Byla e2-149-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Auteks“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties netenkinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Auteks“ prašymo užtikrinti atsakovo galimų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą civilinėje byloje Nr. 2-2121-390/2014 pagal ieškovo BVBA „XDL Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Auteks“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „A. M. transportas“, S. P., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BVBA „XDL Group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Auteks“, tretiesiems asmenims UAB „A. M. transportas“, S. P. dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Auteks“ 621 003,34 Lt nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Šio ieškinio reikalavimų užtikrinimui Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi areštavo atsakovui UAB „Auteks“ priklausantį turtą ieškinio sumai bei uždraudė areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims.

4Atsakovas UAB „Auteks“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą BVBA „XDL Group“ atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimui įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 142 201,20 Lt sumą arba pateikti banko garantiją šiai sumai, o ieškovui nepateikus banko garantijos ar neįnešus pinigų į depozitinę sąskaitą – panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ieškovo prašymu Belgijos Limburgo teismas 2014 m. gegužės 9 d. pritaikė laikinąsias apsaugos priemones vilkikui (valst. Nr. ( - )EN106), dėl ko atsakovas negauna pajamų iš minėto vilkiko veiklos ir dėl to patiria nuostolius. Iki pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas eksploatuodamas vilkiką gaudavo per mėnesį vidutiniškai 35 550,30 Lt pajamų (vidurkį skaičiuojant nuo 2014 metų kovo 10 d. iki 2014 metų balandžio 10 d.). Atsižvelgiant į tai, nuo 2014 m. gegužės 9 d. iki šios prašymo pateikimo teismui dienos, t. y. keturis mėnesius, atsakovas patyrė apie 142 201,20 Lt nuostolio.

5Ieškovas BVBA „XDL Group“ prašė atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi minėtą atsakovo prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad atsakovo argumentai dėl nuostolių atsiradimo pagrįsti tik tikimybe, neparemti jokiais įrodymais. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas prašydamas taikyti jo galimų nuostolių užtikrinimą 142 201,20 Lt sumai, tik abstrakčiai nurodė priežastis, tačiau pateiktais dokumentais nepagrindė būtent tokio galimų nuostolių dydžio. Teismo nuomone, nuostolių užtikrinimo instituto taikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų šio instituto esmės, kadangi prašoma užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą 142 201,20 Lt sumai, neįrodžius tokio galimų nuostolių dydžio ir to, kad net ir patyrus nuostolius, jų išieškojimas būtų apsunkintas (CPK 178 str.). Teismas įvertino ir tą aplinkybę, kad atsakovas prašė užtikrinti atlyginimą tų galimų nuostolių, kurie galimai atsiras būtent dėl kitoje - Belgijos Limbergo teismo byloje, pritaikyto vilkiko arešto, o dėl galimų nuostolių, kurie būtų susiję su Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 10 d. pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, atsakovas apskritai nepasisakė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas UAB „Auteks“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, patenkinant jo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

10Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

111. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas ir padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas neįrodė jam kilusių nuostolių. CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuostolių užtikrinimas taikytinas ne tik kai atsiranda konkretūs nuostoliai, tačiau ir tais atvejais, kai tie nuostoliai tik gali atsirasti, t. y. užtikrinami būsimi nuostoliai. Toks teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, jog galimų nuostolių dydžio atsakovas neprivalėjo grįsti tiksliais paskaičiavimais, o preliminarūs nuostoliai yra preziumuojami.

122. Ieškovas, 2014 m. liepos 9 d. prašydamas nagrinėjamoje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir žinodamas, jog Belgijos Limburgo teismo jau buvo areštuota atsakovo transporto priemonė 69 056,00 Lt sumai, galimai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

133. Priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovo pateikti įrodymai pagrindžia realius galimus atsakovo patirtinus nuostolius. Skaičiuojant galimų nuostolių dydį buvo paimtas laikotarpis nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. būtent dėl to, kad parodyti, kiek mėnesinių pajamų gavo atsakovas iki arešto pritaikymo. Atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų dėl būsimų užsakymų minėtam vilkikui, nes atsakovo vykdomoje veikloje susiformavusi praktika, kad užsakymai perduodami nuotolinio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu bei telefonu), tad nėra saugomi.

144. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo, pažeidė proceso šalių lygiateisiškumo principą. Užtikrinus nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą, būtų pasiekta proceso šalių interesų pusiausvyra, taip pat užtikrinta stabili bei pelninga atsakovo vykdoma veikla.

155. Nagrinėjamoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu buvo areštuotos kitos atsakovo transporto priemonės, kurių vertė yra didesnė už ieškinio sumą. Vadovaujantis EŽTT jurisprudencija dėl lygiateisiškumo principo, bei tuo, jog teismo sprendimo įvykdymas yra užtikrintas didesne apimtimi nei ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimai, turėtų būti tenkinamas ir atsakovo prašymas, dėl galimų nuostolių, taikant laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinimas, kad atsakovas neatsidurtų nepalankesnėje padėtyje, lyginant su oponentu.

166. Bendrovė, negalėdama eksploatuoti Belgijos Limburgo teismo sprendimu areštuoto vilkiko, negali pilna apimtimi vykdyti savo tiesioginės veiklos – krovininės kelių transporto veiklos, ir kasdien patiria nuostolius, kurių pagrindimas buvo pateiktas tiek pirmosios instancijos teismui, tiek kartu su atskiruoju skundu. Atsakovas yra stambus verslo subjektas, kurio veikla bei aptiriami nuostoliai gali turėti įtakos ir trečiųjų asmenų (kitų verslo subjektų) veiklai.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BVBA „XDL Group“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

18Išdėsto tokius argumentus:

191. Apeliantas neįrodė, kad gali atsirasti nuostoliai dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat nepagrindė tų nuostolių realaus tikėtinumo bei jų priežastinio ryšio su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Apeliantas turi daug transporto priemonių, kurios gali vykdyti užsakymus, o apie jų apkrovimą įrodymų į bylą nepateikta. Apeliantas neįrodė, kad per vilkiko arešto laikotarpį sumažėjo jo pajamos.

202. Apeliantas neįrodė, kad net ir patyrus nuostolius, jų atlyginimas (išieškojimas) gali pasunkėti.

213. Apelianto nurodyti tik hipotetiškai patirtini nuostoliai galimi tik dėl vilkiko arešto būtent Belgijoje, todėl apeliantas prašymą užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą gali pateikti tik Belgijos Limbergo teismui, būtent kurio sprendimu ir buvo areštuotas apelianto vilkikas (2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 3 str. 5 d.). Kauno apygardos teismas nėra kompetentingas panaikinti ar pakeisti Belgijos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Tuo tarpu apeliantas neprašo užtikrinti nuostolių atlyginimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų Kauno apygardos teismo nutartimi.

224. Nepagrįsti atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl šalių lygiateisiškumo principo pažeidimo, t. y. kad areštuota daugiau turto nei areštavo teismas. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurio suma 658 338,12 Lt, t. y. 36 338,12 Lt didesnė už apelianto areštuoto turto preliminarią vertę – 622 000 Lt.

235. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl ieškovo piktnaudžiavimo teisėmis, nes atsakovas pats sutiko su areštuoto turto mastu. Ieškovas 2014 m. liepos 30 d. buvo pateikęs prašymą sumažinti areštuoto turto apimtį (dėl Belgijos Limburgo teismo areštuoto atsakovo vilkiko, kurio vertė 20 000 Eur), tačiau antstolis (vykdomoji byla Nr. 0085/14/01242) tokio prašymo netenkino, nurodydamas, kad Kauno apygardos teismo nutartis nebuvo pakeista, o atsakovas neprieštaravo dėl aprašyto turto masto.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

25Atskirasis skundas netenkinamas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

27Bylos duomenimis nustatyta, kad užsienio juridinis asmuo - Belgijos įmonė BVBA „XDL Group“, 2014 m. gegužės 9 d. kreipėsi į Belgijos Limburgo teismą su prašymu suteikti leidimą pritaikyti prevencinį areštą Nyderlanduose neregistruotų asmenų turtui – areštuoti bei sulaikyti Limburgo apylinkėje esantį transporto priemonių junginį (vilkiką su puspriekabe; valst. Nr. ( - )EN106), priklausantį Lietuvos įmonei UAB „Auteks“. Belgijos Limburgo teismas 2014 m. gegužės 9 d. pritaikė laikinąsias apsaugos priemones minėtam vilkikui, kurio vertė, pasak atsakovo, 20 000 Eur (arba 69 056 Lt), taip pat nustatė, kad pagrindinė byla teisme gali būti iškelta per 4 savaites nuo arešto pritaikymo dienos. Ieškovas BVBA „XDL Group“ 2014 m. birželio 9 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Auteks“ dėl 621 003,34 Lt nuostolių atlyginimo. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi ieškinio užtikrinimui areštavo atsakovui UAB „Auteks“ priklausantį turtą ieškinio sumai. Vykdant pastarąją nutartį buvo areštuotas atsakovui UAB „Auteks“ priklausantis kilnojamasis turtas (3 transporto priemonės) bendrai 622 000 Lt sumai (pagal atsakovo nurodytas preliminarias vertes). Atsakovas UAB „Auteks“ prašė Kauno apygardos teismą taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, teigdamas, jog Belgijos teismui patenkinus ieškovo prašymą bei sulaikius konkretų vilkiką, atsakovas negali juo naudotis savo versle, dėl ko negaudamas pajamų patiria nuostolius.

28CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šia norma siekiama išlaikyti šalių lygiateisiškumą procese.

29Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų, dėl kurių gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti, tačiau tam, kad teismas nustatytų tokių nuostolių užtikrinimą, yra būtinas tam tikrų sąlygų išpildymas: 1) pagal bylos duomenis turi būti realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir; 2) byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.); 3) atsakovas turi pateikti duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2008, 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-695/2008 ir kt.). Jeigu atsakovas pateikia teismui ne konkrečius duomenis apie galimų nuostolių patyrimą bei jų dydį, o tik išdėsto bendro pobūdžio teiginius apie patiriamus nuostolius, teismas neturėtų tenkinti jo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2269/2011).

30Atsakovas prašė teismą taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, teigdamas, jog areštavus konkretų vilkiką, atsakovas negali juo naudotis savo versle, dėl ko patiria nuostolius dėl negautų pajamų. Teismui teigė, kad iki arešto pritaikymo vidutiniškai kas mėnesį iš vilkiko gaudavo 35 550,30 Lt grynojo pelno, tačiau šį teiginį pagrindė tik duomenimis už vieną mėnesį. Apeliacinės instancijos teismui atsakovas nuostolių dydį taip pat įrodinėjo pateikdamas tuos pačius duomenis, tačiau nepaaiškino, kodėl nepateikė duomenų už ilgesnį laikotarpį. Apeliantas taip pat teigia, kad skaičiuodamas galimų nuostolių dydį, laikotarpį nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. akcentavo siekdamas parodyti, kiek pajamų gavo iki arešto pritaikymo. Tokie apelianto teiginiai neįtikinami, kadangi apeliantas nepaaiškina, kodėl neįtraukė paskutinio mėnesio, ėjusio betarpiškai prieš pat arešto uždėjimą 2014 m. gegužės 9 d. Be to, paminėtina, kad apeliantas nepateikė patikimų ir išsamių įrodymų, patvirtinančių, kad būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių jis patiria realius nuostolius ar patirs juos ateityje, taigi, apelianto pateiktų duomenų apie pelną nėra su kuo palyginti, ir todėl nagrinėjamu atveju jie neturi įrodomosios reikšmės (CPK 177, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto pasirinkta jo tikėtinų nuostolių apskaičiavimo metodika nėra aiški ir pagrįsta (pvz., kodėl nuostolių paskaičiavimui pasirinktas tiktai 1 mėnesio laikotarpis, ir kodėl būtent nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. balandžio 10 d.). Pasak atsakovo, jis nepateikė rašytinių įrodymų dėl būsimų užsakymų minėtam vilkikui, nes jo vykdomoje veikloje užsakymai perduodami nuotolinio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu bei telefonu), tad nėra saugomi. Tačiau elektroninė dokumentų forma neužkerta kelio pateikti šiuos įrodymus teismui, kadangi jie gali būti saugomi skaitmeninėse laikmenose. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad elektroniniai laiškai, juolab jeigu juose pateiktą informaciją patvirtina ir kiti byloje pateikti įrodymai, yra tinkama įrodinėjimo priemonė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2012).

31Kaip jau minėta, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi būti vertinami ne tik galimi atsakovo nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Nagrinėjamu atveju apeliantas visiškai neužsimena apie atsakovo turtinę padėtį, jo finansines galimybes ar kitas svarbias aplinkybes, kurios pagrįstų, jog netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo, šių nuostolių atlyginimas ateityje pasunkės ar taps neįmanomas.

32Apibendrinant aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad iš atsakovo pateiktų duomenų negalima nustatyti prognozuojamų nuostolių dydžio, jų apskaičiavimo būdo, negalima įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių poveikio atsakovui.

33Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo prašymo atmetimas nagrinėjamoje byloje neužkerta jam galimybės kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar jų masto sumažinimo, atsižvelgiant į ieškiniu pareikšto reikalavimo dydį (CPK 148 str.). Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.), šiuo procesiniu instrumentu yra naudojamasi.

34Minėta, kad šioje byloje ieškovas BVBA „XDL Group“ yra juridinis asmuo su buveine užsienyje, Lietuvoje neturintis nei filialo, nei turto neturi, o atsakovui priklausantis vilkikas yra sulaikytas Belgijos Limburgo teismo ir saugomas Belgijoje. Todėl byloje aktuali ne tik nacionalinė teisė, bet ir tarptautinės sutartys bei Europos Sąjungos teisės aktai. Nagrinėjamu atveju Belgijos Limburgo teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė remdamasis Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ (toliau - Reglamentas Nr. 44/2001,) 31 straipsniu, nustatančiu, kad prašymas dėl laikinųjų, įskaitant ir apsaugos, priemonių, kurias numato tos valstybės įstatymas, taikymo gali būti paduotas valstybės narės teismui, net jeigu pagal Reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, išnykus būtinumui jas taikyti ar kitaip pasikeitus aplinkybėms pagrindinėje byloje, bet kada gali panaikinti ar pakeisti jas pritaikęs teismas. Taigi, atsakovas turi procesinę galimybę kreiptis į laikinąsias apsaugos priemones pritaikiusį teismą ir pateikti prašymus, atitinkančius procesinę situaciją Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje pagrindinėje byloje. Kita vertus, Kauno apygardos teismas, siekdamas nepažeisti CPK 145 straipsnio 2 dalies nuostatos, nurodančios, kad laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti didesnė už ieškinio sumą, spręsdamas klausimus dėl savo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, turi atsižvelgti į galiojantį Belgijos teismo procesinį sprendimą.

35Išnagrinėjus atskirąjį skundą nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329, 330 str.) nurodytų pagrindų, įgalinančių panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

36Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BVBA „XDL Group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Atsakovas UAB „Auteks“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė... 5. Ieškovas BVBA „XDL Group“ prašė atsakovo prašymą dėl nuostolių,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi minėtą atsakovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas UAB „Auteks“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti... 10. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:... 11. 1. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas ir padarė nepagrįstą... 12. 2. Ieškovas, 2014 m. liepos 9 d. prašydamas nagrinėjamoje byloje taikyti... 13. 3. Priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovo pateikti... 14. 4. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo, pažeidė... 15. 5. Nagrinėjamoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu... 16. 6. Bendrovė, negalėdama eksploatuoti Belgijos Limburgo teismo sprendimu... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BVBA „XDL Group“ su atskiruoju... 18. Išdėsto tokius argumentus:... 19. 1. Apeliantas neįrodė, kad gali atsirasti nuostoliai dėl teismo pritaikytų... 20. 2. Apeliantas neįrodė, kad net ir patyrus nuostolius, jų atlyginimas... 21. 3. Apelianto nurodyti tik hipotetiškai patirtini nuostoliai galimi tik dėl... 22. 4. Nepagrįsti atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl šalių... 23. 5. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl ieškovo piktnaudžiavimo teisėmis,... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkinamas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad užsienio juridinis asmuo - Belgijos įmonė... 28. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali... 29. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai... 30. Atsakovas prašė teismą taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą,... 31. Kaip jau minėta, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi... 32. Apibendrinant aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad iš atsakovo pateiktų... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo prašymo atmetimas nagrinėjamoje byloje... 34. Minėta, kad šioje byloje ieškovas BVBA „XDL Group“ yra juridinis asmuo... 35. Išnagrinėjus atskirąjį skundą nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329, 330... 36. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 37. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....