Byla 2-3943-820/2016
Dėl skolos priteisimo ir sutarties pakeitimo, trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja: uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. S. ir advokatui V. V., atsakovo atstovui advokatui K. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fasadų apšiltinimo sistemos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ketupa“ dėl skolos priteisimo ir sutarties pakeitimo, trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja: uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslinęs pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Pripažinti negaliojančia 2012 m. spalio 26 d. ir 2012 m. lapkričio 19 d. ieškovo ir atsakovo sudarytų renovacijos darbų rangos sutarčių Nr. 10VP13-011/SUB-1/2 ir Nr. 10VP13-011/SUB-1/3 sąlygą nustatytą 10.2 punkte, kad užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su rangovu po to kai užsakovas gauna pinigines lėšas už atliktus darbus iš genrangovo.
  2. Pakeisti 2012 m. spalio 26 d. ir 2012 m. lapkričio 19 d. ieškovo ir atsakovo sudarytų renovacijos darbų rangos sutarčių Nr. 10VP13-011/SUB-1/2 ir Nr. 10VP13-011/SUB-1/3 punktą 10.5 taip: „10.5 Po visų statybos darbų galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos per 14 dienų savo sąskaita pateikti BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje laidavimo raštą, kuriuo laiduojama suma už Užsakovo garantinių įsipareigojimų vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 10 procentų nuo galutinio darbų akto priėmimo darbų sumos su PVM. Šis laidavimas turi galioti ne mažiau kaip vienus metus po statybos komplekso pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos“.
  3. Priteisti 7 289,70 EUR skolą.
  4. Priteisti 8,3 procentų dydžio procesines palūkanas.
  5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog su atsakovu 2012 m. spalio 26 d. sudarė Renovacijos (rekonstrukcijos) darbų rangos sutartį Nr. 10VP13-011/SUB-1/2 (toliau tekste Sutartis-1) ir 2012 m. lapkričio 19 d. sudarė Renovacijos (rekonstrukcijos) darbų rangos sutartį Nr. 10VP13-011/SUB-1/3 (toliau tekste – Sutartis-2). Pagal šias sutartis ieškovas turėjo atlikti Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokamojo korpuso rangos darbus, o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir už juos sumokėti.
 3. Ieškovas visus darbus atliko tinkamai ir atsakovas juos priėmė 2015 m. sausio 30 d. pasirašydamas Galutinį renovacijos (rekonstrukcijos) darbų perdavimo aktą (toliau tekste – Aktas). Akte nėra užfiksuota jokių darbų trūkumų ir darbai buvo priimti.
 4. Objekto užsakovas yra Lietuvos edukologijos universitetas, finansuojanti organizacija – Lietuvos verslo paramos agentūra, genrangovas AB „Panevėžio statybos trestas“, atsakingas jo padalinys – Vilniaus filialas „Genranga“, generalinio rangovo subrangovas – UAB „Ketupa“. Ieškovas yra subrangovo UAB „Ketupa“ subrangovas.
 5. 2015 m. vasario mėnesio pabaigoje statybos objektas buvo pripažintas tinkamu naudoti.
 6. 2015 m. vasario pabaigoje – kovo pradžioje ieškovas, atsakovas ir tretysis asmuo susitarė dėl Sutarčių 10.5 punkto sąlygos pakeitimo. Šią sąlygą reikėjo pakeisti, nes atsakovas dėl savo finansinės būklės negalėjo įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pateikti generaliniam rangovui AB „Panevėžio statybos trestas“ draudimo bendrovės arba banko laidavimo ar garantijos rašto. Todėl buvo sutarta, kad ieškovas laiduos draudimo bendrovei už atsakovą ir draudimo bendrovė 2015 m. kovo 25 d. išdavė draudimo polisą, kuriame naudos gavėjas yra nurodytas trečiasis asmuo.
 7. Atsakovas priėmė ieškovo sąskaitą 14 471,90 EUR sumai ir 2015 m. kovo 31 d. atliko dalinį apmokėjimą – sumokėjo 3 162,21 EUR, 2015 m. liepos 20 d. atliko įskaitymą 1 196,81 EUR sumai, 2015 m. rugsėjo 01 d. sumokėjo 8 387,68 EUR, 2015 m. rugsėjo 17 d. sumokėjo 1 607,83 EUR, tačiau liko skolingas 117,37 EUR pagal sąskaitą FAS Nr. 000646. Atsakovas neapmokėjo kitų dviejų sąskaitų: FAS Nr. 201507 – 5 477,27 EUR sumai ir FAS Nr. 201508 – 1 695,06 EUR sumai.
 8. Atsakovas atisakymą mokėti grindžia Sutarčių 10.5 punktu, kurį prašoma pakeisti, neva ieškovas nepateikė laidavimo arba garantinio rašto, o taip pat Sutarčių 10.2 punkto, neva nėra gavęs pinigų iš trečiojo asmens. Šie teiginiai nepagrįsti, nes 10.5 punkto sąlyga yra įvykdyta pagal Sutarčių sąlygos pakeitimą. Sutarčių 10.2 punktas netaikytinas, nes užsakovas privalo atsiskaityti su rangovu priėmęs darbus ir ši aplinkybė negali būti siejama su trečiųjų asmenų veiksmais.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „Ketupa“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovė nurodė, jog Sutarties-1 2.1. p. numatyta, kad „( - )“. Sutarties I 2.3. p. nustato, jog „( - )“. Sutarties-1 10.2. p., reglamentuojančiame atsiskaitymo ir mokėjimo tvarką, nurodyta, kad „( - )“. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Sutartyje-2. Tokios pat sąlygos nustatytos ir viešajame konkurse, ir sutartyje tarp užsakovo ir generalinio rangovo, ir tarp generalinio rangovo ir atsakovo. Šias Sutarčių sąlygas ieškovas akceptavo ir sutiko. Kadangi su atsakovu nėra atsiskaitęs generalinis rangovas, todėl atsakovas neturi prievolės atsiskaityti su ieškovu.
 3. Tokia atsikaitymų tvarka yra normali komercinė statybų verslo praktika, kurią ieškovas, kaip profesionalus statybų rinkos dalyvis, žino.
 4. Ieškovas nėra pateikęs atsakovui garantinio rašto, kaip numatyta Sutarčių 10.5 punktuose, todėl pagal Sutarčių 10.4, 10.6 punktus turi teisę sulaikyti 10 procentų dydžio sumą užtikrinant prievolių vykdymą garantiniu laikotarpiu.
 5. Jokio Ieškovo, Atsakovo ir generalinio rangovo susitarimo dėl kitokio, nei numatyta Sutartyse, sąlygų dėl garantinio rašto pateikimo įvykdymo nebuvo. Pats Ieškovas prie Ieškinio pridėtame rašte dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-3943-820/2016 nurodo, jog atitinkamas Sutarčių sąlygas siūlo keisti todėl, kad AB „Panevėžio statybos tresto“ projektų vadovas D. M. sutiko, kad šios sąlygos būtų įvykdytos kitaip. Atkreiptinas dėmesys, jog toks tariamas Sutarčių sąlygų įvykdymas yra neteisėtas bei Ieškovo ir Atsakovo tarpusavio subrangos teisiniams santykiams neturi visiškai jokios teisinės reikšmės, nes pažeidė sutarčių uždarumo principą.
 1. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka
 1. Tretysis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog pagal tarp trečiojo asmens ir atsakovo sudarytą sutartį tretysis asmuo atsiskaito su atsakovu kai gauna pinigus iš užsakovo. Nuostata, jog atsakovas atsiskaito su ieškovu, kai gauna pinigus iš trečiojo asmens yra analogiška minėtai trečiojo asmens ir atsakovo nuostatai. Trečiojo asmens užsakovas atsikaito su trečiuoju asmeniu, kai gauna pinigus iš finansuotojo – Lietuvos verslo paramos agentūros. Kadangi nėra sumokėjęs finansuotojas, todėl tretysis asmuo neturi prievolės mokėti atsakovui, o atsakovas - ieškovui. Be to, sąlyga, jog bus atsiskaitoma po pinigų gavimo buvo numatyta ir viešajame pirkime, todėl tretysis asmuo negalėjo keisti viešojo pirkimo sąlygų ir numatyti kitokio atsikaitymo termino.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).
 2. Vilniaus pedagoginis universitetas (šiuo metu Lietuvos edukologijos universitetas) paskelbė viešąjį konkursą statybos darbams atlikti (2 t., p. 23-46). Iš šio konkurso sąlygų priedo – sutarties projekto 10.2 punkto matyti, kad buvo siūlomas atsiskaitymo būdas – ( - ) (2 t., p. 43).
 3. Ieškovas ir atsakovas 2012 m. spalio 26 d. sudarė Sutartį-1 (1 t., p. 14-24). Sutarties-1 10.2 punktu šalys sutarė, jog ( - ). Sutarties-2 10.5 punktu šalys sutarė, jog po visų statybos darbų galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos per 14 dienų savo sąskaita pateikti su užsakovu suderintą ir jam priimtinos draudimo bendrovės arba banko garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinį raštą, kuriuo laiduojama (garantuojama) suma už rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 10 procentų nuo galutinės užaktuotų darbų sumos su PVM. Šis laidavimo arba garantijos raštas turi galioti ne mažiau kaip du metus po statybos komplekso pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. Sutarties-1 2.1 punktu ieškovas įsipareigojo atlikti fasado cokolinio antžeminės dalies šiltinimo darbus.
 4. Ieškovas ir atsakovas 2012 m. lapkričio 19 d. sudarė Sutartį-2 (1 t., p. 25-33). Sutarties-2 10.2 ir 10.5 punktų redakcija yra analogiška Sutarties-1 10.2 ir 10.5 punktų redakcijai, nurodytai šio sprendimo 14 punkte. Sutarties-2 2.1 punktu ieškovas įsipareigojo atlikti išorinių fasado sienų ir perdangos virš pravažiavimų šiltinimo darbus.
 5. Iš 2010 m. gruodžio 07 d. Renovacijos (rekonstrukcijos) darbų subrangos sutarties Nr. 10VP13-011/SUBR1, sudarytos tarp trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas“ ir atsakovo UAB „Ketupa“, 10.2 punkto matyti, kad tretysis asmuo įsipareigojo sumokėti ( - ) (1 t., p. 156-162).
 6. Šalys 2015 m. sausio 30 d. pasirašė Galutinį renovacijos (Rekonstrukcijos) darbų perdavimo aktą (1 t., p. 13). Šiame akte matyti, jog pretenzijų dėl atliktų darbų nėra.
 7. Iš 2015 m. rugpjūčio 03 d. trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas“ rašto (1 t., p. 8) matyti, kad tretysis asmuo su atsakovu įsipareigojo atsiskaityti kaip sutarta sutartyje, t. y. ( - ).
 8. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 03 d. raštu (1 t., p. 12, 55) informavo ieškovą, jog atsikaitys su juo, kai ( - ), t. y. kaip buvo sutarta Sutarčių 10.2 punkte.
 9. Tretysis asmuo 2015 m. rugpjūčio 03 d. raštu informavo atsakovą, jog ( - ), todėl neturi prievolės atsikaityti su atsakovu (1 t., p. 59).
 10. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 03 d. raštu (1 t., p. 52) informavo ieškovą, jog atsikaitys su juo, kai ( - ), t. y. kaip buvo sutarta Sutarčių 10.2 punkte.
 11. Tretysis asmuo 2015 m. gruodžio 15 d. raštu informavo atsakovą, jog ( - ), todėl neturi prievolės atsikaityti su atsakovu (1 t., p. 53).
 12. Iš trečiojo asmens 2016 m. kovo 07 d. rašto (1 t., p. 132) matyti, kad tretysis asmuo ( - ).
 13. Taigi byloje nustatyta, jog ( - ). Ieškovas rangos darbus yra atlikęs tinkamai ir darbai yra priimti.
 14. Ieškovas ginčija Sutarčių 10.2 punkto sąlygą remdamasis tuo, jog ši sąlyga gali ir neatsirasti. Su šiais teiginiais nesutiktina. Statybos rangos Sutartyse yra sutarta Sutarčių sąlyga, jog rangovas su subrangovu atsikaitys, kai ( - ). Tokia yra susiklosčiusi ūkinė – komercinė praktika Lietuvoje. Todėl vien tokios Sutarties sąlygos nustatymas rangos sutartyje nėra pagrindas ją pripažinti negaliojančia. Prievolių teisės teorijoje pripažįstama, jog tokio pobūdžio prievolė yra ne sąlyginė, bet terminuota (V. Mikelėnas. Prievolių teisė. Justitia, Vilnius: 2002, p. 108). Taigi prievolė yra terminuota, kurios terminas yra apibrėžtas įvykiu – ( - ). Aplinkybė, jog įvykio terminas nėra sutartas ginčijamame punkte, nėra pagrindas pripažinti ginčijamus Sutarčių 10.2 punktus negaliojančiais, nes toks įvykis turi įvyktiByloje nėra duomenų, jog Sutarčių 10.2 punkte nustatyta sąlyga šiuo metu yra tapusi negalima, todėl nėra pagrindo pripažinti ją negaliojančia, tačiau šis teismo sprendimas neužkerta kelio ieškovui ateityje reikšti reikalavimus dėl šios sąlygos pripažinimo negaliojančia, jei atsirastų aplinkybės leidžiančios manyti, jog sąlyga tapo neįvykdoma. . Pagal CK 6.35 straipsnio 3 dalį teismas gali nustatyti terminą, jeigu to reikalauja prievolės prigimtis, o šalys to nebuvo nustačiusios, tačiau toks reikalavimas byloje nebuvo pareikštas. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytinos išvados, jog nėra teisinio pagrindo pripažinti Sutarčių 10.2 punktų negaliojančiais, todėl šis reikalavimas atmestinas, tačiau šis sprendimas neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą, jog būtų nustatytas terminas iki kada turi įvykti įvykis – ( - ).
 15. Pagal CK 6.35 straipsnio 2 dalį prievolė su atidedamuoju terminu nevykdytina tol, kol nebuvo tam tikros aplinkybės. Byloje nustatyta, jog tretysis asmuo ( - ), todėl, esant terminuotai prievolei, atsakovas turi teisę nevykdyti savo prievolės ieškovui – sumokėti už atliktus darbus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo reikalavimas priteisti skolą už atliktus darbus yra atmestinas.
 16. Ieškovas 2015 m. kovo 24 d. laidavimo raštu laidavo draudimo bendrovei AAS BTA Insurance Company SE, kad atsakovas UAB „Ketupa“ įvykdys visus savo įsipareigojimus trečiajam asmeniui generaliniam rangovui AB „Panevėžio statybos trestas“ (1 t., p. 109).
 17. Draudimo bendrovė AAS BTA Insurance Company SE išdavė Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą, kuriuo buvo užtikrintas atsakovo prievolių vykdymas trečiajam asmeniui garantinio laikotarpio metu (1 t., p. 110-111).
 18. Byloje kyla ginčas, kaip turėtų būti vertinamas ieškovo atsakovui pateiktas laidavimo raštas.
 19. Sutarčių 16.2 punktu šalys sutarė, jog Sutartys gali būti keičiamos abiejų šalių rašytiniu susitarimu. Byloje nėra duomenų, jog ši Sutarčių sąlyga būtų buvusi pakeista Sutartyse nustatyta tvarka. Kartu pažymėtina, jog šalys ne kartą keitė Sutarčių sąlygas ir pakeitimus įformino taip pat, kaip sudarytos Sutartys, t. y. tarp šalių buvo nusistovėjusi praktika Sutartis keisti sudarant papildomus susitarimus.
 20. Byloje nėra ginčo, jog pas tretyjį asmenį įvyko trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas“, atsakovo UAB „Ketupa“ ir ieškovo UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“ atstovų susitikimas. Teismas iš ieškovo ir liudytojo paaiškinimų nustatė, jog šio susitikimo metu, be kita ko, buvo kalbama apie atsakovo įsipareigojimų trečiajam asmeniui – pateikti laidavimo draudimą, tinkamo įvykdymo. Nors atsakovas teigia, jog jokie susitarimai šiame pasitarime nebuvo patvirtinti, tačiau byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti priešingas išvadas. Tiek iš ieškovo vadovo (dalyvavusio susitikime), tiek iš liudytojo (susirinkime dalyvavusio trečiojo asmens darbuotojo) paaiškinimų matyti, jog atsakovas negalėjo pateikti trečiajam asmeniui laidavimo draudimo, kaip sutarta trečiojo asmens ir atsakovo sutartyse, tuomet susirinkime šalys sutarė, kad ieškovas pateiks laidavimo raštą draudimo bendrovei, o draudimo bendrovė išduos sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą, kuriuo trečiajam asmeniui draudimo bendrovė laiduoja už atsakovą. Trečiajam asmeniui toks draudimas buvo tinkamas, t. y. atsakovo prievolės pagal sutartį įvykdymas buvo tinkamas. Nors Sutartyse nebuvo sutarta, jog ieškovas pateiks atsakovui laidavimo raštą, tačiau toks raštas faktiškai buvo pateiktas. Atsakovas priėmė ieškovo laidavimo raštą ir jo pagrindu gavo draudimo įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą iš draudimo bendrovės AAS BTA Insurance Company SE. Taigi, nors atsakovas teigia, jog jokie susitarimai nebuvo priimti, tačiau šalių veiksmai po susirinkimo - atsakovas priėmė ieškovo laidavimo raštą, dėl kurio nebuvo tartasi Sutartyse, juo pasinaudojo ir gavo draudimo bendrovės laidavimo draudimą savo prievolių įvykdymui prieš trečiąjį asmenį, rodo, jog tam tikri susitarimai buvo priimti ir įvykdyti.
 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog sutartis sukuria teises ir pareigas tik jos šalims ir tik sutartį sudariusios šalys gali reikšti iš jos kylančius reikalavimus. Tai yra sutarties uždarumo principo esmė. Sutarties uždarumo principo turinys ir veikimo ribos skirtingose teisės sistemose ar valstybėse gali būti skirtingi ir priklauso nuo nacionalinėje teisėje įtvirtinto reguliavimo. Lietuvos teisėje įtvirtintas santykinis sutarčių uždarumo principas, kurio turinys kasacinio teismų praktikoje aiškinamas kaip bendroji sutarčių teisės taisyklė, kad sutartis susaisto tik jos šalis, todėl, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, turi teisinės įtakos tik jos šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje N. U. v. AB viešbutis “Lietuva”, Nr. 3K-7-145/2003; 2004 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje L. Ezerskio įmonė v. UAB ,,Jūsų Aušrė“, Nr. 3K-3-146/2004; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje A. V. v P. V., Nr. 3K-3-453/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2011).
 22. Kaip minėta, laidavimas buvo pateiktas siekiant atsakovui tinkamai įvykdyti savo prievolę trečiajam asmeniui pagal atsakovo ir trečiojo asmens rangos sutartį. Byloje nėra duomenų ir ieškovas neįrodė (CPK 178 str.), jog Sutarčių 10.5 punkto įvykdymas buvo tiesiogiai susietas su atsakovo ir trečiojo asmens tarpusavio Sutarčių vykdymu, t. y. jog Sutarčių 10.5 punkto įvykdymas būtų tiesiogiai susijęs su laidavimo draudimu. Sutartys tarp ieškovo ir atsakovo, taip pat tarp atsakovo ir trečiojo asmens yra uždaros, todėl aplinkybė, jog ieškovas suteikė laidavimo raštą atsakovui vykdant jo sutartinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui pagal atsakovo ir trečiojo asmens tarpusavio sutartis, pati savaime nedarė įtakos ieškovo ir atsakovo Sutartims, t. y. savaime nepakeitė ieškovo ir atsakovo Sutarčių 10.5 sąlygų. Be to, liudytojas nepatvirtino, jog laidavimo rašto išdavimu ieškovas ir atsakovas pakeitė Sutarčių 10.5 punkto sąlygas ar kaip nors jas susiejo. Todėl ieškovo laidavimo rašto išdavimas, nesant byloje įrodymų, jog juo buvo pakeistas Sutarčių 10.5 punktas, vertintinas ne kaip Sutarčių 10.5 punkto pakeitimas, bet kaip atsakovo ir trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų vykdymo pakeitimas. Apibendrinant darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas pakeisti Sutarčių 10.5 punktą yra neįrodytas (CPK 178 str.) ir atmestinas (CK 6.223 str.).
 23. Ieškovas atsiliepime nurodė, jog savo sulaikymo teise, nustatyta Sutarčių 10.6 punkte, nepasinaudojo, todėl teismas plačiau nenagrinėja ir nepasisako dėl šalių atsiskaitymo šiuo pagrindu.

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 605 EUR (1 t., p. 51, 54), 605 EUR (1 t., p. 163-164), kurios, ieškinį atmetus, priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.).
 2. Teismas patyrė 8,60 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų atlyginimas, atmetus ieškinį, priteistinas iš ieškovo (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui UAB „Ketupa“ (į. k. 248119240) iš ieškovo UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“ (į. k. 135701777) 1 210 EUR (vieną tūkstantį du šimtus dešimt euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš ieškovo UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“ (į. k. 135701777) 8,60 EUR (aštuonis euro ir 60 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai