Byla 1A-650-174-2013
Dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendžio, kuriuo S. Č., asmens kodas (duomenys neskelbtini), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį ir nubaustas 25 MGL (3 250 Lt) dydžio bauda

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Reginos Bertašienės, Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Audriui Kvajauskui, dalyvaujant prokurorei Vidai Skalauskienei, nuteistojo S. Č. gynėjai advokatei Irmai Grikšelienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. Č. gynėjos advokatės Irmos Grikšelienės apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendžio, kuriuo S. Č., asmens kodas ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį ir nubaustas 25 MGL (3 250 Lt) dydžio bauda.

2Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nuspręsta palikti nepakeistą.

3Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – J. P. eksperimentinius rašysenos ir parašų pavyzdžius (6 lapai) ir S. Č. rašysenos ir parašų pavyzdžius (11 lapų), nuspręsta palikti saugoti kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

42012-02-25 prašymą priimti į darbą, 2011-03-01 prašymą atleisti iš darbo, 2011-02-25 darbo sutartį, 2011-03-01 darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį ir 2011-03-14 darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį nuspręsta palikti baudžiamojoje byloje.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6S. Č. nuteistas už tai, kad jis laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 25 d. iki 2011 m. kovo 14 d. savo namuose, esančiuose ( - ), būdamas S. Č. individualios įmonės savininkas, suklastojo penkis tikrus dokumentus, tai yra:

72011-02-25 J. P. vardu surašytame prašyme priimti į darbą S. Č. individualioje įmonėje vairuotoju, ant prašymo apačioje esančios taškinės linijos pasirašė už J. P. ir taip suklastojo šį tikrą dokumentą;

82011-02-25 J. P. darbo sutartyje Nr. 16 su S. Č. individualia įmone dviejose vietose ties J. P. pavarde pasirašė už J. P. ir taip suklastojo šį tikrą dokumentą;

92011-03-01 J. P. vardu surašytame prašyme atleisti iš darbo (vairuotojo pareigų) S. Č. individualioje įmonėje ant prašymo apačioje esančios taškinės linijos pasirašė už J. P. ir taip suklastojo šį tikrą dokumentą;

10S. Č. individualios įmonės 2011-03-01 darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje, eilutėje, pažymėtoje Nr. 2, ties J. P. pavarde, pasirašė už J. P. ir taip suklastojo šį tikrą dokumentą;

11S. Č. individualios įmonės 2011-03-14 darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje, eilutėje, pažymėtoje Nr. 11, ties J. P. pavarde, pasirašė už J. P. ir taip suklastojo šį tikrą dokumentą.

12Apeliaciniu skundu nuteistojo S. Č. gynėja advokatė I. Grikšelienė prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendį ir S. Č. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką. Teigia, jog teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, dėl to priėmė nepagrįstą ir neteisėtą apkaltinamąjį nuosprendį S. Č..

13Nurodo, kad S. Č. pripažintas kaltu dėl to, kad jis: „ <...> savo namuose, esančiuose ( - ), būdamas S. Č. individualios įmonės savininkas, suklastojo penkis tikrus dokumentus“, t. y. pasirašė už J. P. prašymą priimti į darbą, darbo sutartį, prašymą atleisti iš darbo dviejose vietose darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje. Taigi S. Č. pareikštas kaltinimas yra labai konkretus, t. y. kad S. Č. savo namuose pasirašė už J. P.. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad minėti dokumentai buvo suklastoti S. Č. namuose ir kad šiuose dokumentuose S. Č. pasirašė už J. P..

14Teismo teiginys, kad S. Č. kaltė įrodyta jo paties parodymais, yra visiškai nepagrįstas, kadangi S. Č. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios neigė klastojęs dokumentus, nurodydamas, kad paruoštus dokumentus jis paliko savo žmonai E. Č., ir pasakė, jog atvažiuos J. P. juos pasirašyti. Be to, S. Č. teigė, jog jis buvo įsitikinęs, kad visi parašai yra J. P., o ar tuos parašus suklastojo jo žmona, ar kitas asmuo, jis nežino. Šiuo atveju nėra žinoma, kokie santykiai yra tarp S. Č. ir jo sutuoktinės, gal dėl tam tikrų priežasčių galėjo šiuos parašus suklastoti ir S. Č. žmona, S. Č. apie tai nežinant, tačiau ši versija byloje nebuvo tiriama.

15Teismas S. Č. kaltę grindė jo parodymais, duotais civilinėje byloje, kurios nagrinėjimo metu S. Č. nurodė, kad J. P. visur pasirašinėjo prie jo pats, tačiau, apeliantės teigimu, akivaizdu, kad S. Č. apklausa buvo atlikta pažeidžiant jo teisę į gynybą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 10 straipsnis), nes jis buvo apklaustas apie tariamai jo įvykdytą nusikalstamą veiką po to, kai buvo atlikta ekspertizė ir nustatyta, kad iš jo įmonės paimti dokumentai yra suklastoti. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad buvo pažeista S. Č. teisė į gynybą, teismas negalėjo grįsti apkaltinamąjį nuosprendį minėtais S. Č. parodymais, tuo labiau, kad šie parodymai neįrodo, kad dokumentus suklastojo pats S. Č..

16Nors teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, kad S. Č. kaltė įrodyta liudytojo J. P. parodymais, tačiau nuteistojo S. Č. gynėja apeliaciniame skunde pažymi, kad teismas nevertino tos aplinkybės, jog J. P. teisme teigė, kad prašymą priimti į darbą jis pasirašė pats, o darbo sutartį jis turėjo pasiėmęs. Todėl visiškai neaišku, kaip atsirado suklastotas prašymas priimti į darbą, jeigu net tikslo nebuvo klastoti, turint tikrą parašą.

17Teismas konstatavo, kad netikėti liudytojo J. P. parodymais, nors jo ir S. Č. santykiai yra blogi, nėra pagrindo, tačiau šis liudytojas teisme nurodė, kad jis nežino, kas galėjo suklastoti jo parašus. Taigi liudytojas J. P. S. Č. kaltės dėl jam inkriminuoto nusikaltimo net nepatvirtino, todėl teismo teiginys, kad kaltė įrodyta šio liudytojo parodymais, visiškai nepagrįstas.

18Teismas nepagrįstai kaltinamojo S. Č. atsisakymą duoti parodymus teisminio bylos nagrinėjimo metu vertino kaip pastarojo siekį išvengti atsakomybes, kadangi teisė kaltinamajam atsisakyti duoti parodymus yra numatyta įstatyme (BPK 272 straipsnio 1 dalis) ir tai negali būti laikoma jo kaltės įrodymu. Ne kaltinamasis turi pareigą įrodyti savo nekaltumą, o prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos privalo atskleisti nusikalstamą veiką (BPK 2 straipsnis).

19Nors teismas konstatavo, kad S. Č. kaltė įrodyta ekspertizės aktu bei specialisto išvada, tačiau nė vienas iš šių dokumentų nepatvirtina, kad S. Č. pasirašė už J. P.. Be to, apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad teismas netiksliai pacitavo Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2012-10-23 specialisto išvadą, nuosprendyje nurodydamas, kad: „Lyginant tiriamuosius parašus su palyginimui pateiktais S. Č. rašysenos ir parašų pavyzdžiais, nustatyti pavieniai sutapimai ir skirtumai“, nors specialisto išvadoje nurodyta taip: „Lyginant šiuos tiriamuosius parašus su palyginimui pateiktais S. Č. rašysenos ir parašų pavyzdžiais, nustatyti tik pavieniai sutapimai ir skirtumai, kurių nei vieni, nei kiti nesudaro pakankamos visumos išvadai duoti.“

20Taigi byloje nebuvo surinkta jokių objektyvių ir patikimų įrodymų, kad S. Č. suklastojo dokumentus, t. y. kad jis savo namuose pasirašė penkis dokumentus už J. P.. Bylos faktiniais duomenimis visiškai neįrodyta, kad S. Č. suklastojo tikrus dokumentus, todėl teismas apkaltinamąjį nuosprendį grindė tik prielaidomis.

21Tas faktas, kad S. Č. nurodė, jog visus įmonės dokumentus jis laikė savo namuose, negali būti laikomas įrodymu, kad S. Č. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Byloje nebuvo surinkta jokių įrodymų, kad dokumentai buvo suklastoti S. Č. namuose.

22Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis privalo būti nustatytas ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Nekaltumo prezumpcijos nuostatos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, BPK 44 straipsnyje, reglamentuoja tai, kad kiekvienas žmogus, kaltinamas nusikaltimo padarymu, laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas pagal įstatymą, baudžiamajame procese kaltės įrodinėjimo našta tenka kaltinančiai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2012-06-26 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-372/2012, 2011-06-14 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-319/2011).

23Baudžiamojoje teisėje ypatingai svarbus principas in dubio pro reo, reiškiantis tai, kad jeigu egzistuoja abejonės, jas reikia aiškinti kaltinamojo naudai. Šio principo svarbą ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs LAT, jis įtvirtintas ir LAT senato 2003-06-20 nutarimo Nr. 40 3.1.8 punkte, kuriame nustatyta, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką, bei kitas svarbias bylos aplinkybes, o visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai, kai išnaudojus visas galimybes nepavyksta jų pašalinti.

24Kadangi šioje byloje pirmosios instancijos teismas S. Č. kaltę padarius BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą grindė tik prielaidomis, objektyvių duomenų, kuriais remiantis būtų galima daryti neabejotiną išvadą dėl S. Č. kaltės padarius šią nusikalstamą veiką, nėra, todėl skundžiamas apkaltinamasis nuosprendis turėtų būti panaikintas ir S. Č. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką.

25Nuteistojo S. Č. gynėja advokatė I. Grikšelienė prašo apeliacinį skundą tenkinti.

26Prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti.

27Apeliacinis skundas tenkintinas.

28S. Č. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad laikotarpiu nuo 2011-02-25 iki 2011-03-14 savo namuose, būdamas S. Č. individualios įmonės savininkas, suklastojo penkis kaltinime nurodytus tikrus dokumentus, pasirašydamas juose ties J. P. pavarde už J. P..

29Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamame pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pateiktą įrodymų vertinimą konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas S. Č. kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, padarė neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių išvadas, nepatvirtintas teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais, dėl to netinkamai išsprendė S. Č. kaltės klausimą.

30Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad byloje nėra objektyvių ir abejonių nekeliančių duomenų, jog S. Č., būdamas S. Č. individualios įmonės savininkas, savo namuose, laikotarpiu nuo 2011-02-25 iki 2011-03-14, suklastojo penkis kaltinime nurodytus tikrus dokumentus, pasirašydamas juose ties J. P. pavarde už J. P..

31Pirmosios instancijos teismas S. Č. pripažindamas kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį rėmėsi iš esmės liudytojo J. P. bylos nagrinėjimo apylinkės teisme duotais parodymais, ekspertizės aktu, specialisto išvada, ekspertizės aktu bei S. Č. civilinės bylos nagrinėjimo metu duotais parodymais. Taip pat nurodė, kad S. Č. kaltė dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo padarymo įrodyta jo paties parodymais. Teismas pažymėjo, jog nors kaltinamasis nepripažįsta savo kaltės dėl nusikaltimo padarymo, nepaaiškino teismui jokių aplinkybių, tačiau 2012-11-30 apklausiamas kaip įtariamasis S. Č. parodė, kad 2011 m. vasario mėn. pabaigoje, tikslesnės datos neprisimena, Šilutės m. sutiktas J. P. paprašė jo, kad priimtų į darbą taksi vairuotoju. Jis sutiko ir sutarė, kad kurią nors dieną J. P. atvažiuos pas jį į namus pasirašyti priėmimo į darbą dokumentų. Jis suruošė visus reikiamus dokumentus dėl J. P. priėmimo į darbą ir paliko savo namuose. Žmonai E. Č. pasakė, kad atvažiuos J. P., iš kurio reikia paimti parašus. Vėliau nesiaiškino, ar jo paliktus dokumentus pasirašė J. P., ar kas kitas. Visus S. Č. individualios įmonės dokumentus jis laiko savo namuose. Lygiai taip pat buvo ir su prašymu atleisti iš darbo ir darbo užmokesčio žiniaraščiais. Jis buvo įsitikinęs, kad tie parašai yra J. P.. Ar tuos parašus suklastojo žmona E. Č., ar kitas asmuo, nežino. Be to, teismas atkreipė dėmesį į S. Č. civilinės bylos Nr. 2-1171-351/2011 nagrinėjimo metu duotus parodymus, pažymėdamas, jog atsakovas S. Č. minėtos civilinės bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad įmonės dokumentus tvarko jis pats vienas, kad J. P. dokumentus pasirašinėjo prie jo – S. Č.. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei į tai, kad ekspertai nustatė, jog minėtus dokumentus pasirašė ne J. P., o S. Č. nurodė, kad jis vienas tvarkė įmonės dokumentus, kurie buvo laikomi jo namuose, teismas padarė išvadą, kad kaltinime nurodytus dokumentus suklastojo įmonės savininkas ir vadovas S. Č..

32Kaip matyti iš bylos duomenų, teismas, pripažindamas S. Č. kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, iš esmės rėmėsi vien tik liudytojo J. P. parodymais, kurių jokie objektyvūs bylos duomenys nepatvirtina. Be to, šis liudytojas teisme nurodė, jog jis nežino, kas galėjo suklastoti jo parašus. Todėl šio liudytojo parodymai, priešingai nei konstatavo teismas, S. Č. kaltės dėl jam inkriminuoto nusikaltimo nepatvirtino. Kita vertus, pats J. P. tiek šios, tiek civilinės bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad prašymą priimti į darbą pasirašė jis pats, o darbo sutartį jis turėjo pasiėmęs. Tuo tarpu Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2011-09-27 ekspertizės akte Nr. 11K-303 (11), 11K-304 (11), be kita ko, nurodyta, kad ekspertizei pateiktuose prašymuose priimti į darbą ir atleisti iš darbo J. P. vardu pasirašė ne J. P., o kitas asmuo, nors, kaip minėta, pats J. P. teisme patvirtino, kad prašyme priimti į darbą pasirašė jis pats. Todėl lieka neaišku, kaip atsirado suklastotas prašymas priimti į darbą, jeigu pats J. P. patvirtino, kad šiame dokumente pasirašė jis pats.

33Be to, teismas rėmėsi minėtu ekspertizės aktu bei Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2012-10-23 specialisto išvada Nr. 11K-184 (12), tačiau juose tik nurodyta, kad kaltinime nurodytus dokumentus J. P. vardu pasirašė ne J. P., o kitas asmuo. 2012-10-23 specialisto išvadoje nurodyta, kad tirti pateiktuose 2011-02-25 prašyme priimti į darbą ir 2011-03-01 prašyme atleisti iš darbo J. P. vardu rankraštinius įrašus parašė S. Č.. Nustatyti, ar minėtuose prašymuose, taip pat 2011-02-25 darbo sutartyje Nr. 16 ir 2011-03-01 bei 2011-03-14 darbo užmokesčio žiniaraščiuose J. P. vardu pasirašė S. Č. ar kitas asmuo, nėra galimybės, kadangi tiriamieji parašai yra paprasti, pasirašyti pamėgdžiojant tikrą J. P. parašą, todėl juose neatsispindi požymių visuma, pakankama asmens, pasirašiusio kito asmens vardu, identifikavimui. Lyginant šiuos tiriamuosius parašus su palyginimui pateiktais S. Č. rašysenos ir parašų pavyzdžiais, nustatyti tik pavieniai sutapimai ir skirtumai, kurių nei vieni, nei kiti nesudaro pakankamos visumos išvadai duoti. Taigi tiek ekspertizės akte, tiek specialisto išvadoje nurodyta, kad minėtuose dokumentuose J. P. vardu pasirašė ne J. P., o kitas asmuo, tačiau nepateikta kategoriška išvada, kad šiuose dokumentuose už J. P. pasirašė S. Č.. Todėl ekspertizės aktas bei specialisto išvada negali būti pakankamu S. Č. kaltės dėl dokumentų suklastojimo įrodymu.

34Nors teismas skundžiame nuosprendyje nurodė, kad S. Č. kaltė įrodyta ir jo paties parodymais, tačiau S. Č. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios savo kaltę dėl dokumentų suklastojimo neigė, aiškino, kad paruoštus dokumentus jis paliko savo žmonai E. Č. ir pasakė, kad atvažiuos J. P. juos pasirašyti. S. Č. nuomone, visus dokumentus pasirašė J. P.. S. Č. nurodė nežinantis, ar parašus suklastojo jo žmona, ar kitas asmuo. Tačiau nagrinėjamoje byloje nebuvo tiriama S. Č. versija, ar dėl tam tikrų priežasčių galėjo parašus suklastoti ir jo žmona, jam apie tai nežinant, E. Č. teisme nebuvo apklausta.

35Be to, teismas rėmėsi S. Č. civilinėje byloje duotais parodymais, tačiau skundžiamame nuosprendyje nurodyti S. Č. parodymai, duoti civilinės bylos nagrinėjimo metu, priešingai nei konstatavo teismas, neleidžia padaryti išvados, kad dokumentus suklastojo būtent S. Č.. Pastarasis civilinės bylos nagrinėjimo metu tik nurodė, kad jis surašė dokumentus J. P. vardu, tačiau dėl to ginčo nagrinėjamoje byloje nėra, o tai, kad J. P. parašai buvo suklastoti S. Č. namuose ir kad juos suklastojo būtent S. Č., pastarojo parodymai civilinėje byloje bei šioje baudžiamojoje byloje esantys faktiniai duomenys nepatvirtina. S. Č. civilinėje byloje duoti parodymai, kad J. P. visur pasirašinėjo prie jo pats, kad visus savo įmonės dokumentus S. Č. laikė savo namuose, priešingai nei skundžiamame nuosprendyje konstatavo pirmosios instancijos teismas, neleidžia daryti išvados, kad dokumentai buvo suklastoti S. Č. namuose ir kad būtent S. Č. pasirašė visuose tyrimui pateiktuose dokumentuose už J. P.. Kaip minėta, pats J. P. teisme patvirtino, kad prašyme priimti į darbą pasirašė jis pats, nors ekspertizės akte padaryta priešinga išvada, t. y. nurodyta, kad ekspertizei pateiktame prašyme priimti į darbą J. P. vardu pasirašė ne J. P., o kitas asmuo, tai paneigia paties J. P. teisminio bylos nagrinėjimo metu duoti parodymai.

36Esant aptartų duomenų visumai, akivaizdu, jog teismas nuteistojo S. Č. versijos, kad jis dokumentų neklastojo, objektyviai nepaneigė. Byloje esantys faktiniai duomenys neleidžia daryti kategoriškos ir neabejotinos išvados, kad S. Č. savo namuose suklastojo kaltinime nurodytus dokumentus.

37Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes, abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tada, kai išnaudojus visas galimybes nepavyksta jų pašalinti. Nagrinėjamu atveju nesant galimybių paneigti nuteistojo versijos, jog jis dokumentų neklastojo, be to, atsižvelgiant į tai, kad S. Č., jo teigimu, nežinojo, kad kaltinime nurodyti dokumentai – prašymai priimti į darbą ir atleisti iš darbo, darbo sutartis ir du darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai – yra suklastoti, nesant patikrintai versijai, ar dokumentus galėjo suklastoti S. Č. žmona (tokią versiją teisiamojo posėdžio metu pateikė S. Č., tačiau ji nebuvo patikrinta), daroma išvada, kad nagrinėjamoje byloje neįrodyta, jog minėtus dokumentus suklastojo S. Č..

38Apibendrindama apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje neteisingai nustatė nusikalstamos veikos aplinkybes ir be pagrindo nuteisė S. Č. dėl dokumentų klastojimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Apkaltinamasis nuosprendis dėl dokumentų suklastojimo yra neteisėtas ir nepagrįstas, paremtas tik prielaidomis, todėl naikintinas ir S. Č. priimtinas išteisinamasis nuosprendis, nes neįrodyta, kad S. Č. dalyvavo jam inkriminuoto nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, padaryme (BPK 329 straipsnio 1 punktas).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

40Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį:

41S. Č. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką.

42Panaikinti S. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki... 3. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – J.... 4. 2012-02-25 prašymą priimti į darbą, 2011-03-01 prašymą atleisti iš... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. S. Č. nuteistas už tai, kad jis laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 25 d. iki... 7. 2011-02-25 J. P. vardu surašytame prašyme priimti į darbą S. Č.... 8. 2011-02-25 J. P. darbo sutartyje Nr. 16 su S. Č. individualia įmone dviejose... 9. 2011-03-01 J. P. vardu surašytame prašyme atleisti iš darbo (vairuotojo... 10. S. Č. individualios įmonės 2011-03-01 darbo užmokesčio išmokėjimo... 11. S. Č. individualios įmonės 2011-03-14 darbo užmokesčio išmokėjimo... 12. Apeliaciniu skundu nuteistojo S. Č. gynėja advokatė I. Grikšelienė prašo... 13. Nurodo, kad S. Č. pripažintas kaltu dėl to, kad jis: „ <...> savo... 14. Teismo teiginys, kad S. Č. kaltė įrodyta jo paties parodymais, yra visiškai... 15. Teismas S. Č. kaltę grindė jo parodymais, duotais civilinėje byloje, kurios... 16. Nors teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, kad S. Č. kaltė įrodyta... 17. Teismas konstatavo, kad netikėti liudytojo J. P. parodymais, nors jo ir S. Č.... 18. Teismas nepagrįstai kaltinamojo S. Č. atsisakymą duoti parodymus teisminio... 19. Nors teismas konstatavo, kad S. Č. kaltė įrodyta ekspertizės aktu bei... 20. Taigi byloje nebuvo surinkta jokių objektyvių ir patikimų įrodymų, kad S.... 21. Tas faktas, kad S. Č. nurodė, jog visus įmonės dokumentus jis laikė savo... 22. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis privalo... 23. Baudžiamojoje teisėje ypatingai svarbus principas in dubio pro reo,... 24. Kadangi šioje byloje pirmosios instancijos teismas S. Č. kaltę padarius BK... 25. Nuteistojo S. Č. gynėja advokatė I. Grikšelienė prašo apeliacinį skundą... 26. Prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti.... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 28. S. Č. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad laikotarpiu nuo... 29. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamame pirmosios... 30. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi byloje surinktų įrodymų... 31. Pirmosios instancijos teismas S. Č. pripažindamas kaltu pagal BK 300... 32. Kaip matyti iš bylos duomenų, teismas, pripažindamas S. Č. kaltu pagal BK... 33. Be to, teismas rėmėsi minėtu ekspertizės aktu bei Lietuvos teismo... 34. Nors teismas skundžiame nuosprendyje nurodė, kad S. Č. kaltė įrodyta ir jo... 35. Be to, teismas rėmėsi S. Č. civilinėje byloje duotais parodymais, tačiau... 36. Esant aptartų duomenų visumai, akivaizdu, jog teismas nuteistojo S. Č.... 37. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo... 38. Apibendrindama apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja,... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 40. Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendį... 41. S. Č. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes neįrodyta, kad jis... 42. Panaikinti S. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį...