Byla 2A-50-221/2016
Dėl būsimų remonto išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolios Indreikienės, Leono Jachimavičiaus, Virginijos Lozoraitytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant apeliantės atstovams: direktoriui V. Č. ir advokatui Evaldui Greičiui, atsakovės atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui, apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-175-192/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lausta“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ dėl būsimų remonto išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 43 999,24 Eur „Tranzito centro“ privažiavimo kelio remonto (darbų defektų šalinimo) būsimas išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2007 m. birželio 12 d. šalys sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. 5, kuria atsakovė įsipareigojo atlikti „Tranzito centro“, esančio ( - ), statybos darbus ir perduoti juos ieškovei, o ieškovė įsipareigojo darbus priimti ir sumokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vykdydama sutartį, atsakovė iš savo medžiagų atliko „Tranzito centro“ privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus, kurių rezultatas 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais atliktų darbų aktu Nr. 6 perduotas ieškovei. Perduotų darbų apmokėjimui atsakovė 2007 m. gruodžio 29 d. pateikė PVM sąskaitą faktūrą LAU Nr. 0000852, kurioje darbai įvertinti 450 654,39 Lt suma. Eksploatuojant atsakovės įrengtus „Tranzito centro“ privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelę, paaiškėjo rangovo atliktų darbų defektai: sutrūkinėjo įvažiavimo kelio asfalto danga, atsirado duobės. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl atsiradusių defektų pašalinimo, tačiau atsakovė nereagavo į ieškovės pretenzijas. Ieškovė kreipėsi į UAB Laboratorinių bandymų centrą dėl atsakovės įrengto „Tranzito centro“ privažiavimo kelio bandymų atlikimo. UAB Laboratorinių bandymų centras nustatė, kad privažiavimo kelio pagrindai įrengti iš statybinio laužo skaldos, kurios granuliometrija neatitinka ĮT SBR 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių“, po statybinio laužo skalda rastas gruntas, t. y. neįrengtas privažiavimo kelio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, privažiavimo kelio asfalto mišinyje rišamosios medžiagos kiekis netenkina ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių“ reikalavimų. UAB Laboratorinių bandymų centras, įvertinęs gautus duomenis, padarė išvadą, kad kelio defektai atsirado dėl anksčiau nurodytų priežasčių. UAB Laboratorinių bandymų centro atliktų bandymų rezultatai patvirtina, kad atsakovė, įrengdama „Tranzito centro“ privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelę, nesilaikė normatyvų ir taisyklių, tyčia nuslėpė atliktų darbų defektus. Dėl to atsakovės atliktiems „Tranzito centro“ privažiavimo kelių įrengimo darbams taikytinas dvidešimties metų garantinis terminas (CK 6.698 str. 1 d. 3 p.). „Tranzito centro“ privažiavimo kelio kokybės darbų defektai paaiškėjo garantiniu terminu, todėl atsakovė privalo juos neatlygintinai pašalinti (CK 6.665 str.). Kadangi sutartis yra įvykdyta, ieškovė už nurodytus darbus yra atsiskaičiusi su atsakove ir defektai nėra pašalinti, nustatytinas kitoks ieškovės pažeistų teisių gynimo būdas. Vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 3 dalimi, numatančia, kad teismas gali įvertinti būsimą žalą remdamasis realia jos atsiradimo tikimybe, ieškovė turi teisę reikalauti priteisti iš atsakovės „Tranzito centro“ privažiavimo kelio remonto (defektų šalinimo) būsimas išlaidas. UAB „Kauno keliai“ atsakovės įrengto „Tranzito centro“ privažiavimo kelio remonto (darbų defektų pašalinimo) darbus įvertino 43 999,24 Eur suma.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu atmetė ieškinį. Sprendė, kad nėra pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, jog atsakovė (pasitelktas subrangovas) netinkamai atliko šalių sutartus darbus, todėl privalo ieškovei atlyginti atsiradusių defektų šalinimo išlaidas. Nustatė, kad ieškovės nurodytoje ginčo vietoje, t. y. įvažiavime pro Stiklitos pastatą, nėra suprojektuotas toks įvažiavimas, kuris vėliau aptartas ranka braižytuose teismui pateiktuose planeliuose. Plane, pagal kurį išduotas statybos leidimas, yra suprojektuotos trys automobilių stovėjimo aikštelės (motelio automobilių parkingas (plane pažymėtas Nr. 4), lengvųjų automobilių parkingas (plane pažymėtas Nr. 6), tranzito transporto parkavimo–saugojimo aikštelė (plane pažymėtas Nr. 7) ir projektuojami aplink pastatą esantys keliai (atskirojo priedo b. l. 45), įvažiavimas į statymo zoną nesuprojektuotas. Padarė išvadą, kad ginčo teritorija pradiniame projekte nebuvo visiškai suprojektuota, tai, kad projektiniai sprendiniai faktinių statybų metu keitėsi, patvirtino visi byloje dalyvavę asmenys. Sprendė, kad ranka daryti brėžiniai su prierašais, kuriais remiasi dalyvaujantys byloje asmenys, patvirtina atsakovės ir trečiojo asmens poziciją, kad ginčo vietoje statybų dalyviai papildomu susitarimu prie 2007 m. birželio 12 d. sutarties tiksliai numatė papildomų darbų vietą ir apimtis – ginčo vietoje buvo tartasi užpilti 10 cm sluoksnį skaldos (1 615 kv. m teritorijoje) ir įrengti 6 cm storio asfalto dangą (1 803 kv. m). Konstatavo, kad būtent tokių darbų atlikimą patvirtina statybų darbų žurnale esantys 2007 metų lapkričio 22, 23 ir 26 dienų įrašai. Pažymėjo, kad teismui pateiktame statybų žurnale nėra fiksuota, kad ginčo teritorijoje (žurnale pažymėtoje kaip „pravažiavimas pro Stiklitą“) būtų atlikti kiti kelio įrengimo darbai. Nurodė, kad ieškovės įrodymai, kuriais ji remiasi (2007 m. birželio 12 d. statybos rangos darbų sutartis, sutarties priedas, atliktų darbų aktas Nr. 6 už 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesius, UAB „Lausta“ išrašyta 2007 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaita faktūra, 2008 m. birželio 26 d. PVM sąskaita faktūra, paslėptų darbų patikrinimo aktai), apima daugiau atsakovės atliktų darbų ir detaliai neišskiria ginčo vietoje atliktų darbų, todėl, teismo nuomone, pateikti įrodymai nepaneigia atsakovės ir trečiojo asmens atsikirtimuose nurodytų aplinkybių, kad ginčo vietoje buvo atlikti tik tie darbai, kuriuos užsakė ir už kuriuos sumokėjo ieškovė. Atmetė ieškovės argumentą, kad ji užsakiusi įrengti kelią ir už jį sumokėjusi, nežinojusi, kad kelias nepilnai įrengtas, motyvuodamas tuo, kad atliekant ir priimant darbus dalyvavo kvalifikuotas ieškovės atstovas techninės priežiūros vadovas A. J. Sprendė, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, o atsakovės ir trečiojo asmens pateikti įrodymai suponuoja labiau tikėtiną aplinkybę, kad ieškovė užsakė ne įvažiavimo įrengimo darbus, o tik pavienius darbus (skaldos ir apatinio asfalto sluoksnio dangos įrengimą), kuriuos ir atliko subrangovas, o ieškovė neįrodinėjo, kad šie konkretūs atsakovės atlikti darbai neatitinka norminių statybos dokumentų reikalavimų (CK 6.695 str. 1 d.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinti ieškinį, o konstatavus, kad nebuvo atskleista bylos esmė, perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, motyvuodama tuo, kad būtina apklausti statybų techninės priežiūros vadovą A. J., bylos faktinė situacija yra labai sudėtinga, padedant teismui, yra galimybė sudaryti taikos sutartį.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Nepagrįsta išvada, kad ieškovė buvo užsakiusi atlikti ne kelio įvažiavimo darbus, bet pavienius darbus. Tai, jog atsakovė atliko privažiavimo kelių įrengimo darbus, o ne pavienius darbus, matyti iš atsakovės parengto atliktų darbų akto Nr. 6 už 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesius. Šiame akte parašyta, kad yra perduodami gerbūvio ir apželdinimo sutvarkymas, privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai. Tai, jog atsakovė atliko kelio įrengimo darbus parodo ir 2012 m. lapkričio 7 d. atsakovės atsakymas į pretenziją Nr. 33, kuriame nurodyta, kad UAB „Lausta“ kreipsis į subrangovą su prašymu „suremontuoti kelią ir atlikti savo įsipareigojimus“. Pati atsakovė, iki ginčui persikeliant į teismą, pripažino, kad atliko kelio įrengimo darbus, todėl ji turi atsakyti dėl atsiradusių kelio defektų. Tai, jog atsakovė atliko privažiavimo kelių įrengimo darbus, matyti ir iš pateiktų planų bei atsakovės braižytų planelių (planeliuose nurodyta, kad atsakovė įrengia kelio dangos pagrindus ir išlieja asfaltą). Privažiavimo kelių įrengimo darbai nesiskyrė nuo kitų rangovo atliekamų darbų ir turėjo būti atliekami identiškai kaip ir kiti atliekami darbai (stovėjimo aikštelė, parkingas). Ieškovė pati neatliko jokių darbų, susijusių su kelio privažiavimu, viską darė atsakovė, todėl nepagrįstai spręsta priešingai. Visus atsakovės atliekamus darbus finansavo Europos Sąjungos fondai, todėl ieškovė neturėjo pagrindo taupyti Europos Sąjungos lėšas. Tai, kad atsakovė atliko visus privažiavimo kelių įrengimo darbus ginčo vietoje, galėtų patvirtinti į pirmosios instancijos teismo posėdžius neatvykęs techninės priežiūros vadovas A. J. Šio liudytojo parodymai yra būtini teisingam bylos išnagrinėjimui.

122. Nevertinta, kad atsakovė, atlikdama privažiavimo kelių įrengimo darbus ir matydama, kad darbai negali būti kokybiškai atlikti – išklotas asfaltas nebus tinkamas naudoti, privalėjo įspėti ieškovę, o šiai nedavus aiškaus atsakymo dėl tolimesnių darbų vykdymo – stabdyti vykdomus darbus. Kadangi rangovė neįvykdė savo pareigos įspėti užsakovę, nenurodė, kaip galima eksploatuoti įrengtą pravažiavimo kelią, vadovaujantis CK 6.659 straipsnio 2 dalimi, ji atsako už daikto trūkumus.

133. Neatsižvelgta, kad UAB Laboratorinių bandymų centro atliktų bandymų rezultatai patvirtina, jog atsakovė, įrengdama „Tranzito centro“ privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelę, nesilaikė privalomų statybos normatyvų ir taisyklių, tyčia nuslėpė atliktų darbų defektus. 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais atliktų darbų akte Nr. 6 atsakovė melagingai nurodė, jog privažiavimo kelių pagrindų apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui yra panaudojusi žvyro-smėlio mišinį, nors toks sluoksnis nebuvo įrengtas. Atsakovė taip pat melagingai nurodė, kad „Tranzito centro“ privažiavimo kelių pagrindų įrengimui panaudota dolomitinė skalda, nors UAB Laboratorinių bandymų centro atliktų bandymų rezultatai parodė, kad kelio pagrindui buvo naudota statybinio laužo skalda. Dėl to nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė užsakė ne įvažiavimo įrengimo darbus, o tik pavienius darbus (dolomitinės skaldos apatinio asfalto sluoksnio dangos įrengimą), kuriuos ir atliko subrangovas. Atsakovė ir trečiasis asmuo neginčijo UAB Laboratorinių bandymų centro pateiktos ataskaitos ir iš esmės su ja sutiko, todėl nepagrįstai konstatuota, kad dalis darbų buvo atlikti, nors ataskaitoje aiškiai nurodyta, kad tokie darbai nebuvo atlikti.

14Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

17Byloje nustatyta, kad 2007 m. birželio 12 d. ieškovė ir atsakovė sudarė statybos rangos darbų sutartį, kuria rangovas (atsakovė) įsipareigojo atlikti „Tranzito centro“ statybos darbus ( - ) (1 t., b. l. 9–13). Priede Nr. 1. nurodyta, kad šios sutarties uždavinys yra užtikrinti UAB „Dinaka“ motelio pastato pastatymą, teritorijos sutvarkymą. Darbų apimtyje numatyti motelio pastato teritorijos sutvarkymas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (1 t., b. l. 13). Atsakovė iš savo medžiagų atliko „Tranzito centro“ privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus, kurių rezultatas 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais atliktų darbų aktu Nr. 6 perduotas ieškovei (1 t., b. l. 14). Eksploatuojant atsakovės įrengtus „Tranzito centro“ privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelę, paaiškėjo rangovo atliktų darbų defektai: sutrūkinėjo įvažiavimo kelio asfalto danga, atsirado duobės. Ieškovės užsakymu UAB Laboratorinių bandymų centras atliko asfaltuoto kelio bandymus ir 2012 m. birželio 27 d. pateikė ieškovei bandymų protokolą su išvadomis (1 t., b. l. 16–26). Ieškovė 2012 m. spalio 17 d. pretenzija kreipėsi į atsakovę prašydama suremontuoti kelią (1 t., b. l. 27). Atsakovė UAB „Lausta“, su trečiuoju asmeniu UAB „Fegda“ Kauno filialu 2007 m. lapkričio 6 d. sudariusi rangos sutartį Nr. 09/07, kuria UAB „Fegda“ įsipareigojo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ( - ), atsakydama į pretenziją nurodė, kad kreipėsi į subrangovą, kuris pretenziją dėl nekokybiškai atliktų darbų atmetė (1 t., b. l. 27, 28). Byloje kilo ginčas dėl atsiradusių privažiavimo kelyje defektų ir jų šalinimo. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Su sprendimu nesutinka ieškovė.

18Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Jeigu užsakovo ir rangovo sutartis nedraudžia ir tokio draudimo nenustatyta atitinkamus santykius reglamentuojančiose teisės normose, rangovas turi teisę pasitelkti subrangovą prisiimtoms pagal sutartį su užsakovu prievolėms vykdyti.

19Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė UAB „Dinaka“ su atsakove UAB „Lausta“ buvo sudarę rangos sutartį. Rangovė UAB „Lausta“ atskiriems darbams atlikti sudarė subrangos sutartį su UAB „Fegda“.

20Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (CK 6.695 str. 1 d.).

21Byloje nustatyta, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje ir projekte ginčo kelio įrengimo darbai nebuvo numatyti. Jei susitarimas dėl papildomų ieškovo užsakytų statybos darbų atlikimo nebuvo įformintas įstatyme reikalaujama paprasta rašytine forma, tai atima iš šalių teisę, kilus jų ginčui dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti, o įstatymuose įsakmiai nurodytais atvejais sandorį daro negaliojantį (CK 1.93 str. 2 d.). Įstatyme nenustatyta, kad statybos rangos sutarties neįforminimas raštu lemtų jos negaliojimą, todėl taikomos tik nuostatos dėl draudimo remtis liudytojų parodymais kilus šalių ginčui. Be to, pagal CK 1.93 straipsnio 6 dalį šio draudimo teismas gali netaikyti, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams, būtent kai: yra kitokių rašytinių, nors ir netiesioginių sandorio sudarymo įrodymų; 2) sandorio sudarymo faktą patvirtinantys rašytiniai įrodymai yra prarasti ne dėl šalies kaltės; 3) atsižvelgiant į sandorio sudarymo aplinkybes, objektyviai nebuvo įmanoma sandorio įforminti raštu; 4) atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius, sandorio prigimtį bei kitas svarbias bylai aplinkybes, draudimas panaudoti liudytojų parodymus prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams. Teisėjų kolegija pažymi, kad tais atvejais, kai leistinuose įrodymuose yra patikimų duomenų, patvirtinančių vienos šalies įrodinėjamas, o kitos – ginčijamas aplinkybes, tačiau šie duomenys nepakankamai išsamūs, kad būtų galima daryti išvadas apie ginčo aplinkybes, tokiu atveju nesuteikus galimybės šalims liudytojų parodymais užpildyti leistinų įrodymų spragas, būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.93 str. 6 d. 4 p.).

22Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288-469/2015).

23Nagrinėjamu atveju ieškovė sandorio dėl papildomų statybos darbų sudarymą įrodinėja netiesioginiais įrodymais, kuriuose yra duomenų apie ginčo papildomus darbus: atliktų darbų aktu Nr. 6 už 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesius, darbų atlikimo žurnalu, atsakymu į pretenziją, smėlio pagrindo įrengimo planu, skaldos plano įrengimo planu, fotonuotraukomis (1 t., b. l. 14, 28–29, 93–95, 99–101). Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad subrangovės UAB „Fegda“ vadovas O. B. teismo posėdžio metu nagrinėjant apeliacinį skundą patvirtino, kad, vykdydami ieškovės vadovo V. Č. nurodymus, ant ieškovės pačios įrengto pagrindo, kurio toje vietoje netikrino, užvežė 10 cm skaldos ir užpylė vieną sluoksnį asfalto. Byloje įrodymų, kad UAB „Fegda“ būtų atlikusi kitus darbus šiame ginčo kelyje nėra. O. B. tvirtinimu, V. Č. buvo įspėtas dėl netinkamai rengiamo kelio ir dėl jo ekslpoatacijos, tačiau pripažino, kad to nepadarius raštu, prisiėmė riziką.

24Byloje neginčytinai nustatyta, kad eksploatuojant pravažiavimo kelius, ginčo kelio atkarpoje (apie 90 kv. m plote) atsirado defektai – sutrūkinėjo asfalto danga, atsirado duobės. Ieškovė 2012 m. gegužės mėnesį kreipėsi į UAB Laboratorinių bandymų centrą dėl asfaltuotos kelio dangos ištyrimo (1 t., b. l. 16–26), o 2012 m. spalio 17 d. pretenzija kreipėsi į atsakovę, prašydama suremontuoti kelią (1 t., b. l. 27).

25Pagal CK 6.697 straipsnio 3 dalį rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Ginčo šalių 2007 m. birželio 12 d. pasirašytos statybos rangos darbų sutarties 9.1 punkte įtvirtinta, kad sutarties darbams suteikiamas 5 metų, paslėptiems darbams – 10 metų garantinis laikotarpis (1 t., b. l. 9–12). Atkreiptinas dėmesys, kad tokie garantiniai terminai įtvirtinti ir CK 6.698 straipsnio 1 dalyje. Sutarties 9.2 punktu šalys susitarė dėl defektų šalinimo tvarkos. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad garantiniai terminai nebuvo pasibaigę, todėl vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1 dalimi ieškovė, garantiniu laikotarpiu nustačiusi ginčo kelio defektus ar trūkumus turi teisę reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Atsižvelgus į šalių susitarimą ir įstatymo nuostatas, spręstina, kad nors darbų priėmimo metu atsakovas nenurodė jų trūkumų, tačiau nustatė šiuos per garantinį terminą, todėl neprarado teisės jais remtis (CK 6.662 str.). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta apeliantė pretenzija prašė suremontuoti kelią, o to atsakovei nepadarius, kreipėsi į teismą dėl trūkumų šalinimo būsimų išlaidų atlyginimo.

26Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371//2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009). Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 str. 1, 3 d.).

27Kaip minėta, atsakovės ir trečiojo asmens teigimu, kelias nebuvo tinkamai įrengtas dėl to, kad taip įrengti reikalavo ieškovės vadovas. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, taip pat tai, kad ieškovė apmokėjo tik už atliktus darbus, kad atliekant ir priimant darbus dalyvavo kvalifikuotas ieškovės atstovas, techninės priežiūros vadovas A. J., atmetė ieškovės argumentus, kad ieškovė nežinojo, jog kelias nepilnai įrengtas. Apeliantės teigimu, A. J. nebuvo apklaustas, be to, neįvertinta, kad atsakovė, žinodama, jog išklotas asfaltas nebus tinkamas naudoti, privalėjo įspėti ieškovę, tačiau to nepadarė, todėl vadovaujantis CK 6.659 straipsnio 2 dalimi, atsako už daikto trūkumus.

28Teisėjų kolegija su šiais argumentais iš dalies sutinka. Nors pirmosios instancijos teisme, A. J. nebuvo apklaustas, tačiau nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, buvo sudaryta galimybė kviesti techninę priežiūrą atlikusį asmenį į teismo posėdį. Apeliantės atstovas įsipareigojo surasti A. J. ir jį atsivesti į teismo posėdį arba pateikti duomenis apie jo gyvenamąją vietą, tačiau šio savo įsipareigojimo neįvykdė, atsisakė savo prašymo, kad A. J. teismo posėdyje būtų apklaustas, kaip liudytojas.

29Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, netikėti atsakovės, trečiojo asmens atstovų aiškinimu, jog UAB „Fegda“ užpylė tik 10 cm skaldos ir įrengė vieną asfalto dangos sluoksnį, kas pagrįsta ir rašytiniais įrodymais, ir kad taip buvo padaryta, nes to reikalavo ieškovės vadovas, taupydamas pinigus, neturi pagrindo. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės UAB „Dinaka“ vadovo aiškinimu, kad nebuvo pagrindo taupyti lėšų, kadangi projektas, anot vadovo, buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Pažymėtina, kad UAB „Dinaka“ vadovas teismo posėdžio metu nagrinėjant apeliacinį skundą, patvirtino, kad projektas buvo vykdomas tiek iš Europos Sąjungos lėšų, tiek iš pačios bendrovės lėšų, kad bendrovė pati pirko tam tikras medžiagas, jog būtų pigiau.

30Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad reikalavimus statybos rangos sutarties dalykui ir rangovo pareigų apimtį lemia ne tik užsakovo poreikiai ir šalių susitarimo sąlygos, bet ir imperatyvūs statybos santykius reglamentuojančių viešosios teisės aktų reikalavimai (CK 6.684 str. 1 d.). Rangovas negali apsiriboti normatyvinių statybos dokumentų, sutarties dokumentų ir užsakovo reikalavimais ir jais remdamasis pateisinti statybos darbų ar statinio trūkumus. Pagal CK 6.659 straipsnyje įtvirtintas bendrąsias rangos sutarčių taisykles rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą dėl netinkamų dokumentų, medžiagų, darbų atlikimo būdo ar kitų aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar saugumui. Tuo tarpu užsakovui, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme ar sutartyje, statybos darbų kontrolė ir priežiūra yra teisė, o ne pareiga; rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad užsakovas nevykdė statybos darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą užsakovui nustato įstatymas ar sutartis (CPK 6.689 str. 4 d.).

31Šalių sudarytos rangos sutarties 6.1 punktu rangovė įsipareigojo statybos darbus vykdyti, laikydamasi Lietuvos Respublikoje nustatytų statybos darbų normatyvų taisyklių bei statinio projekto reikalavimų; 6.9 punktu – darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai, įranga ir kt. nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami.

32Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog byloje pateikti įrodymai, kad ginčo teritorijoje įrengta kelio danga neatitinka normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Nurodytos aplinkybės, įvertinant ir tai, kad trečiojo asmens atstovai pripažino, jog skaldą užpylė ir vieną asfalto sluoksnį uždengė ant netinkamai ieškovės įrengto pagrindo, leidžia konstatuoti, kad atliko darbus netinkamai, nors buvo įsipareigojusi darbus atlikti laikydamasi esamų normų ir taisyklių (Subrangos sutarties 6.2 punktas, 1 t., b. l. 42–43).

33Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus (CK 6.663 str. 1 d.). Trečiasis asmuo yra savo veiklos profesionalas, ilgą laiką kelių tiesimo darbus vykdanti įmonė, turinti didelę patirtį. Tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160-687/2016; kt.). Dėl to UAB „Fegda“ atitinkamai turėjo įvertinti jai pateiktą užduotį ir, vykdydama tiek iš CK, tiek iš sutarties nuostatų kylančią pareigą, informuoti apie užsakomų darbų neatitiktį teisės normų reikalavimams.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta, jog statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. Aiškindamas rangos sutarties šalių bendradarbiavimo pareigą įtvirtinančias teisės normas kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.). Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine–komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatyme nustatytą statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2008).

35Rangos teisinius santykius reglamentuojančiose bendrosiose normose (CK 6.659 str. 1 d.) nustatytos aplinkybės, kurioms esant rangovas privalo įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui arba yra kitų nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui. Rangovas, neįvykdęs CK 6.659 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos įspėti užsakovą, arba kai tęsia darbą nelaukdamas, kol užsakovo atsakymas bus gautas per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu jis nenustatytas, – per protingą terminą, arba, jeigu neįvykdo laiku gautų užsakovo nurodymų, neturi teisės remtis CK 6.659 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis ir atsako už daikto trūkumus (CK 6.659 str. 2 d.). Jei užsakovas nepaiso laiku padaryto ir pagrįsto rangovo įspėjimo apie nurodytas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ir jų nepašalina, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.659 str. 3 d.). Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad kasacinis teismas šiuo klausimu laikosi pozicijos, jog toks reglamentavimas užtikrina viešąjį interesą, kad užsakovo nurodymai ir kitos paaiškėjusios aplinkybės dėl darbo atlikimo būdo nekeltų grėsmės atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ir saugumui, taip pat rangos sutarties šalių interesą, kad nė viena šalis nepatirtų žalos dėl atliktų darbų netinkamumo. Tai, kad viena iš statybos rangos sutarties šalių – rangovas – yra profesionalas, būtent jam suponuoja pareigą žinoti, kokie darbo atlikimo būdai gali būti naudojami, kad galutinis rangos rezultatas atitiktų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014).

36Dėl to UAB „Fegda“ atitinkamai turėjo įvertinti jai pateiktą užduotį ir, vykdydama tiek iš CK, tiek iš sutarties nuostatų kylančią pareigą, informuoti apie užsakomų darbų neatitiktį teisės normų reikalavimams. Nagrinėjamu atveju už nustatytus defektus atsakinga atsakovė. Šalys rangos sutarties 6.6 punktu numatė, kad rangovas, perdavęs darbus atlikti tretiesiems asmenims, atsako už jų atliktų darbų kokybę, atlikimo terminus ir padarytą žalą.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl atsakomybės pagal sutartį, turi būti taip pat atsižvelgiama į asmeniui tenkančios prievolės pobūdį, reikalaujamo iš jo rūpestingumo laipsnį ir kitas aplinkybes, tačiau svarbu įvertinti ir kreditoriaus elgesį. Skolininkas privalo įrodyti, kad jis nekaltas dėl padarytos žalos ar neįvykdytos prievolės, tačiau atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad žala arba nuostoliai gali atsirasti ne tik kaip skolininko veiksmų rezultatas, bet ir dėl kreditoriaus kaltės ar dėl šių asmenų bendros su skolininku kaltės. Kreditoriaus kaltė yra pagrindas sumažinti civilinę atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 str. 4 d., 6.259 str., 6.282 str. 1 d.). Be to, kaip minėta, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str., 6.691 str.).

38Byloje nustatytos aplinkybės, kad apeliantė kelio įrengimo darbus, kurie nurodyti darbų atlikimo akte Nr. 6, priėmė, už juos apmokėjo, taigi žinojo, jog įrengtas tik vienas asfalto sluoksnis. Byloje neginčytinai nustatyta ir tai, kad atliekamus kelio įrengimo darbus prižiūrėjo apeliantės techninės priežiūros vadovas A. J., kuris, beje, taipogi kaip specialistas, turėjo žinoti, jog vieno sluoksnio asfalto dangos įrengimas nėra tinkamas kelio eksploatavimui. Kadangi taip įrengtas kelias buvo eksploatuojamas, nors apatinis dangos sluoksnis negalėjo būti naudojamas, kaip viršutinis sluoksnis, ką patvirtino bandymus atlikusi ir kaip liudytoja pirmosios instancijos teisme apklausta I. S., tai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėjo įtakos defektų atsiradimui. Sutarties šalys yra verslininkės, savo srities profesionalės, kurioms teisiniuose santykiuose keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Šiuo atveju nerūpestingi apeliantės veiksmai taip pat lėmė tai, kad nebuvo pasiektas norimas statybos darbų rezultatas, todėl konstatuotina abiejų sutarties šalių kaltė dėl kelio dangos sugadinimo atsiradusių nuostolių lygiomis dalimis, t. y. po 50 procentų (CK 6.259 str. 1 d.).

39Ieškovė pradiniu ieškiniu, kurį teismui pateikė 2013 m. balandžio 30 d., prašė priteisti 64 628,58 Lt privažiavimo kelio remonto būsimų išlaidų, tam pagrįsti pateikdama lokalinę sąmatą (1 t., b. l. 3–8, 31–32). 2015 m. balandžio 27 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti jau 43 999,24 Eur būsimų kelio remonto išlaidų, pateikdama lokalinę sąmatą Nr. 1 (2 t., b. l. 29–37).

40Teisėjų kolegija pritaria atsakovės atstovui, kad apeliantė prašė priteisti sumą už naujo dvisluoksnės dangos kelio įrengimą, kai tuo tarpu UAB „Fegda“ atliko tik išlyginimo ir pirmo asfalto sluoksnio įrengimo darbus, kad apeliantė kol kas nėra patyrusi jokių išlaidų, nes kelias nebuvo ir nėra remontuojamas. Pažymėtina, kad tarp šalių ginčas vyksta jau nuo 2012 metų pabaigos (pretenzija atsakovei pareikšta 2012 m. spalio 17 d.), taip pat įvertinus tai, kad iš apeliantės užsakymu atliktų kelio bandymų matyti, jog kelio dangai įtakos turi kelio naudojimas, o apeliantė visą tą laiką nesiėmė priemonių trūkumams pašalinti, kelias ir toliau eksploatuojamas, apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad ginčo kelias nebeeksploatuojamas (CPK 178 str.), todėl teisėjų kolegijos vertinimu, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), kaip įrodymas nuostoliams apskaičiuoti laikytina su pradiniu ieškiniu pateikta lokalinė sąmata 64 628,58 Lt sumai. Nustačius abipusę šalių kaltę, ieškovei priteistina 9 358,87 Eur (32 314,29 Lt) būsimoms kelio remonto išlaidoms atlyginti.

41Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

42Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies – pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti iš dalies.

43Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1, 2, 3 d.). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 1 158,57 Eur žyminį mokestį. Atsakovė už advokato pagalbą sumokėjo 2 152,19 Eur. Išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2; 8.16, 8.18 punktuose nurodytos maksimalios sumos. Ieškinį patenkinus iš dalies (21,27 proc.), atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos šalims ir valstybei – ieškovei priteistina 246,43 Eur žyminis mokestis, atsakovei – 1 694,42 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti, valstybei iš ieškovės – 7,69 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą.

44Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, proporcingai paskirstomos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Apeliantė (ieškovė) už apeliacinį skundą sumokėjo 1 169 Eur žyminį mokestį, atsakovė už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 650 Eur. Išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.16, 8.19 punktuose nurodytos sumos. Atsižvelgus į patenkintą skundo dalį (21,27 proc.), iš atsakovės ieškovei priteistina 248,65 Eur žyminis mokestis, atsižvelgus į atmestų reikalavimų dalį (78,73 proc.) iš ieškovės atsakovei priteistina 511,75 Eur už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme (78,73 proc.). Atlikus įskaitymą, iš ieškovės atsakovei priteistina 263,10 Eur (511,75 – 248,65) išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

46Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

47Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dinaka“, į. k. 134592392, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lausta“, į. k. 233414480, 9 358,87 Eur būsimoms kelio remonto išlaidoms atlyginti ir 246,43 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš viso 9 605,3 Eur.

48Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“, į. k. 134592392, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lausta“, į. k. 233414480, 1 694,42 Eur už advokato teisinę pagalbą.

49Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“, į. k. 134592392, valstybei 7,69 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

50Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“, į. k. 134592392, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lausta“, į. k. 233414480, 263,10 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 43 999,24 Eur „Tranzito centro“... 5. Nurodė, kad 2007 m. birželio 12 d. šalys sudarė statybos rangos darbų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu atmetė ieškinį.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Nepagrįsta išvada, kad ieškovė buvo užsakiusi atlikti ne kelio... 12. 2. Nevertinta, kad atsakovė, atlikdama privažiavimo kelių įrengimo darbus... 13. 3. Neatsižvelgta, kad UAB Laboratorinių bandymų centro atliktų bandymų... 14. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 17. Byloje nustatyta, kad 2007 m. birželio 12 d. ieškovė ir atsakovė sudarė... 18. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas... 19. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė UAB „Dinaka“ su atsakove UAB... 20. Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų... 21. Byloje nustatyta, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje ir projekte ginčo... 22. Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovė sandorio dėl papildomų statybos darbų... 24. Byloje neginčytinai nustatyta, kad eksploatuojant pravažiavimo kelius, ginčo... 25. Pagal CK 6.697 straipsnio 3 dalį rangovas atsako už defektus, nustatytus per... 26. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas... 27. Kaip minėta, atsakovės ir trečiojo asmens teigimu, kelias nebuvo tinkamai... 28. Teisėjų kolegija su šiais argumentais iš dalies sutinka. Nors pirmosios... 29. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, netikėti atsakovės,... 30. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad reikalavimus statybos rangos sutarties... 31. Šalių sudarytos rangos sutarties 6.1 punktu rangovė įsipareigojo statybos... 32. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog byloje pateikti įrodymai, kad... 33. Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta, jog statybos... 35. Rangos teisinius santykius reglamentuojančiose bendrosiose normose (CK 6.659... 36. Dėl to UAB „Fegda“ atitinkamai turėjo įvertinti jai pateiktą užduotį... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl atsakomybės pagal... 38. Byloje nustatytos aplinkybės, kad apeliantė kelio įrengimo darbus, kurie... 39. Ieškovė pradiniu ieškiniu, kurį teismui pateikė 2013 m. balandžio 30 d.,... 40. Teisėjų kolegija pritaria atsakovės atstovui, kad apeliantė prašė... 41. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes... 42. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 43. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 44. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, proporcingai paskirstomos šalių... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2... 46. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą ir... 47. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dinaka“, į. k.... 48. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“, į. k.... 49. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“, į. k.... 50. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“, į. k....