Byla e2-407-180/2018
Dėl viešojo pirkimo procedūrų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,JS Baltic“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1083-368/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JS Baltic“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai „Kelmės kultūros centras“ dėl viešojo pirkimo procedūrų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JS Baltic“ pateikė ieškinį, prašydama: 1) sustabdyti viešojo pirkimo procedūras „Didžiosios salės kėdžių pirkimo konkurse“; 2) panaikinti atsakovės priimtą sprendimą ieškovės atžvilgiu, kai atsakovė atmetė ieškovės pateiktą pasiūlymą tik dėl atsakovei žinomų priežasčių, taip pašalindama ieškovę iš tolimesnių pirkimo procedūrų; 3) grąžinus ieškovę į viešąjį pirkimą „Didžiosios salės kėdžių pirkimo konkurse“, įpareigoti atsakovę toliau skaidriai ir sąžiningai pratęsti pirkimo procedūras.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti bet kokias tolimesnes viešojo pirkimo procedūras. Nurodė, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso, kad viešajame pirkime lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.
 3. Nesustabdžius procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, jog pasibaigus konkurso procedūroms, ieškovė nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime, o po galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, kadangi ieškinio tenkinimo atveju galimai kiltų nauji ginčai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovės UAB „JS Baltic“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 1. Teismas nustatė, kad viešo pirkimo objektas – kėdžių įsigijimas, kurių naudojimas susijęs su užtikrintu visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančių kultūros paslaugų teikimu, todėl sprendė jog viešojo pirkimo įgyvendinimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu ir viešojo pirkimo procedūros turi būti įgyvendintos be delsimo.
 1. Teismas konstatavo, kad ieškovės pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Apeliantė UAB „JS Baltic“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti; sustabdyti sudarytos 2017 m. gruodžio 8 d. Didžiosios salės kėdžių pirkimo sutarties Nr. 119 tolimesnį vykdymą.
 1. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantė teigė, viešojo pirkimo metu numatyta įsigyti ir sumontuoti garso, šviesos, vaizdo ir mechanikos įrenginius ir techniką, žiūrovų kėdes Kelmės kultūros centro didžiojoje ir mažojoje salėse. Atlikus šiuos darbus ir sumontavus įsigytą įrangą bei baldus, bus užbaigtas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas.
  2. Remiantis Europos Sąjungos Fondų Investicijos Lietuvoje prioritetais, šis projektas neturi jokios skubos prioritetų ir dėl jo įgyvendinimo bei uždelsimo jokios žalos visuomenei nebūtų padaryta, kadangi visuomenės nariai iki šios dienos sėkmingai naudojosi ir toliau naudojasi atsakovės teikiamomis paslaugomis. Nuo 1995 metų iki šios dienos visuomenės nariai naudojosi ir vis dar naudojasi ta pačia kultūros infrastruktūra. Visuomenės nariai gauna visas paslaugas iš atsakovės ir žiūrovų kėdžių viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas, nepakenks visuomenės narių interesams.
  3. Atsakovė 2017 m. gruodžio 8 d. pasirašė Didžiosios salės kėdžių pirkimo sutartį Nr. 119 su UAB „Vertika“. Atsakovės siekiamos įsigyti kėdės dar nėra pradėtos montuoti, todėl viešasis interesas nebus pažeistas ir visuomenės nariai vis dar gali ir galės laisvai naudotis senu inventoriumi, t. y. senomis kėdėmis. Pagal šios sutarties 2.3. punktą, 399 vnt. kėdžių, bus pristatytos už 55 860 Eur (be PVM) sumą, o ieškovės siūlomų kėdžių kaina sudaro 55 461 Eur (be PVM) sumą. Apeliantė teigia, kad jos siūloma kėdžių kaina buvo kliūtis atsakovei nesąžiningai įvykdyti viešuosius pirkimus.
  4. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja reali grėsmė, jog pasibaigus konkurso procedūroms ir palikus galioti esamą pirkimo sutartį, ieškovė nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime, o po galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo, kiltų nauji ginčai. Jeigu ieškovė įgys teisę reikalauti žalos atlyginimo dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, nukentės viešasis interesas ir visuomenės nariai, nes atsakovė turės sumokėti ieškovei žalą.
 2. Atsakovė BĮ „Kelmės kultūros centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Atsileipimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantės ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes argumentai dėl pretenzijų neišnagrinėjimo yra nepagrįsti ir neteisėti. Teikiant ieškinį teismui buvo praleistas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas senaties terminas.
  2. Prašymas sustabdyti pirkimo procedūras yra objektyviai neįgyvendinamas, nes pirkimo sutartis jau yra sudaryta. Nėra realių galimybių sustabdyti pirkimo procedūrų, pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios. Pirkimo sutartis įvykdyta – atsakovė įsigijo ir apmokėjo už prekes.
  3. Jau įgyvendintas projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“ buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.
  4. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka CPK 144 straipsnio 1 dalies, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iš esmės nebūtų apsunkintas teismo sprendimo, palankaus ieškovui, vykdymas, kadangi šiuo atveju, ieškovas nepraranda galimybės pasinaudoti teise į žalos atlyginimą (VPĮ 107 str.).

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 1. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti ieškovės UAB „JS Baltic“ prašomas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 1. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 1. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 1. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas, nustatė, kad atsakovės vykdomas viešasis pirkimas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, o ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina šalių interesų pusiausvyros ir yra neproporcingos siekiamiems tikslams.
 1. Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „JS Baltic“ ieškinys Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. sprendimu (civilinė byla Nr. e2-475-368/2018) buvo atmestas. Nors paminėtas teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir paminėtą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo. Taigi nėra pagrindo prieiti išvados, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 1. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013).
 1. Nagrinėjamoje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovė prašė stabdyti viešojo pirkimo procedūrą bei uždrausti atsakovei sudaryti sutartį su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju. Pirmosios instancijos teismui 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos, o iki šios nutarties teisėtumo klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir su UAB „Vertika“ (konkurso laimėtoja) 2017 m. gruodžio 8 d. buvo sudaryta Didžiosios salės kėdžių pirkimo sutartis Nr. 119, kuri jau įvykdyta.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šią aplinkybę, prieina išvados, kad taikyti prašomas laikinąsias priemones nėra nei pagrindo, nei tikslo. Taikymas laikinųjų apsaugos priemonių nesukels jokių realių teisinių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros pasibaigusios ir sutartis įvykdyta.
 1. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 1. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai