Byla 2-2497/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Genstatyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eikina“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Genstatyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eikina“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Genstatyba“ pareikštu atsakovui UAB „Eikina“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais sandorius, kuriais buvo atlikti šalių tarpusavio reikalavimų įskaitymai ir taikyti restituciją, priteisti iš atsakovo 117 024,97 Lt skolos ir 6 procentų dydžio palūkanas. Siekiant užtikrinti reikalavimų įvykdymą, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. nutartimi ieškovo reikalavimui užtikrinti nutarė areštuoti atsakovui UAB „Eikina“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 117 024,97 Lt sumai, o jei tokio turto nebūtų pakankamai, areštuoti pinigines lėšas ir turtines teises, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, bet leidžiant atsakovui areštuotas pinigines lėšas pervesti ieškovui BUAB „Genstatyba“.

6Atsakovas pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė: 1) įpareigoti ieškovą ar ją administruojančią UAB „Viresita“ pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įnešant į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 70 000 Lt, o to nepadarius – panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui; 2) netenkinus atsakovo prašymo, pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartį ir leisti atsakovui iš areštuotų sąskaitų ir kasos atlikti šias pinigines operacijas: mokėti socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, mokesčius ir kitus privalomuosius mokėjimus į valstybės biudžetą bei įmonės darbuotojams mokėti darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais, taip pat atlikti kitus einamuosius mokėjimus, tiesiogiai susijusius su bendrovės ūkine veikla. Nurodė, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis negali mokėti darbo užmokesčio, privalomų socialinio ir sveikatos draudimo mokesčių, taip pat kitų mokesčių į valstybės biudžetą, atlikti kitų su bendrovės veikla tiesiogiai susijusių einamųjų mokėjimų, vykdyti finansinius įsipareigojimus kreditoriams, Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal mokestinės paskolos sutartį. Ieškovas turi prisiimti atsakovo dėl nepagrįstai pareikšto ieškinio bei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galinčius atsirasti nuostolius. Atsakovas, skaičiuodamas preliminarius nuostolius 70 000 litų sumai, įvertino tai, kad teismui areštavus pinigines lėšas, jis negalės vykdyti savo prievolių pagal lizingo sutartis ir pagal mokestinės paskolos sutartį. Nutraukus mokėjimus pagal lizingo sutartis kreditoriai nedelsiant inicijuos sutarčių nutraukimą prieš terminą ir perims iš atsakovo lizinguojamą turtą, tuo tarpu atsakovo lizingo įmonėms sumokėta turto dalis nebus grąžinta. Atsakovas privalės padengti skirtumą tarp lizinguojamo turto realios pardavimo kainos ir pagal lizingo sutartis likusios mokėti sumos, kas nepagrįstai padidins jo nuostolių sumą. Nesant galimybės disponuoti apyvartinėmis lėšomis, atsakovas turės nutraukti savo veiklą. Ieškovas turi bankrutuojančios įmonės statusą, todėl įgyja bet kokias civilines teises ir pareigas per jį administruojančią įmonę – UAB „Viresta“. Šiuo atveju ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pareikštas ieškovo vardu per atstovą UAB „Viresta“, todėl jiems turi būti taikoma solidari prievolė užtikrinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų pasaugos priemonių, taikymo atlyginimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino iš dalies. Įpareigojo ieškovą BUAB „Genstatyba“, įsiteisėjus nutarčiai, per 10 dienų terminą įmokėti 70 000 Lt į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba teismui pateikti banko garantiją tai pačiai sumai. Išaiškino ieškovui, kad per teismo nustatytą terminą neįmokėjus pinigų į teismo depozitinę sąskaitą arba teismui nepateikus banko garantijos tai pačiai sumai, Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Pakeitė Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutarties rezoliucinę dalį ją papildant, kad areštavus atsakovo pinigines lėšas, leisti atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų taip pat išmokėti darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas darbuotojams, mokėti įstatymų nustatytus privalomus mokėjimus valstybės ir valstybinio socialinio draudimo biudžetams.

9Teismas nurodė, kad atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, yra pagrįstas, nes dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių jis gali patirti nuostolių. Pažymėjo, kad nustatyti tikslios galimai būsimų nuostolių sumos neįmanoma, todėl taikant protingumo, teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo principus, nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo sumą nustatė atsižvelgiant į prašyme nurodytą sumą. Teismas padarė išvadą, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patiriamų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

10Teismas, atsižvelgęs į atsakovo prašyme išdėstytus argumentus, padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju areštavus atsakovo pinigines lėšas, tikslinga leisti atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti ne tik su ieškovu, bet ir išmokėti darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas darbuotojams, mokėti įstatymų nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, valstybinio socialinio draudimo įmokas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „Genstatyba“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalį, kuria apeliantas įpareigotas pateikti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, bei pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovui vykdyti mokėjimus, kylančius iš lizingo sutarčių. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti išvadą dėl konkrečių atsakovo prašyme nurodytų nuostolių atsiradimo galimybės. Jis tik nurodė, kad areštavus pinigines lėšas negalės vykdyti savo prievolių pagal lizingo sutartis. Jis taip pat neįrodė, kad dėl apelianto finansinės padėties atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.
  2. Atsakovo reikalavimai gali būti įgyvendinti per laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, o ne per nuostolių atlyginimo institutą. Nagrinėjamu atveju atsakovas 70 000 Lt įnašo į teismo depozitinę sąskaitą būtinumą iš esmės grindė nuostolių atsiradimu tik dėl prievolių, kylančių iš lizingo sutarčių. Nors pirmosios instancijos teismas ir neleido daryti einamųjų mokėjimų pagal lizingo sutartis, apeliantas neprieštarautų tokiam laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimui. Leidus atsakovui atlikti minėtus mokėjimus, neliks būtinybės reikalauti iš apelianto nuostolių atlyginimo užtikrinimo.
  3. Apelianto teisinis statusas – bankrutuojanti įmonė, lemia būtinybę ginti viešąjį interesą, kuris pasireiškia per apelianto kreditorių interesų apsaugą. Apeliantas nurodyto dydžio piniginių lėšų neturi ir šios sumos reikalavimas iš apelianto pažeidžia kreditorių teises ir interesus, prieštarauja viešajam interesui. Nagrinėjamu atveju atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas netaikytinas, nes jis neatitinka šalių interesų pusiausvyros principo ir galimai pažeistų apelianto teisės į gynybą įgyvendinimą.
  4. Atsakovas turi pakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, todėl jo piniginės lėšos neareštuotinos, o atsakovo teiginiai apie galimus atsirasti nuostolius dėl negalėjimo atlikti mokėjimus pagal lizingo sutartis yra nepagrįsti.

13Atsakovas UAB „Eikina“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo UAB „Eikina“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str. 1 d.). Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių padengimą gali būti įpareigojamas esant šioms sąlygoms, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2010; 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1432/2010; 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-730/2009).

18Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo tenkino motyvuodamas tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas gali patirti nuostolių, nes jis neturi galimybių vykdyti prievoles pagal lizingo sutartis ir pagal mokestinės paskolos sutartį, bei tuo, kad atsakovo patiriamų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo sumą teismas nustatė atsižvelgiant į atsakovo prašyme nurodytą sumą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada suponuoja kitos šalies, kurios atžvilgiu yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisių ar veiklos varžymą, be to, toks ir yra vienas iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų siekiant užtikrinti busimo teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo galimybę iš esmės sieja su ta aplinkybe, kad areštavus jo pinigines lėšas jis nebegalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams pagal lizingo sutartis bei mokestinės paskolos sutartį. Kartu su prašymu pateikė teismui minėtas sutartis su mokėjimo grafikais, o galimų nuostolių dydį nurodė esant 70 000 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad šie nuostoliai atsakovui galėtų atsirasti tik tuo atveju, jeigu būtų areštuotos visos jo turimos piniginės lėšos. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartimi ieškinio reikalavimo sumai yra areštuoti atsakovo nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, o tik šio turto nesant – jam priklausančios piniginės lėšos. Iš byloje esančio atsakovo 2010 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad atsakovas turi turto iš viso 5 477 654 Lt sumai, iš jo pastatų ir statinių, tai yra nekilnojamojo turto, vertė yra 4 751 669 Lt, mašinų ir įrengimų bei transporto priemonių, tai yra kilnojamojo turto, vertė atitinkamai sudaro 96 043 Lt ir 50 833 Lt. Pareikšto ieškinio reikalavimo suma yra 117 024,97 Lt, todėl atsakovo turimo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštas visiškai užtikrina pareikšto reikalavimo įvykdymą. Atsakovo prašyme nurodomos aplinkybės dėl galimo įmonės nemokumo ar bankroto yra hipotetinės, nieko nepagrįstos. Nors pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio ir nereikia, tačiau yra būtina pateikti preliminarų galimų nuostolių paskaičiavimą, tuo tarpu atsakovas nenurodė kokiu būdu apskaičiavo galimų nuostolių dydį – 70 000 Lt.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinį atsakovui pareiškė bankrutuojančios UAB „Genstatyba“ bankroto administratorius, gindamas bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, todėl nagrinėjamu atveju atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas netaikytinas, nes neatitiktų šalių interesų pusiausvyros principo ir galimai pažeistų apelianto teisės į gynybą įgyvendinimą (CPK 5 str.).

21Pažymėtina, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantas atskiruoju skundu neskundė, įrodymų, patvirtinančių, kad galimo teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ar nepasidarys neįmanomu nepateikė, prašymo pakeisti byloje taikytas bendro pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones konkretaus turto areštu nepateikė.

22Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad atsakovo reikalavimai gali būti įgyvendinti per laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutą. Apeliantas neprieštarauja, kad atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų pakeistos leidžiant jam areštuotomis piniginėmis lėšomis atlikti einamuosius mokėjimus pagal lizingo bei mokestinės paskolos sutartis.

23Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria apeliantas yra įpareigotas įmokėti į pirmosios instancijos teismo depozitinę sąskaitą 70 000 Lt arba pateikti teismui banko garantiją nurodytai sumai, bei patikslinti nutarties dalį, kuria pakeista Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutarties rezoliucinė dalis, leidžiant atsakovui atlikti einamuosius mokėjimus pagal lizingo bei mokestinės paskolos sutartis.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalį, kuria ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Genstatyba“ įpareigotas įsiteisėjus nutarčiai per 10 dienų terminą įmokėti 70 000 Lt į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba teismui pateikti banko garantiją tai pačiai sumai.

26Patikslinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalį, kuria pakeista Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutarties rezoliucinė dalis, ir leisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eikina“ iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas darbuotojams, mokėti įstatymų nustatytus privalomus mokėjimus valstybės ir valstybinio socialinio draudimo biudžetams bei atlikti einamuosius mokėjimus pagal lizingo sutartis kreditoriams uždarajai akcinei bendrovei „DnB Nord lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ bei Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal mokestinės paskolos sutartis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Genstatyba“ pareikštu atsakovui UAB „Eikina“ ieškiniu... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. nutartimi ieškovo reikalavimui... 6. Atsakovas pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė: 1) įpareigoti ieškovą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi atsakovo prašymą... 9. Teismas nurodė, kad atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl... 10. Teismas, atsižvelgęs į atsakovo prašyme išdėstytus argumentus, padarė... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „Genstatyba“ prašo panaikinti Kauno... 13. Atsakovas UAB „Eikina“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 17. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog... 18. Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinį atsakovui pareiškė... 21. Pažymėtina, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad atsakovo... 23. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalį,... 26. Patikslinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalį,...