Byla 2-386-878/2012
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) ieškinį atsakovei S. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „4finance“ prašo priteisti iš atsakovės S. B. 410,30 Lt skolos, 738,54 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė S. B. ir ieškovė UAB „4finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) 2010 m. birželio 22 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovė pasiskolino 500,00 Lt 30 dienų terminui, t.y. iki 2010 m. liepos 22 d. Atsakovė, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.3 ir 8.1 punktais, pratęsė paskolos grąžinimo terminą ir paskolą turėjo grąžinti iki 2010 m. rugsėjo 20 d. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų laiku grąžinti paskolą nustatyta tvarka ir terminais nevykdė, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 ir 6.59 straipsnių reikalavimus. Atsakovei laiku negrąžinus paskolos, remiantis paskolos sutarties 10.2 punktu, buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai. Atsakovės skola yra 410,30 Lt negrąžintos paskolos ir 738,54 Lt delspinigių, viso 1148,84 Lt. Atsakovė taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia paskolos sutarties bendrosiomis sąlygomis (b.l. 5-8), Vartojimo kredito sutartimi Nr. 6104801 (b.l. 10), mokėjimo nurodymu Nr. 6104801 (b.l. 11), paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 12), PVM sąskaita faktūra Nr. 6104801 (b.l. 25).

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2012 m. kovo 27 d. bei apie atsakovės teisę per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2012 m. balandžio 10 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovė S. B. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2010 m. birželio 22 d. buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovei 500,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti gautą paskolą. Atsakovė, pasinaudojusi galimybe pratęsti paskolos terminą, paskolą turėjo grąžinti iki 2010 m. rugsėjo 20 d. (bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.3 ir 8.1 punktai), tačiau iki nurodyto termino paskolos negrąžino ir liko ieškovei skolinga 410,30 Lt. Sutinkamai su CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutinkamai su CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

9CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš bendrosios paskolos sutarties 10.2 punkto nuostatų matyti, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 12). Iš ieškovės į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, kad atsakovei paskaičiuoti 738,54 Lt dydžio delspinigiai.

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovei nepateikus jokių įrodymų dėl jos patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovės prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 738,54 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis).

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalyje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 369,27 Lt ((410,30 Lt x 0,005 x 180) =369,27) Lt) delspinigių (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) vietoje 738,54 Lt.

12Sutinkamai su CK 6.62-6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 410,30 Lt skola, 369,27 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012 m. kovo 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

13Iš atsakovės priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos 50,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis) bei 15,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 410,30 Lt (keturis šimtus dešimt litų 30 ct) negrąžintos paskolos, 369,27 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus 27 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 779,57 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012 m. kovo 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT297300010112065574, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 15,20 Lt (penkiolika litų 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė UAB „4finance“ prašo priteisti iš atsakovės S. B. 410,30 Lt... 3. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 4. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2012 m. kovo 27 d. bei apie... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir... 9. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 11. CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu... 12. Sutinkamai su CK 6.62-6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 13. Iš atsakovės priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos 50,00 Lt žyminis... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 410,30... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 15,20 Lt... 19. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 20. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...