Byla 2-1429/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-434-544/2010, iškelta pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovui D. J. dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Elbeka“ ir atsisakyta sujungti civilines bylas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB DnB NORD bankas (toliau - Bankas) ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo D. J. 99 838,19 Lt skolos pagal 2008 m. rugsėjo 22 d. laidavimo, overdrafto sutartį ir 8,37 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 73 098,62 EUR (252 394,92 Lt) skolos pagal 2005 m. vasario 7 d. kredito linijos sutartį, 2008 m. rugsėjo 22 d. laidavimo sutartį bei 4,64 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (viso - 352 233,11 Lt skolos). Ieškinyje nurodė, kad atsakovas laidavo už UAB „Elbeka“ prievolių įvykdymą ieškovui. UAB „Elbeka“ neįvykdžius sutartinių prievolių Bankui ir šiai įmonei iškėlus bankroto bylą, ieškovas įgijo teisę reikšti reikalavimą atsakovui kaip įmonės laiduotojui.

4Atsakovas D. J. pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teisme 2010 m. birželio 1 d. iškeltoje ir nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5938-560/2010 (CPK 163 str. 3 punktas). Atsakovas prašyme nurodė, kad minėtoje byloje pareikštas atsakovo sutuoktinės I. J. ieškinys AB DnB NORD bankui ir D. J. dėl 2008 m. rugsėjo 22 d. laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Elbeka“. Nagrinėjamoje byloje reikalavimai atsakovui yra kildinami iš civilinėje byloje Nr. 2-5938-560/2010 ginčijamų laidavimo sutarčių. Jeigu Vilniaus apygardos teismas patenkintų ieškovės ieškinį, tai neliktų teisinio ir faktinio pagrindo priteisti skolą iš atsakovo šioje byloje. Atsakovo nuomone, tarp šios ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-5938-560/2010 yra prejudicinis ryšys, t. y. kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę šioje byloje. Panevėžio apygardos teismas spręsti dėl laidavimo sutarčių negaliojimo nustatyti negali, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

5Ieškovas su atsakovo prašymu nesutiko. Bankas paprašė atsakovo sutuoktinės iniciatyva Vilniaus apygardos teisme iškeltą ir nagrinėjamą civilinę bylą dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis sujungti su šia byla, kadangi abi bylos nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka, reikalavimai tarpusavyje susiję, ir tokiu būdu būtų operatyviau, ekonomiškiau ir koncentruočiau, teisingiau išnagrinėtos abi bylos, pasiekta teisinė taika tarp šalių bei užtikrinti pagrindiniai civilinio proceso principai (CPK 2 str., 7 str.). Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos prijungimas prie šios bylos būtinas ir todėl, kad pirmiau pradėtas ir pagrindinis ginčas vyksta Panevėžio apygardos teisme. Vilniaus apygardos teisme inicijuotas ginčas tėra bandymas atitolinti galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo priėmimą.

6Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino. Teismas sustabdė civilinės bylos Nr. 2-434-544/2010 nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas (nutartis) Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-5938-560/2010 pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovams AB DnB NORD bankas, D. J. dėl 2008 m. rugsėjo 22 d. laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Elbeka“ (CPK 163 str. 3 p.). Teismas nutartį grindė tuo, kad iš civilinėje byloje Nr. 2-5938-560-2010 dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų, kreditavimo, laidavimo sutarčių, kitų dokumentų turinio bei atsakovo sutuoktinės pateikto ieškinio Vilniaus apygardos teismui dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančia dalyko ir pagrindo matyti, kad toje byloje nustatytos aplinkybės dėl laidavimo sutarčių teisėtumo turės esminę prejudicinę reikšmę šioje byloje dėl skolos priteisimo bylos šalims, nes vienas iš pagrindinių ieškinio pagrindų yra būtent kitoje byloje ginčijamos laidavimo sutartys, iš kurių kyla atsakovo teisinė atsakomybė prieš ieškovą. Teismas nurodė, kad ginčas kitoje byloje nagrinėjamas, todėl šioje byloje tų pačių aplinkybių teismas nustatinėti nebegali. Be to, ieškovo reikalavimai tenkinami BUAB „Elbeka“ bankroto byloje, jie užtikrinti ne tik laidavimu, bet ir įkeitimu bei hipoteka. Nutartyje pažymima, jog sujungti bylas yra teismo teisė. Taigi, teismų žinioje yra dvi bylos pagal skirtingų ieškovų - AB DnB NORD bankas ir I. J. ieškinius tam pačiam atsakovui D. J. Ši Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla yra dėl skolos priteisimo iš atsakovo pagal 2008 m. rugsėjo 22 d. overdrafto sutartį, pagal 2005 m. vasario 7 d. kredito linijos sutartį bei dvi 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytas laidavimo sutartis, kuriomis atsakovas įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei UAB „Elbeka“ neįvykdys visų ar dalies savo įsipareigojimų. Vilniaus apygardos teisme dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo nuostatoms yra nagrinėjama civilinė byla dėl minėtų dviejų laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Remdamasis šiais argumentais, teismas nutarė, kad nėra pakankamo pagrindo sujungti civilinių bylų CPK 136 straipsnio ketvirtosios dalies pagrindu. Sujungus abi bylas padidėtų bylos apimtis ir dalyvaujančių byloje asmenų skaičius. Šioje byloje pasirengimo nagrinėti bylą teisme stadija baigta, o kitoje byloje tik prasidėjo pasirengimo nagrinėti bylą teisme stadija.

7Ieškovas AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti klausimą dėl bylų sujungimo. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skirtinguose teismuose nagrinėjamos dvi bylos pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, jose nustatinėjamos tarpusavyje susijusios faktinės aplinkybės, pasirengimas bylos nagrinėjimui Panevėžio apygardos teisme yra baigtas, t. y. teismas pripažino, jog tarp bylų egzistuoja tiesioginis ryšys ir jas sujungus, bus pasiektas operatyvumas, tačiau vis tiek atsisakė sujungti bylas.
  2. Teismas nepagrįstai atsisakė sujungti bylas remdamasis tuo argumentu, kad padidės bylos apimtis ir dalyvaujančių byloje asmenų skaičius. Juo labiau, kad bylos apimtis padidėtų nežymiai, o Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje byloje atsirastų tik dar vienas asmuo (I. J.).
  3. Tarpusavyje susijusių bylų sujungimas minimalizuotų sąnaudas, apsaugotų sąžiningus asmenis nuo proceso vilkinimo bei užtikrintų proceso operatyvumą.
  4. Procesą Vilniaus apygardos teisme inicijavusi I. J. yra atsakovo D. J. buvusi sutuoktinė, UAB „Elbeka“ darbuotoja, kuri buvo nubausta 200 Lt administracine nuobauda už aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus.

8Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas D. J. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos motyvus:

  1. Teismo nutartis dėl atsisakymo sujungti bylas neskundžiama apeliacine tvarka. Todėl teismas turėtų nutraukti apeliacinį procesą pagal apelianto išdėstytus argumentus dėl bylų sujungimo.
  2. Bylose, kurias prašoma sujungti, pareikšti reikalavimai nėra vienarūšiai: Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama byla dėl skolos priteisimo, o Vilniaus apygardos teisme – dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Skiriasi ir ieškinių faktinis pagrindas, bylose dalyvauja ne tos pačios šalys (I. J. nėra atsakovė Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje byloje).
  3. Nei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5938-560/2010, nei Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-434-544/2010 nėra pagrindinė viena kitos atžvilgiu, o apelianto teiginiai dėl piktnaudžiavimo procesu yra tik subjektyvaus pobūdžio nepagrįsti pasvarstymai.

9Atskirasis skundas netenkintinas, apeliacinio proceso dalis nutrauktina.

10Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, reikia išsiaiškinti bylos sustabdymo esmę ir paskirtį, nustatyti, ar yra teisinis pagrindas stabdyti bylą, šiuo atveju – ar egzistuoja prejudicinis ryšys tarp šios bylos ir kitos civiline tvarka nagrinėjamos bylos, dėl kurios ir stabdoma ši byla, ar bylos sustabdymas nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių.

11Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. 2002 m. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 164 straipsnis). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio (iš lot. k. „pagal pareigas“), nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu ir nepriklausomai nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas. Tačiau privalomojo bylos sustabdymo pagrindai ne visada yra akivaizdūs. Be to, teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti formaliai. Civilinio proceso tikslai - kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylą vilkinti (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., CPK 2, 7, 72 str.). Ilgi bylos sustabdymo terminai sunkina ir tiesos nustatymą byloje. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas visų pirma privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės. Pažymėtina, kad net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, teismas privalo bylos sustabdymo klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje AB „ Geonafta“, Svenska Petroleum Exploration AB v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bylos Nr. 3K-7-268/2005).

12Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008). Visais atvejais bylos sustabdymas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą (žr. König v. Germany, judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, § 110; Boddaert v. Belgium, judgment of 12 October 1992, Series A no. 235 D, § 39; Pafitis and Others v. Greece, judgment of 26 February 1998, Reports 1998 I, § 97; Stork v. Germany, no. 38033/02, § 44, 13 July 2006).

13Bylos sustabdymas remiantis CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytu privalomuoju bylos sustabdymo pagrindu (negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos tol, kol nebus išnagrinėta kita civilinė byla) reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinėjami kitoje byloje ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Todėl konstatavus, kad tarp nagrinėjamos teisme civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje civilinėje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę sprendimui nagrinėjamoje byloje, teismas privalo bylą stabdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje N. S. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Naujasis turgus“ v. UAB „ Kauptė“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-248/2002, 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. L. G., G. G., D. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-238/2006). Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Taigi šiuo atveju būtina išsiaiškinti prejudicinio ryšio egzistavimą (galimą egzistavimą) tarp abiejų civilinių bylų.

14Teisėjų kolegijos vertinimu, tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, yra prejudicinis ryšys. Panevėžio apygardos teismas nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-434-544/2010, iškeltą pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovui D. J. dėl skolos priteisimo (tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Elbeka“) sustabdė iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5938-560/2010, iškeltoje pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovams AB DnB NORD bankui, D. J. dėl 2008 m. rugsėjo 22 d. laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Elbeka“). Nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimai atsakovui, kaip įmonės, už kurią jis laidavo, laiduotojui, bus patenkinti tik tuo atveju, jeigu nebus nuginčytos laidavimo sutartys, iš kurių ieškovas kildina savo reikalavimus. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje 2-5938-560/2010 tarp AB DnB NORD banko ir D. J. 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytas laidavimo sutartis pripažinus negaliojančiomis, Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-434-544/2010 Banko pareikštų reikalavimų dėl skolos priteisimo iš atsakovu patraukto laiduotojo nebūtų galimybės tenkinti, t. y. kitos civilinės bylos rezultatas lemia nagrinėjamos civilinės bylos rezultatą. Todėl šiuo atveju taisyklė „kas laike pirmas, tas ir yra pirmas“ nėra taikoma, t. y. bylos iškėlimo pirmumas neturi esminės teisinės reikšmės sprendžiant nagrinėjamą klausimą. Tai, kad ieškinį Vilniaus apygardos teisme padavė ne nagrinėjamos bylos atsakovas, o jo sutuoktinė, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą.

15Teisėjų kolegija tuo pačiu pastebi, kad nors pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą, tačiau vien tik šis procesinis sprendimas neužtikrina proceso operatyvumo. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5938-560/2010, kaip lemianti kitos bylos rezultatą, yra pagrindinė ir šią bylą nagrinėjantis teisėjas turėtų spręsti, ar yra pagrindas pagal CPK 136 straipsnio ketvirtosios dalies reikalavimus prijungti Panevėžio apygardos teisme sustabdytą civilinę bylą Nr. 2-434-544/2010. Nustatęs, kad bylų sujungimo atveju būtų užtikrintas proceso ekonomiškumas ir operatyvumas, Vilniaus apygardos teismas galėtų išnagrinėti abi civilines bylas (CPK 7 str., 136 str. 4 d.). Atitinkamai ir Panevėžio apygardos teismas, remdamasis CPK 136 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatomis, turi teisę prijungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą prie savo bylos.

16Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad yra pagrindas nutraukti apeliacinį procesą pagal apelianto atskirąjį skundą dėl bylų sujungimo. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pagal CPK 136 straipsnio ketvirtąją dalį nutarta prijungti bylas arba atsisakyta jas prijungti, neužkerta galimybės toliau nagrinėti šias bylas, o minėtoje normoje apeliacijos teisė nenustatyta (CPK 136 str. 4 d., 334 str. 1 ir 3 d.). Todėl teismo nutartis dėl atsisakymo sujungti bylas negali būti apeliacijos objektu. Žemesnės instancijos teismas nepagrįstai priėmė apelianto atskirąjį skundą dėl teismo neskundžiamos nutarties dalies, todėl apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

17Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

18Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bylos sustabdymą reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl teismo priimta nutartis atskirojo skundo argumentais paliktina nepakeista, o apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta sujungti civilines bylas, nutrauktinas (CPK 337 str. 1 p., 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir penktąja dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta sujungti civilines bylas, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas AB DnB NORD bankas (toliau - Bankas) ieškiniu prašė teismo... 4. Atsakovas D. J. pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą iki... 5. Ieškovas su atsakovo prašymu nesutiko. Bankas paprašė atsakovo sutuoktinės... 6. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi atsakovo... 7. Ieškovas AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos... 8. Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas D. J. prašo pirmosios... 9. Atskirasis skundas netenkintinas, apeliacinio proceso dalis nutrauktina.... 10. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo... 11. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 12. Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio... 13. Bylos sustabdymas remiantis CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytu privalomuoju... 14. Teisėjų kolegijos vertinimu, tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir... 15. Teisėjų kolegija tuo pačiu pastebi, kad nors pirmosios instancijos teismas... 16. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į ieškovo atskirąjį... 17. Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentai nėra reikšmingi... 18. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bylos sustabdymą... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 315 straipsnio... 20. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartį palikti... 21. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD...