Byla 2S-154-881/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-47092-558/2014 pagal pareiškėjo S. B. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas S. B. kreipėsi į teismą, prašydamas išdėstyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 20 d. nutarties vykdymą, leidžiant neįvykdytą nutarties dalį įvykdyti dalimis iki 2015 m. spalio 15 d., arba atidėti nutarties vykdymą iki 2015 m. spalio 15 d.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0040/09/02415.

6Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu prašė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

9Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto l apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. vasario 20 d. nutartimi iš pareiškėjo S. B. priteista 243 725,85 Lt negrąžintos paskolos, 15 161,82 Lt palūkanų, 4 105,08 Lt delspinigių, iš viso 262 992,75 Lt, 127 Lt, žyminio mokesčio išlaidos bei vienerių metų VILiBOR + 5,8 proc. metinių palūkanų dydžio banko skolinimo rizikos ir pelno marža, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimui įkeistus nekilnojamuosius daiktus kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ naudai. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2009 m. kovo 2 d.; vykdomasis raštas išduotas 2009 m. kovo 19 d. 2006 m. rugpjūčio 2 d. sudaryta kredito sutartis Nr. K14/2006 buvo nutraukta 2008 m. spalio 20 d. Taigi pareiškėjas prašymą dėl skolos atidėjimo arba išdėstymo pateikė praėjus daugiau nei 6 metams nuo kredito sutarties nutraukimo. Kreditorius nurodė, kad remiantis Vilniaus miesto l apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. kovo 19 d. išduotu vykdomuoju raštu Nr. 590V/2008, skola 2014 m. lapkričio 15 d. dienai buvo lygi 470 330,66 Lt (136 217,18 EUR). O pareiškėjas prašo išdėstyti skolą iki 2015 m. spalio 15 d. sumokant tik

10249 921,91 Lt (72 382,39 EUR), t. y. pareiškėjo pateiktas skolos sumos išdėstymas neatitinka skolos likučio šiai dienai, todėl nėra jokio pagrindo tenkinti šį prašymą ir stabdyti vykdomąją bylą.

11Teismas pabrėžė, kad vien fakto, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu, neužtenka. Be to, teismas sutiko su kreditoriaus pozicija, kad šioje byloje nekyla klausimų dėl antstolio veiksmų teisėtumo, todėl nėra jokio pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus. Teismas pažymėjo, kad teisės doktrinoje laikomasi nuostatos, kad teismas gali sustabdyti hipotekos procedūrą, kai ginčijami sandoriai, kuriais remiantis įregistruota hipoteka ar įkeitimas. Sustabdyti įsiteisėjusio teismo spendimo ar nutarties vykdymą gali kasacinės instancijos teismas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (CPK 363 str.). Sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas galimas taip pat tuo atveju, kada sprendžiamas bylos, kurioje priimtas tas sprendimas ar nutartis, proceso atnaujinimo klausimas (CPK 372 str. 2 d.). Visus kitus vykdymo veiksmų sustabdymo atvejus, reglamentuoja CPK 625-628 straipsnių nuostatos, pagal kurias vykdymo veiksnius privalo ar turi teisę sustabdyti antstolis, o ne teismas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Pareiškėjas S. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Nutartyje išdėstyti teismo argumentai ir vertinimai leidžia konstatuoti, kad teismas peržengė CPK 144 straipsnyje numatyto preliminaraus pareikšto reikalavimo pagrįstumo vertinimo ribas ir pasisakė dėl bylos baigties. Teismas, spręsdamas klausimą dėl CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto pagrindo egzistavimo, neturėjo teisės tirti bei vertinti įrodymų, kita vertus, įrodymų vertinimą teismas atliko klaidingai.

152. Nei CPK, nei teismų praktikoje nenumatytas galutinis sąrašas atvejų, kada gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas.

163. Pareiškėjas įrodė abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sąlygas: tikėtinai pagrindė savo reikalavimą ir nurodė aplinkybes, patvirtinančias, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, t. y. pareiškėjas nurodė visas įstatymų leidėjo bei teismų praktikos suformuotas sąlygas, būtinas nutarties vykdymo išdėstymui ar atidėjimui, bei pateikė įrodymus, kad šiuo metu yra vykdomi aktyvūs vykdymo veiksmai, todėl kyla reali grėsmė, kad iki tol, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl pareiškėjo prašymo, turtas gali būti parduotas iš varžytynių.

174. Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kilo grėsmė, kad nebus užtikrintas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimas.

185. Dėl išieškojimo vykdymo procese sustabdymo kreditoriaus interesai nebus pažeidžiami labiau nei yra būtina teismo sprendimo dėl pareiškėjo prašymo įvykdymo galimybei užtikrinti.

19Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“ ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų. Teismas, preliminariai įvertinęs šalių argumentus ir įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pareiškėjas nepagrindė savo reikalavimo pagrįstumo, taip pat neįrodė, kad kyla reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Turto pardavimas nėra ir artimiausiu metu nebus vykdomas, todėl šioje vykdomosios bylos stadijoje jokios grėsmės dėl galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo nekyla.

20Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo su atskiruoju skundu sutinkanti ir prašo jį tenkinti jame nurodytais pagrindais.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmetamas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

24Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, siekiant užtikrinti teismo nutarties išdėstyti/atidėti teismo sprendimą įvykdymą.

25CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010).

26Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi apelianto prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo (atidėjimo) atmetė. Nors ši nutartis dar nėra įsiteisėjusi, vis dėlto ji patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, kad apeliantas tikėtinai pagrindė savo prašymo reikalavimus, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Prašymo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo (atidėjimo) atmetimas yra savarankiškas pagrindas apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o jeigu tokį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė, žemesnės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (žr. pagal analogiją Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2012 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1992/2012).

27Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas S. B. kreipėsi į teismą, prašydamas išdėstyti Vilniaus... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu prašė pareiškėjo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto l apylinkės teismo hipotekos skyriaus... 10. 249 921,91 Lt (72 382,39 EUR), t. y. pareiškėjo pateiktas skolos sumos... 11. Teismas pabrėžė, kad vien fakto, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Pareiškėjas S. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. 1. Nutartyje išdėstyti teismo argumentai ir vertinimai leidžia konstatuoti,... 15. 2. Nei CPK, nei teismų praktikoje nenumatytas galutinis sąrašas atvejų,... 16. 3. Pareiškėjas įrodė abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sąlygas:... 17. 4. Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kilo grėsmė,... 18. 5. Dėl išieškojimo vykdymo procese sustabdymo kreditoriaus interesai nebus... 19. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos... 20. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo su... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas atmetamas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 25. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 26. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų,... 27. Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti...