Byla e2-1185-881/2020
Dėl viešojo pirkimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovių akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-3337-653/2020 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“ dėl viešojo pirkimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujus“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovių 2020 m. gegužės 12 d. sprendimus ir grąžinti ieškovę į pasiūlymų vertinimo stadiją; pripažinti neteisėtu atsakovių 2020 m. vasario 27 d. tiekėjams išplatintą atsakymą „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 472310 procedūras ir įpareigoti atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pagal įgaliojimą veikiančią atsakovę

8UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ nesudaryti pirkime „(2020-ESO-150) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Kauno reg, Kauno m. sav. Aleksoto sen., Panemunės sen. Nr.13, darbai“ (pirkimo Nr. 472310) pirkime sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi tenkino prašymą ir sustabdė viešojo pirkimo Nr. 472310 procedūras bei įpareigojo atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pagal įgaliojimą veikiančią atsakovę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ nesudaryti pirkime „(2020-ESO-150) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Kauno reg, Kauno m. sav. Aleksoto sen., Panemunės sen. Nr.13, darbai“ (pirkimo Nr.472310) pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

134.

14Teismas nustatė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

155.

16Nustatęs, kad vykdomu viešuoju pirkimu ketinama įsigyti dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos, rekonstravimo darbus Kauno regione, teismas vertino, jog pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeistų viešojo intereso, nes nėra duomenų, kad šio pirkimo objektų poreikį būtina patenkinti nedelsiant, o to nepadarius kiltų reali didelė žala.

176.

18Teismas pažymėjo, kad bet koks viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, todėl vien tai nesudaro pagrindo atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų, konkurencingą viešųjų pirkimų procesą, todėl dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

207.

21Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

225.1.

23Ieškinio reikalavimai nesudarė pagrindo susidaryti bent preliminarios nuomonės, kad galėtų būti priimtas ieškovei palankus sprendimas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešųjų pirkimų efektyvumo bei ekonomiškumo principai, taip pat lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, šalių interesų pusiausvyra bei viešasis interesas. Pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas pažeis viešąjį interesą, nes egzistuoja neabejotinas neatidėliotinas pagrindas kuo skubiau užbaigti Pirkimą, o dėl jų sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus didesnės nei tos, kurios galėtų kilti Pirkimo procedūrų nestabdant. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo bus sutrikdyta AB „Energijos skirstymo operatorius“ veikla, nes Pirkimo objektą sudarančių darbų teikimas šiuo metu užtikrinamas sutartimi, kurios galiojimas baigiasi ir gali susidaryti situacija, kuomet AB „Energijos skirstymo operatorius“ iš viso neturės sutarties su rangovu darbų atlikimui ir negalės užtikrinti savo, kaip dujų skirstymo sistemos operatoriaus, įsipareigojimų vykdymo.

245.2.

25Ieškovė plečiamai aiškina viešojo pirkimo organizavimo ir pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimo principus bei Pirkimo sąlygų turinį ir apimtį. Vertinant dalyvių pasiūlymus turi būti preciziškai vadovaujamasi paskelbtomis Pirkimo sąlygomis. Atsakovė visų tiekėjų pasiūlymus Pirkime vertino vienodai, taikydama vienodus reikalavimus (lygiateisiškumas), ir tiekėjams taikytų reikalavimų esmė nesiskyrė nuo paskelbtų Pirkimo sąlygose (skaidrumas). Ieškinys paremtas prielaidomis ir subjektyviu situacijos vertinimu, todėl nėra pagrindo konstatuoti pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

265.3.

27Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ir nustatė grėsmę, galinčią kilti ieškovės reikalavimų įvykdymui, jeigu galutiniu teismo sprendimu būtų patenkinti ieškinio reikalavimai, ir nepagrįstai neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių pasekmių – viešojo intereso pažeidimo bei didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, sukėlimo, taip pat procedūrų sustabdymo skubos būtinumo, dėl kurio viešojo pirkimo procesas turėtų būti sustabdytas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, neproporcingai suvaržytos tiek atsakovės, tiek Lietuvos Respublikos dujų vartotojų teisės, galimai būtų patirti finansiniai nuostoliai.

285.4.

29Ginčijamu Pirkimu yra perkami dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos, rekonstrukcijos darbai Kauno regione. Pagal dujų vartotojų ir atitinkamai dujų objektų skaičių Kauno regionas yra laikomas vienu didžiausiu. Pagal savo specifiką ir pobūdį yra perkami ilgalaikio, nuolatinio ir nepertraukiamo pobūdžio darbai bei paslaugos, taip pat avariniai dujotiekių gedimų šalinimo darbai, t. y. dujotiekių remonto darbai, kurie turi būti atliekami nedelsiant ir operatyviai, ir kurių reikalingumo, periodiškumo bei masto iš anksto nėra galimybės numatyti bei suplanuoti.

305.5.

31Atsižvelgdama į savo poreikius, galimybes bei būtinumą, taip pat iš anksto planuojamus dujotiekių plėtros ir efektyvaus veikimo užtikrinimo tikslus ir planus, atsakovė pirkimus privalo vykdyti iš anksto ir sistemingai. Ginčijamo Pirkimo procedūros buvo planuojamos iš anksto, atsižvelgiant į numatomus jų atlikimo terminus, taip pat į galiojančių sutarčių vykdymo efektyvumą, vertes bei galiojimo terminus. Atsakovei yra neabejotinai svarbus ir reikšmingas ginčijamo Pirkimo procedūrų operatyvus atlikimas, siekiant užtikrinti savalaikį rekonstrukcinių objektų įgyvendinimą bei operatyvų ir savalaikį dujotiekių avarijų šalinimą ir naujų dujų vartotojo prijungimą.

325.6.

33Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutarties terminas yra 3 (trys) metai, darbai bus atliekami AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiant užsakymus tiekėjui, o minimalus užsakymų skaičius – 144. Pirkimu ketinama įsigyti įvarius darbus bei paslaugas: žemės darbus, požeminio PE dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbus, antžeminio dujotiekio demontavimas, dėklo montavimas, vartotojų dujų sistemos montavimas, požeminių įtaisų montavimo darbai, naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių, projektavimas ir inžinierinės paslaugos, trasos nužymėjimas, pirminis dujų paleidimas, dangų ardymas ir atstatymas ir t. t. Šios faktinės aplinkybės rodo, kad Pirkimo sutarties objektas, t. y. darbai ir paslaugos yra ilgalaikio ir tęstinio pobūdžio, atliekamos pagal užsakymus, kurių per 3 (tris) Pirkimo sutarties galiojimo metus turi būti ne mažiau kaip 144. Tuo atveju, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tai Pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo

34UAB „Labas GAS“ per bylos nagrinėjimo laikotarpį nebūtų įvykdęs visos sutarties. Palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju galėtų būti išpirkta tik nedidelė dalis darbų, t. y. Pirkimo objektas neišnyktų šalis grąžinus į prieš ginčą buvusią stadiją, o teismo sprendimo įgyvendinimas nepasidarytų neįmanomas arba labai apsunkintas.

355.7.

36Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai sąlygotų galimą teisės aktuose nustatytų AB „Energijos skirstymo operatorius“ įsipareigojimų netinkamą vykdymą. Be to, dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atysakovė patirtų žalą ir finansinius nuostolius, nes laiku nesudarius Pirkimo sutarties, ji privalėtų Pirkimo objekto darbus įsigyti pagal šiuo metu turimos sutarties darbų įkainius, kurie yra net apie 50 procentų didesni, nei Pirkime dalyvavusių tiekėjų siūlomų darbų įkainių vidurkis.

375.8.

38Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laiku nesudarius Pirkimo sutarties su Pirkimą laimėjusiu dalyviu ir tinkamai bei laiku neatlikus suplanuotų rekonstrukcijos darbų, ženkliai sumažėtų dujotiekio patikimumas Kauno regione, nebūtų sudarytos sąlygos laiku ir operatyviai šalinti dujotiekio gedimus bei prijungti naujus dujų vartotojus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas ir jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą, sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas.

395.9.

40Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės suinteresuotumas ginčo Pirkime yra išimtinai ekonominio / komercinio pobūdžio, tai ieškovė savo interesą, jeigu jos ieškinys būtų patenkintas, galėtų apginti ir kitu būdu – reikalaudama atlyginti žalą ar pripažinti negaliojančia viešojo pirkimo sutartį.

418.

42Ieškovė UAB „Dujus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

436.1.

44Byloje nėra duomenų, kad ginčijamo pirkimo objektų poreikį būtina patenkinti nedelsiant, o to nepadarius kiltų reali didelė žala. Atsakovės kartu su atskiruoju skundu savo teiginiams apie neatidėliotiną poreikį sudaryti sutartį pagrįsti įrodymų nepateikė.

456.2.

46Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 metais sudarė sutartis visam Kauno regionui (5 sutartys trims metams), todėl bet kokiu atveju turi dar galiojančias sutartis, todėl atskirajame skunde tik deklaratyviai nurodoma, kad jos baigiasi ir nepateikiama įrodymų, kad minėtos sutartys iš tiesų baigiasi, o joms pasibaigus paslaugos nebebus teikiamos. Pagal viešai prieinamus CVP IS duomenis, visos Kauno regiono sutartys yra pratęstos ir galios iki

472021 metų gegužės – liepos mėn., todėl atsakovių argumentai yra neteisingi. Pagal minėtas sutartis tiekėjai yra įsipareigoję atlikti reikiamus rangos darbus ir gretimose savivaldybėse, to paties regiono teritorijoje ir net gretimame regione, o tai reiškia, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra apsidraudusi visais įmanomais būdais, tuo atveju, jei konkrečioje teritorijoje esantis rangovas negalėtų atlikti darbų, šiuos darbus AB „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimu privalėtų atlikti rangovas, dirbantis gretimoje savivaldybėje, to paties regiono kitoje zonoje, ar net gretimame regione.

486.3.

49Be to, atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ su 2018 metais pasirašytų sutarčių tiekėjais 2019 metais sudarė susitarimus dėl pradinių įkainių sumažinimo tam, kad jie atitiktų rinkos kainas bei šiais susitarimais numatė, kad įkainiai bus perskaičiuojami pagal sutarties sąlygas ir gali būti mažinami šalių susitarimu. Taigi, atsakovės gali derėtis su ankstesnių sutarčių tiekėjais dėl įkainių mažinimo, bei jas mažinti sutartyje numatytais pagrindais.

50AB „Energijos skirstymo operatorius“ su savo ankstesniais tiekėjais 2019 metais jau yra susitarusi dėl rinkos sąlygas atitinkančių įkainių ir tai galėjo / gali padaryti dar kartą. Rinkos kainos nėra stabilios ir periodiškai keičiasi. Faktas, kad šiuo metu pirkimo laimėtojas siūlo geresnius įkainius už ankstesnio pirkimo laimėtoją, pats savaime nėra pagrindas skubiam naujos sutarties sudarymui, neatsižvelgiant nei į visuomenės interesą viešojo pirkimo procedūras įvykdyti tinkamai, užtikrinant sąžiningą konkurenciją bei laikantis VPĮ įtvirtintų principų, nei į ieškovės interesą bylos laimėjimo atveju netrukdomai ir be papildomų sunkumų sudaryti sutartį.

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

529.

53Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių ginčijamo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5410.

55Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovės UAB „Dujus“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5611.

57CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

5812.

59Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priitmta civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016, 2018 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-407-180/2018 ir kt.).

6013.

61Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teisme civilinė byla pagal ieškovės UAB „Dujus“ ieškinį atsakovėms AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ dėl viešojo pirkimo yra išnagrinėta, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškovės ieškinys buvo atmestas. Nors minėtas sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje ir nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus bei nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinosios sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo palikti galioti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį, kuria tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6214.

63Atsižvelgiant į išdėstytą, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžiamas iš esmės – ieškovės

64UAB „Dujus“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

66Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujus“ kreipėsi į... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ nesudaryti pirkime... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi tenkino prašymą... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo... 15. 5.... 16. Nustatęs, kad vykdomu viešuoju pirkimu ketinama įsigyti dujotiekių... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad bet koks viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 7.... 21. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Ignitis grupės... 22. 5.1.... 23. Ieškinio reikalavimai nesudarė pagrindo susidaryti bent preliminarios... 24. 5.2.... 25. Ieškovė plečiamai aiškina viešojo pirkimo organizavimo ir pirkimo dalyvių... 26. 5.3.... 27. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ir nustatė grėsmę,... 28. 5.4.... 29. Ginčijamu Pirkimu yra perkami dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos,... 30. 5.5.... 31. Atsižvelgdama į savo poreikius, galimybes bei būtinumą, taip pat iš anksto... 32. 5.6.... 33. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutarties... 34. UAB „Labas GAS“ per bylos nagrinėjimo laikotarpį nebūtų įvykdęs visos... 35. 5.7.... 36. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai sąlygotų galimą... 37. 5.8.... 38. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laiku nesudarius Pirkimo... 39. 5.9.... 40. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės suinteresuotumas ginčo Pirkime yra... 41. 8.... 42. Ieškovė UAB „Dujus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 43. 6.1.... 44. Byloje nėra duomenų, kad ginčijamo pirkimo objektų poreikį būtina... 45. 6.2.... 46. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 metais sudarė sutartis... 47. 2021 metų gegužės – liepos mėn., todėl atsakovių argumentai yra... 48. 6.3.... 49. Be to, atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ su 2018 metais... 50. AB „Energijos skirstymo operatorius“ su savo ankstesniais tiekėjais 2019... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 52. 9.... 53. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 54. 10.... 55. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 56. 11.... 57. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 58. 12.... 59. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 60. 13.... 61. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos... 62. 14.... 63. Atsižvelgiant į išdėstytą, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 64. UAB „Dujus“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 66. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti ir...