Byla 2-90-454/2016
Dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant pareiškėjos R. B. Š. atstovei advokatei Astai Kakoškinai, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus atstovui Remigijui Stundžiai, nedalyvaujant pareiškėjai R. B. Š., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. B. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama: ištaisyti gimimo įrašą, 1920-04-05 padarytą Kauno Šv. Trejybės Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje, jame ištaisant A. P. tėvų J. M. ir T. M.-M pavardę iš „M“ į „M“; nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad po J. M. mirties palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti, priėmė jo sutuoktinė T. M.-M, ir kad T. M.-M iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 870 kv.m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ), Kaune; pripažinti, kad A. P. prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. nuosavybės teise valdytą 870 kv.m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ), Kaune, yra laikomas prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. įpėdinės T. M.-M. valdytą 870 kv.m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ), Kaune; atnaujinti pareiškėjai praleistą terminą nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams suinteresuotam asmeniui pateikti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

3Pareiškėjos atstovė paaiškino, kad 1920 m. kovo 24 d. gimė A. M.. A tėvų pavardė vietoje M klaidingai nurodyta M. A. M. (santuokinė pavardė mirties dieną — P) tėvas J mirė ( - )., o motina T mirė ( - ). 1997 m. gegužės 6 d. Pagal asmens liudijimus bei tėvų santuokos įrašą galima daryti išvadą, kad A. P. tėvų pavardė yra M, o kitų išlikusių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų nėra, todėl prašo teismo ištaisyti civilinės būklės - gimimo akto įrašą, jame ištaisant A. M. tėvų pavardę iš „M" į „M". Minėtas civilinės būklės akto įrašo ištaisymas yra reikalingas, siekiant įrodyti giminystės ryšį tarp pareiškėjos ir jos tėvų - J ir T. M.. Su analogišku prašymu buvo kreiptasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, tačiau 2015 m. rugsėjo 12 d. išvada prašymas buvo atmestas. A. P. sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko pareiškėjai. ( - ) A. P. mirė. 1998 m. vasario 23 d. pareiškėja priėmė palikimą pagal A. P. sudarytą testamentą. 2015 m. liepos 13 d. gautas suinteresuoto asmens atsakymas, kuriame nurodyta, kad 1992 m. kovo 31d. A. P. pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jos tėvo J iki 1940 m. Kaune, ( - ) turėtą žemę, tačiau pateikdama prašymą pareiškėja neva nepridėjo giminystės ryšį, Lietuvos Respublikos pilietybę ir nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų. Teigia, kad mirus J. M. (M) visos jo turtinės teisės ir pareigos paveldėjimo pagal įstatymą pagrindu perėjo jo sutuoktinei T. M.-M. Ji po sutuoktinio mirties nuosavybės teise faktiškai valdė 870 m. kv. m. ploto žemės sklypą nuo pat palikimo atsiradimo dienos ( - ). iki žemės nacionalizavimo 1940 m. birželio 15 d., po nacionalizacijos 1942 m. bei iki antrosios nacionalizacijos 1944 m., mokėjo mokesčius, gyveno tame pačiame name, kuriame kartu su sutuoktiniu gyveno iki jo mirties, rūpinosi žeme ir tokiu būdu atliko veiksmus, kurie patvirtino J. M. palikimo priėmimą. Tokie J. M. sutuoktinės veiksmai pilnai atitiko faktinio palikimo priėmimo tvarką. Kadangi nėra pakankamai duomenų, jog palikimo priėmimo procedūros buvo įteisintos iki galo (nėra duomenų apie išduotus paveldėjimo teisės liudijimus), būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimą po J. M., mirusio ( - )., mirties faktiškai pradėjusi jį valdyti priėmėjo sutuoktinė T. M.-M. Taip pat, teigia, kad atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus, patvirtintinas faktas, kad palikėjo J. M. sutuoktinė T. M.-M nacionalizavimo metu nuosavybės teisėmis valdė paveldėtą 870 kv. m. ploto žemės sklypą tuometinėje ( - ), kuris buvo įgytas paveldėjus žemę po J. M. mirties. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini siekiant atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos T. M.-M valdytą žemę, kuri buvo paveldėta po J. M. mirties. Kitokia tvarka šiuos faktus patvirtinančių dokumentų pareiškėja gauti negali. Atsižvelgiant į tai, kad 1992 m. kovo 31 d. A. P., pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jos tėvo J. M. iki 1940 m. Kaune, ( - ) turėtą žemę, ir pridėjo pilietybę patvirtinantį dokumentą, prašymas paduotas laiku, tačiau jame nurodytas ne tas asmuo, kuris iš tiesų valdė minėtą žemės sklypą nacionalizacijos metu, o priimant pateikiamą prašymą, valstybinės institucijos darbuotojai nenurodė jokių šio prašymo trūkumų. Todėl, atsižvelgiant į civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos pateiktas prašymas atkurti nuosavybes teises į J. M., valdytą 870 kv. m. ploto žemę, yra laikomas prašymu atkurti nuosavybę į T. M.-M, valdytą 870 kv. m. ploto žemę. Atkūrimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad Lietuvos Respublikos piliečiams atkuriamos nuosavybės teisės į žemę. Šiuo pagrindu J. M. ir T. M.-M dukra A. P. įgijo teisę atkurti nuosavybės teisę į jos motinos turėtą 870 kv. m. ploto žemės sklypą. Kadangi A. P. mirė, nespėjusi atkurti jos tėvams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, ši teisė pagal perėjo A. P. testamentinei įpėdinei pareiškėjai. Kadangi pareiškėja ilgą laiką negalėjo gauti dokumentų, patvirtinančių nuosavybes teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei giminystės ryšį, jie buvo gauti jau po 2003 m. gruodžio 31 d., ir laikė, kad palikėjos A. P. 1992 m. kovo 31 d. pateiktas prašymas atkurti nuosavybės teises yra paduotas tinkamai, praleido įstatymo numatytus terminus dokumentams pateikti. Pareiškėja apie palikėjos A. P. nepateiktus nuosavybės teisę į minėtą žemę ir giminystės ryšį su žemės savininku įrodančius dokumentus sužinojo jau po 2003 m. gruodžio 31d. Esant šioms aplinkybėms, prašo atnaujinti terminą nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti.

4Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pareiškėją atstovauja advokatė, todėl byla nagrinėtina pareiškėjai nedalyvaujant.

5Suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjai įrodžius pareiškime minimas aplinkybes, neprieštarauja pareiškimo patenkinimui (49-56 b.l.).

6Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad palaiko pareiškime nurodytas aplinkybes.

7Pareiškimas tenkintinas pilnai.

8Pažymėtina, jog įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė yra ta, kad teismo išvados dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo turi būti grindžiamos tokiais įrodymais, kurie nekelia abejonių dėl jų patikimumo ir leidžia teismui daryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo negu neegzistavo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 “Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje” 3 punktas).

9Dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo.

10Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ( - ) gimė A. M. . Tai patvirtinta Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2015 m. rugsėjo 1 d. pažyma Nr. (Pl-3913)-P2-6707, kurioje nurodyta, kad Telšių vyskupijos kurijos archyviniame fonde, Kauno Šv. Trejybės Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje įrašyta, kad 1920 m. balandžio 5 d. joje pakrikštyta J ir T iki santuokos J. M. duktė vardu A, gimusi ( - )., Kaune (14 b.l.). 1937 m. rugsėjo 7 d. asmens liudijime Nr. 47782/2796 nurodyta, kad A pavardė M (pagl metrikus - M), jos tėvas - J (15 b.l.). 1940 m. rugpjūčio 20 d. asmens liudijime A mergautinė pavardė nurodyta M (pagal metrikus M) (16 b.l.). Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2015 m. rugpjūčio 11 d. pažymoje Nr. (P1-3639)P2-6166) nurodyta, kad 1906 m. balandžio 30 d. susituokė J. M. ir T. J. (17 b.l.). Pareiškėjas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos biurą dėl aktų įrašo ištaisymo, tačiau minėta institucija atsisakė tai padaryti, motyvuodama tuo, kad nėra pagrindo (30-31 b.l.). Kaip matyti, pareiškėja, kitais būdais, kaip tik teismo sprendimu ištaisyti civilinės būklės akto įrašo negali.

11Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovės, liudytojo K. Š. parodymus, pareiškėjos valią, byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos reikalavimas yra teisėtas, įrodytas, todėl ištaisytinas civilinės būklės - gimimo akto įrašas, 1920 m. balandžio 5 d. padarytas Kauno Šv. Trejybės Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje, jame ištaisant A. P., asmens kodas ( - ) tėvų J. M., mirusio ( - )., ir T. M.-M, gimusios ( - )., mirusios ( - )., pavardę iš „M" į „M".

12Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

13Sprendžiant žemės valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo klausimą, kai šis faktas reikalingas nuosavybės teisėms į iki nacionalizacijos valdytą žemę atkurti, turi būti taikomos ne tik LR CPK nustatytos bylų dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo taisyklės, bet ir specialiosios normos - 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas Nr. VIII-359 ir jo lydimieji teisės aktai. Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises, be kitų, pateikiami ir nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai. Atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokiais dokumentais gali būti patvirtintos nuosavybės teisės, o 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad piliečiai, kurių dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, neišliko, turi teisę dėl nuosavybės teisių nustatymo kreiptis į teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2010). Atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai yra išrašai iš hipotekos knygų, jei šių nėra - turto perleidimo sutartys, teismų sprendimai, turto nacionalizavimo aktai, taip pat valstybinių archyvų išduoti pažymėjimai, testamentai ar kiti Vyriausybės nustatyti dokumentai. Turi būti nustatyta, kas buvo nacionalizuoto ar kitaip nusavinto turto savininkas.

14Iš 2015 m. gegužės 14 d. Kauno apskrities archyvo pažymos „Dėl žemės" Nr. (10.6) V10-1110 nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės Turtų skyriaus dokumentų fonde esančiame 1933 m. nuomininkų, valdančių žemės sklypus terminės nuomos teisėmis, sąraše įrašytas J. M. (M), tuometinėje ( - ) valdęs 870 kv. m. ploto žemės sklypą. Pažymoje taip pat nurodoma, kad Kauno miesto savivaldybės Finansų skyriaus dokumentų fonde esančioje J. M. (M) nekilnojamojo turto ( - ) įkainavimo byloje yra 1939 m. spalio 23 d. Kauno miesto mokesčių inspekcijos nutarimas, kuriame įrašyta, kad J. M. (M) nekilnojamasis turtas ( - ) susideda iš 870 kv. m. nuosavos žemės sklypo ir kitų statinių. Tame pačiame dokumentų fonde, 1939-1941 m. nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų knygoje įrašytas J. M. (M), kurio nekilnojamasis turtas ( - ) susidėjo iš 870 kv. m. žemės ir kitų statinių (32 b.l.). J. M. (M) ( - ) mirė (18 b.l.). Nekilnojamojo turto paveldėjimo santykiams turi būti taikomi palikimo atsiradimo momentu ir palikimo atsiradimo vietoje galioję teisės aktai, todėl ginčo turto paveldėjimo klausimai turi būti sprendžiami pagal palikimo atsiradimo momentu galiojusius teisės aktus. Palikimo atsiradimo metu (( - ).) teritorijoje, kurioje J. M. (M) turėjo žemę galiojo Rusijos imperijos Civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalis (toliau Civilinių įstatymų sąvadas), reglamentuojanti nuosavybės bei įpėdinystės santykius. 1922 m. Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos Civilinis kodeksas, kurį nurodo galiojus pareiškėja pareiškime, įsigaliojo nuo 1940 m. gruodžio 1 d., t.y. J. M. (M) mirties metu dar negaliojo. Civilinių įstatymų sąvado 1105 str. numatė, kad paveldėjimo teisę turi tik asmenys susiję su mirusiuoju kraujo giminystės ryšiais, o 1127 str. numatė, kad paveldėti po tėvo ar motinos mirties priklauso jų teisėtiems vaikams. Civilinių įstatymų sąvado 1148 str. numatė, kad žmona po vyro mirties paveldi ¼ dalį jo turto (LAT 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2002, LAT 2008-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2008). Palikimo priėmimo tvarka nurodyta Civilinių įstatymų sąvado 1261 str., kuris numatė, kad palikimas galėjo būti priimtas pradėjus turtą faktiškai valdyti ir tvarkyti. Duomenų, kad po J. M. mirties Kauno apylinkės teismui būtų paduoti pareiškimai dėl palikimo atsisakymo nėra išlikę (65 b.l.).

15Kauno miesto mokesčių inspekcijos dokumentų fonde, 1942 m. rugsėjo 18 d. T. M.-M mokesčių inspekcijai pateiktame žinių apie nekilnojamąjį turtą lape pažymėta, kad turtas susideda tik iš 600 kv. m. žemės sklypo. Spręstina, kad 1940 m. birželio 15 d. įvykus pirmajai nacionalizacijai Lietuvoje, žemė, priklausiusi privačios nuosavybės teise J. M., o jam mirus ir jo sutuoktinei T. M.-M, buvo nacionalizuota. Iš visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų 1942 m. gegužės 27 d. surašymo žiniose esančio Kauno mstl., ( - ), gyventojos T. M. buto-ūkio lapo kopijos matyti, kad po J. M. mirties jo sutuoktinė T. M.-M nuosavybės teise faktiškai valdė 870 m. kv. m. ploto žemės sklypą nuo pat palikimo atsiradimo dienos po nacionalizacijos 1942 m. bei iki antrosios nacionalizacijos 1944 m., mokėjo mokesčius, gyveno tame pačiame name, kuriame kartu su sutuoktiniu gyveno iki jo mirties, rūpinosi žeme.(33-45 b.l.). Tokie J. M. sutuoktinės veiksmai pilnai atitiko faktinio palikimo priėmimo tvarką. Palikimo priėmimo faktą, t.y. tai, kad po J. M. mirties jo turtą priėmė sutuoktinė T. M.-M pradėdama jį valdyti, patvirtino liudytojas R. K., kuris parodė, kad name, esančiame žemės sklype Kauno m., ( - ), gyveno T. M.-M, visi žinojo, kad ji yra savininkė. Liudytojas K. Š. parodė, kad T. M.-M viena liko gyventi name, esančiame žemės sklype Kauno m., ( - ), jį tvarkė, ir turtą prižiūrėjo, o vaikai išsikėlė gyventi kitur. Netikėti liudytojų parodymais teismas neturi pagrindo. Todėl, pagal nustatytas aplinkybes, galima preziumuoti, kad visos J. M. turtinės teisės ir pareigos perėjo būtent jo sutuoktinei T. M.-M. Net ir įvertinus tuo metu galiojusio Civilinių įstatymų sąvado paveldėjimo santykių reglamentavimą, galima daryti išvadą, kad J. M. vaikai, po jo mirties, jo palikimo, nors ir neatsisakė, bet faktiškai nepriėmė. Jie iš namų išsikėlė, žemės bei namų neprižiūrėjo, nemokėjo mokesčių, nesirūpino turtu, todėl neįvykdė Civilinių įstatymų sąvado 1261 str. reikalavimų. Be to, įvertinant tuo metu buvusį istorinį laikotarpį, pilnai tikėtina, kad mirusiojo vaikai nenorėjo turėti nieko bendra su nekilnojamuoju turtu, siekiant išvengti susidorojimo ir represijų.

16Esant šioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad J. M. sutuoktinė T. M.-M nuosavybės teise valdė po J. M. mirties paveldėtą 870 kv. m. ploto žemės sklypą iki pirmojo ir antrojo nacionalizacijos laikotarpių. Laikytina, kad reikalavimai yra pagrįsti ir įrodyti pareiškėjos pareiškimu ir prie jo pateiktais rašytiniais įrodymais, kad T. M.-M po sutuoktinio J. M. mirties jo turtą priėmė pradėdama jį valdyti, ir , kad T. M.-M iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 870 kv.m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ) Kaune, todėl tenkintini. Nustatytini juridinę reikšmę turintys faktai. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini paveldėjimo tikslu.

17Dėl prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo.

18Nustatyta, kad 1992 m. kovo 31 d. A. P., pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jos tėvo J. M. (kituose dokumentuose nurodoma - M) iki 1940 m. Kaune, ( - ) turėtą žemę ir pridėjo pilietybę patvirtinantį dokumentą (28 b.l.). Nurodytas prašymas kompetentingai institucijai paduotas laiku. Tačiau prašyme buvo nurodytas ne tas asmuo, kuris iš tiesų valdė minėtą žemės sklypą nacionalizacijos metu. Pažymėtina, kad paduodant prašymą dėl nuosavybės teisų atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą nei 1991 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. 1-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų", nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 331 patvirtinta Prašymo dėl išlikusio nekilnojamojo turto sugrąžinimo forma nenumatė, kad prašyme asmuo turi nurodyti buvusį turto savininką.

19Atsižvelgiant į civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, laikytina, kad reikalavimas pripažinti faktą, jog A. P. pateiktas prašymas atkurti nuosavybes teises į J. M., valdytą 870 kv. m. ploto žemę, yra laikomas prašymu atkurti nuosavybę į T. M.-M,valdytą 870 kv. m. ploto žemę, yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

20Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo.

21Nustatyta, kad A. P. tėvai buvo J. M. ir T. M.-M (14-17 b.l.). J. M. ir T. M.-M dukra A. P. įgijo teisę atkurti nuosavybės teisę į jos motinos turėtą 870 kv. m. ploto žemės sklypą ir pateikė prašymą (28-29 b.l.). Tačiau, A. P. mirė, nespėjusi atkurti nuosavybės teisių į jos tėvams nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą. Po A. P. mirties pagal jos sudarytą testamentą visas turtas ir tesės perėjo A. P. testamentinei įpėdinei pareiškėjai R B. Š. (23, -25 b.l.). Šiais pagrindais pareiškėja įpėdinė R B. Š. įgijo teisę atkurti mirusiojo asmens vardu nuosavybės teises.

22Teismas sprendžia, jog terminą pareiškėja praleido dėl svarbių priežasčių – ji ilgą laiką negalėjo gauti dokumentų, patvirtinančių nuosavybes teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei giminystės ryšį, apie nepateiktus dokumentus sužinojo ir dokumentus gavo jau po 2003 m. gruodžio 31 d., be to, dėl teisinių žinių stokos, laikė, kad palikėjos A. P. 1992 m. kovo 31 d. pateiktas prašymas atkurti nuosavybės teises yra paduotas tinkamai, taip pat, dėl silpnos sveikatos (67-77 b.l.), net ir gavusi dokumentus, negalėjo iš karto tvarkyti dokumentų. Nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojas K. Š., netikėti šio liudytojo parodymais teismas neturi pagrindo. Byloje nurodytos aplinkybės laikytinos svarbiomis priežastimis atnaujinti praleistą terminą paduoti Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriui nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams (CPK 178 str., 576 str. 2 d.).

23Iš pareiškėjo priteistinos pašto išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str.1 d.3 p.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 442, 443, 515, 516 str., teismas

Nutarė

25Pareiškimą tenkinti pilnai.

26Ištaisyti civilinės būklės - gimimo akto įrašą, 1920 m. balandžio 5 d. padarytą Kauno Šv. Trejybės Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje, jame ištaisant A. P., asmens kodas ( - ) tėvų J. M., mirusio ( - )., ir T. M.-M, gimusios ( - )., mirusios ( - )., pavardę iš „M" į „M".

27Pavesti civilinės būklės akto įrašą ištaisyti kompetentingai įstaigai.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimą po J. M., mirusio ( - )., mirties faktiškai pradėjusi jį valdyti priėmė jo sutuoktinė T. M.-M, gimusi ( - )., mirusi ( - ).

29Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad T. M.-M, gimusi ( - )., mirusi ( - )., iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 870 kv. m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ) Kaune.

30Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo tikslu.

31Pripažinti, kad A. P., asmens kodas ( - ) 1992 m. kovo 31 d. prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. nuosavybės teise valdytą 870 kv. m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ) Kaune, yra laikomas prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. įpėdinės T. M.-M valdytą 870 kv. m. ploto žemės sklypą, buvusį ( - ) Kaune.

32Atnaujinti R B. Š., asmens kodas ( - ) praleistą terminą nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriui pateikti.

33Priteisti iš pareiškėjos R B. Š., asmens kodas ( - ) 4,64 Eur (keturi Eur, 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą pristatyti į 119 k.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama: ištaisyti gimimo įrašą,... 3. Pareiškėjos atstovė paaiškino, kad 1920 m. kovo 24 d. gimė A. M.. A tėvų... 4. Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio vietą ir... 5. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjai... 6. Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad palaiko... 7. Pareiškimas tenkintinas pilnai.... 8. Pažymėtina, jog įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas... 9. Dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo.... 10. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ( - ) gimė A. M. . Tai... 11. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus teismo posėdžio metu pareiškėjos... 12. Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.... 13. Sprendžiant žemės valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo... 14. Iš 2015 m. gegužės 14 d. Kauno apskrities archyvo pažymos „Dėl žemės"... 15. Kauno miesto mokesčių inspekcijos dokumentų fonde, 1942 m. rugsėjo 18 d. T.... 16. Esant šioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad J. M. sutuoktinė T.... 17. Dėl prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo.... 18. Nustatyta, kad 1992 m. kovo 31 d. A. P., pateikė prašymą dėl nuosavybės... 19. Atsižvelgiant į civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus,... 20. Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo.... 21. Nustatyta, kad A. P. tėvai buvo J. M. ir T. M.-M (14-17 b.l.). J. M. ir T.... 22. Teismas sprendžia, jog terminą pareiškėja praleido dėl svarbių... 23. Iš pareiškėjo priteistinos pašto išlaidos valstybei, susijusios su... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 442, 443, 515, 516 str., teismas... 25. Pareiškimą tenkinti pilnai.... 26. Ištaisyti civilinės būklės - gimimo akto įrašą, 1920 m. balandžio 5 d.... 27. Pavesti civilinės būklės akto įrašą ištaisyti kompetentingai įstaigai.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimą po J. M., mirusio... 29. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad T. M.-M, gimusi ( - ).,... 30. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo tikslu.... 31. Pripažinti, kad A. P., asmens kodas ( - ) 1992 m. kovo 31 d. prašymas dėl... 32. Atnaujinti R B. Š., asmens kodas ( - ) praleistą terminą nuosavybės teises... 33. Priteisti iš pareiškėjos R B. Š., asmens kodas ( - ) 4,64 Eur (keturi Eur,... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...