Byla 2-443-194/2012
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. T. ieškinį atsakovams D. Š., A. Š., trečiajam asmeniui UAB „Berneda“ dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė J. T. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovams D. Š., A. Š., trečiajam asmeniui UAB „Berneda“ dėl skolos, palūkanų priteisimo.

3Šiaulių apygardos teisme 2011 m. gruodžio 23 d. gautas ieškovės J. T., atsakovės D. Š. ir trečiojo asmens UAB „Berneda“ prašymas patvirtinti tarp šalių 2011 m. gruodžio 21 d. sudarytą taikos sutartį. Klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys prašė spręsti rašytinio proceso tvarka.

4Šiaulių apygardos teisme 2012 m. sausio 4 d. gautas prašymas į bylą bendraatsakoviu įtraukti UAB „Berneda“.

5Prašymas tenkintinas.

6Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę sudaryti taikos sutartį. Atsižvelgiant į nurodytą įstatymo nuostatą bei į tai, kad 2011 m. gruodžio 21 d. taikos sutartimi UAB „Berneda“ prisiima taikos sutartyje numatytas teises ir pareigas dėl tinkamo taikos sutarties įvykdymo į bylą bendraatsakoviu įtrauktina UAB „Berneda“.

7Taikos sutartyje ieškovė J. T. nurodė, kad atsisako ieškinio dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo A. Š.. Ieškovei atsisakius ieškinio atsakovo A. Š. atžvilgiu, civilinė byla dalyje dėl ieškinio reikalavimų atsakovo A. Š. atžvilgiu nutrauktina (LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Ieškovei yra žinomos ieškinio dalies atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės: bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.). Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsakovo A. Š. atžvilgiu panaikintinos (LR CPK 150 str. 1 d.).

8Šalių pateikta teismui tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų interesų, šalims aiškios ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d. Todėl taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 290 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str.). Ieškovei J. T. grąžintinas 75 procentų, t. y. 5 073,75 Lt žyminis mokestis (CPK 87 str. 2 d.).

9Vadovaujantis LR CPK 140 str., 290str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

10Priimti ieškovės J. T. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo A. Š.. Civilinę bylą Nr. 2-443-194-2012 dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo A. Š. nutraukti.

11Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. Š. (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )) atžvilgiu, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi.

12Patvirtinti taikos sutartį sudarytą tarp ieškovės J. T. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ir bendraatsakovų D. Š. (a. k. ( - ) gyv. ( - )), UAB „Berneda“ (įmonės kodas 145635311, buveinės adresas Vilniaus g. 47, Šiauliai), atstovaujamos direktorės D. Š., pagal kurią:

131. Šalys susitarė civilinę bylą Nr. 2-443-194/2012 baigti taikos sutartimi.

142. Šalims yra žinoma, kad ieškovui pateikus ieškinį dėl skolos priteisimo, šioje civilinėje byloje, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visam Solidarių skolininkų turtui ir turtinėms teisėms, uždraudžiant jiems disponuoti įmonių „Berneda“ ir „Lietavira“ akcijomis, bei šių įmonių turtui.

153. Patvirtina, kad atsakovo skola ieškovui dėl kurios yra kilęs ginčas civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012 lygi 952 945,70 Lt (devyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki litai 70 ct).

164. Ieškovas pareiškia, kad civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012, nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme, atsisako ieškinio A. Š., a. k. ( - ) atžvilgiu. Ieškovas pareiškia ir patvirtina, kad procesinės šio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos. Atsakovas D. Š., a. k. ( - ) pareiškia ir patvirtina, kad sutinka įvykdyti visas prievoles ieškovei dėl kurių yra kilęs ginčas civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012.

175. Patvirtina, kad bendraatsakovio UAB „Berneda“ skola atsakovui yra lygi 3 655 400,00 Lt (trys milijonai šeši šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai litų 00 ct).

186. Aiškiai susitaria ir patvirtina, kad atsakovas grąžina ieškovui skolą, dėl kurios yra kilęs ginčas civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012 ir kurios bendra suma yra lygi 952 945,70 Lt (devyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki litai 70 ct), perleisdamas dalį savo turimo reikalavimo į bendraatsakovį UAB „Berneda“, kuris turi šios sutarties 5 punkte nurodytą įsiskolinimą atsakovui, su sąlyga, kad atsakovo perleisto reikalavimo dalį, bendraatsakovis UAB „Berneda“ ieškovui įvykdys šioje taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Perleidžiamo reikalavimo dalis šiuo atveju yra lygi 803 160,00 Lt (aštuoni šimtai trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt litų 00 ct) sumai.

197. Susitaria ir patvirtina, kad ieškovas, po šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos, tinkamam šios taikos sutarties įvykdymui, neturi teisės reikalauti jokių kitų prievolių įvykdymo, išskyrus nurodytas šioje taikos sutartyje.

208. Pareiškia, kad ieškovas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos atsisako pareikšto ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012 nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme. Ieškovas pareiškia ir patvirtina, kad procesinės šio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos. Tuo atveju, jeigu pateikus šią taikos sutartį teismui tvirtinti paaiškės, jog civilinės bylos užbaigimui taikos sutartimi bus reikalingas bet koks kitas papildomas atsakovo ir (arba) bendraatsakovio UAB „Berneda“ rašytinis dokumentas, atsakovas ir (arba) bendraatsakovis UAB „Berneda“ įsipareigoja tokį dokumentą pateikti teismui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio arba žodinio pranešimo apie tokį trūkumą gavimo dienos.

219. Susitaria ir patvirtina, kad ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties dėl šios taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

2210. Patvirtina, kad draudimas bendraatsakoviui UAB „Berneda“ disponuoti nekilnojamuoju turtu, nurodytu šios taikos sutarties 13 punkte, pasibaigia nuo bet kokio galutinio teismo sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2A-30/2011 nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme, įsiteisėjimo dienos.

2311. Susitaria ir patvirtina, kad tuo atveju jeigu bet koks galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-30/2011 nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme, dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, trečiųjų asmenų reikalavimų ar kitų priežasčių, nebus priimtas per 2 (du) mėnesius nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos ir dėl to bendraatsakoviui UAB „Berneda“ nepasibaigs draudimas disponuoti nekilnojamuoju turtu nurodytu šios taikos sutarties 13 punkte, dėl ko nebus galimybės įvykdyti šios taikos sutarties 13 punkte nurodytos prievolės, Ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 (penkias) dienas nuo raštiško pranešimo gavimo dienos, įvykdytų visas ar dalį prievolių pagal šią taikos sutartį.

2412. Šalys aiškiai susitaria, kad bendraatsakoviui UAB „Berneda“ įvykdžius atsakovo ieškovui perleistą reikalavimą, nurodytą šios taikos sutarties 6 punkte, šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, atitinkamai sumažėja ir bendraatsakovio UAB „Berneda“ sutarties 5 punkte nurodytas įsiskolinimas atsakovui.

2513. Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsakovas ir bendraatsakovis UAB „Berneda“ sutinka su ieškiniu 952 945,70 Lt (devyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki litai 70 ct) sumoje. Skola ieškovui faktiškai bus grąžinta bendraatsakoviui UAB „Berneda“ įvykdant šios taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą, t. y. perduodant ieškovui nuosavybės teises į 13.1-13.4 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą, bei atsakovui perduodant ieškovui nuosavybės teises į 13.5.1-13.5.2 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą ir (arba) sumokant grynaisiais pinigais šioje taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais:

2613.1 Bendraatsakovis UAB „Berneda“, vykdydamas šios taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą ieškovui, perduoda nuosavybės teises ieškovui į nekilnojamąjį turtą - 0,0875 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį adresu ( - ), kurio u/n ( - ), su šio sklypo statiniais: gyvenamuoju namu u/n ( - ), sandėliu u/n ( - ), sandėliu u/n ( - ), inžineriniais statiniais u/n ( - ), ir kurio Šalių suderinta vertė yra lygi 157 500,00 Lt (Vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai litų 00 ct). Ši įsigaliojusi taikos sutartis yra kartu ir šio nekilnojamojo turto priėmimo perdavimo aktas, sudarantis pagrindą įregistruoti ieškovui nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto registre.

2713.2 Bendraatsakovis, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą ieškovui, perduoda ieškovui nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), kurio u/n ( - ), ūkinį pastatą, esantį adresu ( - ), kurio u/n ( - ), kitus kiemo statinius (inžineriniai) esančius adresu ( - ), kurių u/n ( - ) bei šiems pastatams priklausantį žemės sklypą esantį adresu ( - ), kurio u/n ( - ), ir kurio Šalių suderinta vertė yra lygi 424 800,00 Lt (keturi šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai litų 00 ct). Ši įsigaliojusi taikos sutartis yra kartu ir šio nekilnojamojo daikto priėmimo perdavimo aktas, sudarantis pagrindą įregistruoti ieškovei nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą nekilnojamojo turto registre.

2813.3 Bendraatsakovis, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą ieškovui, perduoda ieškovui nuosavybės teises į 0,0600 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį adresu ( - ), kurio u/n ( - ) ir kurio Šalių suderinta vertė yra lygi 108 000,00 Lt (Vienas šimtas aštuoni tūkstančiai litų 00 ct). Ši įsigaliojusi taikos sutartis yra kartu ir šio nekilnojamojo daikto priėmimo perdavimo aktas, sudarantis pagrindą įregistruoti Ieškovei nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą nekilnojamojo turto registre.

2913.4 Bendraatsakovis, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą ieškovui, perduoda ieškovui nuosavybės teises į pastatus: gyvenamąjį namą u/n ( - ), ūkinį pastatą u/n ( - ), ūkinį pastatą u/n ( - ), ūkinį pastatą u/n ( - ), kitus inžinerinius kiemo statinius u/n ( - ) ir šiems pastatams priklausantį 0,0627 ha bendro ploto žemės sklypą u/n ( - ), esančius adresu ( - ) ir kurio Šalių suderinta vertė yra 112 860,00 Lt. (vienas šimtas dvylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt litų 00 ct.). Ši įsigaliojusi taikos sutartis yra kartu ir šio nekilnojamojo daikto priėmimo perdavimo aktas, sudarantis pagrindą įregistruoti ieškovei nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto registre.

3013.5 Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 149 785,70 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki litai 70 ct) nekilnojamuoju turtu, perduodamas jam nuosavybės teises į :

3113.5.1 Atsakovui nuosavybės teise priklausantį 1,0000 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - ), kurio u/n ( - ), ir kurio šalių suderinta vertė yra 100 000,00 Lt. (vienas šimtas tūkstančių litų 00 ct.);

3213.5.2 Atsakovui nuosavybės teise priklausantį 0.9900 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - ), kurio u/n ( - ), ir kurio šalių suderinta vertė yra 49 785,70 Lt (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki litai 70 ct.).

33Ši įsigaliojusi taikos sutartis yra kartu ir 13.5.1-13.5.2 punktuose nurodytų nekilnojamųjų daiktų priėmimo perdavimo aktas, sudarantis pagrindą įregistruoti ieškovui nuosavybės teises į šiuos nekilnojamuosius daiktus nekilnojamojo turto registre.

3414. Atsakovas įsipareigoja, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po šios taikos sutarties įsigaliojimo, perduoti ieškovui visus turimus dokumentus, įskaitant bet neapsiribojant dokumentų projektais, reikalingus detaliojo plano patvirtinimui Šiaulių rajono savivaldybės Taryboje dėl žemės sklypo, u/n ( - ) paskirties pakeitimo ir padalinimo gyvenamųjų namų statybai.

3515. Šalys susitaria ir patvirtina, kad bendraatsakovis UAB „Berneda“ šios sutarties 13.4 punkte nurodyto nekilnojamojo turto nuosavybės teise ieškovui įsipareigoja perduoti ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 31d.

3616. Susitaria ir patvirtina, jog atsakovui ir (arba) bendraatsakoviui UAB „Berneda“ , vėluojant tinkamai įvykdyti bet kurią šia sutartimi prisiimtą prievolę ilgiau kaip 7 (septynias) dienas arba susiklosčius šios taikos sutarties 11 punkte nurodytoms aplinkybėms ar pažeidus 11 punkte nustatytą skolos grąžinimo terminą, ieškovas turi teisę išsiimti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytų įsipareigojimų dydžio skolos išieškojimo iš viso atsakovui nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo/nekilnojamojo turto, turtinių teisių ir (arba) jam priklausančių piniginių lėšų esančių pas jį ar trečiuosius asmenis, t. y už šios taikos sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsakovas ir bendraatsakovis UAB „Berneda“ šios taikos sutarties apimtimi ieškovui atsako solidariai nepriklausomai nuo to, kuris iš jų pažeidė prievolę.

3717. Susitaria ir patvirtina, kad ieškovas įsipareigoja neatiduoti antstoliui šios taikos sutarties vykdymui, kol nesueis šios taikos sutarties 11 punkte numatytas terminas, tik tokiu atveju jeigu įvyks šiame punkte numatytos aplinkybės.

3818. Susitaria ir patvirtina, kad po to, kai bendraatsakovis ieškovui įvykdys šios taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą jam nuosavybės teise priklausančiu turtu arba grynaisiais pinigais, bendraatsakovio skola atsakovui sumažėja tokia suma, kokia bus sumokėta ieškovui ir/ar perduoda ieškovui turtu.

3919. Susitaria ir patvirtina, kad bendraatsakovis ir atsakovas įsipareigoja neatlygintinai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos, ieškovui perduoti visus dokumentus (žemės sklypų (ribų) planus, kadastrines bylas, projektavimo sąlygų sąvadą ir kt.) susijusius su ieškovui šia taikos sutartimi perduodamu nekilnojamuoju turtu.

4020. Susitaria ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šioje civilinėje byloje pakeičiamos ir panaikinamos tokia tvarka:

4120.1 Nekilnojamajam turtui, esančiam adresu ( - ) taikomos laikinosios apsaugos priemonės pakeičiamos leidžiant šį turtą perduoti ieškovei J. T. ir panaikinamos po to, kai šis turtas įregistruojamas VĮ „Registrų centras“ ieškovės J. T. vardu;

4220.2 Draudimai atsakovui disponuoti įmonės „Lietavira“ akcijomis, t. y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims bei naudotis šios akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis, bei disponuoti minėtos įmonės turtu įskaitant, bet neapsiribojant draudimą šios įmonės turtą įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti, panaikinami po to, kai bendraatsakovis UAB „Berneda“ perveda 145 000,00 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai litų 00 ct) ieškovui į sąskaitą arba perduoda grynaisiais pinigais tokiomis sąlygomis kaip tai numatyta taikos sutarties 12.2 punkte civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 bei pašalina kliūtis ieškovui įsiteisinti nuosavybės teises į 20.1 punkte nurodytą turtą;

4320.3 Visos kitos šioje civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, išskyrus numatytas šios taikos sutarties 20.1 ir 20.2 punktuose, pakeičiamos leidžiant atsiskaityti su ieškove J. T. šioje taikos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka bei panaikinamos po to, kai ieškovė J. T. VĮ „Registrų centras“ įsiregistruoja nuosavybės teises į šia taikos sutartimi jai perduodama nekilnojamąjį turtą.

4421. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti ir kad šioje taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

4522. Šalys patvirtina, kad po visiško ir tinkamo šios taikos sutarties įvykdymo, atsisako viena kitos atžvilgiu bet kokių pretenzijų ar reikalavimų kylančių iš sutartinių teisinių santykių nagrinėjamų civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012 Šiaulių apygardos teisme, ir nereikš jų ateityje, išskyrus reikalavimus tinkamai vykdyti įsiteisėjusią teismo nutartį, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis.

4623. Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje žinomos bei Civilinio proceso kodekso 584 straipsnis suprantamas.

4724. Sutarties Šalims yra žinomos šios taikos sutarties nevykdymo pasekmės numatytos Civilinio proceso kodekso 595 straipsnyje.

4825. Susitaria ir patvirtina, kad bet kuri iš šalių turi teisę, o ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po visiško ir tinkamo šios taikos sutarties įvykdymo kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl paliktų galioti laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012.

49Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones dalyje dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu – ( - ). Leisti perduoti ieškovei J. T. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) nekilnojamąjį turtą, esantį adresu – ( - ).

50Grąžinti ieškovei J. T. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 75 procentų, t. y. 5 073,75 Lt (penkių tūkstančių septyniasdešimt trijų litų, 75 centų) žyminio mokesčio.

51Priteisti iš atsakovo D. Š. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 34,89 Lt (trisdešimt keturių litų, 89 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas į valstybės biudžetą.

52Civilinę bylą Nr. 2-443-194/2012 nutraukti.

53Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

54Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. Ieškovė J. T. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu... 3. Šiaulių apygardos teisme 2011 m. gruodžio 23 d. gautas ieškovės J. T.,... 4. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. sausio 4 d. gautas prašymas į bylą... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tretieji asmenys... 7. Taikos sutartyje ieškovė J. T. nurodė, kad atsisako ieškinio dalyje dėl... 8. Šalių pateikta teismui tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja įstatymui,... 9. Vadovaujantis LR CPK 140 str., 290str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas... 10. Priimti ieškovės J. T. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl skolos... 11. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. Š. (asmens kodas ( - ),... 12. Patvirtinti taikos sutartį sudarytą tarp ieškovės J. T. (a. k. ( - ) gyv. (... 13. 1. Šalys susitarė civilinę bylą Nr. 2-443-194/2012 baigti taikos sutartimi.... 14. 2. Šalims yra žinoma, kad ieškovui pateikus ieškinį dėl skolos... 15. 3. Patvirtina, kad atsakovo skola ieškovui dėl kurios yra kilęs ginčas... 16. 4. Ieškovas pareiškia, kad civilinėje byloje Nr. 2-443-194/2012,... 17. 5. Patvirtina, kad bendraatsakovio UAB „Berneda“ skola atsakovui yra lygi 3... 18. 6. Aiškiai susitaria ir patvirtina, kad atsakovas grąžina ieškovui skolą,... 19. 7. Susitaria ir patvirtina, kad ieškovas, po šios taikos sutarties... 20. 8. Pareiškia, kad ieškovas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, nuo... 21. 9. Susitaria ir patvirtina, kad ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo... 22. 10. Patvirtina, kad draudimas bendraatsakoviui UAB „Berneda“ disponuoti... 23. 11. Susitaria ir patvirtina, kad tuo atveju jeigu bet koks galutinis teismo... 24. 12. Šalys aiškiai susitaria, kad bendraatsakoviui UAB „Berneda“... 25. 13. Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsakovas ir bendraatsakovis UAB... 26. 13.1 Bendraatsakovis UAB „Berneda“, vykdydamas šios taikos sutarties 6... 27. 13.2 Bendraatsakovis, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą... 28. 13.3 Bendraatsakovis, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą... 29. 13.4 Bendraatsakovis, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą... 30. 13.5 Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 149 785,70 Lt (vienas šimtas... 31. 13.5.1 Atsakovui nuosavybės teise priklausantį 1,0000 ha bendro ploto žemės... 32. 13.5.2 Atsakovui nuosavybės teise priklausantį 0.9900 ha bendro ploto žemės... 33. Ši įsigaliojusi taikos sutartis yra kartu ir 13.5.1-13.5.2 punktuose... 34. 14. Atsakovas įsipareigoja, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po šios... 35. 15. Šalys susitaria ir patvirtina, kad bendraatsakovis UAB „Berneda“ šios... 36. 16. Susitaria ir patvirtina, jog atsakovui ir (arba) bendraatsakoviui UAB... 37. 17. Susitaria ir patvirtina, kad ieškovas įsipareigoja neatiduoti antstoliui... 38. 18. Susitaria ir patvirtina, kad po to, kai bendraatsakovis ieškovui įvykdys... 39. 19. Susitaria ir patvirtina, kad bendraatsakovis ir atsakovas įsipareigoja... 40. 20. Susitaria ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai Šiaulių... 41. 20.1 Nekilnojamajam turtui, esančiam adresu ( - ) taikomos laikinosios... 42. 20.2 Draudimai atsakovui disponuoti įmonės „Lietavira“ akcijomis, t. y.... 43. 20.3 Visos kitos šioje civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos... 44. 21. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos... 45. 22. Šalys patvirtina, kad po visiško ir tinkamo šios taikos sutarties... 46. 23. Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Civilinio proceso... 47. 24. Sutarties Šalims yra žinomos šios taikos sutarties nevykdymo pasekmės... 48. 25. Susitaria ir patvirtina, kad bet kuri iš šalių turi teisę, o ieškovas... 49. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi taikytas... 50. Grąžinti ieškovei J. T. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 75 procentų, t. y.... 51. Priteisti iš atsakovo D. Š. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 34,89 Lt... 52. Civilinę bylą Nr. 2-443-194/2012 nutraukti.... 53. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 54. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama...