Byla 2-1138/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „BILAN“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1921-160/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „BILAN“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kelio iliuzija“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „BALDŲ GALERIJA“. Tretieji asmenys – akcinė bendrovė SEB bankas, „Swedbank“, akcinė bendrovė.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „BILAN“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „BALDŲ GALERIJA“, bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Posterus“. Nurodė, kad UAB „BILAN“ yra atsakovo kreditorius, nes atsakovas ieškovui yra skolingas 31 015,50 Lt už suteiktas buhalterines paslaugas pagal 2010 m. lapkričio 15 d. sutartį Nr. 94. Atsakovas taip pat skolingas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Pareiškėjas yra įvykdęs Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ? ĮBĮ) 6 straipsnio 1, 4 dalyje numatytas pareigas.

5UAB „BILAN“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo priimtas teisėjo 2012 m. gruodžio 4 d. rezoliucija.

62013 m. sausio 16 d. teisėjo rezoliucija į bylą bendraieškiu įtraukta UAB „Kelio iliuzija“, kuri prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „BALDŲ GALERIJA“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas UAB „BALDŲ GALERIJA“ yra skolingas 15 000 Lt.

7„Swedbank“, AB, atsižvelgdamas į tai, jog bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiniam teisiniam reikalavimui, todėl ir nedalyvaujantys byloje asmenys iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras, kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankrovita“. Teisėjo 2012 m. gruodžio 20 d. rezoliucija „Swedbank“, AB prašymas priimtas, teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartyje „Swedbank“, AB įvardintas trečiuoju asmeniu.

82012 m. gruodžio 31 d. teisėjo rezoliucija į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas AB SEB bankas, kuris prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, kurio finansiniam reikalavimui užtikrinti yra įkeistas visas atsakovo nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 18 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „BALDŲ GALERIJA“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“.

10Teismas nurodė, kad UAB „Kelio iliuzija“ bei „Swedbank“, AB nėra nurodyti atsakovo sudarytame kreditorių sąraše, tačiau šie asmenys teismui pateikė dokumentus dėl atsakovo skolų ir atsakovas skolas šiems asmenims pripažįsta, todėl skiriant administratorių teismas svarstė visas pateiktas bankroto administratorių kandidatūras. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimais patvirtinta, kad UAB „Posterus“, UAB „Bankrovita“, UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, UAB „Ius Positivum“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, sprendė, jog visi siūlomi asmenys gali būti skiriami administratoriais. Teismas, remdamasis tuo, jog visi administratoriai veikia Vilniaus regione ir administruoti bankrutuojančią bendrovę dėl dislokacijos visiems yra patogu, kad bankrutuojančios įmonės veiklos ir skolų apimtis yra didelė, padarė išvadą, jog administratoriumi skirtina bendrovė, turinti pakankamą darbo patirtį. Kadangi administratorių pasiūliusio kreditoriaus UAB „Kelio iliuzija“ finansinis interesas dėl savo dydžio, lyginant su kitais, negali daryti įtakos kitų kreditorių ir savininko teisėms ir teisėtiems interesams, teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kelio iliuzija“ pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą – UAB „Ius Positivum“.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas UAB „BILAN“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspręsti klausimą iš esmės ? tenkinti ieškovo UAB „BILAN“ prašymą skirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Posterus“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „Kelio iliuzija“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui kaip kreditorius, tačiau ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų neįvykdė. Teismas, priimdamas procesinį sprendimą laikyti UAB „Kelio iliuzija“ bendraieškiu ir tenkindamas šio bendraieškio prašymą skirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Ius Positivum“, priėmė neteisėtą nutartį dėl administratoriaus skyrimo.
  2. Teismas, spręsdamas apie UAB „Kelio iliuzija“ reikalavimo teisę, vadovavosi vien tik UAB „Kelio iliuzija“ pateiktais dokumentais, tai yra tuo, kad UAB „Kelio iliuzija“ yra sumokėjęs atsakovui 15 000 Lt užstatą, tačiau nei ieškovui, nei atsakovui pateikti prieštaravimus šiam reikalavimui nebuvo suteikta galimybė. 2013 m. sausio 10 d., tai yra dar iki teismo 2013 m. sausio 17 d. posėdžio atsakovas atsiskaitė su UAB „Kelio iliuzija“, grąžindamas 15 000 Lt užstatą. Nei ieškovui, nei atsakovui nežinant apie UAB „Kelio iliuzija“ ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, UAB „Kelio iliuzija“ nesilaikant ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, teismui negalėjo būti iš anksto pateikta minėta informacija. Kadangi UAB „Kelio iliuzija“, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, neturėjo reikalavimo teisių į atsakovą, pripažintinas nepagrįstu teismo procesinis sprendimas laikyti UAB „Kelio iliuzija“ atsakovo kreditoriumi ir bendraieškiu. Nesant materialinio pagrindo laikyti UAB „Kelio iliuzija“ atsakovo kreditoriumi, pripažintina neteisėta teismo nutarties dalis skirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Ius Positivum“ pagal asmens, neturinčio reikalavimo teisių, pasiūlymą.
  3. UAB „Kelio iliuzija“ nepriskirtina nė vienam iš ĮBĮ 5 straipsnyje išvardytų asmenų, turinčių teisę pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, todėl neturėjo teisės pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Ius Positivum“, pažeidė ĮBĮ 5 straipsnio 1, 2 dalis, 11 straipsnio 2 dalį, todėl priėmė neteisėtą ir naikintiną nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

12Atsakovas UAB „BALDŲ GALERIJA“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspręsti klausimą iš esmės ? tenkinti ieškovo UAB „BILAN“ prašymą skirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Posterus“. Nurodo, kad sutinka su atskirojo skundo argumentais.

13Trečiasis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo ieškovo UAB „BILAN“ atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad bankroto bylos iškėlimą atsakovui inicijavo UAB „BILAN“ ir šis kreditorius įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimus, todėl ieškovas UAB „Kelio iliuzija“ neturėjo prievolės grįžti į ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją. Aplinkybė, jog bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi paskirtas asmuo, kurį pasiūlė gal būt tokios teisės neturėjęs asmuo, per se nesudaro pagrindo naikinti nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius. Apeliantas nenurodė jokių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, jog pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB „Ius Positivum“ neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Nenustačius ĮBĮ įtvirtintų reikalavimų, keliamų bankroto administratoriui, pažeidimų, taip pat nesant jokių duomenų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą ar bent objektyvaus turinio prielaidas, kad administratorius UAB „Ius Positivum“ yra ar gali būti šališkas bei suinteresuotas bylos baigtimi, neegzistuoja teisinis pagrindas, kuriuo remiantis skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis galėtų būti panaikinta.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria UAB „BALDŲ GALERIJA“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Ius Positivum“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (ieškovo) UAB „BILAN“ atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinant, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties (jos dalies) negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

15Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs ĮBĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Diskrecijos teisė skirti bankrutuojančios įmonės administratorių įstatymo suteikta teismui (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administratoriaus kandidatūrą teismui gali pasiūlyti asmenys, kuriems įstatymas suteikia teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Administratorius yra asmuo, turintis plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, ir nuo jo veiksmų itin priklauso tinkama visų kreditorių, pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais.

16Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą bendraieškiu ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą. Aplinkybė, jog į bylą siekiantis įstoti kreditorius nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos, neužkerta kelio jam dalyvauti jau prasidėjusiame procese, kadangi, priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir sprendžiant klausimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, nėra pagrindo reikalauti, kad vienas iš ieškovų grįžtų į ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010, 2011 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2041/2011). Todėl nepripažįstamas pagrįstu apelianto argumentas, kad UAB „Kelio iliuzija“ nesilaikius ĮBĮ 6 straipsnio 2, 4 dalyse nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinį sprendimą laikyti UAB „Kelio iliuzija“ bendraieškiu bei tenkindamas šio asmens prašymą dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, priėmė neteisėtą nutartį.

17Bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, kiek tai susiję su dalyvaujančių byloje asmenų procesine padėtimi. Įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą bei kartu pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tokio kreditoriaus procesinė padėtis yra bendraieškis, kadangi jo pozicija dėl pagrindinio reikalavimo – bankroto bylos iškėlimo įmonei (atsakovui) ir bankroto procedūrų pradėjimo atitinka pradinio ieškovo interesus. Teismas iki bankroto bylos iškėlimo gavęs įstatymų reikalavimus atitinkantį kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, turi leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tuomet šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo teisinę padėtį (šalies procesinę padėtį) atitinkančias procesines teises ir pareigas. Nagrinėjamu atveju UAB „Kelio iliuzija“ kreipėsi į teismą su prašymu, surašytu 2013 m. sausio 11 d., įtraukti ją į civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „BALDŲ GALERIJA“ bendraieškiu, tuo pagrindu, kad ji yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas už sumokėtą 15 000 Lt užstatą. Prie prašymo pridėjo savo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: 2012 m. vasario 29 d. nuomos sutartį Nr. 2012/02/29, pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. 0179530, 2012 m. gegužės 29 d. prašymą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir užstato grąžinimo, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimą atsisakyti įregistruoti juridinį faktą nekilnojamojo turto registre (2 t., 1-14 b. l.). UAB „Kelio iliuzija“ į bylą įtraukta bendraieškiu teisėjo 2013 m. sausio 16 d. rezoliucija. UAB „Kelio iliuzija“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą, kurią pirmosios instancijos teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia aplinkybe, jog nei ieškovui UAB „BILAN“, nei atsakovui nebuvo sudaryta galimybė pateikti prieštaravimus dėl UAB „Kelio iliuzija“ kreditorinio reikalavimo, kad 2013 m. sausio 10 d., tai yra iki teismo 2013 m. sausio 17 d. posėdžio atsakovas buvo atsiskaitęs su UAB „Kelio iliuzija“, grąžindamas 15 000 Lt užstatą, tačiau tai patvirtinantys duomenys pirmosios instancijos teismui negalėjo būti pateikti. Pasak apelianto, UAB „Kelio iliuzija“ nesant vienu iš ĮBĮ 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu asmeniu, UAB „Kelio iliuzija“ neturėjo teisės pateikti teismui pareikšimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir siūlyti atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą.

18Iš 2013 m. sausio 17 d. teismo posėdžio protokolo (2 t., 55-59 b. l.) matyti, jog ieškovo UAB „BILAN“ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad neprieštarauja dėl UAB „Kelio iliuzija“ įtraukimo į bylą bendraieškiu, tačiau pastebėjo, jog atsakovo teiktame kreditorių sąraše tokio kreditoriaus nėra, tad neaišku, ar tikrai tai dienai jis yra kreditorius (2 t., 56 b. l.). Atsakovo UAB „BALDŲ GALERIJA“ atstovas (vadovas) Z. R. tame teismo posėdyje aiškino, kad: „<...„Kelio iliuzija“ mokėjo man avansą..., mes sudarėme sutartį dėl žemės nuomos“...>, kad jis: „<...geruose santykiuose su įmonės vadovu ir jei reikia ? galiu savo pinigus įmonei grąžinti. Žinau, kad „Baldų galerija“ turi grąžinti pinigus, bet mums nesusiklostė su banku, nes neregistravo, todėl „Kelio iliuzija“ mes neįtraukėme į sąrašus. Jeigu reikia, tai „Kelio iliuzija“ vadovui Anatolijui aš grąžinsiu pinigus, nes mes geruose santykiuose“...> (2 t., 57 b. l.). Iš šių pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pateiktų atsakovo UAB „BALDŲ GALERIJA“ vadovo paaiškinimų matyti, kad 2013 m. sausio 17 d. atsakovas UAB „BALDŲ GALERIJA“ sumokėto 15 000 Lt užstato kreditoriui UAB „Kelio iliuzija“ nebuvo grąžinęs. Nors atskirajame skunde ieškovas UAB „BILAN“ ir nurodo, kad teikia atsakovui buhalterines paslaugas ir prie atskirojo skundo pridėjo kopiją pinigų priėmimo kvito serija UID Nr. 0394352, iš kurio matyti, kad esą dar 2013 m. sausio 10 d. (tai yra iki 2013 m. sausio 17 d. teismo posėdžio, kurio metu atsakovo vadovas aiškino, jog 15 000 Lt skola UAB „Kelio iliuzija“ nėra grąžinta), UAB „BALDŲ GALERIJA“ sumokėjo UAB „Kelio iliuzija“ 15 000 Lt sumą (kvite įrašytas pinigus sumokėjęs asmuo ? Z. R., pinigus gavęs ?A. S. (2 t., 87 b. l), tačiau ieškovo UAB „BILAN“ atstovas teismo posėdžio metu tik reiškė abejones, ar UAB „Kelio iliuzija“ iš tikrųjų yra atsakovo kreditorius. Gi UAB „BILAN“, kaip asmeniui, teikiančiam atsakovui buhalterines paslaugas, 2013 m. sausio 17 d. teismo posėdžio metu galėjo ir turėjo būti žinoma apie avanso (užstato) grąžinimo faktą dar 2013 m. sausio 10 d. Tuo labiau tokia aplinkybė turėjo būti žinoma atsakovo vadovui Z. R., tačiau teismo 2013 m. sausio 17 d. posėdyje jis aiškino priešingai, tai yra, kad UAB „Kelio iliuzija“ sumokėtas piniginis užstatas yra negrąžintas ir jis gali pinigus grąžinti. Tokios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą abejoti prie ieškovo UAB „BILAN“ atskirojo skundo bei prie atsakovo atsiliepimo į skundą (pasirašyto Z. R.) pridėto pinigų priėmimo kvito, kurio serija UID, Nr. 03943352, tikrąja surašymo data. Kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu neturėjo jokių duomenų apie tai, kad UAB „Kelio iliuzija“ nėra ar negali būti atsakovo kreditoriumi, kad UAB „Kelio iliuzija“ kartu su prašymu pateikti duomenys sudarė pakankamą pagrindą manyti, jog UAB „Kelio iliuzija“ yra atsakovo kreditorius, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog, priešingai nei nurodoma UAB „BILAN“ atskirajame skunde, UAB „Kelio iliuzija“ turėjo teisę teikti prašymą dėl įtraukimo į bylą bendraieškiu, taip pat teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Savo ruožtu pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą priimti procesinį sprendimą UAB „Kelio iliuzija“ pripažinti bendraieškiu, taip pat vertinti šio bendraieškio pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą bei skirti ją atsakovo bankroto administratoriumi.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo atskirajame skunde išdėstytais motyvais naikinti ar keisti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarties dalį dėl UAB „BALDŲ GALERIJA“ bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „BILAN“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 5. UAB „BILAN“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo priimtas teisėjo... 6. 2013 m. sausio 16 d. teisėjo rezoliucija į bylą bendraieškiu įtraukta UAB... 7. „Swedbank“, AB, atsižvelgdamas į tai, jog bankroto administratoriaus... 8. 2012 m. gruodžio 31 d. teisėjo rezoliucija į bylą trečiuoju asmeniu... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 18 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. Teismas nurodė, kad UAB „Kelio iliuzija“ bei „Swedbank“, AB nėra... 11. Ieškovas UAB „BILAN“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties dalį... 12. Atsakovas UAB „BALDŲ GALERIJA“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo ieškovo UAB... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria UAB „BALDŲ... 15. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 16. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, įmonės, kuriai inicijuojamas... 17. Bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, kiek tai susiję su dalyvaujančių... 18. Iš 2013 m. sausio 17 d. teismo posėdžio protokolo (2 t., 55-59 b. l.)... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarties dalį dėl UAB...