Byla e2-2008-823/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KENNEDY FORBES“ 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „INFINA“ ir „RHETOR“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-4787-577/2016, kuria buvo atmesti pareiškėjų skundai dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KENNEDY FORBES“ 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja UAB „INFINA“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 – uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta patvirtinti BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.
 2. Nurodė, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaita yra nepagrįsta, neišsami ir pateikta nutylint svarbias aplinkybes. Ataskaitoje nėra nurodyta informacija, kad administratoriui Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymais buvo paskirtos dvi nuobaudos už netinkamai vykdytas BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto procedūras. Konstatuoti pažeidimai kelia pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus kompetencijos bei leidžia spręsti, kad administratorius netinkamai vykdė pareigas, o tai yra pagrindas kreditoriams netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos. Administratoriaus pateiktuose duomenyse apie bendrovės patirtas išlaidas teisinei pagalbai yra akivaizdžių neatitikimų, kurie leidžia daryti išvadą, kad didelė dalis šių išlaidų buvo nutylėtos ir neįtrauktos į bendrą išlaidų teisinėms paslaugoms suvestinę, tokiu būdu klaidinant kreditorius.
 3. Pareiškėja UAB „SG400“ prašė pripažinti iš dalies negaliojančiu 2016 m gegužės 4 d. įvykusio LBUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2.
 4. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2 į galutinius kreditorių balsavimo rezultatus dėl skundžiamų nutarimų nėra įrašyti kreditoriaus UAB „SG400“ raštu pateikti balsavimo duomenys, ir tai vertina kaip grubus kreditoriaus teisių pažeidimas. Be to, nutarimuose Nr. 3, 4, 5, 6 ir 7, kaip balsavęs už atitinkamus nutarimus, yra įvardintas kreditorių susirinkime nedalyvavęs ir balsavimo raštu biuletenio neteikęs kreditorius UAB „SG200.
 5. Pareiškėja UAB „RHETOR“ prašė pripažinti negaliojančiais visus 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimo sprendimus ir iš UAB „Vantolina“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 6. Nurodė, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pareiškėja nebuvo informuota, jai nebuvo pateikta susipažinti susirinkimo medžiaga, apie susirinkimą pareiškėja sužinojo iš kito kreditoriaus. Administratorės pasiūlyti susirinkime spręsti klausimai neatitiko Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) reikalavimų, nes nebuvo išspręsti pirmajame kreditorių susirinkime atidėti sprendimai. Be to, susirinkime sekretoriumi neteisėtai buvo išrinktas asmuo, kuris buvo neįgaliotas administruoti bankrutuojančią įmonę, o teismo įgaliotas atstovė T. N. susirinkime nedalyvavo. Susirinkime nedalyvavo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimas vyko neteisėtai.
 7. Pareiškėjos teigimu, patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita netinkama ir neišsami, joje nenurodyta, kokiu pagrindu įgaliotas asmuo sudarė veiklos sutartis be kreditorių susirinkimo leidimo. Bankroto administratorius neiškėlė bylų skolininkams, dėl kurių veiklos įvyko įmonės bankrotas, nesprendė klausimo dėl įmonės lėšų pasisavinimo, netinkamo dokumentų tvarkymo, fiktyvių sandorių sudarymo ir kt. Kreditoriams nepateikti duomenys, kaip išleisti iš komercinės veiklos ir už turtą gauti, taip pat kasoje buvę, pinigai.
 8. Pareiškėja taip pat nurodė, kad sprendimai dėl įmonės turto vertės nustatymo ir pardavimo yra netinkami, nes turto vertė nustatyta nesilaikant pirmajame kreditorių susirinkime nustatytos tvarkos, administratorius neinformavo kreditorių apie pasirinktą turto vertintoją, kreditoriai jo nepatvirtino. Pateikti turto vertinimo dokumentai nėra ekspertinis vertinimas, jie nelaikytini ir turto vertinimo ataskaita. Pateikta santrauka neatitinka turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų, nes nenurodytos sąlygos ir aplinkybės, kurios gali turėti įtakos turto vertinimui ir į kurias nebuvo atsižvelgta, nenurodytos vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodai, nenurodytas turto vertinimo nustatymo pagrindas; nepaminėta apie priimtą teismo sprendimą (civilinė byla Nr. 2-6181-656/2014), kuriuo nustatyta, kad įmonės pastatai neatskirtini atskiru žemės sklypu, prie jų neformuotina atskira teritorija, o jų naudojimas susietas su kitais bendrame žemės sklype esančiais pastatais; be to, jie negriautini ir nestatytini nauji. Vertintojai atliko vertinimą neatsižvelgdami į esmines pastatų eksploatavimo bei jų naudojimo perspektyvas, neteisingai parinko vertės nustatymo metodą. Dėl to, kad pastatai yra apleisti, neeksploatuojami, avarinės būklės, su įgriuvusiais stogais ir kt., jų palyginamuoju metodu nebuvo pagrindo vertinti.
 9. is
 10. BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ prašė pareiškėjų skundus atmesti ir priteisti iš pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutikdamas su skundais, bankroto administratorius nurodė šiuos argumentus:
 11. Šiuo metu galioja tik viena administratoriui skirta nuobauda – įspėjimas už tai, kad administratorius grynaisiais pinigais gautų lėšų neįnešė per įstatyme nustatytą terminą ir už tai, kad pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukė nustatytą terminą praleidęs 67 dienomis.
 12. Apie disponavimą grynaisiais pinigais buvo nurodyta dar 2015 m. gegužės 12 d. administratoriaus veiklos ataskaitoje ir grynųjų pinigų suvestinėje. Be to, kreditoriams yra žinomi terminai, kuriais patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, taip pat 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo terminas bei šio susirinkimo sušaukimo aplinkybės.
 13. Bankroto administratorius neviršijo kreditorių patvirtintos sąmatos, ataskaitose ir kreditorei UAB „INFINA“ nurodė teisingus bei išsamius duomenis apie įmonės administravimą, įskaitant teisinių paslaugų teikimą ir apmokėjimą, o pareiškėja suvestinėse nurodytus atliktų darbų aktus nepagrįstai sutapatino su sąskaitomis - faktūromis, neatsižvelgė į faktinius teisinių paslaugų suteikimo ir apmokėjimo terminus, ignoravo dokumentų sudarymo datas.
 14. UAB „INFINA“ yra nesąžininga ir piktnaudžiauja procesine teise kreiptis teismą, todėl jos atžvilgiu turi būti taikomos pasekmės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 1 dalyje.
 15. Surašant protokolą buvo padaryta akivaizdi rašymo apsirikimo klaida ir keliose vietose vietoje „SG400“ buvo įrašyta „SG200“. UAB „SG200“ balsavime nedalyvavo, o įrašyta procentinė balsų išraiška atitinka UAB „SG400“ balsų procentinę išraišką. Be to, garso įrašas patvirtina, kad UAB „SG400“ balsavimo rezultatai buvo užfiksuoti.
 16. Bankroto administratorius apie 2016 m. gegužės 4 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą informavo visus kreditorius, 2016 m. balandžio 19 d. išsiųsdamas susirinkimo medžiagą kreditorių elektroninių paštų adresais. Visi 2015 m. gegužės 27 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimai buvo išspręsti, priimti ir įsiteisėję kreditorių nutarimai vykdomi.
 17. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo T. N. dalyvavo 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkime, o susirinkimo sekretorių išrinko patys kreditoriai. Kreditorių susirinkimas svarstė tik tuos klausimus, kurie buvo įtraukti į darbotvarkę; už susirinkimo darbotvarkę balsavo 61,47 proc. visų kreditorių, o pasiūlymų ją pakeisti ar papildyti nebuvo gauta.
 18. Ankstesnėje bankroto administratoriaus ataskaitoje buvo pateikta išsami informacija apie sudarytas nuomos bei kitas sutartis; kreditoriai 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkime pritarė pateiktai informacijai ir patvirtino administratoriaus ataskaitą. 2016 m. balandžio 15 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje (dalyje dėl administravimo išlaidų) buvo pateikta išsami informacija apie BUAB „KENNEDY FORBES“ gautas pajamas ir patirtas išlaidas.
 19. Iš baigtų teisminių ginčų (iš viso – 10), tik dviejuose teismo sprendimas buvo priimtas ne BUAB „KENNEDY FORBES“ naudai.
 20. Skundo argumentai dėl įmonės turto vertės nustatymo ir pardavimo yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįsti įrodymais.
 21. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“.
 22. Pareiškėja UAB „RHETOR“ prašė UAB „SG400“ bei UAB „INFINA“ skundus tenkinti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi pareiškėjų UAB „INFINA“, UAB „RHETOR“ ir UAB „SG400“ skundus atmetė; priteisė iš pareiškėjos UAB „INFINA“ UAB „KENNEDY FORBES“ naudai 180 EUR, iš pareiškėjos UAB „RHETOR“ – 90 EUR, o iš pareiškėjos UAB „SG400“ – 90 EUR bylinėjimosi išlaidų bankroto administratoriui UAB „Vantolina“.
 2. Teismas nurodė, kad, pagrįsdama skundo argumentus, pareiškėja UAB „RHETOR“ pateikė UAB „Vantolina“ elektroninį laišką, kuriuo informuojama apie 2016 m. gegužės 4 d. šaukiamą BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimą ir kurio gavėjų sąraše UAB „RHETOR“ nėra nurodyta, tačiau pažymėjo, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius pateikė kitus tos pačios dienos elektroninius laiškus, iš kurių matyti, jog informacija apie šaukiamą kreditorių susirinkimą bei susirinkimo medžiaga išsiųsta ir elektroniniu adresu rhetorrrlawf@gmail.com (1 t., b.l. 16-21), taip pat bankroto administratoriaus 2014 m. vasario 13 d. gautą elektroninį laišką, kuriame pranešama, kad visą korespondenciją dėl BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto proceso kreditorei UAB „RHETOR“ galima teikti elektroniniu adresu rhetorrrlawf@gmail.com. Aplinkybė, kad susirinkime balsavo ir kreditoriai, kurie į pareiškėjos pateikto laiško gavėjų sąrašą nebuvo įtraukti, teismo vertinimu, taip pat patvirtina, kad bankroto administratorius kreditoriams siuntė ne vieną elektroninį laišką.
 3. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pati pareiškėja pripažįsta, jog apie 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimą ji sužinojo iki kreditorių susirinkimo pradžios, taigi, galėjo pasidomėti, kokiu adresu buvo išsiųsta susirinkimo medžiaga ar prašyti ją pateikti pakartotinai ir dalyvauti susirinkime.
 4. Teismas nurodė, kad pareiškėjos teiginiai, jog susirinkime negalėjo būti sprendžiami darbotvarkės klausimai, kol nebuvo išspręsti pirmajame kreditorių susirinkime atidėti sprendimai (dėl bankroto administratoriaus veiklos finansinės ataskaitos patvirtinimo), neatitinka tikrovės – 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo metu nutarimu 4 – uoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita. Nutarimas dėl veiklos ataskaitos patvirtinimo buvo apskųstas teismui, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-5036- 577/2015, skundas buvo atmestas, o ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-24-302/2016 palikta nepakeista.
 5. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėja UAB „RHETOR“ klaidingai nurodo, neva BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo T. N. nedalyvavo kreditorių susirinkime. Iš 2016 m. gegužės 5 d. susirinkimo protokolo Nr. 2 įrašų matyti, kad minėtas asmuo susirinkime dalyvavo. Pareiškėja, teigdama, kad B. V. negalėjo vykdyti kreditorių susirinkimo sekretoriaus funkcijų, nenurodė, koks teisės aktas tai draudžia, kaip šis faktas įtakoja priimtų nutarimų pagrįstumą ar kreditorių teises. Už B. V. kandidatūrą susirinkimo metu balsavo 61,47 proc. balsų turinčių kreditorių.
 6. Teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad kreditoriai nežinojo kokių nors svarbių bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo aplinkybių, ar bankroto administratorius nuslėpė nuo kreditorių svarbią informaciją, dėl kurios galėjo būti pagrįstai atsisakyta tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą.
 7. BUAB „KENNEDY FORBES” bankroto byloje Nr. B2-1111-577/2016 esančioje bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 30 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. esantys duomenys patvirtina bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, kad detali informacija apie sudarytas nuomos ir kitas ūkinės - komercinės veiklos sutartis buvo nurodyta 2015 m. gegužės 12 d. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos dalyje „Dėl sutarčių, pasirašytų vykdant UAB „KENNEDY FORBES bankroto procedūrą“, ir kad kreditoriai šią bankroto veiklos ataskaitos dalį patvirtino. 2016 m. balandžio 15 d. veiklos ataskaitoje yra duomenys apie šiuo metu galiojančias nuomos sutartis, informacija apie teismo leidimą pratęsti patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartis iki turto pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos. Taigi, nėra jokio pagrindo spręsti dėl duomenų apie bankroto administratoriaus sudarytas sutartis neišsamumo. Kita vertus, skunde nenurodyta, kaip sudarytos sutartys, ūkinė veikla, pažeidžia (gali pažeisti) kreditorių teises ar teisėtus interesus.
 8. 2016 m. balandžio 15 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje pateikti apyvartos žiniaraščiai už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. (detali pajamų suvestinė), išlaidų suvestinės laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d., išlaidų, susijusių su patalpų nuoma, suvestinė, išlaidų, nesusijusių su patalpų nuoma, suvestinė, išlaidų už teisines paslaugas suvestinė ir bendra pajamų - išlaidų suvestinė. Konkrečių duomenų apie galimai nuslėptas pajamas bei išlaidas pareiškėja nenurodė ir nepateikė. Taigi pareiškėjos UAB „RHETOR“ argumentai dėl pajamų bei išlaidų paskirstymo neaiškumo, duomenų neišsamumo yra deklaratyvūs ir nepagrįsti, todėl atmestini.
 9. Pareiškėjos teiginys, kad 2015 m. balandžio 30 d. suvestinėje buvo nurodyta 16 046,31 EUR realiai patirtų išlaidų suma, nepagrįstas. Sąskaita-faktūra gali būti išrašyta pagal kelis atliktų darbų aktus ir šių dokumentų data nebūtinai sutampa. Be pateiktų išlaidų už teisines paslaugas suvestinių, kitų įrodymų, kad bankroto administratorius patyrė didesnes išlaidas, nei nurodyta ataskaitoje, byloje nėra; jų nenurodė bei nepateikė ir pareiškėja.
 10. BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius kartu su atsiliepimu pateikė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą, kuriuo buvo patenkintas UAB „Vantolina“ skundas ir panaikintas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas dėl nuobaudos UAB „Vantolina“ skyrimo. Nors minėtas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau esama situacija nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Vantolina“ atžvilgiu galioja dvi nuobaudos.
 11. 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkime buvo nustatyta turto vertinimo tvarka, pagal kurią nutarta kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus su pasiūlymu pateikti nekilnojamojo turto, esančio ( - ) ir ( - ), vertinimo paslaugų kainą; gavus penkių turto vertintojų pasiūlymus, pasirinkti turto vertintoją, pateikusį patį palankiausią pasiūlymą. Dėl minėto nutarimo kreditorius UAB „INFINA“ buvo pateikęs skundą. Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria skundas buvo atmestas, kreditorius grindė tuo, kad pagal kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 10 įtvirtintą turto vertintojo parinkimo tvarką būtų suteiktos visos galimybės bankroto administratoriui pačiam šališkai nuspręsti dėl turto vertintojo parinkimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 7 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą, t. y. nelaikė, kad nustatyta tvarka pažeidžia kreditorių interesus. Šios aplinkybės, taip pat faktas, kad už nagrinėjamoje byloje priimtus nutarimus, kuriais nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina (pagal atliktą turto vertinimą), balsavo 60,02 proc. balsų turintys kreditoriai, nesudaro pagrindo išvadai, kad UAB „RHETOR“ skunde nurodomas kreditorių patvirtintos turto vertinimo tvarkos supratimas (aiškinimas) yra teisingas.
 12. Teismas pažymėjo, kad duomenų, kurie akivaizdžiai leistų abejoti nustatyta turto kaina pareiškėja nepateikė. Pareiškėjos nurodyti turto vertinimo trūkumai siejami su aplinkybėmis, kurios nesudaro pagrindo spręsti apie galimą didesnę, nei nustatyta, turto vertę. Kita vertus, informacija apie itin blogą patalpų būklę pateikta ataskaitos 2.5 dalyje; informacija, kad nėra suformuotas sklypas – ataskaitos 46 psl. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Verslavita“ atliko patalpų, esančių ( - ), vertinimą ir pateikė ataskaitą, o ne konsultaciją, kaip nurodo pareiškėjas, o nurodoma turto vertinimo atsąskaitos santrauka yra minėtos ataskaitos sudėtinė dalis. Skunde nurodyti deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti teiginiai, samprotavimai apie netinkamą metodų parinkimą bei turto įvertinimą, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamus 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl įmonės turto vertės nustatymo ir pardavimo.
 13. Kreditorė UAB „INFINA“ atsiliepime dėl ekspertizės skyrimo teigia, jog nustatyta turto vertė yra nepaprastai žema, tačiau pateikia vertinimus, atliktus dar 2006 m. bei 2008 m.; juose skiriasi kai kurie vertinti objektai, todėl šiais turto vertės nustatymais nėra pagrindo vadovautis.
 14. Nenustatęs, kad, parinkdamas turto vertintoją bankroto administratorius pažeidė ankstesniame kreditorių susirinkime nustatytą turto vertinimo tvarką, kad kreditorių daugumos priimti nutarimai dėl turto vertės ir pardavimo akivaizdžiai prieštarauja ekonominei logikai, yra aiškiai neprotingi ir negali būti pateisinti jokiais racionaliais motyvais ar yra nesąžiningi, bei nesant akivaizdžių įrodymų, kad turto rinkos vertė nustatyta neteisingai, UAB „RHETOR“ skundo dalį dėl kreditorių susirinkimo sprendimų dėl įmonės turto vertės nustatymo ir pardavimo, taip pat prašymą dėl ekspertizės skyrimo teismas atmetė.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7

 1. Pareiškėja UAB „INFINA“ atskiruoju skundu prašo prie bylos prijungti naują rašytinį įrodymą; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti UAB „INFINA“ skundą dėl 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimo 3 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo; UAB „INFINA“ naudai iš atsakovės priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 2. Vyriausybės įgaliotai institucijai paskyrus bankroto administratoriui nuobaudą, pradedamas skaičiuoti vienerių metų nuobaudos galiojimo terminas. Byloje nėra duomenų, kad, pateikus skundą dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo, nuobaudos galiojimas buvo sustabdytas. Be to, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl 2015 m. gruodžio 22 d. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu UAB „Vantolina“ paskirta nuobauda šiai dienai yra galiojanti. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad neva nėra pagrindo konstatuoti, jog šiuo metu UAB „Vantolina“ atžvilgiu galioja dvi nuobaudos, yra klaidingi. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. yra ydinga bei neišsami, kadangi yra nutylima informacija, iš kurios kreditoriai galėtų spręsti, kad bankroto administratorius netinkamai atlieka savo pareigas.
 3. Bankroto administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. yra neišsami ir klaidinanti, kadangi nėra aišku, kokios apimties teisinės paslaugos bankrutuojančios bendrovės vardu buvo nupirktos, kokia yra bendra patirtų išlaidų (pagal išrašytas sąskaitas) suma, taip pat kokiai sumai teisinės paslaugos bankrutuojančios bendrovės vardu buvo užsakytos, tačiau už jas sąskaitos kol kas nėra išrašytos. Pagal paties bankroto administratoriaus kreditoriams pateiktą informaciją, vien laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo patirta 109 052,43 Lt (31 588,77 EUR) išlaidų administruojant bendrovę. Akivaizdu, kad nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. administravimo išlaidos išaugo ir šiai dienai galimai viršija visą kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo sąmatą. Vėlesni atsiskaitomosios banko sąskaitos išrašai kreditoriams nebuvo teikiami, kas taip pat leidžia manyti, jog yra siekiama nuslėpti informaciją apie realias administravimo išlaidas. Bankroto administratorius suvestines apie išlaidas teisinei pagalbai rengia skirtingų dokumentų pagrindu, siekdamas klaidinti kreditorius ir neatskleisti visų duomenų apie aktualias išlaidas, kurios galimai yra artimos ar net viršija bendrą kreditorių susirinkimo patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Siekiant nustatyti bendrą nupirktų teisinių paslaugų apimtį, taigi ir bankrutuojančios bendrovės išlaidas teisinėms paslaugoms, būtina įvertinti duomenis apie visas bankrutuojančiai bendrovei suteiktas teisines paslaugas, tačiau iš bankroto administratoriaus pateiktų duomenų (skirtingų suvestinių su skirtingais, tarpusavyje prieštaraujančiais, duomenimis) to padaryti nėra įmanoma.
 4. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl argumentų, susijusių su tuo, kad į išlaidų, susijusių su nuoma, suvestinę nepagrįstai yra įtrauktos išlaidos, visiškai nesusijusios su patalpų nuoma. Pavyzdžiui, į minėtą išlaidų, susijusių su nuoma, suvestinę yra įtrauktos 2015 m. rugsėjo 2 d., 2015 m. rugsėjo 17 d., 2015 m. spalio 27 d., 2015 m. gruodžio 9 d., 2015 m. gruodžio 14 d., 2016 m. sausio 6 d. advokato P. S. sąskaitos už teisines paslaugas. Sąskaitų už suteiktas teisines paslaugas įtraukimas ne į suteiktų teisinių paslaugų suvestinę, tačiau į išlaidų, susijusių su patalpų nuoma, suvestinę, traktuotinas kaip siekis nuslėpti nuo kreditorių visą nupirktų teisinių paslaugų apimtį ir kreditoriams pateikti klaidingus duomenis, t. y. atskleisti tariamai mažesnes išlaidas teisinei pagalbai. Akivaizdu, kad tokie bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumai privalo būti ištaisyti, o kreditoriams turi būti pateikti aiškūs, išsamūs ir abejonių nekeliantys duomenys apie tai, kaip yra naudojamos bankrutuojančios bendrovės lėšos, kad būtų galima įvertinti, ar bankroto administratorius neviršija patvirtintos bankroto administravimo sąmatos.
 5. Teismas nevertino ir visiškai nepasisakė dėl kreditoriaus UAB „RHETOR“ pateikto prašymo dėl teismo ekspertizės skyrimo.
 6. 2016 m. gegužės 4 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimu 4 – uoju darbotvarkės klausimu, kurio projektą pasiūlė bankroto administratorius, visą bankrutuojančiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą nuspręsta pardavinėti kaip vieną turtinį objektą, nepriklausomai nuo to, kurie nekilnojamojo turto objektai yra įkeisti hipotekos turėtojo naudai, o kurie ne. Be to, minėtame kreditorių susirinkimo nutarime nėra apibrėžta, kokia piniginiu lėšų dalis, gauta pardavus nekilnojamąjį turtą, tektų įkeistam nekilnojamajam turtui, o kokia lėšų dalis tektų neįkeistam turtui. Akivaizdu, kad priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra ydingas dėl to, kad nėra aišku, kaip įkeistas ir neįkeistas turtas bus pardavinėjamas ir kaip bus skirstomos lėšos, o tai sudaro pagrindą spręsti dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo 4 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.
 7. UAB „RHETOR“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo sprendimus visais klausimais; iš UAB „Vantolina“ priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 8. Teismas tinkamai neįvertino fakto, kad apie susirinkimą UAB „RHETOR“ nebuvo informuota. Nei vienas iš privalomų pateikti dokumentų UAB „RHETOR“ nebuvo teikiamas, UAB „RHETOR“ nebuvo pateikta susipažinti susirinkimo medžiaga ir kiti dokumentai. Apie kreditorių susirinkimą UAB „RHETOR“ sužinojo atsitiktinai, susirinkimo dieną iš kito kreditoriaus. Atsakovės teismui pateikto elektroninio laiško adresatų sąraše UAB „RHETOR“ nėra, minėtas laiškas jai nebuvo teikiamas. Iš pateikto elektroninio laiško turinio net nėra suprantama, koks subjektas jį surašė. Be to, UAB „RHETOR“ niekada nebuvo išreiškusi pageidavimo dokumentus jai siųsti elektroniniu paštu. Atsakovės teismui pateiktas elektroninio pašto adresas, į kurį esą buvo siunčiamas pranešimas ir dokumentai apie 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimą, net nepriklauso pareiškėjai. Pareiškėja visus dokumentus pageidavo gauti tik raštu, kaip tai nurodyta ĮBĮ. Bankroto administratoriaus pasirinktas informavimo būdas akivaizdžiai neatitiko įstatymų.
 9. Vertinant viešo intereso buvimą bei teismo pareigas užtikrinti teisingą ir teisėtą bankroto procesą, užtikrinant procesinės lygybės principą, teigtina, kad kreditoriaus balsų skaičiaus dydis negali būti lemiamas argumentas, vertinant susirinkimo sprendimų atitikimą įstatymams.
 10. Įprastai susirinkime sekretoriauja asmuo, turintis sąsają su procesu, t. y. kreditorius arba administratorius. Šiuo atveju susirinkimo protokolą surašė, balsus skaičiavo, nieko bendro su įmone neturintis asmuo, o susirinkimo pirmininkas į susirinkimo vietą neatvyko. Taigi, susirinkimą vedė pašalinis asmuo. Šie procesiniai susirinkimo vedimo tvarkos pažeidimai yra esminiai, nes nėra jokios garantijos, kad B. V. teismui teikiama informacija yra teisinga. Teismas neteisingai administratorės galimą pasyvų buvimą vertino kaip dalyvavimą susirinkime.
 11. Teismas klaidingai nurodo neva bendrovės ūkinei veiklai buvo duotas leidimas. Tokio leidimo kreditoriai nedavė, o teismo duotas leidimas pripažintas netinkamu. Taip pat klaidingas ir kitų administratoriaus ataskaitos dalių vertinimas. Bankroto administratoriaus darbas pripažintinas akivaizdžiai netinkamu – absoliuti dauguma administratoriaus ieškinių atmesta, skirtos per didelės išlaidos advokato atstovavimui, kurios visiškai nepasiteisino. Be to, bankroto administratorius neiškėlė civilinių bylų skolininkams, dėl kurių įmonė bankrutavo, neišspręstas klausimas dėl lėšų pasisavinimo, netinkamo dokumentų tvarkymo, fiktyvių sandorių sudarymo, PVM atskaitos. Administratorius ne tik nepareiškia reikalavimų skolininkams, tačiau atsisako jau pareikštų ieškinių.
 12. Teismo vertinimas, esą pareiškėja turėjo įrodyti netinkamus administratoriaus veiksmus, yra netinkamas. Teismas bankroto procese yra aktyvus ir jis pats turi tikrinti bankroto proceso eigą bei užtikrinti tikslų, numatytų ĮBĮ, įgyvendinimą, kreditorių interesų patenkinimą.
 13. Neteisingi teismo argumentai dėl įmonės turto vertės nustatymo. Administratorius vertintojų kandidatūrų kreditoriams neteikė, nors tą daryti turėjo. Vertintojas vertinimą atliko netinkamai, buvo netinkamai parinktas vertinimo metodas.
 14. Pareiškėjos papildomi paaiškinimai raštu pirmosios instancijos teismui buvo pateikti tinkamai ir laiku, todėl turėjo būti prijungti prie bylos. Teismas paaiškinimus gavo dar nepriėmęs sprendimo, galėjo juos matyti bei privalėjo vertinti.
 15. BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ atsiliepimu į UAB „INFINA“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti; priteisti iš pareiškėjos UAB „INFINA“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu ir pateikimu, - 270 EUR. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 16. 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo metu galiojo tik 2015 m. rugpjūčio 11 d. administratoriui skirta nuobauda – įspėjimas už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 5 punkto pažeidimą, kadangi bankroto administratorius dalies įmonės grynaisiais pinigais gautų lėšų – 532,90 EUR, neįnešė per ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir už ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kadangi bankroto administratorius pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukė nustatytą terminą praleidęs 67 dienas. Apie disponavimą grynaisiais pinigais – 532,90 EUR suma, bankroto administratorius buvo nurodęs dar 2015 m. gegužės 12 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje ir prie ataskaitos pridėtoje grynųjų pinigų suvestinėje. Kreditoriams taip pat žinomi (turi būti žinomi) terminai, kuriais patvirtinti kreditoriniai reikalavimai Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi ir šios nutarties įsiteisėjimo terminas, taip pat 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo terminas, bei kitos kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, jų apskundimo ir 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo aplinkybės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei bankroto administratoriaus padarytų pažeidimų pobūdį, nėra pagrindo teigti, jog kreditoriai nežinojo, kokių nors svarbių bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo aplinkybių, ar kad bankroto administratorius nuslėpė nuo kreditorių jiems svarbią informaciją, dėl kurios galėjo būti pagrįstai atsisakyta patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą. Be to, šiuo metu 2015 m. rugpjūčio 11 d. bankroto administratoriui skirta nuobauda – įspėjimas už aukščiau nurodytus pažeidimus, nebegalioja.
 17. Bankroto administratorius nurodė teisingus ir išsamius duomenis apie įmonės administravimą, įskaitant teisinių paslaugų teikimą ir jų apmokėjimą. 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimui bankroto administratorius pateikė pajamų – išlaidų suvestinę už 2013 m. liepos 30 d. – 2016 m. kovo 31 d., kurioje nurodyta, kad 2016 m. kovo 31 d. įmonės išlaidos, nesusijusios su nuoma, sudaro 27 420,57 EUR + PVM. Bankroto administratorius neviršijo kreditorių patvirtintos sąmatos (40 000 EUR + PVM), taigi nepažeidė ir įmonės bei jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų, susijusių su teisinės pagalbos išlaidų padengimu, tuo pačiu nenuslėpė išlaidų teisinėms paslaugoms dydžio. Bankroto administratoriaus ataskaitoje yra aiškiai nurodyta, kad teisinėms paslaugoms apmokėti BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto byloje bankroto administratorius nuo 2013 m. liepos 30 d. iki 2016 m. kovo 31 d. išleido 17 845,56 EUR ir 100 dolerių sumą. Be to, bankroto administratorius UAB „INFINA“ prašymu šiai kreditorei asmeniškai yra pateikęs visus pirminius teisinių paslaugų suteikimą bei jų kainą patvirtinančius dokumentus. Pareiškėjos teiginys, kad 2015 m. balandžio 30 d. suvestinėje buvo nurodyta 16 046,31 EUR realiai patirtų išlaidų suma, nepagrįstas. Sąskaita-faktūra gali būti išrašyta pagal kelis atliktų darbų aktus ir šių dokumentų data nebūtinai sutampa. Įrodymų, kad bankroto administratorius patyrė didesnes išlaidas, nei nurodyta ataskaitoje, byloje nėra, jų nepateikė ir pareiškėja.
 18. UAB „INFINA“ pirmosios instancijos teismui neskundė 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4 – uoju darbotvarkės klausimu, nepateikė jokių argumentų dėl jo neteisėtumo, neprašė šio nutarimo panaikinti, todėl apeliacinis procesas dėl šios atskirojo skundo dalies nutrauktinas.
 19. UAB „INFINA“ kartu su atskiruoju skundu pateikė BUAB „KENNEDY FORBES“ atsiskaitomosios banko sąskaitos, esančios AB Swedbank, išrašą kaip naują įrodymą, tačiau skunde nėra pagrįsta, kodėl minėtas išrašas nebuvo pateiktas (negalėjo būti pateiktas) pirmosios instancijos teismui. Be to, iš atskirojo skundo turinio neaišku, kokias bylai reikšmingas aplinkybes šis išrašas galėtų patvirtinti.
 20. BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ atsiliepimu į UAB „RHETOR“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti; priteisti iš pareiškėjos UAB „RHETOR“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu ir pateikimu, – 210 EUR. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 21. BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius apie 2016 m. gegužės 4 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą informavo visus kreditorius, 2016 m. balandžio 19 d. išsiuntęs visą susirinkimo medžiagą BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių elektroninių paštų adresais. Kreditorei UAB „RHETOR“ medžiaga buvo išsiųsta pačios kreditorės nurodytu elektroninio pašto adresu – rhetorrrlawf@gmail.com. UAB „RHETOR“ teiginiai yra prieštaringi. Viena vertus, UAB „RHETOR“ teigia, jog ji nebuvo informuota apie susirinkimą, kita vertus, nurodo, kad dar iki susirinkimo pradžios žinojo apie susirinkimą, atvyko pas bankroto administratorių ir prašė atidėti susirinkimą ir net iš anksto iki susirinkimo pradžios įteikė 2016 m. gegužės 4 d. skundą dėl būsimų jo nutarimų.
 22. BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ įgaliotas asmuo T. N. dalyvavo 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkime, tą patvirtinta 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2 bei padarytas garso įrašas. Kreditorių susirinkimo sekretorių B. V. išrinko patys kreditoriai, pasiūlymų išrinkti sekretoriaujančiu kitą asmenį kreditoriai nepateikė.
 23. Atskirojo skundo teiginiai dėl bankroto administratoriaus ataskaitos neteisingumo ar bankroto administratoriaus netinkamo darbo yra nepagrįsti. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 30 d. iki 2015 m. balandžio 30 d., dalyje „Dėl sutarčių, pasirašytų vykdant UAB „KENNEDY FORBES“ bankroto procedūrą“ buvo pateikta išsami informacija apie BUAB „KENNEDY FORBES“ sudarytas nuomos ir kitas ūkinės komercinės veiklos sutartis. Ataskaitoje nurodyta, koks turtas yra nuomojamas, kas turto nuomininkas, turto nuomos kainos bei nuomos terminai. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d., dalyje „Dėl administravimo išlaidų“ buvo pateikta išsami informacija apie BUAB „KENNEDY FORBES“ gautas pajamas ir patirtas išlaidas. Iš ataskaitos priedo Nr. 21, t. y. išlaidų už teisines paslaugas suvestinės matyti, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ turėjo dešimt teisminių ginčų, iš kurių vienas teisminis ginčas dar nebaigtas (c. b. Nr. 2-1803-577/2016). Iš baigtų teisminių ginčų tik dviejuose (c. b. Nr. e2-2320-577/2015 ir e2-1802-577/2016) priimtas teismo sprendimas ne BUAB „KENNEDY FORBES“ naudai.
 24. Bankroto administratoriui ĮBĮ nustatyta pareiga ginčyti ne visus iš eilės bankrutuojančios bendrovės sandorius, o tik tuos, kurie, bankroto administratoriaus vertinimu, yra priešingi įmonės veiklos tikslams ir turėjo įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais.
 25. Atskirasis skundas grindžiamas prielaidomis, kurias pagrįsti konkrečiais įrodymais, anot apeliantės, savo iniciatyva turėtų teismas. Tokie teiginiai yra nepagrįsti, kadangi CPK 178 straipsnis numato, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus.
 26. 2015 m. gegužės 12 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo pateikta svarstyti kreditorių susirinkime, o kreditoriai pritarė pateiktai informacijai ir patvirtino bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, todėl nėra pagrindo teigti, jog joje nurodyta informacija yra neteisinga ar neišsami. Dar Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1111-577/2016, kurioje kreditoriaus UAB „INFINA“ buvo keliamas bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ atstatydinimo klausimas dėl jo tariamai padarytų pažeidimų, nustatyta, kad nėra jokių duomenų, kad bankroto administratorius UAB „Vantolina“ būtų netinkamai administravęs bankrutuojančią įmonę.
 27. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ turto vertinimas buvo atliktas netinkamai. 2015 m. gegužės 27 d. įvykusiame BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl bendrovės turto, esančio ( - ) bei ( - ), vertinimo ir buvo priimtas nutarimas kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus su pasiūlymu pateikti nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų kainą; gavus penkių turto vertintojų pasiūlymus, pasirinkti turto vertintoją, pateikusį patį palankiausią pasiūlymą. Nutarimui įsiteisėjus, bankroto administratorius pradėjo jį vykdyti ir kreipėsi į turto vertintojus su pasiūlymu pateikti turto vertinimo paslaugų kainą. Buvo atrinkta turto vertintoja UAB „Verslavita“, pateikusi palankiausią pasiūlymą, su kuria 2016 m. vasario 22 d. buvo pasirašytos vertinimo sutartys dėl BUAB „KENNEDY FORBES“ nuosavybės teise priklausančio turto vertinimo ataskaitų atlikimo. Kreditorė UAB „RHETOR“ turto vertintojų pateiktus pasiūlymus su jų analize bei su vertinimo ataskaitomis yra gavusi kartu su visa 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo medžiaga. Turto vertintoja UAB „Verslavita“ pateikė patalpų, esančių ( - ), vertinimo ataskaitą Nr. VN-16-024. Apie tai, kad turtas visiškai apleistas ir jam reikalingas kapitalinis remontas yra pažymėta ataskaitos 2.5 dalyje. Ataskaitos 4 dalyje yra pateiktas vertinamo turto vertės nustatymo pagrindimas ir skaičiavimai. Ataskaitos 4.2 dalyje yra nurodyti taikomi vertinimo metodai ir priežastys, o ataskaitos 4.3 dalyje yra nurodyti netaikomi vertinimo metodai ir priežastys.
 28. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad kreditorės UAB „RHETOR“ papildomi rašytiniai paaiškinimai pateikti po bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, todėl juos atsisakytina priimti.
 29. Pareiškėjos UAB „RHETOR“ skundas ir atskirasis skundas ne tik nepagrįsti, bet ir pateikti piktnaudžiaujant procesine teise kreiptis į teismą su skundu ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus. Tokiais veiksmais pareiškėja UAB „RHETOR“ siekia vilkinti ir jau vilkina BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto procesą.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
Dėl pareiškėjos UAB „INFINA“ atskirojo skundo
 1. Pareiškėja UAB „INFINA“ nesutinka su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas atsisakė tenkinti jos skundą dėl 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimo 3 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo. Pateiktame atskirajame skunde pareiškėja taip pat dėsto argumentus, susijusius su 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4 – uoju darbotvarkės klausimu neteisėtumu bei nepagrįstumu.
 2. Kaip pagrindą 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ nutarimo 3 – uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, panaikinimui apeliantė nurodo dvi argumentų grupes: dėl bankroto administratoriui paskirtų nuobaudų ir jų įtakos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimui bei dėl administratoriaus ataskaitos neišsamumo.
 3. Administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnis). Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tuomet, kai egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012, 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-664/2014). Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-884/2013, 2012 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-683/2012 ir kt.).
 4. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ paskirtos nuobaudos sudaro pagrindą netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. bei spręsti, jog bankroto administratorius minėtu laikotarpiu akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas.
 5. Iš byloje esančios Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015 m. rugpjūčio 11 d. galutinės išvados matyti, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriui buvo skirta nuobauda – įspėjimas, ne dėl jo veiksmų (neveikimo) ataskaitiniu laikotarpiu t. y. nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d., o dėl to, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius 2014 m. kovo 13 gautų įmonės lėšų per 2 darbo dienas t. y. iki 2014 m. kovo 17 d. neįnešė į įmonės sąskaitą, taip pat kad ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 20 d. nesušaukė pirmojo kreditorių susirinkimo (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015 m. rugpjūčio 11 d. galutinė išvada) (t. III, b. l. 25-30). Taigi, ši nuobauda nėra aktuali sprendžiant dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. Be to, remiantis ĮBĮ 117 straipsnio 3 dalimi, šiuo metu ši nuobauda yra negaliojanti.
 6. Kita nuobauda – taip pat įspėjimas, nors ir skirta už ataskaitiniu laikotarpiu bankroto administratoriaus atliktus veiksmus, tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ji Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu buvo panaikinta, konstatavus, kad, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį bei padarinius, pažeidimas pripažintinas formaliu ir mažareikšmiu, už kurį nuobauda neturėjo būti skirta. Nors minėtas teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau į jį atsižvelgtina, sprendžiant dėl administratoriaus veiksmų ataskaitiniu laikotarpiu.
 7. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tik administratoriui paskirtos nuobaudos – įspėjimo už tai, kad teismui priėmus nutartį įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, administratorius daugiau nei du mėnesius vykdė ūkinę-komercinę veiklą – nuomojo įmonės turtą neturėdamas tam teismo leidimo, faktas, teismui vėliau šią nuobaudą panaikinus bei pripažinus, kad dėl padaryto pažeidimo jokia žala nekilo, o nuomos sandoriai iš esmės buvo įteisinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi, nesudaro pagrindo spręsti, kad ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas.
 8. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmėsi į tai, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad bankroto administratorius nuo kreditorių nuslėpė informaciją apie jam paskirtas nuobaudas. Vien tokios informacijos neįtraukimas į administratoriaus veiklos ataskaitą nesudaro pagrindo spręsti, kad ši informacija nuo kreditorių buvo slepiama.
 9. Pasak apeliantės, bankroto administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. yra neišsami ir klaidinanti, kadangi nėra aišku, kokios apimties teisinės paslaugos bankrutuojančios bendrovės vardu buvo nupirktos; į išlaidų, susijusių su nuoma, suvestinę nepagrįstai yra įtrauktos išlaidos, visiškai nesusijusios su patalpų nuoma.
 10. Bylos duomenimis BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimui pateikė: išlaidų suvestines už 2015 m. gegužės – 2016 m. kovo mėnesį, nurodydamas paslaugų tiekėjus, sąskaitų - faktūrų išrašymo datą, išlaidų rūšis, išlaidų sumą, jų apmokėjimo datą, būdą bei sumą (t. I, b. l. 51-61); išlaidų už suteiktas teisines paslaugas civilinėse bylose laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 30 d. iki 2016 m. kovo 31 d. suvestinę, išskirdamas atskirose civilinės bylose patirtas išlaidas, nurodydamas atskiras patirtų išlaidų sumas pagal išrašytas sąskaitas - faktūras (t. I, b. l. 62-63); 2013 – 2015 m. ir 2016 m. sausio – kovo mėnesių išlaidų, susijusių su nuoma, lenteles (t. I, b. l. 64-69); 2013 – 2015 m. ir 2016 m. sausio – kovo mėnesių išlaidų, nesusijusių su nuoma, lenteles (t. I, b. l. 70-74); bendrą 2013 – 2015 m. ir 2016 m. sausio – kovo mėnesių pajamų - išlaidų suvestinę, pagal kurią bendrovės pajamos per minėtą laikotarpį sudarė 167 708,78 EUR, o išlaidos – 87 357,89 EUR (t. I, b. l.75). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, susipažinus su minėtais duomenimis, nėra pagrindo spręsti apie administratoriaus pateiktų išlaidų, tarp jų ir išlaidų teisinėms paslaugoms, suvestinių neišsamumą. Priešingai nei nurodo apeliantė, iš pateiktos teisinių paslaugų išlaidų suvestinės matyti, kokios apimties teisinės paslaugos buvo nupirktos konkrečioje byloje, taip pat aiški ir bendra patirtų išlaidų suma. Be to, į bylą pateiktas administratoriaus atsakymas į apeliantės 2016 m. vasario 11 d. raštą dėl informacijos pateikimo, kartu su kuriuo administratorius apeliantei, be kita ko, siuntė ir sąskaitas už teisines paslaugas bei teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo sutartis (t. III, b. l. 48). Apeliantė neteigė, kad minėtų administratoriaus jai siųstų dokumentų ji negavo.
 11. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su UAB „INFINA“ atskirojo skundo argumentu, kad bankroto administratorius, teikdamas kreditorių susirinkimui informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu jo patirtas išlaidas, į jas turi įtraukti ir išlaidas už paslaugas, kurios buvo užsakytos, tačiau dar nebuvo suteiktos ir už jas sąskaitos nėra išrašytos, kadangi tokios išlaidos ataskaitiniu laikotarpiu dar nėra patirtos.
 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog apeliantė ar kiti kreditoriai būtų kreipęsi į bankroto administratorių, prašydami pateikti atsiskaitomosios banko sąskaitos išrašus. Kaip minėta, į bylą yra pateiktas vienintelis pareiškėjos UAB „INFINA“ prašymas bankroto administratoriui dėl informacijos pateikimo, į kurį administratorius pateikė atsakymą, pridėdamas pareiškėjos prašomus pateikti dokumentus. Esant tokioms aplinkybėms, negalima konstatuoti, kad bankroto administratorius kokiais nors būdais siekė nuslėpti nuo kreditorių informaciją apie realias administravimo išlaidas.
 13. Nors iš pateiktų bendrų išlaidų, nesusijusių su nuoma, suvestinių matyti, kad jose teisinių paslaugų išlaidos nurodomos ne tik pagal sąskaitas - faktūras, bet ir pagal atliktų darbų aktus, tačiau, administratoriui pateikus atskirą suvestinę, kurioje išskirtos visos turėtos teisinių paslaugų išlaidos pagal išrašytas sąskaitas - faktūras, negalima pritarti apeliantės argumentams, kad administratorius siekia kaip nors klaidinti kreditorius dėl patirtų išlaidų dydžio.
 14. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad į išlaidų, susijusių su nuoma, suvestinę yra įtrauktos išlaidos pagal advokato P. S. išrašytas sąskaitas - faktūras, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad išlaidos pagal P. S. išrašytas sąskaitas - faktūras nėra pakartotinai nurodytos išlaidų, nesusijusių su nuoma, suvestinėse t. y. išlaidos nėra pakartotinai priskaičiuotos, aptariamas netikslumas apeliacinės instancijos teismo vertinamas kaip mažareikšmis ir nesudarantis pagrindo abejoti administratoriaus pateiktų išlaidų suvestinių teisingumu.
 15. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „INFINA“ taip pat nurodo naujus argumentus, susijusius su 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4 – uoju darbotvarkės klausimu neteisėtumu bei nepagrįstumu. Kadangi CPK 306 straipsnio 2 dalis nustato draudimą apeliacinį (atskirąjį) skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, taip pat ir kelti naujus reikalavimus (CPK 312 straipsnis), apeliacinės instancijos teismas dėl UAB „INFINA“ atskirojo skundo argumentų, susijusių su 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo nutarimu 4 – uoju darbotvarkės klausimu, nepasisako.
Dėl pareiškėjos UAB „RHETOR“ atskirojo skundo
 1. Apeliantė UAB „RHETOR“, ginčydama pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: teismas tinkamai neįvertino fakto, jog apie BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimą UAB „RHETOR“ nebuvo informuota; kreditoriaus balsų skaičiaus dydis negali būti lemiamas argumentas, vertinant kreditorių susirinkimo sprendimų atitikimą įstatymams; kreditorių susirinkimą vedė pašalinis asmuo, teismas neteisingai administratorės galimą pasyvų buvimą susirinkime vertino kaip dalyvavimą susirinkime; administratoriaus veikla nepagrįstai įvertinta kaip tinkama; teismas netinkamai vertino pareiškėjos argumentus dėl netinkamo turto vertinimo metodo pasirinkimo; teismas nepagrįstai nevertino pareiškėjos pateiktų papildomų paaiškinimų, kadangi jie buvo teismui pateikti tinkamai ir laiku.
 2. Pasisakydamas dėl apeliantės argumentų, susijusių su procedūriniais BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimais, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, priešingai nei teigia apeliantė, teismų praktikoje pripažįstama esant pakankamą pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).
 3. Bankrutuojančios įmonės visų kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012, 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-262/2008 ir t.t.). Nors nustačius, kad ne visi kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie kreditorių susirinkimą, galima konstatuoti procedūrinius kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimus, tačiau kiekvienu atveju sprendžiant, ar vieno (kelių) kreditorių neinformavimas (netinkamas informavimas) apie kreditorių susirinkimą laikytinas esminiu procedūriniu pažeidimu, sudarančiu pagrindą kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimui, turi būti vertinama, kaip neinformuotų kreditorių dalyvavimas kreditorių susirinkime galėjo įtakoti priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų turinį.
 4. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, informuodamas kreditorius apie 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimą bankroto administratorius išsiuntė laiškus kreditoriams elektroniniu paštu, kartu su šiais laiškais kreditoriams buvo išsiųstas pranešimas - darbotvarkė, administratoriaus ataskaita ir jos priedai, balsavimo biuletenis ir turto vertinimo ataskaitos (t. I, b. l. 16-21). Nors byloje nėra duomenų apie tai, kad visi BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditoriai būtų išreiškę pageidavimą informaciją apie šaukiamus kreditorių susirinkimus bei kitą su bankroto procesu susijusią informaciją jiems siųsti elektroniniu paštu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad susirinkime dalyvavo net 92,10 proc. balsų bankroto byloje turintys kreditoriai, spręstina, kad kreditorių informavimas apie 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ susirinkimą šiuo atveju buvo tinkamas.
 5. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad atsakovės teismui pateikto elektroninio laiško adresatų sąraše UAB „RHETOR“ nėra; minėtas laiškas jai nebuvo teikiamas; UAB „RHETOR“ niekada nebuvo išreiškusi pageidavimo dokumentus gauti elektroniniu paštu; atsakovės teismui pateiktas elektroninio pašto adresas, į kurį esą buvo siunčiamas pranešimas ir dokumentai apie 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimą, nepriklauso pareiškėjai; pareiškėja visus dokumentus pageidavo gauti tik raštu. Apeliacinės instancijos teismas su paminėtais apeliantės argumentais nesutinka, kadangi bylos medžiaga patvirtina kitokias, nei dėsto apeliantė, aplinkybes. Visų pirma, į bylą yra pateiktas 2014 m. vasario 13 d. laiškas bankroto administratoriui, kuriame informuojama, kad visą korespondenciją dėl BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto proceso kreditoriui UAB „RHETOR“ galima siųsti elektroniniu adresu rhetorrrlawf@gmail.com (t. I, b. l. 22). Būtent šiuo adresu administratorius ir siuntė kreditoriui UAB „RHETOR“ pranešimą apie 2016 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimą bei kitus dokumentus. Apeliantė, teigdama, kad ji buvo išreiškusi pageidavimą visus dokumentus gauti raštu, nepateikė į bylą jokių tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Papildomai pažymėtina, kad į bylą pateiktas apeliantės skundas patvirtina, jog apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ji žinojo dar iki susirinkimo pradžios, todėl jame dalyvauti galėjo (t. I, b. l. 5).
 6. Galiausiai, net jeigu būtų konstatuota, kad UAB „RHETOR“ apie kreditorių susirinkimą buvo informuota netinkamai, šis pažeidimas nagrinėjamu atveju būtų laikytinas formaliu, kadangi kreditorių susirinkime nedalyvavusios kreditorės turimas balsų skaičius yra per mažas tam, kad jai balsavus kreditorių susirinkime būtų priimti kitokie nutarimai.
 7. Apeliantės argumentai dėl BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimo sekretoriaus apeliacinės instancijos teismo atmetami, kadangi tokio pobūdžio pažeidimai, net jei jie būtų nustatyti, nelaikytini pažeidimais, galėjusiais kokiu nors būdu įtakoti kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų turinį, todėl nesudaro savarankiško pagrindo kreditorių susirinkimo sprendimams panaikinti. Papildomai pažymėtina, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ administratoriumi buvo išrinktas juridinis asmuo – UAB „Vantolina“, o ne fizinis asmuo T. N.. Susirinkimo sekretoriumi išrinktas B. V. yra bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ vadovas. Šios aplinkybės paneigia apeliantės argumentus dėl pašalinio asmens dalyvavimo 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkime.
 8. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentu, kad viešojo intereso bankroto bylose egzistavimas atleidžia pareiškėją nuo jai tenkančios įrodinėjimo pareigos. Priešingai, teismų praktikoje pažymima, kad aktyvus teismo vaidmuo nereiškia visos įrodinėjimo pareigos perkėlimo teismui ir neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1719-196/2015). Taigi būtent pareiškėjai, teigiančiai, kad bankroto administratoriaus ataskaita buvo patvirtinta nepagrįstai, teko procesinė pareiga šią aplinkybę įrodyti, t.y. pagrįsti konkrečius netinkamus bankroto administratoriaus veiksmus, sudarančius pagrindą atsisakyti tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą.
 9. Apeliantė kaip netinkamus bankroto administratoriaus veiksmus nurodo įmonės ūkinės veiklos tęsimą be kreditorių leidimo, taip pat nepakankamą aktyvumą ginčijant bendrovės sudarytus sandorius bei nustatant įmonės nemokumą sukėlusias priežastis.
 10. Vertindamas apeliantės argumentus dėl įmonės ūkinės veiklos tęsimo, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-457-381/2016, išnagrinėjęs kreditorės UAB „INFINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriui leista pratęsti patalpų nuomos sutartis arba, dabartiniam nuomininkui atsisakius nuomos, pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki turto pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos, pažymėjo, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditoriai, manydami jog bankroto administratoriaus veiksmai (jo vykdoma ūkinė veikla), kuriais siekiama pratęsti sudarytų likviduojamos įmonės turto nuomos sutarčių terminą arba sudaryti naujas nuomos sutartis, yra neteisėti ir pažeidžiantys jų interesus, turėtų šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkime. Byloje nėra duomenų, kad apeliantė ar kiti kreditoriai būtų prašę minėta klausimą įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, jį svarstę bei nutarę vykdomą ūkinę veiklą nutraukti. Kadangi pagal galiojantį teisinį reglamentavimą klausimai dėl įmonės ūkinės – komercinės veiklos, dėl įmonės likvidavimo procedūros ir jos vykdymo metu sprendžiamų klausimų (įskaitant galimybę sudaryti, pratęsti, nutraukti įmonės sandorius), taip pat dėl kreditorių skundų nagrinėjimo priskirtini išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai, nėra pagrindo teigti, kad kreditorių susirinkimas privalėjo atsisakyti tvirtinti administratoriaus ataskaitą dėl šios apeliantės nurodomos priežasties.
 11. Kaip teisingai nurodoma atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą, bankroto administratoriui ĮBĮ nustatyta pareiga ginčyti ne visus bankrutuojančios bendrovės sandorius, o tik tuos, kurie bankroto administratoriaus vertinimu yra priešingi įmonės veiklos tikslams ir turėjo įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl vien ta aplinkybė, kad bankroto administratorius neginčija kažkurių sandorių, kurie, pareiškėjos vertinimu, turėtų būti ginčijami, nesudaro pagrindo teigti, jog bankroto administratorius netinkamai vykdo jam pavestas pareigas. Vertinant pareiškėjos atskirojo skundo argumentus dėl administratoriaus pasyvumo reiškiant ieškinius dėl sandorių nuginčijimo taip pat pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimu iš dalies tenkino UAB „KENNEDY FORBES“ ieškinį UAB „KENNEDY FORBES“ akcininkams R. C. F., S. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.
 12. Pateikdama argumentus dėl bankrutuojančios bendrovės turto vertinimo, apeliantė nurodo, kad administratorius, parinkdamas turto vertintoją, nepateikė jo kandidatūros svarstyti kreditoriams, taip pat kad vertintojas vertinimą atliko netinkamai – parinko netinkamą vertinimo metodą. Turto vertinimo metu nustatytos turto vertės apeliantė neginčija.
 13. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Apeliantė nepateikė jokių duomenų, kad vertinimo ataskaita, kuria rėmėsi 2016 m. gegužės 4 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių susirinkimas priimdamas nutarimus dėl turto pardavimo kainos, yra nuginčyta, todėl apeliantės dėstomos abejonės dėl vertinimo ataskaitos bei administratoriaus parinkto vertintojo tinkamumo apeliacinės instancijos teismo pripažįstamos nepagrįstomis.
 14. CPK 7 straipsnio 2 dalis įtvirtina proceso šalių pareigą savo argumentus ir įrodymus teismui teikti rūpestingai ir laiku. Pagal CPK 181 straipsnį, teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą.
 15. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentu, kad rašytiniai paaiškinimai, pateikti teismui byloje paskirto rašytinio posėdžio dieną, laikytini pateiktais laiku. Naujų argumentų priėmimas rašytinio teismo posėdžio dieną ir jų vertinimas, nesudarius kitai proceso šaliai galimybės į naujai pateiktus argumentus atsikirsti ir dėl šios priežasties neatidėjus teismo posėdžio, pažeistų kitos proceso šalies procesines teises. Kadangi apeliantė nenurodė jokių išimtinių aplinkybių, sutrukdžiusių jai papildomus rašytinius paaiškinimus teismui pateikti anksčiau, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas šiuos paaiškinimus priimti, proceso teisės normų nepažeidė.
 16. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskiruosiuose skunduose nurodomais argumentais nėra pagrindo.
Dėl naujų įrodymų prijungimo
 1. Apeliantė UAB „INFINA“ prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus – 2014 m. spalio 1 d. BUAB „KENNEDY FORBES“ atsiskaitomosios banko sąskaitos išrašą.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisako priimti, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau.
 3. Apeliantės pateiktas rašytinis įrodymas galėjo būti pateiktas, tačiau nebuvo teikiamas, pirmosios instancijos teismui. Apeliantės nurodoma naujo įrodymo pateikimo priežastis nepagrindžia tik po ginčijamos nutarties priėmimo atsiradusios būtinybės tokį įrodymą teikti. Atsižvelgdamas į tai apeliacinės instancijos teismas naujai teikiamą rašytinį įrodymą priimti atsisako.
Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų
 1. Atmetus pareiškėjų UAB „INFINA“ ir UAB „RHETOR“ atskiruosius skundus BUAB „KENNEDY FORBES“ iš pareiškėjų priteistinos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos – iš pareiškėjos UAB „INFINA“ 270 EUR bylinėjimosi išlaidų, o iš pareiškėjos UAB „RHETOR“ – 210 EUR bylinėjimosi išlaidų.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Priteisti BUAB „KENNEDY FORBES“ naudai iš pareiškėjos UAB „INFINA“ 270 EUR bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų, o iš pareiškėjos UAB „RHETOR“ – 210 EUR bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai