Byla 2A-30/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bylos šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo apeliacine tvarka nagrinėjamoje sujungtoje civilinėje byloje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, civilinėje byloje Nr. 2-108-357/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Berneda“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, ir pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Berneda“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, kita ieškinio dalis palikta nenagrinėta, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-77-267/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Berneda“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo bei pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Berneda“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“), tretieji asmenys K. J. architektūros dizaino studija ir daugiabučių namų savininkų bendrija ( - ), dėl be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo ir statybos darbų trūkumams pašalinti būtinų lėšų priteisimo, ir

Nustatė

2Apeliacinėje instancijoje į vieną sujungtose civilinėse bylose buvo sprendžiamas šalių ginčas, kilęs iš daugiabučio gyvenamojo namo statybos rangos teisinių santykių.

3Civilinėje byloje Nr. 2-108-357/2009 pareikštu ieškiniu ieškovas UAB „Šiaulių ranga“ (rangovas) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Berneda“ (užsakovo) 464 238,31 Lt skolą už statybos rangos darbus, 12 070,20 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Civilinėje byloje Nr. 2-77-267/2009 pareikštu ieškiniu ieškovas UAB „Šiaulių ranga“ prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Berneda“ 142 7686,49 Lt skolą už statybos rangos darbus ir 122 570,29 Lt delspinigių, 83 260,27 Lt palūkanų už pavėluotus mokėjimus ir procesines palūkanas bei atsakovo atliktus įskaitymus bei mokėjimų sulaikymus pripažinti neteisėtais, niekiniais, negaliojančiais (3 t., 1-6 b. l.). Šioje byloje atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo be teisinio pagrindo įgytus 568 042,72 Lt ir 904 212,01 Lt statybos darbų trūkumams pašalinti.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-108-357/2009 ieškinį tenkino ir ieškovui UAB „Šiaulių ranga“ iš atsakovo UAB „Berneda“ priteisė 464 238,31 Lt skolą, 12 070,20 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 974 Lt žyminį mokestį bei valstybei 104,86 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų.

6Dėl šio sprendimo apeliacinį skundą padavė atsakovas UAB „Berneda“ ir prašė skundžiamą sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti (civilinė byla Nr. 2A-30/2011).

7Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-77-267/2009 ieškinį patenkino iš dalies, priešieškinį atmetė - 2007 m. gruodžio 27 d. ir 2008 m. sausio 16 d. 249 708,40 Lt ir 123 314,56 Lt delspinigių, 243 819,14 Lt nuostolių įskaitymus, 2008 m. sausio 22 d. sandorį dėl 119 827,87 Lt skolos dalies mokėjimo sulaikymo pripažino niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento; priteisė ieškovui UAB „Šiaulių ranga“ iš atsakovo UAB „Berneda“ 963 448,18 Lt skolą, 110 500 Lt palūkanas, 83 260,27 Lt palūkanas ir 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24 431,10 Lt žyminį mokestį; ekspertui S. M. iš atsakovo priteisė 1 785 Lt jo turėtų dėl dalyvavimo teismo posėdyje išlaidų; ieškinio dalį dėl 464 238,31 Lt skolos ir 12 070,20Lt delspinigių priteisimo paliko nenagrinėtą; valstybei priteisė iš atsakovo 70,52 Lt ir iš ieškovo 28,81 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Dėl šio sprendimo apeliacinius skundus padavė abi bylos šalys (civilinė byla 2A-42/2011). Ieškovas UAB „Šiaulių ranga“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimas dėl 464 238,31 Lt skolos ir 12 070,20 Lt delspinigių priteisimo buvo paliktas nenagrinėtas, ir priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus patenkinti. Atsakovas UAB „Berneda“ apeliaciniu skundu prašė sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimas dėl 464 238,31 Lt skolos ir 12 070,20 Lt delspinigių priteisimo buvo paliktas nenagrinėtas, palikti nepakeistą, o kitą sprendimo dalį panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 30 d. protokoline nutartimi sujungė dvi apeliacine tvarka nagrinėjamas civilines bylas: UAB „Šiaulių plentas“ (buvusi UAB „Šiaulių ranga“) v. UAB „Berneda“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo (bylos Nr. 2A-30/2011) ir UAB „Berneda“ v. UAB „Šiaulių plentas“ (buvusi UAB „Šiaulių ranga“) dėl sandorių pripažinimo nepagrįstais, niekiniais ir negaliojančiais, skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo bei be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo ir lėšų priteisimo (bylos Nr. 2A-42/2011), sujungtai bylai paliekant numerį 2A-30/2011.

10Apeliacine tvarka nagrinėjant sujungtas bylas, teisme gauti šalių prašymai patvirtinti 2011 m. rugsėjo 14 d. jų sudarytą taikos sutartį pagal 2011 m. spalio 14 d. šalių pasirašytą jos papildymą ir pakeitimą ( 5 t., 10-12 b. l., 136-138 b. l.).

11Taikos sutartis patvirtintina, skundžiami pirmosios instancijos teismo sprendimai naikintini ir civilinė byla nutrauktina.

12Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė atsižvelgiant į įstatymo nustatytas ribas laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

13Taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 1 200 000 Lt taikos sutartyje numatyta tvarka, perduodamas ieškovui tam tikrą šalių įvertintą nekilnojamąjį turtą ir sumokėdamas 100 000 Lt į ieškovo sąskaitą; šalys atsisako pareikštų apeliacinių skundų. Taikos sutartyje šalys išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimus, numatė, kad dėl byloje spręstų ginčų ateityje viena kitai pretenzijų neturės.

14Taikos sutarties šalys patvirtino, kad joms žinomos taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, teismo patvirtintos taikos sutarties res judicata galia.

15Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti teisminį ginčą. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Aplinkybės, susijusios su kitose bylose taikytais atsakovo turto suvaržymais ir buvusios kliūtimi patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ankščiau, yra išnykusios.

16Ieškovui ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą ginčą ir teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, naikinami skundžiami Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. ir 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimai ir civilinės bylos nutrauktinos (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

17Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Apeliantas UAB „Berneda“ už apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo sumokėjo 8 923 Lt žyminio mokesčio (c. b. 2A-30/2011 - 4 t., 87 b. l.), už apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo sumokėjo 15 572,08 Lt žyminio mokesčio (c. b. 2A-42/2011 - 7 t., 118 b. l.), už civilinėje byloje Nr. 2-77-267/2009 pareikštą priešieškinį - 18 722,12 Lt žyminio mokesčio (c. b. 42/2011 - 2 t. 62, 5 t. 156 b. l. ), t. y. iš viso 43 217,20 Lt. UAB „Berneda“ grąžinama 32 412,90 Lt žyminio mokesčio suma. (75 proc.) (CPK 87 str. 2 d., 3 d.). Apeliantas UAB „Šiaulių ranga“ už apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo sumokėjo 6 763 Lt žyminio mokesčio (c. b. 2A-42/2011, 7 t. 109 b. l.), ir už ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-108-357/2009 50 384 Lt (c. b. 2A-30/2011 – 1 t. 4 b. l., c. b. 2A- 42/2011 - 3 t. b. l. 7, 1 t. 69 b. l.), t. y. iš viso 57 147 Lt. UAB „Šiaulių ranga“ (dabar UAB „Šiaulių plentas“) grąžinama 42 860,25 Lt žyminio mokesčio suma (75 proc.) (CPK 87 str. 2 d., 3 d.).

18Taikos sutartimi šalys susitarė (sutarties 12 – 13 p.), kad viena kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų neatlygina. Taip pat susitarė, kad atsakovas UAB „Berneda“ atlygina procesinių dokumentų siuntimo išlaidas valstybei ir nurodė šių išlaidų sumą - 294,88 Lt. Byloje nustatyta, kad su procesinių dokumentų įteikimu susijusios bylinėjimosi išlaidos nagrinėjamose bylose sudaro 336,93 Lt (civilinėje byloje 2A-30/2011 – 1 t. 154 b. l., 4 t. 90, 99 b. l., 5 t. 7 b. l., civilinėje byloje 2A-42/2011 – 1 t. 76 b. l., 7 t. 120, 170 b. l., 8 t. 1 b. l.), todėl iš atsakovo valstybei priteistinas šis jų dydis.

19Taikos sutartyje šalys išdėstė teismui prašymus išspęsti bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimus. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos ar pakeičiamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi (CPK 148 str. 1 d., 149 str. 1 d.).

20Šalys prašo panaikinti ieškovo UAB „Šiaulių ranga“ (teisių perėmėjęs UAB „Šiaulių plentas“) turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taikos sutartimi šalys nenumatė jokių ieškovo mokėjimų atsakovui, todėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimis jo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įregistruotos turto arešto aktų registre numeriu 0508000929, naikintinos.

21Atsakovo UAB „Berneda“ turtui laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d., 2008 m. vasario 25 d., 2008 m. kovo 4 d., 2008 m. birželio 18 d., 2009 m. sausio 23 d., 2009 m. vasario 4 d., 2009 m. vasario 11 d. nutartimis (turto arešto aktas Nr. 0508000182). Šalys prašo palikti galioti iki visiško taikos sutarties įvykdymo atsakovo UAB „Berneda“ turtui, dėl kurio perleidimo ieškovui šalys susitarė taikos sutartimi, taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovui šį turtą perduoti ieškovui. Toks šalių prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Kitam atsakovo turtui nagrinėjamose bylose laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti suvaržymai naikintini. Šalių prašymas palikti galioti areštą atsakovo butui, esančiam Sermiesčio g. 4-29, Palangoje, su prašyme nurodyta sąlyga negali būti patenkintas, nes įstatymas draudžia priimti sąlyginius sprendimus (CPK 267 str.). Šiam turtui taikytas areštas paliktinas, siekiant užtikrinti atsakovo piniginio įsipareigojimo ieškovui įvykdymą.

22Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. protokoline nutartimi (c.b. 2A-30/2011, 4 t., 140-141 b. l.) įpareigojo atsakovą UAB „Berneda“ įmokėti 500 Lt užstatą į teismo specialiąją sąskaitą galimoms liudytojo S. M. atvykimo į teismo posėdį išlaidoms padengti. UAB „Berneda“ įpareigojimą įvykdė (c.b. 2A-30/2011, 4 t., 153-154 b. l.), 2010 m. balandžio 20 d. liudytojas teismo posėdžio metu buvo apklaustas (c.b. 2A-30/2011, 4 t., 165-167 b. l.), tačiau nepateikė prašymo apmokėti dėl atvykimo į teismą patirtas išlaidas. Tokiu atveju, iš teismo specialiosios sąskaitos atsakovui grąžintinas jo sumokėtas užstatas.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 293 straipsnio 5 punktu, 87 straipsnio 2 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-108-357/2009, ir Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-77-267/2009.

25Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ (į. k. 244693070, atstovaujamo pagal įmonės įstatus veikiančio generalinio direktoriaus J. A., ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ (į. k. 145635311), atstovaujamo pagal įmonės įstatus veikiančios direktorės D. Š., 2011 m. rugsėjo 14 d. sudarytą ir 2011 m. spalio 14 d. patikslintą taikos sutartį, kuria šalys susitarė civilines bylas dėl skolų, delspinigių, palūkanų, be pagrindo įgytų lėšų ir darbų trūkumams pašalinti būtinų lėšų priteisimo bei sandorių pripažinimo negaliojančiais užbaigti taikiai šiomis sąlygomis:

261. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ atsisako apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo dalies, kuria ieškinio reikalavimų dalis palikta nenagrinėta. Atsakovas UAB „Berneda“ atsisako apeliacinių skundų dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. ir 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimų.

272. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ sutinka, kad atsakovas UAB „Berneda“ sumokėtų

281 200 000 Lt (vieną milijoną du šimtus tūkstančių litų) skolos už atliktus statybos rangos darbus.

293. Atsakovas UAB „Berneda“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ 1 200 000 Lt (vieną milijoną du šimtus tūkstančių litų) Lt už atliktus darbus pagal 2006 m. kovo 24 d. statybos rangos sutartį tokia tvarka ir terminais:

30- šia sutartimi perduoda ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ nuosavybės teises į šį 1 100 000 Lt šalių suderintos vertės nekilnojamąjį turtą - 480 377,73 Lt be PVM vertės butą, esantį ( - ) su buto priklausiniais: kiemo aikštele ( - ), kiemo aikštele ( - ), negyvenamąja patalpa – sandėliuku ( - ) ir 622,27 Lt be PVM vertės 1/48 žemės sklypo dalį, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,2603 ha ( - ); 400 000 Lt su PVM (330 578,51 Lt plius PVM 69 421,49 Lt) vertės žemės sklypą, esantį ( - ) ir šiam sklypui parengtą projektavimo sąlygų sąvadą; 210 000 Lt vertės su PVM (173553,72 Lt plius PVM 36 446,29 Lt ) žemės sklypą, esantį ( - ); 9 000 Lt be PVM vertės kiemo aikštelę (( - ), ir per vieną mėnesį nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos sumoka į ieškovo UAB „Šiaulių plentas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) Nordea Bank Finland PLC arba grynais pinigais 100 000 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų).

314. Atsakovas UAB „Berneda“ įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos perduoti ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ visus dokumentus, susijusius su perduodamu nekilnojamu turtu.

325. Ši sutartis taip pat yra 3 punkte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktas.

336. Šalys susitaria, kad atsakovo UAB „Berneda“ 2007 m. gruodžio 27 d. ir 2008 m. sausio 1 d. vienašališki 493 527,54 Lt ir 119 827,87 Lt įskaitymai negalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos. Atsakovas UAB „Berneda“ atsisako 123 314.56 Lt sulaikymo teisės.

347. Šalys susitaria, kad jeigu atsakovas UAB „Berneda“ neįvykdys per 3 punkte nustatytą terminą įsipareigojimo sumokėti ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ 100 000 Lt, o taip pat jeigu per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos VĮ Registrų centras dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, trečiųjų asmenų reikalavimų, areštų ar kitų priežasčių 3 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas nebus įregistruojamas UAB „Šiaulių plentas“ vardu, ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ turi teisę neįvykdytų įsipareigojimų dydžio skolą iš atsakovo turto išsiieškoti priverstinai.

358. Šalys susitaria, kad perduodant nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, esantį ( - ) ir žemės sklypą, esantį ( - ) atsakovas UAB „Berneda“ išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka sumokėti valstybei už žemės sklypą, esantį ( - ). 69 421,49 Lt ir 36 446,29 Lt už žemės sklypą, esantį ( - ) pridėtinės verės mokestį, viso 105 867,78 Lt.

369. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ įsipareigoja garantiniu laikotarpiu ir kaip tai numatyta LR Statybos įstatyme ir CK 6.697, 6.698 straipsniuose savo sąskaita pagal raštu gautas pretenzijas ištaisyti daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), atsiradusius ir atsirasiančius statybos defektus, už kuriuos jis yra atsakingas kaip rangovas.

3710. Šalys patvirtina, kad po taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos dėl šio ginčo viena kitai nei dabar, nei ateityje jokių pretenzijų dėl atliktų darbų apmokėjimo, trūkumų ir defektų šalinimo, nuostolių atlyginimo nebeturės ir laikys, kad visi teisminiai ginčai tarp šalių šioje byloje yra išspręsti taikiai.

3811. Šalys atsisako savo turėtų bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti iš kitos šalies.

39Ši nutartis yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ieškovo UAB „Šiaulių plentas“ nuosavybės teises į teismo patvirtintos taikos sutarties 3 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą.

40Civilinę bylą Nr. 2-108-357/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Berneda“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir civilinę bylą Nr. 2-77-267/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Berneda“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo bei pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Berneda“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių ranga“ (dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“), tretieji asmenys K. J. architektūros dizaino studija ir daugiabučių namų savininkų bendrija ( - ), dėl be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo ir statybos darbų trūkumams pašalinti būtinų lėšų priteisimo nutraukti.

41Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 30 d. ir 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimis ieškovo UAB „Šiaulių ranga“ (dabar UAB „Šiaulių plentas“) turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto aktas Nr. 0508000929).

42Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d., 2008 m. vasario 25 d., 2008 m. kovo 4 d., 2008 m. birželio 18 d., 2009 m. sausio 23 d., 2009 m. vasario 4 d., 2009 m. vasario 11 d. nutartimis (turto arešto aktas Nr. 0508000182) atsakovo UAB „Berneda“ turtui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą išspręsti taip: 1) iki visiško taikos sutarties įvykdymo palikti šio atsakovo UAB „Berneda“ nekilnojamojo turto - buto, esančio ( - ) su priklausiniais: kiemo aikštele ( - ), kiemo aikštele ( - ), negyvenamąja patalpa – sandėliuku ( - ), 1/48 žemės sklypo dalies, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,2603 ha ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ); kiemo aikštelės ( - ), areštą, leidžiant atsakovui UAB „Berneda“ šį turtą ir nuosavybės teises į jį perduoti ieškovui UAB „Šiaulių plentas“; 2) iki taikos sutarties sąlygos dėl 100 000 Lt mokėjimo įvykdymo palikti galioti atsakovui UAB „Berneda“ nuosavybės teise priklausančio buto su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-4 (1/8 iš 16,38 kv. m.), esančiam ( - ), areštą ir su juo susijusius draudimus; 3) kito atsakovui UAB „Berneda“ priklausančio nekilnojamojo turto areštą ir draudimus juo disponuoti panaikinti.

43Priteisti iš atsakovo UAB „Berneda“ 336,93 Lt (tris šimtus trisdešimt šešis litus 93 ct) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų valstybei.

44Grąžinti atsakovui UAB „Berneda“ iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos 2010 m. balandžio 20 d. įmokėtą 500 Lt užstatą.

45Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ (buvusiai UAB „Šiaulių ranga“) 42 860,25 Lt (keturiasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt litų 25 ct) žyminio mokesčio.

46Grąžinti atsakovui UAB „Berneda“ 32 412,90 Lt (trisdešimt du tūkstančius keturis šimtus dvylika litų 90 ct) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Apeliacinėje instancijoje į vieną sujungtose civilinėse bylose buvo... 3. Civilinėje byloje Nr. 2-108-357/2009 pareikštu ieškiniu ieškovas UAB... 4. Civilinėje byloje Nr. 2-77-267/2009 pareikštu ieškiniu ieškovas UAB... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu civilinėje... 6. Dėl šio sprendimo apeliacinį skundą padavė atsakovas UAB „Berneda“ ir... 7. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimu civilinėje byloje... 8. Dėl šio sprendimo apeliacinius skundus padavė abi bylos šalys (civilinė... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 30 d. protokoline nutartimi... 10. Apeliacine tvarka nagrinėjant sujungtas bylas, teisme gauti šalių prašymai... 11. Taikos sutartis patvirtintina, skundžiami pirmosios instancijos teismo... 12. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos... 13. Taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 1 200 000 Lt... 14. Taikos sutarties šalys patvirtino, kad joms žinomos taikos sutarties... 15. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka... 16. Ieškovui ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą... 17. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys sudaro taikos sutartį,... 18. Taikos sutartimi šalys susitarė (sutarties 12 – 13 p.), kad viena kitos... 19. Taikos sutartyje šalys išdėstė teismui prašymus išspęsti bylose taikytų... 20. Šalys prašo panaikinti ieškovo UAB „Šiaulių ranga“ (teisių... 21. Atsakovo UAB „Berneda“ turtui laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos... 22. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. protokoline nutartimi (c.b.... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 24. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą,... 25. Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“... 26. 1. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ atsisako apeliacinio skundo dėl... 27. 2. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ sutinka, kad atsakovas UAB... 28. 1 200 000 Lt (vieną milijoną du šimtus tūkstančių litų) skolos už... 29. 3. Atsakovas UAB „Berneda“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB... 30. - šia sutartimi perduoda ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ nuosavybės... 31. 4. Atsakovas UAB „Berneda“ įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo taikos... 32. 5. Ši sutartis taip pat yra 3 punkte nurodyto nekilnojamojo turto... 33. 6. Šalys susitaria, kad atsakovo UAB „Berneda“ 2007 m. gruodžio 27 d. ir... 34. 7. Šalys susitaria, kad jeigu atsakovas UAB „Berneda“ neįvykdys per 3... 35. 8. Šalys susitaria, kad perduodant nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą,... 36. 9. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ įsipareigoja garantiniu laikotarpiu... 37. 10. Šalys patvirtina, kad po taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos dėl... 38. 11. Šalys atsisako savo turėtų bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų... 39. Ši nutartis yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ieškovo... 40. Civilinę bylą Nr. 2-108-357/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės... 41. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 30 d. ir 2008 m.... 42. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d., 2008 m. vasario 25 d., 2008 m.... 43. Priteisti iš atsakovo UAB „Berneda“ 336,93 Lt (tris šimtus trisdešimt... 44. Grąžinti atsakovui UAB „Berneda“ iš Lietuvos apeliacinio teismo... 45. Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių plentas“ (buvusiai UAB „Šiaulių... 46. Grąžinti atsakovui UAB „Berneda“ 32 412,90 Lt (trisdešimt du...