Byla 3K-3-58/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės ir Janinos Stripeikienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 10 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, kurioje suinteresuoti asmenys – valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, Kauno miesto savivaldybė.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimu patenkino UAB „Tomis“ pareiškimą ir nustatė nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo faktą – kad UAB „Tomis“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į pastatus, esančius: A. Juozapavičiaus pr. 15H (pažymėtas plane 1H1p), A. Juozapavičiaus pr. 15D (pažymėtas plane 91G1p), A. Juozapavičiaus pr. 15C (pažymėtas plane 92B1p), A. Juozapavičiaus pr. 15E (pažymėtas plane 93F1p), A. Juozapavičiaus pr. 15 (pažymėtas plane 287G1p), taip pat pastatus, esančius A. Juozapavičiaus pr. 25 (pažymėti plane 240H1p, 241F1p, 239F1p, 243F1p).

5Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą, įtraukti jį į bylą suinteresuotu asmeniu, Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Tomis“ prašymą nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą atmesti. Pareiškėjas paaiškino, kad pastatai, pripažinti UAB „Tomis“ nuosavybe, nuosavybės ir patikėjimo teise priklauso valstybei ir Kauno miesto savivaldybei. Apie Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimą jis sužinojo tik 2005 m. lapkričio 25 d., kai gavo antstolės G. Andrijauskienės raštą. Šiame rašte nurodyta, kad antstolė negali įvykdyti vykdomojo rašto, išduoto kitoje civilinėje byloje, kurioje Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtinta Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Tomis“ taikos sutartis. Šios sutarties 2 punkte įtvirtintas UAB „Tomis“ įsipareigojimas išsikelti iš ginčo pastatų. Antstolė negalėjimą įvykdyti vykdomojo rašto grindė tuo, kad ginčo pastatai Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimo pagrindu įregistruoti UAB „Tomis“ vardu. Sprendimu pripažinta, kad UAB „Tomis“ pastatus įgijo įgyjamąja senatimi. Pareiškėjo nuomone, procesas atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu – Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimu patenkino UAB „Tomis“ pareiškimą, neįtraukęs į bylą Kauno miesto savivaldybės kaip suinteresuoto asmens, nors sprendimu nuspręsta dėl jos teisių į pastatus. Tiek valstybės, tiek savivaldybės daiktinės teisės į pastatus buvo įregistruotos VĮ Registrų centre. Be to, yra pagrindas procesą atnaujinti pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą – teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, nes CK 4.69 straipsnio 3 dalyje numatytas draudimas įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Ginčijamas teismo sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, todėl klaida liko neištaisyta.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Teismas nutartyje nurodė, kad apie civilinės bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo nagrinėjimą buvo pranešta laikantis CPK 532 straipsnyje nustatytos tvarkos – pareiškėjo UAB „Tomis“ verslo vietos dienraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių, pasiūlant suinteresuotiems asmenims kreiptis su pareiškimu į teismą dėl jų įtraukimo į bylą. Pareiškėjas įstatymo nustatyta tvarka savo procesinėmis teisėmis nepasinaudojo. Teismas, nagrinėjęs bylą, nustatė visas būtinas sąlygas, reikalingas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti. UAB „Tomis“ nuo 1994 m. sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai valdo ginčo pastatus. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą pagal pareiškėjo nurodytus pagrindus bei pažymėjo, kad ginčo pastatai pagal 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį jau perleisti V. B.

8Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį paliko nepakeistą. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytomis išvadomis ir pažymėjo, kad pareiškimai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo nagrinėjami CPK 530-533 straipsniuose nustatyta tvarka bei laikantis bendrųjų ypatingosios teisenos taisyklių. CPK 443 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal šio Kodekso taisykles, su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato šio Kodekso V dalis ir kiti įstatymai. CPK 532 straipsnyje būtent ir yra nustatyta išimtis, kad prieš nagrinėjant bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo apie bylos nagrinėjimą suinteresuotiems asmenims turi būti paskelbiama viešai. Tik tuo atveju, jei byloje nebuvo laikytasi CPK 532 straipsnio reikalavimų, galima vertinti, ar teismas nepažeidė CPK 443 straipsnio 3 ir 8 dalių teisės normų. Teismas konstatavo, kad UAB „Tomis“ laikėsi CPK 532 įstatymo reikalavimų, o pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė nuo 1994 m. žinojo apie tai, kad UAB „Tomis“ valdo ginčo statinius ir žemės sklypą, taip pat, kad teisės į ginčo statinius nebuvo registruotos Nekilnojamojo turto registre.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 10 d. nutartį, priimti naują sprendimą – atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį. Kasatorius savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

111. Rengiantis nagrinėti civilinę bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nepakanka CPK 532 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pranešti apie bylos nagrinėjimą. CPK 443 straipsnio 3 dalyje teismui nustatyta pareiga šaukti į bylą asmenį, su kurio teisėmis ar pareigomis susijusi byla, dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu, o CPK 443 straipsnio 8 dalyje – imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Teismas, neįvykdęs šių pareigų, pažeidė šias teisės normas.

122. Spręsdami klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismai turi atsižvelgti į proceso atnaujinimo instituto tikslą – užtikrinti teisingumą. Procesas turi būti atnaujintas, jei yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, įvardijamų kaip proceso atnaujinimo pagrindas, byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas. Byloje esant įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo nuosavybės teises į ginčo pastatus ir neįtraukus jo į bylą, yra pagrindas abejoti teismo priimto sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu.

133. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendime yra padaryta aiški teisės taikymo klaida, nes CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Priimant ginčijamą teismo sprendimą byloje buvo įrodymų, patvirtinančių savivaldybės, valstybės ir kitų asmenų nuosavybės teises į ginčo pastatus.

144. UAB „Tomis“ negalima laikyti sąžininga įgijėja ir valdytoja, nes byloje esančios sutartys patvirtina, kad ji žinojo apie Kauno miesto savivaldybės daiktines teises į ginčo pastatus.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Tomis“ prašo skundą atmesti ir savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

161. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendime nėra padaręs aiškių CK 4.47 ir 4.69 straipsnių taikymo klaidų, nes priimant sprendimą byloje nebuvo dokumentų, neginčijamai patvirtinančių Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teises į ginčo pastatus.

172. Kasatorius kelia fakto klausimus dėl neteisingai nustatytų ginčo pastatų registravimo aplinkybių. Šie klausimai – ne kasacinio teismo, bet pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų prerogatyva.

183. Kauno miesto savivaldybei buvo pranešta apie bylos nagrinėjimą pagal CPK 532 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kauno miesto savivaldybė dėl savo darbuotojų nerūpestingumo nedalyvavo byloje, todėl nepagrįstai teigia, kad sprendimas byloje priimtas pažeidžiant įstatymo reikalavimus įtraukti į bylą suinteresuotus asmenis.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pabrėžė proceso atnaujinimo instituto paskirtį asmens teisių apsaugai, pažymėdamas, kad dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vokietijos draudimo kompanija ,,DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft” v. Švenčionių r. valstybinė mokesčių inspekcija; bylos Nr. 3K-3-739/2000; 2001 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. J. D. ; bylos Nr. 3K-3-183/2001). Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas proceso atnaujinimo institutą, siekė to paties tikslo, kaip ir nustatydamas sprendimų instancinės kontrolės mechanizmą – kad būtų užtikrintas teisingumo vykdymas.

22Kasatorius prašė atnaujinti procesą byloje, kurioje bendrovei „Tomis“ įgyjamosios senaties pagrindu buvo pripažinta nuosavybė į pastatus, remdamasis dviem pagrindais: 1) dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos teismo sprendime, neperžiūrėtame apeliacine tvarka ir 2) dėl proceso teisės normų pažeidimo – teismas nusprendė dėl asmens teisių ir pareigų, neįtraukęs jo į bylos nagrinėjimą. Pareiškėjas teigia, kad bendrovei „Tomis“ nuosavybės teisė į ginčo pastatus pripažinta nepagrįstai, nes 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendime padaryta aiški įgyjamąją senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo klaida. Aiški teisės normos taikymo klaida laikytina konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas arba netinkamas taikymas, jei ji yra esminė, t. y. lėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija ne kartą pasisakė, kokios yra būtinos sąlygos daiktui įgyjamosios senaties pagrindu įgyti (2004 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. G. ir kt.; bylos Nr. 3K-3-345/2004; 2004 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. C. v. VĮ Registrų centras; bylos Nr. 3K-3-379/2004). CK 4.69 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, draudžianti įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į valstybei ar savivaldybei priklausančius arba kito asmens vardu įregistruotus daiktus. Šis draudimas užkerta kelią įgyti daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi nepriklausomai nuo kitų įstatyme nustatytų sąlygų tokiam įgijimui buvimo. Taigi viešosios nuosavybės teise priklausantis turtas įgyjamąja senatimi negali būti įgytas.

23Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Tomis“ su Kauno miesto savivaldybe sudarytos žemės nuomos sutarties pagrindu valdė žemės sklypą, kuriame yra ginčo pastatai. Byloje pateikta Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartis, kuria patvirtinta ieškovo Kauno miesto valdybos ir atsakovo UAB „Tomis“ taikos sutartis. Vienoje iš taikos sutarties sąlygų įtvirtintas UAB „Tomis“ įsipareigojimas išsikelti iš tų pačių pastatų, kurių sąžiningo ir nepertraukiamo valdymo faktą vėliau, t. y. 2005 m., jis prašė nustatyti. Apie šią teismo nutartį buvo nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, pateiktame teismui kartu su UAB „Tomis“ pareiškimu dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąją senatimi (T. 1, b. l. 44). Šiame išraše nurodyti duomenys ir apie ginčo turto priklausymą nuosavybės teise Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise – Kauno miesto savivaldybei, o UAB „Tomis“ – nuomos teise. Analogiška informacija nurodyta ir 2005 m. liepos 26 d. išrašuose (T. 1, b. l. 51-63). Šie įrodymai paneigia UAB „Tomis“ teisę pretenduoti įgyti ginčo daiktus įgyjamosios senaties pagrindu, nes patvirtina, kad ji žinojo, jog valdo juos nesąžiningai, neteisėtai, kad neturi teisės valdyti juos kaip savininkė ir kad teisėta jų savininkė (valdytoja) yra Kauno miesto savivaldybė, kuri gynė UAB „Tomis“ veiksmais pažeistas teises (CK 4.70 straipsnio 1 dalis). Kauno miesto apylinkės teismas byloje esančių duomenų nevertino ir netaikė CK 4.69 straipsnio 3 dalies nuostatų, t. y. padarė aiškią įgyjamąją senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo klaidą. Spręsdami proceso atnaujinimo klausimą, teismai taip pat nevertino išvardytų įrodymų, pažeisdami CPK 185 straipsnio reikalavimus, o Kauno apygardos teismas padarė bylos duomenims prieštaraujančią išvadą, kad daiktinės teisės į ginčo pastatus nebuvo registruotos Nekilnojamojo turto registre. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimas apeliacine tvarka neperžiūrėtas, todėl konstatuota teisės taikymo klaida yra pagrindas procesui atnaujinti (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

24Atsisakydami atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu (teismas nusprendė dėl asmens teisių ir pareigų, neįtraukęs jo į bylos nagrinėjimą), teismai vadovavosi tik CPK 532 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis pasirengimą nagrinėti bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, netaikydamas bendrųjų ypatingosios teisenos instituto normų. CPK 443 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas privalo šaukti dalyvauti byloje suinteresuotą asmenį, t. y. tokį, su kurio teisėmis ar pareigomis susijusi byla. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Vokietijos draudimo kompanija ,,DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft” v. Švenčionių r. valstybinė mokesčių inspekcija; bylos Nr. 3K-3-739/2000) pažymėjo, kad byloje ypatingos teisenos tvarka sprendžiant vienos pagrindinių teisių – nuosavybės teisės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis) klausimus, siekiant išvengti klaidų ir nepagrįsto turto nusavinimo, teismas turi būti aktyvesnis nei kitose bylose ir privalo imtis adekvačių priemonių, kad į bylos nagrinėjimą būtų įtraukti visi suinteresuoti asmenys. Kolegija konstatuoja, kad CPK 532 straipsnyje reglamentuojamas paskelbimas apie bylos nagrinėjimą spaudoje yra pakankamas tais atvejais, kai nėra jokių duomenų apie asmenis, suinteresuotus bylos išnagrinėjimo rezultatu. Kauno miesto apylinkės teismas, su UAB „Tomis“ pareiškimu dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties pagrindu gavęs Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ir nuomos sutartis, kuriose yra duomenų apie Kauno miesto savivaldybės teises į ginčo pastatus, nešaukė į bylą Kauno miesto savivaldybės ir neišsiaiškino pateiktų duomenų reikšmės, taigi neįvykdė CPK 443 straipsnio 3 ir 8 dalyse nustatytų pareigų. Teismai, sprendę proceso atnaujinimo klausimą, CPK 532 straipsnyje įtvirtintą teisės normą aiškino, neatsižvelgdami į jos reikšmę ir sisteminius ryšius su bendrosiomis ypatingosios teisenos instituto normomis, todėl pareiškėjo teisių apsaugai užtikrinti nepagrįstai pripažino pakankama priemone spaudoje paskelbtą skelbimą apie bylos nagrinėjimą. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nedalyvavimas nagrinėjant bylą dėl nuosavybės įgijimo įgyjamąja senatimi neatima teisės asmeniui, sužinojusiam apie priimtą teismo sprendimą, turintį įtakos jo teisėms ar pareigoms, reikalauti proceso atnaujinimo. Toks kreipimasis turi būti išnagrinėtas ne aiškinantis, kodėl jis nedalyvavo byloje, bet ar priimtu ir įsiteisėjusiu sprendimu nenuspręsta dėl pareiškėjo teisių ir pareigų, ar nepažeistos jo teisės ir teisėti interesai.

25Teismai pareiškėjo nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus analizavo nevertindami byloje užfiksuotų faktinių aplinkybių, nukrypdami nuo įgyjamosios senaties instituto prigimties, nepaisydami jo imperatyviųjų normų. Procesas byloje turi būti atnaujintas abiem pagrindais: dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos ir dėl to, kad išspręsta byla dėl kasatoriaus teisių ir pareigų jo neįtraukus į bylą. Išnagrinėjus bylą nedalyvaujant kasatoriui, jis neteko galimybės ginti savo teisių instancine tvarka. Kolegija sprendžia, kad dėl nurodytų priežasčių priimti teismų sprendimai naikintini ir priimtinas naujas sprendimas – procesą byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo atnaujinti ir perduoti bylą nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi, 275 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

27Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti bei priimti naują sprendimą – atnaujinti procesą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės prašymą civilinėje byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir perduoti bylą nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui.

28Nutarties nuorašą nusiųsti VĮ Registrų centrui.

29Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimu patenkino UAB... 5. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su prašymu... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi atsisakė... 8. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m.... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė prašo panaikinti... 11. 1. Rengiantis nagrinėti civilinę bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo... 12. 2. Spręsdami klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismai turi atsižvelgti į... 13. 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendime yra padaryta... 14. 4. UAB „Tomis“ negalima laikyti sąžininga įgijėja ir valdytoja, nes... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Tomis“ prašo... 16. 1. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendime nėra... 17. 2. Kasatorius kelia fakto klausimus dėl neteisingai nustatytų ginčo pastatų... 18. 3. Kauno miesto savivaldybei buvo pranešta apie bylos nagrinėjimą pagal CPK... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pabrėžė proceso atnaujinimo... 22. Kasatorius prašė atnaujinti procesą byloje, kurioje bendrovei „Tomis“... 23. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Tomis“ su Kauno miesto... 24. Atsisakydami atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu... 25. Teismai pareiškėjo nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus analizavo... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį ir Kauno... 28. Nutarties nuorašą nusiųsti VĮ Registrų centrui.... 29. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...