2011-11-04 įspėjimas, t.y. iki minėtos datos (beveik per visus 2011metus) ieškovas nebeturėjo atleidžiamo darbuotojo statuso. Dėl šios priežasties teismas laiko svarbiais tik tuos VĮ Turto banko struktūrinius pokyčius, kurie įvyko 2011, o ne 2010 metais. G. P., E. G. į darbą buvo priimti 2010 m., dirbti pradėjo 2011 m. pradžioje, kai ieškovas neturėjo atleidžiamo darbuotojo statuso. Taigi, įmonėje vienu metu dirbo tiek ieškovas, tiek G. P. ir E. G.. Taigi, ieškovo atleidimas yra niekaip nesusijęs su G. P., E. G. ar kokių nors kitų asmenų priėmimu į VĮ Turto banką. Todėl, šiuo atveju laikytina, jog ieškovo argumentai dėl fiktyvaus VĮ Turto bankas reorganizavimo yra nepagrįsti. Atsakovas teigia, kad 2011 m. spalio 3 d., spalio 27 d. bei lapkričio 25 d. ieškovui teikė pasiūlymus dirbti kitose darbo vietose, tačiau ieškovas į šiuos pasiūlymus niekaip nereagavo. Ieškovas nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kad jis kaip nors būtų sureagavęs būtent į šiuos konkrečius (o ne ankstesnius ieškovo pasiūlymus) arba bent motyvus dėl ko jis nesutiko su šiais konkrečiais ieškovo pasiūlymais. Taip pat tuo metu nevyko jokios ieškovo ir atsakovo derybos dėl ieškovo perkėlimo į įmonės vairuotojo vietą. Iš šių aplinkybių matyti, kad ieškovas pats tinkamai nesirūpino tinkamu savo teisių įgyvendinimu, su nebendradarbiavo su atsakovu, todėl teismas atmeta ieškovo argumentus dėl atsakovo neteisėtų veiksmų atleidžiant ieškovą. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo, esminių DK nuostatų pažeidimų (išskyrus įspėjimo terminą, tačiau apie tai bus pasisakyta analizuojant atsakovo atskirąjį skundą) nepadarė. Todėl ši teismo sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta.

33Ieškovas teigia, kad jam nepagrįstai nebuvo priteistas atlyginimas už papildomai atliktą darbą. Teismas pažymi, kad papildomo darbo apmokėjimas nebuvo numatytas nei kokiame nors atsakovo vadovo įsakyme, nei ieškovo darbo sutartyje. Nors ieškovas teigia, kad pareiga įforminti apmokėjimą už šiuos papildomus darbus tenka tik atsakovui, teismas su šiuo argumentu nesutinka. Ieškovas buvo vienas iš įmonės teisininkų, taigi jam tiek kaip specifines pareigas užimančiam darbuotojui, tiek pagal išsilavinimą apskritai, yra keliami aukštesni atidumo, informuotumo, savo teisių žinojimo ir kt. reikalavimai, nei kokiam nors kitam įmonės darbuotojui ar asmeniui. Todėl preziumuojama, jog ieškovas išmano darbo teisės normas, todėl jeigu jam buvo paskirtas papildomas darbas, jis pats turėjo pasirūpinti, kad tas darbas bei apmokėjimas už jį būtų tinkamai įforminti tiek įmonės vidaus teisės aktuose, tiek jo paties darbo sutartyje. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, jog atsakovui nebuvo jokio teisinio pagrindo mokėti ieškovui atlyginimą už papildomą darbą, o teismui nebuvo jokio teisinio pagrindo priteisti šį atlyginimą ieškovui.

34Ieškovas teigia, kad jam nepagrįstai nebuvo priteista neturtinė žala. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, kad pripažinus, jog atsakovas iš darbo buvo atleistas iš esmės teisėtai, ieškovas dėl atleidimo jokios neturtinės žalos nepatyrė. Nors ieškovas nurodo, kad jis neturtinę žalą patyrė dar ir prieš atleidimą iš darbo, jis nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.). Iš bylos aplinkybių galima padaryti priešingą išvadą, t.y. kad būtent pats ieškovas elgėsi nesąžiningai atsakovo atžvilgiu. Kaip jau buvo minėta, ieškovas tyčia neinformavo atsakovo apie dalyvavimą Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos veikloje, laukdamas jam palankaus momento, ieškovas nebendradarbiavo su atsakovui, kai šis ieškovui net tris kartus siūlė kitą darbo vietą. Todėl atmetami ieškovo teiginiai, jog darbdavys jam darė spaudimą ir dėl to atsakovas patyrė neturtinę žalą. Taigi, teismas pagrįstai netenkino šio ieškovo prašymo.

35Ieškovo argumentai dėl netinkamai išsiaiškintų bylos aplinkybių buvo aptarti nagrinėjant kitus ieškovo argumentus.

36Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą.

37Dėl atsakovo apeliacinio skundo

38Atsakovas nesutinka su ta sprendimo dalimi, kuria pripažinta, jog atsakovas pažeidė ieškovo įspėjimo dėl atleidimo terminą bei priteisė atlyginimą. Atsakovo manymu, ieškovas buvo tinkamai įspėtas apie atleidimą iš darbo dar 2011 11 04, šis terminas pratęstas 2012 01 04 ir 2012 02 21, todėl papildomo termino nauju įspėjimu nustatyti nereikėjo.

39Apeliacinės instancijos teismas su šiais atsakovo argumentais nesutinka. 2011 11 04 įspėjime buvo nurodyta, kad ieškovas bus atleistas nuo 2012 01 04 (t.1 b.l. 44). Tačiau įvykus ginčui tarp atsakovo ir Darbuotojų profesinės sąjungos dėl ieškovo atleidimo, šis terminas buvo pratęstas tol kol bus išnagrinėtas šis ginčas teisme (t. 1 b.l. 49). Pažymėtina, kad įstatymas šį terminą pratęsti leidžia: DK 130 str. 4 d. yra nurodyta, kad įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo.

40Taigi, šiuo atveju turėjo būti laukiama teismo sprendimo įsiteisėjimo VĮ Turto bankas teisminiame ginče su Darbuotojų profesine sąjunga. Jokios kitos sąlygos (įskaitant ir ieškovo kadencijos pasibaigimas užimamose Darbo ginčų komisijos nario pareigose) nei 2011 11 04 įspėjime, nei 2012 01 04 jo pratęsime nebuvo nurodytas. Ši sąlyga atsirado tik 2012 02 21 įspėjime, kurį ieškovas laiko nauju įspėjimu, o atsakovas senesnių pratęsimu. Kadangi, atsakovas nei 2011 11 04 įspėjime nei jo pratęsime konkrečiai nebuvo nurodęs šios sąlygos, kad ieškovas bus atleistas iš darbo būtent tada kai pasibaigs jo kadencija Darbo ginčų komisijoje, laikytina, jog jis nebuvo apie tai tinkami įspėtas. Pažymėtina, kad darbo teisės normos numato aiškius kriterijus įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminui. Todėl teisėjų kolegija atmeta atsakovo argumentus, kad atsakovas apie konkretų atleidimo iš darbo terminą galėjo sužinoti iš kitų aplinkybių. Todėl šiuo atveju ieškovas turėjo būti iš naujo įspėtas apie konkretų jo atleidimo terminą, kuris turėjo būti nustatytas per 2 mėnesius nuo įspėjimo įteikimo (DK 130 str. 1 d.). Be to, kaip matyti iš ginčijamo 2012 02 21 dokumento (t. 1 b.l. 50), jo paties pavadinime yra nurodyta „Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą“. Todėl ir ši aplinkybė rodo, jog šis dokumentas nebuvo ankstesnių įspėjimų pratęsimas, o naujas įspėjimas. Dėl išvardintų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2012 02 21 įspėjime turėjo ieškovo atleidimui būti nustatytas naujas dviejų mėnesių terminas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo šią aplinkybę ir tenkino su ja susijusius ieškinio reikalavimus. Todėl naikinti atsakovo skundžiamos teismo sprendimo dalies nėra jokio pagrindo.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti jo atleidimą iš darbo Valstybės... 4. Nurodė, kad ieškovas buvo atsakovo darbuotojas, teisininko pareigose jis... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.... 6. Nurodė, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas teisėtai, nes atsakovas,... 7. Trečiasis asmuo Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga atsiliepimu į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad atsakovas, 2012-01-04 įspėjimo pratęsime įspėjimo... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m.... 13. Nurodė, kad teismas, spręsdamas bylą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo... 14. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 15. Nurodė, kad skundžiama sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta. Visos... 16. Trečiasis asmuo Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga atsiliepimu į... 17. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 18. Nurodė, kad teismas nepagrįstai atsakovo 2012 02 21 įspėjimą ieškovui... 19. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą... 20. Nurodė, kad 2012 02 21 įspėjimas turi būti laikomas nauja darbdavio... 21. Trečiasis asmuo Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga atsiliepimu į... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliaciniai skundai atmetami... 24. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 25. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 26. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 27. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 28. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 29. Dėl ieškovo apeliacinio skundo... 30. Ieškovas teigia, jog nei atsakovas nei teismas neatsižvelgė į tai, kad... 31. Šiuo atveju atsakovas buvo aiškiai informuotas apie ieškovo dalyvavimą... 32. Ieškovas teigia, kad teismas turėjo aiškintis ar VĮ Turto banko... 33. Ieškovas teigia, kad jam nepagrįstai nebuvo priteistas atlyginimas už... 34. Ieškovas teigia, kad jam nepagrįstai nebuvo priteista neturtinė žala.... 35. Ieškovo argumentai dėl netinkamai išsiaiškintų bylos aplinkybių buvo... 36. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 37. Dėl atsakovo apeliacinio skundo ... 38. Atsakovas nesutinka su ta sprendimo dalimi, kuria pripažinta, jog atsakovas... 39. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atsakovo argumentais nesutinka. 2011... 40. Taigi, šiuo atveju turėjo būti laukiama teismo sprendimo įsiteisėjimo VĮ... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 42. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti...