Byla A2-19365-877/2014
Dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, suinteresuoti asmenys S. Ž., I. J. firma „Greslitė“, J. S., UAB „Crepido“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos O. Ū. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009 pagal ieškovo B. Ū. ieškinį atsakovei O. Ū. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, suinteresuoti asmenys S. Ž., I. J. firma „Greslitė“, J. S., UAB „Crepido“,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2014-08-27 priimtas pareiškėjos O. Ū. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009, kurioje buvo patenkintas iš dalies ieškovo B. Ū. ieškinys atsakovei O. Ū. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo. Pareiškėja teigia, kad sprendimą priėmęs teismas padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, todėl prašo atnaujinti procesą, priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinant iš dalies: 1) palikti B. Ū. pavardę – Ū., O. Ū. – Ū.; 2) padalinti turtą tokia tvarka: B. Ū. nuosavybės teise priteisti automobilius: „Opel Kadett“, valstybinis Nr. ( - ) „Lancia Alfa“, valstybinis Nr. ( - ) „Lancia Thema“, valstybinis Nr. ( - ) priteisiant iš B. Ū. O. Ū. 1650 Lt kompensaciją; 3) priteisti iš B. Ū. O. Ū. 11979,04 Lt kompensaciją; 4) įsipareigojimus I. J. firmai „Greslitė“, S. Z. ir UAB „Crepido“ pripažinti solidaria B. Ū. ir O. Ū. prievole; 5) prievolę J. S. pripažinti asmenine B. Ū. prievole; 6) priteisti iš B. Ū. O. Ū. lėšas išlaikymui po 500 Lt kas mėnesį mokamomis išmokomis, kasmet indeksuojant jas Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

3Pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodyta, kad 2009-07-15 Kauno apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009, kuriuo iš dalies patenkino ieškovo B. Ū. ieškinį: nutraukė santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, paliko ieškovui pavardę – Ū., o atsakovei – M., priteisė ieškovui asmeninei nuosavybėn automobilius „Opel Kadett“, „Lancia Alfa“ ir „Lancia Thema“, o O. Ū. priteisė automobilį „VAZ 2103“. Teismas įsipareigojimus J. S. pripažino asmenine B. Ū. skola, o įsipareigojimus S. Z. bei I. J. firmai „Greslitė“ – solidaria B. Ū. ir O. Ū. skola. Mano, kad 2009-07-15 sprendimas yra neteisėtas, kadangi nagrinėjant bylą buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, t.y. civilinė byla buvo išnagrinėta pareiškėjai nedalyvaujant, jai apie bylą nepranešus, bei, vadovaujantis CPK 39 str. nuostatomis, teismui paskyrus jos interesus atstovauti kuratorę advokato padėjėją A. I., kuri negalėjo būti paskirta kuratore, nes kuratoriumi gali būti skiriamas advokatas, o ne advokato padėjėjas. Kadangi atsakovės atstovu buvo paskirtas asmuo, pagal įstatymą negalintis būti kuratoriumi, todėl yra pagrindo teigti, kad buvo padaryta aiški teisės taikymo klaida ir kad byla buvo išnagrinėta teismui tinkamai neinformavus atsakovės ir neužtikrinus jos teisių ir teisėtų interesų, nes netinkamas atstovo paskyrimas negali būti laikomas tinkamu šalies atstovavimu. Nesant tinkamo atstovavimo, atsakovė negalėjo atsikirsti į ieškovo ieškinio argumentus bei negalėjo pareikšti priešieškinio, tokiu būdu buvo pažeistos jos procesinės teisės. Be to, teismas netinkamai taikė CK 3.123 str. nuostatas, be pagrindo nukrypdamas nuo sutuoktinio bendro turto lygių dalių principo, ir padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą. Teismas į dalintino turto balansą įtraukė automobilį „VAZ 2103“, kurio realiai nebuvo, šis automobilis buvo paliktas Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, ir O. Ū. apie jo tolimesnį likimą neturi žinių, todėl teismas negalėjo automobilio įtraukti į dalijamo turto balansą, įkainoti 600 litų ir priteisti atsakovei. Pareiškėja nurodo, kad nors santuokos nutraukimo byloje B. Ū. pripažino, kad prievolė kreditoriui J. S. yra jo asmeninė prievolė, tačiau dalis šios prievolės buvo įvykdyta realizuojant iš varžytynių bendrą sutuoktinių turtą – butą su garažu, esančius ( - ), ir pervedant į teismo hipotekos skyriaus sąskaitą 23958,08 Lt. Kadangi išvaržytu santuokoje įgytu turtu buvo dengiama asmeninė B. Ū. prievolė, jis privalo kompensuoti pareiškėjai pusę išieškotos sumos, t.y. 11979,04 Lt. Pareiškėja nurodo, kad santuokos nutraukimo byloje B. Ū. neįtraukė dalyvauti byloje kreditorės UAB „Crepido“, kuriai Kauno miesto apylinkės teismo 2003-12-03 sprendimu iš O. Ū. įmonės „S.“ buvo priteista 14474,07 Lt. Nors UAB „Crepido“ 2004-08-18 buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, tačiau Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2005-01-07 nutartyje Nr. 12263-L-04 ši kreditorė buvo įvardinta, kas reiškia, kad 14474,07 Lt kreditorinis reikalavimas buvo perleistas kitam kreditoriui. B. Ū. šio kreditoriaus nenurodžius ir neinformavus apie bylą, iš O. Ū. individualios įmonės priteista skola nebuvo pripažinta solidaria sutuoktinių prievole, nors B. Ū. veikė O. Ū. įmonėje bendrais šeimos interesais. Pažymi, kad santuokos nutraukimo byloje nebuvo išspręstas išlaikymo jai priteisimo iš sutuoktinio klausimas. B. Ū. nesirūpino šeimos materialine padėtimi, dėl skolų buvo atjungta elektra šeimos būste adresu ( - ), vėliau šis turtas buvo realizuotas varžytynėse, o O. Ū. naujo savininko buvo iškeldinta, po to, paguldyta į Kauno psichiatrijos kliniką, kurioje 2005 metais buvo gydoma du kartus. Neturėdama kur gyventi ir bandydama susigrąžinti skolas iš skolininkų Kaliningrade, O. Ū. 2006 metų sausio mėnesio pradžioje išvyko į Kaliningradą ir gyveno iki 2013 metų lapkričio mėnesio pabaigos. Kaliningrade ji, neturėdama lėšų pragyvenimui, gyveno dvejuose vienuolynuose, dėl sveikatos sutrikimų 2006 m., 2007 m., 2013 m. buvo gydoma psichiatrijos ligoninėje, 2008 m. gydoma Kaliningrado apskrities ligoninėje dėl peršalimo ir inkstų uždegimo, taip pat dėl lėtinio inkstų uždegimo buvo gydoma 2009 m., be to, dėl įvairių traumų, peršalimo buvo gydoma Kaliningrado medicinos įstaigose 2010 – 2013 metais. Grįžusi į Lietuvą, ji 2013-12-06 buvo paguldyta į psichiatrijos ligoninę, kurioje gydėsi iki 2013-12-31. Kadangi sveikata negerėjo, gydytojų komisijos buvo nukreipta į neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisiją, kuri 2014-02-04 jai nustatė 40 procentų darbingumo lygį. Mano, kad dėl santuokoje įgytų sveikatos problemų ji santuokos nutraukimo metu buvo įgijusi teisę į išlaikymą, tačiau šios teisės negalėjo realizuoti, kadangi apie bylos nagrinėjimą jai nebuvo pranešta, o jos interesai nebuvo tinkamai atstovaujami. Jai pragyvenimui kas mėnesį reikalinga apie 1100 Lt. Kadangi jos pajamos sudaro 581 Lt kas mėnesį, iš B. Ū. priteistinas 500 Lt išlaikymas. Neturėdama lėšų pragyvenimui, o vėliau turėdama jų nepakankamai, nuolat varginant sveikatos problemoms, jai buvo apribota galimybė ieškotis teisinės pagalbos ir kreiptis dėl proceso atnaujinimo, 2009-07-15 sprendimas jai buvo įteiktas tik 2014-07-30, todėl mano, kad nepraleido CPK 368 str. nustatyto trijų mėnesių senaties termino.

4Kauno apylinkės teismo 2014-08-28 nutartimi byloje dalyvaujantys asmenys B. Ū., S. Ž., I. J. firma „Greslitė“, J. S., UAB „Crepido“ buvo informuoti apie teisę iki teismo posėdžio dienos pateikti teismui atsiliepimus į prašymą atnaujinti procesą, tačiau byloje dalyvaujantys asmenys iki teismo posėdžio dienos atsiliepimų nepateikė.

5Prašymas dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009 atnaujinimo atmestinas.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009, vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatytu pagrindu, t.y. kai 2009-07-15 sprendimą priėmęs teismas padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą. Taigi, pareiškėjos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas vertintinas bylos aplinkybių kontekste, siekiant išsiaiškinti, ar nurodytos aplinkybės leidžia protingai abejoti byloje priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu. Nors proceso įstatymas tiesiogiai nenustato teismo pareigos šiame etape vertinti ir byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, teismo priimto baigiamojo akto teisėtumo bei pagrįstumo, tačiau pats proceso atnaujinimo pagrindas turi būti vertinamas atsižvelgiant į tai, ar jis sudaro pagrindą atsirasti protingų abejonių dėl bylos baigties teisingumo. Kitoks aiškinimas iškreiptų proceso atnaujinimo stadijos išimtinį pobūdį ir sukurtų situaciją, kai vien tik esant formaliam pagrindui būtų galima vėl iš naujo pakartotinai nagrinėti užbaigtą bylą. Tai pažeistų teismo baigiamojo akto pagrindu tarp šalių atsiradusį teisinį stabilumą bei teisinį tikrumą, jų teisėtus lūkesčius.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad tai, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški CPK 366 str. 1 d. 9 p. prasme, įstatyme neatskleista, ši sąvoka yra vertinamoji. Klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t.y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2005; 2007-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007; kt.). Teismo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jai taikyti svarbių bylos aplinkybių nenustatymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai; neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir panašūs atvejai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; kt.).

8Pareiškėja teigia, kad 2009-07-15 sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, nes teismas santuokos nutraukimo bylą išnagrinėjo pareiškėjai nedalyvaujant, jai apie bylą nepranešus, bei paskyrus byloje kuratore advokato padėjėją A. I., nors, vadovaujantis CPK 39 str. nuostatomis, kuratoriumi gali būti paskirtas advokatas, o ne advokato padėjėjas, be to, teismas netinkamai taikė CK 3.123 str. nuostatas, nepagrįstai nukrypdamas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, nes į dalintino turto balansą įtraukė realiai neegzistuojantį automobilį „VAZ 2103“ ir šį automobilį priteisė O. Ū..

9Dėl kuratoriaus paskyrimo teisėtumo santuokos nutraukimo byloje

10CPK 111 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad teismui pateiktame ieškinyje turi būti nurodytos dalyvaujančių byloje asmenų gyvenamosios vietos arba ieškovui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, – jo buveinė arba pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai. Ieškovas B. Ū. kreipdamasis į teismą dėl santuokos nutraukimo nurodė ieškinio pareiškime atsakovės paskutinę žinomą gyvenamąją vietą ( - ) (1 t. 3-7, 36-40 b.l.). Neįteikus procesinių dokumentų atsakovei ieškovo nurodytu adresu, procesiniai dokumentai atsakovei buvo išsiųsti, atsižvelgiant į Gyventojų registrų tarnybos duomenis, atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau dokumentai grįžo neįteikti su pranešimu, kad atsakovė nurodytu adresu negyvena (1 t. 62, 65, 67 b.l.). VSDFV duomenų apie atsakovės darbovietę, į kurią būtų galima siųsti procesinius dokumentus, neturėjo (1 t. 55 b.l.). Siekdamas nustatyti atsakovės gyvenamąją vietą ir įteikti procesinius dokumentus, teismas 2009-03-18 ir 2009-04-24 nutartimis nustatė ieškovui terminą pasirinkti procesinių dokumentų įteikimo atsakovei būdą (1 t. 56-57, 68 b.l.), o ieškovui paprašius įteikti procesinius dokumentus atsakovei kuratoriaus pagalba, kuratore paskiriant advokato padėjėją A. I., teismas 2009-05-15 nutartimi prašymus tenkino, atsakovės kuratore paskirdamas advokato padėjėją A. I. bei apie kuratoriaus paskyrimą ir civilinės bylos nagrinėjimo datą, laiką, ginčo esmę ir faktą, kad byloje paskirtas kuratorius, paskelbdamas viešai spaudoje (CPK 39 str.; 1 t. 71-79, 88, 90 b.l.). Pažymėtina, kad vadovaujantis CK 2.17 str. 3 d. nuostatomis O. Ū. privalėjo raštu pranešti B. Ū. apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu asmuo šios pareigos neįvykdo, suinteresuotas asmuo turi teisę siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinėje jam žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje (CK 2.17 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad O. Ū. nepavyko įteikti procesinių dokumentų ieškovui žinomu jos gyvenamosios vietos adresu bei jos deklaruotu gyvenamosios vietos adresu, darytina išvada, kad O. Ū. neįvykdė pareigos pranešti suinteresuotiems asmenims apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Tokiu atveju ji prisiėmė su tuo susijusias pasekmes – prarado galimybę būti realiai informuota apie suinteresuotų asmenų veiksmus. Tokiu atveju nesąžiningo asmens (atsakovės) interesas būti realiai informuotam negali būti prioritetinis, lyginant su suinteresuoto asmens (ieškovo) interesu atlikti tas procedūras, kurias jis turi teisę atlikti, t.y. ieškovui neturi būti apribota galimybė nutraukti santuoką su atsakove vien dėl to, kad atsakovė neinformavo apie savo adreso pasikeitimą. Teismo vertinimu, santuokos nutraukimo byloje skirdamas atsakovei kuratorę, teismas nepažeidė įstatymo, nes byloje nebuvo duomenų apie atsakovės gyvenamąją ar darbo vietą, o remiantis CPK 39 str. 1 d., kuratorė atsakovei byloje atstovavo kaip atstovė pagal įstatymą, t.y. turėjo visas atstovaujamosios teises ir pareigas, šiuo atveju atsakovės teisėms byloje atstovavo advokato padėjėja A. I. (1 t. 77-79 b.l.). Teismas nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad CPK 39 str. draudžia kuratoriumi skirsti advokato padėjėją. Advokatūros įstatymo (2009-05-15 nutarties priėmimo metu galiojusi redakcija) 2 str. 1 d. nustatė, kad advokatų teikiamos paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą, išskyrus 4 str. 5 d. nurodytą atvejį, kai advokatas turi teisę teikti teisines paslaugas nemokamai. Taigi, advokatas turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti kuratoriaus paslaugas (4 str. 4 d.). Advokatūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 str. 2 d. nustatyta, kad šio straipsnio nurodytas paslaugas gali teikti ir advokato padėjėjai, įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir turintys visas Įstatyme numatytas advokato teises ir pareigas, išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus (34 str. 1 d., 2 d.). Darytina išvada, kad CPK 39 str. nedraudžia kuratoriumi paskirti advokato padėjėją, t.y. teisininką, turintį teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (Įstatymo 35 str. 1 d. 2 p.), atkreipiant dėmesį, kad CPK 39 str. nedraudžia kuratoriumi paskirti ir teisinio išsilavinimo neturintį asmenį, kuris yra fizinio asmens, kuriam skiriamas kuratorius, giminaitis arba sutuoktinis. Esant išdėstytoms aplinkybėms konstatuojama, kad atsakovės teisės civilinėje byloje nebuvo pažeistos ir kad santuokos nutraukimo bylą nagrinėjęs teismas turėjo pagrindą paskirti byloje kuratorių (CPK 129 str.), jį paskyrė atsakovės interesams atstovauti nepažeisdamas įstatymo.

11Dėl nukrypimo nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo

12Pareiškėja nurodo, kad teismas netinkamai taikė CK 3.123 str. nuostatas, be pagrindo nukrypo nuo sutuoktinio bendro turto lygių dalių principo ir padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, nes į dalintino turto balansą įtraukė realiai neegzistuojantį automobilį „VAZ 2103“ ir šį automobilį priteisė O. Ū.. Iš 2008-09-15 VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo pateiktos santuokos nutraukimo bylą nagrinėjančiam teismui pažymos (1 t. 11-12 b.l.) matyti, kad O. Ū. vardu įregistruota transporto priemonė „VAZ 2103“, valstybinis Nr. ( - ) Duomenų apie šios priemonės išregistravimą byloje nėra. Pareiškėja, žinodama, kad aptariama transporto priemonė neegzistuoja, turėjo kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl jos išregistravimo ar pateikti duomenis bei įrodymus apie transporto priemonės savininko pasikeitimą, tačiau nustatyta tvarka į VĮ „Regitra“ nesikreipė. Santuokos nutraukimo bylą nagrinėjęs teismas, atsižvelgdamas į VĮ „Regitra“ duomenis dėl transporto priemonės „VAZ 2103“ įregistravimo O. Ū. vardu bei ieškovo prašymą šią transporto priemonę įtraukti į dalintino turto balansą ir priteisti atsakovei, pagrįstai ir teisėtai šią transporto priemonę priteisė atsakovei. Teismas, spręsdamas sutuoktinių turto padalijimo klausimą, neprivalo veikti savo iniciatyva. CPK 376 straipsnyje įtvirtinta teismo pareiga savaime nereiškia teismo pareigos būti aktyviam visose šeimos bylose ar visų byloje pareikštų reikalavimų apimtyje. Pažymėtina, kad pareiškėja proceso atnaujinimo bylą nagrinėjančiam teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos teiginius dėl realiai neegzistuojančios transporto priemonės „VAZ 2103“, valstybinis Nr. ( - ) bei įrodymų dėl ieškovo B. Ū. nesąžiningumo, nuslepiant duomenis apie neegzistuojančią transporto priemonę.

13Dėl kitų pareiškėjos argumentų procesui atnaujinti

14Pareiškėja nurodo, B. Ū. asmeninė prievolė kreditoriui J. S. buvo vykdoma realizuojant iš varžytynių bendrą sutuoktinių turtą – butą su garažu, esančius ( - ), pervedant į teismo hipotekos skyriaus sąskaitą 23958,08 Lt. Kadangi išvaržytu santuokoje įgytu turtu buvo dengiama asmeninė B. Ū. prievolė, jis privalo kompensuoti pareiškėjai pusę išieškotos sumos, t.y. 11979,04 Lt. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2004-03-09 išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-314 dėl 81100 Lt skolos išieškojimo iš skolininko B. Ū. išieškotojui J. S., vykdomasis dokumentas pradėtas vykdyti antstolio Valdo Zubino kontoroje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (1 t. 13, 46 b.l.). Pareiškėja nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad ji skundė antstolio veiksmus vykdymo procese, kreipėsi į antstolį dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje ar kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių, patirtų realizavus jai priklausantį turtą, atlyginimo. Darytina išvada, kad santuokos nutraukimo bylą nagrinėjęs teismas 2009-07-15 sprendime pagrįstai priteisė iš ieškovo B. Ū. visus įsipareigojimus išieškotojui J. S. pagal 2004-03-09 vykdomąjį raštą pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

15Pareiškėja nurodo, kad santuokos nutraukimo byloje B. Ū. neinformavo apie bylą ir neįtraukė dalyvauti byloje kreditorės UAB „Crepido“, kuriai Kauno miesto apylinkės teismo 2003-12-03 sprendimu iš O. Ū. įmonės „S.“ buvo priteista 14474,07 Lt, todėl iš O. Ū. įmonės „S.“ priteista skola nebuvo pripažinta solidaria sutuoktinių prievole, nors B. Ū. veikė O. Ū. įmonėje bendrais šeimos interesais. Tačiau O. Ū. nepateikė teismui duomenų apie vykdomą išieškojimą iš O. Ū. įmonės „S.“ išieškotojai UAB „Crepido“ ar jos teisių perėmėjui, bei duomenų apie išieškotas sumas, taip pat įrodymų, patvirtinančių sutuoktinių prievolės minėtam kreditoriui bendrumą ir B. Ū. pareigą informuoti teismą apie šį kreditorių. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie tai, kad UAB „Crepido“ ar jos teisių perėmėjas būtų kreipęsis į Kauno apylinkės teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009, vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 7 p. nuostatomis (jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų). Teismas neturi duomenų, patvirtinančių ieškovo B. Ū. nesąžiningumą, sąmoningą siekimą išvengti prievolės vykdymo nepateikiant santuokos nutraukimo bylą nagrinėjusiam teismui informacijos apie pareiškėjos nurodytą kreditorių. Pažymėtina, kad CK 6.9 str. 1 d. nustato, jog solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, todėl pareiškėja, įvykdžiusi solidarią prievolę UAB „Crepido“ ar jos teisių perėmėjui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę prisiteisti sumokėtas sumas iš bendraskolio.

16Pareiškėja nurodo, kad santuokos nutraukimo byloje nebuvo išspręstas išlaikymo jai priteisimo iš sutuoktinio klausimas, teigdama, jog sutuoktinis nesirūpino šeima, dėl sutuoktinio kaltės ji buvo priversta išvykti į Kaliningrado sritį, Rusijos Federacijoje, dėl sutrikusios sveikatos nuolat gydėsi medicinos įstaigose, vėliau jai buvo nustatytas 40 procentų darbingumo lygis, todėl iš B. Ū. priteistinas išlaikymas po 500 Lt kas mėnesį. Šie pareiškėjos teiginiai, teismo nuomone, nesudaro pagrindo atsirasti protingoms abejonėms dėl santuokos nutraukimo bylos baigties teisingumo, byloje priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. 2009 m. liepos 15 sprendime teismas pripažino, kad abu sutuoktiniai nebuvo lojalūs vienas kitam, nevykdė pareigų vienas kitą gerbti, remti moraliai ir materialiai, aplinkybės, kad sutuoktiniai kartu nebegyvena apie ketverius metus, neveda bendro ūkio, neturi šeimyninių ir kitų bendrų interesų, patvirtina, jog santuoka faktiškai iširusi ir nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Atsakovės atstovė atsiliepime į ieškinį taip pat prašė nutraukti šalių santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės (1 t. 92-94 b.l.). CK 3.72 str. 4 d. nustato, kad sutuoktinis, dėl kurio kaltės nutraukta santuoka, neturi teisės į išlaikymą. Pažymėtina, kad pati pareiškėja nurodo, jog 2006 m. sausio mėnesio pradžioje išvyko į Kaliningrado sritį, Rusijos Federacijoje, ir gyveno užsienyje iki 2013 m., t.y. iš esmės pati pripažino, kad su sutuoktiniu ilgą laiką kartu nebegyvo, nevedė bendro ūkio ir neturėjo šeimyninių bei kitų bendrų interesų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji tinkamai vykdė sutuoktinės pareigas, o santuoka nutrūko dėl kito sutuoktinio kaltės, darytina išvada, kad santuokos bylą išnagrinėjęs teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias sutuoktinių tarpusavio santykius, santuokos nutraukimą ir nėra pagrindo abejoti priimto sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu. Be to, pripažinus, kad pareiškėjai santuokos nutraukimo byloje buvo tinkamai atstovaujama, jos atstovė neprieštaravo, kad po santuokos nutraukimo O. Ū. jai būtų palikta ikisantuokinė pavardė – M., esant B. Ū. prašymui dėl kito sutuoktinio pavardės ir teismui pripažinus, kad santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės, teismo sprendimas palikti pareiškėjai ikisantuokinę pavardę neprieštarauja nustatytoms bylos aplinkybėms ir CK normoms.

17Dėl CPK 368 str. 2 d. nustatyto senaties termino

18Pareiškėja prašo atnaujinti procesą santuokos nutraukimo byloje, vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatomis. CPK 368 str. 2 d. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, yra išaiškinęs, kad CPK 368 str. 2 d. nustatytu naikinamuoju prašymo atnaujinti procesą padavimo terminu yra ribojama proceso atnaujinimo galimybė. Šis terminas yra svarbus, kad būtų užtikrintas teisinių santykių stabilumas, sudarant prielaidas atitinkamų teisinių santykių subjektams tinkamai įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Kita vertus, iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylanti teismo, kaip vienintelės teisingumą vykdančios institucijos, priedermė teisingai išspręsti kiekvieną bylą lemia tai, kad teismas ne tik iš esmės nagrinėdamas byloje kilusį materialinį teisinį ginčą vadovautųsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bet šiuos principus taikytų ir spręsdamas procesinio pobūdžio klausimus, t. y. klausimus, kurie yra arba gali būti pagrindas sukurti prielaidas pradėti iš esmės spręsti materialinį teisinį ginčą, o tokį ginčą nagrinėjant – užtikrinti nuosavybės neliečiamumo, teisėtų lūkesčių ir visokeriopos civilinių teisių gynybos principų įgyvendinimą (CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2007).

19Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2009-07-15 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009 įsiteisėjo 2009-08-17. Pareiškėja nurodo, kad apie šį teismo sprendimą ji sužinojo tik 2014-07-30, kai sprendimas jai buvo įteiktas, todėl įstatyme numatytas trijų mėnesių senaties terminas nėra praleistas. Teismas nesutinka su pareiškėjos teiginiais, jog ji apie 2009-07-15 sprendimą sužinojo tik 2014-07-30, nes iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno miesto apylinkės teisme 2011-08-03 gautas Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade prašymas atsiųsti teismo 2009-07-15 sprendimo kopiją, o Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2012-06-25 buvo gautas O. Ū. prašymas kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009 (1 t. 112, 114 b.l.). Be to, Kauno apylinkės teisme 2012-07-23 buvo gautas O. Ū. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje, tačiau prašymas 2012-09-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-13765-191/2012 laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjai, nes ji teismo nustatytu terminu nepašalino 2012-08-02 nutartyje nustatytų trūkumų (1 t. 119, 127-128, 138-139 b.l.). Taigi, pareiškėja apie santuokos nutraukimo byloje priimtą teismo sprendimą sužinojo dar 2012 metais. Vadovaujantis CK 1.130 str. 4 d. senaties eiga nebuvo sustojusi. Įvertinus, kad CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodytu atveju CPK 368 str. 2 d. nustato naikinamąjį vienerių metų senaties terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, aptariamam teismo sprendimui įsiteisėjus 2009-08-17, o pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujino teisme gavus tik 2014-08-18, teismas daro išvadą, kad pareiškėja praleido ne tik vienerių metų prašymo dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatytu pagrindu padavimo naikinamąjį senaties terminą, bet CPK 368 str. 2 d. nustatytą naikinamąjį penkerių metų senaties terminą. Prašymo atnaujinti praleistą terminą pareiškėja nepateikė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad esant išskirtinėms, netoleruotinoms teisinėms situacijoms teismas turi teisę priimti procesinį sprendimą atnaujinti praleistą CPK 368 str. 2 d. nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2004; 2006-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2006; 2009-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2009). Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes dėl pareiškėjos galimai pažeistų savo teisių savalaikio gynimo neįgyvendinimo, sprendžia, kad išskirtinė ir netoleruotina situacija nagrinėjamu atveju nesusiklostė. Kadangi byloje nėra nustatyta netoleruotinos teisinės situacijos, spręstina, kad faktinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo netaikyti CPK 368 str. 2 d. nustatyto naikinamojo procesinio prašymo atnaujinti procesą padavimo termino. Suėjus CPK 368 str. 2 d. nustatytam terminui, pareiškėja neteko teisės paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo (CPK 75 str. 1 d.).

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo teisme gautas 2014-08-18, t.y. praėjus daugiau kaip penkeriems metams nuo Kauno miesto apylinkės teismo

212009-07-15 sprendimo įsiteisėjimo, pareiškėja neprašė praleisto termino atnaujinti, o teismas nenustatė išskirtinės ir netoleruotinos teisinės situacijos, sudarančios pagrindą atnaujinti praleistą terminą, pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas (CPK 366 str. 1 d. 9 p., 368 str. 2 d., 370 str. 3 d.).

22Atmetus pareiškėjos prašymą, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš jos nepriteistinos, kadangi pareiškėja Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-08-08 sprendimu atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo (2 t. 45-46; CPK 96 str. 2 d., 99 str. 1 d.).

23Teisme 2014-10-02 gautas pareiškėjos O. Ū. prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka atmestinas, nes civilinė byla pagal pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo rašytinio proceso tvarka buvo išnagrinėta 2014-09-29, atidedant nutarties paskelbimą iki 2014-10-03, 15 val., be to, 2014-09-12 nutartimi analogiškas pareiškėjos prašymas jau buvo atmestas teismui nenustačius jokių išskirtinių aplinkybių, kad prašymą būtų būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka.

24Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 370 str. 3 d., 290 – 291 str., teismas

Nutarė

25Atmesti pareiškėjos O. Ū. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009.

26Atmesti pareiškėjos O. Ū. 2014-10-02 prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apylinkės teisme 2014-08-27 priimtas pareiškėjos O. Ū. prašymas... 3. Pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodyta, kad 2009-07-15 Kauno... 4. Kauno apylinkės teismo 2014-08-28 nutartimi byloje dalyvaujantys asmenys B.... 5. Prašymas dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-4482-657/2009 atnaujinimo... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja prašo atnaujinti... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad... 8. Pareiškėja teigia, kad 2009-07-15 sprendime padaryta aiški teisės normos... 9. Dėl kuratoriaus paskyrimo teisėtumo santuokos nutraukimo byloje... 10. CPK 111 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad teismui pateiktame ieškinyje turi būti... 11. Dėl nukrypimo nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo... 12. Pareiškėja nurodo, kad teismas netinkamai taikė CK 3.123 str. nuostatas, be... 13. Dėl kitų pareiškėjos argumentų procesui atnaujinti... 14. Pareiškėja nurodo, B. Ū. asmeninė prievolė kreditoriui J. S. buvo vykdoma... 15. Pareiškėja nurodo, kad santuokos nutraukimo byloje B. Ū. neinformavo apie... 16. Pareiškėja nurodo, kad santuokos nutraukimo byloje nebuvo išspręstas... 17. Dėl CPK 368 str. 2 d. nustatyto senaties termino... 18. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą santuokos nutraukimo byloje,... 19. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2009-07-15 sprendimas... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kad prašymas dėl proceso... 21. 2009-07-15 sprendimo įsiteisėjimo, pareiškėja neprašė praleisto termino... 22. Atmetus pareiškėjos prašymą, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 23. Teisme 2014-10-02 gautas pareiškėjos O. Ū. prašymas nagrinėti bylą... 24. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 370 str. 3 d., 290 – 291 str.,... 25. Atmesti pareiškėjos O. Ū. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje... 26. Atmesti pareiškėjos O. Ū. 2014-10-02 prašymą nagrinėti bylą žodinio... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...