Byla e2-1530-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. B. projektavimo individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Izomarinas“ atsisakyta iškelti bankroto bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareiškimą, pareiškėjos B. U. LLP pareiškimas paliktas nenagrinėtas, patvirtinta pareiškėjos B. U. LLP ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Izomarinas“ taikos sutartis, atmestas T. B. projektavimo IĮ prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja Didžiosios Britanijos įmonė B. U. LLP (toliau – pareiškėja) 2016 m. balandžio 29 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Izomarinas“ (toliau – atsakovė arba UAB „Izomarinas“) iškėlimo. Nurodė, kad 2014 m. kovo 3 d. pareiškėja ir UAB „N. F.“ (šiuo metu – UAB „Izomarinas“) sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pareiškėja paskolino atsakovei 27 000 JAV dolerių sumą, o atsakovė paskolintą sumą įsipareigojo grąžinti iki 2016 m. kovo 3 d. 2015 m. liepos 20 d. pareiškėja informavo atsakovę, kad paskolos sutartis nebegali būti tęsiama, kadangi pasikeitė atsakovės savininkas ir direktorius. Kadangi pareiškėja apie šį faktą nebuvo informuota, iš atsakovės buvo pareikalauta grąžinti suteiktą paskolą per dešimt kalendorinių dienų nuo įpareigojimo gavimo dienos. 2015 m. liepos 30 d. pareiškėja informavo atsakovę, kad nurodytos pinigų sumos nustatytu terminu negavo bei pakartotinai pareikalavo įvykdyti prievolę. 2015 m. rugpjūčio 6 d. atsakovei buvo įteikta pretenzija, joje pareiškiant atsakovei paskutinį reikalavimą sumokėti skolą neteismine tvarka. Atsakovė skolos pareiškėjai nustatytu terminu negrąžino, su pareiškėja nebendradarbiauja, turi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), kas sudaro pagrindo manyti, kad UAB „Izomarinas“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (civilinė byla Nr. eB2-1185-259/2016).

5Pareiškėja VSDFV Klaipėdos skyrius 2016 m. birželio 14 d. taip pat pateikė Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Izomarinas“ iškėlimo. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas VSDFV fondo biudžetui 2016 m. birželio 7 d. sudarė 6 674,30 Eur. Atsakovė neturi registruoto turto ir transporto priemonių, nėra sumokėjusi įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius laikotarpius nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio iki 2016 m. balandžio mėnesio (civilinė byla Nr. eB2-1304-253/2016).

62016 m. birželio 8 d. T. B. projektavimo individuali įmonė (toliau – T. B. projektavimo IĮ) pateikė B. U. LLP pareiškimą nagrinėjančiam teismui prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad T. B. projektavimo IĮ ir atsakovė 2012 m. rugsėjo 3 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį, pagal kurią T. B. projektavimo IĮ įsipareigojo parengti administracinio pastato rekonstravimo projektą, techninį darbo projektą, o atsakovė – sumokėti už atliktus darbus 19 360 Eur kainą. 2013 m. kovo 29 d. šalys pasirašė darbų priėmimo – perdavimo aktus, atsakovei buvo išrašyta sąskaita 19 360 Eur sumai, kurios ji iki šiol neapmokėjusi. Mano, kad atsakovė neturi objektyvių galimybių atsiskaityti nei su T. B. projektavimo IĮ, nei su kitais kreditoriais, todėl laikytina nemokia bei jai keltina bankroto byla.

7Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. birželio 16 d. nutartimi sujungtos civilinės bylos Nr. eB2-1185-259/2016 ir Nr. eB2-1304-253/2016, paliekant bylos numerį eB2-1185-253/2016.

8Atsakovė UAB „Izomarinas“ pateiktame atsiliepime nurodė, kad UAB „Izomarinas“ padengė visą įsiskolinimą VSDFV Klaipėdos skyriui, be to sumokėjo ir socialinio draudimo įmokas už 2016 m. gegužės mėnesį. Dėl trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų T. B. projektavimo IĮ nurodė, kad UAB „Izomarinas“ buhalterinėje apskaitoje nėra apskaityta ši įmonės skola.

92016 m. birželio 13 d. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikta pareiškėjos B. U. LLP ir atsakovės sudaryta taikos sutartis, kurioje šalys susitarė dėl skolos grąžinimo tvarkos, pareiškėja B. U. LLP įsipareigojo atsiimti savo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi atsisakė atsakovei UAB „Izomarinas“ iškelti bankroto bylą pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą, pareiškėjos B. U. LLP pareiškimą paliko nenagrinėtą, patvirtino pareiškėjos B. U. LLP ir atsakovės UAB „Izomarinas“ sudarytą taikos sutartį, atmetė T. B. projektavimo IĮ prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

12Teismas nustatė, kad pareiškėja B. U. LLP ir atsakovė UAB „Izomarinas“ taikos sutartimi susitarė iškilusį ginčą išspręsti taikiai, susitardami, kad B. U. LLP atsiims savo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Sudarytoje taikos sutartyje atsakovė UAB „Izomarinas“ pripažino, kad yra skolinga B. U. LLP 27 000 JAV dolerių ir įsipareigoja grąžinti šią skolą šalių nustatyta tvarka ir terminais. Teismas, atsižvelgęs į susiklosčiusią situaciją, kai pareiškėja B. U. LLP atsiima savo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, atsakovė tam neprieštarauja, sprendė, kad B. U. LLP pareiškimas paliktinas nenagrinėtas (CPK 139 straipsnis). Teismas konstatavo, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja viešajam interesui ir imperatyvioms įstatymo normoms, nepažeidžia bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų, todėl tvirtinama.

13Teismas, spręsdamas klausimą dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimo, nustatė, kad atsakovė pilnai atsiskaitė su pareiškėja, nuo 2016 m. birželio 15 d. socialinio draudimo įsiskolinimų neturi, todėl išnyko pagrindas atsakovei kelti bankroto bylą (IBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

14Teismas sprendė, kad B. U. LLP atsiėmus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo neliko pagrindo tenkinti pareiškėjo T. B. projektavimo IĮ prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

15Teismas pažymėjo, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip šalis siejusių (galėjusių sieti) teisinių santykių ir kilusių tarpusavio ginčų teisinio įvertinimo būdas, kadangi bankroto bylos iškėlimas neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, todėl bankroto bylos inicijavimas taikytinas kaip kraštutinė priemonė įmonėms, akivaizdžiai negalinčioms vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne kaip šalių tarpusavio ginčų sprendimo būdas.

16III. Atskirojo skundo argumentai

17Pareiškėja T. B. projektavimo IĮ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis, kuria atsakovei atsisakyta kelti bankroto bylą, nes ji atsiskaitė su VSDFV bei sudarė taikos sutartį su B. U. LLP, pažeidžia T. B. projektavimo IĮ ir kitų atsakovės kreditorių interesus, kadangi bankroto bylos nagrinėjimo metu su T. B. projektavimo IĮ atsiskaityta nebuvo, taip pat nebuvo įvertintas įmonės (ne)mokumas.

192. Teismas objektyviai nevertino, ar atsakovė turi pakankamai turto, iš kurio būtų galima atsiskaityti su T. B. projektavimo IĮ. Atsakovė galimai įsiskolinimą VSDFV sumokėjo ne savo, o skolintomis lėšomis, todėl artimiausiu laiku atsakovės įsiskolinimas valstybės ir savivaldybės biudžetams gali vėl atsirasti, o taikos sutartyje prisiimti įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdymi.

203. Pirmosios instancijos teismas šalių pateiktą taikos sutartį galėjo patvirtinti tik įvertinęs, ar atsakovės įmonė yra (ne)moki, o ne formaliai konstatuodamas, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja viešajam interesui ir imperatyvioms įstatymo normoms, nepažeidžia bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų.

21Atsakovė UAB „Izomarinas“ atsiliepime į T. B. projektavimo IĮ atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Atskirasis skundas grindžiamas niekuo neįrodytais samprotavimais apie atsakovės nemokumą bei galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

232. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad atsakovė UAB „Izomarinas“ turi įsiskolinimą trečiajam asmeniui T. B. projektavimo IĮ. Atsakovės archyvuose ir buhalterinėje dokumentacijoje nėra trečiojo asmens dokumentuose minimų 2012 m. rugsėjo 3 d. projektavimo darbų rangos sutarties, 2013 m. kovo 29 d. darbų perdavimo akto ir 2013 m. balandžio 2 d. sąskaitos. Atsakovė apskritai neturėjo su T. B. projektavimo IĮ jokių sutartinių santykių.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirojo skundo dalis dėl atsisakymo įtraukti apeliantę į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atmetama, dėl kitų atskirojo skundo dalių apeliacinis procesas nutraukiamas.

26CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

27Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė atsakovei UAB „Izomarinas“ iškelti bankroto bylą pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą, pareiškėjos B. U. LLP pareiškimą paliko nenagrinėtą, patvirtino pareiškėjos B. U. LLP ir atsakovės UAB „Izomarinas“ sudarytą taikos sutartį ir atmetė T. B. projektavimo IĮ prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų.

28Dėl asmens įtraukimo į bankroto bylą trečiuoju asmeniu

29Įmonių bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami specialiajame teisės norminiame akte – Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), kuriame nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir teisme nagrinėjamos bendra Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šiuo įstatymu nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ išvardyti asmenys, turintys teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorių teisės, administratoriaus teisės ir pareigos, bankroto proceso stadijos ir pan., t. y. reglamentuojamos bendros ir būtinos bankroto procedūros, kurios užtikrina optimalų bankroto procesą, kreditorių interesų tenkinimą ir bankrutuojančios įmonės likvidavimą, tačiau nenustato bankroto bylos dalyvių ir nepateikia klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu bankroto byloje, teisinio reglamentavimo, todėl šie spręstini CPK nustatyta tvarka (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis).

30CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis) ir naudotis jomis gindamas savo interesus. Tuo atveju, jeigu kreditorius palaiko bankroto bylos iškėlimą, tačiau nereiškia savarankiško reikalavimo iškelti bankroto bylą, kreditorius įstoja į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ir dalyvaujantis ieškovo pusėje. Prieštaraujantis bankroto bylos iškėlimui kreditorius turėtų dalyvauti kaip trečiasis asmuo atsakovo pusėje. Asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas (CPK 46 straipsnio 2 dalis); asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę keisti ieškinio pagrindą ir dalyką, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Taigi tretieji asmenys turi teisę naudotis visomis šalies procesinėmis teisėmis (įskaitant teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis), kurias šalims suteikia CPK 42 straipsnis ir kitos normos, išskyrus pirmiau nurodytus apribojimus tretiesiems asmenims, nereiškiantiems savarankiškų reikalavimų. Esminis trečiųjų asmenų skirtumas nuo bylos šalių yra tas, kad tretieji asmenys nėra pirminiai ginčo subjektai. Minėta, kad bankroto procese taikomos CPK nustatytos bendrosios taisyklės dėl proceso dalyvių teisinės padėties, nes ĮBĮ nenustatyta kitaip.

31Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl asmenų įtraukimo į bankroto bylą, yra išaiškinęs bankrutuojančios įmonės kreditorių (ĮBĮ 21 straipsnis) procesinę padėtį ir įtraukimo į bankroto bylą tvarką. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog asmuo yra kreditorius ĮBĮ prasme, savaime nedaro kreditoriaus dalyvaujančiu byloje asmeniu. Kreditorius, pateikdamas teismui pareiškimą, gali įstoti į bylą bankroto bylos iškėlimo stadijoje iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Po tokios teismo nutarties priėmimo tiktai įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinti jo finansiniai reikalavimai, bankrutuojančios įmonės kreditorius tampa byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyja visas kreditoriaus teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012).

32Nagrinėjamu atveju T. B. projektavimo IĮ pateikė kreditorės B. U. LLP pareiškimą nagrinėjančiam teismui prašymą dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Kartu su prašymu pateikė 2012 m. rugsėjo 3 d. projektavimo darbų rangos sutartį, 2013 m. kovo 29 d. darbų perdavimo aktą, 2013 m. balandžio 2 d. sąskaitą ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. eL2-6049-793/2016, kuria T. B. projektavimo IĮ buvo įpareigota patikslinti UAB „Izomarinas“ buvimo vietą arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu (CPK 431 straipsnio 3 dalis). Atsakovė UAB „Izomarinas“ tvirtina, kad įmonė jokių sutarčių su T. B. projektavimo IĮ nebuvo ir nėra sudariusi, trečiojo asmens deklaruota skola nėra apskaityta įmonės buhalteriniuose dokumentuose. Iš esmės atsakovė nesutinka su trečiojo asmens reikalavimu bei tarp šalių yra ginčas šiuo klausimu. T. B. projektavimo IĮ jokių duomenų, patvirtinančių, kad su reikalavimu dėl skolos sumokėjimo kreipėsi tiesiogiai į atsakovę UAB „Izomarinas“, laikydamasi ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytos išankstinės neteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, pirmosios instancijos teismui nepateikė. Taigi, T. B. projektavimo IĮ palaikė kreditorės B. U. LLP pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo, tačiau nereiškė savarankiško reikalavimo iškelti bankroto bylą bei prašė ją įtraukti į bylą kaip trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje (B. U. LLP). Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos civilinės bylos pagal B. U. LLP ir VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimus buvo sujungtos, todėl faktiškai trečiasis asmuo T. B. projektavimo IĮ ketino įstoti į bylą tiek pareiškėjos B. U. LLP, tiek pareiškėjos VSDFV Klaipėdos skyriaus pusėje. Pareiškėjai B. U. LLP išreiškus valią atsiimti pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo, taip pat patenkinus pareiškėjos VSDFV Klaipėdos skyriaus reikalavimus, kuriais buvo grindžiamas pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neliko pareiškėjo, kurio pusėje trečiasis asmuo buvo išreiškęs norą dalyvauti byloje, nepareikšdamas savarankiškų reikalavimų.

33Esant nurodytai situacijai pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino esmines šiam klausimui faktines aplinkybes bei iš esmės pagrįstai sprendė (nors ir motyvavo ne išsamiai), kad T. B. projektavimo IĮ dalyvavimas bankroto byloje trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusu yra neįmanomas, nes byloje neliko ginčo objekto, kuriuo disponuoja išimtinai pačios ginčo šalys (ieškovas ir atsakovas), taip pat neliko ieškovo (CPK 42 straipsnis). Pažymėtina, kad T. B. projektavimo IĮ, gindama savo galimai pažeistas teises, laikydamasi ĮBĮ numatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo.

34Dėl pareiškėjos Didžiosios Britanijos įmonės B. U. LLP pareiškimo

35Bylos duomenimis nustatyta, kad B. U. LLP pateikus Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo bei teismui išsiuntus pareiškimo kopiją atsakovei, byloje buvo gauta šalių 2016 m. birželio 13 d. sudaryta taikos sutartis. Remiantis pateikta taikos sutartimi, atsakovė UAB „Izomarinas“ pripažino 27 000 JAV dolerių skolą B. U. LLP bei įsipareigojo ją sumokėti taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o pareiškėja B. U. LLP įsipareigojo atsiimti Klaipėdos apygardos teismui pateiktą pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo.

36Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi B. U. LLP pareiškimą paliko nenagrinėtą bei patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį. Apeliantė, nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, laikosi pozicijos, kad šalių sudaryta taikos sutartis galėjo būti patvirtinta tik įvertinus atsakovės (ne)mokumą bei jos galimybes atsiskaityti ne tik su B. U. LLP, bet ir kitais įmonės kreditoriais.

37Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs B. U. LLP prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo bei atsakovės sutikimą atsiimti minėtą pareiškimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą palikti nenagrinėtą B. U. LLP pareiškimą. Pažymėtina, kad kreditorius, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, gali ne tik atsisakyti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, bet ir jį atsiimti, vadovaudamasis bendrosiomis CPK 139 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis ieškinio atsiėmimo institutą. Vadovaujantis CPK 139 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo galima atsiimti tik tol, kol teismas neišsiuntė pareiškimo kopijos įmonei. Vėliau pareiškimą atsiimti galima tik turint įmonės sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, t. y. iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos. Įstatymas nenumato teismo galimybės nepriimti kreditoriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsiėmimo.

38Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju pareiškėja B. U. LLP prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo ir taikos sutarties patvirtinimo pateikė po to, kai pareiškimo kopija buvo išsiųsta atsakovei. Tačiau, kaip matyti iš pačios taikos sutarties, atsakovė sutiko ir neprieštaravo, kad pareiškėja B. U. LLP atsiimtų savo pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo. Taigi, pareiškėja B. U. LLP, pateikdama prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo, nepažeidė CPK 139 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo teisėtą pagrindą tokį prašymą nagrinėti. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad patenkinus pareiškėjos B. U. LLP prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo, trečiojo asmens T. B. projektavimo IĮ teisės ir teisėti interesai nebuvo pažeisti, kadangi vadovaujantis CPK 46 straipsnio 2 dalimi asmenys, į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę keisti ieškinio pagrindą ir dalyką, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straipsnio 2 dalis).

39Be to, vadovaujantis CPK 139 straipsnio 2 dalimi teismo nutartys dėl ieškinio (pareiškimo) atsiėmimo nėra skundžiamos. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šie trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis). Klaipėdos apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens atskirojo skundo priėmimo šioje dalyje, turėjo jį atsisakyti priimti, kadangi skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Šios aplinkybės paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies, kuria pareiškėjos B. U. LLP pareiškimas paliktas nenagrinėtas ir patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 5 dalis).

40Apeliacinės instancijos teismas, papildomai pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo teisės palikus kreditoriaus pareiškimą nenagrinėtą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, pažymi, kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CK LII skyrius, CPK 579–582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties patvirtinimo teisme. Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartis pagal savo pobūdį priskirtina taikos sutarčiai, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo. Pateiktoje taikos sutartyje šalys aiškiai išreiškė suderintą valią dėl tarp jų kilusio ginčo išsprendimo taikiu būdu. Šalių pateikta ir teismo patvirtinta taikos sutartimi šalys išsprendė tik tarp jų dviejų kilusį teisinį ginčą, todėl patvirtinta taikos sutartis sukelia teisines pasekmes tik šią sutartį sudariusiems asmenims bei nepažeidžia trečiųjų asmenų, tarp jų ir T. B. projektavimo IĮ teisių ir interesų. Šalių sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartis nesukelia T. B. projektavimo IĮ jokių teisinių pasekmių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tai, kad šalių sudaryta taikos sutartis buvo patvirtinta bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, o ne supaprastinto proceso tvarka apylinkės teisme, nesudaro pagrindo ją laikyti neteisėta bei pažeidžiančia trečiųjų asmenų teises ir interesus. Priešingai, šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimas toje pačioje bankroto byloje atitinka proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad T. B. projektavimo IĮ neturi jokio teisinio suinteresuotumo skųsti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria pareiškėjos B. U. LLP pareiškimas paliktas nenagrinėtas ir patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens atskirojo skundo priėmimo šioje dalyje, turėjo jį atsisakyti priimti dar ir tuo pagrindu, kad atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 5 straipsnis, 315 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 5 dalis).

41Galiausiai, konstatavus, kad T. B. projektavimo IĮ įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniui nėra jokio teisinio pagrindo, ši įmonė neturi teisės skųsti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties dalių dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, taikos sutarties patvirtinimo dar ir todėl, kad apeliacinius (atskiruosius) skundus gali pateikti tik dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 straipsnis, 315 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

42Dėl pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimo

43Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. birželio 15 d. atsakovė UAB „Izomarinas“ pateikė pirmosios instancijos teismui pranešimą, kad atsiskaitė su kreditoriumi (pareiškėja) VSDFV Klaipėdos skyriumi, taip pat sumokėjo socialinio draudimo įmokas už 2016 m. gegužės mėnesį. Šias aplinkybės patvirtino VSDFV Klaipėdos skyrius 2016 m. birželio 17 d. pareiškimu.

44Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakovė patenkino kreditorės (pareiškėjos) VSDFV Klaipėdos skyriaus reikalavimus, kuriais ji grindė savo pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo, sprendė, jog išnyko teisinis pagrindas atsakovei kelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

45Visų pirma, kaip minėta anksčiau, T. B. projektavimo IĮ nėra įtraukta į bylą dalyvaujančiu asmeniu, tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra pagrįsta, todėl šis asmuo neturi teisės paduoti atskirąjį skundą ir dėl teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta iškelti įmonei bankroto bylą, apeliacinis procesas ir dėl šios nutarties dalies nutrauktinas (CPK 305 straipsnis, 315 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

46Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį į tai, kad vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus. Šis atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindas taikytinas teismui iš esmės nevertinant atsakovės įmonės mokumo. Atsakovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad patenkino kreditorės VSDFV Klaipėdos skyriaus reikalavimus, dėl kurių ji kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Izomarinas“ iškėlimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog nagrinėjamoje situacijoje išnyko teisinis pagrindas atsakovei kelti bankroto bylą.

47Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad trečiojo asmens T. B. projektavimo IĮ atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą UAB „Izomarinas“ pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą, yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

48Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjos T. B. projektavimo individualios įmonės prašymas dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, palikti nepakeistą.

50Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos T. B. projektavimo individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties dalies, kuria paliktas nenagrinėtas pareiškėjos Didžiosios Britanijos įmonės B. U. LLP pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Izomarinas“ iškėlimo bei patvirtinta pareiškėjos Didžiosios Britanijos įmonės B. U. LLP ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Izomarinas“ taikos sutartis.

51Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos T. B. projektavimo individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Izomarinas“ pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja Didžiosios Britanijos įmonė B. U. LLP (toliau – pareiškėja)... 5. Pareiškėja VSDFV Klaipėdos skyrius 2016 m. birželio 14 d. taip pat pateikė... 6. 2016 m. birželio 8 d. T. B. projektavimo individuali įmonė (toliau – T. B.... 7. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m.... 8. Atsakovė UAB „Izomarinas“ pateiktame atsiliepime nurodė, kad UAB... 9. 2016 m. birželio 13 d. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikta... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi atsisakė... 12. Teismas nustatė, kad pareiškėja B. U. LLP ir atsakovė UAB „Izomarinas“... 13. Teismas, spręsdamas klausimą dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimo,... 14. Teismas sprendė, kad B. U. LLP atsiėmus pareiškimą dėl bankroto bylos... 15. Teismas pažymėjo, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. Pareiškėja T. B. projektavimo IĮ atskirajame skunde prašo panaikinti... 18. 1. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis, kuria atsakovei... 19. 2. Teismas objektyviai nevertino, ar atsakovė turi pakankamai turto, iš kurio... 20. 3. Pirmosios instancijos teismas šalių pateiktą taikos sutartį galėjo... 21. Atsakovė UAB „Izomarinas“ atsiliepime į T. B. projektavimo IĮ... 22. 1. Atskirasis skundas grindžiamas niekuo neįrodytais samprotavimais apie... 23. 2. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad atsakovė UAB „Izomarinas“... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Atskirojo skundo dalis dėl atsisakymo įtraukti apeliantę į bylą trečiuoju... 26. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 27. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 28. Dėl asmens įtraukimo į bankroto bylą trečiuoju asmeniu... 29. Įmonių bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami specialiajame teisės... 30. CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis... 31. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl asmenų įtraukimo į... 32. Nagrinėjamu atveju T. B. projektavimo IĮ pateikė kreditorės B. U. LLP... 33. Esant nurodytai situacijai pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir... 34. Dėl pareiškėjos Didžiosios Britanijos įmonės B. U. LLP pareiškimo... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad B. U. LLP pateikus Klaipėdos apygardos teismui... 36. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi B. U. LLP pareiškimą... 37. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 38. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju pareiškėja B. U. LLP prašymą... 39. Be to, vadovaujantis CPK 139 straipsnio 2 dalimi teismo nutartys dėl ieškinio... 40. Apeliacinės instancijos teismas, papildomai pasisakydamas dėl pirmosios... 41. Galiausiai, konstatavus, kad T. B. projektavimo IĮ įtraukti į bankroto bylą... 42. Dėl pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 43. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. birželio 15 d. atsakovė UAB... 44. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakovė patenkino... 45. Visų pirma, kaip minėta anksčiau, T. B. projektavimo IĮ nėra įtraukta į... 46. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį į... 47. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 48. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 49. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties dalį, kuria... 50. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos T. B.... 51. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos T. B....