Byla e2-145-672/2015
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei L. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą www.smscredit.lt, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovės L. M. priteisti 1000 Lt/289,62 Eur negrąžinto kredito, 100 Lt/28,96 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1303,34 Lt /377,47 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 54 Lt/15,64 Eur žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešai paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2011 m. liepos 22 d. ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 92202902 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 1000 Lt kreditą, kredito terminas – 30 dienų. Sutartimi susitarta, jog atsakovė 2011 m. rugpjūčio 21 d. grąžins ieškovui jai paskolintą sumą kartu su kredito kaina, t. y. iš viso 1100 Lt. Vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 121,67 proc., o bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (toliau – bendra norma) – 218,87 proc. Pateiktas 2011 m. liepos 22 d. mokėjimo išrašas patvirtina, kad 1000 Lt pagal sutartį buvo pervesti į L. M. banko sąskaitą.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.870 straipsnį paskolos sutartimi paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsakovė nemokėjo įmokų Sutartyje nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutarties 3.1 punktą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1000 Lt negrąžinto kredito ir 100 Lt kredito kainos yra tenkintinas.

8Be to, ieškovas prašo nuo mokėtinos sumos priteisti palūkanas pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir Sutarties 4.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 1303,34 Lt palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu.

9Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokios prievolės nevykdymo padarinių. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Kreditorius palūkanas skaičiavo už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. iki 2012 m. balandžio 23 d. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę už pradelstą laikotarpį priskaičiuota 1303,34 Lt palūkanų. Atkreiptinas dėmesys, kad nors kredito grąžinimo terminas pasibaigė 2011 m. rugpjūčio 21 d., tačiau palūkanas ieškovas skaičiavo dar aštuonis mėnesius, o į teismą su ieškiniu kreipėsi praėjus dar beveik trejiems metams. Kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, skaičiuoja ir taip dideles metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 100 Eur.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistina 15,64 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. sausio 5 d. mokėjimo nurodymu.

13Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsniu, 6.874 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės L. M., asmens kodas ( - ), 318,58 Eur (trijų šimtų aštuoniolikos eurų 58 ct) skolą, 100 Eur (vieno šimto eurų) palūkanas, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 418,58 Eur (keturių šimtų aštuoniolikos eurų 58 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. sausio 6 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 15,64 Eur (penkiolika eurų 64 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai.

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai