Byla B2-691-368/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grindingas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Grindingas“ laikinai einančio direktoriaus pareigas E. J. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grindingas“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2014 m. vasario 12 d. gautas ieškovo UAB „Grindingas“ laikinai einančio direktoriaus pareigas E. J. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grindingas“, ir jame ieškovas prašo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Grindingas“ ir restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Restrus“. Nurodė, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, vėluoja atsiskaityti su kreditoriais, apyvartinių lėšų stoka trikdo įmonės veiklą.

3Pareiškimas netenkintinas.

4LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.

5ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos restruktūrizavimo taikymo sąlygos. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

6ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

7Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad įmonės finansinių sunkumų pobūdis gali paneigti įmonės restruktūrizavimo galimybę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006).

8Atsižvelgdamas į tai, kad restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, jog ĮRĮ nurodytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009), ir įvertindamas ĮRĮ įtvirtintus bendrovės mokumo ir veiklos atkūrimo tikslus, teismas laiko būtinu, be kita ko, įvertinti įmonės finansinę būklę.

9Iš 2013 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad UAB „Grindingas“ finansiniais metais turėjo iš viso 1 387 359 Lt vertės turto, iš kurio: ilgalaikis turtas sudarė 94 793 Lt, trumpalaikis turtas – 1292566 Lt (39 b. l.). Pažymėtina, kad pirkėjų įsiskolinimai siekia 355 199 Lt, kitos gautinos sumos 39555 Lt.

10Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą bendrovės nuostoliai finansiniais metais sudarė 40 752 Lt (41 b. l.). Iš 2010–2013 m. UAB „Grindingas“ balansų matyti, kad įmonė dirba nuostolingai gana ilgai, 2010 m. nuostoliai siekė 273 362 Lt, 2011 m. – 1 349 630 Lt, 2012 m. – 1 157 334 Lt (20 b. l.). Bendrovės turto vertė nuo 2010 m. nuolat mažėjo ir sumažėjo nuo 3928175 Lt (2010 m.) iki 1387359 Lt (2013 m.) (19 b. l.).

11Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta nemokumo sąvoka. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Iš bendrovės pateiktų dokumentų matyti, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekia 4 582 811,09 Lt (3, 21–28 b. l.) ir daugiau nei tris kartus viršija į bendrovės balansą įrašyto turto vertę (1 387 359 Lt).

13Nors ieškovas nurodė, kad dėl didžiosios pradelstų įsipareigojimų dalies mokėjimo yra sutarta su įmonės kreditoriais (3 b. l.), Šiaulių apygardos teismui 2014 m. vasario 14 d. nutartimi įpareigojus ieškovą pateikti teismui duomenis, patvirtinančius pareiškime nurodytas aplinkybes, ieškovas pateikė duomenis, jog kreditoriai OU LITRADA Group, OU LITRADA Group filialas, UAB „Litrada“, A. N., UAB „Langvora“, ūkininkas D. N. sutiko, jog skolos jiems būtų padengtos pagal restruktūrizavimo plano metmenyse nustatytą tvarką. Iš UAB „Grindingas“ teismui pateiktų dokumentų matyti, kad bendrovės skolos OU LITRADA Group ir OU LITRADA Group filialui sudaro 148215,12 Lt (138224 Lt paskola + 353,26 Lt palūkanos + 3630 Lt + 6007,86 reikalavimai); UAB „Litrada“ siekia 1 689 267,50 Lt (882334 Lt paskola + 93101,30 Lt palūkanos + 441693,60 Lt reikalavimai + 272138,69 Lt avansas); UAB „Langvora“ – 60356,88 Lt; A. N. – 196122,15 Lt; ūkininkui D. N. – 659771,76 Lt (21–28 b. l.). Taigi bendrovės pradelstų įsipareigojimų suma prieš tai minėtiems kreditoriams sudaro 2753733,20 Lt. Akivaizdu, kad net ir neįskaičius šių pradelstų įsipareigojimų, bendrovės pradelsti įsipareigojimai žymiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

14Pažymėtina, kad kreditorių pritarimas sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra svarbus tarpusavyje derinant kreditorių interesų užtikrinimo ir įmonės, susidūrusios su laikinais finansiniais sunkumais, veiklos išsaugojimo tikslus. Tačiau nesudaro pagrindo manyti, jog šių kreditorių finansinių reikalavimų egzistavimas tampa sprendžiamam klausimui nebeaktualus, nes šitokiu (pritarimo įmonės restruktūrizavimui) būdu nėra paneigiamas pats įmonės pradelstų įsipareigojimų faktas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-371/2014)

15Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad UAB „Grindingas“ yra faktiškai nemoki įmonė, kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai žymiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

16Byloje esant nustatytoms prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad nėra objektyvaus pagrindo teigti, jog šiuo atveju galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas. Teismo vertinimu, UAB „Grindingas“ restruktūrizavimo procesas būtų neveiksmingas, nes įmonė yra faktiškai nemoki ir įmonės pradelsti įsipareigojimai žymiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

17Teismas, vadovaudamasis LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, LR civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

18Atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Grindingas“.

19Nutartis per 7 kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai