Byla 1-120-315/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas Kisielius, sekretoriaujant Daliai Kanopienei, dalyvaujant prokurorei Ritai Vaitekūnienei, gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, nukentėjusiajam V. G., kaltinamajai N. B., vertėjai Jekaterinai Chochlanovai,

2viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje N. B., a. k. ( - ) gim. ( - ),

3kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 135 str. 2 d. 3 p.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5kad kaltinamoji N. B., 2017-10-18, apie 20.35 val. name, esančiame adresu ( - ), būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kilus asmeniniam konfliktui su savo šeimos nariu V. G., su kuriuo ji bendrai gyveno neįregistravusi santuokos, tyčia, vieną kartą dūrė peiliu V. G. į pilvą, tuo pastarajam padarydama durtinę-pjautinę žaizdą pilve, plonosios žarnos pasaito pažeidimą, apatinės dešinės pakrūtinio arterijos pažeidimą, tokiu būdu ji sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo V. G. sveikatą.

6Šiais savo veiksmais N. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 str. 2 d. 3 p.

7Kaltinamoji N. B. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad 2017 m. spalio 18 d, apie 17 val. 30 min. grįžusi iš darbo į namus išgėrė alaus. Pagulėjo. Atsikėlusi apie 20 val. 30 min. virtuvėje pradėjo dideliu virtuviniu peiliu pjaustyti svogūnus. Tuo metu atėjo sugyventinis V. G., su kuriuo pragyveno 23 metus. Ji jam pasakė, kad išeitų. Ji buvo išgėrusi. Sugyventinis taip pat buvo išgėręs. Pradėjo bartis. Ji jį galimai stumtelėjo ir nesuprato kaip jam peiliu sudavė į pilvą. To daryti nenorėjo.

8Greitąją pagalbą iškvietė brolis – J. U., nes ji jo prašė. Jos brolis gyvena kartu tame pačiame name. Broliui pasakė, kad V. peiliu pataikė. Ir peilį paliko jo namuose ant stalo. Kraujo ant peilio nepastebėjo. Vėliau peilį paėmė policijos darbuotojai.

9Atvažiavo greitoji pagalba ir išvežė V. į ligoninę. Taip pat atvažiavo policija jai uždėjo antrankius ir pasodino į policijos automobilį, bet ji iš baimės pabėgo. Ji ryte grįžo į namus, persirengė. Ir pamačius atvažiuojant policijos darbuotojams pati išėjo iš namų.

10Vėliau kiekvieną dieną važiuodavo pas sugyventinį į ligoninę. Ji vyro atsiprašė. Jis jai atleido.

11Parodymų patikrinimo vietoje metu N. B. patvirtino savo parodymus vietoje, manekeno pagalba parodė kaip peiliu sužalojo sugyventinį V. G. (b. l. 95-102).

12Be kaltinamosios N. B. dalinio prisipažinimo, jos kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisminio nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais.

13Nukentėjusysis V. G. teismui parodė, kad kaltinamąją N. B. pažįsta apie 23 metus. Jie yra sugyventiniai. Kartu gyvena ( - ).

142017 m. spalio18 d. apie 17 val. sugyventinė grįžo iš darbo. Su broliene išgėrė alaus. Jis alaus negėrė. Paskui ji nuėjo ir atsigulė. Atsikėlusi, pradėjo reikšti pretenzijas, kad jis jai nepadarė valgyti. Ji nuėjo į virtuvę darytis valgyti. Jis buvo išgėręs pora stikliukų degtinės. Jis nuėjo į virtuvę ir parodė, kad maistas padarytas tik reikia išsivirti. Ji apsisuko ir su peiliu, kurį turėjo rankose sudavė į pilvą. Po suduoto smūgio pasidarė šalta ir pradėjo iš pilvo lįsti žarnos, sugyventinės brolis iškvietė greitąją pagalbą. Sugyventinė persirenginėjo ir ruošėsi su juo kartu važiuoti į ligoninę. Atvažiavo greitoji pagalba ir jį išvežė į Lazdynų ligoninę, kur gydėsi savaitę laiko. Po to gydėsi ambulatoriškai. Pretenzijų sugyventinei jokių neturi.

15Šiuo metu jo sveikata yra gera, pasekmės - tik išlikę randai.

16Jis kaltinamajai atleido, jokio civilinio ieškinio nereiškia.

17Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis V. G. patvirtino savo duotus parodymus vietoje (b. l. 37-43).

18Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 3434/2017(01) matyti, kad V. G. nustatyta: Durtinė-pjautinė žaizda pilve, plonosios žarnos pasaito pažeidimas, apatinės dešinės pakrūtinio arterijos pažeidimas. Sužalojimai padaryti aštriu, duriančių-pjaunančių savybių turinčiu daiktu ar įrankiu. Taškinė-durtinė žaizdelė dešinėje alkūnėje, padaryta gydymo stacionare, metu, todėl kaip sužalojimas nevertinamas. V. G. nustatytas vienas durtinis-pjautinis pilvo sužalojimas. V. G. nustatytas durtinis-pjautinis pilvo sužalojimas, remiantis sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.9 punktu, kvalifikuojamas sunkiu sveikatos sutrikdymu. V. G. nustatytas sužalojimas nėra būdingas savęs žalojimui. V. G. plaštakose ir dilbiuose nėra sužalojimų, kurie galėjo būti padaryti savigynos metu ar suduodant smūgius. V. G. nustatytas sužalojimas padarytas mažiausiai vienu trauminiu poveikiu. V. G. nustatytas durtinis-pjautinis pilvo sužalojimas, padarytas aštriu, duriančių-pjaunančių savybių turinčiu daiktu ar įrankiu (b. l. 46-47).

19Iš VTMT Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertės K. G. specialisto paaiškinimo protokolo matyti, kad 2017-10-19 VŠĮ RVUL patalpose, pagal policijos tyrėjo užduotį apžiūrėjo ligonį V. G. ir susipažino su jo ligos istorija bei operacijos protokolu. Vertinant duomenis, konstatuoja, kad V. G. nustatyta viena durtinė-pjautinė žaizda pilve su arterijos pažeidimu ir plonosios žarnos pažeidimu, kas komplikavosi kraujo išsiliejimu į pilvo ertmę. Vadovaujantis sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.9 punktu, vertina šį sužalojimą kaip sunkų sveikatos sutrikdymą. Šis sužalojimas galėjo būti padarytas vienu trauminiu poveikiu daiktu, turinčiu duriančių pjaunančių savybių, porai valandų prieš pristatymą į gydymo įstaigą (b. l. 34).

20Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvados Nr. S389/2017 (01) matyti, kad ant peilio geležtės rastas žmogaus kraujas. Atlikus DNR tyrimą gautas DNR profilis sutampa su V. G. DNR profiliu su 99,9999999999% tikimybe. Atlikus DNR tyrimą ant peilio rankenos, DNR profilio tinkamo vertinimui negauta (b. l. 25-29).

21Liudytojas A. M. teismui parodė, kad jis dirba Trakų rajono policijos komisariate vyriausiuoju patruliu.

222017 m. spalio 18 d. vakare tik pradėjus darbą gavo pranešimą, kad ( - ), moteris vyrą sužalojo peiliu. Atvažiavus į vietą, kieme jau buvo greitosios pagalbos ekipažas. Per langą medikė kvietė į vidų. Užeidinėjant į namą su kolega, tarpdury sutiko moterį, kaltinamąją, kuri paaiškino, kad vyras pats nukrito. Tačiau medikė nurodė, kad moteris vyrą sužalojo. Bendradarbis R. V. uždėjo jai antrankius. Iš karto užėjo į kambarį, kur gulėjo peiliu sužalotas vyras. Medikai jį tvarstė. Jis tuo metu nuėjo ieškoti nusikaltimo įrankio. Virtuvėje jo nesimatė. Užėjus į kitą kambarį kur kaltinamosios brolis su sugyventine, pastarieji parodė stalą ar spintelę, kur buvo padėtas kruvinas peilis. Jis peilį paėmė. Grįžo į patalpas, kur kolega stovėjo su sulaikytąja ir tuo pačiu laikė lašelinę nukentėjusiajam, kol medikai jį tvarstė. Medikė paprašė padėti išnešt nukentėjusįjį. Kaltinamąją uždarė į automobilį. Kol išnešė nukentėjusįjį ir paguldė į greitosios pagalbos automobilį, kaltinamoji pabėgo iš automobilio. Ją ieškojo visą naktį. Paryčiais surado. Vežant į komisariatą klausinėjo, kodėl pabėgo, atsakė, kad išsigando. Pabėgdama perlipo per jų daiktus, ji nepajautė, kaip per visus daiktus išsiropštė. Kai paklausė, dėl ko sužalojo vyriškį, atsakė, kad neatsimena, nes pjaustė svogūnus. Ryte, kai ją sulaikė, jai buvo nustatytas nedidelis girtumas. Naktį, kai ji pabėgo, buvo gerokai neblaivi.

23Jiems atvykus kaltinamoji, su antrankiais ant rankų, išeidinėjo pro duris. Niekas apie tai, kad ji atvykusi į namus nebuvo pranešęs.

24Liudytojas R. V. teismui parodė, kad jis dirba Vilniaus apskrities VPK Trakų policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausiuoju patruliu.

252017-10-18 d. gavo pranešimą iš Vilniaus apskrities VPK, kad Trakų rajone, ( - ), moteris vyrą sužalojo peiliu. Tuo metu dirbo su vyriausiuoju patruliu A. M.. Jie nuvyko į įvykio vietą. Kieme stovėjo greitosios automobilis. Kambaryje pastebėjo medikę, kuri mojavo ranka, kad greičiau užeitume. Jie užėjo į namą. Virtuvėje sutiko moterį. Paklausė, kas nutiko. Pastaroji atsakė, kad vyras susižalojo pats. Užėjo į kambarį, kur buvo medikė. Matė gulintį vyrą, kurio pilvo srityje buvo žaizda. Medikė pasakė, kad vyrą sužalojo žmona peiliu. Tada moterį kambaryje sulaikė, uždėjo jai antrankius. Medikė paprašė pagalbos. Jis viena ranka laikė lašelinę, kita - sulaikytąją. Kolega tuo metu apžiūrinėjo įvykio vietą ir ieškojo nusikaltimo įrankio - peilio. Po kiek laiko jis atėjo, atnešė didelį virtuvinį peilį. Ant jo buvo raudonos spalvos dėmės, kaip įtarė kraujas. Medikė pasakė nukentėjusiajam, kad jis nemiegotų, kad bendrautų. Pasakė, kad nukentėjusiojo būklė yra sunki. Kad reikalinga jų pagalba padėti jį nunešti į greitosios pagalbos automobilį. Kolega nuvedė sulaikytąją į automobilį, ir ją uždarė. Trise nunešė neštuvais nukentėjusįjį ir paguldė į automobilį. Kolega nubėgo prie policijos automobilio ir pamatė, kad automobilio durys atviros, o įtariamoji pabėgo. Pradėjo pirminę paiešką aplik pastatus pradėjo ieškoti miškelyje. Kaltinamosios nepavyko niekur rasti. Paieškos tęsėsi iki paryčių. Apie 5.30 val. važiavo pro kaltinamosios namą. Pamatė jos namuose degančią šviesą. Tuo metu sutiko vyrą, einantį su dviračiu. Tai buvo įtariamosios N. B. brolis. Jis pasakė, kad sesuo yra namuose. Ją sulaikė ir pristatė į Trakų areštinę.

26Kalbėjo su sulaikytąja, klausė kodėl pabėgo, sakė, kad išsigando. Ji papasakojo, kad nukentėjusysis buvo neblaivus, virtuvėje su ja konfliktavo, kabinėjosi, kas įvyko, sakė, nepamena.

27Pačioje pradžioje, kai uždėjo antrankius, kaltinamoji buvo neblaivi. Sulaikant kaltinamoji buvo išsigandusi, matėsi, kad yra neblaivi.

28Liudytojas J. U. teismui parodė, kad su seserimi N. B. gyvena viename name. Be jų tame pačiame name gyvena sesers sūnus. Sesuo grįžo iš darbo. Jis buvo namuose. Apie 20 val. atsigulė. Apie 20 val. 30 min. atėjo sesuo ir ant stalo padėjo virtuvinį peilį, V. G. stovėjo koridoriuje ir prašė iškvieskit greitąją pagalbą. Apsirengęs išėjo į kiemą ir telefonu iškvietė greitąją pagalbą. Po penkių minučių atvažiavo greitoji. Sesuo jam nepasakojo kas įvyko.

29Tačiau matė kaip nukentėjusysis ranka laikė už pilvo, suprato, kad papjautas. Tai galėjo padaryti tik jo sesuo, nes nieko daugiau nebuvo. Po greitosios pagalbos atvažiavo policijos darbuotojai. Jie išėmė sesers paliktą peilį. Policijos darbuotojai padėjo nunešti nukentėjusįjį į greitosios pagalbos automobilį. Sesuo buvo policijos automobilyje surakinta antrankiais, bet pabėgo.

30Sesuo apie 5.20 val. atėjo į namus. Neužilgo atvažiavo policija ir sulaikė pastarąją.

31Liudytojas A. B. teismui parodė, kad jis, 2017-10-18, apie 17.00 val., grįžo iš darbo, pavalgė ir nuėjo miegoti. Jį pažadino R. Ž. Jis atsikėlė, išėjo į lauką. Pamatė pareigūnus, kurie pasakė, kad jo motina papjovė patėvį. Pareigūnai pradėjo ieškoti motinos, nes ji pabėgo. Tą dieną V. G. irgi nematė. Dėdė buvo atėjęs, sakė, kad mama ,,papjovė“ patėvį. Aš paklausiau, kaip ten atsitiko, jis pasakė, kad nežino, jis miegojo, o kai paklausiau, kur mama, pasakė, kad pabėgo.

32R. Ž. jam sakė, kad motina atėjo pas juos su peiliu, kurį paliko pas juos.

33Liudytoja R. Ž. teismui parodė, kad kaltinamoji jai - ne giminaitė. Pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusįjį. Jie gyvena viename name, šalimais. Įvykio dieną, vakare, matė kaltinamąją grįžusią iš darbo. Jos pasėdėjo pas N. B. kambaryje ir po kurio laiko išėjo į namus.

34Tą patį vakarą, N. B. buvo atėjusi pas juos į kambarį ir pasakė, kad sužeidė V. Atėjusi rankose ji turėjo peilį, kurį padėjo ant stalo. Ji matė, kaip atvažiavo greitoji pagalba. Suprato, kad buvo sužalotas V. G. ir tai padarė N. B..

35Iš 2017-10-19 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros objektas yra trijų butų gyvenamasis namas ( - ). Apžiūrima namo dalis, kurioje yra butas Nr. 2. Įėjus yra virtuvė. Joje ant medinių grindų matoma daug raudonai rudos spalvos dėmių, panašių į kraują. Virtuvėje prie kairės sienos stovi virtuvinė spintelė, ant jos pastatyta mikrobangų krosnelė, indai, medinė pjaustymo lentelė su susmulkintais svogūnais. Virš šios spintelės kaba kita spintelė. Prie gretimos sienos stovi krosnis. Šalia krosnies, kampe iš dešinės pusės guli mėlynos ir juodos spalvų medžiagos atraiža su raudonai rudos spalvos dėmėmis, panašiomis į kraują. Prie dešinės sienos, kurioje yra langas, kampe stovi viryklė, šalia stalas su kėdėmis, už jo šaldytuvas. Prie gretimos sienos stovi suolas. Iš virtuvės yra durys į kambarį Nr. 1. Jame prie dešinės sienos stovi spinta. Prie gretimos sienos stovi viengulė lova, ant jos užmesta antklodė. Tarp spintos ir lovos guli žalsvos spalvos medžiagos atraiža su raudonai rudos spalvos dėmėmis panašiomis į kraują (b. l. 11-22). Faktinių aplinkybių vertinimas

36Kaltinamosios N. B. nusikalstama veika yra be jos pačios dalinio prisipažinimo ir paaiškinimų pilnai įrodyta daiktiniais įrodymais, specialistų išvada, liudytojų parodymais, kitais byloje surinktais įrodymais.

37Teismas, įvertinęs byloje ištirtų įrodymų visumą, laiko, jog kaltinamosios N. B. kaltę pagrindžiančių įrodymų pagal jai inkriminuotą nusikalstamą veiką yra surinkta pakankamai. Kaltinamoji N. B. jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių neneigia, detalizavo kaltinimuose nurodytas aplinkybes, bet neigia tyčią tai padarant.

38Tarp kaltinamosios N. B. nusikalstamos veikos ir nukentėjusiajam V. G. padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo yra tiesioginis priežastinis ryšys. Nėra nustatyta, jog V. G. savo veiksmais pavojingai kėsinosi į N. B. sveikatą ar gyvybę, kas būtų sudarę pagrindą padaryti sunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam. N. B. sudavusi vieną smūgį peiliu savo sugyventiniui į pilvą padarė nukentėjusiajam durtinę-pjautinę žaizdą pilve, plonosios žarnos pasaito pažeidimą, apatinės dešinės pakrūtinio arterijos pažeidimą, kas kvalifikuojama kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Kaltinamoji veikė tiesiogine tyčia, aiškiai suprasdama, kad ji savo veiksmais, kelia pavojų kito žmogaus sveikatai, suvokė savo veiksmų pavojingumo laipsnį, numatė pavojingas gyvybei pasekmes ir norėjo taip veikti. Nors kaltinamoji aiškino, kad ji netyčia dūrė peiliu nukentėjusiajam, tačiau šie jos parodymai vertintini kritiškai. Peiliu nebuvo įbrėžta, dūris peiliu buvo į pilvo sritį, pavojingą organą. Medikai rūpinosi dėl nukentėjusiojo gyvybės išsaugojimo. Kaltinamoji dėl menkaverčio konflikto smūgiavo peiliu. Be to, kaimynai paliudijo, kad konfliktiškas asmuo jų šeimoje buvo kaltinamoji, o ne nukentėjusysis. Šiuo atveju pagal atsiradusius padarinius N. B. nusikalstama veika atitinka BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkto požymius, nes V. G. yra jos sugyventinis ir tai patvirtina bendras gyvenimas 23 metus. Įvertinus visas nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamosios N. B. parodymai apie nusikaltimo padarymo mechanizmą ir jos prieštaringi paaiškinimai vertintini kaip gynybinė versija, siekiant sušvelninanti savo kaltę, išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl padaryto nusikaltimo. Dėl bausmės skyrimo

39N. B. atsakomybės lengvinančių aplinkybių nėra.

40N. B. sunkinanti aplinkybė yra, kad nusikalstamą veiką padarė būdama apsisvaigusi nuo alkoholio ir šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 9 d.).

41N. B. neteista, už administracinius teisės pažeidimus nebausta (b. l. 127), psichiatrinėje įskaitoje, VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nesigydė (b. l. 138-139), Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitoje neįrašyta (b. l. 140).

42Teismas, skirdamas bausmę N. B. atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį – nors kaltinamosios padaryta nusikalstama veika priskirta labai sunkių nusikaltimų kategorijai, tačiau jos padarytos veikos pasekmės nėra negrįžtamos. Byloje nėra duomenų, kad nukentėjusiajam V. G. būtų užfiksuoti kokie nors po sužalojimo atsiradę liekamieji sveikatos pablogėjimo reiškiniai. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, konfliktas ir tyčia padaryti nusikalstamą veiką kilo staiga, ūmiai.

43Įvertinus visas minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad N. B. skirtina minimali laisvės atėmimo bausmė.

44Teismo manymu, BK 41 str. numatyti tikslai bus pasiekti skiriant N. B. aukščiau paminėtą laisvės atėmimo bausmę.

45Iš bylos aplinkybių matyti, kad N. B. pati savo noru pas teisėsaugos organus nevyko ir apie padarytas nusikalstamas veikas nepranešė, o buvo sulaikyta ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Todėl jau vien dėl šios priežasties jai negali būti taikomos BK 62 straipsnio 1 dalies nuostatos.

46Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir yra bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose. Tik esant minėtų sąlygų visumai, teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, gali taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį ir paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-625/2007, 2K-511/2012 ir kt.). Šiuo konkrečiu atveju nenustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir nenustatyta kitų BK 62 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų aplinkybių, todėl N. B. taip pat negali būti taikomos BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatos.

47Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Toks reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje išryškėjusių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 ir kt.).

48Vertinant N. B. asmenybę nustatyta, jog ji praeityje neteista, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirbanti.

49Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktas civilinis ieškinys 1 855,10 Eur sumai priteistinas, nes žala atsirado dėl kaltinamosios nusikalstamų veiksmų. Atsižvelgtina į tai, kad N. B. sudarė žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį, kurioje numatyta N. B. įsipareigojimas PSDF biudžetui atlyginti per 60 mėnesių padarytą žalą.

50Daiktinai įrodymai: 3 medžiagų atraižos, nuoplova, nukentėjusiojo V. G. drabužiai: kelnės, maikutė, megztinis, sportbačiai, kelnaitės, kojinės; virtuvinis peilis, N. B. drabužiai: kelnės, marškinėliai ilgomis rankovėmis, nukentėjusiojo V. G. ir įtariamosios N. B. seilių lyginamieji pavyzdžiai perduoti saugojimui į Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio saugojimo patalpas (b. l. 31) – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais, teismas,

Nutarė

52N. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 2 d. 3 p. ir paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

53N. B. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

54Priteisti iš N. B. Vilniaus teritorinei ligonių kasai 1 855,10 Eur už padarytą žalą.

55Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 3 medžiagų atraižas, nuoplova, nukentėjusiojo V. G. drabužius: kelnes, maikutę, megztinį sportbačius, kelnaites, kojines; virtuvinį peilį, N. B. drabužius: kelnes, marškinėlius ilgomis rankovėmis, nukentėjusiojo V. G. ir įtariamosios N. B. seilių lyginamuosius pavyzdžius - nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

56Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas... 2. viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje N. B.,... 3. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 135... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. kad kaltinamoji N. B., 2017-10-18, apie 20.35 val. name, esančiame adresu ( -... 6. Šiais savo veiksmais N. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 str.... 7. Kaltinamoji N. B. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino iš dalies... 8. Greitąją pagalbą iškvietė brolis – J. U., nes ji jo prašė. Jos brolis... 9. Atvažiavo greitoji pagalba ir išvežė V. į ligoninę. Taip pat atvažiavo... 10. Vėliau kiekvieną dieną važiuodavo pas sugyventinį į ligoninę. Ji vyro... 11. Parodymų patikrinimo vietoje metu N. B. patvirtino savo parodymus vietoje,... 12. Be kaltinamosios N. B. dalinio prisipažinimo, jos kaltė padarius... 13. Nukentėjusysis V. G. teismui parodė, kad kaltinamąją N. B. pažįsta apie... 14. 2017 m. spalio18 d. apie 17 val. sugyventinė grįžo iš darbo. Su broliene... 15. Šiuo metu jo sveikata yra gera, pasekmės - tik išlikę randai.... 16. Jis kaltinamajai atleido, jokio civilinio ieškinio nereiškia.... 17. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis V. G. patvirtino savo duotus... 18. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto... 19. Iš VTMT Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertės K. G. specialisto... 20. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos... 21. Liudytojas A. M. teismui parodė, kad jis dirba Trakų rajono policijos... 22. 2017 m. spalio 18 d. vakare tik pradėjus darbą gavo pranešimą, kad ( - ),... 23. Jiems atvykus kaltinamoji, su antrankiais ant rankų, išeidinėjo pro duris.... 24. Liudytojas R. V. teismui parodė, kad jis dirba Vilniaus apskrities VPK Trakų... 25. 2017-10-18 d. gavo pranešimą iš Vilniaus apskrities VPK, kad Trakų rajone,... 26. Kalbėjo su sulaikytąja, klausė kodėl pabėgo, sakė, kad išsigando. Ji... 27. Pačioje pradžioje, kai uždėjo antrankius, kaltinamoji buvo neblaivi.... 28. Liudytojas J. U. teismui parodė, kad su seserimi N. B. gyvena viename name. Be... 29. Tačiau matė kaip nukentėjusysis ranka laikė už pilvo, suprato, kad... 30. Sesuo apie 5.20 val. atėjo į namus. Neužilgo atvažiavo policija ir sulaikė... 31. Liudytojas A. B. teismui parodė, kad jis, 2017-10-18, apie 17.00 val., grįžo... 32. R. Ž. jam sakė, kad motina atėjo pas juos su peiliu, kurį paliko pas juos.... 33. Liudytoja R. Ž. teismui parodė, kad kaltinamoji jai - ne giminaitė.... 34. Tą patį vakarą, N. B. buvo atėjusi pas juos į kambarį ir pasakė, kad... 35. Iš 2017-10-19 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros... 36. Kaltinamosios N. B. nusikalstama veika yra be jos pačios dalinio... 37. Teismas, įvertinęs byloje ištirtų įrodymų visumą, laiko, jog... 38. Tarp kaltinamosios N. B. nusikalstamos veikos ir nukentėjusiajam V. G.... 39. N. B. atsakomybės lengvinančių aplinkybių nėra.... 40. N. B. sunkinanti aplinkybė yra, kad nusikalstamą veiką padarė būdama... 41. N. B. neteista, už administracinius teisės pažeidimus nebausta (b. l. 127),... 42. Teismas, skirdamas bausmę N. B. atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį... 43. Įvertinus visas minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad N. B. skirtina... 44. Teismo manymu, BK 41 str. numatyti tikslai bus pasiekti skiriant N. B.... 45. Iš bylos aplinkybių matyti, kad N. B. pati savo noru pas teisėsaugos organus... 46. Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62... 47. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog BK 54 straipsnio 3 dalis nustato,... 48. Vertinant N. B. asmenybę nustatyta, jog ji praeityje neteista, galiojančių... 49. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktas civilinis ieškinys 1 855,10 Eur... 50. Daiktinai įrodymai: 3 medžiagų atraižos, nuoplova, nukentėjusiojo V. G.... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 298, 301... 52. N. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135... 53. N. B. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį... 54. Priteisti iš N. B. Vilniaus teritorinei ligonių kasai 1 855,10 Eur už... 55. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 3... 56. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...