Byla 2-427/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos ąžuolas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr.2-1462-45/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji švara“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos ąžuolas“, tretiesiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Naujoji švara“ 2007 m. sausio 25 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą atsakovui UAB „Baltijos ąžuolas“, tretiesiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ 290 744 Lt nuostolių atlyginimo ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistiną 290 744 Lt dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei areštuoti atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ turtą už 290 744 Lt dydžio sumą.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovo veiksmais/neveikimu ieškovui padaryta didelė žala, o tai lemia didelę ieškinio sumą. Atsakovas yra linkęs elgtis nesąžiningai, taip pat turi įvairių skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Ieškovui nėra žinomas atsakovo turtas, tačiau vadovaujantis Hipotekos registro duomenimis yra įregistruota 11 atsakovui priklausančio turto hipotekų, kas patvirtina faktą, jog atsakovas turi skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Galima pagrįstai manyti, kad dėl nurodytų aplinkybių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Ieškovas pažymėjo, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pagal CPK 144 straipsnį bei 145 straipsnio 1 dalį areštuoti atsakovo lėšas banko sąskaitoje ir kitą atsakovui priklausantį turtą reikalavimo sumos dydžiui.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovo UAB „Naujoji švara“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Ieškovo 290 774 Lt dydžio ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ nekilnojamajam turtui, o jo neužtekus ar nesant - skolininko sąskaitoje esančioms piniginėms lėšoms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leisdamas skolininkui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas. Areštuotą turtą surasti ir aprašyti pavedė nutartį vykdančiam antstoliui.

6Teismas pažymėjo, kad tarp šalių kilęs turtinio pobūdžio ginčas. Nurodoma reikalavimų suma yra didelė - prašoma atlyginti 290 774 Lt dydžio nuostolius dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Didelė ieškinio suma padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovas nurodė, jog atsakovas turi finansinių sunkumų, skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Ieškovas pateikė 2007 m. sausio 19 d. Hipotekos registro duomenų išrašą apie atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ turtui taikytas hipotekas. Ieškovas, kaip grėsmę būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nurodė, jog esant nurodytai situacijai ir neužtikrinus pareikštų reikalavimų, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į ieškovo išdėstytas aplinkybes, darytina pagrįsta išvada dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas pažymėjo, kad piniginių lėšų areštas gali sutrikdyti skolininko ūkinę veiklą, atsiskaitymus su veiklos partneriais, laiku mokėti darbo užmokestį darbuotojams, privalomus mokesčius valstybei. Nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones nustatytinas areštuotino turto eiliškumas.

7Atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė 2007 m. kovo 21 d. atsiliepimu prašė, nepranešus ieškovui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimui – ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių ir esančių pas ieškovą ar trečiuosius asmenis areštą už 429 000 Lt dydžio sumą, pavedant ieškovo turtą surasti ir aprašyti atsakovo pasirinktam antstoliui.

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 5 d. nutartimi atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui atmetė.

9Teismas pažymėjo, jog CPK 147 straipsnis įtvirtina nuostolių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimo užtikrinimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visais atvejais susijęs su tam tikrų priešingos šalies laikinu teisių suvaržymu, todėl įstatymo leidėjo įtvirtinta norma suteikia teisę reikalauti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo taip pat gali būti banko garantija. Minėtos procesinės normos paskirtis – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog siekiant užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą, nenumatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones šaliai, kurios pareikštiems reikalavimams užtikrinti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ prašymą atmetė.

10Atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė 2007 m. balandžio 23 d. prašymu dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, prašė pareikalauti, kad ieškovas, pateikęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, tai yra ieškovui priklausančių lėšų depozitą ar ne trumpesnę nei 2 metų banko garantiją 429 000 Lt sumai.

11Atsakovo atstovė nurodė, kad ieškovas gali būti įpareigotas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsirasti atsakovo nuostolių atlyginimą tais atvejais, kai teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta, jog yra tikimybė, kad tokie nuostoliai atsiras ateityje ir, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Atsakovo atstovė pažymėjo, kad galimų nuostolių atsiradimą grindžia atsakovo prašymu atliktu turto, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, rinkos vertės nustatymu. Taikant laikinąsias apsaugos priemones areštuotų atsakovui priklausančių ir numatomų parduoti butų, esančių A. Juozapavičiaus pr. 19A, Kaune, bendra rinkos vertė yra 429 000 Lt. Atsakovo atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad pagrindinė atsakovo ūkinė komercinė veikla yra nekilnojamojo turto projektai, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pardavimui skirtiems nekilnojamojo turto objektams, riboja atsakovui galimybę vykdyti veiklą ir gauti pajamas, o tuo pačiu mažinti įsiskolinimą bankui, kurio suteikto kredito lėšomis ir yra finansuojami atsakovo nekilnojamojo turto projektai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, apribojant atsakovo galimybę parduoti butus ir gauti už tai pajamas, užkerta kelią atsakovui pasinaudoti tomis pajamomis mokant pradinius įnašus, įsigyjant nekilnojamojo turto objektus. Bylos nagrinėjimui užsitęsus ir dėl to atsakovui negalint parduoti butų, kuriems taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas patirs 49 772,58 Lt nuostolius, kurie apskaičiuojami kaip atsakovo, AB Sampo banko ir Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG Vilniaus skyriaus pasirašytame 2006 m. lapkričio 17 d. susitarime Nr. K200408-1031-P-4 dėl 2004 m. rugpjūčio 20 d. kredito sutarties Nr. K200408-10-21 pakeitimo ir papildymo numatyta 1,8 procentų metinių palūkanų marža ir 6 mėnesių EURIBOR nuo 429 000 Lt dydžio sumos už dvejus metus. Atsakovo atstovės nuomone, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas iki bylos išnagrinėjimo gali užtrukti mažiausiai kelerius metus, todėl atsakovas per šį laikotarpį patirs ne mažiau kaip 49 772,58 Lt nuostolių. Atsakovo atstovė atkreipė dėmesį į tai, jog apribojus atsakovo teises disponuoti jam priklausančiu turtu, atsakovas patiria ir netiesioginius nuostolius, kurie susidaro kaip negautos pajamos už atsakovui priklausančio ir teismo sprendimu areštuoto turto pardavimą. Negaudamas pajamų, atsakovas negali ne tik atsiskaityti su savo kreditoriais, bet taip pat ir investuoti šių lėšų į kitus projektus bei iš jų gauti pajamas. Vien dėl bendrojo statybos kainų lygio didėjimo atsakovas per vienerius metus patirs 42 900 Lt nuostolių, o per dvejus metus - 85 800 Lt nuostolių. Atsakovo atstovės manymu, didėjant veiklos sąnaudoms, iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos, dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo turtui, atsakovas papildomai patirs ne mažesnius nei 429 000 Lt dydžio nuostolius, kurių dydis sąlygotas minėtų areštuotų butų vertės.

12Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 5 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

13Teismas pažymėjo, kad ieškovas užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą gali būti įpareigojamas, kai teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta esant galimybę nuostoliams atsirasti ateityje ir, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Prašant nuostolių užtikrinimo, teismui pateikiami įrodymai apie galinčių atsirasti ateityje nuostolių realumą, pagrindžiant juos preliminariu dydžiu. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Baltijos ąžuolas“ patiriamais nuostoliais įvardija 49 772,58 Lt dydžio nuostolius, kuriuos sudaro pagal 2004 m. rugpjūčio 20 d. kredito sutartį numatytos 1,8 proc. metinių palūkanų marža ir 6 mėnesių EURIBOR (t.y. 4,001 proc.) nuo 429 000 Lt sumos už dvejus metus, ir 42 900 Lt per metus (arba 85 800 Lt per dvejus metus) negautas pajamas už areštuoto turto pardavimą, galutinai nurodydamas, jog patirs ne mažesnius nei 429 000 Lt nuostolius. Teismas pažymėjo, jog detalesnis galimų nuostolių paskaičiavimas teismui nepateikiamas (pvz., kokio dydžio yra būtinos apyvartinės lėšos normaliai įmonės veiklai vykdyti, kokios yra vidutinės mėnesinės įmonės išlaidos ir pajamos, turimas nuosavas turtas ir kt.). Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog teismui pateikti dokumentai (Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas, 2007 m. vasario 23 d. antstolio patvarkymas Nr.0013/07/00395, 2007 m. balandžio 4 d. antstolio patvarkymas Nr. 0013/07/00395) patvirtina, jog atsakovas, nepaisant taikytų laikinųjų apsaugos priemonių - turto arešto už 290 774 Lt dydžio sumą, toliau vykdo ūkinę veiklą ir gauna pajamas. Teismas pažymėjo, jog atsižvelgiant į atsakovo nurodytas aplinkybes, teismas negali daryti pagrįstos išvados dėl realiai patiriamų atsakovo nuostolių, kuriuos turėtų užtikrinti ieškovas pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį.

14Atskiruoju skundu atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - patenkinti atsakovo 2007 m. balandžio 23 d. prašymą, pareikalaujant, kad ieškovas, pateikęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – ieškovui priklausančių lėšų depozitą ar ne trumpesnę nei dvejų metų termino banko garantiją 429 000 Lt dydžio sumai.

15Atsakovo atstovė atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas 2007 m. balandžio 23 d. prašyme dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo aiškiai išdėstė savo motyvus, pateikė pagrįstus skaičiavimus, kodėl prašo reikalauti nuostolių atlyginimo užtikrinimo iš ieškovo. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovui atsirandantys nuostoliai yra realūs ir pagrįsti, todėl turi būti imamasi atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Ieškovo prašymu apribojus atsakovo teises disponuoti jam priklausančiu turtu, atsakovas patiria netiesioginius nuostolius, kurie susidaro kaip negautos pajamos už atsakovui priklausančio ir teismo sprendimu areštuoto turto pardavimą.
  2. Teismo motyvas, jog atsakovas privalėjo pateikti detalesnį galimų nuostolių paskaičiavimą, yra nepagrįstas, kadangi teismas pateikia nuorodas į tokius juridinio asmens veiklos aspektus, kurie yra vertinamojo pobūdžio ir skirtingų asmenų gali būti vertinami nevienareikšmiškai. Teisės aktai nenumato, jog atsakovas, galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo gali prašyti tik tuomet, jei jam gresia bankrotas, jis yra nemokus ar dėl sudėtingos finansinės situacijos turi stabdyti veiklą. CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostata siekiama užtikrinti vien tik atsakovo nuostolių, patiriamų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, o ne apsaugoti atsakovą nuo bankroto, veiklos sustabdymo ar nutraukimo. Teismo argumentas, jog nereikia užtikrinti atsakovo nuostolių, patiriamų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes ir pritaikius šias priemones atsakovas toliau vykdo ūkinę veiklą bei gauna pajamas, neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų.

    16

  3. Teismas nevertino atsakovo argumentų dėl būtinumo pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, o tik trumpai išdėstė atsakovo prašymo esmę. Teismas neįvertino atsakovo pateiktų duomenų apie galimą nuostolių dydį ir jų paskaičiavimą. Teismo nutartyje turi būti nurodyti motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas. Iš atsakovo 2007 m. balandžio 23 d. prašymo ir teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarties matyti, kad teismas visų atsakovo pateiktų teisinių ir faktinių argumentų neanalizavo ir dėl jų nepasisakė. Teismo nutartis nebuvo pakankamai motyvuota, todėl yra naikintina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2005, 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-974/2003, 2003 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1114/2003).
  4. Nesuprantamas teismo argumentas dėl atsakovo toliau vykdomos ūkinės veiklos ir gaunamų pajamų, nepaisant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyto atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto esmė yra tai, kad būtų užtikrinta, jog priėmus atsakovui palankų sprendimą, pastarasis nepatirtų nuostolių.
  5. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Taikydamas CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-386/2005). Šiuo atveju yra pagrindas remtis Lietuvos apeliacinio teismo priimtais sprendimais ir nutartimis, kai sprendžiami analogiški klausimai (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 33/03).

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo UAB „Naujoji švara“ atstovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo atstovas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo prašymą, teisingai taikė ir aiškino teisės normas, tinkamai vertino faktines aplinkybes ir įrodymus. Ieškovo atstovas atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovas vėl nurodo tas pačias aplinkybes ir įrodymus, kuriuos buvo nurodęs prašyme dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė jokių atsakovo nuostolių nesąlygoja, o atsakovas, dėl ieškovui nežinomų priežasčių, siekia ieškovo teisių suvaržymo.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Apygardos teismas, atmesdamas atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, netinkamai pritaikė civilinio proceso normas, nesilaikė proceso šalių lygiateisiškumo, teisingumo principų, pažeidė šalių interesų pusiausvyrą.

20CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, įstatymų leidėjas nustatė galimybę teismui, pritaikančiam laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinti šalių procesinį lygiateisiškumą, jų interesų pusiausvyrą, pareikalaujant atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.). CPK 147 straipsnyje nurodyta teismo taikoma priemonė užtikrina galimų atsakovo nuostolių atlyginimą. Jos paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovui galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti konkretaus nuostolių dydžio. Tai reiškia, kad skirdamas CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje neišvengiamai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti atsižvelgdamas į galimų nuostolių prognozę, įvertindamas laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių (jeigu apie juos yra duomenų) dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Naujoji švara“ kreipėsi su ieškiniu į teismą atsakovui UAB „Baltijos ąžuolas“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 290 744 Lt nuostolių atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ turtą už 290 744 Lt dydžio sumą (b. l. 1-6). Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ nekilnojamajam turtui, o jo neužtekus ar nesant - skolininko sąskaitoje esančioms piniginėms lėšoms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (b. l. 7-8). Atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė prašė teismą pareikalauti, kad ieškovas, pateikęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 429 000 Lt dydžio sumai (b.l. 25-28). Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, motyvuodamas tuo, jog detalesnis galimų nuostolių paskaičiavimas teismui nepateikiamas (pvz. kokio dydžio yra būtinos apyvartinės lėšos normaliai įmonės veiklai vykdyti, kokios yra vidutinės mėnesinės įmonės išlaidos ir pajamos, turimas nuosavas turtas ir pan.). Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog atsakovas, nepaisant taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, toliau vykdo ūkinę veiklą ir gauna pajamas. Teismas nurodė, kad negali daryti pagrįstos išvados dėl realiai patiriamų atsakovo nuostolių, kuriuos turėtų užtikrinti ieškovas.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu buvo atsisakyta tenkinti atsakovo prašymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant CPK 147 straipsnyje numatytus klausimus, pateikiamų įrodymų dėl nuostolių atsiradimo ateityje galimybės pakankamumo lygis negali būti tapatinamas su tais atvejais įrodinėjimo procese, kuomet privaloma pagrįsti konkrečių nuostolių atsiradimo neišvengiamumą ir tiksliai apskaičiuoti jų dydį. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Nagrinėjant šio pobūdžio procesinius klausimus, teisminėje praktikoje suformuota nuostata, jog teismui neprivaloma turėti tiek ir tokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad tam tikro konkretaus dydžio nuostoliai ateityje neabejotinai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje egzistuoja tam tikra nuostolių atsiradimo tikimybė.

23Ta pirmosios instancijos teismo akcentuota aplinkybė, jog atsakovas, nepaisant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, toliau vykdo ūkinę veiklą ir gauna pajamų, nesudaro teisėto pagrindo daryti išvadą, jog atsakovo prašymas taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą negali būti tenkinamas. Kaip jau buvo pažymėta, CPK 147 straipsnyje numatyta priemonė užtikrina galimų atsakovo nuostolių atlyginimą dėl tų suvaržymų, kuriuos atsakovas patiria teismui pritaikius ieškovo prašymu laikinąsias apsaugos priemones. Šios teisės normos paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovui galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Ši įstatyme numatyta atsakovo teisė sietina su galimybe padengti galimus nuostolius būtent dėl pritaikytų konkrečių laikinų suvaržymų, bet ne dėl kokių kitokių faktų ar įvykių. Atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto esmė – pašalinti arba sumažinti tuos turtinio pobūdžio praradimus (netekimus), kurie pasireiškia ar gali pasireikšti kaip konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiami padariniai atsakovui ieškinio atmetimo atveju. Šiuo aspektu, atsakovo tolesnės veiklos po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo galimybė ir galimi tos veiklos masto pasikeitimai, atsakovo veiklos pajamingumo pokyčiai neturi teisinės reikšmės ir negali būti vertinami kaip svarbūs faktoriai, sprendžiant dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Nuostata, kad prašymo užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą patenkinimui arba atsisakymui jį tenkinti turi įtaką atsakovo galimybė po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo tęsti veiklą ir gauti pajamų, neatitinka CPK 147 straipsnio 1 dalyje esančios teisės normos esmės ir paskirties.

24Atsakovo atstovė prašymą pareikalauti iš ieškovo pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, motyvavo tuo, jog atsakovo turtinių teisių apribojimai pardavimui skirtų nekilnojamojo turto objektų atžvilgiu užkerta kelią atsakovui vykdyti konkrečią veiklą ir gauti iš to pajamų, o tuo pačiu mažinti įsiskolinimą bankui, kurio suteikto kredito lėšomis yra finansuojami atsakovo nekilnojamojo turto objektai. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apriboja atsakovo galimybę parduoti areštuotus butus ir gauti už tai pajamų, kurios būtų panaudotos pradiniams įnašams įsigyjant kitą nekilnojamąjį turtą. Bylos nagrinėjimui užsitęsus bent dvejus metus ir dėl to atsakovui negalint parduoti areštuotų butų bei gauti pajamų, atsakovas patirs 49 772,58 Lt nuostolių, kurie apskaičiuoti kaip bankui mokamų palūkanų už paimtą kreditą suma per dvejų metų mokėjimo laikotarpį. Atsakovas, negaudamas pajamų už pardavimui skirtus areštuotus butus, negalės atsiskaityti su kreditoriais ir investuoti lėšų į kitus veiklos projektus. Atsakovo atstovė taip pat nurodė, jog dėl bendrojo statybos kainų lygio didėjimo per dvejus metus bus patirta ne mažiau kaip 85 800 Lt nuostolių, o iš viso atsakovas gali patirti 429 000 Lt nuostolių, kurių dydį sąlygoja areštuotų butų vertė.

25Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, jog CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių dydį, tačiau pažymėtina, kad visais atvejais, esant pagrindui taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismas nusprendžia, koks atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis konkrečioje situacijoje būtų teisingas, ekonomiškas, nepažeistų šalių interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo principų bei neužkirstų ieškovui galimybės ginti savo interesus teisme (CPK 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 7, 17 str., 145 str. 2 d., 185 str.). Atsižvelgdama į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį ir mastą, įvertindama tai, kad šiomis priemonėmis suvaržoma atsakovo galimybė vykdyti tiesioginę veiklą, susijusią su areštuotu turtu, o konkrečiai - apribojamos galimybės vykdyti komercinės veiklos projektus, susijusius su pardavimui skirtais nekilnojamaisiais daiktais, siekdama išlaikyti ieškovo bei atsakovo interesų pusiausvyrą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje konkrečioje faktinėje situacijoje atsakovo reikalavimas užtikrinti galimus jo nuostolius yra pakankamai pagrįstas. Kolegijos įsitikinimu, yra protinga ir pagrįsta nuostolių atlyginimo užtikrinimą apriboti 135 000 Lt dydžiu. Įvertinusi atsakovo argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo prašyme nurodytų galimų nuostolių preliminarus dydis šiuo metu pagrįstas maždaug 135 000 Lt suma (ją sudaro atsakovo apskaičiuoti 49 772 Lt palūkanų bankui, taip pat 85 800 Lt padidėsiančios veiklos sąnaudos dėl prognozuojamo statybos kainų kilimo per dvejų metų laikotarpį). Atsakovas nepagrindė argumentų ir nepateikė jokių įrodymų dėl didesnės jo nurodytų galimų nuostolių dydžio dalies. Teisėjų kolegijos nuomone, nors atsakovas nepateikė įrodymų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis patirtų ne mažesnius kaip 429 000 Lt dydžio nuostolius, tačiau, kaip jau pažymėta, pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės, jog nebuvo pateiktas detalesnis nuostolių paskaičiavimas, jog atsakovas toliau vykdo ūkinę veiklą ir gauna pajamų, nesudaro pagrindo pripažinti, kad nuostoliai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nėra galimi. Priešingai, atsižvelgiant į atsakovo nurodytas aplinkybes, pateiktus galimų nuostolių skaičiavimus ir pritaikytų apribojimų atsakovui pobūdį, pripažintina reali tokių nuostolių atsiradimo tikimybė. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo visiškai atmetė atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai galėjo netenkinti atsakovo prašymo dalies dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo visa pageidaujama apimtimi, tačiau visiškai atmesdamas prašymą neužtikrino šalių lygiateisės padėties, ieškovo ir atsakovo interesų bei procesinių poveikio priemonių pusiausvyros.

26Remiantis išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, o atsakovo prašymas dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo išsprendžiamas jį patenkinant iš dalies (CPK 338, 302 str., 147 str. 1 d., 185 str.). Remiantis teisingumo, sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principais, siekiant neužkirsti kelio ieškovui į teisminę gynybą, atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti ieškovas UAB „Naujoji švara“ įpareigotinas iki 2007 m. rugpjūčio 10 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 135 000 Lt dydžio sumą arba iki tos pačios datos nurodytos sumos dydžio ribose pateikti teismui banko garantiją (CPK 147 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys kad jeigu asmuo, kuris turi įmokėti pinigus arba pateikti banko garantiją, to nepadaro per teismo nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 147 str. 2 d.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartį.

29Išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos ąžuolas“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti iš dalies. Įpareigoti ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Naujoji švara“ pateikti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos ąžuolas“ galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokant iki 2007 m. rugpjūčio 10 d. į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 135 000 Lt dydžio piniginę sumą arba iki tos pačios datos pateikiant Vilniaus apygardos teismui 135 000 Lt sumos dydžio banko garantiją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Naujoji švara“ 2007 m. sausio 25 d. ieškiniu kreipėsi į... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovo veiksmais/neveikimu ieškovui padaryta didelė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Teismas pažymėjo, kad tarp šalių kilęs turtinio pobūdžio ginčas.... 7. Atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė 2007 m. kovo 21 d. atsiliepimu... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 5 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. Teismas pažymėjo, jog CPK 147 straipsnis įtvirtina nuostolių, susijusių su... 10. Atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė 2007 m. balandžio 23 d.... 11. Atsakovo atstovė nurodė, kad ieškovas gali būti įpareigotas užtikrinti... 12. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 5 d. nutartimi atmetė atsakovo... 13. Teismas pažymėjo, kad ieškovas užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti... 14. Atskiruoju skundu atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ atstovė prašo... 15. Atsakovo atstovė atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 16.
  • Teismas nevertino atsakovo argumentų dėl būtinumo pareikalauti, kad... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo UAB „Naujoji švara“ atstovas... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Apygardos teismas, atmesdamas atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ prašymą... 20. CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Naujoji švara“ kreipėsi... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios... 23. Ta pirmosios instancijos teismo akcentuota aplinkybė, jog atsakovas, nepaisant... 24. Atsakovo atstovė prašymą pareikalauti iš ieškovo pateikti atsakovo... 25. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, jog CPK 147 straipsnis nenumato... 26. Remiantis išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo nutartis... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartį.... 29. Išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės...