Byla 2-683/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutarties patvirtinti BUAB „Alsantė“ administratoriaus UAB „Insolvita“ veiklos ataskaitą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės, ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutarties patvirtinti BUAB „Alsantė“ administratoriaus UAB „Insolvita“ veiklos ataskaitą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi UAB „Alsantė“ buvo iškelta bankroto byla, o administratoriumi paskirta UAB ,,Insolvita”.

6Administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą patvirtinti administratoriaus UAB „Insolvita“ veiklos ataskaitą. Nurodė, kad 2011 m. spalio 10 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas pateiktos administratoriaus ataskaitos nepatvirtino bei įpareigojo papildyti administratoriaus veiklos ataskaitą pagal kreditorių pateiktus klausimus. Administratorius pagal pateiktus kreditorių klausimus papildė veiklos ataskaitą ir dar kartą pateikė 2011 m. gruodžio 9 d. kreditorių susirinkimui tvirtinti, tačiau ataskaita vėl nebuvo patvirtinta.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi nutarė patvirtinti BUAB „Alsantė“ administratoriaus UAB „Insolvita“ veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d.

9Teismas nurodė, kad 2011 m. spalio 10 d. įvykusiame kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta administratoriaus veiklos ataskaitai nepritarti, kadangi kreditoriai pareiškė, jog ataskaitoje trūksta duomenų kreditoriams aktualiais klausimais. Papildyta administratoriaus veiklos ataskaita 2011 m. gruodžio 9 d. įvykusiame kreditorių susirinkime taip pat antruoju darbotvarkės klausimu nebuvo patvirtinta, tačiau jokių motyvų nenurodyta. Teismas pažymėjo, kad pagrindas kreditorių susirinkimui atsisakyti tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą gali būti joje pateikta neteisinga informacija ar tai, jog administratorius neatliko veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti per laikotarpį, už kurį teikiama ataskaita. Pagrindo abejoti, jog administratoriaus ataskaitoje nurodyti darbai yra atlikti, teismas neturi. Jeigu kreditoriai mano, kad administratorius neatliko kai kurių veiksmų arba neteisingai pateikė duomenis, jie turi teisę šį klausimą kelti kreditorių susirinkimo metu ir nustatyta tvarka priimti administratorių įpareigojantį nutarimą atlikti jame nurodytus veiksmus.

10Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Iš kreditorių susirinkimo 2011 m. gruodžio 9 d. nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu, nustatyta, jog pagrindo netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 31 d. 2011 m. gruodžio 5 d. nebuvo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Apeliantas AB „Swedbank“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir prašymą dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo atmesti.

13Apeliantas nurodo, kad bankroto administratorius nepateikė kreditorių reikalaujamos informacijos, ją slėpė. Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo pripažino pagrįstu skundą dėl bankroto administratoriaus veiksmų. Teismas, tvirtindamas administratoriaus ataskaitą, neįsigilino į ginčo, kilusio tarp administratoriaus ir kreditorių, priežastis. Teismas nepagrįstai patvirtino ataskaitą rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas bylą.

14Apeliantas pažymi, kad administratoriaus ataskaita neteisėta, nes administratorius nevykdė kreditorių reikalavimo papildyti ataskaitą, nepateikė duomenų apie ūkinės-komercinės veiklos nutraukimo priežastis, sutarčių nutraukimo ir pratęsimo naudingumo įvertinimo. Kreditoriai buvo įpareigoję administratorių pateikti duomenis apie bendrovės sudarytų sandorių teisėtumą, tačiau pateikti duomenys nepakankamai išsamūs.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas.

18Iš bylos duomenų, atskirojo skundo argumentų matyti, kad tarp dalies kreditorių ir bankroto administratoriaus kilo nesutarimai. Iš Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutarties matyti, kad kreditoriaus O.W.i k Jerzy Klos atstovas pateikė teismui skundą dėl 2011 m. gruodžio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų pirmuoju (dėl skundo dėl administratoriaus veiksmų ir administratoriaus atstatydinimo) ir trečiuoju (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) darbotvarkės klausimais panaikinimo. Teismas panaikino 2011 m. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl skundo dėl administratoriaus veiksmų ir administratoriaus atstatydinimo.

19Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

20Iš Kauno apygardos teismo 2012 m sausio 20 d. nutarties matyti, kad teismas nutarė atstatydinti UAB „Insolvita“ iš administratoriaus pareigų UAB „Alsantė“ bankroto byloje ir paskirti administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

21Pakeitus bankroto administratorių, nėra pagrindo tolesniam konfliktui tarp administratoriaus ir kreditorių.

22Dėl patvirtintos ataskaitos esmės kolegija pažymi, kad bankroto administratoriaus ataskaita buvo pateikta kreditorių susirinkimui tvirtinti du kartus. Paskutinioji ataskaita (T. 6, b. l. 104-166) papildyta pagal kreditorių reikalavimus. Iš ataskaitos turinio matyti, kad joje yra visi esminiai duomenys, reikalingi tokio pobūdžio dokumentams. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ataskaitoje aptariama tai, ką administratorius atliko per nurodytą laikotarpį: IBĮ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka atleido įmonės darbuotojus; nusprendus tęsti ūkinę-komercinę veiklą, sudarytos terminuotos darbo sutartys; informacija apie tęsiamą ūkinę-komercinę veiklą; pristatytos gautos pajamos iš patalpų nuomos, iš kitos veiklos; pateiktos administratoriaus išlaidos, patirtos už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d.; pateikta informacija apie įmonės turtą, sudarytas sutartis, peržiūrėtus įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki nutarties iškelti UAB „Alsantė“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pateikė teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus; taip pat pateikta informacija apie teismuose nagrinėjamas bylas; informacija apie skolų išieškojimą iš debitorių; administravimo išlaidų sąmata.

23Jeigu kreditoriams kyla klausimų dėl pateiktos ataskaitos ar reikalingi patikslinimai, jie gali būti pateikiami žodžiu kreditorių susirinkime. Tačiau pats apeliantas kreditorių susirinkime, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl ataskaitos tvirtinimo, nedalyvavo (T. 6, b. l. 98), todėl jam rūpimais klausimais nesidomėjo.

24Jeigu kreditoriams kyla klausimų dėl bendrovės valdymo, jie gali juos užduoti administratoriui kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

25Dėl aukščiau nurodytų motyvų tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi UAB „Alsantė“... 6. Administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą patvirtinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi nutarė patvirtinti BUAB... 9. Teismas nurodė, kad 2011 m. spalio 10 d. įvykusiame kreditorių susirinkime... 10. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Apeliantas AB „Swedbank“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 13. Apeliantas nurodo, kad bankroto administratorius nepateikė kreditorių... 14. Apeliantas pažymi, kad administratoriaus ataskaita neteisėta, nes... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23... 18. Iš bylos duomenų, atskirojo skundo argumentų matyti, kad tarp dalies... 19. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teisinį pagrindą... 20. Iš Kauno apygardos teismo 2012 m sausio 20 d. nutarties matyti, kad teismas... 21. Pakeitus bankroto administratorių, nėra pagrindo tolesniam konfliktui tarp... 22. Dėl patvirtintos ataskaitos esmės kolegija pažymi, kad bankroto... 23. Jeigu kreditoriams kyla klausimų dėl pateiktos ataskaitos ar reikalingi... 24. Jeigu kreditoriams kyla klausimų dėl bendrovės valdymo, jie gali juos... 25. Dėl aukščiau nurodytų motyvų tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....