Byla 2-3244-614/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovui V. L., ieškovų (išskyrus J. L.) atstovui advokato padėjėjui V. K., atsakovo BAB banko Snoras atstovui advokatui V. V., atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovei S. S., kitiems ieškovams nesant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G., K. Ž., J. L. ieškinius atsakovams BAB bankui „Snoras“ ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo. Teismas

Nustatė

2Ieškovai ieškiniu, dubliku ir pareiškimais dėl ieškinio pagrindo ar dalyko pakeitimo prašė pripažinti negaliojančiomis: 1) G. B. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudarytą obligacijų pasirašymo sutartį 2011-05-03 Nr. FO20110503V990008, 2) V. L. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudaryta obligacijų pasirašymo sutartį 2011-05-03 Nr. FO20110503V990015, 3) L. Z. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudarytą obligacijų pasirašymo sutartį 2011-05-10 Nr. FO20110510M990003, 4) Pripažinti negaliojančia K. J. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudaryta obligacijų pasirašymo sutartį 2011-07-29 Nr. FO20110729V990073, 5) E. V. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudaryta obligacijų pasirašymo sutartį 2011-02-22 Nr. FO20110222A990001, 6) R. P. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudarytas obligacijų pasirašymo sutartis 2011-05-31 Nr. FO20110531P990003, 2011-07-23 Nr. FO20110723P990002, 2011-07-26 Nr. FO20110726P990002 ir 2011-09-12 Nr. FO20110912P990002, 7) V. M. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudaryta obligacijų pasirašymo sutarti 2011-07-29 Nr. FO20110729K990004, 8) Z. G. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudarytas obligacijų pasirašymo sutartis 2011-04-22 Nr. FO20110422V990005, 2011-04-22 Nr. FO20110422V990007, 2011-04-25 Nr. FO20110425V990001, 2011-06-09 Nr. FO20110609V990002 ir 2011-07-15 Nr. FO20110715V990021, 9) K. Ž. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudaryta obligacijų pasirašymo sutartį 2011-03-16 Nr. FO20110316V990016, 10) J. L. su atsakovu AB banku „Snoras“ sudarytas obligacijų pasirašymo sutartis 2011-07-07 Nr. FO20110707V990022 ir 2011-07-08 Nr.FO20110708V990016 bei taikyti restituciją - pripažinti ieškovų sumokėtas pagal šias sutartis sumas AB bankui „Snoras“ ieškovų lėšomis jų asmeninėse sąskaitose, kurioms taikomas indėlių draudimas pagal IĮIDĮ; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas ieškovams indėlių draudimo išmokas, vadovaujantis IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3Ieškovai nurodė, kad nei vienam ieškovui nebuvo paaiškinta, kad banko siūlomas produktas (obligacijos) yra rizikingesnis už terminuotąjį indėlį, kad jam negalioja įstatymuose numatytas indėlių draudimas. Priešingai, ieškovams buvo siūloma geriau pirkti obligacijas, akcentuojant didesnę grąžą bei patikinant, jog tokia investicija yra tokia pat saugi, kaip pinigų įnešimas į indėlio sąskaitą. Ieškovams raštu buvo nurodyta, kad siekiant užtikrinti kliento piniginių lėšų ir vertybinių popierių grąžinimą banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas, todėl jie pagrįstai manė, kad draudimo apsauga obligacijoms galioja ir nėra rizikos, kad pinigai, sumokėti už obligacijas, bus prarasti. Ieškovai siekė laikyti savo sukauptas lėšas banke laikyti kaip saugius indėlius, kai tuo tarpu bankas siekė pritraukti papildomas, trūkstamas lėšas sudarant su klientais obligacijų sutartis. Ieškovai nebuvo iš anksto nusprendę įsigyti obligacijas, juos atvykus į banką įkalbėjo banko darbuotojai. Taigi, ieškovų valia neatitiko sutarties turinio, t.y. ginčijami sandoriai buvo sudaryti suklydimo įtakoje. Atsakovas mokėjo savo darbuotojams priedus prie atlyginimo už sudarytas obligacijų pasirašymo ir indėlių sertifikatų įsigijimo sutartis, darbuotojams buvo nurodyta sudaryti kuo daugiau obligacijų sutarčių. Šia aplinkybę įrodo 2011-04-05 atsakovo valdybos sprendimas ir šiuo sprendimu patvirtintos banko ir jo finansinės grupės darbuotojų skatinimo taisyklės. Tie darbuotojai, kurie nesudarydavo jiems nustatyto minimalaus sutarčių skaičiaus, turėdavo pasiaiškinti savo vadovybei. Taigi banko vardu sudarinėję sutartis asmenys buvo be kita ko ir asmeniškai suinteresuoti įkalbėti klientus sudaryti tokias sutartis, todėl jie buvo labai aktyvūs, vykdė agresyvią rinkodarą, akcentuodavo tik obligacijų privalumus, neišaiškindami klientams tokių investicijų rizikingumo. Sudarytose sutartyse nėra įvardyti atvejai, kai indėliai ir įsipareigojimai investuotojams nėra draudžiami, todėl bankas sudarė ieškovams prielaidas manyti, jog jų įsipareigojimai pagal obligacijų pasirašymo sutartis yra apdrausti indėlių draudimu. Atsakovas bankas „Snoras“ sudarydamas ginčijamus sandorius teikė investicines paslaugas, todėl ši jo veikla patenka taip pat ir į LR finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau - FPRĮ) taikymo sritį (FPRĮ 2 str. 2 d.). Atsakovas nevykdė įstatyme numatytos jam pareigos ir nesudarė galimybių susipažinti su obligacijų emisijos produktais, jų ieškovams neįteikė, neišaiškino investicijų rizikingumo. Obligacijų pasirašymo sutartyse esantis 1.22 punktas neatitinka tikrovės, nes ieškovai nebuvo supažindinti su šiais dokumentais, nei su visomis rizikomis, kylančiomis investuojant. Atsakovas BAB bankas „Snoras“ nesurinko įrodymų apie ieškovų finansinę padėtį, patirtį investavimo srityje, jų tikslus. Konstatuotina, kad atsakovas pažeidė FPRĮ 22 straipsnio 5 ir 6 dalių reikalavimus. Šiuo atveju suklydimas turėjo esminės reikšmės, nes ieškovai sudarė sandorius su prielaida, kad egzistuoja indėlių draudimo apsaugos šiems sandoriams, kuri, kaip paaiškėjo vėliau, buvo klaidinga. Ieškovai iš viso nesuprato, kad pasirašydami banko pateiktą sutartį, jie tampa ne indėlininkais, o investuotojais ir kokios iš to kyla rizikos. Ieškovai yra neprofesionalūs investuotojai, todėl būtų neteisinga, jei jie turėtų prisiimti riziką dėl sandorio esminių sąlygų klaidingo supratimo. Atsakovas bankas „Snoras“ tuo tarpu yra profesionali, licencijuota kredito įstaiga, ir pagal jos atžvilgiu taikytinus teisės aktus jai tenka pareiga tinkamai išaiškinti klientams visų jos teikiamų paslaugų esmę bei paaiškinti kylančias rizikas. Kadangi šios pareigos netinkamas vykdymas lėmė esminį neprofesionalaus investuotojo suklydimą, todėl atsakovas turėtų prisiimti iš viso to kylančias neigiamas pasekmes. Svarbi aplinkybė yra ta, kad bankas klientams pateikdavo standartinę sutarties formą ir ieškovai sutartį sudarydavo prisijungimo būdu. Visiems Ieškovams informacija apie siūlomą produktą buvo pateikta žodžiu ir banko darbuotojai paruoštoje sutarties formoje tik parodydavo ieškovams, kurioje vietoje jiems reikia pasirašyti. Visą sutarčių ir jų priedų paketą tokiu atveju turėjo sudaryti daugiau kaip 60 puslapių. Objektyviai vertinant, prieš pasirašant sutartis ieškovams fiziškai nebuvo įmanoma perskaityti visų šių dokumentų. Negana to, minėti sutarčių priedai ieškovams realiai netgi nebuvo įteikti. Taigi, esant abejonių, ar bankas suteikė visą reikalingą informaciją ieškovams, šią aplinkybę reiktų vertinti ieškovų naudai. Ieškovai nebūtų sudarę šių sutarčių, jeigu minėtą informaciją būtų žinoję. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovai ginčijamus sandorius sudarė dėl esminio suklydimo, kurį nulėmė Atsakovo AB banko „Snoras“ neteisėti veiksmai. Nei vienas ieškovas neturėjo pakankamai įgūdžių ir patirties, kad galėtų įvertinti riziką. Ieškovai taip pat rėmėsi CK 1.91 str., nurodė, kad bankas nuslėpė esmines aplinkybes, kuriuos žinodami ieškovai nebūtų sudarę sutarčių. Atsakovas jau 2011-01-18 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr.03-02 buvo informuotas apie 2010 m. rugsėjo mėnesį atlikto inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir įpareigotas juos pašalinti, bankas pažeidė LR bankų įstatymo reikalavimus ir savo veiklos trūkumų nepašalino. Ši informacija turėjo būti atskleista atsakovo išleistuose obligacijų emisijų prospektuose, atsakovas turėjo informaciją pateikti Vertybinių popierių komisijai, atitinkamai paskelbti Centrinėje informacijos bazėje, savo tinklapyje (LR Vertybinių popierių įstatymo 2 str. 36 d., 6 str. 1 d., 18 str.). Tačiau atsakovas to neapdarė, slėpė reikšmingą informaciją ir nuo ieškovų, ir nuo Lietuvos banko ir tokiu būdu suklaidino ieškovus, siekdamas prisivilioti kuo daugiau lėšų iš neprofesionalių klientų, sąmoningai nutylėdamas savo veikos trūkumus. Tikroji banko padėtis – kad ji žymiai blogesnė nei anksčiau, paaiškėjo tik 2011-11-24, kai buvo paskirtas laikinasis administratorius. Pripažinus sutartis negaliojančiomis yra taikytina restitucija, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovui bankui „Snoras“ yra iškelta bankroto byla ir jis negali būti įpareigotas grąžinti ieškovams lėšų kita tvarka, negu pagal Įmonių bankroto įstatyme nustatytą kreditorių eiliškumą, restitucijos būdas yra pakeistinas. Pritaikius restituciją, ieškovų sumokėtos už obligacijas lėšos yra laikytinos piniginėmis lėšomis jų asmeninėse sąskaitose. Remiantis šiomis įstatymo nuostatomis, ieškovams priklausančios lėšos yra laikytinos indėlių draudimo objektu, todėl įvykus draudiminiam įvykiui - banko „Snoras“ bankrotui, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ privalo išmokėti ieškovams indėlių draudimo išmokas. Atsakovui bankui „Snoras“ iškėlus bankroto bylą ieškovai negali savo teisių ir interesų adekvačiai apginti kitais gynimo būdais, t.y. kreditorinių reikalavimų patvirtinimu bankroto byloje ir galimu daliniu patenkinimu. Pripažinus sutartis negaliojančiomis yra taikytina restitucija, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Atsakovui bankui „Snoras“ yra iškelta bankroto byla ir jis negali būti įpareigotas grąžinti ieškovams lėšų kita tvarka, negu pagal Įmonių bankroto įstatyme nustatytą kreditorių eiliškumą, restitucijos būdas yra pakeistinas. Pritaikius restituciją, ieškovų sumokėtos už obligacijas lėšos yra laikytinos piniginėmis lėšomis jų asmeninėse sąskaitose ir todėl laikytinos indėlių draudimo objektu. Įvykus draudiminiam įvykiui - banko „Snoras“ bankrotui, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ privalo išmokėti ieškovams indėlių draudimo išmokas (b.l. 1-19, 1 t.; b.l. 2-11, 69-82, 5 t.; b.l. 85-99, 6 t.).

4Ieškovas J. L. asmeniškai pateikė pareiškimą dėl ieškinio pagrindo pakeitimo. Nurodė, jog ieškovas pinigus prieš tai laikė „Parex“ banke kaip terminuotus indėlius, sumažėjus palūkanoms norėjo perkelti lėšas į atsakovo banką, tačiau darbuotoja patarė įsigyti obligacijų, pabrėžė jų patikimumą. Ieškovas sudarė ginčo sutartį manydamas, kad joms galioja tokia pati apsauga kaip indėliams, nes niekur nebuvo parašyta, kad jos rizikingesnės. Ieškovas suprato, kad tai kaip indėliai, nes darbuotoja apie skirtumus nepaaiškino, o dokumentuose buvo įrašas, jog banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti LR įstatymų nustatyta tvarka. Vėliau paaiškėjo, kad banko darbuotojai buvo gavę nurodymą iš vadovų sudaryti kuo daugiau tokių sutarčių, už ta gavo papildomą atlyginimą. Bankas vedė plačią reklaminę kampaniją, kur obligacijas pristatinėjo kaip alternatyvą indėliams. Atsakovas veiklą vykdė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, Lietuvos banko 2011-01-18 nutarimu buvo nurodyta, kad bankas nesudarė reikiamų specialių atidėjimų veiklos rizikai mažinti, pažeidė Bankų įstatymo 47 str., tinkamai neatliko prisiimamos kredito rizikos vertinimo, pažeidė Finansinių įstaigų įstatymą, nepašalino inspektavimo metu padarytų pažeidimų ir banko veiklos trūkumų, nustatydamas aukštesnes nei vidutinės rinkoje terminuotų indėlių metines palūkanų normas, siekė pritraukti iš neprofesionalių rinkos dalyvių kuo daugiau lėšų, kurios vėliau neinvestuojamos į pajamų duodančius aktyvus, taip netinkamais būdais gerino veiklos finansinius rodiklius. Be nurodytų šių ir kitų trūkumų bankui buvo nustatyti papildomi veiklos rizikos ribojimo reikalavimai. Šie ir kiti įrodymai patvirtina, kad banko veikla buvo neleistinai rizikinga ir apgaulinga indėlininkų atžvilgiu, bankas nemažino rizikos. Apie tai bankas viešai neskelbė. Tokiu būdu pasireiškė banko apgaulė dėl neatskleistos tikrosios banko finansinės padėties. Žinodamas apie tokius banko veiklos trūkumus ieškovas ginčo sutarčių nebūtų sudaręs (b.l. 25-29, 6 t.). Atstovavimo sutartį ieškovas nutraukė (b.l. 66, 6 t.).

5Atsakovas BAB bankas „Snoras“ atsiliepime į ieškinį, dubliką ir prašymus dėl ieškinio pagrindo pakeitimo, prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad nepagrįstas ir apsimestinas ieškovų tvirtinimas, jog jie nesuprato pasirašę ne terminuoto indėlio sutartis, kai tuo tarpu visas obligacijų sutarčių tekstas byloja apie „investavimą“, „investavimo santykius“. Ieškovai, visi be išimčių iki ginčijamų sandorių sudarymo būdami sudarę, o kai kurie ir turėdami ilgametę patirtį dėl terminuotų indėlių sutarčių, nenurodė ieškinyje dėl kokių priežasčių jie nesugebėjo įžvelgti skirtumo tarp terminuoto indėlio sutarties, kuri yra trumpa ir aiški, bei gali būti pasirašyta internetu, ir ginčijamų sandorių, kuriuos lydėjo neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis su specialiais priedais. Ieškovai neįrodė, jog įprastinėmis sąlygomis asmuo negalėtų atskirti terminuoto indėlio sutarties nuo vertybinių popierių įsigijimo sutarties kartu su vertybinių popierių sutartį lydinčiais sandoriais. Ieškovams pageidaujant už investuotas lėšas gauti didesnę piniginę grąžą (didesnes palūkanas) jie, vietoj to, kad, kai kurie galėdami ir internetu sudarytų terminuoto indėlio sutartį, atvyko į atsakovo klientų aptarnavimo padalinį ir išreiškė pageidavimą įsigyti atsakovo išleistą vertybinį popierių - obligacijas. Pažymėtina, kad visi ieškovai pasirašydami neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis raštiškai atsisakė pateikti duomenis apie savo investavimo patirtį, taip patvirtindami, kad supranta, jog atsakovas neturėdamas žinių apie ieškovų finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės ieškovams yra tinkamos. Atmestini ieškovų ieškinio argumentai, jog atsakovas nesurinko informacijos apie klientų (ieškovų) žinias ir patirtį investavimo srityje, jų tikslus, taip neva pažeisdamas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str. 5 d. nustatytas pareigas. Atsakovas ieškovams suteikė visą ginčijamų sandorių sudarymui būtiną informaciją ir atskleidė visą galimą riziką, todėl ieškovų nesuklaidino ir neapgavo, o ginčijami sandoriai buvo sudaryti ieškovų rizika. Ieškovai neįrodė, nei kad atsakovas tyčia juos suklaidino, nei kad siekdamas galutinio tikslo - sudaryti ginčijamus sandorius nuslėpė svarbias ginčijamų sandorių aplinkybes. „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“ 3 punktu ieškovai patvirtino, kad atsakovas ieškovus informavo ir ieškovams yra žinoma, kad: „siekiant užtikrinti kliento piniginių lėšų ir vertybinių popierių grąžinimą, banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos statymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas". Ši sąlyga patvirtina, kad atsakovas atskleidė ieškovams, jog ne visi atsakovo įsipareigojimai ieškovams yra apdrausti, o tik tie, kurie numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose. Atsakovo pareiga informuoti apie draudimo įmonę arba užsienio draudimo įmonę, kurioje apdrausti indėliai ir (arba) įsipareigojimai investuotojams, yra įtvirtinta Indėlių draudimo įstatymo 13 str. 1 d., todėl atsakovas minėtos nuostatos tiesiog negalėjo neįtraukti į neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties tekstą. Ieškovai patvirtino, kad jie yra gavę „Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą“. Minėtas dokumentas buvo ne tik pateiktas ieškovams, bet ir viešai prieinamas atsakovo interneto tinklapyje. Apibendrintas finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymas buvo talpinamas ir atsakovo interneto svetainėje, kurioje su juo pakartotinai (jeigu prarado jai įteiktą egzempliorių) galėjo susipažinti ir ieškovai. AB banko „Snoras“ 300 000 000 Lt ir 500000000 Lt obligacijų emisijų baziniuose prospektuose, be kitų rizikų, taip pat, nurodyta: „Atsiskaitymo rizika. Investuotojai, įsigydami pagal šį Prospektą leidžiamas Obligacijas, prisiima riziką, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis gali neatsiskaityti su investuotojais.“. Prospektai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos ir buvo viešai prieinami tinklapiuose www.snoras.lt ir www.crib.lt, kas atitinka Lietuvos Respublikos vertybinių popierių Įstatymo 8 ir 9 str. reikalavimus prospektų tvirtinimui ir paskelbimui. Pažymėtina, kad pagrindinė prospekto paskelbimo forma yra elektroninė. Todėl atspausdinta jo kopija klientui įteikiama turi būti tik jei jis pats to prašo. Atsižvelgiant į išdėstytą nėra pagrindo visą įrodinėjimo naštą perkelti atsakovui bei reikalauti iš jo pateikti papildomų įrodymų, kad bankas tinkamai įgyvendino FPRĮ nustatytą informavimo pareigą. Pažymėtina, kad bankas visose klientų aptarnavimo vietose platino obligacijų emisijoms skirtas informavimo skrajutes, kuriose buvo nurodyta, kad priimant sprendimą investuoti, būtinai susipažinti su interneto svetainėje www.snoras.lt paskelbtomis banko obligacijų emisijos galutinėmis sąlygomis ir baziniu prospektu (jame parašytais rizikos veiksniais) ir įvertinti ar ši rizika priimtina. Investuojant į obligacijas riziką lemia obligacijų kainos kitimas, o taip pat galima grėsmė, kad obligacijas išleidęs subjektas neišpirks dalies arba visu obligacijų (bankroto ar nemokumo rizika). Ieškovai patyrė nuostolius ne dėl to, kad jų įsigyti vertybiniai popieriai (obligacijos) yra prarasti ar perleisti, bet nuostoliai atsirado dėl emitento bankroto ir jo nulemto obligacijų nuvertėjimo ir dėl nepasiteisinusios investicinės rizikos. Ieškovai neįrodė, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti apgaulės įtakoje. Ieškovai nepagrįstai teigia, kad nesuvokė skirtumo tarp ginčijamų sandorių ir terminuotojo indėlio sutarties, kurių jie buvo sudarę ne vieną. Už įsigytus atsakovo vertybinius popierius - obligacijas ieškovai apmokėjo ginčijamų sandorių sudarymo dieną, kas reiškia, kad norėdami pasinaudoti atsakovo teikiamomis investicinėmis paslaugomis perdavė pastarajam pinigus, todėl Indėlių draudimo įstatymo prasme jie laikytini investuotojais. Indėlių draudimo įstatymo 2 str. 11 d. nustatyta, kad įsipareigojimais investuotojams laikomi draudėjo, teikiančio investuotojui investicines paslaugas, įsipareigojimai grąžinti investuotojui priklausančius pinigus ir (arba) grąžinti investuotojui priklausančius vertybinius popierius. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti. Ginčijamų sandorių sudarymo metu atsakovas buvo mokus, vykdė visus riziką ribojančius normatyvus bei savo prievoles kontrahentams, todėl ieškovai negalėjo žinoti, kad ateityje atsakovo veikla bus sustabdyta ir jam bus iškelta bankroto byla. Darytina išvada, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovai neturėjo jokio pagrindo abejoti, kad atsakovas bus pajėgus atsiskaityti pagal ginčijamus sandorius, todėl indėliu ir įsipareigojimu draudimo įsigyjamoms atsakovo obligacijoms taikymas arba netaikymas negali būti pripažintas esminiu ginčijamu sandoriu elementu. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, ieškovai eilę kartų pas atsakovą buvo padėję indėlius eurais ir/ar litais. Taigi, atsižvelgiant į jų patirtį sudarant panašaus tipo sandorius, ieškovai turėjo suvokti sudaromų ginčijamų sandorių esmę ir skirtumus nuo terminuotojo indėlio. Ieškovų teiginiai apie tai, kad jiems buvo išaiškinta, jog obligacijoms taikomas toks pats draudimas kaip terminuotiesiems indėliams, prieštarauja rašytiniams įrodymams, bei obligacijų platinimo banke praktikai. Atsakovas pažymėjo, kad standartinės sutarčių sąlygos privalomos kitai šaliai tuo atveju, jei jos tinkamai atskleistos. Obligacijų sutarčių 1.22 p. nurodyta, kad „pasirašydamas šią sutartį, INVESTUOTOJAS patvirtina, kad visos Sutarties sąlygos su juo buvo aptartos ir paaiškintos prieš pasirašant Sutartį, jis su jomis sutinka ir jos išreiškia INVESTUOTOJO valią. Prieš pasirašydamas sutartį, INVESTUOTOJAS patvirtina, kad yra susipažinęs su Prospektu ir Galutinėmis sąlygomis ir su jomis sutinka. INVESTUOTOJAS buvo supažindintas su visomis rizikomis, kylančiomis investuojant ir supranta jų pasekmes“. Taigi, sutarties sąlygos buvo tinkamai atskleistos, ieškovai savo valia ir noru perdavė atsakovo nuosavybėn jiems priklausiusias pinigines lėšas mainais už įgyjamas atsakovo obligacijas, todėl atsakovas (bankas) kaip lėšų savininkas po bankroto nėra atsakingas už obligacijų negrąžinimą ieškovams. Atsakovas niekados netvirtino ir neteigė, jog terminuotų indėlių ir obligacijų įsigijimas yra tapatūs investavimo būdai. Pažymėtina, jog lyginant su terminuotų indėlių įsigijimu be išimčių visi kiti piniginių lėšų investavimo būdai yra alternatyvūs. Atsakovo naudotos frazės „alternatyva indėliui“ ar „saugus investavimo būdas“ nereiškia draudiminės apsaugos galiojimo, būtent dėl kurios ir yra iškilęs ginčas, nes saugumą galima garantuoti ir savo finansine padėtimi, ką atsakovas ir pabrėždavo pristatydamas šią finansinę priemonę. Taigi, atsakovas ieškovų neklaidino ir neapgavo. Ieškovai sudarė sutartis ir turėjo apsvarstyti jų sudarymo riziką. Be to, ieškovai patvirtino savo sandorius, pateikdami savo kaip kreditorių reikalavimus banko bankroto byloje, todėl neteko teisės juos ginčyti. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovų prašoma taikyti sandorio negaliojimo pasekmė prieštarauja restituciją reglamentuojančioms teisės normoms. Net ir pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, ieškovai neturės teisės reikalauti iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokos. Atsižvelgiant į restitucijos instituto paskirtį, siekiamus tikslus bei konkrečias aktualios situacijos aplinkybes, akivaizdu, jog šiuo atveju restitucijos taikymas tokiu būdu, kokio siekiama ieškiniu, negalimas, kadangi toks restitucijos taikymas i) negrąžina ginčo sutarties šalių status quo; ii) sukuria prievoles ginčijamuose sandoriuose nedalyvavusiam atsakovui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“; iii) pažeidžia viešąjį interesą. Ieškovų reikalaujamas taikyti restitucijos būdas reikštų, jog šalia tarp ginčijamų sandorių šalių egzistuojančių sutartinių santykių iškils naujas prievolinis teisinis santykis tarp ieškovų ir atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“; t. y. ieškovai ir atsakovas nebus grąžinti į pradinę padėtį, buvusią iki ginčijamų sandorių sudarymo, o bus sukurti nauji prievoliniai santykiai tarp ieškovų ir atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (b.l.21-36, 2 t.; b.l. 15-26, 162-187, 5 t.; b.l. 67-80, 6 t.; b.l. 61-90, 7 t.).

6Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į pareikštą ieškinį, dubliką ir pareiškimus dėl ieškinio pagrindo pakeitimo, prašė juos atmesti, bei nurodė iš esmės tapačius atsakovo atsiliepime išdėstytiems argumentams motyvus. Taip pat pažymėjo, kad prie ieškinio nėra pridėtų dokumentų įrodančių, kad 2011-11-24 ieškovai ieškinyje nurodomas pinigų sumas laikė banke pagal indėlio ar banko sąskaitos sutartį. Draudžiamo įvykio dieną ieškovai jau buvo savo valia perdavę bankui pinigus, skirtus apmokėti už įgyjamas obligacijas, t.y. neturėjo reikalavimo teisių į šias pinigines lėšas. Taigi, jie neturi teisės į indėlio draudimo išmokas už įgytas banko obligacijas pagal IĮDĮ. Šiuo konkrečiu atveju ieškovai, įgydami obligacijas, savo valia ir noru perdavė banko nuosavybėn jiems priklausiusias pinigines lėšas mainais už įgyjamas banko obligacijas. Todėl bankas yra jiems perduotų piniginių lėšų savininkas, o ne jų saugotojas. Tokia situacija, kai investicinė įmonė negali grąžinti klientui priklausančių vertybinių popierių išskirtinai dėl emitento nemokumo (bankroto), nepatenka į Investuotojų direktyvos reguliavimo sferą (direktyvos 2 str. 2 d.) ir šios direktyvos apsauga tokiu atveju negali būti taikoma. Tai, kad obligacijos nėra draudimo objektas, yra expressis verbis įtvirtinta teisės akte – IĮIDĮ, kurio nežinojimas, negali būti suprantamas kaip pateisinama priežastis konstatuoti ieškovų valios trūkumą, sudarant ginčo sutartis. Pačiose ginčo sutartyse nėra nurodyta, kad banko obligacijos yra draudžiamos indėlių draudimu. Banko obligacijos, dėl kurių šioje byloje kyla ginčas, yra skolos vertybiniai popieriai, todėl patenka į Indėlių direktyvos 7 str. 2 d. bei I priedo 12 p. numatytas išimtis. Kadangi ieškovų ginčo sutartimis įsigyti vertybiniai popieriai nėra draudžiami indėlių draudimu (tiesiogiai numatyta teisės aktuose), ieškovų teiginiai apie tai, kad atsakovas juos suklaidino, neatskleidė visos su sandorių rizika susijusios informacijos yra atmestini. Tai, kad ieškovai suprato sudarantys ne įprastą terminuoto indėlio sutartį, o vertybinių popierių įgijimo sutartį, patvirtina faktas, jog sudarydami ginčo sutartis, tuo pačiu metu, jie sudarė ir neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis, kurios nebūna sudaromos pasirašant terminuoto indėlio sutartį. Ieškovų niekas nevertė skubėti pasirašyti sutartis, jie turėjo neribotą galimybę susipažinti su jų sąlygomis iki pasirašymo bei išsiaiškinti obligacijų, kaip skolos vertybinių popierių esmę ir tai, kad joms netaikomas draudimas pagal IĮIDĮ. Šiuo atvejus pažymima, kad bet kuris protingas ir atidus asmuo priimantis sprendimą dėl investavimo, negali teisintis nesupratęs ir negalėjęs suprasti jam pasiūlytų sutarties sąlygų ar nesuvokęs sandorio esmės. Ieškovai neįrodė, jog ginčijamas sutartis sudarė suklydimo įtakoje, todėl ieškinys turi būti atmestas. Ieškovams su atsakovu sudarant ginčijamas sutartis esminiais šių sandorių elementais buvo obligacijų išpirkimo terminas ir atsakovo mokamos palūkanos. Ieškovai, sudarydami ginčo sutartis, suprato arba privalėjo suprasti, kad didesnes palūkanas už obligacijas (lyginant su banko siūlomomis palūkanomis už terminuotus indėlius) jie gauna dėl padidintos rizikos, kadangi didesnes palūkanas už vertybinius popierius atsakovas galėjo pasiūlyti klientams todėl, kad nereikėjo mokėti draudimo įmokos indėlių ir investicijų draudimui, ir sutaupomos lėšos galėjo būti mokamos klientams. Ginčijamų sutarčių sudarymo metu atsakovas nebuvo nemokus, todėl indėlių draudimo taikymas / netaikymas banko obligacijų atžvilgiu buvo neaktualus ir negali būti pripažįstamas esminiu ginčijamo sandorio elementu, kuris būtų lėmęs ieškovų valią sudaryti sutartis. Aplinkybė, kad obligacijoms nėra taikomas indėlių draudimas, tapo svarbi tik po to, kai buvo sustabdyta atsakovo veikla, t. y. ši aplinkybė neegzistavo sutarčių sudarymo metu. Ginčo sutartyse nėra nurodyta, kad indėlių sertifikatai ar obligacijos yra draudžiami indėlių draudimu. Be to, ieškovai klaidingai teigia, kad jų suklydimas pasireiškia tuo, kad jie manė, kad obligacijos yra apdraustos įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau sutarčių sąlygos nėra deklaratyvios ir bet koks asmuo, pasirašytinai išreiškiantis patvirtinimą, kad yra susipažinęs su sandorio sąlygomis ir visa susijusia informacija, negali teisintis nesupratęs tokios sutarties nuostatos esmės. Dar daugiau, visi be išimties ginčo sutartyse nurodomi dokumentai (aprašai, prospektai, galutinės sąlygos ir t. t.) buvo patalpinti ir viešai prieinami atsakovo interneto tinklapyje, todėl ieškovai galėjo su jais susipažinti naudodamiesi internetu. Ieškovai sutartyse patvirtino, kad sutinka su sutarčių sąlygomis ir jos jiems suprantamos, kad jie buvo supažindinti su visomis rizikomis, kylančiomis investuojant, ir supranta jų pasekmes. Todėl pasirašydami ginčijamas sutartis, ieškovai turėjo matyti nuorodas į standartines sąlygas, kas reiškia jų akceptavimą. Kitaip tariant, net jeigu tokios standartinės sąlygos ir nebūtų pateiktos ieškovams, ši aplinkybė negali būti naudojama kaip pagrindas pripažinti tokias sąlygas negaliojančiomis. Atsakovo nuomone, ieškovai privalo įrodyti, jog atsakovas pažeidė minėtose teisės normose nurodytas pareigas, o ne atsakovas įrodyti, jog tų teisės normų nepažeidė. Kadangi ieškovai buvo ilgalaikiai banko klientai ir jame laikė savo santaupas terminuotų indėlių pavidalu, vėliau vykdė investicinę veiklą, bankas neturėjo tikslo „pritraukti“ ieškovų pinigines lėšas, nes ieškovai ir taip savo lėšas laikė banke. Bankas neturėjo motyvo klaidinti ieškovus, teikti jiems melagingą informaciją. Be to, byloje nėra jokių duomenų ar juos patvirtinančių įrodymų, kad atsakovo darbuotojai tyčia klaidintų ieškovus. Priešingai - darbuotojai privalėjo kelti kvalifikaciją, išklausyti mokymus apie banko finansines priemones, o mokymo medžiagoje buvo aiškiai išdėstyta, jog obligacijos nėra draudžiamos indėlių draudimu. Taigi, nėra pagrindo teigti, jog atsakovo darbuotojai klaidino ieškovus ir siekė pritraukti pinigines lėšas priklausančias jiems. Atsakovas atskleidė ieškovams su sutarčių sudarymu susijusias rizikas. Atsiliepimuose taip pat pažymima, kad ieškovų prašoma taikyti sandorio negaliojimo pasekmė prieštarauja restituciją reglamentuojančioms teisės normoms, o patikslintame ieškinyje ieškovų minimas nutarimas nelaikytinas esminiu sandorio elementu, egzistavusiu ginčo sandorių sudarymo metu, nes jis nepatvirtina, kad tuo metu bankas buvo nemokus. Kitą vertus, apie nutarimą buvo skelbiama viešai, todėl bankas nenutylėjo reikšmingos sandoriui informacijos, o tai, jog bankas po minėto nutarimo priėmimo pradėjo platinti obligacijas ir siekė išsaugoti savo konkurencingumą, savaime neįrodo, jog bankas apgaudinėjo (b.l. 1-17, 2 t.; b.l. 27-34, 145-159, 5 t.; b.l. 117-132, 7 t.).

7Ieškovai į teismo posėdį neatvyko, ieškovų atstovas palaikė visų ieškovų, išskyrus J. L., kurio neatstovauja, ieškinį. Ieškovas J. L. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovas buvo informuotas per EPP sistemą. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Nors šaukimas J. L. EPP nebuvo suformuotas, tačiau nutartis – kad byla skiriama nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka ieškovui išsiųsta 2017-10-30 d. ir laikoma įteikta. Ieškovas yra advokatas, privalo priimti dokumentus per EPP, yra prisijungęs prie EPP, dokumentus peržiūrėjo, todėl teismas sprendžia, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką ir jo neatvykimas nekliudo nagrinėti bylą iš esmės. Teismas nagrinėja bylą iš esmės ieškovams nesant.

8Teismo posėdžio metu ieškovas V. L. palaikė savo ieškinį ir paaiškino, kad su sutuoktine nutarė padėti lėšas į banką, atėję abu pasakė, kad nori padėti pinigus, darbuotoja pasakė, kad obligacijos yra palankiau. Ieškova snurodė, kad jam svarbu buvo saugumas, o ne palūkanos. Jo svarbiausias klausimas buvo ar drausta, darbiotoja pirštu parodė į sakinį „siekiant užtikrinti klientų piniginių lėšų grąžinimą, drausta įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis“, pagal specialybę – ieškovas nurodė esąs kariškis, nėra investuotojas. Išsilavinimas aukštasis viešo administravimo srityje, buvo dėstoma teisė; dabar karo policijoje dirba. Jis nurodė pasitikėjęs banko darbuotoja. Tai buvo naujiena – po metų kai paaiškėjo, kad obligacijos nedraustos. Anksčiau obligacijų ieškovas neturėjo, akcijų irgi, tai buvo pirma jo sutartis. Viskas ten vyko labai greitai. Ieškovas nurodė nesidomėjęs banko finansine būkle, neskaitė prospektų, kad egzistuoja toks prospektas irgi nežinojo.

9Ieškovų atstovas advokato padėjėjas V. K. palaikė ieškovų ieškinį, procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad palaiko procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, taip pat pažymėjo, kad FPRĮ numatytas pareigas bankas vykdė netinkamai, tačiau toje byloje teismas nepasisakė dėl to ar bankas tinkamai vykdė IĮIDĮ nuostatas – neinformavo klientų apie gresiančias rizikas. Nei vienas ieškovas neturėjo investavimo patirties, apie banką sklido tiktai geros žinios, ieškovai nežinojo, kad Lietuvos bankas buvo nustatęs kokius nors pažeidimus banko veikloje, tuo tarpu bankas Snoras skleidė užsakomuosius straipsnius apie obligacijų naudą. Jei ieškovai būtų žinoję, kad obligacijos skiriasi nuo indėlių ir jiems netaikoma draudimo apsauga. Tikrai bet koks protingas žmogus nerizikuotų dėl tokios palūkanų sumos – 200 Lt visomis savo santaupomis. Dėl apgaulės paaiškino, kad turi bankas informuoti apie visas esmines aplinkybes, susijusias su banko finansine veikla, tačiau tai nebuvo padaryta – kad bankas buvo tikrinamas, nustatyti pažeidimai – tai apgaulė.

10Atsakovo BAB banko Snoras atstovas advokatas V. V. prašė atmesti ieškovų ieškinį procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, taip pat nurodė, kad E. V., J. L. – šie ieškovai turėjo didelę patirtį finansinių priemonių įsigijimo srityje, štai dėl V. – SEB išrašas patvirtina, kad jis buvo įsigijęs vertybinius popierius, J. V. – DNB banko obligacijas buvo įsigijusi, J. L. – yra advokatas turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, o jo patirtis investavime taip pat plati ir didelė - vien Danske banko pažymoje matyti, kad šis ieškovas nuo 2006 m. investavo. Ieškovai nebuvo suklaidinti ar apgauti.

11Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovė S. S. prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais ir motyvais, nurodė, kad atsakovas nepažeidė įstatymo.

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad ieškovai sudarė su AB banku Snoras obligacijų pasirašymo sutartis. Ieškovai taip pat sudarė Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis, kuriose buvo pripažinti neprofesionaliais klientais. Šių faktų atsakovai neginčija.

14Be kita ko iš bylos dokumentų matyti, jog ieškovė G. B. yra banko Snoras klientė nuo 2011 m., ji buvo sudariusi su banku mokėjimo sąskaitos sutartį, o taip pat ir naudojimosi banko paslaugų teikimo internetu sutartį. Ieškovė atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydama, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jos finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės finansinis reikalavimas. Ieškovė nurodė, kad jos išsilavinimas vidurinis, ji dirbo konstruktorių biure braižytojos pareigose.

15Iš V. L. sutarčių bei pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas buvo banko klientas nuo 2010 m. su banko jis buvo sudaręs Banko sąskaitos sutartį. Ieškovas atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydamas, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jo finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Kaip matyti iš bylos, ieškovas nurodė nuolat besinaudojantis internetu, ieškovas banke buvo sudaręs dvi sutartis, jis turi aukštąjį išsilavinimą. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas.

16Iš bylos matyti, kad ieškovas L. Z. su atsakovu AB banku „Snoras“ 2007 m. buvo sudaręs banko sąskaitos sutartį. Ieškovas nurodė, kad nuolat naudojasi internetu. Ieškovas atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydamas, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jo finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Ieškovas nurodė, kad pagal profesiją jis yra inžinierius. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas.

17Ieškovė K. J. buvo banko kliente nuo 2008 m. su banko ji buvo sudariusi Banko sąskaitos sutartį. Ieškovė banke buvo sudariusi ar partęsusi 13 sutarčių. Ieškovė pateikė bankui duomenis apie savo patirtį ir poreikius, nurodė, jog jos pajamas be kita ko sudaro investavimas, nurodė, jog jai priimtinas vidutinis rizikos laipsnis, ji turi vidutines žinias apie akcijas, turi pradines žinias apie kitas finansines priemones. Ieškovė nurodė, kad jos išsilavinimas aukštasis, ji turi investavimo patirtį. Ieškovės išsilavinimas aukštasis. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės finansinis reikalavimas.

18Ieškovas E. V. banko klientas yra nuo 2011 m., su atsakovu AB banku „Snoras“ jis sudarė naudojimosi banko paslaugų teikimo internetu sutartį. Ieškovas nuolat naudojasi internetu. Ieškovas atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydamas, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jo finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Ieškovas nenurodė savo išsilavinimo, bet paaiškino, kad jis dirba vadybininku. Byloje yra duomenys apie ieškovo patirtį investuojant. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas.

19Ieškovė R. P. yra banko Snoras klientė nuo 2007 m., buvo sudariusi su banku banko sąskaitos sutartį, apskritai Snoro banke ieškovė sudarė arba pratęsė 12 sutarčių. Ieškovė dirbo vaistinėje. Ieškovė atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydama, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jos finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Ieškovė sudarė net keturias obligacijų pasirašymo sutartis. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės finansinis reikalavimas.

20Iš bylos matyti, kad ieškovas V. M. yra banko Snoras klientas nuo 2010 m., jis banke buvo sudaręs mokėjimo sąskaitos sutartį. Ieškovas nurodė, kad nuolat naudojasi internetu. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas. Ieškovas duomenų apie savo išsilavinimą nepateikė, nurodė, kad yra yra apdailininkas.

21Ieškovė Z. G. yra banko klientė nuo 2006 m., buvo sudariusi banko sąskaitos sutartį, po to dar sudarė ar pratęsė 13 sutarčių. Ieškovė su atsakovu AB banku „Snoras“ dar 2010 m. buvo sudariusi naudojimosi banko paslaugų teikimo internetu sutartį. Ieškovė atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydama, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jos finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Ieškovė pensininkė, anksčiau dirbo Lietuvos kultūros tyrimo institute. Ieškovė nuo 2011 m. balandžio iki liepos sudarė net penkias obligacijų pasirašymo sutartis. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės finansinis reikalavimas.

22Ieškovė K. Ž. banko Snoras klientė yra nuo 2009 m., su atsakovu AB banku „Snoras“ buvo sudariusi banko sąskaitos sutartį, iš viso banke sudariusi ar pratęsusi 15 sutarčių. Ieškovė nurodė, jog nuolat naudojasi internetu. Ieškovė nurodė, kad jos išsilavinimas vidurinis. Apie ankstesnę savo darbinę patirtį ieškovė duomenų nepateikė. Ieškovė atsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodydama, kad supranta, jog bankas neturėdamas žinių apie jos finansines galimybes, investavimo patirtį ir žinias, negalės nustatyti ar investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės finansinis reikalavimas.

23Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas J. L. su atsakovu AB banku „Snoras“ sutartis buvo sudaręs dar 1998-1999 m., taip pat banke 2010 m. buvo atsidaręs mokėjimo sąskaitos sutartį. Iš viso ieškovas banke sudarė ar pratęsė 14 sutarčių. Ieškovas neatsisakė bankui pateikti duomenis apie save, nurodė, kad nuolat naudojasi internetu, turi aukštąjį išsilavinimą, yra advokatas. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis turi investavimo patirtį, buvo įsigijęs akcijų turi pradines žinias apie prekybą, akcijas obligacijas, taip pat nurodė, kad jam priimtinas vidutinis rizikos laipsnis, jis nori investuoti už didesnę grąžą, prisiimdamas didesnę riziką. Byloje pateikti duomenys apie ieškovo kaip investuotojo veiklą įsigyjant atitinkamus fondus, vertybinius popierius. Banko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas.

24CK 1.103 straipsnis numato, kad obligacija – tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens joje nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokį ekvivalentą arba kitas turtines teises. 1994-05-30 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad indėliais nelaikomos obligacijos, atitinkančios 1985-12-20 Tarybos direktyvos 85/611/EBB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo, 22 straipsnio 4 dalies sąlygas.

25Šalių sudarytose obligacijų sutartyse (1.22 punkte) numatyta: „Investuotojas buvo supažindintas su visomis rizikomis, kylančiomis investuojant ir supranta jų pasekmes“. Nurodyta, kad „Investuotojas patvirtina, kad visos sutarties sąlygos su juo buvo aptartos ir paaiškintos prieš pasirašant sutartį, jis sutinka su jomis ir jos išreiškia jo valią. Prieš pasirašydamas sutartį, investuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su prospektu ir galutinėmis sąlygomis bei su jomis sutinka“.

26Kaip jau minėta, ieškovai sudarė su banku neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis. Šiose sutartyse ieškovai savo parašais patvirtino, kad jie gavo ir susipažino su finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymu bei veiksmais, kurių bankas ėmėsi, siekdamas užtikrinti klientui priklausančių finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugumą, aprašymo santrauka, įskaitant santraukos forma pateikiamą indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos, taikomos banko atžvilgiu aprašymu. Nurodoma, kad „Obligacija yra terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį įmonė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai“. Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymo 8 punkte („Rizika ir pelningumas“) numatyta, kad: „Investuojant į obligacijas, riziką lemia obligacijų kainos kitimas, o taip pat galima grėsmė, kad obligacijas išleidęs subjektas neišpirks dalies arba visų obligacijų (bankroto ar nemokumo rizika). Nurodoma, kad praktiškai nerizikingos yra tik valstybių išleistos pinigų rinkos priemonės (iždo vekseliai), kitais atvejais būtina įvertinti galimą emitento bankroto riziką. Be to, obligacijų reklaminėse skrajutėse atsakovas nurodė: „Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su interneto svetainėje www.snoras.lt paskelbtomis banko SNORAS obligaciją emisijos galutinėmis sąlygomis ir Baziniu prospektu bei jame aprašytais rizikos veiksniais, įvertinkite, ar Jums ši rizika priimtina".

27Teismas sprendžia, kad teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui reikšminga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 iki kurios priėmimo nagrinėjama byla Vilniaus apygardos teismo 2014-01-09 nutartimi buvo sustabdyta. Kasacinis teismas minėtoje nutartyje pasisakydamas dėl draudimo apsaugą obligacijoms nustatančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, pažymėjo, kad banko išleistos obligacijos neatitinka indėlio apibrėžties, todėl Indėlių direktyva ir joje nustatyta draudimo apsauga joms netaikytina, tačiau atkreipė dėmesį, kad Lietuvos įstatymų leidėjas pasirinko tokį modelį, kuriuo Indėlių direktyvą ir Investuotojų direktyvą įgyvendino viename nacionalinės teisės akte – IĮIDĮ. Taigi kasacinis teismas, atsižvelgęs į direktyvų nuostatas ir ESTT praktiką, neneigia, kad obligacijoms, kaip tokioms, galima apsauga pagal Investuotojų direktyvą, tačiau pabrėžė, kad vertinant, ar konkrečiu atveju gali būti taikoma Investuotojų direktyvoje nustatyta kompensavimo sistema, turi būti tenkinamos visos joje nustatytos taikymo sąlygos (asmuo turi patekti tarp Investuotojų direktyvoje nurodytų subjektų, kuriems gali būti taikoma kompensavimo sistema, turi būti įvykęs Investuotojų direktyvoje apibrėžtas draudžiamasis įvykis). Pasisakydamas dėl draudžiamojo įvykio pagal Investuotojų direktyvą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad investuotojų garantijų sistema taikoma tais atvejais, kai kompetentingos institucijos nustato, jog investicinė įmonė dėl tiesiogiai su jos finansine padėtimi susijusių priežasčių nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų investuotojams ir pastaruoju metu nematyti, kad šie įsipareigojimai bus įvykdyti vėliau; arba dėl tiesiogiai su investicinės įmonės finansine padėtimi susijusių priežasčių teismas priėmė sprendimą, dėl kurio stabdoma investuotojų galimybė kelti jai savo reikalavimus. Kompensacija pagal šią direktyvą mokama tada, kai investicinė įmonė negali grąžinti investuotojams lėšų arba negali grąžinti investuotojams jiems priklausančių finansinių priemonių (Investuotojų direktyvos 2 straipsnio 2 dalis). Kompensacija pagal Investuotojų direktyvos nuostatas nemokama tais atvejais, kai yra galimybė investuotojams grąžinti finansines priemones. Kasaciniam teismui nustačius, kad vertybinių popierių emitentas ir juos platinusi investicinė įmonė (bankas „Snoras“) sutapo, konstatuota, kad tai nesudaro pagrindo išplėsti Investuotojų direktyvos apsaugos bei ją įgyvendinančio IĮIDĮ tokia apimtimi, kad šie teisės aktai apsaugotų nuo vertybinius popierius išleidusio asmens (emitento) nemokumo rizikos. Pagal Investuotojų direktyvą emitento bankrotas ir jo nulemtas obligacijų nuvertėjimas (nepasiteisinusi investicinė rizika) nepriskiriama prie draudimo objektų, kuriems taikoma kompensavimo sistema.

28Minėta, jog byloje nėra ginčo, kad obligacijų pasirašymo sutartys tarp šalių yra sudarytos, taip pat neginčijama ir aplinkybė, kad atsakovas BAB bankas „Snoras“ veikė ir kaip emitentas, ir kaip investicinė įmonė, o ieškovų reikalavimas kildinamas dėl emitento bankroto. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą dėl obligacijoms taikomos apsaugos pagal Indėlių direktyvą ir Investuotojų direktyvą, nacionaliniu lygmeniu įgyvendintas IĮIDĮ, darytina išvada, kad šiuo atveju svarbus atsakovo, kaip emitento, o ne atsakovo, kaip investicinės bendrovės, bankrotas, t. y. bankas, kaip emitentas, o ne bankas, kaip investicinė bendrovė, dėl bankroto negali (negalės) vykdyti įsipareigojimų, prisiimtų pagal obligacijų pasirašymo sutartį – išpirkti obligacijų (Obligacijų pasirašymo sutarčių 1.12 p., 1.18 p.). Kaip jau minėta, Investuotojų direktyvoje įtvirtinta apsauga (kompensacinė sistema) taikoma investicinei įmonei, bet netaikoma (neapsaugo) nuo vertybinius popierius (šiuo atveju – obligacijas) išleidusio asmens (emitento) nemokumo rizikos. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju ieškovų įsigytoms obligacijoms pagal obligacijų pasirašymo sutartis, netaikytinas ir Investuotojų direktyvoje, perkeltoje į IĮIDĮ, nustatytas draudimas (apsauga).

29Teismas nesutinka su ieškovų išdėstytais argumentais, kuriais remiantis prašoma pripažinti negaliojančiomis dėl suklydimo ir apgaulės obligacijų pasirašymo sutartis (CK 1.90 str., 1.91 str.). Ieškovai savo procesiniuose dokumentuose nuosekliai laikėsi pozicijos, kad jie nėra profesionalūs investuotojai, ką iš esmės atspindi su ieškovais pasirašytos neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartys, todėl jiems turėjo būti taikomas aukščiausias investuotojų interesų apsaugos lygis, taip pat, kad ginčijamos obligacijų pasirašymo sutartys buvo sudarytos atsakovui neįgyvendinus jam įstatymų nustatytų pareigų suteikti aiškią ir išsamią informaciją apie obligacijas (FPRĮ 22 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d., 6 d.), o nesurinkus visos reikiamos informacijos apie ieškovus, neturėjo teikti investicinių paslaugų (FPRĮ 22 str. 5 d., 7 d., Investicinių paslaugų teikimo taisyklių 53 p.). Be to, ieškovai teigia, kad buvo tyčia suklaidinti dėl obligacijų saugumo ir banko sėkmingo veikimo, o žinodami visą informaciją tokių sutarčių nebūtų sudarę.

30Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje civilinėje byloje nagrinėjo iš esmės tapačias aplinkybes, susijusias su atsakovo veiksmų tinkamumu, teisingos ir išsamios informacijos pateikimu potencialiems neprofesionaliems investuotojams ir padarė išvadą, kad atsakovas pareigos aiškiai ir suprantamai atskleisti ieškovui visus galimus pasirinkto investicinio sprendimo padarinius neatliko, tačiau pažymėjo, kad ne kiekvienas finansų tarpininko neteisėtas elgesys netinkamai informuojant investuotoją yra toks esmingas, kad leistų sutartį pripažinti negaliojančia dėl suklydimo. Obligacija, kaip vertybinis popierius, yra vidutiniam vartotojui gana pažįstamas finansinis produktas, kuris nelaikytinas nauju ar neįprastu, todėl suprantama, kad jis, kaip finansinė priemonė, nėra tapatus indėliui ir pasižymi didesniu rizikingumo laipsniu. Teismo vertinimu, tokie kasacinio teismo teiginiai suponuoja išvadą, kad kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl asmens suklydimo, kaip sandorio negaliojimo pagrindo (CK 1.90 str.), reikalinga įvertinti šias faktines aplinkybes: 1) ar atsakovas ieškovui (neprofesionaliam investuotojui) suteikė visą, išsamią, aiškią informaciją apie obligacijas; 2) net ir nustačius, kad atsakovas (bankas) nevisiškai aiškiai ir suprantamai atskleidė ieškovui visus galimus obligacijų padarinius, vertinti asmens priskyrimą vidutiniam vartotojui ir spręsti, ar asmeniui, įsigyjančiam obligacijas, jų draustumas buvo esminė aplinkybė, lemianti apsisprendimą sudaryti obligacijų pasirašymo sutartį. Tokia išvada grindžiama tuo, jog ne kiekvienas finansų tarpininko neteisėtas elgesys netinkamai informuojant investuotoją yra pakankamai esminis, kuris būtų pagrindas sutartį pripažinti negaliojančia dėl suklydimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-915/2016).

31Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas, kaip jau buvo paminėta, nustatė, kad obligacijų pasirašymo sutartyse ieškovai pasirašytinai patvirtino, jog jie yra susipažinę su prospektu ir galutinėmis sąlygomis, taip pat sudarant neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis jie pasirašytinai patvirtino, kad gavo finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą ir kitus dokumentus. Į bylą nepateikti CPK leistini įrodymai, kurie paneigtų tokią išvadą (CPK 178 str.).

32Pagal formuojamą teismų praktiką dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2014). Jei iš faktinių aplinkybių matyti, kad, net ir žinodamas konkrečią informaciją, ieškovas sandorį būtų vis tiek sudaręs, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu remiantis suklydimu negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2014). Visi ieškovai buvo įgiję vienokį ar kitokį išsilavinimą, V. L., L. Z., K. J., J. L. turėjo aukštąjį išsilavinimą. Kiti ieškovai tokio išsilavinimo neturėjo, tačiau jie turėjo sutarčių banke sudarymo praktikos – R. P. banke buvo sudariusi ar pratęsusi dvylika sutarčių, K. J. – trylika, Z. G. – trylika, K. Ž. – penkiolika, J. L. – keturiolika. E. V., J. L. turėjo investavimo praktikos, K. J. nurodė turinti vidutines ar pradines žinias apie investavimą. Iš to ir iš ieškovų profesijų, veiklos galima spręsti, kad visi ieškovai turėjo gyvenimiškos patirties, sutarčių sudarymo patirties. Bylos duomenys patvirtina, kad visi ieškovai atitinka vidutinio vartotojo kategoriją. Taigi, ieškovai galėjo ir privalėjo suvokti skirtumus tarp obligacijų ir indėlių, taip pat apie obligacijų nedraudžiamumą ir didesnį rizikingumą. Neatidumas ir (ar) nerūpestingumas neatitinka suklydimo sampratos. Teismų praktikoje pažymima, kad tikėjimasis, jog sudarant rizikingą sandorį jo vykdymo metu nekils rizikos, dar nereiškia suklydimo dėl sudaromo sandorio esmės, o iš tokio sandorio atsiradę neigiami padariniai negali būti prilyginami suklydimui. Ieškovai nepateikė objektyvių duomenų, kad jie neturėjo galimybės visapusiškai įvertinti sudarytų sandorių sąlygas, sutarčių jiems tinkamumą, kad juos kas nors skubino priimti sprendimą investuoti. Po sutarčių sudarymo iki pat atsakovui iškeliant bankroto bylą ieškovai reikalavimų dėl sutarčių nuginčijimo tuo pagrindu, kad ji neatitiko ieškovų valios, nebuvo pareiškę, ieškovų ieškinys teisme gautas 2013-07-19. Teismo vertinimu, tai patvirtina, jog šioms sutartims taikoma draudiminė apsauga ar kitos ieškinyje nurodytos aplinkybės (kaip kad prospektuose nurodyti skaičiai apie banko turtą ir įsipareigojimus) nebuvo esminė sąlyga ieškovams priimant sprendimą dėl sandorių sudarymo. Dėl šių aplinkybių teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovai suklydo dėl sudarytų sandorių esmės (esminių sąlygų). Banko pareiga veikti geriausiais investuotojo interesais apima ne tik pareigą suteikti informaciją, bet ir surinkti informaciją apie klientą tam, kad investuotojui būtų galima pateikti labiausiai jo lūkesčius ir investavimo patirtį atitinkančius investavimo variantus. Iš byloje esančių neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarčių matyti, kad visi ieškovai atsisakė pateikti bankui duomenis apie save, o klientui (potencialiam klientui) atsisakius suteikti informaciją arba pateikus nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, bankas neturi pareigos įvertinti finansinių priemonių ir teikiamų ar siūlomų teikti investicinių paslaugų tinkamumo klientui. Taigi, neturėdamas visos reikiamos informacijos apie ieškovus, atsakovas negalėjo individualizuoti jų investavimo poreikių. Būdami pakankamai atidūs ir rūpestingi ieškovai turėjo (galėjo) suvokti informacijos teikimo atsisakymo pasekmes, tuo labiau, kad atsisakymo pasekmės buvo aiškiai nurodytos.

33Ieškovai taip pat teigia, kad obligacijų pasirašymo sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis ir kitu sandorių negaliojimo pagrindu – dėl apgaulės (CK 1.91 str.). Tokią poziciją grindžia banko viešai skelbta informacija apie obligacijų saugumą (ir jų draustumą), akcentuojant dideles palūkanas (grąžą) bei kad buvo skleista klaidinga informacija apie banko finansinę padėtį. Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, neturi pagrindo sutikti, kad ieškovai buvo klaidinami ir (ar) tyčia apgaudinėjami, todėl konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo obligacijų pasirašymo sutartis pripažinti negaliojančiomis ir šiuo pagrindu. Apgaulė pagal CK 1.91 straipsnio 5 dalį gali būti sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių. Taigi, teismų praktikoje pripažįstama, kad kai reiškiamas reikalavimas sudarytą sandorį pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės (CK 1.91 straipsnis), byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-609/2008; 2015 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-533-421/2015; kt.).

34Teismo vertinimu aplinkybė, kad Lietuvos bankas 2011-01-18 nutarimu uždraudė atsakovui BAB bankui „Snoras“ sudaryti arba pratęsti neprofesionalių rinkos dalyvių terminuotųjų indėlių sutartis, pagal kurias palūkanų norma būtų didesnė nei rinkos vidurkis ir tai, jog bankas po minėto nutarimo pradėjo platinti obligacijas ir siekė išsaugoti savo konkurencingumą, savaime neįrodo, jog bankas apgaudinėjo klientus. Ieškovų pateikti argumentai apie banko turtą ir įsipareigojimus iš bankroto administratoriaus 2012 m. ataskaitos savaime nereiškia, jog bankas ieškovams sudarant ginčo sutartis buvo nemokus ir nebegalėjo vystyti savo veiklos bei siūlyti obligacijas, nurodyti jų pranašumus kaip antai didesnes palūkanas. Teismas nesiremia ieškovų informacijos žinių portaluose atspaudais kaip neabejotinos informacijos šaltiniu, vertina šią informaciją kaip nuomonę. Kitų neabejotinų duomenų, kurie patvirtintų ieškovų nurodytas aplinkybes ir banko nemokumą anksčiau nei nurodyta bankroto byloje, į bylą nėra pateikta, o ieškovų teiginiai daugiau deklaratyvūs. Pažymėtina, kad ieškovai įsigijo banko obligacijas iš obligacijų emisijos banko Snoras Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 2, 3, 5, 6, kurios buvo išleistos pagal obligacijų programą, patvirtintą LR Vertybinių popierių komisijoje 2010-07-01 ir 2011-06-15. Teismo vertinimu, ieškovų nurodyti argumentai nėra pakankami spręsti apie banko nemokumą ginčo sutarčių sudarymo metu. Argumentai, kad bankas skleidė informaciją žiniasklaidoje apie gerą savo finansinę padėtį ar reklamą taip pat nėra lemiami. Teismų praktikoje nurodoma, kad bet kuriam vidutiniam vartotojui (ieškovai pagal bylos medžiagą tokiais laikytini) turi būti aišku, kad reklamoje (tiek apie produktą, tiek apie jo pardavėją) nėra pateikiama išsami informacija ir prieš sandorio sudarymą atitinkamu produktu ar jo tiekėju būtina pasidomėti nuodugniau, siekiant išvengti neigiamų padarinių. Lankstinukuose buvo nurodyta, jog išsamią informaciją apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą galima rasti interneto svetainėje www.iidraudimas.lt, apie Snoro banko obligacijas – banko tinklapyje www.snoras.lt. Ieškovai turėjo galimybes pasinaudoti ir internetu. Teismo vertinimu, būtent ieškovams kyla pareiga pagrįsti, jog visuomenės informavimo priemonėse skelbiami pranešimai apie banko finansinę padėtį, kuriais remiasi ieškovai įrodinėdami apgaulės faktą, buvo melagingi (CPK 178 str.). Kaip nustatyta šioje byloje, banko veikla buvo apribota Lietuvos banko valdybos 2011-11-16 nutarimu, o nemokiu jis pripažintas 2011-11- 24 nutarimu, bankroto byla bankui iškelta Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutartimi, įsiteisėjusia 2011-12- 20. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad 2011 metų pabaigoje bankui buvo iškelta bankroto byla, pati savaime nėra pakankama pagrįsti, kad banko iki moratoriumo skelbti duomenys apie jo veiklą - tuo labiau apie veiklą 2009, 2010 metais yra akivaizdžiai melagingi. Ieškovai teigia, kad sudarant obligacijų sutartis atsakovas nuo ieškovų nuslėpė reikšmingas aplinkybes apie savo tikrąją finansinę padėtį. Norint obligacijų pasirašymo sutartis pripažinti negaliojančiomis dėl apgaulės ir ar suklydimo (CK 1.91 str., 1.90 str.) reikalinga įrodyti, kad jų sudarymo dieną bankas buvo nemokus, tačiau teismas pažymi, kad ieškovų pateikti argumentai to nepagrindžia, kaip ir Lietuvos banko valdybos 2011-11-24 nutarimo Nr. 03-196 turinys, kadangi jame neatsispindi aktualus laikotarpis. Iš esmės ieškovai jokiais objektyviais duomenimis nepagrindė teiginio, jog metų ar pusės metų laikotarpį banko turtinė padėtis negalėjo labai pasikeisti. Lietuvos banko valdybos 2011-11-16 nutarime dėl akcinės bendrovės banko Snoras veiklos apribojimo Nr. 03-186 nurodyta, kad pagal Lietuvos banko turimus duomenis apie 2011 m. lapkričio 15-16 dienomis sparčiai prastėjo banko likvidumo situacija, todėl konstatuota, kad kyla reali grėsmė, jog bankas artimiausiu metu turės likvidumo problemų. Vien tai, kad anksčiau buvo atliekamas AB banko Snoras inspektavimas, inspektavimo metu aptikti tam tikri banko veiklos trūkumai, nereiškia, kad bankas jau tada buvo nemokus. Teismui nustačius, kad byloje nėra kitų įrodymų, išskyrus ieškovų teigimą, jog banko darbuotojai patikino apie obligacijų draustumą ar banko veiklos stabilumą, pelningumą, nėra pagrindo konstatuoti tyčinius ir (ar) nesąžiningus atsakovo veiksmus siekiant suklaidinti ieškovus. Dar kartą pažymėtina, kad ginčo aplinkybės turi būti vertinamos retrospektyviai, nes, tikėtina, egzistuojant faktinei situacijai – atsakovo bankrotui – nė vienas iš obligacijas įsigijusių asmenų, patekusių į tokią situaciją, tikėtinai nesudarytų analogiškų sutarčių, todėl nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl apgaulės argumentai apie darbuotojų suklaidinimą, nesant kitų objektyvių duomenų, nėra pakankami spręsti dėl atsakovo nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų. Teismo vertinimu, nepagrįsti ir ieškovų argumentai apie LR vertybinių popierių rinkos įstatymo normų pažeidimą.

35Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nenustačius tyčinių ir sąmoningų banko veiksmų, kuriais ieškovai buvo suklaidinti dėl sudaromų sandorių esmės, bei nustačius, kad obligacijų įsigijimo sandorių draudiminė apsauga nebuvo esminė sąlyga, lėmusi ieškovų apsisprendimą dėl sutarčių sudarymo, konstatuoja nesant pagrindo ginčijamų sutarčių pripažinti negaliojančiomis pagal CK 1.90 str. ir 1.91 str. Ieškovai, sudarydami ginčo sandorį, veikė laisva valia ir objektyviai privalėjo suvokti šių sandorių esmę bei jo sukeliamas pasekmes ir riziką. Šiais argumentais ieškinys atmetamas (CPK 178 str.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų:

37Ieškinį atmetus, ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

38Nagrinėjamu atveju, atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašė iš kiekvieno ieškovo priteisti po 18,40 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (b.l. 132-136, 7 t.). Atsakovo BAB banko „Snoras“ atstovas prašė iš ieškovų lygiomis dalimis priteisti 1.676,26 Eur bylinėjimosi išlaidas, t. y. – po 169,48 Eur iš kiekvieno ieškovo (b.l. 182-191, 5 t.).

39Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai LITEKO duomenimis turėjo daug panašaus pobūdžio bylų, kur buvo atstovaujami tos pačios advokatų kontoros ir to paties advokato, į tai, kad teisės naujumo ar taikymo problematikos šioje byloje nėra indentifikuota, todėl atsakovo BAB banko Snoras prašoma atlyginti suma laikytina nepagrįsta ir todėl yra mažinama, t.y. iš kiekvieno ieškovo kiekvieno atsakovo naudai priteistina po 30,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašymas racionalus, pagrįstas, todėl tinkintinas pilna apimtimi.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265-270 straipsniais,

Nutarė

41Ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G., K. Ž., J. L. ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G., K. Ž., J. L. atsakovo BAB banko Snoras naudai po 30,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G., K. Ž., J. L. atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ naudai po 18,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Ieškovai ieškiniu, dubliku ir pareiškimais dėl ieškinio pagrindo ar dalyko... 3. Ieškovai nurodė, kad nei vienam ieškovui nebuvo paaiškinta, kad banko... 4. Ieškovas J. L. asmeniškai pateikė pareiškimą dėl ieškinio pagrindo... 5. Atsakovas BAB bankas „Snoras“ atsiliepime į ieškinį, dubliką ir... 6. Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į... 7. Ieškovai į teismo posėdį neatvyko, ieškovų atstovas palaikė visų... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas V. L. palaikė savo ieškinį ir paaiškino,... 9. Ieškovų atstovas advokato padėjėjas V. K. palaikė ieškovų ieškinį,... 10. Atsakovo BAB banko Snoras atstovas advokatas V. V. prašė atmesti ieškovų... 11. Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovė S. S. prašė... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovai sudarė su AB banku Snoras obligacijų... 14. Be kita ko iš bylos dokumentų matyti, jog ieškovė G. B. yra banko Snoras... 15. Iš V. L. sutarčių bei pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas buvo banko... 16. Iš bylos matyti, kad ieškovas L. Z. su atsakovu AB banku „Snoras“ 2007 m.... 17. Ieškovė K. J. buvo banko kliente nuo 2008 m. su banko ji buvo sudariusi Banko... 18. Ieškovas E. V. banko klientas yra nuo 2011 m., su atsakovu AB banku... 19. Ieškovė R. P. yra banko Snoras klientė nuo 2007 m., buvo sudariusi su banku... 20. Iš bylos matyti, kad ieškovas V. M. yra banko Snoras klientas nuo 2010 m.,... 21. Ieškovė Z. G. yra banko klientė nuo 2006 m., buvo sudariusi banko sąskaitos... 22. Ieškovė K. Ž. banko Snoras klientė yra nuo 2009 m., su atsakovu AB banku... 23. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas J. L. su atsakovu AB banku... 24. CK 1.103 straipsnis numato, kad obligacija – tai vertybinis popierius,... 25. Šalių sudarytose obligacijų sutartyse (1.22 punkte) numatyta:... 26. Kaip jau minėta, ieškovai sudarė su banku neprofesionalaus kliento... 27. Teismas sprendžia, kad teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui... 28. Minėta, jog byloje nėra ginčo, kad obligacijų pasirašymo sutartys tarp... 29. Teismas nesutinka su ieškovų išdėstytais argumentais, kuriais remiantis... 30. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje civilinėje... 31. Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas, kaip jau buvo paminėta,... 32. Pagal formuojamą teismų praktiką dėl suklydimo sudarytas sandoris... 33. Ieškovai taip pat teigia, kad obligacijų pasirašymo sutartys turi būti... 34. Teismo vertinimu aplinkybė, kad Lietuvos bankas 2011-01-18 nutarimu uždraudė... 35. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nenustačius tyčinių... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų:... 37. Ieškinį atmetus, ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos... 38. Nagrinėjamu atveju, atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“... 39. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai LITEKO duomenimis turėjo daug panašaus... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 41. Ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G., K. Ž., J. L.... 42. Priteisti iš ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G.,... 43. Priteisti iš ieškovų G. B., V. L., L. Z., K. J., E. V., R. P., V. M., Z. G.,... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...