Byla 2A-712-124/2009

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvės Aleknavičienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ atstovui A. V., atsakovui R. B., jo atstovui adv. Drąsučiui Narmontui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-181-291/2009 pagal UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškinį atsakovui R. B. dėl netesybų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškiniu (t.1, b.l. 1-4) ir patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 30-33, ) kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo R. B. priteisti 36.600,00 Lt netesybų už 2006 m. lapkričio 13 d statybos rangos sutarties nesavalaikį įvykdymą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad UAB "Tikroji vaivorykštė" ir R. 2006 m. lapkričio 13 d. sudarė statybos rangos sutartį. Pagal minėtos Sutarties 1.1. punktą atsakovas įsipareigojo atlikti apie 192 kv. m. trinkelių klojimo darbus, adresu ( - ) pagal ieškovo užduotį, ieškovo medžiagomis, naudojant savo įrangą pagal prie Sutarties pridedamą projektą, o ieškovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, kad atsakovas darbus pradės 2006-11-14 ir baigs 2006-12-01 dieną. R. B. neįvykdė šio įsipareigojimo ir nepabaigė darbų 2006-12-01 dieną. Atsakovas pateikė 2006-12-04 pranešimą kuriame pripažino praleidęs Sutartyje numatytą terminą darbams užbaigti bei prašė šį terminą pratęsti iki 2006-12-15 dienos. Ieškovas 2006-12-05 raštu Nr.06/3 pratęsė darbų pridavimo terminą iki 2006-12-08 dienos. Atsakovas pradėtų darbų iki šiol pilnai neįvykdė, dalis darbų atlikti nekokybiškai, darbų priėmimo-perdavimo aktas tarp šalių nepasirašytas.

3Ieškovas su UAB "Masada" buvo pasirašęs 2007-05-02 Preliminariąją sutartį dėl nuomos sutarties sudarymo, pagal kurią šalys iki 2007-07-02 įsipareigojo sudaryti patalpų, esančių adresu ( - ) 313 m2 bendro ploto ir kiemo priklausinių: baseino, krepšinio aikštelės ir t.t, nuomos sutartį. Nuomos objektą buvo sutarta išnuomoti 2007 m. liepos, rugpjūčio mėnesiams už 60000 litų. Kadangi atsakovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal 2006 m. lapkričio 13 d. Statybos rangos sutartį, ieškovas negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų pagal 2007-05-02 Preliminariąją sutartį. Ieškovas dėl atsakovo kaltės jam laiku ir tinkamai neatlikus statybos rangos darbų, patyrė žalą: 60000 litų negautų pajamų ir 5600 litų nuostolių, kuriuos patyrė, sumokėdamas UAB“Masada“ baudą už sutarties savalaikį nesudarymą..

4Ieškovas 2007-08-16 pateikė atsakovui pretenziją Nr.07/3-192 "Dėl statybos rangos darbų vėlavimo, trūkumų ištaisymo ir 48400 Lt dydžio žalos atlyginimo". Ieškovo inicijuota komisija 2007-08-10 Darbų kokybės nustatymo aktu nustatė atsakovo atliktų darbų kokybės trūkumus. Tačiau atsakovas pateikė 2007-09-05 atsakymą į pretenziją Nr.07/3-192, kuriame nesutiko su ieškovo pareikšta pretenzija.

52007-05-29 ieškovas su UAB „Lisimpeks dangos“ sudarė sutartį Nr. LD 07/027, pagal kurią minėta bendrovė įsipareigojo įrengti lauko aikštelės dangą. UAB „Lisimpeks dangos“ negalėjo įrengti krepšinio aikštelės, kadangi atsakovas nebuvo atlikęs sulygtų darbų, o jo neatlikti darbai trukdė įrengti krepšinio aikštelės dangą. Ieškovas nutraukė sutartį su UAB „Lisimpeks dangos“ ir sudarė sutartį su UAB Fortera“ . Lyginant sutartis, sudarytas su UAB „Lisimpeks dangos“ ir su UAB „Fortera“ matyti, kad krepšinio aikštelės įrengimui ieškovas privalėjo sumokėti 7724,63 Lt daugiau. Ieškovo patirti nuostoliai dėl pabrangusios krepšinio aikštelės yra tiesioginiai ieškovo nuostoliai dėl atsakovo netinkamo ir ne laiku įvykdytų įsipareigojimų.

6Atsakovas nepašalino nurodytų trūkumų iki 2007-09-01 dienos, todėl ieškovas kreipėsi į UAB "Šiaulių lyra", kuri pašalino minėtus trūkumus pagal 2007-09-07 Aktą dėl atliktų statybos remonto darbų. Ieškovas patyrė 1745,12 litų išlaidų, susijusių su trūkumų šalinimu.

7Labai didelės netesybos teismo gali būti peržiūrimos priklausomai nuo to, ar protingas jų dydis, todėl ieškovas, reikšdamas šį ieškinį kritiškai įvertino priskaičiuotinų netesybų dydį. Ieškovas prašo priteisti delspinigius, atsižvelgdamas į netesyboms nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą.

8Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009m. rugsėjo 21 d. sprendimu (t.2, b.l. 19-21 ) ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo R. B. 21 600 Lt netesybų ieškovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, o tai pat bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad tarp ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė" ir atsakovo R. B. 2006-11-13 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, pagal kurią šalys sutarė, jog atsakovas atliks apie 192 kv.m. trinkelių klojimo darbus, adresu ( - ), o ieškovas sumokės už atliktą darbą. Šalys sutarė, jog darbai bus pradėti 2006-11-14, o baigti 2006-12-01. Sutarties 9.1.p. ir 9.2 p. numatyta sutartinė atsakomybė už termino pažeidimą -200 Lt dydžio bauda už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ir uždelsus atlikti statybos darbus. Atsakovo prašymu, ieškovas pratęsė darbų pabaigimo terminą iki 2006-12-08. UAB „Tikroji vaivorykštė" 2007-01-26 sumokėjo atsakovui 1920,00Lt už atliktą darbą. Nors Statybos rangos sutarties 3str., numatytoje atsiskaitymo už atliktus darbus tvarkoje nurodyta, jog rangovas užsakovui už atliktus statybos darbus apmoka per 5 dienas nuo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, toks aktas nebuvo pasirašytas. Kaip teigia ieškovas apie atsakovo atliktų darbų trūkumus jis pastebėjęs tik balandžio mėnesį ir apie tai informavęs R. B., t.y. nusiuntęs jam dvi pretenzijas - 2007-05-08 ir 2007-06-13. Kadangi atsakovas į pretenzijas neatsakęs, ieškovas 2007-08-10 sudaręs komisiją, kuri surašė Darbų kokybės nustatymo aktą.. Remiantis šiuo aktu atsakovui 2007-08-16 buvo išsiųsta pretenzija dėl statybos rangos darbų vėlavimo, trūkumų ištaisymo ir žalos atlyginimo. Į šią pretenziją, atsakovas R. B. atsakęs 2007-09-05 raštu, kuriame nurodė, jog atmeta ieškovo pretenzijoje nurodytas aplinkybes, nes darbus jis atlikęs laiku ir kokybiškai. Teismas mano, jog atsakovas, atlikęs sutartus statybos darbus, pagal 2006-11-13 d. Statybos rangos sutartį, suteikė savo atliktiems darbams 5 metų garantiją/sutarties 5.7p./.Tai, jog atsakovas nekokybiškai atliko darbus, patvirtino 2007-08-10 Darbų kokybės nustatymo komisija savo aktu, kurio pagrindu ir buvo nusiųsta atsakovui paskutinioji pretenzija, raginant atsakovą iki 2007-09-01 baigti darbus bei pašalinti trūkumus. Taip pat nekokybišką darbų atlikimą patvirtina ir UAB „Masada" 2007-07-11 pretenzija ieškovui, kuria UAB „Masada" atsisakė pasirašyti pagrindinę nuomos sutartį. 2007-09-07 UAB „Tikroji vaivorykštė" UAB „Šiaulių lyrai" sumokėjo 1745,12Lt už atliktus statybos- remonto darbus ( - ), tai patvirtina aktas dėl atliktų statybos-remonto darbų bei sąskaita faktūra. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas R. B. netinkamai įvykdė darbus pagal statybos rangos sutartį.Teismas laikė, kad tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartis yra teisėta, galiojanti ir turi būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.189 str. 1 d., 5.200 str. 1 d.).

9Sutarties sąlygų pažeidimas yra pagrindas atsirasti sutartinei atsakomybei (LR CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, nuostoliai, šių sąlygų priežastinis ryšys, žalą padariusio ir atsakingo asmens kaltė, be to, šalis iki pažeidimo padarymo turi sieti sutartiniai santykiai (LR CK 6.246 - 6.249 str). Byloje nustatytos visos sąlygos, būtinos atsirasti sutartinei atsakomybei. Kadangi atsakovas pažeidė sutarties sąlygas, ieškovas turi teisę į netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d.)

10Teismas konstatavo, jog netesybos skaičiuotinos nuo 2007m. gegužės mėnesio 22d. iki 2007m.rugsėjo 7d., t.y. iki tos dienos kai buvo ištaisytas atsakovo darbo brokas. LR CK 6.210 str. 2 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimą priteisti 5 procentų dydžio palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos - 2007-12-10 -iki teismo sprendimo visiško įvykdymo teismas laikė pagrįstu ir tenkintinu. Apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 26-32) atsakovas R. B. prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-09-21 sprendimą panaikinti, ieškovo ieškinį atmesti priteisti iš ieškovo R. B. turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais: 1. Teismas nustatė sutarties šalių prievolė mokėti baudą atsiradimo momentą - ieškovo pareigą mokėti atsakovui netesybas, jeigu ieškovas vėluoja apmokėti už atliktus darbus, bei atsakovo pareigą mokėti ieškovui netesybas, jeigu atsakovas vėluoja pabaigti statybos darbus. Teismas 2009-09-21 sprendime konstatavo, kad atsakovas darbų pagal sutartį darbų atlikimo termino nepažeidė. Ši teismo konstatuota aplinkybė reiškia, kad pagal sutarties 9.2. punktą ieškovui neatsirado teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo netesybų, todėl ieškinys turėjo būti atmestas. Netesybų priteisimo pagrindu teismas laikė aplinkybes, kad atsakovas atliktiems darbams suteikė 5 metų garantiją. Sutartimi šalys nesusitarė dėl netesybų skaičiavimo už vėlavimą pašalinti defektus, netesybos buvo sutartos tik už tai, jei bus nesilaikyta sutarties 4.1.p. nustatyto darbų atlikimo termino. 2. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Ieškovas už atliktus darbus atsakovui sumokėjo visą sutartimi nustatytą kainą, t.y. visus 1920 Lt. Jeigu atsakovas dėl savo kaltės būtų vėlavęs atlikti darbus ar darbai atlikti nekokybiškai, ieškovas iš viso nebūtų sumokėjęs sutarto atlyginimo arba būtų jį sumažinęs.Faktas, kad ieškovas sumokėjo visą sutartą sumą, patvirtina, kad jokių pretenzijų tiek dėl darbų atlikimo termino, tiek dėl kokybės, ieškovas atsakovui neturėjo. Ieškovas turėjo pasamdęs nepriklausomą statybos darbų specialistą V. G., atsakingą už techninę apžiūrą, pats kontroliavo atliekamų darbų kokybę bei terminų laikymąsi. Iki pat 2007 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas nepateikė atsakovui jokios pretenzijos. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino, neaptarė, nenurodė, kodėl įrodymus, kad darbai buvo atlikti kokybiškai, atmetė. Ieškovas ilgą laiką nesiėmė jokių realių , protingų(racionalių) veiksmų trūkumams šalinti, nors tokiems trūkumams pašalinti reikėjo tik vienos dienos. 3.Pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad netesybos skaičiuotinos nuo 2007 m. gegužės 22 dienos iki 2007 m. rugsėjo 7 d., pažeidė LR CPK 270 str. 4 dalį, kadangi praktiškai savo nuomonės visiškai nemotyvavo, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas tik lakoniškai nurodė netesybų skaičiavimo pabaigos momentą, jį susiejo su darbų trūkumų ištaisymu, tačiau nenurodė nė vieno motyvo ar argumento, kodėl pasirinko būtent tokį laikotarpio pabaigos momentą. 4. LR CK 6.259 str. 1 dalis numato, kad jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti mažinama arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Trūkumų šalinimui, kaip nustatyta byloje, tereikėjo 1 dienos. Akivaizdu, kad dėl to, jog ieškovas nepateisinamai tokį ilgą laiką delsė, negali būti pagrindu skaičiuoti tokias milžiniškas netesybas o taip pat dar ir dėl to, kad pretenziją ieškovas atsakovui pateikė tik 2009 m. rugpjūčio mėnesį. Šios aplinkybės rodo, kad ieškovas elgėsi ypač nerūpestingai ir aplaidžiai, kas teismo turėjo būti įvertinta. 5. 2006 m. lapkričio 13 d. statybos rangos sutarties objekto kaina 1920 Lt. Nustatytos netesybos už vieną pavėluotą atlikti darbus dieną sudaro 10 procentų nuo sutarties objekto kainos, kas reiškia, jog per metus tai sudarytų daugiau kaip 3600 procentų. Pirmosios instancijos teismo sprendimu priteista iš atsakovo netesybų suma daugiau kaip 11 kartų viršija statybos darbų vertę. Šios aplinkybės rodo, kad statybos rangos sutarties sąlyga dėl netesybų yra akivaizdžiai neprotinga ir nesąžininga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika aiškiai per didelėmis laiko 0,2 procento delspiniginius, tuo tarpu tarp šalių pasirašytoje sutartyje netesybų dydis sudaro net 3600 procentų per metus.

  1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l. 41-47) ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-09-21 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais: Sutarties 6.1.3 ir 6.1.4. punktais ieškovas įsipareigojo priimti iš atsakovo tik tinkamai atliktus statybos darbus, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktus. Faktinė visų darbų pagal šalių sudarytą sutartį pabaiga yra abiejų šių sąlygų – darbų užbaigimas ir perdavimas užsakovui - įvykdymo diena. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas būtų perdavęs, o ieškovas priėmęs atliktus darbus, pasirašydami atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. LR CK 6.256 str. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius, sumokėti netesybas.
  2. Apeliantas savo argumentą, jog jis darbus užbaigė ir pridavė ieškovui, grindžia ieškovo veiksmais t.y. tuo, kad ieškovas 2007-01-26 sumokėjo jam visą sutarties kainą. Šis apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas. Sutarties 3.1. punkte nustatyta ieškovo pareiga už atliktus darbus sumokėti per 5 dienas nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Apelianto teiginys, kad ieškovas įsipareigojęs sumokėti už atliktus darbus ir sumokėjęs pinigus patvirtina, kad darbai buvo atlikti, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes šalys rangos sutarties 4.2. punkte susitarė, kad darbų pabaiga yra ne sutarties kainos sumokėjimas, o momentas, kai darbai bus užbaigti ir priimti, o to neįvyko.
  3. Patikslintu ieškiniu ieškovas, atsižvelgdamas į įstatymo nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą, teismo prašė priteisti netesybas (delspinigius) už paskutinius 6 mėnesius iki bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. už laikotarpį nuo 2007-05-22 iki 2007-11-21. teismas, atsižvelgdamas į šį reikalavimą, priteisė iš atsakovo delspinigius nuo 2007-05-22. Šis teismo sprendimas nustatyti tokią delspinigių skaičiavimo pradžios datą yra aiškus ir nėra jokio poreikio kaip nors jį papildomai motyvuoti. Netesybų skaičiavimo laikotarpio pabaigą teismas nustatė 2007-09-07, kuomet buvo ištaisytas atsakovo darbo brokas.
  4. Atsakovui buvo sudarytos visos sąlygos ir jis turėjo galimybes pats imtis iniciatyvos ir darbų trūkumus pašalinti tiek pats savo jėgomis, tiek samdydamas trečiuosius asmenis. Atsakovas, pats imdamasis aktyvių veiksmų ir pašalindamas sutarties pažeidimą, būtų nutraukęs delspinigių skaičiavimo terminą. Taigi dėl šio termino eigos, kurio metu buvo skaičiuojamos netesybos, sąmoningai pasirinkęs pasyvumą ir neveikimą, yra atsakingas pats atsakovas ir tame nėra ieškovo kaltės. Todėl nėra pagrindo atleisti jį nuo civilinės atsakomybės.
  5. Vadovaujantis LR CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., teismas gali sumažinti priskaičiuotas netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Ieškovas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų /neveikimo patyrė šiuos nuostolius: 60 000 Lt negautų pajamų pagal Preliminarią sutartį, 5600 Lt išlaidų dėl netesybų už 2007-05-02 Preliminarios sutarties nutraukimą, 7724,63 Lt nuostolių dėl krepšinio aikštelės įrengimo pabrangimo, 1745,12 Lt išlaidų, susijusių su rangos darbų trūkumų šalinimu, kuriuos privalo atlyginti atsakovas. Turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Vadovaujantis LR CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 329 str. 2 d.). Atsakovas apeliaciniu skundu skundžia Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą, kuriuo iš dalies buvo tenkinti ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškinys. Apeliacinio skundo pagrindą sudaro apelianto argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo, konstatuojant, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartines prievoles, o taip pat dėl nukrypimo nuo teismų praktikoje priteisiamų netesybų dydžio. Byloje nustatyta, kad šalys 2006 11 13 d. sudarė rangos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti apie 192 kv.m.trinkelių klojimo darbus gyvenamajame name , adresu ( - ) pagal ieškovo užduotį, užsakovo medžiagomis, naudojant savo įrangą. Darbų atlikimo terminas nustatytas nuo 2006 lapkričio 14d. , pabaiga 2006 gruodžio 01 d.(sutarties 4.1p.), sutarties kaina 10 Lt už 1 kv.m, orientacinė kaina 1920 lt.Darbų pabaiga pagal sutartį laikomas momentas, kai užbaigti ir užsakovo priimti visi sutartyje numatyti darbai (4.2 p.). Esant atsakovo prašymui, šalys partęsė darbų pridavimo terminą iki 2006 gruodžio 08 d.(b.l.11, 1 t.).Už atliktus darbus ieškovas įsipareigojo apmokėti per 5 d. nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo pagal pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytą prekių-paslaugų pirkimo kvitą (3.1p.).Šalys atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto nepasirašė.Ieškovas apmokėjo atsakovui už darbus 2007 sausio 26 d d.1920 Lt,atsakovui pateikus prekių-paslaugų pirkimo pardavimo kvitą (b.l.106-107,1 t).Ieškovas nurodo, jog atsakovas atliko ne visus darbus iki galo (neišklojo plytelių iki baseino, paliko tarpą apie 15-20 cm), o dalį darbų atliko nekokybiškai, jų neištaisė, ieškovas šiuos darbus atliko, pasitelkęs kitą įmonę, dėl ko turėjo papildomų išlaidų. Tarp šalių kilo ginčas dėl savalaikio sutarties įvykdymo ir netesybų priteisimo.Ieškovas prašo priteisti 36 600 Lt. netesybų. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nesilaikė rangos sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino, darbus atliko su trūkumais, kurių neištaisė ir įvertinus jam padarytus nuostolius, prašo priteisti dėl pradelsto prievolės įvykdymo 36 600 Lt.netesybų.Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas savo reikalavimą atsakovui dėl netesybų priteisimo grindė ginčo šalių sudarytoje sutartyje 4.1 p. numatytu darbų pabaigos termino pažeidimu.Remdamasis atsakovo prievolių netinkamu vykdymu, pažeidus sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, ieškovas prašė priteisti netesybas. Apeliantas teigia, kad trinkelių klojimo darbus objekte atliko laiku, dėl ko pirmos instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai, tam neesant teisinio ir faktinio pagrindo priteisė 21600 Lt.netesybų.Tarp šalių atsirado rangos teisiniai santykiai. Sutartimi šalys nustatė sutarties įvykdymo terminą, kurį pratęsė iki 2006 gruodžio 08 d. CK 6.662 str.1 d. bei sutarties 5.3 p .numato, kad darbų rezultatas jo perdavimo momentu turi atitikti rangos sutartyje numatytas savybes, atitikti normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, darbai turi būti atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų jų vertę. Sutarties 4.2 p. šalys numatė sutarties pabaigą-t.y.darbų pabaigos momentas yra tada, kai užbaigti ir priimti visi sutartyje numatyti darbai.Taigi ,pagal šią sutarties sąlygą darbai yra laikomi baigtais, kai tinkamai atlikti darbai yra priduodami užsakovui, pasirašant šalims jų perdavimo aktą. Pažymėtina, kad darbai vykdomi statybos rangos sutarties pagrindu bei iš to kylančios teisės ir pareigos yra detaliai reglamentuotos CK 6.681 str.-6.699 str. Tiek CK 6.644 1 d.,6.681 str. 1 d., tiek tarp šalių pasirašytoje sutartyje numatyta, kad rangovas privalo perduoti darbo rezultatą užsakovui (ieškovui) (sutarties 5.4 p.). Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Sutarties 6.1.3,6.1.4 punktais šalys numatė, jog priimami tik tinkamai atlikti statybos darbų aktai, pasirašant ant darbų perdavimo-priėmimo aktų .5.4 sutarties punktu atsakovas įsipareigojo informuoti apie atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti užsakovui statybos darbų priėmimo –perdavimo aktą. Nagrinėjamu atveju rangovas (atsakovas) neorganizavo darbų perdavimo užsakovui (ieškovui), darbų priėmimo-perdavimo aktas nesurašytas, ieškovas nurodo, jog darbai atlikti nepilnai,su trūkumais, todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, nesant darbų priėmimo-perdavimo akto (neperdavus darbo rezultato), pripažino, jog nėra įvykdytos sutarties sąlygos.Atsakovas tokio įrodymo byloje nepateikė , laikytina, kad jis neįrodė savo atsikirtimų, jog sutartį įvykdė laiku ir tinkamai (CPK 6.652 str,.PK 178str).Įrodinėdamas savalaikį darbų atlikimą,atsakovas remiasi tik ta aplinkybe, kad ieškovas apmokėjo už darbus , jam pateikus prekių-paslaugų pirkimo pardavimo kvitą (b.l.106-107,1 t), laikydamas , kad ieškovas atliko faktinį darbų priėmimą, apmokėdamas už darbus pilną sumą. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis).Atliktų darbų priėmimo perdavimo akte yra informacija apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas.Atliktų darbų akte yra nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Jame gali būti pastabų dėl darbų atlikimo laiko ar netinkamai įrašyto šių darbų priėmimo laiko. Darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes. Ta prasme darbų priėmimo perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtintos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 4 dalis). Kadangi rangos santykiuose atliktų darbų priėmimas ir perdavimas nustatytas įforminti rašytiniu aktu, tai tokios aplinkybės turi būti įrodinėjamos šia leistina įrodinėjimo priemone ir pagal jo nuostatas daromos išvados, ar sutartu laiku šie darbai buvo atlikti.Aplinkybė, kad ieškovas sumokėjo pagal pateiktą prekių-paslaugų pirkimo pardavimo kvitą , neesant pateikto akto ,neįrodo jog darbai buvo atlikti sutartyje numatytu terminu, nes šios sutarties pabaiga yra siejama ne tik su darbų atlikimu, bet ir priėmimu (sutarties 4.2 p.). Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nurodė aplinkybes dėl pateikto kvito apmokėjimo .Be to nei sutartis, nei CK 6.53 str. nedraudžia užsakovui apmokėti avansu ar iš anksto. Pažeidus terminą ,atsiranda atsakovo atsakomybė.Pirmosios instancijos teismas savo sprendime netinkamai motyvavo, nurodydamas, kad ieškovas atliko darbus, bet priteisė netesybas, numatytas sutarties 9.2.Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų-2007 05 08 d,2007 06 13 d,2007 08 16 d. pretenzijų, akto ,ieškovo atstovo paaiškinimo teismuose matyti, kad atsakovas neįvykdė įsipareigojimų - trinkelių išklojimas nebuvo baigtas, nes atsakovas neišklojo plytelių iki baseino, paliko tarpą apie 15-20 cm, 5-6 kv. m plote nebaigtos išdėti plytelės, dalį darbų atliko nekokybiškai,jų neištaisė (b.l.167-170,12-13,15 1 t.).Ieškovas šiuos darbus atliko, pasitelkęs kitą įmonę, dėl ko turėjo papildomų išlaidų (b.l17,1t.). CK 6.652 str. 2 d. nustato rangovo atsakomybę už darbų pabaigos terminų pažeidimą, jei įstatymas ar sutartis nenumato ko kito.Šalių sutarties 9.2 p.-numatė atsakovo atsakomybę -200 Lt. už kiekvieną uždelstą dieną bei patirtos žalos , įskaitant negautas pajamas bei kitų pagrįstų išlaidų atlyginimą .Kolegija mano, kad ieškovas turi teisę reikalauti netesybų atlyginimo, nes atsakovas pažeidė rangos sutarties sąlygas, neperdavė atsakovui laiku darbų. Ieškovui iki nustatyto termino nebaigus atlikti statybos darbų ir jų neperdavus, atsakovas pats organizavo defektų taisymo darbus .Remiantis CK 6.256 str.2 d. bei sutarties nuostatomis teismas pagrįstai taikė sutartinę atsakomybę, todėl atmestinas pirmasis apelianto motyvas . Dėl antrojo apelianto motyvo Šių aplinkybių teismas neanalizavo, todėl kolegija dėl jų pasisako.Apeliantas savo argumentus, jog jis darbus užbaigė ir perdavė ieškovui ,grindžia ieškovo veiksmais, t.y.sumokėjimu visos sutarties kainos.Ieškovas teismuose teikė paaiškinimus dėl šios aplinkybės, nurodydamas, jog atsakovas nebaigė darbų sutartyje papildomai numatytu terminu -2006 12 08 d., o vėliau prasidėjo žiema;atsakovas tikino, kad dėl žiemos sąlygų negali perduoti darbų, , dėl ko buvo sumokėta sutarties kaina avansu iki priimant objektą Dėl šios aplinkybės šalys teikė skirtingus paaiškinimus.Atsakovas nenuneigė šių aplinkybių jokiais kitais įrodymais.Teisę įvykdyti prievolę prieš terminą numato ir įstatymas (CK 6.53 str. 3 d.), nedraudė ir šalių sutartis.Šalių tarpusavio sutartis numatė rangos darbų pabaigą,kai jie bus užbaigti ir priimti. Iš byloje esančių raštinių įrodymų 2007 05 08 d. bei 2007 06 13 d.raštų matyti,kad ieškovas reiškė atsakovui pretenzijas dėl darbų neišbaigtumo, ragino tinkamai juos užbaigti ( bl. 167-170,1t. )Šie raštai buvo siųsti registruota siunta atsakovo nurodytu gyvenamosios vietos adresu (b. l.168,170,1t. ).Be to 2007 08 10 d. ieškovo sudaryta komisija, dalyvaujant statybos priežiūrą vykdžiusiam V. G., užfiksavo darbų neišbaigtumą, nekokybiškai atliktus darbus, apie ką atsakovui pranešė 2007 08 16 d.pretenzija, pareikalavo užbaigti statybos darbus(b.l.12,15,1t)Atsakovui 2007 09 06 d. atsisakius ištaisyti trūkumus, ieškovas, pasitelkęs kitą įmonę, pašalino šiuos trūkumus pagal 2007 09 07 d.aktą dėl atliktų statybos remonto darbų, dėl ko atsakovas patyrė 1745,12 Lt. papildomų išlaidų (b.l.17).Nors iki trūkumų nustatymo praėjo tam tikras laiko tarpas, tačiau atsižvelgtina į rangos dalyką, į metų sezoną bei į tai, kad ieškovas naudojo galimybę taikiai išspręsti , sudarė sąlygas atsakovui geranoriškai įvykdyti prievolę. Dėl trečios grupės apelianto motyvų Nors pirmosios instancijos teismas nemotyvavo netesybų skaičiavimo laikotarpio pradžios, tačiau kaip matyti iš bylos medžiagos , teismas šias netesybas skaičiavo už paskutinius ieškinyje nurodytus 6 mėnesius iki ieškinio teisme pateikimo dienos. Pagal ieškinį šios netesybos buvo apskaičiuotos nuo 2007 05 22 d.iki 2007 11 22 d. Teismo sprendime nurodyta, jog netesybų skaičiavimo laikotarpio pabaigą teismas siejo su trūkumų ištaisymo momentu , t.y. 2007 09 07 d., todėl atmestinas apelianto motyvas, kad teismas nemotyvavo netesybų skaičiavimo laikotarpio. Dėl ketvirtos ir penktos grupės apelianto motyvų Kolegija iš dalies sutinka su šiais argumentais dėl pernelyg didelių netesybų . Ieškovas prašydamas priteisti netesybas, jų dydį sieja su patirtais nuostoliais (CK 6.73 str.2 d.,258.3 d.), nurodo, jog dėl netinkamos atsakovo prievolės vykdymo turėjo 75 069,75 Lt nuostolių, t.y. 60 000 Lt. negautų pajamų pagal 2007 05 02 d. preliminariąją sutartį su UAB“Masada“, 5600 Lt.išlaidų dėl sumokėtų šiai įmonei netesybų už šios sutarties nutraukimo, 1745,12 Lt.išlaidų, susijusių su rangos darbų trūkumų šalinimu ,7724,63 Lt. nuostolių susijusių su krepšinio aikštelės įrengimu. Pirmos instancijos teismas dėl ieškovo įrodinėjamų byloje nuostolių dydžio nepasisakė, todėl kolegija dėl jų pasisako. Dėl preliminariosios sutarties su UAB“Masada“. Ieškovas nurodė, kad dėl to, jog atsakovas neįvykdė 2007-05-29 sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, UAB „Masada“ 2007-07-31 nutraukė preliminariąją sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir UAB „Masada“. Iš byloje pateiktos preliminariosios sutarties matyti, kad ieškovas ir UAB „Masada“ buvo susitarusios iki 2007-07-02 sudaryti pagrindinę nuomos sutartį dėl patalpų, esančių ( - ), nuomos laikotarpiu nuo 2007-07-02 iki 2007-08-31 už 60000 Lt be PVM (b. l.20-21,1t). Pagal šios sutarties 2.3.2 p. ieškovas turėjo būsimam nuomininkui perduoti ne tik patalpas, bet ir kiemą, krepšinio aikštelę, o jų neįrengus ar nepilnai įrengus, buvo numatyta bauda.Ieškovas pateikė duomenis, kad jis 2007-11-14 UAB „Masada“ sumokėjo 5600 Lt baudą už preliminariosios sutarties nevykdymą nuo 2007-07-02 iki 2007-07-30 pagal 2007-07-30 UAB „Masada“ išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą (b. l. 24,1t). Kaip matyti iš bylos medžiagos, sudarydamas šią sutartį , ieškovas nevertindamas aplinkybių , kad nėra įrengta krepšinio aikštelė , nebaigti aikštelėje trinkelių klojimo darbai, prisiėmė įsipareigojimus dėl nuomos sutarties sudarymo su UAB „Masada“ iki 2007-07-02.Sutartis su UAB“Lisimpeks dangos“ dėl krepšinio aikštelės buvo sudaryta tik 2007 05 29 d., įsipareigojant įrengti krepšinio aikštelę iki 2007 07 02 d., nutraukta 2007 10 02 d. dėl šio rangovo kaltės , jam neatlikus darbų pagal sutartį (b.l.141-142,145, 1t.). Iš ieškovo ir UAB“Lisimpeks dangos“ sudarytos sutarties matyti, kad šalių sudarytos sutarties įvykdymas iš esmės priklausė nuo oro sąlygų , be to ieškovas turėjo sudaryti technologiškai reikalingas aplinkos sąlygas (3.6.2). Pagrįstas apelianto argumentas, kad atsakovas , pastebėjęs atsakovo darbų trūkumus jau 2007 kovo mėnesį, nesiėmė realių, protingų veiksmų trūkumams ištaisyti, nors jų ištaisymui užteko tik vienos dienos.Laikytina, kad dėl to, jog iki 2007-07-02 nebuvo sudaryta pagrindinė patalpų nuomos sutartis, atsakovas nėra atsakingas, o ieškovas yra atsakingas už prisiimtą riziką.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos , krepšinio aikštelė nebuvo įrengta net iki 2008 02 22 d.ir vėliau, nes 2007 10 02 d. nutraukus sutartį su UAB“ “Lisimpeks dangos“ , ieškovas sudarė sutartį su UAB“Fortera“ dėl krepšinio aikštelės grindų dangos įrengimo ir linijų nudažymo (b.l.146, 1 t.). Ieškovas šioje byloje nurodo, kad dėl atsakovo veiksmų patyrė 7724,63 Lt. nuostolių dėl kainų skirtumo tarp sumos, kurią jis turėjo sumokėti UAB „Fortera“, ir tarp sumos, kurią turėjo sumokėti “Lisimpeks dangos“, tuo pagrindu, kad dėl atsakovo kaltės (neveikimo) nebuvo įvykdyta 2006 11 13 d. sutartis.Byloje nėra pateikti įrodymai, kad su abiem rangovais buvo sutarta dėl analogiškos krepšinio aikštelės dangos įrengimo, be to nepateikti įrodymai, kad abiem atvejais buvo taikomi analogiški dangos įrengimo būdai.Taip pat UAB „Fortera“ buvo įsipareigojusi atlikti papildomus darbus-nudažyti linijas. Įvertinus šiuos įrodymus, darytina išvada, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog buvo naudojama ta pati danga ir atliekami tokie patys (identiški) darbai, tik kaina buvo kitokia dėl padidėjusių medžiagų ir darbų kainų. Kolegija mano, kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo kaltės patyrė šiuos nuostolius.

13Kolegija pažymi, jog laikytini pagrįsti ieškovo turėti nuostoliai 1745,12 Lt. kuriuos jis turėjo dėl pagal 2007 09 07 d. aktą atliktų darbų-aikštelės trūkumų ištaisymo (b.l.15,17,18).Nelaikytina įrodyta, kad dėl atsakovo veiksmų ieškovas turėjo kitus ieškinyje nurodytus nuostolius. Apeliaciniu skundu atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistų netesybų dydį, nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju buvo nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos sutartinių netesybų klausimu. Šis argumentas pagrįstas. Netesybos – tai prievolių netinkamo ir nesavalaikio vykdymo pasekmė, kurios tikslas – kompensuoti kreditoriaus dėl to patirtus nuostolius (CK 6.73 str., 6.258 str.). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos, kad netesybos yra įskaitomos į nuostolius, reiškia tai, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Toks netesybų ir nuostolių santykio aiškinimas yra suformuotas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis byloje UAB „ Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Kolegija sutinka su apelianto motyvu, kad netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai ) aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos kreditoriaus nuostoliams atlyginti, jos pripažįstamos tam tikra skolininko civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367), 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M.ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju, būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertina visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir turi stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „ Forthmill Limited“ v. UAB „ Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). . Nagrinėjamu atveju ginčo šalys 2006 m. lapkričio 13 d. Statybos rangos sutarties 9.2 punkte susitarė dėl 200 Lt. baudos už kiekvieną uždelstą dieną mokėjimo už nesavalaikį darbų atlikimą pagal sutartį.Bauda už vieną pavėluotą dieną sudaro beveik 10 procentų nuo sutarties objekto kainos, per metus būtų daugiau kaip 3 600 procentų.Pirmosios instancijos sprendimu iš atsakovo priteistų netesybų suma daugiau kaip 11 kartų viršija statybos darbų , sutartų tarp šalių, vertę .Ši aplinkybė rodo, kad ši sutarties sąlyga yra akivaizdžiai neprotinga ir nesąžininga, neatitinka pačios netesybų funkcijos. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.Teisėjų kolegija pripažįsta, jog teismas, priteisdamas 21 600 Lt dydžio netesybų, t. y. po 200 Lt. už kiekvieną pradelstą dieną nuo darbų vertės, netinkamai aiškino ir netaikė CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies ir priteisė aiškiai per dideles netesybas, kurios pagal savo pobūdį yra baudinės, nes jos priteistos netesybos net 11 kartų viršija statybos darbų vertę. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 6.73 straipsnio 2 dalyje teismui suteiktą teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai per didelės, o taip pat atsižvelgdama į šalių interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis), į reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes , t.y. į tai, kad įvykdyta didžioji dalis prievolės, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį , į tai, kad pats ieškovas laiku nesiėmė priemonių kuo greičiau pabaigti darbus, ištaisyti trūkumus, stengiantis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros pripažįsta, jog ieškovo interesus, atsižvelgiant į sutarties sumą ir pradelstą prievolės įvykdymo terminą, nagrinėjamu atveju atitinka 4147 Lt dydžio netesybų priteisimas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), kas atitiktų 38.40 Lt. per dieną arba 0,02 procentų delspinigių arba CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos 6 procentų dydžio metines palūkanas. Šis netesybų dydis, byloje nesant įrodymų apie didesnius ieškovo patirtus nuostolius, atsakovui laiku neįvykdžius sutartinės prievolės, visiškai padengia ieškovo turėtus nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija keičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, teisėjų kolegija pripažinus, jog, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 1.5 straipsniu, nagrinėjamu atveju yra pagrindas sumažinti priteistinų netesybų dydį iki 4147Lt.Šios netesybos skaičiuotinos nuo ieškinyje nurodyto laikotarpio, skaičiuojant už paskutinius 6 mėnesius iki ieškinio pateikimo nuo 2007 05 22 d.iki trūkumų ištaisymo . Pakeitus Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m.rugsėjo 21 d. sprendimą, teisėjų kolegija atitinkamai išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykle, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui iš ieškovo – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų bendra suma – 36 600 Lt. Sumažinus ieškovo prašomų priteisti netesybų dydį iki 4147, bendra tenkintų ieškinio reikalavimų suma sudaro 4147 Lt. Taigi tenkintų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 11,33 procentus, o atmestų – 88,67 procentų. Į šias dalis atsižvelgtina sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kurios yra perpaskirstomos byloje (CPK 93 str.4 d.). Kadangi ieškovas UAB“Tikroji vaivorykštė“už ieškinį sumokėjo 1098 Lt žyminio mokesčio (1 t. b.l. 27), iš atsakovo ieškovui priteistina 124,41 Lt dydžio už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalis (4147 Lt x11,33 proc.). Kadangi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ieškovas turėjo kitų 2645,27Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (b.l.49,50-51-52,54-55,1t),priteistina 299,71 Lt.(CPK 93 str. 2 d.).Apeliacijoje turėjo 605 Lt.,priteistina 116,16 Lt. atsižvelgiant į tenkintų ieškinio reikalavimų dalį, pripažintina, jog ieškovas turi teisę į 540,28 Lt šių išlaidų atlyginimą A. R. B. už apeliacinį skundą sumokėjo 648 Lt žyminio mokesčio, kadangi ginčijama suma – 21 600 Lt ( b.l.25,t.2 ). Atsižvelgiant į tai, kad tenkinta apeliacinio skundo dalis sudaro 80,80 procentų (100- (4147x100 proc :21600), priteistina 552,67 Lt.žyminio mokesčio bei 2092,61 Lt.(2360x88,67proc.) atstovavimo išlaidų pirmosios apeliacijos teisme (CPK 93 str. 2 d, 98 str.). Taip pat atsakovas turėjo 1815 Lt.atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje. Šios išlaidos atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, apimtį, bylos nagrinėjimo trukmę apeliacinės instancijos teisme, į atsakovo atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį apeliacinės instancijos teisme, į tai, kad atsakovą pirmosios instancijos teisme atstovavo tas pats advokatas, byla vyko toje pačioje vietovėje ,vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, išlaidos yra mažintinos iki 1200 Lt.ir priteistina 969,60 Lt. (1200x80,80) atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje (CPK 93 2 d, 98 str.) , viso priteistina atsakovui 3614,88 Lt..Įskaičius šalims priteistas sumas , atsakovui priteistina 3074,60 Lt. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies,pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, t. y.priteistos netesybos mažintinos iki 4174 Lt. Keistina sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.Kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

14Iš šalių priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 8,05 Lt. (CPK 88 str.1 d.3 p,.92 str.)

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu,

Nutarė

16Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą pakeisti.

17Rezoliucinę teismo sprendimo dalį išdėstyti taip:

18„Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo R. B. 4174 Lt.(keturis tūkstančius šimtą septyniasdešimt keturis litus) netesybų, 6 procentus metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo 2007 lapkričio 23 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.“

20Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji vaivorykštė“ 3074,60 Lt.(tris tūkstančius septyniasdešimt keturis litus 60 ct.) bylinėjimosi išlaidų atsakovui R. B..

21Priteisti iš R. B. 1,55 Lt.(vieną litą 55 ct.) bei iš UAB“Tikroji vaivorykštė“6,50 Lt.(šešis litus 50 ct.) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškiniu (t.1, b.l. 1-4) ir... 3. Ieškovas su UAB "Masada" buvo pasirašęs 2007-05-02 Preliminariąją sutartį... 4. Ieškovas 2007-08-16 pateikė atsakovui pretenziją Nr.07/3-192 "Dėl statybos... 5. 2007-05-29 ieškovas su UAB „Lisimpeks dangos“ sudarė sutartį Nr. LD... 6. Atsakovas nepašalino nurodytų trūkumų iki 2007-09-01 dienos, todėl... 7. Labai didelės netesybos teismo gali būti peržiūrimos priklausomai nuo to,... 8. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009m. rugsėjo 21 d. sprendimu (t.2, b.l.... 9. Sutarties sąlygų pažeidimas yra pagrindas atsirasti sutartinei atsakomybei... 10. Teismas konstatavo, jog netesybos skaičiuotinos nuo 2007m. gegužės mėnesio... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Vadovaujantis LR CPK 320... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos , krepšinio aikštelė nebuvo įrengta net... 13. Kolegija pažymi, jog laikytini pagrįsti ieškovo turėti nuostoliai 1745,12... 14. Iš šalių priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 8,05 Lt.... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą pakeisti.... 17. Rezoliucinę teismo sprendimo dalį išdėstyti taip:... 18. „Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tikroji vaivorykštė“... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.“... 20. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji... 21. Priteisti iš R. B. 1,55 Lt.(vieną litą 55 ct.) bei iš UAB“Tikroji...