Byla 2-1759-370/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 1 d. nutarties, kuria patvirtintas Nordea Bank Finland Plc finansinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „URBICO“ bankroto byloje Nr. B2-1273-661/2015, išaiškinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc prašymą dėl nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1759-370/2015 pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „URBICO“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 1 d. nutarties, kuria patvirtintas Nordea Bank Finland Plc finansinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „URBICO“ bankroto byloje Nr. B2-1273-661/2015, išaiškinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus prašymą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi nutraukė UAB „URBICO“ restruktūrizavimo bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“. Kreditorius Nordea Bank Finland Plc (toliau – Nordea bankas) kreipėsi į bankroto administratorių dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „URBICO“ bankroto byloje. Bankroto administratorius, įvertinęs Nordea banko reikalavimo pagrįstumą, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui 2014 m. spalio 21 d. pateikė prieštaravimus dėl šio kreditoriaus pareikšto reikalavimo, o 2014 m. gruodžio 15 d. pareiškė priešieškinį dėl Nordea banko reikalavimo ginčijimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 1 d. nutartimi patvirtino Nordea banko 20 823 459,15 Eur reikalavimą, Nordea bankui iš UAB „URBICO“ priteisė 5 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovas BUAB „URBICO“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, atskirajame skunde prašė atsisakyti tvirtinti Nordea banko reikalavimą didesne nei 37 334,53 Eur dalimi, pripažinti negaliojančiais Reikalavimo perleidimo sutarties 2 punktą, Papildomo susitarimo 1 punktą, Trišalio susitarimo 7 punkto dalį ir Palūkanų sandorį, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į teismo posėdį liudytojais kviesti su Palūkanų sandorio sudarymu ir vykdymu susijusius UAB „URBICO“ vadovus ir darbuotojus.

6Nordea bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (9 202,05 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu).

7Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. spalio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 1 d. nutartį paliko nepakeistą; priteisė Nordea bankui iš atsakovo BUAB „URBICO“ 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. lapkričio 19 d. gautas Nordea banko prašymas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 28 d. nutarties išaiškinimo. Kreditorius nurodo, kad teismas nutartyje priteisdamas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo BUAB „URBICO“, nenurodė, iš kokių lėšų ir kokia tvarka bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos: bankroto byloje reiškiant finansinį reikalavimą ar sumokant iš administravimo išlaidų. Taigi, nagrinėjamoje situacijoje nėra aišku, kaip turi būti vykdoma nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl egzistuoja nutarties išaiškinimo pagrindas (CPK 278 straipsnis). Kreditoriaus nuomone, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis (36 str. 3 d.) ir teismų praktika, kreditoriaus patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos iš BUAB „URBICO“ bankroto administravimo išlaidų.

9Prašymas dėl sprendimo (nutarties) išaiškinimo tenkintinas

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 278 straipsnyje reglamentuojamas sprendimo išaiškinimo institutas. CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Teismo sprendimo aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas galėtų būtų tinkamai įvykdomas. Teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip jis turi būti vykdomas. Teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų. Be to, teismo sprendimo neaiškumas neapima teismo motyvų platesnio atskleidimo ar argumentų parinkimo motyvų, t. y. teismas negali ir neturi iš naujo aiškinti ir keisti sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytų motyvų, nes priimtas teismo sprendimas yra baigtinis ir vientisas aktas, jo motyvuojamojoje dalyje surašyti visi motyvai, kurių pagrindu priimta sprendimo rezoliucinė dalis. Byloje dalyvaujantis asmuo, nesutikdamas su teismo motyvais, turi teisę skųsti teismo sprendimą instancine tvarka. Tokia sprendimo aiškinimo instituto paskirtis yra nurodoma teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-26 nutartis c. b. Nr. 2-306-407/2015, 2015-01-15 nutartis c. b. Nr. 2-34-381/2015; 2015 m. gegužės 7 d. nutartis, c. b. Nr. 2-602-464/2015).

11Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo BUAB „URBICO“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 1 d. nutarties, kuria patvirtintas Nordea banko finansinis reikalavimas atsakovo UAB „URBICO“ bankroto byloje, 2015 m. spalio 28 d. nutarties rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 1 d. nutartį, nurodant teisingą kreditoriaus pavadinimą – Norea Bank Finland Plc. Priteisti Nordea Bank Finland Plc (kodas 1680235-8, Aleksanterinkatu 36, Helsinkis, Suomija FIN-00020 Nordea) iš atsakovo BUAB „URBICO“ (j.a. k. 120094467) 3 000 (tris tūkstančius) Eur bylinėjimosi išlaidų“.

12Kaip matyti iš pateikto prašymo, kreditorius prašo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 28 d. nutarties dalį, susijusią su bylinėjimosi išlaidų atlyginimu, t. y. kreditoriui iš teismo priimtos nutarties rezoliucinės dalies nėra aišku, kokiu būdu ir kokia tvarka turi būti vykdoma minėtos nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų – ar bankroto byloje reiškiant finansinį reikalavimą, ar jas sumokant iš administravimo išlaidų.

13Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad UAB „URBICO“ nutraukus restruktūrizavimo bylą ir iškėlus bankroto bylą, kreditorius kreipėsi į bankrutuojančios įmonės bankroto administratorių su prašymu patvirtinti finansinį reikalavimą. Bankroto administratorius, nesutikdamas su kreditoriaus finansiniu reikalavimu, reiškė prieštaravimus ir pateikė priešieškinį. Taigi, ginčas tarp šalių kilo ir bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos bankroto administratoriui ėmusis aktyvių veiksmų, nesutinkant su kreditoriaus prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo dydžiu. Pirmosios instancijos teismui patvirtinus kreditoriaus 20 823 459,15 Eur finansinį reikalavimą, o apeliacinės instancijos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, CPK 98 straipsnio pagrindu, taip pat vadovaujantis Rekomendacijomis, kreditoriui iš atsakovo priteista 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad kreditoriaus patirtos ir apeliacinės instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos iš bankroto administravimo išlaidų. Tokios praktikos laikosi ir kasacinis teismas, nurodydamas, kad priešingu atveju bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Dėl šios priežasties kreditoriui priteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti pripažintinos ieškovo administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 str. 3 d.), kurios apmokamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

14Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 278 straipsniu, išaiškina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 28 d. nutarties rezoliucinėje dalyje Nordea Bank Finland Plc (kodas 1680235-8, Aleksanterinkatu 36, Helsinkis, Suomija FIN-00020 Nordea) iš atsakovo BUAB „URBICO“ (j. a. k. 120094467) priteistos 3 000 (tris tūkstančius) Eur bylinėjimosi išlaidos laikytinos atsakovo administravimo išlaidomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atliktas priimtos nutarties rezoliucinės dalies išaiškinimas nekeičia pačios nutarties turinio (CPK 278 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291, 338,

Nutarė

16kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc prašymą tenkinti.

17Išaiškinti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 28 d. nutarties rezoliucinėje dalyje Nordea Bank Finland Plc (kodas 1680235-8, Aleksanterinkatu 36, Helsinkis, Suomija FIN-00020 Nordea) iš atsakovo BUAB „URBICO“ (j. a. k. 120094467) priteistos 3 000 (tris tūkstančius) Eur bylinėjimosi išlaidos mokėtinos iš atsakovo BUAB „URBICO“ administravimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai