Byla 2A-521/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DNB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų V. M., H. M. ir T. M. prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties išaiškinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-122-823/2013 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ ieškinį atsakovams V. M., H. M. ir T. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DNB bankas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Sapnų sala“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovo V. M. 1 377 707,69 Lt kompensaciją už negrąžintą turtą pagal pasaugos sutartį bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; pripažinti ieškinyje nurodytus atsakovo V. M. pasirašytus UAB „Sapnų sala“ ilgalaikio turto nurašymo aktus negaliojančiais ir priteisti iš atsakovo V. M. nurašyto turto įsigijimo vertės kompensaciją; priteisti iš atsakovų V. M. ir T. M. solidariai bei iš atsakovės H. M. subsidiariai 9 434 126,88 Lt kompensaciją už negrąžintą likusį ieškovo turtą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; apriboti atsakovo V. M. teisę penkeriems metams eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo BUAB „Sapnų sala“ 10 000 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovų V. M., T. M. ir H. M. naudai bei 34,32 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Skyrė ieškovui BUAB „Sapnų sala“ 2 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant aiškiai nepagrįstą ieškinį atsakovams T. M. ir H. M., pusę šios baudos, t. y. 1 000 Lt, skiriant atsakovams T. M. ir H. M..

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 28 d. papildomu sprendimu atsakovų prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo tenkino. Nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos ir bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apmokėtinos Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kartu su kitomis BUAB „Sapnų sala“ administravimo išlaidomis.

6Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo BUAB „Sapnų sala“ apeliacinius skundus, 2014 m. kovo 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. ir 2013 m. gegužės 28 d. papildomą sprendimą paliko nepakeistus. Priteisė iš ieškovo BUAB „Sapnų sala“ 8 000 Lt išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme atsakovo V. M. naudai.

7Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovų V. M., H. M. ir T. M. prašymas išaiškinti 2014 m. kovo 24 d. nutartį: 1) priteistos 8 000 Lt išlaidų sumos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme atsakovo V. M. naudai išieškojimo tvarką; 2) iš kurio ieškovo BUAB „Sapnų sala“ administravimo sąmatos turi būti išieškomos Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. ir 2013 m. gegužės 28 d. papildomu sprendimu priteistos sumos atsakovams. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. iškėlė UAB „Sapnų sala“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ignika“. 2012 m. gegužės 2 d. pirmajame BUAB „Sapnų sala“ kreditorių susirinkime įmonės kreditoriai patvirtino 80 000 Lt atlyginimą administratoriui už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro bei 90 000 Lt visoms kitoms administravimo išlaidoms. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi atstatydino UAB „Ignika“ iš bankroto administratoriaus pareigų bei BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“. 2014 m. kovo 25 d. įvykusiame BUAB „Sapnų sala“ pakartotiniame kreditorių susirinkime įmonės kreditoriai patvirtino 70 000 + PVM administratoriaus atlyginimą už visą procesą (nuo administratoriaus paskyrimo iki įmonės išregistravimo). Atsakovai nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 24 d. nutartyje nepasisakė dėl priteistos 8 000 Lt išlaidų sumos už advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atsakovo V. M. naudai išieškojimo tvarkos, t.y. ar priteista suma turi būti atlyginta iš BUAB „Sapnų sala“ administravimo sąmatos. Atsakovai taip pat nurodo, kad ieškovui nėra aišku, ar išieškojimai iš administravimo sąmatos turi būti nukreipti į bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ ar į UAB „Karaliaučiaus grupė“ sąmatą, nes antstoliai vykdydami išieškojimą, šiuo metu gali vykdymo veiksmus nukreipti tik į BUAB „Sapnų sala“ atsiskaitomąsias sąskaitas, kurias šiuo metu valdo bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“, kuris nebuvo ir nėra atsakingas už bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ nepagrįstai inicijuotą bylą prieš atsakovus.

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

9Pagal CPK 278 straipsnio 1 dalį teismas, priėmęs sprendimą (nutartį), dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę išaiškinti sprendimą (nutartį) tais atvejais, kai sprendimas (nutartis) yra neaiškus, išaiškinimas negali pakeisti sprendimo (nutarties) turinio. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai suprantamai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to gali kilti keblumų sprendimą (nutartį) įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2006).

10Nagrinėjamu atveju atsakovai prašo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimo ir 2013 m. gegužės 28 d. papildomo sprendimo dalis, susijusias su bylinėjimosi išlaidų priteisimu (išieškojimo tvarka). Iš aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo matyti, kad, kai teismo procesinis sprendimas yra neaiškus, jį turi išaiškinti būtent tas teismas, kuris šį sprendimą ir priėmė (CPK 278 str. 1 d.). Pažymėtina, kad šiuo atveju, nors prašymas įvardijamas prašymu dėl nutarties (sprendimo) išaiškinimo, tačiau iš jo turinio matyti, kad keliamas klausimas ne dėl minėtų procesinių dokumentų išaiškinimo dėl jų neaiškumo, o dėl išieškojimo tvarkos, t.y. vykdymo procedūros išaiškinimo (CPK 589 str.). Sprendimo vykdymo tvarkos, jei ji neaiški, išaiškinimą pagal antstolio prašymą turi vykdyti sprendimą priėmęs teismas. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad bet kuriuo atveju (CPK 278 str. ar CPK 589 str.) išaiškinimą turi atlikti procesinį sprendimą priėmęs teismas, Lietuvos apeliacinis teismas turi teisę išaiškinti tik savo priimtą procesinį sprendimą (prašymo 1 punktas) – 2014 m. kovo 24 d. nutarties dalį, kuria yra priteista 8 000 Lt išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme atsakovo V. M. naudai tuo aspektu, kuris nurodomas prašyme, t.y. ar priteista suma turi būti atlyginta iš BUAB „Sapnų sala“ administravimo sąmatos. Atsakovų prašymas kitoje dalyje (prašymo 2 punktas - dėl Vilniaus apygardos teismo (o ne Lietuvos apeliacinio teismo) priimtų procesinių sprendimų) dėl paminėtų motyvų netenkintinas.

11Teisėjų kolegija 2014 m. kovo 24 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje pasisakė dėl pirmosios instancijos teisme atsakovo patirtų bei teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų nukreipimo į BUAB „Sapnų sala“ administravimo sąmatą pagrįstumo, t. y. teisėjų kolegija paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo 2013 m. gegužės 28 d. papildomą sprendimą, kuriuo nustatytas bylinėjimosi išlaidų priskyrimas administravimo išlaidoms. Taigi, teisėjų kolegija sutiko, kad priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti priskirtos prie BUAB „Sapnų sala“ administravimo išlaidų. Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties nei motyvuojamojoje, nei rezoliucinėje dalyje nepasisakyta tuo aspektu dėl priteisiamos šia nutartimi 8 000 Lt išlaidų sumos už advokato pagalbą, iš prašymo turinio matyti, kad ne tik atsakovams, bet ir ieškovui galimai nėra vienareikšmiškai aišku, ar priteista suma turi būti atlyginta iš administravimui numatytų lėšų, teisėjų kolegija laiko tikslingu šią nutarties dalį paaiškinti (CPK 278 str. 1 d.) ir išaiškina, kad taip pat ir šios išlaidos laikytinos išlaidomis, susijusiomis su bankroto proceso administravimu, kurios turi būti apmokamos Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis. Tokį išaiškinimą patvirtina ir teisminė praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2098/2012).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 3 dalimi, 290-292 straipsniais,

Nutarė

13Prašymą tenkinti iš dalies.

14Išaiškinti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties rezoliucinėje dalyje priteistos 8 000 Lt išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme atsakovo V. M. naudai atlygintinos iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ administravimo sąmatoje numatytų lėšų.

15Kitoje dalyje prašymą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai