Byla e2-1051-613/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ ieškinį atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje uždaroji akcinė bendrovė „Desela“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2018 m. sausio 24 d. perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, pripažinti UAB „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu ir sudaryti pirkimo sutartį; pripažinti Perkančiosios organizacijos ir laimėjusio tiekėjo sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra; įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Desela“ pasiūlymą, pakartotinai pirkime atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėjusį pasiūlymą; priteisti ieškovei iš perkančiosios organizacijos visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau – „Perkančioji organizacija“) centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – „CVP IS“) priemonėmis vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš individualių namų kvartalų priemonių (individualaus naudojimo konteineriai) pirkimas“ (pirkimo Nr. 356329) (toliau – „Pirkimas“), kuriuo siekiama įsigyti individualaus naudojimo konteinerius skirtus stiklo pakuočių atliekų ir kitų pakuočių atliekų surinkimui.
 3. Pirkimo sąlygose Perkančioji organizacija nustatė tiekėjų siūlomiems konteineriams keliamus reikalavimus, įskaitant: konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai pateikiant sertifikatą; (Pirkimo sąlygų 11.2. punktas, Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4. punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.4. punktas); kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas RAL-GZ 951/1 užtikrinimo ženklu (Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5. punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.5. punktas).
 4. UAB „Ecoservice“ 2017-12-15 pateikė Perkančiajai organizacijai pasiūlymą dėl dalyvavimo Pirkime.
 5. 2018-01-24 CVP IS pranešimu Nr. 5868044 „Dėl sprendimo sudaryti sutartį“ Perkančioji organizacija informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje nurodoma, kad laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Desela“ (toliau – „Laimėtojas“) pasiūlymas ir sutartis su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu laimėtoju bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigs atidėjimo terminas, kurį sudaro 5 darbo dienos nuo pranešimo apie sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo išsiuntimo dienos.
 6. 2018-01-25 ieškovas kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydamas supažindinti ieškovą su laimėtojo pateiktu RAL-GZ 95/1 sertifikatu arba lygiaverčiais dokumentais tam, kad būtų galima įsitikinti pasiūlymo atitikimu Perkančiosios organizacijos nustatytoms Pirkimo sąlygoms.
 7. 2018-02-06 Perkančioji organizacija CVP IS pranešimu Nr. 5896120 ir pridėtu raštu „Dėl pretenzijos“ Nr. R3-(4.1.22.)-886 pranešė, kad tenkina ieškovo prašymą susipažinti su Laimėtojo pateiktu RAL-GZ 951/1 sertifikatu ir pateikė Laimėtojo pateiktą TUV Rheinland bandymo ataskaitą, kuria nurodyta, kad Laimėtojo pasiūlytas gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ (Indija) konteineris atitinka bandymo rezultatus pagal RAL-GZ 951/1 bandymo specifikacijas.
 8. Nurodytoje bandymo ataskaitoje pažymėta, kad ši bandymo ataskaita nesuteikia teisės vykdyti bet kokį ženklinimą, kas patvirtina, kad nurodyta ataskaita jokios teisinės galios neturi, gaminio kokybės neužtikrina ir nepatvirtina.
 9. Ieškovas, susipažinęs su Laimėtojo pateikta bandymo ataskaita ir viešai skelbiama informacija apie RAL-GZ 951/1 kokybės ženklu sertifikuotus gamintojų konteinerius, nustatė, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 kokybės ženklą.
 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas papildomai kreipėsi į RAL-GZ 951/1 kokybės ženklą sukūrusius, naudoti kokybės ženklą RAL-GZ 951/1 galinčius įgalioti oficialius atstovus, t.y. Atliekų ir atliekų konteinerių kokybės kontrolės asociaciją (Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. (GGAWB), Quality Control Association of Waste and Recycling Containers )(toliau – „GGAWB“), prašydamas paaiškinti, ar gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ pasiūlytas konteineris sertifikuotas pagal RAL-GZ 951/1 kokybės ženklą ir ar pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita patvirtina gaminio atitiktį RAL-GZ 951/1 kokybės standarto charakteristikoms.
 11. 2018-02-09 buvo gautas GGAWB atsakymas, kuriame vienareikšmiškai nurodoma, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 kokybės standartą ir kad pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita nepatvirtina gaminio atitikties RAL-GZ 951/1 kokybės standarto kokybinėms charakteristikoms.
 12. Teigia, jog atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas paaiškėjusias aplinkybes, ieškovas 2018-02-13 pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, reikalaujant panaikinti 2018-01-24 Perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, panaikinti sprendimą pripažinti Trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu, ir sudaryti su Trečiuoju asmeniu pirkimo sutartį, atmesti Trečiojo asmens pasiūlymą.
 13. 2018-02-23 ieškovas gavo Perkančiosios organizacijos atsakymą Nr. R3-(4.1.22) 1360 „Atsakymas į pretenziją“, kuriuo Ieškovės nuomone, formaliai, net nevertinant faktinio trečiojo asmens pasiūlymo lygiavertiškumo ar atitikties, pateikto dokumento turinio, ieškovo pretenzija atmetė.
 14. Ieškovės vertinimu, Perkančiosios organizacijos paskelbtos Pirkimo sąlygos nenumato jokios alternatyvios ar lygiavertės nurodyto reikalavimo įgyvendinimo galimybės, tiekėjų teisės pateikti konteinerius su lygiaverčiais kokybės ženklinimais ar siūlyti konteinerius, neturinčius nurodyto kokybės ženklinimo.
 15. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 64.3. punkte nustatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu siūlomos prekės neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 16. Pažymėjo, jog MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 kokybės standartą, kas reiškia, kad, atitinkamai, minėtas gamintojas neturi teisės savo veikloje naudoti RAL-GZ 951/1 kokybės ženklo ar ženklinti konteinerių RAL-GZ 951/1 kokybės ženklinimu.
 17. Be to, paties trečiojo asmens pateiktoje bandymų ataskaitoje vienareikšmiškai nurodyta ir patvirtina, kad bandymo ataskaita nesuteikia teisės vykdyti bet koki ženklinimą, kas reiškia, kad Trečiasis asmuo objektyviai neturės galimybės įvykdyti Pirkimo sąlygų reikalavimų, pristatyti konteinerius, pažymėtus RAL-GZ 951/1 kokybės ženklinimu.
 18. Darė išvadą, jog atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija privalo tiksliai laikytis savo pačios iš anksto paskelbtų Pirkimo sąlygų reikalavimų, Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą priimti tik tokius konteinerius, kurie bus pažymėti RAL-GZ 951/1 kokybės ženklu, privalėjo atmesti nurodyto reikalavimo objektyviai įgyvendinti neturinčio galimybės Trečiojo asmens pasiūlymą.
 19. Taip pat atkreipė dėmesį, jog RAL-GZ 951/1 kokybės standartas nustato aukščiausius ir griežčiausius atliekų konteineriams taikomus tiek gamybos, tiek funkcinių charakteristikų, tiek nuolatinės priežiūros ir kokybės ilgalaikio užtikrinimo reikalavimus ir standartus. Svarbu pažymėti, kad tam tikri atsparumo ar fizinio poveikio bandymai sudaro tik itin mažą šiuo kokybės ženklu užtikrinamų kokybinių charakteristikų dalį. Dėl nurodytos priežasties kompetentingą ir patikimą, pilnutinę, teisinę galią turinčią gaminio atitiktį RAL-GZ 951/1 standarto reikalavimams gali atlikti tik atitinkama speciali akredituota įstaiga.
 20. Teigia, jog RAL-GZ 951/1 kokybės ženklo oficialus atstovas GGAVVB atkreipė Ieškovės dėmesį, kad TUV Rheinland nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL-GZ 951/1 standartui, tuo tarpu bet kokios nurodyto asmens išduotos išvados ar dokumentai yra laikytini neteisėtais, niekiniais, o dėl nurodytų neteisėtų TUV Rheinland veiksmų buvo pareikštos valstybinių institucijų (Frankfurto kovos su nesąžininga konkurencija centro) pretenzijos.
 21. Pažymėjo, jog akredituotų įstaigų, turinčių teisę vykdyti prekės atitiktį RAL-GZ 951/1 standartui, sąrašas yra viešai skelbiamas Vokietijos akreditavimo įstaigos tinklapio duomenų bazėje, iš kurio matyti, kad teisę vykdyti gaminio atitiktį RAL-GZ 951/1 kokybės standartui turi išskirtinai tik akredituota įstaiga „SKZ - Testing GmbH", tuo tarpu jokiems kitiems asmenims, įskaitant TUV Rheinland, tokia teisė nesuteikta. Ieškovės nuomone, kadangi TUV Rheinland nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL-GZ 951/1 kokybės standartui, nurodyto asmens išduoti dokumentai negali būti vertinami, teisinės galios ar vertės neturi, yra niekiniai, o Trečiojo asmens pasiūlymas pripažintinas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų.
 22. Taip pat ieškovė atkreipia dėmesį, jog perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatyta, kad konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiaverti kokybės standartą. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju laimėjusio tiekėjo pasiūlytas gaminys nėra sertifikuotas pagal RAL-GZ 951/1 kokybės standartą, tuo tarpu, joks kitas lygiavertis kokybės standartas, pagal kurį būtų sertifikuotas siūlomas gaminys nenurodytas.
 23. jog teismų praktikoje yra vienareikšmiškai laikomasi nuostatos, kad teisės išduoti atitinkamus dokumentus neturinčių asmenų išduoti dokumentai negali būti pripažinti kaip tinkamu atitikties techninės specifikacijos reikalavimams įrodymu, todėl ieškovės vertinimu, gaminio lygiavertiškumas laikytinas neįrodytu, o pateiktas pasiūlymas pripažintinas neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų.
 24. Atsiliepime į ieškovės patikslintą ieškinį atsakovas prašo ieškovės UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai atmesti; priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 25. 2017 m. lapkričio 30 d. Perkančioji organizacija centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė skelbimą apie Pirkimą. Pirkimas vykdomas pagal CVP IS paskelbtas sąlygas. 2018 m. sausio 24 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4. (22)-575 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį" informavo Tiekėją apie sudarytą pasiūlymų eilę bei tai, kad Pirkimo laimėtoju pripažintas Trečiojo asmens pasiūlymas.
 26. 2018 m. sausio 25 d. Tiekėjas CVP IS priemonėmis kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu pateikti susipažinimui Trečiojo asmens pateiktą RAL-GZ 95/1 sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus. 2018 m. sausio 25 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4.1.22)-616 „Dėl dokumentų pateikimo susipažinimui“ informavo Tiekėją, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 1 d., Tiekėjo prašomos informacijos pateikti negali, kadangi Perkančioji organizacija negali atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. 2018 m. sausio 29 d. Tiekėjas, nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimu neatskleisti prašomos informacijos, pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją.
 27. 2018 m. vasario 6 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4.1,22)-886 „Dėl pretenzijos“ informavo Tiekėją, jog išnagrinėjo Tiekėjo Pretenziją ir priėmė sprendimą ją tenkinti iš dalies, t. y. tenkinti Tiekėjo prašymą susipažinti su Trečiojo asmens pateiktu RAL-GZ 95/1 sertifikatu, o kitus Pretenzijos reikalavimus atmetė.
 28. 2018 m. vasario 13 d. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją Nr. VP/S-18- 31 (toliau - Pretenzija 2), kuria Perkančiosios organizacijos prašė: panaikinti 2018 m. sausio 24 d. sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, panaikinti sprendimą pripažinti Trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu bei sudaryti su juo sutartį; atmesti Trečiojo asmens pasiūlymą. 2018 m. vasario 23 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4.1.22)-1360 „Atsakymas į pretenziją“ informavo Tiekėją, kad priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo Pretenziją kaip nepagrįstą.
 29. Atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo ieškiniu, laiko jį nepagrįstu, neteisėtu ir atmestinu, kadangi tai, jog Trečiojo asmens pasiūlyti konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, jokiu būdu savaime nelemia Pirkimo laimėtojo pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams. Teigia, jog Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. yra įtvirtintas aiškus, tikslus ir nedviprasmiškas reikalavimas, jog konteineriai būtų sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, kas atsakovo nuomone reiškia, jog Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais yra pripažįstami ir tie konteineriai, kurie sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartui lygiavertį kokybės standartą.
 30. Pažymėjo, jog tai, kad Trečiojo asmens pasiūlyti konteineriai nėra žymimi RAL-GZ 951/1 kokybės užtikrinimo ženklu, jokiu būdu nelemia Trečiojo asmens pasiūlytų konteinerių neatitikties Pirkimo sąlygų Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. Nurodo, kad Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų reikalavimus aiškino sistemiškai ir turiningai. Pirkimo sąlygose (Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p.) yra įtvirtintas reikalavimas dėl siūlomų konteinerių sertifikavimo pagal RAL-GZ 951/1 arba jam lygiavertį kokybės standartą. Tuo tarpu reikalavimas dėl konteinerių žymėjimo kokybės užtikrinimo ženklu (Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.5 p.) yra išvestinis reikalavimas, reiškiantis, jog RAL-GZ 951/1 arba jam lygiavertį kokybės standartą atitinkantis konteineris turi būti pažymėtinas jo atitiktį kokybės reikalavimams pagrindžiančiu ženklu, t.y. RAL-GZ 951/1 arba jam lygiaverčio standarto kokybės užtikrinimo ženklu. Todėl, Perkančioji organizacija Trečiojo asmens pasiūlymą pagrįstai vertino vadovaudamasi sisteminiu Pirkimo sąlygų reikalavimų aiškinimu.
 31. Atkreipė dėmesį, jog priešingai nei ieškinyje teigia Ieškovas, Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. nėra nurodyta, kad lygiavertis kokybės standartas turi būti išduotas išimtinai tik GGAWB akredituotos (įgaliotos) įstaigos, turinčios teisę vykdyti prekės atitiktį RAL-GZ 951/1 standartui. Siūlomų konteinerių lygiavertiškumą RAL-GZ 951/1 standartui gali patikrinti nebūtinai tik GGAWB akredituota (įgaliota) įstaiga. Tuo tarpu priešingus teiginius galinčių pagrįsti įrodymų Ieškovas nepateikė.
 32. Atsakovo vertinimu, Perkančioji organizacija, remiantis VPĮ 17 str. 1 d., 37 str. 6 d. nuostatomis bei nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje išplėtota lygiavertiškumo samprata, teisėtai ir pagrįstai Trečiojo asmens pasiūlymą įvertino kaip lygiavertį ir todėl atitinkantį Techninės specifikacijos reikalavimus.
 33. Teigia, jog iš Pirkimo sąlygų reikalavimų matyti, kad Pirkimo sąlygose yra įtvirtintas aiškus, tikslus ir nedviprasmiškas reikalavimas, jog konteineriai būtų sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą. Taip pat teigia, jog nurodyta sąlyga reiškia, jog Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais turi būti pripažįstami tiek konteineriai, sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, tiek konteineriai, sertifikuoti pagal lygiavertį kokybės standartą.
 34. Pažymėjo, jog VPĮ 37 str. 6 d. nurodyta, kad Perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje taip pat laikomasi griežtos pozicijos dėl viešojo pirkimo objekto apibrėžties, pagal kurią galėtų būti paneigta lygiaverčių pasiūlymų egzistavimo ir pateikimo galimybė, draudimo: nebūtina nustatyti prekių tapatumo (identiškumo), nes įstatyme įtvirtinta pirkimo objektu lygiavertiškumo koncepcija: jei būtu priešingai, iš dalies ar visiškai prarastų prasmę įstatymo nuostatos dėl techninės specifikacijos apibūdinimo ir siūlomos prekės savybių vertinimo: atsižvelgiant į tai, tiekėjams kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui ir išviešintiems jo įsigijimo tikslams, bet ne šių identiškumą; jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015).
 35. Perkančiajai organizacijai Pirkimo sąlygose (Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p.) teisėtai ir pagrįstai nustačius, jog konteineriai turi būti sertifikuoti arba pagal RAL-GZ 951/1, arba jam lygiaverti kokybės standartą. Perkančioji organizacija privalo laikytis savo pačios iš anksto paskelbtų Pirkimo sąlygų ir negali atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimus pripažinti tik tuos konteinerius, kurie yra sertifikuoti išimtinai tik pagal RAL-GZ 951/1 standartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje N r. 3 K-3-150/2010; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).
 36. Atsakovas daro išvadą, jog, priešingai nei iš esmės teigia Ieškovas, aplinkybė, kad Pirkimo laimėtojo pasiūlyti konteineriai nėra sertifikuoti išimtinai pagal RAL-GZ 951/1 standartą, bet yra sertifikuoti pagal jam lygiavertį standartą, jokiu būdu nereiškia, jog Pirkimo laimėtojo pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 1.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. reikalavimų, kadangi Pirkimo sąlygose aiškiai įtvirtinta nuostata, jog siūlomi konteineriai turi būti sertifikuoti arba pagal RAL-GZ 951/1, arba pagal lygiavertį kokybės standartą.
 37. Atsakovas atkreipė dėmesį, jog dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlytų konteinerių žymėjimo RAL-GZ 951/1 užtikrinimo ženklu, Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 4 p. bei Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. įtvirtinti reikalavimai turi būti aiškinami ir taikomi sistemiškai.
 38. Perkančioji organizacija akcentuoja, jog Pirkimo sąlygose (Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p.) yra įtvirtintas reikalavimas dėl siūlomų konteinerių sertifikavimo pagal RAL-GZ 951/1 arba jam lygiavertį kokybės standartą. Tuo tarpu reikalavimas dėl konteinerių žymėjimo kokybės užtikrinimo ženklu (Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.5 p.) yra išvestinis reikalavimas, reiškiantis, jog RAL-GZ 951/1 arba jam lygiavertį kokybės standartą atitinkantis konteineris turi būti pažymėtinas jo atitiktį kokybės reikalavimams pagrindžiančiu ženklu. Kitaip tariant, ne konteinerio pažymėjimas konkrečiu kokybės ženklu lemia jo atitiktį atitinkamiems kokybės reikalavimams - atitinkamam standartui, bet būtent atitiktis konkretiems kokybės reikalavimams standartams) suteikia teisę konteinerį žymėti atitinkamu kokybės ženklu.
 39. Atsakovo teigimu, nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609- 690/2015; 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1. Teismų praktika. 2013.). Teigia, jog sistemiškai aiškinant Pirkimo sąlygų II. 2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. nuostatų dėl konteinerių sertifikavimo pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą reikalavimus bei Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.5 p. nuostatas dėl konteinerių žymėjimo kokybės užtikrinimo ženklu, akivaizdu, kad tuo atveju, kai konteineris yra sertifikuotas išimtinai pagal RAL-GZ 951/1 standartą, jis turi būti pažymėtas RAL-GZ 951/1 užtikrinimo ženklu, tuo tarpu, kai konteineris yra sertifikuotas pagal lygiaverti kokybės standartą, jis ir yra žymimas RAL-GZ 951/1 lygiaverčiu užtikrinimo ženklu.
 40. Mano, jog priešingas Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.5 p. nuostatų aiškinimas prieštarautų tiek VPĮ 37 str. nuostatoms, tiek ir nurodytai nuosekliai formuojamai teismų praktikai dėl viešojo pirkimo objekto apibrėžties, pagal kurią galėtų būti paneigta lygiaverčių pasiūlymų egzistavimo ir pateikimo galimybė, draudimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96- 916/2015). Nurodė, kad jeigu būtų sutiktina su Tiekėjo aiškinimu, kad konteineriai gali būti žymimi tik konkrečiu kokybės ženklu, nesuteikiant galimybės žymėti konteinerius lygiaverčiais kokybės ženklais, galimybė pateikti konteinerius, sertifikuotus ne pagal RAL-GZ 951/1 standartą, apskritai būtų paneigta. Pabrėžtina, kad šiuo atveju, Perkančioj! organizacija nesiekė suformuluoti tokių reikalavimų ar juos aiškinti tokiu būdu, pagal kuriuos jokie kiti produktai, sertifikuoti ne pagal RAL-GZ 951/1 standartą, bet pagal jam lygiavertį, negalėtų atitikti Pirkimo dokumentų reikalavimų. Priešingas aiškinimas lemtų, kad konkurencija tarp lygiaverčių produktų de facto būtų eliminuota.
 41. Nurodė, kad Trečiajam asmeniui pagrindus ir įrodžius, jog jo pasiūlyti konteineriai atitinka RAL- GZ 951/1 standartui lygiaverčius reikalavimus, akivaizdu, jog Pirkimo laimėtojo siūlomi konteineriai galės būti žymimi RAL-GZ 951/1 lygiaverčiu kokybės ženklu, tokiu būdu įgyvendinant išvestinius Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.5 p. reikalavimus.
 42. Atkreipė dėmesį, jog Tiekėjo kartu su ieškiniu pateiktame GGAVVB Standartus atitinkančio patikrintos ir užtikrintos kokybės ženklo aprašyme (ieškinio priedas Nr. 9-3) taip pat yra nurodyta, kad „lygiavertiškumą šiam standartui reikia pagristi sertifikatais“, „atitiktį lygiavertiškumu galima įrodyti naudojant atitinkama GGAVVB kontrolini sąrašą“. Teigia, kad pati GGAVVB patvirtina, jog siekiant įrodyti lygiavertiškumą, sertifikatą nebūtinai turi išduoti tik GGAVVB akredituota (įgaliota) įmonė, t. v. „SKZ-Testina GmbH“. Be to, nurodė, kad lygiavertiškumą galima įrodyti naudojant atitinkamą GGAVVB kontrolinį sąrašą. Pažymėjo, jog Pirkimo laimėtojo pateikta Bandymo ataskaita Nr. 28242042 001 apima vertinimo kriterijus, nustatytus GGAVVB kontroliniame sąraše. Todėl daro išvadą, kad Pirkimo laimėtojo pateikta Bandymo ataskaita 28242042 001 turi būti vertinama kaip lygiavertis dokumentas RAL-GZ 951/1 sertifikatui.
 43. Dubliku ieškovė prašo priimti Ieškovo ieškinio reikalavimų tikslinimą (pildymą), papildomu reikalavimu reikalaujant pripažinti Perkančiosios organizacijos ir Laimėjusio tiekėjo sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra; pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2018-01-31 Perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, pripažinti UAB „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu, ir sudaryti pirkimo sutartį; pripažinti Perkančiosios organizacijos ir laimėjusio tiekėjo sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra; įpareigoti Perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Desela“ pasiūlymą, pakartotinai Pirkime atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 44. Ieškovė nurodo, jog laimėjusio tiekėjo pateiktoje bandymų ataskaitoje vienareikšmiškai nurodyta ir patvirtina, kad bandymo ataskaita nesuteikia teisės vykdyti bet kokį ženklinimą („This test report does not entitle to carry any test mark"), kas ieškovės nuomone reiškia, kad Laimėjęs tiekėjas objektyviai neturės galimybės įvykdyti Pirkimo sąlygų reikalavimų, pristatyti konteinerius, pažymėtus RAL-GZ 951/1 ar bet kokio kito lygiaverčio kokybės standarto kokybės ženklinimu.
 45. Pažymėjo, kad Perkančiosios organizacijos nustatytos Pirkimo sąlygos aiškiai įtvirtina lygiavertiškumo įrodinėjimo galimybę ir būdus, t. y. gaminio lygiavertiškumo įrodinėjimas yra galimas tik tuo atveju, jei bus nurodytas kitas RAL-GZ 951/1 kokybės standartui lygiavertis kokybės standartas, pagal kurį yra sertifikuotas tiekėjo gaminys.
 46. Atkreipė dėmesį, kad Laimėjęs tiekėjas nenurodė jokio kito RAL-GZ 951/1 kokybės standartui lygiaverčio kokybės standarto, kurį atitinka Laimėjusio tiekėjo siūlomas gaminys; nepateikė jokio sertifikato, patvirtinančio gaminio sertifikavimą pagal bet kokį kitą lygiavertį kokybės standartą (Laimėjęs tiekėjas nurodo dokumentus, susijusius su tuo pačiu RAL-GZ 951/1 kokybės standartu), kas ieškovės nuomone reiškia, kad Perkančiosios organizacijos išdėstyti argumentai apie ženklinimą pagal kitą lygiavertį kokybės standartą ne tik, kad yra negalimi pagal paskelbtų Pirkimo sąlygų turinį, tačiau neatitinka tikrovės, kadangi Laimėjęs tiekėjas negalės atlikti jokio kokybės ženklinimo.
 47. Pabrėžė, kad Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą atitikti tarptautini kokybės standartą, o atitiktį nustatė galimybę įrodinėti pateikiant sertifikatą. Teigia, jog nurodytos aplinkybės ir atitiktis gali ir turi būti įrodinėjamos išskirtinai tik akredituotų ir kompetentingų, sertifikavimą pagal atitinkamą standartą turinčių teisę vykdyti asmenų, ir negali būti įrodinėjami bet kurio neįgalioto asmens nuomonėmis ar nekompetentingomis išvadomis.
 48. Teigia, jog Perkančioji organizacija visiškai neanalizavo ir nenustatinėjo, kas gali teisėtai ir kompetentingai vykdyti tarptautinio RAL-GZ 951/1 kokybės standarto sertifikavimą ir ženklinimą, atitikties RAL-GZ 951/1 kokybės standarto reikalavimams nustatymą; kas yra asmuo „TUV Rheinland“, koks yra jo teisinis statusas RAL-GZ 951/1 kokybės standarto sertifikavimo prasme ir ar šis asmuo gali vykdyti tarptautinio kokybės standarto sertifikavimą ar atitikties nustatinėjimą.
 49. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad nustatinėjant ir lyginant neakredituotoje srityje išduoto sertifikato teisinę galią, faktinę ir teisinę reikšmę turi išskirtinai tik aplinkybė, ar šioje srityje sertifikatą išdavęs asmuo turėjo teisę išduoti nurodytą sertifikatą, t.y. ar dokumentą išdavęs asmuo yra akredituotos atitinkamoje srityje. Mano, kad dokumentą išdavusio asmens teisė išduoti sertifikatus kitose su išduotu sertifikatu niekaip nesusijusiose srityse, jo veiklos teritorija (kaip nurodo Perkančioji organizacija - aplinkybė, kad TUV Rheinland yra tarptautinė bendrovė) ar kitos aplinkybės jokios teisinės ar faktinės reikšmės nurodytų aplinkybių nustatymui neturi ir yra teisiškai nereikšmingos.
 50. Ieškovė pažymėjo, kad susipažinus su Perkančiosios organizacijos pateikto atsiliepimo turiniu, paaiškėjo, kad Perkančioji organizacija 2018-03-06 sudarė su Laimėjusiu tiekėju viešojo pirkimo sutartį - Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2S-(415)-214. Nurodė, kad atsižvelgiant į šias aplinkybes, Ieškovė šiuo teikiamu paruošiamuoju procesiniu dokumentu (dubliku) (rašytiniu pareiškimu LR civilinio proceso kodekso 141 straipsnio 1 dalies prasme) tikslina (pildo) pareikšto ieškinio reikalavimus ir Ieškinyje išdėstytų aplinkybių pagrindu papildomu reikalavimu prašo teismo pripažinti Perkančiosios organizacijos ir Laimėjusio tiekėjo sudarytą 2018-03-06 Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2S-(415)-214 niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra.
 51. Tripliku atsakovas prašo atmesti ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą; atmesti ieškovo UAB „Ecoservice“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 52. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. bei Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. įtvirtinti reikalavimai turi būti aiškinami ir taikomi sistemiškai, kas reiškia, jog tiekėjų pasiūlyti konteineriai galėjo būti žymimi tiek RAL-GZ 951/1 užtikrinimo ženklu, tiek ir kitu lygiaverčiu užtikrinimo ženklu. Be to, šiuo atveju aktualu ir tai, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 37 str. 5 d. imperatyvios nuostatos dėl galimybės pasiūlyti lygiavertį kokybės ženklinimą, bet kuriuo atveju privalo būti taikomos.
 53. Pažymėjo, jog lygiavertį sertifikatą RAL-GZ 951/1 standarto pagrindu išduotam sertifikatui gali išduoti ne tik GGAVVB akredituota (įgaliota) įstaiga, bet ir kita įmonė, kadangi, vertinant pasiūlymų lygiavertiškumą, yra svarbu ne sertifikavimo įstaiga, išdavusi atitinkamą dokumentą, bet konkrečių parametrų, lygiaverčių RAL-GZ 951/1 standarto parametrams, turinys.
 54. Teigia, jog Pirkimo laimėtojo pasiūlyti konteineriai visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus (Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.4 punktas), o Pirkimo laimėtojas nurodytą atitiktį pagrindė ir įrodė tinkamais įrodymais pagal VPĮ 39 str. 2 d. reikalavimus.
 55. Atkreipia dėmesį, jog Ieškovo dublike (dubliko 4 p.) nurodytas Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-429-180/2017 šiuo nagrinėjamu atveju negali būti taikomas ir juo negali būti remiamasi, kadangi minėtoje byloje ir ginčo atveju skiriasi faktinės aplinkybės. Pažymėjo, kad nagrinėtoje byloje konkurso dalyviams leidimas pateikti lygiaverčius pasiūlymus nebuvo nustatytas, tuo tarpu šiuo atveju, Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. buvo numatyta galimybė pateikti lygiaverti kokybės standartą, o kadangi šie reikalavimai yra tiesiogiai susiję su Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. įtvirtintais reikalavimais dėl ženklinimo. Mano, jog yra akivaizdu, kad ir užtikrinimo ženklas gali būti lygiavertis.
 56. Nurodė, kad Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad kitos įstaigos (neakredituotos) apskritai neturi teisės vertinti ir tikrinti gaminių atitikties atitinkamiems reikalavimams (CPK 178 str.). Kitaip tariant, atsakovės nuomone Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog siūlomų konteinerių lygiavertiškumą pagal RAL-GZ 951/1 standartą sertifikuotiems konteineriams gali patikrinti ir patvirtinti tik GGAWB akredituota (Įgaliota) įstaiga, išduodanti pačius RAL-GZ 951/1 atitikties sertifikatus.
 57. Perkančioji organizacija nesutinka su Ieškovės argumentais, kad tiek ieškinyje, tiek dublike nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-934/2011 nagrinėjamuoju atveju turi būti taikoma kaip precedentas, nes priimta faktinėmis aplinkybėmis analogiškose bylose (dubliko 58-62 p.). Pažymėjo, kad TUV Rheinland neišdavė sertifikato, kuris pagrindžia konteineriu atitikti RAL-GZ 951/1 standartui, bet parengė Bandymo ataskaitą Nr. 28242042 001, kuri patvirtina, kad Trečiojo asmens siūlomi konteineriai atitinka RAL-GZ 951/1 standartą sudarantiems reikalavimams lygiaverčius reikalavimus. Todėl mano, kad Ieškovės dubliko argumentai dėl nurodytos teismų praktikos taikymo yra atmestini kaip nepagrįsti.
 58. Perkančioji organizacija nurodo, jog Pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.4 punktas nėra savitiksliai. Teigia, jog Pirkimo sąlygose įtvirtinto reikalavimo, jog siūlomi konteineriai būtų sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą tikslas – Perkančiosios organizacijos įsitikinimas, jog siūlomi konteineriai atitinka tam tikrus konkrečius reikalavimus. T. y., svarbu ne tai, pagal kokį konkrečiai standartą yra sertifikuoti konteineriai, bet kokius konkrečius reikalavimus jie atitinka. Kitaip tariant, Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad konteineriai atitiktų RAL- GZ 951/1 standarte arba jam lygiaverčiame standarte įtvirtintus reikalavimus.
 59. Pažymėjo, jog Ieškovė, teigdama, jog Bandymo ataskaita Nr. 28242042 001 tariamai neišpildo visų RAL-GZ 951/1 kokybės standartą sudarančių kokybinių charakteristikų, nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kokių reikalavimų tariamai neapima minima ataskaita. Pabrėžė, kad Bandymo ataskaitoje Nr. 28242042 001 niekaip nėra susiaurinta atliktų bandymų apimtis, o aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad bandymų rezultatas atitinka RAL-GZ 951/1 standarto (ne jo dalies ar tam tikrus konkrečius, t. y. ne visus) reikalavimus.
 60. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai E. Š. ir R. J. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti bei papildomai nurodė, kad neginčija aplinkybių, jog pasiūlymo metu galėjo būti siūlomos prekės atitinkančios lygiaverčius RAL-GZ standartus, tačiau pažymėjo, jog trečiojo asmens siūlomi konteineriai neatitinka nei RAL-GZ standartų nei kokio kito standarto. Atkreipė dėmesį, jog į bylą nėra pateikta jokių duomenų, kad siūlomi konteineriai yra sertifikuoti pagal kokį nors kitą siūlomą standartą. Atstovų vertinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo reikalavimų, todėl šis pasiūlymas negali būti pripažintas tinkamu. Taip pat atkreipė dėmesį, jog iš pateiktos bandymo ataskaitos matyti, jog šioje ataskaitoje nurodytas net ne toks konteineris, koks yra perkamas, kadangi bandymo ataskaitoje esančioje fotonuotraukoje yra nurodytas keturratis konteineris, o perkami dviračiai konteineriai, kurie yra ženkliai mažesnės talpos.
 61. Atsakovo atstovas M. M. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei papildomai nurodė, kad atsakovas byloje neįrodinėjo, kad trečiojo asmens siūlomi konteineriai atitinka RAL-GZ standartus, teigia, jog yra priešingai. Atsakovas nuosekliai įrodinėjo, jog trečiojo asmens pateikti konteineriai atitinka šio standarto reikalavimams lygiaverčius standartus. Pažymėjo, jog šias aplinkybes patvirtina ieškinio 8 priedas. Taip pat atkreipė dėmesį, jog ieškovės argumentai dėl bandymo ataskaitos patikimumo yra niekas daugiau, kaip tik suinteresuoto asmens paaiškinimai. Teigia, jog bandymo ataskaitoje aiškiai nurodyta, jog konteineriai visiškai atitinka RAL-GZ standarto reikalavimų lygiaverčius standartus, t. y. pripažįstama, jog šie bandymai visiškai patvirtino RAL-GZ standarto turinį. Teigia, jog bandymo ataskaitoje nurodyta ne ta nuotrauka niekaip negali sumenkinti bandymo ataskaitoje užfiksuotų duomenų tikrumo.
Ieškinys tenkintinas Faktinės bylos aplinkybės
 1. Iš byloje surinktų įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 30 d. Perkančioji organizacija CVP IS paskelbė skelbimą apie Pirkimą. Pirkimas vykdomas pagal CVP IS paskelbtas sąlygas. 2018 m. sausio 24 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4. (22)-575 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutarti" informavo Tiekėją apie sudarytą pasiūlymų eilę bei tai, kad Pirkimo laimėtoju pripažintas Trečiojo asmens pasiūlymas. 2018 m. sausio 25 d. Tiekėjas CVP IS priemonėmis kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu pateikti susipažinimui Trečiojo asmens pateiktą RAL-GZ 95/1 sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus. 2018 m. sausio 25 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4.1.22)-616 „Dėl dokumentų pateikimo susipažinimui“ informavo Tiekėją, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Tiekėjo prašomos informacijos pateikti negali, kadangi Perkančioji organizacija negali atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. 2018 m. sausio 29 d. Tiekėjas, nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimu neatskleisti prašomos informacijos, pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją. 2018 m. vasario 6 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4.1,22)-886 „Dėl pretenzijos“ informavo Tiekėją, jog išnagrinėjo Tiekėjo Pretenziją ir priėmė sprendimą ją tenkinti iš dalies, t. y. tenkinti Tiekėjo prašymą susipažinti su Trečiojo asmens pateiktu RAL-GZ 95/1 sertifikatu, o kitus Pretenzijos reikalavimus atmetė. 2018 m. vasario 13 d. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją Nr. VP/S-18- 31, kuria Perkančiosios organizacijos prašė: panaikinti 2018 m. sausio 24 d. sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, panaikinti sprendimą pripažinti Trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu bei sudaryti su juo sutartį; atmesti Trečiojo asmens pasiūlymą. 2018 m. vasario 23 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. R3-(4.1.22)-1360 „Atsakymas į pretenziją“ informavo Tiekėją, kad priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo Pretenziją kaip nepagrįstą. 2018 m. vasario 23 d. Perkančioji organizacija visus Pirkimo dalyvius informavo, kad buvo gauta Pretenzija, kurią Perkančioji organizacija nusprendė atmesti kaip nepagrįstą, bei nurodė, kad Perkančioji organizacija Pirkimo sutartį sudarys ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo dienos. 2018 m. kovo 6 d. Perkančioji organizacija, nepažeisdama VPĮ 86 str. 8 d. reikalavimų, su Trečiuoju asmeniu pasirašė Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2S-(415)-214.
Dėl ieškinio argumentų
 1. Viešųjų pirkimų teisinių santykių reglamentavimo tam tikras ypatumas yra tas, kad dominuoja viešajai teisei būdingas imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas, t. y. vyrauja privalomojo pobūdžio nuostatos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų įgyvendinimą. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“, bylos Nr. 3K-3-505/2009).
 2. Vadovaujantis VPĮ 17 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečia elgesio taisykle nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, tai yra, nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu. Tinkamai laikantis nurodytų principų galėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų.
 3. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos (atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos) priimtų sprendimų panaikinimo, t. y. pripažinti Perkančiosios organizacijos ir Laimėjusio tiekėjo sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra, taip pat pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2018 m. sausio 24 d. perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, pripažinti UAB „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu ir sudaryti pirkimo sutartį; pripažinti Perkančiosios organizacijos ir laimėjusio tiekėjo sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra; įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Desela“ pasiūlymą, pakartotinai pirkime atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėjusį pasiūlymą; priteisti ieškovei iš perkančiosios organizacijos visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 4. Ieškovė grįsdama savo reikalavimus ieškinio faktiniu pagrindu išskyrė 3 aspektus, kodėl ieškovės nuomone, perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą priėmė neteisėtus sprendimus. Taigi, ieškovė išskyrė šiuos aspektus: 1) Laimėjusio tiekėjo pasiūlyti konteineriai neatitinka RAL-GZ 951/1 kokybės ar bet kokio kito lygiaverčio kokybės standarto; 2) Laimėjusio tiekėjo pasiūlyti konteineriai nėra ir negali būti žymimi RAL-GZ 951/1 kokybės užtikrinimo ženklu, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p.; 3) TUV Rheinland InterCert Kft. nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL-GZ951/1 kokybės standartų nustatymą.
Dėl laimėjusio tiekėjo pasiūlytų konteinerių (ne)atitikimo RAL-GZ 951/1 kokybės ar bet kokio kito lygiaverčio kokybės standarto
 1. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (VPĮ 37 straipsnio 1 dalis). VPĮ 37 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai, kurių laikantis turi būti parengiama techninė specifikacija. VPĮ 37 straipsnio 3 dalyje expressis verbis (tiesiogiai) nurodyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (VPĮ 37 straipsnio 5 dalis).
 2. Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų nustatymą reglamentuojančias teisės normas, yra išaiškinęs, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau ši jos diskrecija yra ribojama viešųjų pirkimų principų, kurie negali būti pažeisti, taip pat draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei VPĮ nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017). Taigi perkančiosios organizacijos, siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų ir laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, jog šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Tik taip veikdamos perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).
 3. Šiuo atveju aktuali sprendžiamam ginčui VPĮ 2 straipsnyje pateikiama bendra viešojo pirkimo pasiūlymo sąvokos apibrėžtis, pagal kurią pasiūlymas – tai tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).
 4. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad laimėjusio tiekėjo siūlomų konteinerių techninių savybių vertinimas iš esmės susijęs su pasiūlymo siaurąja prasme, o ne tiekėjų pajėgumo sritimi. Atsakovė siekė įsitikinti, kad siūlomi konteineriai turi reikiamas technines savybes, o ne gauti duomenis apie tiekėjo turimas technines priemones, gamybos pajėgumą ar praeityje sudarytus sandorius dėl šių prekių, t. y. ginčo Konkurso sąlygomis ir kitomis Techninės specifikacijos nuostatomis netikrino tiekėjų techninio ar profesinio pajėgumo (VPĮ 36 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinis teismas jau yra aiškiai pasisakęs, kad reikalavimas tiekėjams pateikti atitinkamą kokybės standartą atitinkantį sertifikatą ir atitikties įvertinimo aktą susijęs su pasiūlymu siaurąja prasme (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).
 5. Nustatyta, jog esminis ieškinio argumentas yra tas, jog laimėjusio tiekėjo siūlomi gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 kokybės standartą, arba jokį kitą jam prilygintą standartą, todėl ieškovės vertinimu, perkančioji organizacija privalėjo atmesti nurodyto reikalavimo objektyviai įgyvendinti neturinčio galimybės laimėjusio tiekėjo pasiūlymą.
 6. Pagal Pirkimo sąlygų nuostatas, konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiaverti kokybės standartą, apie tai pateikiant sertifikatą (Pirkimo sąlygų 11.2. punktas, Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4. punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.4. punktas). Pažymėtina, jog laimėjęs tiekėjas UAB „Desela“ vykdydamas viešo pirkimo reikalavimus, perkančiajai organizacijai pateikė TUV Rheinland bandymo ataskaitą, kurioje nurodyta, jog trečiojo asmens pasiūlytas gamintojo „MNG Plastik Gogic doo“ konteineris atitinka bandymo rezultatus pagal RAL-GZ 951/1 bandymo specifikacijas. Teismo vertinimu, trečiojo asmens UAB „Desela“ pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita neatitinka Pirkimo sąlygų 11.2. punkto, Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4. punkto, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.4. punkto reikalavimų, todėl perkančioji organizacija turėjo atmeti tokį pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų.
 7. Atkreiptinas dėmesys, jog 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo VI priedas, 2 punkte nustatyta, kad prekių ar paslaugų pirkimo atveju techninė specifikacija – tai pirkimo dokumentu nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys, tokie kaip kokybės lygio, poveikio aplinkai rodiklių, visų reikalavimų (taip pat ir galimybės naudotis neįgaliesiems) ir eksploatacinių savybių, produkto vartojimo (naudojimo), arba duomenys, apimantys produktui taikytinus reikalavimus, būtent: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminologija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai ir atitikties įvertinimo tvarka. Taigi, šiuo atveju, tiekėjas teikdamas pasiūlymą bei įrodinėdamas savo siūlomo gaminio atitikimą pirkimo objektui privalėjo pateikti tinkamą dokumentą, t. y. sertifikatą, kuriame būtų nurodoma, pagal kokį standartą yra sertifikuotas tiekėjo gaminys. Tai reiškia, jog sertifikatu turi būti patvirtinama objekto atitiktis tam objektui keliamų reikalavimų atžvilgiu. Šiuo atveju, trečiasis asmuo, kaip įrodymą, jog jo pasiūlyti konteineriai atitinka nurodytą standartą, pateikė bandymų ataskaitą Nr. 28242042 001. Nors perkančioji organizacija pripažindama trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą tinkamu ir teisėtu, atitinkančiu visus konkurso reikalavimus, t. y. nors perkančioji organizacija pripažino, jog trečiojo asmens teikiamų konteinerių parametrai atitinka RAL GZ-951/1 specifikacijai prilygintą standartą, tačiau jo neįvardijo. Iš viešųjų pirkimo tarnybos išvados taip pat matyti, jog ar TUV Rheinland bandymų ataskaitoje neaiškiai nurodyta, ar bandymai atlikti pagal visus RAL-GZ 951/1 standarto parametrus, ar pagal lygiaverčio standarto reikalavimus, ar pagal tam tikrus atrinktus parametrus bei nurodė, kad šias aplinkybes turėtų paaiškinti perkančioji organizacija. Tuo tikslu, teismas paskyrė žodinį teismo posėdį, tačiau atsakovės atstovas negalėjo paaiškinti, kokį konkretų kokybės standartą atitiko gamintojo „MNG Plastik Gogic doo“ konteineriai. Tai teismo vertinimu kelia abejones, dėl ginčo bandymo ataskaitos patikimumo, kadangi atlikus bandymą, turėjo būti nustatyta, kokį standartą atitinka trečiojo asmens teikiami konteineriai.
 8. Be to, tokios pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri 2018-04-23 Išvadoje Nr. 4S‑592 pažymėjo, jog: „ataskaitoje nurodyta, kad tikrinama, ar konteinerių parametrai atitinka standarto RAL GZ-951/1 specifikaciją, tačiau neaišku, ar bandymai atlikti pagal visus RAL GZ-951/1 standarto reikalavimų parametrus, ar pagal lygiaverčio standarto reikalavimus, ar kai kuriuos, t. y. atrinktus parametrus, tai turėtų paaiškinti Perkančioji organizacija. Kitą vertus, perkančioji organizacija atsiliepime teigia, jog konteinerio bandymai atlikti pagal lygiavertį standartą, tačiau jo neįvardija“. Pažymėtina, jog standartai gali apimti daugybę veiklų, kurias vykdo organizacijos, ir paslaugų, kuriomis naudojasi jų klientai. Standartai yra dokumentuoti, savanoriški susitarimai, parengti atsižvelgiant į visų suinteresuotų ūkio subjektų poreikius. Standartas oficialiuose dokumentuose apibrėžiamas „kaip sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas, ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje“ (LST EN ISO 45020). Šių aplinkybių pagrindu, teismas daro išvadą, kad konteineriai nėra sertifikuoti kokiu nors standartu, juolab lygiaverčiu RAL-GZ 951/1 standartui, o trečiojo asmens pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita Nr. 28242042 001 patvirtina tik tiek, jog su gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriais buvo atlikti tik bandymai, kuriais nustatyta, jog jie atitinka standartą.
 9. Sutinka su ieškinyje nurodytais argumentais, jog trečiasis asmuo objektyviai neturės galimybės įvykdyti Pirkimo sąlygų reikalavimų, kadangi TUV Rheinland bandymo ataskaitoje Nr. 28242042 001 yra nurodyta: „Šia bandymo ataskaita negalima žymėti jokiu bandymo ženklu“. Teismo vertinimu, ši aplinkybė tik patvirtina, jog atsakovė neįrodė, jog gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai yra sertifikuoti pagal konkurso numatytas sąlygas, t. y. jog minima bandymo ataskaita nesudaro teisinio pagrindo teigti, jog šios ataskaitos pagrindu būtų galima pripažinti, jog gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai yra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, arba lygiavertį kokybės standartą.
 10. Taigi, įvertinant nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei formuojamą teismų praktiką, teismas konstatuoja, jog šiuo atveju neįrodyta, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai yra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, arba lygiavertį kokybės standartą apie tai pateikiant sertifikatą, todėl trečiojo asmens UAB „Desela“ pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, todėl perkančioji organizacija tokį pasiūlymą privalėjo atmesti.
Dėl pirkimo laimėtojo pasiūlytų konteinerių žymėjimo RAL-GZ 951/1 užtikrinimo ženklu
 1. Ieškiniu taip pat nurodoma, jog Laimėjusio tiekėjo pasiūlyti konteineriai nėra ir negali būti žymimi RAL-GZ 951/1 kokybės užtikrinimo ženklu, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.5 p.. Šiuo atveju teismas atkreipia dėmesį, jog nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai. Nors pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 punkte, pirkimo sąlygų 2 priedo 1.5 punkte yra numatytas konkretus reikalavimas, jog kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas RAL-GZ 951/1 užtikrinimo ženklu, tačiau šias pirkimų sąlygas vertinant ir aiškinant sistemiškai su pirkimo sąlygų 11.2 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. nuostatomis dėl konteinerių sertifikavimo pagal RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą reikalavimais, būtų pagrindas sutikti su atsakovės nurodytais argumentais, jog trečiojo asmens siūlomi konteineriai galėtų būti žymimi RAL-GZ 951/1 lygiaverčiu kokybės ženklu, tačiau kaip nurodyta šio sprendimo 72-75 punktuose, teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su atsakovės pozicija, jog gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai yra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, arba lygiavertį kokybės standartą, todėl akivaizdu, jog šiuo atveju trečiasis asmuo neturės galimybės įgyvendinti pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. reikalavimų, todėl darytina išvada, jog trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p. reikalavimų, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo pripažinti trečiojo asmens UAB „Desela“ pateikto pasiūlymo.
Dėl argumentų, jog TUV Rheinland InterCert Kft. nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL-GZ951/1 kokybės standartų nustatymą.
 1. Patikslintu ieškiniu yra nurodoma, jog RAL-GZ951/1 kokybės ženklo oficialus atstovas GGAWB nurodė, jog TUV Rheinland nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL-GZ 951/1 standartui, o tokio asmens išduotos išvados ar dokumentai yra laikytini neteisėtais, niekiniais. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo raštu pažymima, jog TUV Rheinland nėra akredituota įstaiga turinti teisę vykdyti tik atitikties RAL-GZ 951/1 standartui. Tai reiškia, jog oficialus atstovas GGAWB nenurodo, jog TUV Rheinland neturi teisės vykdyti bandymų susijusių su RAL-GZ 951/1 standartais, tačiau tai nereiškia, jog minėta įstaiga neturi teisės vykdyti bandymų bei teikti sertifikatų atitinkančių kitus lygiaverčius standartus. Pažymėtina, jog šios bylos dalykas yra išsiaiškinti, ar trečiojo asmens UAB „Desela“ pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų 11.2. punkto, Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.4. punkto, Pirkimo sąlygų 2 priedo 1.4. punkto, taip pat Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelių 1.5 p., Techninės specifikacijos 1.4 p., t. y. ar gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai yra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, arba lygiavertį kokybės standartą. Pažymėtina, jog šio sprendimo 72-75 punktuose nustatyta, jog TUV Rheinland bandymo ataskaita nepatvirtina, jog gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo" konteineriai yra sertifikuoti pagal RAL-GZ 951/1 standartą, arba lygiavertį kokybės standartą, todėl teismo vertinimu, nustatinėti aplinkybes, ar TUV Rheinland yra akredituota įstaiga turinti teisę vykdyti bandymus atitikties RAL-GZ 951/1 standartui būtų perteklinis, todėl teismas plačiau dėl šių argumentų nepasisako.
 2. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
 3. Atsižvelgiant į nustatytų ir įvertintų aplinkybių visumą, darytina išvada, jog ieškovės ieškiniu keliami reikalavimai yra pagrįsti, neprieštarauja VPĮ nuostatoms bei formuojamai praktikai, todėl teismas konstatuoja, jog patikslinto ieškinio bei dubliku papildyti ieškinio reikalavimai tenkintini.

6Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
 2. Ieškovė, patikslintu ieškiniu prašė priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė 2018 m. kovo 2 d. mokėjimo nurodymą Nr. 264, kuriuo sumokėjo 1 500,00 Eur žyminio mokesčio. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, jog ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas, taip pat į aplinkybes, jog ieškovės ieškinys tenkintas visiškai į byloje pateiktus rašytinius įrodymus konstatuoja, kad ieškovės prašymas priteisti 1 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis, 302 straipsnis).
 3. Ieškinį patenkinus pilna apimtimi, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 4. Patenkinus ieškinį, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259 straipsniais, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

8ieškinį tenkinti.

9Panaikinti atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018 m. sausio 24 d. sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę bei pripažinti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu.

10Pripažinti atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir laimėjusio tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Desela“ 2018 m. kovo 6 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį Nr. R5-(415)-214 negaliojančia bei taikyti restituciją.

11Įpareigoti atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją atmesti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Desela“ pasiūlymą.

12Įpareigoti atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją, pirkime atlikti pakartotinius tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėjusį pasiūlymą.

13Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ naudai 1 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. bei Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai