Byla 2YT-3432-863/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Swedbank“ pareiškimą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – Dalius Traigys, AB SEB bankas, Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Lietuvos skyrių, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, AB Citadele bankas Lietuvos filialas, AB ,,Šiaulių bankas“, UAB ,,Medicinos bankas“, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, AS „Meridian Trade Bank“ Lietuvos filialas, Lietuvos centrinė kredito unija, Rato kredito unija, UAB ,,Paysera LT“, UAB ,,Argentum mobile“, UAB „Pervesk“, UAB ,,Mobilieji mokėjimai“, UAB ,,IBS Lithuania“, AB ,,Mokilizingas“, UAB ,,ConnectPay“, UAB ,,Via Payments“, UAB ,,PanPay Europe“, kooperatinė bendrovė Jungtinė centrinė kredito unija, UAB ,,NexPay“, UAB ,,Finolita“, UAB ,,Verified Payments“, UAB ,,Secure Nordic Payments“ buvęs UAB ,,Mister Tango“, UAB ,,Revolut Payments“, išieškotojas - uždaroji akcinė bendrovė „Vejuva“, skolininkas - uždaroji akcinė bendrovė „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, išvadą teikianti institucija Lietuvos bankas.

Nustatė

2pareiškėja 2019 m. lapkričio 25 d. pateikė skundą dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų, prašydama panaikinti antstolio Daliaus Traigio 2019 m. lapkričio 7 d. patvarkymą dėl lėšų, esančių/būsimų trečiųjų asmenų žinioje, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 0241/19/01710 „Swedbank“, AB atžvilgiu ir šiuo patvarkymu „Swedbank“, AB nustatytus įpareigojimus.

3Paaiškina, jog skundžiamu patvarkymu buvo areštuotos skolininkui UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ priklausančios lėšos, iš viso 14 889,60 Eur sumai, esančios/būsiančios „Swedbank“ žinioje, kurios:

41. trečiųjų asmenų mokėjimo nurodymais kredito įstaigoms pavedamos pervesti lėšų gavėjui – uždarajai akcinei bendrovei „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. IBAN: ( - ), esančią kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - );

52. skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ pavedamos kredito įstaigoms pervesti tretiesiems asmenims iš skolininko atsiskaitomosios sąskaitos Nr. IBAN: ( - ), esančios kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ).

6Pareiškėja nurodo, jog minėtas antstolio patvarkymas buvo pateiktas vykdyti tiesiogiai, o ne per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (toliau – PLAIS) sistemą. Pažymi, jog viešai paskelbta, kad „Revolut Payments“, UAB su Valstybės įmone „Registrų centras“ pasirašė sutartį dėl „Revolut Payments“ dalyvavimo PLAIS, todėl antstolis Dalius Traigys turi visas galimybes išieškoti skolą pateikdamas konkretų patvarkymą PLAIS. Paaiškina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 689 straipsnio 1 dalimi išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje (sąskaitose), arba disponavimo tokioje sąskaitoje (sąskaitose) laikomomis piniginėmis lėšomis apribojimą antstolis vykdo elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS, todėl laiko, kad antstolis pateikdamas patvarkymą jai tiesiogiai pažeidė minėtą įstatymo normą. Nurodo, jog be kita ko, antstolis minėtu patvarkymu taip pat įpareigojo ją atlikti ir PLAIS funkcija t. y. paskirstyti skolininkės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ areštuotas lėšas. Nurodo, jog antstolis vietoje to, kad laikytųsi įstatymo jam nustatytų reikalavimų ir priskirtų funkcijų, savo funkcijų vykdymą perkėlė ant visiškai niekuo dėtų subjektų.

7Papildomose paaiškinamuose pareiškėja nurodo, jog antstolis priimdamas skundžiamą patvarkymą, nepagrįstai vadovavosi CPK 688 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, kadangi piniginės lėšos, kurias patvarkyme yra prašoma areštuoti ir, kurios yra galimai laikomos kitų banko klientų (ne skolininko) sąskaitose, yra ne „Swedbank“, AB, bet kitų „Swedbank“, AB klientų nuosavybė, ir yra klientų, o ne „Swedbank“, AB žinioje, todėl laiko, kad, antstolis norėdamas areštuoti ar kitaip apriboti disponavimą šiomis lėšomis savo patvarkymą areštuoti ar kitaip apriboti konkrečioje „Swedbank“, AB kliento sąskaitoje esančias lėšas turėtų pateikti taip, kaip nustato CPK 689 straipsnio 1 dalis, t. y. teikdamas nurodymą per PLAIS. Atkreipė dėmesį, kad bankai, įskaitant ir „Swedbank“, AB, klientų lėšų mokėjimo nurodymų vykdymo procese savo sąskaitose ir žinioje nelaiko. Net ir vykdant bankų klientų pateiktus nurodymus pervesti lėšas iš banko sąskaitos kitam lėšų gavėjui, ar atvirkščiai – į banke atidarytą kliento sąskaitą įskaitant lėšas pervedamas kito mokėtojo, bankai netampa pervedamų lėšų savininkais. Jos visada priklauso lėšų mokėtojui arba gavėjui, priklausomai nuo mokėjimo įvykdymo momento, tačiau niekada nepriklauso bankams. Papildomai nurodo, jog antstolio patvarkymas taip pat prieštarauja Mokėjimų įstatymo 46 ir 49 straipsniams. Pažymi, jog vykdydama patvarkymą ir pervesdama antstoliui iš užsienyje esančios įstaigos gautą savo klientui įskaitytiną sumą, arba nepervesdama kliento nurodymu pervestinos sumos į užsienyje esančią įstaigą ir pervesdamas ją antstoliui, pažeistų Mokėjimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, 46 straipsnio 1 dalį ir 4 dalį, 49 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1, 2, 3 dalis, kurie įpareigoja ją kaip mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėją, įvykdyti mokėtojo nurodymą pervesti lėšas, pervesti visą lėšų sumą, užtikrinti, kad suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą, o kaip gavėjo mokėjimo paslaugų teikėją įpareigoja įskaityti mokėjimo operacijos sumą į gavėjo sąskaitą ne vėliau nei darbo dieną, kurią mokėjimo operacijos suma įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą.

8Antstolis Dalius Traigys 2019 m. gruodžio 5 d. patvarkymu Nr. M-241-1710-5 pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų netenkino ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi, jį persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

9Antstolis patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo nurodo, jog vykdomojoje byloje vykdo 2019 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-12955-868/2018 dėl 13 600 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ išieškotojos UAB „Vejuva“ naudai. Paaiškina, kad siekdamas įvykdyti nurodytą vykdomąjį dokumentą 2019 m. lapkričio 7 d. patvarkymu areštavo skolininkės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ priklausančias lėšas, esančias kredito įstaigų žinioje, kurias trečiųjų asmenų mokėjimo nurodymais kredito įstaigoms pavedamos pervesti lėšų gavėjui – uždarajai akcinei bendrovei „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. IBAN: ( - ), esančią kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ); skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ pavedamos kredito įstaigoms pervesti tretiesiems asmenims iš skolininko atsiskaitomosios sąskaitos Nr. IBAN: ( - ), esančios kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ). Nurodo, kad vykdymo proceso eigoje, nustatė, kad skolininkei priklauso banko sąskaita Nr. IBAN: ( - ), esanti kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ). Pažymi, jog nors pagal galiojančią tvarką išieškojimas iš piniginių lėšų esančių kredito įstaigose įprastai yra išieškoma per PLAIS, tačiau nagrinėjamu atvejų jis negalėjo priimti ir pateikti nurodymo nurašyti pinigines lėšas tiesiogiai kredito įstaigai, kurioje yra skolininkės sąskaita per PLAIS sistemą, nes šį kredito įstaiga - REVOLUT BANK veiklą vykdo ir yra registruota ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, be to ši kredito įstaiga nėra prisijungusi prie PLAIS, tad tokiu būdu skolininkės patvarkyme nurodyta sąskaita bendrame skolininkei priklausančių banko sąskaitų sąraše nėra atspindima ir registruoti arešto pagal galiojančius PLAIS funkcionalumus yra neįmanoma. Atitinkamai kitoms skolininkes sąskaitoms areštai taikomi naudojantis PLAIS sistema. Paaiškina, kad priimdamas skundžiamą patvarkymą įvertino ir aplinkybę dėl areštuotų lėšų skirstymo, todėl laiko, kad tinkami vykdant priimtą patvarkymą kitų kreditorių interesai liktu nepažeisti. Atskirai pažymėjo, jog teisės aktuose nėra įtvirtinta, jog antstolis pagal savo kompetenciją nebeturi teisės priimti rašytinių patvarkymų, kadangi įstatymas ji įpareigoja imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas kuo greičiau būtų įvykdytas.

10Suinteresuotas asmuo „AS Inbank filialas“ (buvęs pavadinimas AB „Mokilizingas“) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog skolininkė UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ jo kredito įstaigoje nebuvo atidariusi jokios sąskaitos, todėl jo žinioje nėra UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ priklausančių lėšų. Atsižvelgiant į tai prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

11Suinteresuotas asmuo UAB ,,Paysera LT“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog nors skolininkė UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ nėra registruota Paysera sistemoje ir neturi sąskaitos, tačiau pritaria pareiškėjos pateiktam skundui. Paaiškina, kad pagal suformuotą teismų praktiką antstolio nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, esančias sąskaitose, nepriklausomai nuo tos aplinkybės, kad pareiškėja yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, turi būti pateiktas vykdyti ir vykdomas per PLAIS.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Pervesk“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog prašo tenkinti skundą ir panaikinti antstolio priimtą patvarkymą. Paaiškina, jog atsižvelgiant į tai, kad skolininkės piniginės lėšos, kaip teigia antstolis, galimai laikomos kitoje kredito įstaigoje, niekaip nesusijusioje su pareiškėja ar bet kuriuo suinteresuotu asmeniu byloje, todėl nei pareiškėja, nei kiti suinteresuoti asmenys neturi jokių galimybių areštuoti skolininkei priklausančias lėšas, nes nei jų, nei informacijos apie jas nevaldo. Be to, nurodė, jog antstolis nurodydamas pareiškėjai ir kitiems suinteresuotiems asmenims „sustabdyti“ ir pervesti antstoliui skolininkei pervedamas ar iš skolininkės gaunamas lėšas nuo kitų pareiškėjos ar suinteresuotų asmenų klientų (ne skolininkės) mokėjimo sąskaitų, savo patvarkymu iš esmės areštuoja ne skolininkei, o neidentifikuotiems klientams priklausančias lėšas, jei šie duotų nurodymą pervesti skolininkei ar iš jo gautų lėšų mokėjimo pervedimu. Esant nurodytoms aplinkybėms mano, jog patvarkymas ne tik, kad yra praktiškai ir techniškai neįgyvendinamas, bet ir prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Pažymėjo, jog antstolis savo patvarkymu nurodęs areštuoti ne skolininkės nuosavybėje esančias lėšas, o kitiems klientams nuosavybės teise priklausančias lėšas peržengė jam suteiktus įgaliojimus. Paaiškino, jog vykdydama antstolio patvarkymą t. y. nurašydama lėšas nuo savo kliento (mokėtojo) sąskaitos, tačiau nepervesdama jų skolininkei (kuris kliento instrukcijose nurodytas mokėjimo gavėju), arba neįskaitydama (ar nurašydama įskaitytas) į kliento sąskaitą pervestas skolininkės lėšas (kai klientas nurodytas mokėjimo gavėju), pažeistų imperatyvius įstatymų įpareigojimus ir jai kiltų atsakomybė prieš klientą (ne skolininkę) dėl netinkamo mokėjimo nurodymo vykdymo, dėl ko patirtų tiesioginių finansinių nuostolių (t. y. ji turėtų iš savo lėšų atstatyti balansą kliento sąskaitoje) bei kitų neigiamų pasekmių (klientų skundai, galimos priežiūros institucijos sankcijos dėl įstatymų reikalavimų nesilaikymo ir pan.). Atsižviegiant į išdėstytą pažymėjo, jog nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą skundo tenkinimui.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog prašo skundą tenkinti bei panaikinti skundžiamą patvarkymą. Paaiškino, kad jos nuomone antstolio priimtas patvarkymas prieštarauja CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatoms, kadangi šiuo patvarkymu antstolis viršijo jam suteiktą kompetenciją. Nurodė, jog skundžiamu patvarkymu antstolis iš esmės vykdo išieškojimą iš skolininkės turtinių teisių, tačiau jį vykdo nesilaikydamas CPK normų, reglamentuojančių išieškojimą iš turtinių teisių, atsižvelgiant į tai mano, kad šiuo atveju antstolis nepagrįstai savo funkcijas, t. y. skolininkės skolininkų nustatymo, perkelia kredito įstaigoms. Šiuo atveju pats antstolis turi imtis reikiamų veiksmų, kad nustatyti konkrečius skolininkės skolininkus ir areštuoti jų mokėtinas sumas. CPK nenumato, kad išieškojimas iš turtinių teisių, kaip ir iš bet kokio kito turto, gali būti vykdomas teikiant kredito įstaigoms tokio turinio patvarkymus, kaip skundžiamas. Paaiškino, kad bankas nėra skolininkės skolininkas (prievolės skolininkas), t. y. jokių piniginių prievolių skolininkės atžvilgiu neturi, o skolininkė jokių turtinių teisių banko atžvilgiu neturi. Pažymėjo, jog disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitose, apribojimų taikymą ir išieškojimą iš tokiose sąskaitose laikomų piniginių lėšų reglamentuoja CPK 689 straipsnis, kuriame yra numatyta, kad antstolio nurodymai dėl disponavimo apribojimo ar priverstinio lėšų nurašymo teikiami per PLAIS. Nurodė, jog bankas neturi techninių galimybių tokiu būdu, kaip nurodyta, patvarkyme, kontroliuoti mokėjimo pavedimų, kadangi jų įgyvendinimas yra pakankamai brangus.

14Suinteresuotas asmuo UAB ,,Revolut Payments“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad prašo skundą tenkinti ir panaikinti antstolio skundžiamą patvarkymą. Paaiškino, kad įstatymo nuostatos numato, jog išieškojimas iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje, vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS. Pažymėjo, jog tiek CPK, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teisino nutartis aiškiai nurodo, jog antstolis privalo teikti patvarkymus per PLAIS, kadangi teisės aktuose nėra išlygų dėl išieškojimo iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje, kitu negu per PLAIS būdu. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad visos kredito įstaigos kūrė automatizuotas išieškojimo sistemas remiantis PLAIS pateikta specifikacija, tačiau PLAIS nesuteikia galimybės areštuoti Revolut Payments klientų gaunamas ar pervedamas lėšas, jeigu areštas yra pritaikytas skolininkui, kuris nėra Revolut Payments klientas. Atsižvelgiant į tai, nurodė, jog antstolio patvarkymas negali būti įgyvendinamas remiantis PLAIS sukurtais funkcionalumais ir specifikacija, todėl kredito įstaigos net neturi techninių galimybių įgyvendinti tokio pobūdžio patvarkymą. Be to, pažymėjo ir tai, kad antstolis turi galimybę išieškoti lėšas tiesiogiai iš UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos Nr. IBAN: ( - ), esančios kredito įstaigoje Revolut Ltd, Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ), t. y., kreipiantis į atitinkamus teismus pagal teismingumą ir gaunant vykdomąjį raštą.

15Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog sutinka su pareiškėjos pateiktu skundu, prašo ji tenkinti ir panaikinti skundžiamą patvarkymą. Paaiškino, jog mano, kad antstolio nurodymas kredito įstaigai (įstaigoms) areštuotas lėšas paskirstyti pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę ir tvarką yra neteisėtas. Pažymėjo, kad patvarkyme nurodytas įpareigojimas bankui paskirstyti areštuotas lėšas pagal CPK 754 straipsnio nustatytų reikalavimų patenkinimo eilę ir tvarką, jeigu iš skolininko būtų išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, pažeidžia banko teises, nes bankas kaip kredito įstaiga nėra įstatymo įpareigota skirstyti areštuotas lėšas. Šiuo atveju bankui nepagrįstai perkeliama lėšų paskirstymo pareiga, kurią turi atlikti pats antstolis. Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad antstolis, priimdamas patvarkymą, nesilaikė išieškojimo iš turtinių teisių tvarkos, nustatytos CPK 749 straipsnyje ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punkte, kur numatyta, kad išieškodamas iš turtinių teisių, susijusių su piniginėmis išmokomis, antstolis CPK 749 straipsnyje nustatyta tvarka priima patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises, kurį pateikia Turto arešto aktų registrui, ir patvarkyme areštuoti skolininko turtines teises antstolis prievolės skolininkui nurodo kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytą skolininko sąskaitą, į kurią prievolės skolininkas turi pervesti skolininkui priklausančias išmokas ir išieškojimas iš tokių išmokų vykdomas CPK 689 straipsnyje nustatyta tvarka. Taip pat pažymėjo, jog nors antstolio nurodymai ir yra privalomi juridiniams / fiziniams asmenims, tačiau įstatymas įpareigoja antstolį atliekant vykdymo veiksmus neviršyti jam suteiktų įgalinimų, todėl mano, kad, antstolis pateikdamas 2019 m. lapkričio 7 d. patvarkymą, kurio kredito įstaigos negali įvykdyti, pažeidė CPK 585 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir viršijo jam įstatymu suteiktus įgalinimus.

16Suinteresuotas asmuo UAB „PanPay Europe“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog dėl pateikto skundo pagrįstumo prašo teismo spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad įmonė nuo įkūrimo momento iki šiol pagal savo veiklos specifiką nedirba su Lietuvos Respublikoje registruotais juridiniais asmenimis ir nepalaiko dalykinių santykių su klientais - Lietuvos Respublikos piliečiais. Nurodė, jog atsižvelgiant į prieš tai nurodytą jai nėra suprantama, kodėl antstoliui turint informaciją, jog skolininkė valdo atitinkamas finansinių institucijų sąskaitas (baigtinis sąrašas), būtina paklausimus ir patvarkymus siųsti ilgam sąrašui finansų rinkos dalyvių, ir, be to, atitinkamai jai kyla kitas susijęs klausimas - jei jau patvarkymai siunčiami daugeliui niekuo nesusijusių adresatų, kodėl tokiu atveju į sąrašą neįtraukti visi Lietuvos Respublikoje finansines paslaugas teikiantys subjektai. Nurodė, jog nors ir nepasisako dėl antstolio kontoros veiksmų protingumo ir proporcingumo pasirenkant nenaudoti PLAIS, vis dėlto laikosi nuomonės, kad bet kuriuo atveju antstolio Daliaus Traigio kontoros vykdoma praktika siųsti patvarkymus ir paklausimus tokiu būdu, yra ydinga ir taisytina.

17Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Lietuvos skyrių pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog kadangi skundžiamu patvarkymu siekiamas areštuoti turtas nėra skolininkės turtas, o siekis faktiškai dalinai areštuoti užsienyje esančią banko sąskaitą pažeidžia vykdomųjų dokumentų vykdymo užsienyje tvarką laiko, kad dėl to patvarkymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, ir sutinka su skunde nurodytais argumentais bei prašo teismo skundžiamą patvarkymą panaikinti. Papildomai paaiškino, kad tokiu savo pavedimu antstolis išvengdamas vykdymo procedūrų atlikimo užsienyje tvarkos faktiškai siekia areštuoti užsienyje esančią banko sąskaitą, tokias savo veiksmais ne tik pažeisdamas savo kompetencijos ribas, bet ir galintis pažeisti toje jurisdikcijoje taikomą išieškojimo iš banko sąskaitų tvarką, mokėjimų prioritetiškumą bei išieškojimo procedūrą. Pažymėjo, jog mano, kad antstolis galėjo laikydamasis įstatymo numatyto reglamentavimo pateikti areštą PLAIS sistemai arba laikydamasis užsienyje esančios sąskaitos buvimo vietos, t. y. Didžiosios Britanijos, teisės aktų reikalavimų areštuoti užsienyje esančią sąskaitą, arba areštuoti trečiųjų asmenų reikalavimo teises į skolininkę, tačiau vietoje to patvarkymu areštavo ne tik ne skolininkės turtą, bet ir ne turto objektą apskritai (t. y. nurodymą pervesti lėšas, o ne pačias lėšas).

18Suinteresuotas asmuo Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, kad pateikto skundo pagrįstumą prašo spręsti teismo nuožiūra. Papildomai paaiškino , jog Svenska Handelsbanken AB priimtu 2020 m. sausio 2 d. sprendimu dėl Lietuvos filialo likvidavimo buvo nuspręsta nutraukti Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialo veiklą, atlikti Lietuvos filialo likvidavimo procedūras ir išregistruoti SvenskaHandelsbanken AB Lietuvos filialą iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro.

192020 m. balandžio 8 d. gavus prašymą dėl pašalinimo iš bylos, 2020 m. balandžio 8 d. teisėjos rezoliucija prašymas buvo patenkintas, Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas pašalintas iš civilinės bylos Nr. 2YT 3432 863/2020.

20Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas, pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog palaiko pareiškėjos skundą ir prašo jį tenkinti, kadangi pateiktas patvarkymas yra neteisėtas ir neįgyvendinamas. Paaiškino, kad toks antstolio reikalavimas išieškoti lėšas, vadovaujantis CPK 689 straipsnio 1 dalimi, yra neteisėtas ir visiškai nepagrįstas, kadangi minėto straipsnio nuostatų taikymas reikalautų, jog antstolio patvarkymas dėl išieškojimo iš skolininko piniginių lėšų, kurios pervedamos arba nurašomas į/iš jo sąskaitos, esančios finansų įstaigoje REVOLUT BANK, turėtų būti teikiamas minėtai finansų įstaigai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėjo, jog nei pareiškėja, nei joks kitas bankas nėra ir negali būti atsakingas, jeigu antstolis negali patvarkymo minėtai finansų įstaigai pateikti per PLAIS. Net jeigu minėta finansų įstaiga veiktų ne Lietuvos Respublikoje ar nebūtų PLAIS dalyvė, tai niekaip neužkirstų kelio antstoliui teikti patvarkymus tiesiogiai kredito įstaigai atidariusiai sąskaitą vadovaujantis tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka ar kitu antstoliui ir kredito įstaigai priimtinu būdu. Vien tai, kad teisėtas būdas antstoliui nėra priimtinas dar nereiškia, kad antstolis turi teisę teikti patvarkymus Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančiu, tačiau antstoliui patogesniu būdu. Nurodė, jog piniginės lėšos, kurias patvarkyme yra prašoma areštuoti, ir, kurios yra galimai laikomos kitų klientų (ne skolininkės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“) sąskaitose, yra ne kredito įstaigų, bet jų klientų nuosavybė, ir yra klientų žinioje, todėl antstolis norėdamas areštuoti ar kitaip apriboti disponavimą šiomis lėšomis, savo patvarkymą areštuoti ar kitaip apriboti konkrečioje banko kliento sąskaitoje esančias lėšas turėtų pateikti taip, kaip nustato CPK 689 straipsnio 1 dalis, t. y. teikdamas nurodymą per PLAIS. Paaiškino, jog antstolio patvarkymo įgyvendinimas, tokia kaip nurodyta apimtimi, iš antstolio patvarkymu įpareigotųjų asmenų pareikalautų didelių papildomų finansinių resursų techninių sprendimų, užtikrinančių pateikto nurodymo įvykdymą vystymui.

21Išvadą teikianti institucija Lietuvos bankas, pateikė byloje išvadą kurioje nurodė, kad Lietuvos bankui pavesta vykdyti finansų įstaigų veiklos priežiūrą ta apimtimi, kiek tai yra susiję su specialiųjų finansų rinka reglamentuojančių teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta Lietuvos banko kompetencijai, vykdymo užtikrinimo, todėl klausimai susiję su PLAIS veikimu ar per ją arba kitu būdu bankams ir kitiems sąskaitas atidarantiems finansų rinkos dalyviams pateiktų privalomų nurodymų vykdymo, nepatenka nurodytų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų reguliavimo apimtį.

22Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų byloje nepateikė.

23Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 3 d. nutartimi civilinę bylą skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2020 m. balandžio 10 d., 13.00 val. Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka informuoti CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510-512 straipsniai).

24Skundas netenkintinas.

25Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

26Iš vykdomosios bylos Nr. 0241/19/01710 nustatyta, kad antstolis Dalius Traigys vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.e2-12955-868/2018 dėl 13 600 Eur skolos bei palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, išieškotojos UAB „Vejuva“ naudai. Vykdymo proceso eigoje nustatęs, kad skolininkei priklauso banko sąskaita Nr. IBAN: ( - ), esanti kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ) antstolis 2019 m. lapkričio 7 d. patvarkymu areštavo skolininkės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ priklausančias lėšas, esančias kredito įstaigų žinioje, kurias trečiųjų asmenų mokėjimo nurodymais kredito įstaigoms pavedamos pervesti lėšų gavėjui – UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. IBAN: ( - ), esančią kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ); skolininko UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ pavedamos kredito įstaigoms pervesti tretiesiems asmenims iš skolininko atsiskaitomosios sąskaitos Nr. IBAN: ( - ), esančios kredito įstaigoje Revolut Bank Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ) (v. b. l. 186-187). Minėtu patvarkymu antstolis įpareigojo kredito įstaigas areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Byloje kilo ginčas dėl tokio antstolio patvarkymo teisėtumo, nes pastarasis kredito įstaigoms pateiktas ne per PLAIS, o tiesiogiai (raštu).

27Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje (sąskaitose), arba disponavimo tokioje sąskaitoje (sąskaitose) laikomomis piniginėmis lėšomis apribojimą antstolis vykdo elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS CPK, Vyriausybės, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka (CPK 689 straipsnio 1 dalis). Antstolis, vykdydamas išieškojimą, elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS pateikia kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą apriboti disponavimą skolininko piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms padengti; šiame nurodyme turi būti nurodytas disponavimo piniginėmis lėšomis ribojimo ar priverstinio lėšų nurašymo pagrindas, piniginių lėšų, kuriomis disponavimas yra ribojamas ar kurios priverstinai nurašomos, suma ir reikalavimų patenkinimo eilė; jei ši suma nenurodyta, apribojamas disponavimas visomis skolininko sąskaitoje (sąskaitose) esančiomis piniginėmis lėšomis (CPK 689 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 bei 72 punktuose nurodyta išieškojimo iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje, tvarka. Taigi, kaip matyti, nurodytos teisės normos numato antstoliui pareigą kredito įstaigoms teikti nurodymus priverstinai nurašyti lėšas ar laikinai areštuoti pinigines lėšas ne tiesiogiai pačiai kredito įstaigai, o per PLAIS.

28PLAIS – tai informacinė sistema, skirta centralizuotai tvarkyti informaciją apie sąskaitų kredito įstaigose apribojimus ir reikalavimus priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš šių sąskaitų (PLAIS nuostatų 8 punktas). Be kitų uždavinių, išskiriami tokie PLAIS uždaviniai: automatizuoti piniginių lėšų apribojimo, nurašymo procesus (PLAIS nuostatų 9.2 punktas); automatizuoti piniginių lėšų apribojimų procesų kontrolę (PLAIS nuostatų 9.3 punktas); centralizuotai tvarkyti informaciją apie sąskaitų kredito įstaigose apribojimus ir reikalavimus priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš sąskaitų kredito įstaigose (PLAIS nuostatų 9.5 punktas). Be kitų šios sistemos funkcijų, išskiriama funkcija proporcingai paskirstyti iš skolininko išieškomas pinigines lėšas (PLAIS nuostatų 10.4 punktas).

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl išieškojimo iš piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, yra nurodęs, jog PLAIS sistema sukurta ir įdiegta, siekiant užtikrinti centralizuotą ir automatizuotą apribojimų ir nurašymų procesų valdymą, tvarkymą ir kontrolę, taip sudarant sąlygas garantuoti proporcingą visų išieškotojų teisių apsaugą, skolininkui neturint reikiamų finansinių išteklių visiems įpareigojimas padengti (CPK 754 straipsnio 5 dalis). Išieškojimo veiksmų vykdymas ne per PLAIS neatitiktų tikslų, kuriems įgyvendinti buvo įtvirtintas teisinis reguliavimas, nustatytas CPK 689 straipsnyje.

30Tokia kasacinio teismo praktika yra suformuota eilėje civilinių bylų, kuriose buvo skundžiami antstolio veiksmai, kuomet antstoliai savo nurodymais įpareigojo bankus priverstinai nurašyti 1/2 dalį skolininko sutuoktinės vardu atidarytoje sąskaitoje esančių ir (ar) į ją patenkančių piniginių lėšų, papildomai nurodydami, kad piniginės lėšos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir 50 procentų šių pajamų priklauso skolininkui. Tokie antstolių nurodymai dėl priverstinio lėšų nurašymo buvo pateikti vykdyti tiesiogiai bankams, ne per PLAIS, ir kasacinis teismas tokius antstolių veiksmus pripažino neteisėtais, nurodydamas, jog antstolio nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, esančias sąskaitoje, nepriklausomai nuo tos aplinkybės, ar skolininkui priklauso visos lėšos ar dalis, turi būti pateiktas vykdyti ir vykdomas per PLAIS (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-490-690/2017, 3K-3-489-690/2017, 3K-3-488-969/2017, 3K-3-487-695/2017, 3K-3-486/2017).

31Nors minėta kasacinio teismo praktika yra nuosekli ir kategoriška t. y. pasisakoma dėl priverstinio išieškojimo vykdymo iš piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, tik per PLAIS, tačiau ji suformuota analogiškose civilinėse bylose dėl išieškojimo iš skolininko sutuoktinio lėšų, esančių banko sąskaitoje, kuomet buvo vykdomas išieškojimas iš skolininko (jo sutuoktinio), turinčio banko sąskaitą Lietuvoje veiklą vykdančiame banke ir prisijungusiame prie PLAIS.

32Nagrinėjamu atveju skolininkas - UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ neturi sąskaitų Lietuvoje veikiančiuose bankuose (tokių duomenų nenustatyta), tačiau turi banko sąskaitą užsienyje registruotame banke, iš kurios ir į kurią gali būti pervedamos piniginės lėšos, todėl antstolis, siekdamas išnaudoti visas galimybes pasiekti vykdymo proceso tikslus, priėmė ginčijamą patvarkymą ir pateikė jį tiesiogiai, ne per PLAIS, Lietuvoje veikiantiems bankams ir kitoms kredito įstaigoms.

33Pažymėtina, jog PLAIS nėra tarpvalstybinė sistema, per kurią būtų galima atlikti piniginių lėšų išieškojimą iš skolininko sąskaitų kredito įstaigose, veikiančiose kitose valstybėse. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą nenumatyta, kad piniginių lėšų išieškojimai iš Lietuvos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų sąskaitų užsienyje veikiančiose kredito įstaigose būtų vykdomi per PLAIS. Dėl minėto, nagrinėjamu atveju antstolis negalėjo kitokiu būdu pateikti ir vykdyti nurodymus, susijusius su skolininko Revolut Bank sąskaita per PLAIS, kadangi minėta kredito įstaiga nėra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo bei nėra prisijungusi prie nurodytos PLAIS sistemos.

34Įvertinus susiklosčiusią situaciją konstatuotina, jog minėta suformuota kasacinio teismo praktika nagrinėjamu atveju negali būti taikoma, nes civilinių bylų, kuriose ji buvo suformuota, ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi iš esmės nesutampa.

35Teismų praktika dėl piniginių lėšų išieškojimo iš teisės subjektų, turinčių sąskaitas užsienio kredito įstaigose, šiuo metu yra suformuota apygardos teismų lygmeny, nagrinėjamam atvejui aktualios Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-124-368/2018 ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-486-640/2020, kuriose teismai konstatavo, kad nesant techninės galimybės pateikti nurodymų per PLAIS, nes skolininkas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo arba Lietuvoje veikiantis subjektas, tačiau neturintis sąskaitų Lietuvoje esančiose kredito įstaigose, antstolis pagrįstai pateikė bankui raštu patvarkymą dėl pervedamų lėšų arešto, nes taip antstolį įpareigoja veikti CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatytos antstolio pareigos (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Tam, kad toks antstolio nurodymas būtų įvykdomas būtina tik viena sąlyga – patvarkyme turi būti nurodyti unikalūs identifikatoriai - skolininkui priklausančių mokėjimų sąskaitų numeriai pagal IBAN standartą (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-124-368/2018). Minėtoje Vilniaus apygardos teismo nutartyje taip pat pažymėta, jog jokie argumentai, susiję su negalėjimu įvykdyti antstolio įpareigojimų dėl techninių kliūčių ar didelių finansinių, žmogiškųjų išteklių, negali būti vertinami kaip teisiškai reikšmingi ginčijant antstolio patvarkymo teisėtumą.

36Įvertinus tai, jog minėta apygardų teismų praktika yra suformuota analogiškose bylose, teismas yra jos saistomas ir nemato jokio teisinio pagrindo nuo jos nukrypti. Priešingu atveju susidarytų faktinė situacija, kuomet Lietuvoje veikiantis subjektas (skolininkas - UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“) galėtų nevaržomai vykdyti savo veiklą per užsienyje esančią banko sąskaitą ir gauti į ją pinigines lėšas per Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir tuo pačiu išvengti išieškojimo pagal įsiteisėjusius teismo sprendimus.

37Pareiškėjos apeliavimas į tai, jog antstolis perkėlė jai savo funkcijų vykdymą, nes remiantis CPK 754 įpareigojo atlikti išieškotų lėšų paskirstymą ir dėl to toks įpareigojimas ir visas patvarkymas turėtų būti pripažintas negaliojančiu, yra nepagrįstas. Sutiktina, jog išieškotų lėšų paskirstymas yra antstolio prerogatyva ir pareiga, tuo tarpu pareiškėjai pagal ginčijamą patvarkymą privalu tik pervesti pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad pareiškėjai buvo pateikti keli antstolių nurodymai dėl skolininkui UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ priklausančių lėšų pervedimo, todėl šiai dienai nenustatyta, jog pareiškėja privalėtų taikyti CPK 754 straipsnio nuostatas. Jei tokia situacija visgi susidarytų ir kiltų neaiškumų dėl to, kuriam antstoliui pervesti lėšas, pareiškėja privalėtų apie tai informuoti antstolius ir pervesti lėšas, gavusi atitinkamą atsakymą į paklausimą, nes atsakomybė dėl tinkamo piniginių lėšų paskirstymo yra taikoma išieškojimą vykdančiam subjektui – antstoliui.

38Išanalizavus vykdomosios bylos dokumentus ir byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas, konstatuotina, kad nėra teisinio pagrindo skundžiamą patvarkymą naikinti (CPK 657, 660 straipsniai). Atitinkamai nėra pagrindo teigti, jog antstolis Dalius Traigys padarė kokius nors vykdymo proceso pažeidimus ar nesilaikė nustatytos tvarkos. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes ir motyvus, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos skundas dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

39Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

40pareiškėjos „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų atmesti.

41Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

42Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio... 2. pareiškėja 2019 m. lapkričio 25 d. pateikė skundą dėl antstolio Daliaus... 3. Paaiškina, jog skundžiamu patvarkymu buvo areštuotos skolininkui UAB... 4. 1. trečiųjų asmenų mokėjimo nurodymais kredito įstaigoms pavedamos... 5. 2. skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Mažųjų įmonių teisininkų... 6. Pareiškėja nurodo, jog minėtas antstolio patvarkymas buvo pateiktas vykdyti... 7. Papildomose paaiškinamuose pareiškėja nurodo, jog antstolis priimdamas... 8. Antstolis Dalius Traigys 2019 m. gruodžio 5 d. patvarkymu Nr. M-241-1710-5... 9. Antstolis patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo nurodo, jog... 10. Suinteresuotas asmuo „AS Inbank filialas“ (buvęs pavadinimas AB... 11. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Paysera LT“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo,... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Pervesk“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 14. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Revolut Payments“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 15. Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas pateikė atsiliepimą kuriame nurodė,... 16. Suinteresuotas asmuo UAB „PanPay Europe“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 17. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Lietuvos skyrių... 18. Suinteresuotas asmuo Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas pateikė... 19. 2020 m. balandžio 8 d. gavus prašymą dėl pašalinimo iš bylos, 2020 m.... 20. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas, pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog... 21. Išvadą teikianti institucija Lietuvos bankas, pateikė byloje išvadą... 22. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų byloje nepateikė.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 3 d. nutartimi civilinę... 24. Skundas netenkintinas.... 25. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 26. Iš vykdomosios bylos Nr. 0241/19/01710 nustatyta, kad antstolis Dalius Traigys... 27. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar)... 28. PLAIS – tai informacinė sistema, skirta centralizuotai tvarkyti informaciją... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl išieškojimo iš... 30. Tokia kasacinio teismo praktika yra suformuota eilėje civilinių bylų,... 31. Nors minėta kasacinio teismo praktika yra nuosekli ir kategoriška t. y.... 32. Nagrinėjamu atveju skolininkas - UAB „Mažųjų įmonių teisininkų... 33. Pažymėtina, jog PLAIS nėra tarpvalstybinė sistema, per kurią būtų galima... 34. Įvertinus susiklosčiusią situaciją konstatuotina, jog minėta suformuota... 35. Teismų praktika dėl piniginių lėšų išieškojimo iš teisės subjektų,... 36. Įvertinus tai, jog minėta apygardų teismų praktika yra suformuota... 37. Pareiškėjos apeliavimas į tai, jog antstolis perkėlė jai savo funkcijų... 38. Išanalizavus vykdomosios bylos dokumentus ir byloje dalyvaujančių asmenų... 39. Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, 510, 513 straipsniais, teismas... 40. pareiškėjos „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio Daliaus Traigio... 41. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems... 42. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...